HomeViestejäMarlene Swetlishoff20.9.2015 - Viesti Hilarionilta

20.9.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 20.9. – 27.9.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kaikkialla on enteitä, jotka kertovat maailman ihmisille, että suuri muutos tapahtuu heidän planeetallaan ja heidän on aika herätä tietämään, että kaikki ovat yhteydessä toisiinsa. Ne jotka ovat yrittäneet erottaa ihmiset toisistaan ja yhteydestään jumaluuteen, kohtaavat nyt päätöstensä ja valintojensa realiteetit. Tulee aina vain vaikeammaksi piilottaa sitä kasvavaa maailman ihmisjoukkoa, joka etsii rauhallista elämää. Se vain jatkuu, kunnes tämän ydinsyyhyn tartutaan. Ne jotka pyrkivät hallitsemaan sodalla, altistuvat jatkuvasti sen vaikutuksille ja heidän täytyy käsitellä aiheuttamansa ongelmat niin, että se tyydyttää maailman väestöä. Mitä pikemmin he oivaltavat, että jokainen maan päällä ansaitsee elää rauhassa, sitä nopeammin rauha tulee maapallolle. Kaikki heidän ponnistelunsa tähän päivään mennessä heijastavat suoraan heille niitä ongelmia, joita he ovat aiheuttaneet päätöksillään ja teoillaan. Heidän on otettava vastuu ja heitä on pidettävä tilivelvollisina niistä.
 
Kaiken ihmisten vuorovaikutuksen on alettava tapahtua rehellisesti, vilpittömästi ja läpinäkyvästi, sillä vanhat juonittelu- ja takahuonesopimusajat ovat ohi. Ne jotka jatkavat vanhoja tapoja, tuodaan totuuden valoon ja saatetaan vastuuseen. Tämä uusien energioiden toimintatapa tuodaan tietoisuuteen jokaisessa maailman maassa. Se vaatii jokaisen maan johtajia ulottamaan todellisen myötätunnon ja ystävällisyyden niihin, jotka tekevät selväksi heille, että ihmiset eivät enää siedä minkäänlaista petosta, epärehellisyyttä ja epäkunnioitusta. Maailmasta on todella tullut sulatusastia, jossa jokaisella rodulla on edustajia joka maassa eikä käsitystä "toisista" enää käytetä, sillä tulee lisääntyvässä määrin selväksi, että jokaisen ihmisen sydämessä sykkii kaikkeuden Luojan rakkaus ja viisaus ja jokainen ihminen ympäri maailmaa on ykseydessä kaikkien muiden ihmisten kanssa. Kaikki pyrkivät ilmaisemaan totuutta jokapäiväisessä elämässään.
 
Maan ihmisten suuri herääminen on alkanut tosissaan ja jokainen tapahtuma heijastaa tätä tosiasiaa. Jatkossakin koetaan monia haasteita, koska syntyvät haasteet ja esteet edesauttavat heräämistä jokaisen ihmisen sydämessä. Jossain kohtaa tulee oivallus, että ihmiskunta osallistuu tähän kosmiseen evoluutioon yhdessä ja siitä lähtien nopeutunut tietoisuusherääminen pyyhkäisee maailman yli. Te jotka luette tai kuuntelette tätä viestiä, olette etulinjassa – olette läpäisseet kaikki annetut testit ja nyt teitä vahvistetaan lisää roolissanne valonkantajina. Astutte uuteen liike- ja toimintavaiheeseen. Yhdistykää sydämeenne päivittäin ja luottakaa, että se paljastuu teille, mitä teiltä vaaditaan.
 
Teidän täytyy jatkaa lisääntyneiden energiatulvien vastaanottamista ja sisäistämistä ja tämä edesauttaa oman osanne muistamista jumalaisen suunnitelman toiminnassa. Olette rakkausprikaati, koko universumin suurimman voiman korkeimman alkemian kantajia. Pysykää vakaana ja päästäkää irti kaikista energioista tai tilanteista, jotka ovat tämän ymmärryksen vastaisia. Mielenne on rakentaja ja olette rakentamassa majesteettista uutta maailmaa kaikkien sielujen nautittavaksi. Tiheämmillä energioilla ei ole osaa jokapäiväisessä elämässänne ja niiden kaikki jäljellä olevat jäänteet häviävät nopeasti tietoisuudestanne ja auraenergiakentästänne. Sallikaa jumalaisen olemuksenne puhua äänen ja sanojen kautta, sallikaa jumalaisen olemuksenne säteillä hyvyyttään ympäröivään maailmaan. Pienenä ja näkymättömänä oleminen ei ole enää mahdollista valonkantajille. Sopeutukaa tähän tietoon ja olkaa vakuuttuneita, että kuljette turvassa ja suojassa kaikkina aikoina.
 
Oppaitanne ja enkelitiimejänne parannetaan, jotta roolinne optimoidaan ja voimaannutetaan suurempaan vaikutukseen. Tämä ei merkitse, että teistä tulee joku erilainen. Se merkitsee, että nyt toimitte korkeimpien aspektienne, todellisen ja aidon jumalaisen itsenne tasolla. Teitä opastetaan tekemään valintoja, jotka johtavat teidät korkeimpien unelmienne ilmentymiseen ja täydelliseen tarkoitukseenne täällä maan päällä. Teitä opastetaan ja inspiroidaan siirtymään seuraavaan oikeaan askeleeseen. Teitä inspiroidaan ideoilla, jotka tuovat menestystä tiennäyttäjäroolinne kaikissa korkeimmissa pyrkimyksissä.
 
Seuraavaan kertaan …
 
Olen Hilarion.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >