HomeViestejäMarlene Swetlishoff14.9.2014 - Viesti Hilarionilta

14.9.2014 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 14.9. – 21.9.2014

Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

On aika erottautua niistä loputtomista häiriötekijöistä, joita esittäytyy herpaantumatta ja jotka yrittävät ottaa teidät pois oman tietämisenne sisäisestä ytimestä. Katsokaa sen sijaan taivaalle niihin asetelmiin, joita tapahtuu kosmoksessa. Tämä on tosiaan suuri uutinen ja tärkeä teidän panna merkille, kun teette jokapäiväisiä toimianne ja velvollisuuksianne planeetalla. Nyt ulottuvilla on paljon huomattavaa ja uudelleenlöydettävää. Kun maapallo siirtyy enemmän pallomaiseen aikavyöhykkeeseen, se tuo polttopisteeseen muinaismuistoja ja muinaistietoa. Ne ovat valmiita esiteltäväksi taas sille kehittyvälle sivilisaatiolle, minkä osa olette. Keskittykää sisäänne ja katsokaa, oletteko valmis tuomaan niitä esiin. Maapallon ilmakehään on kylvetty uutta tietoa, mikä vain odottaa, että teidän kaltaisenne tuovat sen polttopisteeseen vetämällä tietoa menneisyydestä, mikä tarvitsee vain päivittää ollakseen suureksi hyödyksi tänä aikana.

Maailma on valmis ottamaan vastaan enemmän tietoa ja uusia menetelmiä, jotka ovat linjassa ja harmoniassa Lähteen kanssa niin, etteivät ne jätä jälkiä planeetallenne ja vahingoita ketään ja mitään sen pinnalla. Se on mahdollisuus, mikä on nyt valmiina ilmennettäväksi uuteen todellisuuteenne. Kutsumme niitä, jotka ilmoittautuivat vapaaehtoiseksi tuomaan näitä esiin, voidakseen auttaa näinä aikoina. Syvällä sisällänne on tämä tieto ja tämä kutsu korkeammista ulottuvuuksista aktivoi tuon tietämisen. Odotamme, että monet vastaavat tähän kutsuun ja laittavat planeettansa ja sen valtakuntien parantamisen prioriteetikseen sen sijaan, että osallistuvat henkilökohtaisen hyödyn ja vallan loputtomaan etsintään, sillä tästä viimeksi mainitusta on nyt tulossa kasa tuhkaa. Tulette universumissa paikoista, missä kaiken korkein ja suurin hyvä on etusijalla kollektiivi- ja yhteistyötietoisuudessa ja missä kaikilla on kaikki, mitä he tarvitsevat ja silloin kun tarvitsevat. Kannatte näitä malleja sisällänne ja olette nyt valmiita ankkuroimaan ne nykytodellisuuteenne.

Jotkut teistä yllättyvät siitä tiedosta, mitä syöksyy lävitsenne, sillä se on alueella, mitä ei ole katsottu aiemmin kovin vakavasti. Mutta kun tutkitte menneisyyttänne, näette, että tuo mahdollisuus kyti elämänne taustalla. Antakaa sen virrata lävitsenne ja luottakaa prosessiin, mistä tahansa se tuleekin läpi. Oivaltakaa, että jokainen teistä on täällä tänä aikana lisätäkseen ainutlaatuiset ja arvokkaat lahjansa nousevaan uuteen yhteiskuntaanne. Se vaatii vain uskoa ja luottamusta itseenne. Universumin yltäkylläisyyttä virtaa jokaiseen elämään ja avautuu monia ovia, jotka olivat tähän saakka suljettuja. Voidaksenne saada tämän yltäkylläisyyden, teidän on avauduttava vastaanottamaan se ja tämä tehdään päivittäisen paikallaanolon ja sisäisen hiljaisuuden kautta. Tämä yltäkylläisyys josta puhumme, tulee rakkauden siivillä luovina ideoina, joiden mukaan on toimittava, sillä toiminta on välttämätöntä idean toteutumiseksi.

Toisaalta jokaisen teidän velvollisuutena on pitää vakavissanne päiväkirjaa kaikista ideoista ja ajatuksista, joita teille tulee päivän aikana. Aikojen ja päivämäärien tarkka seuraaminen on myös tärkeää, mikä voi auttaa teitä myöhemmin. Jumalan hyväksymät oppaanne työskentelevät nyt kanssanne herättääkseen noita aidon olemuksenne aspekteja "painamalla" sanoja, ajatuksia ja kuvia mieleenne. Näiden tarkoituksena on auttaa teitä ja antaa vihjeitä opastamaan polullanne. Jotkut saamistanne yllytyksistä voivat näyttää mahdottomilta toteuttaa nykytilanteessanne, mutta jos tallennatte nämä huolellisesti päiväkirjaan, teillä on merkintä, mikä muistuttaa teitä myöhemmin, kun niiden ilmentämisaika on käsillä.

Me, oppaanne, pyrimme työskentelemään kanssanne henkisen kehityksenne lisäämiseksi ja pystymme auttamaan myös niissä tilanteissa, joista parhaillaan yritätte selviytyä, auttamalla teitä näkemään vaihtoehtoisia ratkaisuja tai kylvämällä uusia ideoita ja perspektiivejä tietoisuuteenne, jotta voitte saada elämänne toimimaan. Emme voi tehdä henkistä, mentaalista, tunne- tai fyysistä työtä puolestanne, sillä se on yksinomaan teidän vastuullanne ja oman sieluopastuksenne aluetta, mutta voimme ja hyvin usein kohotamme, inspiroimme ja voimaannutamme teidät näkemään tienne läpi niistä haasteista, joita kohtaatte inkarnoitumalla tälle planeetalle. Ollessanne hiljaa paikallanne puhukaa meille ja pyytäkää apuamme jokapäiväisessä elämässänne – ilman tietoista pyyntöänne emme voi auttaa, sillä meidän on noudatettava universaalia lakia olla puuttumatta jumalan antamaan vapaan tahdon valintaanne. Olemme täällä valmiina.

Seuraavaan viikkoon.

Olen Hilarion.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >