HomeViestejäMarlene Swetlishoff9.6.2014 - Viesti Hilarionilta

9.6.2014 - Viesti Hilarionilta

VIESTI HILARIONILTA 9.6. – 16.6.2014

Kanavoinut Marlene Swetlishoff (www.therainbowscribe.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät,

Energialataukset ovat intensiivisiä ja voimakkaita ja johtavat virittyneet pidemmälle tehtäväänsä ja kohtaloonsa. Monet pitävät transformaatioprosessia vaikeana ja on hyödyllistä ottaa lepo- ja hoivausaikaa tuntiessaan pakahtuvansa.

Maapallo jatkaa siirtymistä vähemmän tiheälle tasolle ja tällä on syvällinen vaikutus kaikkiin sen asukkaisiin. Ihmisen järjestelmissä on vähemmän stressiä ja lisää tyytyväisyyden, ilon ja rauhan tunteita. Kun pidätte valonne vakaana, autatte suurempaa kenttää harmonisoitumaan siihen valoon, mitä virtaa taivaallisista ulottuvuuksista.

Levätkää mukavasti sydämessänne tietäen, että miten vaikeilta nämä ajat tuntuvatkin teistä tällä hetkellä, selviätte niistä voitokkaasti. Mitä enemmän pystytte sisäistämään ja imemään tulevaa valoa, sitä helpompaa teillä on.

Kristallivaltakuntaa ohjelmoidaan korkeampiin taajuuksiin ja tällä on katalyyttinen vaikutus myös koko maapalloon ja kaikkiin se pinnalla. Päivittäinen virittyminen kristalliverkkoon on oleellista saadakseen ne koodit, joita on saatavilla aktivoitavaksi ihmisen kehojärjestelmän DNA/RNA:han.

Elämä kehittyy korkeammalle tietoisuustasolle ja universumi tukee ihmiskuntaa näkymättömin tavoin. Kun vahvistatte päivittäin aikomuksenne olla harmoniassa jumalaiseen ydinolemukseenne ja yhdistynyt siihen, se helpottaa prosessia. Planeetan kaikkien ihmisten "minä olen" –olemus pyrkii tuomaan suurempaa valoa sieluun.

On päiviä, jotka vaativat päättäväistä visiota, mikä nostaa taajuuskentän uudelle tasolle, ja voimakas aikomuksenne ja visualisointinne voi saada aikaan ihmeitä. Uskokaa voimaanne saada aikaan muutos väkivallattomalla ja rakastavalla tavalla ja ylläpitäkää tätä visiota jokapäiväisessä elämässänne.

Saatatte tuntea vanhojen järjestelmien vaikutuksen, kun ne alkavat nollaantua ja aloittaa alusta, ja niistä monet tuovat valtavia parannuksia kaikille planeetalla. Kärsivällisyyttänne vaaditaan, kun kohtaatte vanhan toimintatavan ajattelijoiden ja tekijöiden vastarintataskuja. Pysymällä virittyneenä suurempaan valoon, tämä tuntuu helpommalta kuin ennen.

Jumalatarenergian valta ja mahti kasvaa ja vaaditaan sisäisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tasapainoa ylläpitämään sujuva siirtymä suurempaan valoon.

Luottakaa prosessiin, mitä käytte läpi, ja luottakaa, että teitä autetaan kaikessa, mitä koette. Tämä tulee selväksi synkronistisilla ja vahvistavilla asioilla, joita tapahtuu henkilökohtaisessa elämässänne.

Kuunnelkaa enkelien kuiskauksia ja tarkkailkaa merkkejä kätketyistä maailmoista, sillä niiden erottamisesta tulee nyt helpompaa. Olkaa iloisena vuorovaikutuksessa olentojen kanssa, joita on ympärillänne. Tarkkailkaa, kun elämä avautuu uusiin perspektiiveihin ja lähempään yhteyteen kaiken olevaisen kanssa. Löytäkää ihmettä ja taikaa luonnosta ja tietäkää, että olette oleellinen osa kaikkea, mitä tapahtuu.

Tehkää taikojanne, rakkaat ystävät, ja jatkakaa kaikkien ja kaiken siunaamista, mitä tulee polullenne. Hajoavan toimintamallin näennäisen kaaoksen rinnalla on paljon, mistä olla kiitollinen. Keskittykää tähän, sillä kiitollisuus tuo jokapäiväiseen elämäänne lisää, mistä olla kiitollinen. Voitte tehdä ja teette sen!

Seuraavaa viikkoon …

Olen Hilarion.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >