HomeViestejäMarlene Swetlishoff22.2.2015 - Viesti Hilarionilta

22.2.2015 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 22.2. – 1.3.2015
 
Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakkaat ystävät,
 
Kun olette risteyksessä ja ihmettelette, mihin suuntaan ihmiskunta päättää mennä, tietäkää, että te ette ole avuttomia – teillä on kyky vaikuttaa niihin morfogeneettisiin kenttiin (kenttiin mitkä vaikuttavat asioiden malliin tai muotoon), jotka ympäröivät kaikkia tilanteita. Nämä ovat niiden tavanomaisten mallien kenttiä, jotka yhdistävät kaikki ihmiset, kenttiä jotka vaikuttavat ja joihin vaikutetaan – kaikkien ihmisten tieto-, käyttäytymis- tai havaintotapoja. Näistä kentistä jokainen yksilö perii kollektiivimuistin lajin entisiltä jäseniltä ja ne myös edesauttavat sitä kollektiivimuistia, mikä vaikuttaa lajin toisiin jäseniin tulevaisuudessa. Tästä syystä kerromme, että olette voimakkaampia kuin tiedätte ja miksi tietoisuus ajatuksistanne, sanoistanne ja teoistanne on hyvin tärkeää. Muutokset näiden kenttien nykymalleihin tapahtuvat keskitetyn aikomuksenne, rakkautenne, intuitiivisen selkeytenne ja valonne kautta. Te vaikutatte niihin!
 
Kyse on perspektiivistä, kun käsittelette näitä kenttiä. Arvioiden jokaista kohdattua tilannetta, oppien siitä kaiken, mitä voitte, ja tarkastellen kaikkia hyötyjä ja haittoja, valitsette parhaan vaihtoehdon itsenne kannalta. Luottakaa itseenne, tehkää päätös ja uskokaa, että valitsette parhaan vaihtoehdon tuolla hetkellä. Kenties ajan kuluminen näyttää teille, ettei se ollut paras reitti. Jos näin on, valmistautukaa kohtaamaan seuraamukset, tehkää tarvittavia muutoksia ja oppikaa tuosta kokemuksesta. Elämässä on kyse elämisestä, ei jäämisestä sivustakatsojaksi tai tarkkailijasi omassa elämässänne. Liian monet ihmiset on ehdollistettu odottamaan, että toinen ihminen tekee sen, mitä tarvitsee tehdä. Tämän ehdollistumisen on muututtava nyt. Se vaatii päättäväisyyttänne ja tiedostamistanne. Pystytte tekemään sen.
 
Kun energiat planeetalla lisääntyvät, kaikissa asioissa on enemmän muuttuvuutta ja näin kykynne vaikuttaa morfogeneettiseen kenttään voimistuu kovasti. Päivittäisissä ajatuksissanne ja toimissanne vaaditaan tarkkaavaisuutta. Aloittakaa päivänne harmonisoitumalla jumalaisen olemuksenne kanssa ja pysykää uskollisena sille kaikissa toimissa päivän aikana. Toistakaa voimakkaita affirmaatioita, jotka vahvistavat korkeinta visiotanne ja lopputulostanne – ei ainoastaan itsenne ja rakkaidenne kannalta, vaan kaikkien kannalta planeetallanne. Nähkää itsenne sinä voimakkaana ja viisaana olentona, mikä todellisuudessa olette, ja astukaa noihin kenkiin! Tulkaa tuoksi voimakkaaksi olennoksi, joka käyttää voimaansa hyvän ilmentämiseen maailmaansa. Olette päässeet näin pitkälle voimakkaasta tahdostanne ja päättäväisyydestänne olla täällä tänä aikana eikä ole aika antaa kaiken tuon kovan työn ja ponnistelun valua hukkaan.
 
Jatkakaa ponnisteluissanne niiden energioiden irtipäästämistä ja selvittämistä, joita tulee edelleen pintaan, ja muistakaa, etteivät ne aina johdu mistään, minkä olette henkilökohtaisesti kestäneet ja kokeneet ja mistä olette henkilökohtaisesti vastuussa. Monta kertaa kyse on puhdistumisesta, mikä tapahtuu koko siinä kollektiivisessa morfogeneettisessä kentässä, mikä vaikuttaa kovasti kaikkeen elämään. Esitätte osaa, mihin suostuitte ennen nykyinkarnaatiotanne. On aika kaiken sellaisen merkittävälle irtipäästämiselle, mikä on ollut aiemmin ehdollistunutta ja mihin ovat vaikuttaneet vanhan toimintamallin järjestelmät. Kun teet tätä työtä, pidä itsesi mahdollisimman puhtaana energeettisesti. Olet yksi planeetan monista päävalotyöntekijöistä ja se mitä parhaillaan koet, on kaiken suuremmaksi hyväksi, vaikkei se ehkä tunnu siltä tällä hetkellä.
 
Teillä on suuri kyky muuntaa tiheämpiä energioita, jotka estävät ihmiskunnalta suuremman tietoisuuden elämänsä todellisesta luonteesta tällä planeetalla. Sallikaa valonne säteillä kuin roihuava aurinko ja säteilkää tätä valoa sydänchakrastanne kaikille ja kaikelle, mitä ympärillänne on. Luojan valon ja rakkauden lähettiläänä läsnäolonne vaikuttaa. Autatte muinaisen tiedon ja viisauden tuomisessa nykymaailmaan tavalla, mikä on tarkoituksenmukainen nykysivilisaatiolle omaksua, pohdiskella ja oppia ja mikä yhdistää menneisyyden tulevaisuuteen. Olette rakkauden ja täyden valoasteikon ankkureita, kanavia ja kauniita sateenkaarisiltoja, tuon timanttivalon mikä todella tekee läsnäolonsa tunnetuksi planeetallanne.
 
Seuraavaan viikkoon …
 
Olen Hilarion.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >