HomeViestejäMarlene Swetlishoff28.6.2015 - Viesti Hilarionilta

28.6.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 28.6. – 6.9.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kun elämä planeetalla jatkaa kehittymistä ja laajentumista, monia kutsutaan harmonisoitumaan tämän inkarnaationsa syyhyn ja tarkoitukseen. Jokaisen yksilön velvollisuus on etsiä sisältään vastauksia, tämän ennalta määrättyyn jumalaisen suunnitelman palvelemiseen ja tietoisesti ja tarkoituksella harmonisoitua siihen joka päivä. Kun teette tämän, alkaa tapahtua asioita, jotka näyttävät jumalaisesti ohjatuilta. Tästä tulee lisää informaatiota, mitä tulee teille eri tavoin, kuten sellaisten ihmisten tuleminen tietoisuuteenne ja vaikutuspiiriinne, jotka resonoivat sielunne tarkoituksen kanssa, ja niitä jotka voivat auttaa teitä todelliselle polullenne. Tietoisuuteenne tuodaan informaatiota kirjoina, nettisivuina ja ihmisinä, jotka aktivoivat muistikuvanne siitä työstä, mitä olette tulleet tekemään. Avaudutte nyt korkeimmalle potentiaalillenne – askel kerrallaan, jottei se pakahduta ja nujerra teitä. Polkunne täytyy tuntua hyvältä teille.
 
Horisontissa on uusi aamunkoitto, tyydyttävien ja positiivisten kokemusten aika mikä auttaa lujittamaan yhteyksiä, jotka ovat hyödyllisiä teille tulevaisuudessa. Kun kohtaatte tilanteen, mitä ette ole nähnyt ennalta ja mikä vaatii teitä tekemään ylivoimaisen valinnan ja päätöksen, älkää rynnätkö toimimaan, vaan odottakaa otollista hetkeä ja odottakaa merkkejä, jotka johtavat korkeimpaan lopputulokseen. Ottakaa aikaa rentoutua, leikkiä, nauraa ja vain olla. Kun teette näin, voimistutte valtavasti ja tasapaino palaa. Tämä johtaa suurempaan selkeyteen kaikissa tilanteissa ja tapahtumissa, joita kohtaatte, ja olette enemmän kosketuksissa ydinolemukseenne ja siihen, mitä teidän on oikein tehdä. Toisilla on ympärillänne omat polkunsa seurattavana ja tätä pitää arvostaa ja kunnioittaa. On totta, että kaikki ovat yhtä – kuitenkin jokainen on jumalan ainutlaatuinen kipinä ja hänellä on oma tarkoituksensa. Hänen on sallittava jumalan ilmaista ja ilmentyä kauttaan tavalla, mikä on hänelle voimaannuttava ja kohottava. Tällä tavalla kaikkia palvellaan.
 
Alatte nyt tulla henkilökohtaiseen voimaanne. Olette tehneet valtaosan niiden vanhojen ajatusmallien ja olemistapojen puhdistamistyöstä, jotka eivät ole hyödyllisiä valitsemallenne polulle ja joista täytyy päästää irti. Nyt olette kuin tyhjä astia, minkä universumi pyrkii täyttämään tilaisuuksilla ja kohtaamisilla, jotka ovat enemmän harmoniassa sielunne todellisen kutsumuksen kanssa. Samanlaiset vetävät toisiaan puoleensa – ne jotka värähtelevät samalla taajuudella ja samassa tarkoituksessa. Ihmisiä tulee elämäänne sattumanvaraisina kohtaamisina, ennalta määrättyjen sopimusten ja sieluryhmätoimintojen kautta. Elämänne vaikuttaa toisinaan taianomaiselta, sillä silloin kun yksilö on täysin harmoniassa jumalaisen olemuksensa kanssa ja seuraa sen toimintaohjeita, hänen unelmansa ja toiveensa näyttävät ilmentyvän paljon useammin helposti ja virtaavasti, mikä tuntuu luonnolliselta ja harmoniselta.
 
Olette muodostaneet vankan perustan eikä nyt ole ketään ja mitään, mikä voi heilauttaa teidät pois todellisesta tarkoituksestanne, ja näin pitäisi olla. Korkeammissa maailmoissa jumalaisen tahdon toimet ovat käynnissä ja jokaiselle sielulle ilmoitetaan omasta roolista sen ulkoisessa ilmentämisessä. Älkää epäilkö osaanne siinä, vaan luottakaa, että kaikki on niin, kuin on määrätty, ja seuratkaa sisäistä opastustanne siinä, mitä teette. Antakaa jumalaisen tahdon tulla tehtyä teissä ja kauttanne. Tiedostakaa, että jumalainen tahto elämällenne kautta aikain on ollut ja on aina, että koette sitä runsautta ja kauneutta, mikä on saatavissa sen kaikkien toimien kanssaluomisessa. Ottakaa lahjat, joita teille tarjotaan, täysin luottaen, että se on korkein ja parhain intressinne. Harmonisoikaa sydämenne universumin rakkaus- ja yltäkylläisyyslähteeseen ja juokaa siitä syvään.
 
Pitäkää mielessä, että mitä syvemmälle maadoitatte juurenne maahan, sitä korkeammalle menette. Sallikaa lempeän sielunne laajentua kaikkeen, mitä olette pyytäneet. Olkaa uskomattoman upea tähti äärettömän ykseyden sydämessä. Olkaa puhdas valomalja, mikä vuotaa yli loistokkaasti ja armollisesti. Juokaa sitä ilonektaria, mitä virtaa jumalaisesta olemuksestanne. Jumalaisen olemuksenne sisäinen laajentuminen vaatii fyysistä toimintaa siunatun matkanne seuraavissa askelissa. Pysykää virittyneenä kaiken elämän täydellisyyteen. Kun teette aikaa luovalle työlle, se on kuin ajan tekemistä rukoilulle – se on yhdentymistoimintaa, mihin liittyy näkyvä ja näkymätön, tunnettu ja tuntematon. Olette sen ajan arvoinen, mitä vaaditaan sen luomiseen, mitä tunnette kutsun luoda.
 
Kunnes taas tapaamme …
 
Olen Hilarion.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >