HomeViestejäMarlene Swetlishoff13.9.2015 - Viesti Hilarionilta

13.9.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 13.9. – 20.9.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kun sallitte kosmisten energioiden integroitua tietoisuuteenne ja fyysiseen, tunne- ja mentaalikehoonne, kaivatte aina vain syvemmältä psyykettänne. Tämä prosessi tapahtuu kaikille planeetalla tällä hetkellä. Riippuen ymmärryksestänne siitä kaikesta, mitä tapahtuu, teidät jotka luette tätä esitystä, asetetaan nyt suurempaan palvelukseen kuin koskaan ennen. Maailma tarvitsee teitä olemaan täysin läsnä ja valmis käyttämään voimakkaita energioitanne planeettanne asukkaiden herättämiseen. Kun nämä vallitsevat vastakohtapolariteetit tasapainottuvat sisällänne, teistä tulee hyvän mahtava voimatekijä. Jumalainen ydinolemuksenne laskeutuu eetterikenttäänne ja tapahtuu syvempi integroituminen. Ulkoisella tasolla tämä toiminta ei ehkä näy, mutta se epäilemättä tuntuu, sillä energian kokemisessa ja tiedostamisessa yksilö tulee mestariksi fyysisellä tasolla. Sanomme teille, että älkää pelätkö kohdata sisäisiä varjoja, vaan kohdatkaa ne suoraan ja hyväksykää ne tärkeäksi osaksi valaistumismatkaanne.
 
Tämän prosessin aikana ehdoton rakkaus, myötätunto ja armo hienoviritetään sielussanne, kun käännätte nämä rakkausominaisuudet omaa olemustanne kohti. Jokainen maakokemus pitäisi nähdä tärkeänä sieluoppituntina, joka täytyy huomata, ymmärtää ja hyväksyä. Kaikki mitä tapahtuu ulkoisessa maailmassa, on heijastusta halustanne sieluna oppia, kasvaa ja laajentua aina vain korkeampiin todellisuus- ja ymmärrysulottuvuuksiin. Aikomuksenne ja halukkuutenne käydä nämä kokemukset läpi, auttaa teitä siirtymään eteenpäin ainutlaatuisella valopolullanne fyysisen tason mestaruuteen. Yrittäkää virittää aistinne niihin jännityksen ja innostuksen taustatunteisiin, joita kumpuaa sielustanne joka kerta, kun voitatte ja irtipäästätte uuden kuvitteellisen rajoituksen olemuksestanne. Kyllä, tämä olet sinä, joka korkeammalla tasolla nauttii tuosta saavutuksesta! Sielutasolla se merkitsee, että yksi testi ja vihkimys on onnistuneesti läpäisty. Juhlikaa näitä hetkiä ja ilmaiskaa ne palkitsemalla itsenne jollain erityisilolla tai symbolisella seremonialla, joka johtaa lisävoimaantumiseen.
 
Tietäkää, että te jotka luette tätä viestiä, olette kaikki vihittäviä valopolulla ja siirrytte nyt päättäväisesti niiden sopimusten loppuunsaattamiseen, jotka tehtiin, ennen kuin astuitte jalallanne tälle planeetalle tässä ja muissa elämissä. Tämä nykyinen elämä on kaikkien niiden keskeneräisten asioiden viimeistelyyn, jotka täytyi käsitellä korkeimmalla mahdollisella sielutinkimättömyydellä, ja olette kaikki ansainneet valokehonne ja ne etuoikeudet, jotka tulevat tämän saavutuksen myötä. Nämä etuoikeudet sallivat teidän sieluna matkustaa universumin toisille alueille, kun työstätte aina vain korkeampia galaktisten ja kosmisten kokemusten ylösnousemustasoja. Tämä prosessi on jatkuva, sillä on aina lisää koettavaa ja opittavaa, jotta voitte kasvaa ja laajentaa jumalaista kipinää sisällänne, toimivana Jumalana universaalilla leikkikentällä!
 
Te jotka olette vasta heränneet, nouskaa unestanne ja tietäkää, ettei ole koskaan liian myöhäistä! Älkää tuomitko itseänne heräämisenne myöhäisyydestä, sillä todellisuudessa ei ole ollut vielä teidän aikanne tehdä sitä. Kaikki mikä tapahtuu, on jumalaisesti ajoitettua sielunne ja maapallon jumalaisen suunnitelman vaatimusten mukaisesti. Tosiasiassa teillä on kyky nyt eteenpäin jättiaskelin. Olkaa ystävällinen itsellenne ja toisille ja huomatkaa, ettei jokaisen yksilön kehittymistä voi täysin arvioida tällä planeetalla. On mahdollista, että olette nukkuneet tähän aikaan saakka Maan historiassa, voidaksenne tuoda ainutlaatuiset ja arvokkaat energianne käyttöön täydellisimpään aikaan. Kunnioittakaa omaa kasvuanne ja henkistä evoluutiotanne tuomitsematta ja avautukaa sisäänvirtaaville energioille sekä synkronistisille tilaisuuksille ja mahdollisuuksille, joita nyt paljastuu.
 
Ne jotka ovat viitoittaneet tietä edessänne, pitävät tilaa siirtymisellenne eteenpäin näinä aikoina ja he jatkavat sitä edessä olevina aikoina. Ette ole koskaan yksin! Muistakaa tämä ja kulkekaa päättäväisesti ja peräänantamattomasti eteenpäin jokapäiväisessä elämässänne, pitäen tätä tietoa jatkuvasti laajentuvassa sydämessänne ja mielessänne. Teidät kutsutaan osallistumaan retriittiini Totuudentemppelissä nukkuessanne (teidän täytyy vain ilmaista aikomus ennen nukkumaanmenoa), voidaksenne tiedottaa itsellenne oman elämänne jumalaisesta suunnitelmasta ja saada suurempaa ymmärrystä sen planeettaelämän kehitysaallon jumalaisesta suunnitelmasta, joka on nyt liikkeessä. Toivotamme teidät avosylin tervetulleeksi!
 
Seuraavaan kertaan …
 
Olen Hilarion.
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >