HomeViestejäLee Carrol - Kryon22.3.2014 - Sielun matka, osa 1

22.3.2014 - Sielun matka, osa 1

SIELUN MATKA, OSA 1
 
Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
22.3.2014 Auckland, Uusi-Seelanti
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Mikä on ihmissielu? Rajoittuuko se vain ihmisiin? Oppiiko se? Onko sillä persoonallisuus? Mikä on vaihdokas? Mikä on sielunkumppani? Luuletko tietäväsi vastaukset näihin? Kryon saattaa antaa jotain muuta ajateltavaa tässä. Käytä kaikissa asioissa erottelukykyä. Asiat eivät ole aina sitä, miltä näyttävät tai mitä olet niiden luullut olevan vanhemmassa energiassa.
 
Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.
 
Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Aucklandissa, Uudessa-Seelannissa 22.3.2014.
 
*********
 
Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta.
 
Seuraava viesti on täsmälleen, mitä kumppanini ajatteli sen olevan. Käytän kumppanini [Lee] kanssa protokollaa, minkä hän tunnistaa. Hän saa tilaisuuden parantaa viestiä, minkä hän "kuulee" ensimmäistä kertaa yhdessä paikassa, mutta välittää sen toisessa. Vaikka hän saattaisi epäröidä kanavoinnin toistamista, hän olisi halukkaampi siihen, jos hän tietäisi, että se on tarkoituksenmukaista. Viime viikolla pysäytimme nauhoituksen kanavoinnin aikana. Kun näin tapahtuu ilman selvää 3D-syytä tai teknistä ongelmaa, se on hänelle merkki kanavoida sama viesti uudestaan, jotta se voidaan nauhoittaa ja kirjoittaa puhtaaksi. Rakenne on sama ja sanasto on hyvin samanlaista, mutta informaatiota parannetaan.
 
Rakkaat ihmiset, haluatte tehdä yksikön/yksittäisen kaikesta. Teillä on taipumus laittaa se Jumalaan, minkä ymmärrätte omassa ulottuvuudessanne. Ei ole yllättävää, että teette näin, eikä sitä tuomita, koska teillä on vain se oppaananne. Todellisuutenne on teidän todellisuutenne ja siksi laitatte sen Jumalaan. Sen te tiedätte. Mutta nyt minun on tarkoitus antaa teille selitys taas kerran siitä, mitä kutsutaan ihmissieluksi ja mikä ei ole oikeasti lainkaan ihminen.
 
Minäpä totean näin. Universumin Luova lähde on ollut aina ja tulee aina olemaan. Puhumme nyt siitä, mitä kutsutaan Luovaksi lähteeksi ja mitä olette nimittäneet Jumalaksi tai Hengeksi. Voisitte sanoa, että tämä käsite muodostuu kaiken olevaisen osista, ja olisitte oikeassa. Jo ennen universumin olemassaoloa oli Lähde. Se on vastuussa kaikesta, mitä on olemassa kaikkialla – myös niistä universumeista jotka olivat olemassa ennen omaanne ja jotka ovat rinnakkain nyt sen kanssa. Se on vastuussa asioista, jotka tunnette, ja asioista joista ette tiedä mitään ettekä koskaan tule tietämäänkään. Tämä on Luova lähde, mitä kutsutte Jumalaksi. Se on kvanttikeittoenergiaa, mikä on tuntemanne fysiikan ulkopuolella.
 
Se on aivan yksin todellisuusulottuvuudessa, mikä on Jumala. Se on vaikuttava ja kaunis ja te olitte siellä! Olitte siellä, koska te, ytimenne, on osa tätä ulottuvuutta, mikä on Jumala. Haluan teidän tajuavan tämän todella suoraan: voitteko kuvitella olevanne tässä ulottuvuudessa? Se tekee teille mahdolliseksi nähdä minkä tahansa osan kauniista universumista, myös itse luomisen. Kuvitelkaa olevanne supernovan edessä katselemassa sen räjähtämistä. Näette kaiken energian erityisellä tavalla ja tiedätte, että kaikki on osa luonnollista fysiikkaa, osa luomisprosessia, energiakiertoa – eikä teille koidu mitään vahinkoa, kun katselette sitä.
 
Pystyisitte näkemään ja kuulemaan kaiken, mitä on nähtävää tai kuultavaa kaikissa ulottuvuuksissa, mitä on olemassa! Aistinne olisivat niin mahtavat ja suuret, että tietäisitte asioista hyvin kaukana, kun ne tapahtuisivat kaikki kerralla ympärillänne, ja pystyisitte erottamaan minkä tahansa ja katselemaan sitä riippumatta siitä, missä se olisi, ja myös pitämään kuvaa siitä niin pitkään, kuin haluaisitte. Luova lähde on sellainen. Kaikki minkä voitte kuvitella Jumalaksi, on suurempi, kuin voitte kuvitella! Ja te olitte siellä ja olette tehneet tämän.
 
Meillä on tässä keskustelussa vain sana "sinä/te", mutta emme puhu siitä ihmissinusta, joka olette nyt. Te olette osa minua ja minä olen osa teitä. Tämä on vaikein asia, mitä koskaan opetamme, mutta jatkamme sen opettamista, sillä se on perustotuus. Lineaarinen mieli ei ymmärrä sitä ja näin on tarkoituksella. Jos voisitte nähdä, kuka oikeasti olette, ette olisi sitä, kuka luulette olevanne. Se on kätketty teiltä.
 
Osa opetuksista uudessa energiassa on laajeneva tietoisuus, missä näette enemmän siitä, kuka oikeasti olette. Tässä laajenevassa tietoisuudessa kyse ei ole vain uuden biologian tai uusien keksintöjen löytämisestä, vaan sen oivaltamisesta "kuka" – kun on kyse siitä, kuka on teissä. Luoja on jokaisessa DNA-molekyylissä. Se on siellä tavalla, mitä ette pysty erittelemän ja laskemaan. Siis rakas ystävä, ette voi myöskään laskea planeetan sieluja, koska ne eivät ole yksikköjä tai valmiita laskettavaksi.
 
Siitä energiakeitosta mikä on Jumala, tulee sielunne, ja tämä on vaikea osa. Jos ajattelette tämän olevan hämmentävää, ennen kuin olen valmis tänään, niin odottakaa. Ette tiedosta sitä helposti, mitä minulla on paljastettavana tänään, ettekä ole oikeastaan valmis todella ymmärtämään sitä. Mutta haluan kertoa teille, että haluan teidän myös hämmennyksessänne näkevän sen suuruuden, mitä täällä on.
 
Suurin asia on, että olette osa Luovaa lähdettä. Silloin kun ihmisyyden rajoitukset poistetaan sinusta, rakas ihminen, sisäinen Jumala alkaa näkyä. Et ole osa Jumalaa, vaan olet Jumala! Tämä johtuu siitä, että Jumalakeitto ei lokeroi itseään ja livahda ihmiskehoon nimen ja persoonan kera – ja siitä haluan kertoa teille.
 
Sielu ei ole yksikkö/yksilö
 
Tämä on kiistanalaista älyllenne! Sielut joita väitätte omiksenne, eivät ole yksikköjä/yksilöitä, vaan ne ovat osa kokonaisuutta. Se on helppo sanoa, mutta vaikea tajuta. Kun katsotte toista ihmistä ja sanotte "namaste", kunnioitatte Jumalaa teissä tervehtien Jumalaa hänessä. Oletteko ajatelleet koskaan, että hän saattaisi edustaa samaa sielua? Onko hän sama Jumala? Sitten hänellä on oltava sama sielu! Mutta te ette ajattele niin. Teillä on teidän sielunne ja hänellä omansa. Niin te ajattelette ja se on paras, mihin pystytte, koska jos yhdistätte ne, lineaarisella mielellänne on logiikkaongelmia.
 
Lineaarinen mieli näkee oman sielunne ainoastaan teillä ja tämä yksistään estää teitä ymmärtämästä tätä viestiä. Kerron teille, että sitten kun ylitätte oman ymmärryssiltanne, näette tämän vahvistavan perspektiiviä. Se ei vähennä mitenkään sielunne suurenmoisuutta.
 
Ei ole mitään yksittäistä sielua, sillä se on aina yhdistynyt kokonaisuuteen. Jumalakeitto on aina keitossa. Voitte kutsua sitä kollektiiviksi, jos haluatte, sillä se ei erota itseään kokonaisuudesta. Sen osia – jos haluatte sanoa niin – asuu ihmistietoisuudessa ja tunnistatte nämä osat omiksenne, mutta ne ovat suurempia kuin tämä. Kumppanini opetus tänä vuonna koskee ihmisen yhdeksää ominaisuutta. Kolme niistä on sielukeittoa ja hän puhuu ytimestä. Ydin on se, minkä tunnette päästessänne syvään meditatiiviseen tilaan. Kosketatte ydintä ja ajattelette, että se olet sinä. No, se ei ole! Se on kaikki! Tästä syystä se tuntuu niin suurenmoiselta. En halua teidän myöskään ajattelevan, että sisällänne on vieras olento. Se olet sinä, mutta suurempi sinä. Sinä olet Jumala.
 
Sielu ei rajoitu ihmisiin – eikä se opi
 
Aion rikkoa joitain ajattelutapoja, joita teille on opetettu. Ihmissielu – kuten sitä kutsutte – ei kuulu ihmisille. Se on osa luomista universumin kaikissa osissa. Siksi muillakin henkis-biologisilla olennoilla on teidän kaltaisenne sielu. Kaikella älyllisellä elämällä universumissanne ei ole sielua, ainoastaan niillä jotka on kylvetty henkilähteestä. Jätämme tämän toiseen kertaan. Ymmärtäkää vain, että koko nimitys "ihmissielu" on väärä.
 
Ei ole mitään sielua oppimassa. Sielut eivät opi. Ihmiset oppivat. Kuitenkin teille kerrotaan, että sielut tulevat ja menevät oppiakseen jotain. Teille kerrotaan, että jotkut ovat viisaampia kuin toiset. Kumppanini käyttää sanoja "vanha sielu", mikä voi olla hämmentävää. Olette kaikki vanhoja – toiset teistä ovat vain olleet ihmisiä kauemmin kuin toiset. Termissä "vanha sielu" ei ole edes tolkkua, koska sielulla ei ole aikaa. Sielut ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan osa Jumalaa. Siis "vanha sielu" ei ole todellakaan oikea nimitys, mutta ihmiset jatkavat sen käyttämistä, koska se merkitsee jotain erilaista, kun ollaan 3D-todellisuudessa. Se on kuvaus ihmisestä, joka on elänyt monta, monta elämää.
 
Kuunnelkaa: ei ole sieluja, jotka ovat oppimassa tullakseen paremmiksi sieluiksi. Ne eivät lopulta mene jonnekin muualle, missä on valmistuneita sieluja. Tämä on kaikki ihmismielen ennakkokäsitystä, joka on kiinni ihmistodellisuudessa. Ihmiset oppivat, ihmiset valmistuvat, ihmiset siirtyvät tasolta toiselle. Sielut eivät, rakkaat ystävät. Olette pelkästään laittaneet oman todellisuutenne toiseen järjestelmään ymmärtämättä, ettei se ole samanlainen kuin teidän. Totutelkaa siis tähän ja muihin asioihin sieluista. Sielulla ei ole ihmistodellisuutta. Sielulla on Jumalatodellisuus.
 
Mitä jos kertoisin teille, että sielunne on suurenmoisuudessaan identtinen kaikkien sielujen kanssa tällä planeetalla? Valmistautukaa: kuka on pahin ihminen, mitä voitte ajatella? Historiassa, nyt elossa, kuollut – kuka on pahin? Arvatkaapa mitä? Hänellä on sama sielu kuin teillä – täydellinen Jumalan osa, mikä sallii löytämisen tai sitten ei. Tämä kertoo teille paljon vapaasta valinnasta. Se kertoo teille, että Jumalan suurenmoinen erityisosa on täydessä voimassaan jokaisen ihmisten ulottuvilla, joka haluaa katsoa.
 
Annoimme teille kerran aiemmin kanavoinnin, mikä selitti, mitä Hengen säännöt ovat. Pääsääntö oli, ettemme voi puuttua vapaaseen valintaan. Voimme katsella virheitänne ja kun käännätte selkänne sisäiselle suurenmoisuudellenne, mutta emme voi puuttua asiaan tai antaa teille merkkejä. Voimme katsella teidän kehittävän pahuutta ja hoivaavan sitä. Voimme katsella teidän tappavan ja tekevän kammottavia asioita, joskus myös Jumalan nimissä, emmekä voi tehdä mitään. Teidän on tehtävä valinta. Ne jotka ovat olleet kauemmin ihmisiä tällä planeetalla, tekevät paljon parempia valintoja. He ovat jollain tasolla tietoisia sisäisestä Jumalasta. Se on vain yksi ominaisuus, miltä haluan poistaa salaperäisyyden. Sieluilla ei ole oppimistasoa.
 
Ei ole sielutasoja tai –kehitystä
 
Tämä kohta on samanlainen kuin edellinen: sielut eivät kehity tasolta toiselle. Ihmisillä on ajatus, että sielu ehkä aloittaa eläimenä ja sitten valmistuu ihmiseksi. Tässä ajattelussa sielu käy jotenkin läpi tiettyjä inkarnaatioita, joissa se on vähäpätöisempi ihminen tai kenties eläin, valmistuakseen viisaaksi ja vanhaksi sieluksi. Homma ei toimi näin.
 
Taas kerran, rakas ihminen, ihmistodellisuus, ihmislogiikka ja perusihmisluonteenne luovat kehitystasoja itsellenne. Sitten sovitatte tämän järjestelmän Jumalaan ja sitten myös opetatte näitä asioita. Tiesittekö, että tämä väheksyy Luovaa lähdettä? "Kryon, tarkoitatko, ettei eläimillä ole sielua?" En sanonut sitä. Eläimillä on erilainen ns. sielu ja kyllä, tietyt eläimet reinkarnoituvat. Olemme kertoneet sen teille aiemmin. Mutta kuunnelkaa: järjestelmä ei koskaan ylitä rajaa eläimestä ihmiseen – ei koskaan.
 
Se Luojaenergia mitä kannatte, on kallisarvoista ja pyhää. Se kuuluu tässä galaksissa vain olennoille, joihin on kylvetty henkisyys ja joille annetaan vapaa valinta laajentua ylösnousseeseen tilaan. Tämä on sinun sisälläsi, ihminen, eikä sitä ole delfiinissä, koirassa tai hevosessa. Se kuuluu henkiseen ihmis-DNA:han ja se on osa suurta suunnitelmaa. Se ei aloita eläimenä. On niitä, jotka uskovat, että mitä alhaisempi eläin, sitä alhaisempi sielu. On se ajatus, että aloitatte hamsterina ja teistä tulee delfiini jonain päivänä ja lopulta ihminen. Muuten, tätä opetetaan edelleen tietyissä paikoissa maan päällä. Haluan kertoa teille, ettei homma toimi niin ja se on pelkästään ihmisyyttä siirrettynä mytologiaan eikä se kunnioita sitä, kuka olette tai mitä sisällänne on.
 
Siis ei ole mitään oppimista, kehitystasoja tai hierarkiaa. "Odotas hetki, Kryon, entä arkkienkelit ja vähäpätöisemmät enkelit?" Olemme puhuneet siitä aiemmin. Kaikki Hengen kategorisointi on omaa ihmisorganisointianne. Kyse on siitä, mihin laitatte ne omassa tärkeysjärjestyksessänne ja minkä nimen annatte niille. Se on ihmispiirre, rakkaat ystävät, eikä se ole Jumala. Jumalalla ei ole johtamisjärjestelmää tai lohkokaavioita. Jumalalla ei ole hierarkiaa, kuka on vastuussa kenestä. Sen sijaan se on järjestelmä, minkä tuntevat kaikki, jotka ovat minun puolellani verhoa. Se on kaunis, pyhä ja täydellinen. Täällä on ykseys.
 
On tiedemiehiä, jotka katsovat universumiin ja alkavat oivaltaa, että se ei ole voinut syntyä sattumalta. Ihmisille opetetaan, että asiat tapahtuvat sattumanvaraisesti ja tämä johtaa evoluutioon. Jotkut tiedemiehet kamppailevat nyt näkemänsä kanssa, koska se on sen todellisuuden ulkopuolella, että elämän evoluutio on sattumaa. Se todennäköisyys on hämmästyttävä, että kyse oli suunnitellusta hyväntahtoisesta järjestelmästä.
 
Se on totta. Galaksinne suunniteltiin näin. Se luotiin elämää varten ja asetettiin niin, että se sallii sen, mitä tapahtuu tällä hetkellä – sallii teidän istua tällä maapallolla kuulemassa näitä sanoja. Kyse on teistä ja vapaasta valinnastanne löytää Jumalan osa, sielu sisältänne. Oikeasti on. Kaikki tällä planeetalla pyörii ihmisen ympärillä ja monet eläimet tietävät sen jollain tasolla. Kuitenkin teidän saamisenne oivaltamaan se on ollut hidasta. Niinpä nyt tehtävänä on ymmärtää paremmin se henkinen järjestelmä, mikä tukee teitä.
 
Kyse ei ole teistä maailmaa vastaan
 
Järjestelmä ei vastusta teitä, kun menette ulos katsomaan asioita, joita ette usko voivanne kontrolloida. Asioita tapahtuu teille, joskus sää näyttää viholliseltanne ja joskus teitä vain pompotellaan paikasta toiseen. Monet tuntevat, että kyse on teistä kaikkea ympärillänne olevaa vastaan. Näinkö tunnette? Tiedättekö, että kaikki nämä asiat ovat muutoskutsuja teille? Kenties tunnette ihmisiä, joilla on ollut hyvin onneton elämä. Kaikkea pahaa on tapahtunut heille joka ikisessä risteyksessä! Rakas ihminen, noilla ihmisillä on ollut suuri tilaisuus päästä nollapisteeseen ja ottaa Jumalaa kädestä – kenties uudestaan ja uudestaan! Mutta sen sijaan he ottivat uhrin roolin ja lopulta vaativat sitä! Sitä he ovat ja näin sen tapahtuminen jatkuu. Vapaasti valiten monet ovat kääntäneet selkänsä sille ajatukselle, että he saattavat voida kontrolloida elämäänsä paremmin, ja tällainen päätös aiheuttaa usein lisää sattumanvaraisia tapahtumia ja kontrolloimattoman elämän. Tämän polun he ovat auliisti valinneet. Jotkut rypevät elämän murheissa ja jotkut ottavat Jumalan kädestä ja siirtyvät eteenpäin.
 
Nämä ovat päätöskohtia, joita annamme ihmisille uudestaan ja uudestaan. Rakkaat ystävät, oppiminen ei tapahdu aina murheen kautta! Ymmärrättekö? Joskus saamme huomionne ilon ja juhlan kautta. Se riippuu sitä, kuka olette, mihin uskotte ja mikä saa huomionne. Tiesittekö, että sattumanvaraiset tapahtumat ovat vain todellisuutenne alkusuunnitelma? Tiesittekö, että keskiverto on ainoa todellisuustila, mikä on olemassa, jos muuta energiaa ei osallistu sen muuttamiseen? Haluan teidän ajattelevan sitä – ja kenties opetamme lisää siitä myöhemmin.
 
Sielunne on ikuinen. Se on muuttumaton. Se on täydellinen ja kaunis. Miten kutsutte sitä? Korkeampi itse? Se on hyvä nimi. Se on itse, joka värähtelee korkeammalla kuin te – Jumalan osa. Mutta haluatte kuitenkin tälle itselle oman nimenne, eikö vain? Tiesittekö, ettei sielulla ole persoonallisuutta? Sielussa ei ole lainkaan ihmisyyden piirteitä. Voi, jos vain voisin antaa teille suuremman kuvan! Haluaisin teidän näkevän sen! On täydellinen universumi, minkä jaatte kaikkien muiden planeetan ihmisten kanssa. Se on sisällä, valmiina kehitettäväksi. Tiedättekö, mitä parannettu ihmistietoisuus oikeasti on? Se on sillan rakentamista sieluun. Silloin alatte ymmärtää, että olette kaikki oikeasti sama asia.
 
Selviävätkö planeetan uskonnot uudessa energiassa?
 
Olemme puhuneet aiemmin planeetan henkisten järjestelmien [uskonnot] kehittymisestä. Olemme puhuneet siitä, mitä odottaa, ja olemme kehottaneet teitä katsomaan, miten järjestäytyneet uskonnot muuttuvat. Itse asiassa sitä tapahtuu jo – erittäin hidasta ymmärrystä siitä, että järjestelmänne heijastavat pelkästään käsitystä saman puun oksista eivätkä ne ole toistensa vastaisia, ainoastaan erilaisia. Kuvaamme sitä taas, sillä se näyttää, miten kollektiivisielu esittää osaa tietoisuudessa.
 
On herännyt kysymys: "Selviytyvätkö uskonnot?" ja vastaus on "kyllä". Kerroimme teille aiemmin, ettei sillä ole merkitystä, miten ihmiset löytävät Jumalan. Sillä ei oikeasti ole merkitystä! On monia ihmistietoisuustasoja, joita edustavat monet tavat palvoa ja kasvaa. Kulttuurien ei tarvitse sulautua yhdeksi ryhmäksi valaistuakseen. On tärkeää, että kaikki erilaiset prosessit jäävät, jotta vasta aloittelevat ihmiset voivat käydä läpi kaikenlaisia henkisiä prosesseja, joita haluavat, ja heillä on riittävästi aikaa kunnioittaa omaa oppimisaikatauluaan. Jumalan etsiminen on ainutlaatuista jokaiselle ihmiselle.
 
Entä sitten järjestäytyneet uskonnot? Miten ne muuttuvat? Ne alkavat nähdä yhteyden ja tätä opetamme. Silloin kun tämän planeetan uskonnot alkavat keskustella yhdessä ja lopulta oivaltavat, että ne ovat ainutlaatuisia, mutta kenties niillä on sama myötätuntoinen tarkoitus, ne rentoutuvat. Kun ne näkevät, että on ok palvoa haluamallaan tavalla, kuitenkin samaan aikaan tunnustaen toisten oikeuden palvoa haluamallaan tavalla, viisaus laajenee. Näette tämän planeetan henkisen tiedostamisen laajentuvan, lisääntyneen tiedon, ymmärryksen ja myötätunnon kera. Mutta niin kauan kun ne erottuvat ryhmiksi, joista kukin väittää olevansa oikeassa, eivätkä ne puhu toisilleen, ei voi tapahtua kasvua. Mutta tiesitte sen, eikö niin?
 
Uskonto ei heikkene tai mene pois. Itse asiassa se suurenee! Etsikää parempaa uskomusjärjestelmien välistä ymmärrystä. Kun näette erillisyyttä ja radikalismia, se näyttää teistä hälyttävältä – sitä on kuitenkin ollut koko ajan. Hyvin uudessa energiassa se alkaa näyttäytyä alempana tietoisuutena eikä Jumalasta olevana. Muutosta on kaikkialla.
 
Eikö ole mielenkiintoista, että planeetallanne on täysi oivallus monteistisesta Jumalasta? On yksi Jumala – teema mitä ilmaisevat useimmat ihmiset maan päällä. Useimmat maapallolla uskovat myös, että on kuoleman jälkeistä elämää [jotain kuoleman jälkeen]. Kuitenkin lokeroitte itsenne tuhansiin oppijärjestelmiin ja päätätte, ketkä saavat palvoa yhtä Jumalaa oikealla tavalla. Ne jotka eivät jotenkin tee sitä, jätetään taakse. Tämä asenne muuttuu. Siinä on kyse yhteydestä ja myötätunnosta toisen prosessia kohtaan.
 
Vaihdokkaat – sielujakamista
 
No niin, se mitä aion antaa teille, haastaa havaintonne yhteydestä äärimmilleen. Tuomme esiin "sielujakamisen". Ette pidä tästä, rakkaat ystävät, koska se rikkoo perinteisen ajattelumallin.
 
Aloitamme yksinkertaisesta, sitten menemme monimutkaiseen. Sielujakaminen: oletteko kuulleet vaihdokkaista? Monet ovat. Puhutaanpa siitä, mitä se on, mitä luulette sen olevan, mitä teille opetetaan sen olevan, ja sitten niistä logiikka- ja yksittäisyysongelmista, joita on sen vuoksi. Näin teille usein kerrotaan: ihminen kuolee ja tulee sitten takaisin. Mutta palatakseen nopeasti ja hypätäkseen yli usein 7 – 15 vuoden kasvujaksosta, hänestä tulee vaihdokas. Saavuttaakseen henkisiä asioita nopeammin, hän jakaa sielun sopimuksen mukaisesti ja "tupsahtaa" olemassa olevan ihmisen elämään noin 8 – 13 vuoden iässä. Se on vaihdokas sellaisena, kun te näette sen. Ja nyt teillä on oletettavasti kaksi sielua yhdessä kehossa. Pysyttekö vielä perässä?
 
No niin, vaihdokkaassa on ominaisuus, mistä teidän on kysyttävä: "Mitä tapahtuu ensimmäiselle sielulle? Ottaako se toissijaisen aseman? Jos ensimmäisen ihmisen nimi on Sally ja sisään tulee toinen sielu, joka oli aiemmin Henry, miten se toimii?" Se on hämmentävää. "Mitä Henry ajattelee siitä, kun hän on toisessa sukupuolessa Sandyn kanssa?" Voivako he olla olemassa yhdessä? Meneekö toinen takapenkille? Meneekö toinen eteen? Luovuttaako toinen ja menee takaisin? Mikä tämä prosessi on?"
 
Esoteeriset ihmiset vääntelevät käsiään ja heillä on keskusteluja, joissa he väittelevät sanoen: "Miten näin voi olla ja miten suhtaudumme siihen?" Ja me istumme vieressä ja katsomme tilannetta sanoen teille, mistä puhutte, mikä ongelma on.
 
Teillä on menossa 3D-väittely ja kaikki looginen juonittelunne paljastaa ennakkoasenteenne yksiköstä/yksilöstä. Henrylle ja Sallylle se kaikki on ihan ok! Nimittäin ette tiedä ettekä ole tajunneet vielä, ettei tuossa kehossa ole kahta sielua! On vain yksi ja sitä kutsutaan Jumalaksi. Henryn ja Sallyn erottaminen on vain sitä, mitä te väitätte siitä. Sielun liittyminen toiseen ja sielujakaminen on kuin Jumala Jumalan kanssa. Siinä olette te itsenne kanssa. Teistä tuli vain suurempi. Keitto liittyi toiseen ja nyt on suurempi keitto.
 
On sellaisia väitteitä kuin: "No, mitkä akaasian ominaisuudet kuuluvat Sallylle ja mitkä Henrylle?" Mitä jos kertoisin teille, että ne yhdistettiin? Mitä jos kertoisin teille, että asioista tuli vain suurempia vaihdokkaan myötä? Olisiko se ok? Mitä jos kertoisin teille, että vaihdokkaan koko tarkoitus on yhdistetty akaasia? Näin on, jotta monen elämän kokemukset voivat yhdistyä yhteen ihmiseen yhdeksi. Se on hämmentävää, koska haluatte sen olevan vain yksi. Näettekö, tämä on suurempaa kuin luulette.
 
Majesteettisessa Jumalassa ei ole selvitettäviä arvoituksia. Vaihdokkaat ovat hyvin yleisiä, erityisesti vanhan sielun kuollessa ja palatessa nopeasti sellaiseen, joka on jo kasvanut biologisesti. Se on hyväntahtoinen pikaraidejärjestelmä, mikä sallii asioiden tapahtua paremmin, kuin ne muuten tapahtuisivat, ja se vie myös vähemmän aikaa. No niin, se oli helppo kohta. Mutta näistä selityksistä tulee hämmentävämpiä, jos ette ole vielä hämmentyneet.
 
Sielunkumppanit/sielujakaminen
 
Seuraava aihe on sielunkumppanit. Se ei ole aina sitä, mitä luulette. Tässä on esimerkki. Ihminen tapaa toisen ja heillä on yhteys. Sillä ei ole merkitystä, vaikkei se ole romanssi, vaikka sitäkin on sekoittamaan asioita. Kyse voi olla entisestä elämästä veljenä, sisarena, äitinä tai isänä, mutta he tuntevat toisensa. He ajattelevat samoin. He voivat käydä keskustelua katsomalla vain toisiaan silmiään ja he ovat hämmästyneitä. He ovat varmasti viettäneet elämiä yhdessä, jotta heillä on näin samanlainen ajattelutapa ja ideat ja intohimot. On vetoa olla tuon ihmisen kanssa, pysyä tuon ihmisen kanssa, koska hän edustaa jotain hyvin erityistä – ja kutsutte sitä "sielunkumppaniksi".
 
Mitä jos kertoisin teille, että tapasitte vain osan itsestänne? Kerroin teille, rakkaat ystävät, että tästä tulee aavemaista. Mitä jos sielujakaminen on pelkästään tilanne, missä tapaatte osan itsestänne toisessa ihmisessä? Tässä kohtaa monet laskevat tämän informaation alas, lähtevät huoneesta ja sanovat: "Tämä ei ole minua varten. Tämä ei voi olla minua varten." Rakas ihminen, haluan sinun käyttävän erottelukykyäsi ja henkistä logiikkaasi nyt. Jos Jumala ei ole yksikkö/yksilö ja olet osa kokonaisuutta ja kaikki on sinussa ja sinä olet kaikissa, niin miksi tämä on niin aavemaista? Kun näet osa itsestäsi toisessa ihmisessä, miksi sen pitäisi olla niin tavatonta? Se on pelkästään osa sitä, miten sielujakaminen toimii. Sen sijaan että näet Jumalan tuossa ihmisessä, näet itsesi hänessä! Siltä se tuntuu, eikö niin? Kenties olette olleet menneisyydessä yhdessä vaihdokkaana ja jakaneet yhden ihmiskehon? Nyt olette taas kahdessa kehossa. Sitä sielunkumppani on. Ei mikään ihme, että tunnet vetoa häneen ja hän tuntee vetoa sinuun!
 
Sielujakamista ei voi selittää tyydyttävästi kenellekään yksiulotteiselle ihmiselle ja kaikki, mitä teen nyt, mutkistaa sitä valtavasti.
 
Reinkarnaatio/sielujakaminen
 
Minäpä kerron teille monimutkaisimman tapauksen ja sitten haluan antaa teille esimerkin. Olen kertonut teille, että on reinkarnaatiojärjestelmä, mikä kunnioittaa perhettä, ja järjestelmässä hypätään ainakin yhden sukupolven yli johonkin perheeseen reinkarnoiduttaessa. Useimmiten väli on kaksi sukupolvea, mutta usein kyse on joka toisesta sukupolvesta. Tämä sallii uusien sielujen oppia ja vanhojen olla heidän lapsiaan ja vanhempiaan. Se sekoittaa asioita ja on hyödyllistä kummallekin. Esimerkiksi, vanha sielu, lapsesi eivät luultavasti ole vanhoja sieluja, mutta lapsenlapsesi ovat. Yhden tai kahden sukupolven yli hyppääminen on tavallisinta. On hyvin yleistä nähdä vanhempansa näiden lasten silmissä.
 
Jotkut teistä tietävät, mitä tarkoitan, sillä yleisesti sanotaan, että tunnette omat lapsenne parhaiten, mutta kun lapsenlapsenne tulivat, näitte heissä jotain, minkä tunnistitte epätavalliseksi. Haluan tehdä tämän hyvin selväksi, en kuitenkaan pysty siihen helposti. Kaikki tämä puhe reinkarnoitumisesta ja sukupolvien yli hyppäämisestä on hyvin ymmärrettävää teille ja se on ok, kunhan isovanhemmat ovat kuolleet. Mutta jos he ovat edelleen elossa, on ongelma. Miten vanhempanne voivat olla lapsenlapsianne, jos nämä ovat vielä elossa? Mitä ajattelette siitä? Katsotte lapsia silmiin ja tiedätte, keitä he ovat, mutta he eivät voi olla! Vai voivatko?
 
Vastaus on, että he voivat olla, ja se on sielujakamista. Se ei ole monimutkaista, jos vanhempanne ovat kuolleet, mutta se on erittäin monimutkaista, jos he ovat vielä maisemissa. Ymmärrättekö, että tämä on ihmisen lineaarisuudelle arvoitus? Se ei ole arvoitus Jumalalle. Oletteko kuulleet kvanttifysiikasta, että valo voi olla kahdessa paikassa samanaikaisesti? Tervetuloa uuteen todellisuuteen! Se ei ole niin monimutkaista, kun se otetaan pois 3D-laatikostanne.
 
On muutakin, ja puhun periytymisestä, mikä on akaasian ja kemian ero huomenna. Aiomme todella sekoittaa kaiken. Niinpä nyt kun olen laittanut tikun siihen, mitä teille on kerrottu, ja hämmentänyt sitä, kuka olette? Onko mahdollista, että mitä enemmän opitte tuntemaan toisenne, sitä enemmän näette saman Jumalan kaikissa teissä? Yhteys ratkaisee ihmisten moninaisuuden ongelmat – sen että te ette ole päässeet eteenpäin vuosisatoihin.
 
Tulee päivä, rakkaat ystävät – jos seuraatte samaa kehitystä, mitä toisilla planeetoilla olleet ovat seuranneet ennen teitä – jolloin tunnistatte samanlaisen Jumalan kaikissa ihmisissä ensin ja persoonaeronne toisena. Tämä on rauhan salaisuus maan päällä.
 
Kun katsoo toisia ihmisiä ja tunnistaa, että he haluavat samaa kuin te, se on eräänlaista myötätuntoa. Tämä saa lopulta aikaan anteliaisuutta, ei kiusaamista ja kukistamista. Alatte katsoa, mitä teillä on yhteistä, ettekä erojanne. Monet tarkkailevat teitä ja suopeuttanne ja kypsyyttänne siinä, miten elätte päivästä toiseen. Se on ainoa tapanne opettaa toisille ihmisille Jumalasta. Antakaa heidän nähdä Jumalan ominaisuuksia teissä.
 
Tarina Evelynistä, ikuisesta puusta
 
Minäpä kerron teille pikkutarinan ja sitten lopetamme. Haluan puhua Evelynistä, ikuisesta puusta. Joskus opettavaisissa tarinoissa ei ole paljon tolkkua. Koska ne ovat vertauskuvia, teidän täytyy antaa anteeksi 3D-epäloogisuus ja vain kuunnella. Evelyniä ei ole todellisuudessa luonnossa, mutta tämä tarina tulee riittävän lähelle luonnon toimintaa ymmärtääksenne.
 
Evelynillä oli ydinolemus puuna. Siinä oli Gaian ydinolemus ja se tiesi olevansa Evelyn-puu. Sillä oli sen suuren kasvin tietoisuus, mikä se oli. Sen tarkoitus, sen koko tarkoitus, oli kasvaa niin paljon, kuin pystyi, niin pitkäksi kuin pystyi, tuottaakseen oman osansa happea planeetalle ihmiskunnan käyttöön.
 
Evelyn laittoi juuret maahan, kuten puut tekevät, ja se tunsi juuriensa menevän syvälle. Sitten ne imivät ravinteita, joita se tarvitsi kasvaakseen – maaperän resursseja. Se kasvoi vielä korkeammaksi. Kun se kasvoi, sen juuret levisivät enemmän ja enemmän voidakseen ankkuroida sen suuruuden ja majesteettisuuden, mitä se edusti metsässään.
 
Evelyn ei oikeastaan tiedostanut juuriaan yhtään sen enempää, kuin te tiedostatte jokaisen ihmishiuksen. Niitä oli niin monia! Mutta yksi juuri hyvin kaukana löysi tiensä takaisin pintaan ja alkoi kasvaa ylöspäin. Se versoi ja kasvoi ja tästä versosta tuli uusi puu. Tämä pieni verso tuli myös tietoiseksi Gaiasta ja alkoi kasvaa niin, kuin Evelyn oli kasvanut. Silläkin oli nimi – Martha.
 
Evelyn tietää naapuripuustaan, koska se on nyt suuri. Evelyn katselee Marthan kasvavan. Mutta Martha on Evelynin juuri. Itse asiassa ne ovat edelleen kiinni toisissaan! Ajan kuluessa Marthan juuret kasvavat ja sama tapahtuu sille. Samaan aikaan Evelynin toisia versoja tulee pintaan toisessa suunnassa. Ne olivat kaikki Evelyin juuria, edelleen kiinni Evelynissä, mutta ne versovat toisiksi puiksi, joilla on eri nimet. Näettekö, mihin olen menossa tässä?
 
Lopulta tuli metsä ja kaikki juuret olivat yhteydessä – kaikki yhteydessä. Planeetan ravinteiden elämänvoima syöksyy niiden kaikkien läpi. Yhdelläkään juurella ei ole alkua eikä loppua, koska ne ovat kaikki yhteydessä toisiinsa, kaikilla on yksilölliset nimet ja "puutietoisuus".
 
Haastatellaanpa nyt Evelyniä: "Evelyn, kuka olet? Katsoessasi metsää ympärilläsi, oletko Evelyn vai oletko myös Martha, George ja Sally? Kuka olet?" Evelyn seisoisi suorana sanoen: "Olen ne kaikki ja ne ovat koko minä, sillä juuremme ovat yhdistyneet samaan lähteeseen."
 
Haluan teidän katsovan tätä tarinaa ja ymmärtävän, että se on vertauskuva siitä, kuka olette. Luonnossa katsotte tällaisia asioita ja sanotte sen olevan ainutlaatuista. Ette näe sitä sellaisena kuin te itse, joilla on omat persoonallisuudet ja elämät ihmisyksilöinä. Mutta tarina Evelynistä on enemmän totta ihmisillä, kuin luulette. Yhteys ja kaiken ykseyden oivaltaminen on ihmiskunnan pelastus. Mutta sen on alettava – kirjaimellisesti alettava – ymmärryksestänne, että sielu sisällänne on suurempi kuin mikään, mitä olette koskaan ajatelleet.
 
Kerroin teille hetki sitten, ettei sielulla ole persoonaa – ei sellaista kuin luulette. Mutta sillä on ominaisuuksia. Sillä on täydellisyys, rakkautta ja hyväntahtoisuutta. Sen tunnette, kun olette kosketuksessa ytimeen. Sielun mikä on Jumala, käsi on aina avoinna teille – aina. Syntymähetkestä saakka kutsunanne on löytää, kuka olette, ottaa tuosta kädestä ja alkaa muuttaa todellisuuttanne. Siirtyä paikkaan, missä voitte muuttaa planeettaa elämällä tiedostamisen pyhää todellisuutta. Tiedät minun olevan oikeassa, koska et lukisi tätä viestiä muuten.
 
Lopuksi neuvo: nämä päätökset pitää tehdä vapaan valintasi, aikomuksesi ja täyden ymmärryksesi kera. "Tämän haluan tehdä", kuulet itsesi sanovan. Älä tee mitään sen vuoksi, että sinun pitäisi tai että tulit tapaamiseen ja kuuntelit kanavaa, joka pakotti sinut tekemään jotain. Älä tee sitä. Haluan sinun istuvan itseksesi, yksin tuolilla ja kysyvän keholtasi: "Onko muuta?" Ole rehellinen ja kuuntele vastausta. Kehoa puistattaa vastauksena ja ensimmäiseksi se sanoo sinulle: "Miksi kysyminen kesti sinulla niin pitkään?" Se sanoo: "Kyllä!" Ja se on löytämisen alku.
 
Se on sanomaton kutsu jokaiselle ihmiselle planeetalla, rakas ystävä. Jos rentoudut ja puhut sille, mikä on kehosi luontainen, ja annat sen opastaa sinut totuuteen, tajuat sen. Älä kuuntele minua tai jotain ihmistä sen tekemiseksi. Haluan sinun alkavan kuunnella sinua. Onko tämä kanavointi todellista vai ei? Käytä omaa harkintaasi ja erottelukykyäsi ja erota tämän viestin energia sisäisen Jumalasi kautta.
 
Tänä iltana on kulunut aikani antaa teille rakkauden viesti, mikä tulee tuosta lähteestä, mikä on teidän kaikkien sisällä. Teidän pitäisi tunnistaa pieni ääni, ei ihmisääntä, vaan se toinen ääni joka on puhunut teille kolmannella kielellä koko tämän ajan. Se on kuiskinut: "Kuuntele, kuuntele, kuuntele, tätä varten sinä tulit." Näin oikeasti on! Rakas vanha sielu, olet planeetan toivo. Kuka tahansa kuunteleekin tätä ja tiedostaa totuuden, ymmärtää, että tämä on teidän aikanne. Tulkaa sen kanssa toimeen.
 
Ja niin se on.
 
Kryon
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >