HomeViestejäMarlene Swetlishoff14.6.2015 - Viesti Hilarionilta

14.6.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 14.6. – 21.6.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Jokainen teistä venyttää sisäistä potentiaaliaan. Tämä potentiaali kutsuu teitä eteenpäin, "kirvelevän" loputtomissa mahdollisuuksissaan ja sen luovat energiat auttavat avaamaan virran tarvittuun liikkeeseen ja suuntaan. Nämä luovat sisäistä kasvua eikä niitä nähdä ulkoisesti, vaan ne tunnetaan sisäisesti. Seuratkaa sydäntänne kaikissa asioissa. Aiemmat asioiden tekemistavat kehittyvät nyt, kun seuraatte sisäistä suuntaanne luottaen ja päättäväisesti. Luottamuksenne intuitioon kehittyy lisää ja omasta sisäisestä toiminnastanne saatu näkemys antaa suuremman tietoisuuden ihmisistä ja tilanteista ympärillänne. Kun olette hiljaa paikoillanne, tulee sisäistä tietämystä, henkistä energiaa, mikä keskittyy ymmärrykseen, joka tulee paikasta järjen tuolla puolen. Kun annatte korkeampien aspektienne sisäiselle opastukselle tilaisuuden ilmentyä, omasta intuitiostanne tulee todellisuutta jokapäiväisessä elämässänne. Avaimena on ottaa hiljaista aikaa ja tietää, että olette oikeilla raiteilla.
 
Sisäinen luovuutenne tulee nyt esiin ja löydätte sille uusia ilmaisutapoja, kun laajennutte aina vain lisää niiden tapojen löytämisessä, miten jaatte rikkauttanne ja hyvyyttänne maailman kanssa. Tämä avaa teille universumin yltäkylläisyyden ja suuremmat lahjat, joita olette hankkineet kautta aikain, ja sisäinen kasvunne alkaa löytää fyysisen ilmaisumuodon. Usko itseenne, arvoonne ja arvoisuuteenne kasvaa, kun harmonisoidutte lisää tämän korkeamman sisäisen suunnan kanssa. Oivallatte, että ainoat rajanne ovat ne, jotka laitatte itsellenne, ja pyritte rikkomaan nuo kiteytyneet muodot, jotta voitte laajentua alueille, jotka paljastavat aina vain suurempia mahdollisuuksia. Kun tietoisen mielenne rajat poistetaan, nostatte energiatasonne ja taajuutenne seuraavalle askelmalle jatkuvassa tietoisuutenne kehittymisessä.
 
Kun keskitytte enemmän henkisiin arvoihin, sydämenne avautuu ja teistä tulee tietoisempi hengen intensiteetistä sisällänne, kun se etsii aina vain suurempaa ilmentymistä todellisuudessanne. Olette astumassa sisäisen ja ulkoisen kasvun uuteen vaiheeseen. Tämä kehitys tulee aaltoina – joskus sisäinen opastus kannustaa vetäytymään ympäröivästä maailmasta ja tämä sisäinen kasvu pyrkii sitten ilmentymään ulkoisessa maailmassa. Tärkeää on olla oma itsenne, tietää, kuka olette, ja pysyä maadoittuneena tuohon tietoon. Uusia alkuja tulee esiin ja aiemmin kätkettyjä puolia itsestänne tulee ilmaistavaksi. Kun sallii tämän uuden suunnan ottaa muodon, se tuo uusia perspektiivejä ja uusi sisäinen totuustaso tulee tunnistettavaksi ja integroitavaksi. Tämä avaa teille jatkuvasti suuremman ymmärryksen itsestänne ja suuremman laajentumisenne.
 
Sallikaa tämän uuden totuustason koskettaa elämänne kaikkia puolia. Henkilökohtainen viisaus saavutetaan kokemalla ja se opastaa ja avaa teidät universumin korkeammille mysteereille. Se valaisee henkenne ja tuo teille suuremman tietoisuuden siitä, että teillä on vapaus olla ja tehdä, mitä haluatte – teidän täytyy vain vaatia tuo oikeus tehdä niin. Edessänne olevat vaihtoehdot ovat rajattomat ja teidän täytyy vain ryhtyä tarvittaviin toimiin ja vaatia ne omaksenne. Yltäkylläisenä oleminen maailmassanne on luomisilon kokemista. Se minkä laitatte liikkeelle, palaa teille. Olette jokaisen kohtaamanne tilanteen kontrollissa sillä, mitä päätätte voimaannuttaa. Luomisen universaali energia on aina läsnä ja tämä kosminen tasapaino ja täydellisyys heijastuvat sisällänne. Tunnistakaa tämä ja pääskää rytmiin luomisen kanssa.
 
Henkisen ja fyysisen välillä on oltava tasapaino. On aina jokin malli, järjestys ja järjestelmä, mikä toimii jokaisessa ilmentyvässä luomuksessa. On jatkuva energiavirta, mikä tulee eri ulottuvuuksista ja antaa niitä viisauden siemeniä, joita vaaditaan jatkuvaan kehitykseenne ja valaistumiseenne. Tämä viisaus laittaa teidät kosketuksiin sen valon kanssa, mikä valaisee yhteytenne äärettömyyteen. Henkilökohtainen tähtenne odottaa säteilemistä elämässänne.
 
Seuraavaan viikkoon …
 
Olen Hilarion.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >