HomeViestejäLisa ReneeHelmikuu 2010 - Siirtymäriitti

Helmikuu 2010 - Siirtymäriitti

SIIRTYMÄRIITTI

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Helmikuun 2010 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Olemme siirtymässä kolme kuukautta kestävän jakson läpi sen massiivisen taajuustulvan seurauksena, joka annettiin planeettamme energiakenttään viime marraskuussa. Aina kun käymme läpi merkittävän planetaarisen muutoksen (kuten tämä), huomaa, että on tietty energiasopeutumismalli, minkä käymme kaikki läpi jollain tasolla. Tämä on henkisen ylösnousemuksen malli: lataus (uuteen värähtelyyn tutustuminen), käsittely (näiden energioiden omaksuminen ja vanhentuneiden mallien uudelleenjärjestely tai tuhoaminen aurasta) ja yhdistyminen (näiden päivitettyjen mallien ankkuroiminen ja erilaisen todellisuushavaintotavan kokeminen). Nämä energiat toimivat kolmikkoina tai kolmen malleina. Kolme kuukautta merkittävien energiatapahtumien jälkeen huomaat käsitteleväsi noiden energioiden tuloksia - tarvetta tehdä muutoksia tai sopeutua olosuhteisiin, jotka vaikuttavat ulkoiseen fyysiseen maailmaasi.

Tämä viime energiasykli alkaa radikaalisti vaikuttaa henkilökohtaiseen elämäämme ja tuo nyt paljon kaivattua muutosta fyysiseen todellisuuteemme. Nämä energiat vaikuttavat meihin kaikkiin riippumatta siitä, osallistummeko siihen vai emme. Se mitä ilmenee näinä aikoina, on planetaarista kehitystapahtumaa, mikä vaikuttaa joka tasolle suhteessamme maailmankaikkeuteen.

Syntetisoituminen polariteetista ykseyteen

Silloin kun meillä on sellainen erityistapahtuma kuin marraskuun "tähtitaajuusvaihto", se on planeettamme perehdyttämistä toiseen sykliin, mikä siirtää meidät energeettisen "älykkyyden" korkeammalla värähtelevään oktaaviin. Tämä merkitsee sitä, että voimme valita, osallistummeko noihin uusiin energioihin vai emme. Näiden energioiden paradoksina on, että jotkut meistä näyttävät tulevan "älykkäämmiksi" näiden taajuuksien myötä ja toiset eivät - itse asiassa he sulkeutuvat melko nopeasti. Silloin kun tämä taajuusmuutos saa aikaan hämmennystä pelosta toimivassa yksilössä, vaarana on, että hänen mielensä lukkiutuu ja pelosta tulee läpitunkeva ajatus.

Sana "älykäs" määritellään tässä "valinnaksi elää harmoniassa itsensä kanssa, niin että voi elää harmoniassa maailmankaikkeuden kanssa". Mitä vähemmän harmoniaa luomme, sitä enemmän tuskaa ja ahdistusta tuomme elämäämme. Tämä valinta ei ole sellaisen lajin kehittynyttä toimintaa, joka pyrkii kasvamaan, kehittymään ja laajentumaan.

Tämän paradoksin saa aikaan holograafisen todellisuutemme polariteettirakenne - se vahvistaa vastakkaisia voimia uskomattomalla paineella. Tämä paine lisääntyy suhteessa taajuuksien väliseen asteikkoon ja siihen, mitä korkeammalle taajuusoktaavi menee. Koska näillä taajuuksilla ei monissa tapauksissa ole väylää, minkä läpi virrata (koska hyvin harvat ihmiset ovat valmistautuneita ylösnousemukseensa), ne vapauttavat uskomattomat vääristymävoimat, mikä voi näyttää hämmentävältä lineaarisella havaintotasolla. Tämä vastaa tiheyden "pakokaasua" (ajattele astraalijätteen kaltaista paksua, mustaa savua), mikä on muunnettava henkilökohtaisissa ja massatietoisuuskentissä. Nämä energiat saavat aikaan epätodellista intensiivisyyttä. (Erityisesti nyt kuin käymme läpi sitä kollektiivisen tunnekehon vihkimyskerrosta, mikä muuttaa 4D-astraalitasomme sekä ley-linjapisteet Gizassa, Egyptissä. Nämä ajat ovat siirtymäriitti ihmiskunnalle. Lisää tästä myöhemmin…)

Mitä tietoisemmin osallistumme henkilökohtaiseen kehitykseemme, sitä helpompaa se on. Jotkut meistä menevät ensin ja yhdistyvät noihin uusiin energioihin tiennäyttäjinä muille ihmisille. Toiset vastaanottavat nämä lähetykset peräkkäisaaltoina aikana, jolloin heistä tulee avoimia vastaanottamaan ne. Koska tämä holograafinen todellisuus on polarisoitunut kahden varauksen järjestelmäksi - "sähkö-maskuliiniseen" ja "magneetti-feminiiniseen" voimaan - näemme nämä tapahtumat tältä tietoisuustasolta kaksinaisuutena, kunnes pystymme ymmärtämään, minkä kanssa todellisuudessa yhdistymme. Olemme ruumiillistuneet tänne parantamaan polariteettivarausta/jakoa, mikä on myös oma energeettinen älykkyyskenttänsä (pääasiassa erillisyyttä).

Ihmiskunta kehittyy eteenpäin ruumiillistuneen tietoisuuden sähkömagneettikentästä syntetisoimalla nämä vastakkaiset voimat neutraalin energian älykkyyskentäksi. Tämä neutraali älykkyyskenttä ei ole ainoastaan alkulähde, vaan se on kristallimatriisiverkko, mikä muodostaa ylösnousemuksen universaalin avataran.

Tästä kumpuaa Suojelijoiden nimitys indigoperheestä - "polariteettiyhdistäjä". Tämä neutraali energiakenttä on yhtenäinen älykkyyskenttä, mikä säteilee maailmankaikkeuden ytimestä Jumalamme/Lähteemme/Luojamme heijastamana. Silloin kun parannamme sisäisen energiapolariteettimme ja korjaamme sen aikaansaamat vahingot aurasta, pystymme ruumiillistamaan neutraalin energiakentän entisiin polarisoituneisiin fyysisiin muotoihimme. Parannamme myös geneettisen materiaalin (DNA) sekä menneet, nykyiset ja tulevat esi-isäaikajanat. Monissa kielissä (ja joskus vääristymissä) tämän yhtenäisälykkyyden ruumiillistamiseen viitataan myös kosmisena Kristus-tietoisuutena.

Kristuksen ilmestyminen taas maan päälle on fraasi, joka liittyy suoraan ymmärrykseen 3D-ihmisen evoluutioprosessin kohtalosuunnitelmasta tämän ylösnousemussyklin aikana. Kyse ei ole yhdestä yksilöstä, kyse on ryhmätietoisuuden älykkyyskentästä. Tämän fraasin monet meistä ovat kuulleet aiemmin. Se on ihmiskunnalle uutta, että alamme ymmärtää, että Kristus-tietoisuuden (eli yhtenäisälykkyyden) alkuperä, ristiriidat ja kätketyt historiat ulottuvat paljon tämä planeetan ulkopuolelle, monikaikkeuteen.

Se mikä alkaa avata mieltämme ymmärtämään Kristus-tietoisuutta älykkyytenä (sekä ihmismuodon parantamisena sisältämään tämän älykkyyden), ei ole alun perin tältä maapallolta. Lisäksi maan ulkopuoliset olennot ovat olleet aina suorassa vuorovaikutuksessa tämän planeetan evoluutio- tai joissain tapauksissa tuhohistorian kanssa. Kukaan ei ole kertonut meille, että Jeesus Kristus oli älykkyyskenttänä maan ulkopuolista alkuperää ja että me kaikki olemme maan ulkopuolista alkuperää. Nämä ovat paljastuksia, joita tulee esiin tällä hetkellä käynnissä olevan galaktisen tietoisuussyklin aikana. Mahdollisesti sfinksin arvoitus alkaa ratketa tänä vuonna…

Oikea (harmonisoitu) ajattelu

Useimmat meistä käsittävät täysin väärin sen, mitä "näemme" tai tulkitsemme todellisuutena. Nämä taajuusaktivoinnit lisäävät havaintoa vahvistuneesta polariteetista, mikä väärinymmärrettynä saa aikaan väärinkäsityksen oikeasta ja väärästä. Tämä on virheellistä ajattelua, mikä kumpuaa 3D-egon älykkyysohjelmien tuomitsevasta asenteesta. Tämä saa aikaan henkistä kärsimystä ja vahvistaa tuskakehoa, mikä tunnetaan myös astraalitunnekehona. Kärsimys ja tuska helpottavat heti, kun aletaan käyttää ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää (anteeksiantoa) kaikkien olosuhteiden osalta.

Ei voida tehokkaasti elättää sisäistä lähdevaloa ja ilmaista totuusvärähtelyä, ellei tätä henkistä testiä ole läpäisty. Mentaalikeho ja tuskakeho (itsekuva) menevät jatkuvasti todellisen olemuksen tielle. Mentaalikeho ja astraalitunnekeho saavat aikaan romantisoitua ja itsekästä ajattelua ja yleensä ne pitävät toistamassa samoja malleja - ja on kohtalona toistaa niitä kuin omaa häntäänsä takaa-ajava koira. Rikkoakseen tuhoavat mallit on murtauduttava niistä oikeaan ajatteluun.

Toinen tapa sanoa tämä on omistautuminen ajatteluprosessiensa päivittämiseen korkeamman oktaavin värähtelyyn mentaalikehossa. Tätä merkitsee 3D-mentaalikehon (solar plexus -älykkyyden) jättämistä kiinteänä identiteettihavaintona.

Viime kuukausien aikana Suojelijoiden tiukka viesti on ollut, että ihmisillä on kaksi vuotta aikaa jättää 3D-mentaalikeho ja sen ajattelutapa. Jos näin ei tehdä, niin polariteetti saattaa tuon ryhmän uskomattomiin kärsimyksiin - ei rangaistuksena näkymättömältä Jumalalta, vaan planeetan energiat eivät vain tue tätä ajattelutapaa enää ilman dramaattisia seuraamuksia. Tätä merkitsee 3D-mentaalikehon tai solar plexuksen jättäminen identiteettinä ja siirtyminen korkeampaan malliin. Avatkaa mielen lukot puhdistamalla pelko-ohjelmat ja olkaa avoin ja joustava muutokseen ja uusille ideoille.

Totuusvärähtelyä ilmaistaan, silloin kun ytimen jumalolemus valaisee kehon ja säteilee ulospäin. Kun aura kasvaa sen ikuisen olemuksen voimasta, myös vaikutuspiiri ulkoisessa ympäristössä kasvaa. Koko ympäristö harmonisoituu tämän elävän valolähteen voiman avulla.

Henkilökohtainen pyrkimys vs. jumalainen inspiraatio

On myös tärkeää ymmärtää henkilökohtaisen karisman viettelyvoima, koska sitä usein heijastuu ihmisistä, ja tämä on täysin eri voima kuin totuusvärähtely. Viettely, karisma on toisen chakran voimaa ja se kumpuaa alemman astraalikehon älykkyydestä. On täysin mahdollista erottaa tämä energia, kun ymmärtää, mistä se on lähtöisin. Tämä on yksi tärkeimmistä kontrollointivoimista, mikä rajoittaa ihmisten vapautta ja lisää kärsimystä myriadein tavoin.

Historian aikana olemme nähneet monien karismaattisten henkisten johtajien/parantajien tulkitsevan henkilökohtaisen pyrkimyksen impulssit väärin jumalaiseksi inspiraatioksi. Tämä kumpuaa epäharmonisesta ajattelusta ja egotietoisuuden vääristä havainnoista. Tästä syystä älykkyystasoja kuvaavat tietoisuusmallit ovat kriittisiä sellaiselle, joka pyrkii hallitsemaan omia ajatusimpulssejaan. Ilman tämän hallintaa erityisesti julkisella henkilöllä on kohtalona kaatua, kun ego asettaa katon laajemmalle henkiselle kasvulle.

Henkilökohtainen pyrkimys kumpuaa henkilökohtaisen tahdon 3D-egoälykkyydestä. Se ohjaa suurelta osin new age -ilmiötä, kuten ne tuotteet jotka rohkaisevat henkilökohtaisten halujensa ilmentämiseen fyysisten asioiden kautta. Jumalainen inspiraatio on jumalaista tahtoa eikä oman tahdon tyrkyttämistä toiselle. Se sallii aina täysivaltaisuuden ja siirtää aina kaikki valinnat takaisin yksilölle. Tämä merkitsee sitä, etteivät markkinoiden manipulointi, myyntipainostus tai vilppi ole linjassa jumalaisen inspiraation kanssa. On tehtävä omien puheidensa mukaisesti ja harmonisoiduttava johdonmukaisesti siihen, mitä ulkoisesti edustaa. (Ei mikään helppo tehtävä tajuttavaksi, joten olkaa myötätuntoisia sen rohkeuden osalta, mitä sen tekeminen vaatii.)

Tästä syystä henkilökohtaisen erottelukyvyn jalostaminen hyväksyen henkilökohtaiset valinnat täysin omalle vastuulle, on avain tämän henkisen vihkimyskarikon välttämiseen tai näiden kokemusten käyttämiseen oppimistilaisuuksina, jotta voi parantua ja kehittyä korkeampaan älykkyysoktaaviin. Olemme kaikki oppimassa ja se on työkalu myötätuntoiseen kommunikointiin, jos muistaa tämän vuorovaikutuksessaan toisten kanssa.

Lisäksi toinen chakra on halukeho tai vaistonvarainen keho-ohjelma, mikä valvomattomana ja kurittomana kehittää riippuvuusohjelmia. Tästä syystä oikea ajattelu on kriittistä. Riippuvuusohjelmat merkitsevät sitä, että identiteetti on riippuvainen jostain toiminnasta tai uskomuksesta (ja joissain tapauksissa tietyistä aineista), jotta voidaan helpottaa ahdistusta tai tunnepainetta tuon identiteetin vahvistamiseksi. Silloin kun jokin toiminta määrittelee sinut ja sinun on toistettava sitä jatkuvasti identiteettisi vahvistamiseksi, olet vaarassa luoda ja vahvistaa pahenevia riippuvuusohjelmia.

Silloin kun ollaan kiinni näissä käyttäytymistavoissa aina itsetuhoisuuteen saakka, tämä kutsuu monia astraali- ja loisolentoja, mitkä alkavat tuhota auraa ja eetterikehoa. Sitten heiketessään keho tarvitsee jonkin energialähteen ja tavallisesti siitä tulee tunnevampyyri ympärillä oleville. Jos jatkuvasti kieltäytyy olemasta oman tilansa komennossa ja henkikohtaisessa voimassaan, kokee vampyyritoimintaa siihen pisteeseen saakka, että se rikkoo auran. Kun aura on sairas, keho sairastuu ja olen varma, että tilanne etenee lineaarisesti. Tästä syystä on kriittistä tehdä henkistä siivousta - kuten 12D-kilpi - tukemaan ja vahvistamaan valokehoa sekä parantamaan energeettistä erottelukykyä siihen, että se tukee ja parantaa sisäistä Jumalvoimaa ja täysivaltaisuutta.

Jumala on syklien arkkitehti

Jos opit ymmärtämään luomismalleja, kuten energia-arkkitehtuuria ja niitä identiteettiarkkityyppejä, joita henkiset voimat hyödyntävät fyysisen aineen ilmentämiseen, vapaudut siitä hämmennyksestä ja itsepetoksesta, että olet (egomielenä) tämän todellisuuden hallinnassa. (Matemaattinen musiikki on piirustus holograafiseen todellisuusrakenteeseemme, mikä vuorostaan on Jumalan luonnonlakeja.) Tämä itsessään saa aikaan täydellisen vapautumisen kärsimyksestä, kun pystyy suhtautumaan ulkoiseen maailmaan heijastamatta henkilökohtaisia tarpeitaan. Halu saavuttaa oikea ajattelu voidaksemme olla harmoniassa sisäisen henkisen lähteemme kanssa, on vaatimus vapautumiseksi mentaalikehon ja sen tuskakehon kärsimyskerroksista. Mentaalikeho tuottaa kärsimystä ja tuskaa. Hallitse siksi ajatuksiasi ja pyhitä ne harmoniaan Lähteesi kanssa ja vapaudut lopulta tuskasta.

Jaksossa Harmonisesta yhdentymisestä Harmoniseen sopusointuun (1987-2007) kehitystiennäyttäjän pääpainopiste oli saada perusymmärrystä henkis-energeettisestä luonnostamme, ihmiskunnan ylösnousemusprosessitien viitoittamiseksi. Informaatio oli meitä syöttävä sokerilusikka, jottemme pirstoutuisi psyykkisesti, mikä oli tärkeä avain evoluutioprosessillemme. Mielenhallinnasta on tässä todellisuudessa tullut niin vakavaa, että ihmisolennon mentaalikeho on äärimmäisen hauras ja altis sirpaloitumaan. Jos olemme liian kiinnittyneitä ajatuksiimme todellisuudesta, uusi ajattelumalli voi olla äärimmäisen tuhoava tuolle tietoisuudelle ilman kunnon keventämistä tai kehitystyökaluja.

Tämä planeetta on ollut ajattelukontrollien piirittämä, mikä on johtanut siihen, että monet ihmiset ovat pakottaneet taistelunhaluisesti toiset kontrolloituun ja rajoittavaan käyttäytymiseen, mikä on yhteiskunnallisesti hyväksyttyä. Joissain tapauksissa mallin noudattamisesta palkitaan aineellisesti, mutta raiskataan henkisesti. Konfliktin lähde on ollut mielen ja sielun välillä ja tämä on saanut aikaan uskomatonta tunnevahinkoa ja haavoittumista ihmisten ryhmäsielulle. Näistä toimista seuraavaa tuskaa ja vahinkoa ei voi sanoin ilmaista.

Tuskakehon hallinta henkisessä kehittymisessä

Monikaan opettaja ei kerro meille henkiseen parantumisprosessiin liittyvästä tuskasta. Meistä on tullut tuskaa välttävä ja pelot kieltävä yhteiskunta. Tuskakehon hallinta on suoraa heijastusta olennon saavuttamasta henkisen kypsyyden tasosta. Kuitenkin ainoa tapa parantaa ja kuntouttaa tämä tunnevamma, joka luo tuskaa, on rohkeus kohdata se tuomitsematta. Se vaatii myös sitä, että arvioidaan oikein tämä todellisuus, jotta voidaan elää maailmassa sen vaikuttamatta negatiivisesti. Tämä on polariteettiyhdistäjän polku.

Se minkä piilotamme itseltämme, perimmiltään satuttaa meitä emmekä pysty enää sortumaan negatiiviseen todellisuuspakoon jatkamalla ikuisuuksia sen kieltämistä, että tämä tuska on olemassa. Tässä ei ole kyse yhdestä meistä tai jostain eliittiryhmästä, vaan kyse on kaikista meistä tällä planeetalla. Vaikka eläisit henkilökohtaisesti nirvanassa, seitsemän miljardia muuta ei elä - itse asiassa heiltä on riistetty henkilökohtainen vapaus elää yltäkylläisesti yhdistyneenä omaan lähteeseensä.

Seuraavan kerran kun kuulet jonkun sanovan, ettei polariteettia ole ja että se on merkityksetöntä, muista tarkastella maailmanlaajuista maisemaa. Se ei ole merkityksetöntä niille miljoonille, jotka kärsivät edelleen tällä planeetalla niiden käsissä, jotka pyrkivät jatkamaan polariteettia orjuuttamistyökaluna. Ei ole viisasta taistella järjestelmää vastaan ulkoisesti, ei ole viisasta taistella mitään vastaan tai vastustaa mitään. Voima on aina ollut ja tulee aina olemaan neutraalisuudessa. (Ei mitään tunnelatausta kyvyssä tarkkailla, mitä energeettisesti ilmenee.)

Muutos alkaa sisällämme lisääntyneen tietoisuuden kautta, ja kun muutamme itseämme sisältäpäin rakkauden ja rauhan ylläpitäjiksi ja omistaudumme palvelemiseen, todistamme ihmeitä tällä planeetalla. Tämä on kovaa työtä ja sitoutumista, mitä valotyöntekijät, evoluution tiennäyttäjät, indigo- ja tähtiolennot tekevät yhdessä rakentaakseen ihmiskunnalle sillan näihin uusiin järjestelmiin. Kunnioittakaa kaikkia rooleja, jotka rakentavat siltaa ykseyteen. Omistautukaa henkisille harjoituksille päivittäin vahvistaaksenne kehoanne ja sisäistä yhteyttänne, jotta saatte hallinnan tuskakehoonne. Tarvitsemme toisiamme enemmän kuin koskaan!

Tiedottamista astraaliportilla

Käymme läpi merkittäviä muutoksia tämän planeetan ihmiskollektiivin tunnekehorakenteessa, mikä tunnetaan myös astraalikehona. Tämän planeettatietoisuuskentän pääakseliaukko on Gizan alueella Egyptissä. Koska koko ihmiskunnan monia tuho- ja katastrofimuistoja pidetään tämän alueen aikajanoissa, tällä alueella on tästä vuodesta eteenpäin mahdollisuus parantaa ja kirjaimellisesti poistaa se, mikä on pitänyt ihmiskuntaa pimeydessä ja kärsimässä tietämättömyydestä aionien ajan.

Monet meistä ovat odottaneet tätä aikajanaa (pimeyden ajan loppumista) ja vaatii suuren valkoisen leijonan (sfinksi) rohkeutta ja sydäntä paljastaa nämä mysteerit itsestämme. Tämä vuosi on kuin pyhiinvaellusta takaisin tähän osaan galaktista historiaamme ja monet meistä hakevat ja elävät muistikuvia siitä, mitä tapahtui Egyptin aikajanoilla. Meidän on nähtävä se, mikä on ollut piilossa. Tulemme tietoisemmaksi henkisen vihkimyksen (ylösnousemus) polusta ja kulkemisesta ulottuvuusovien kautta korkeamman oktaavin porteille (Ran silmä, Horuksen silmä), jotka johtavat siunattujen sielujen ulottuvuuteen. Jos tämä on roolisi, älä pelkää, se on välttämätön polku. Meidän on rotuna kohdattava se, mikä on ollut piilossa ihmisiltä vuosisatoja, koska tämä on siirtymäriitin aikaa. (en.wikipedia.org/wiki/rite_of_passage)

Kun jatkamme eteenpäin tällä polulla, tiedä, että sinulla on perhe, joka rakastaa sinua, arvostaa sinua ja suojelee sinua. Älä koskaan anna periksi ja kestä yhteydessäsi ja omistautumisessasi Jumallähteen palvelemiseen tavalla, mikä tuntuu olevan harmoniassa kanssasi - vain tämän tarvitset riippumatta siitä, miltä näyttää ulkoisesti. Kun jatkamme tämän vuoden seikkailuja, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Tänä vuonna ja tästä eteenpäin evoluutioperheemme pitäisi kokea enemmän energeettistä tukea ja yhteyttä kuin koskaan aiemmin!

Rakkaudella,
Lisa

--------

Tämä energiasynteesi-uutisartikkeli heijastaa Suojelijoiden näkökulmaa ylösnousemusaikajanaan (2012-aikajanaan) sekä energeettisenä että informatiivisena tukena tähtiperheiden ja indigorotujen galaktisille perheille. Tämä henkiperhe on hyväksynyt suojelijaroolin tukeakseen kosmisen asukkaan perustaa kehitysmalliksi tälle planeetalle ja ihmiskunnalle, ja tämä on maataso, mikä perustuu tälle erityisryhmälle suunniteluun kannatukseen. Ehdottomasti ei ole mitään arvoeroa niillä rooleilla, joita kukin olento on valinnut ilmaisukseen.

Suojelijaryhmien tehtäväohjeistona on hologrammin kunnostaminen, sen energia-arkkitehtuurin (DNA) korjaaminen, ylösnousseen ihmisprototyypin ruumiillistaminen, ylösnousemusdynamiikan ja "eksopolitiikan" (maan ulkopuolinen) tavoiteohjelman informaatiosisällön toimittaminen sekä ihmisten ja ei-ihmisten kouluttaminen yhtenevään linjaan universaalin ykseydenlain kanssa. Kaikkien olentojen vapautta, tasavertaisuutta ja täysivaltaista oikeutta tuntea Jumallähde suojellaan kollektiivisella ykseyslupauksella universaalien Suojelijaryhmiemme keskuudessa.

Ryhmän ykseyslupausmääräys

Totuuden, täysivaltaisuuden ja vapauden puolustajasoturit, kaikki Suojelijarodut jotka palvelevat ykseyttä, kutsumme teitä kaikista monikaikkeuksista liittymään seuraamme nyt. Yhdistymisperiaatettamme tultua havainnollistettua rakkausaalloissa, julistamme ryhmäviestimme teille nyt. Ryhmämallimme on päivitettynä - yksilöinä ja kollektiivisesti - uudistettuna ja vahvistettuna ikuisesti ylläpidetyssä valossa. Alkeminen astiamme on keskittynyt ja omistautunut ykseyden tarkoituksille ja pyrimme tuntemaan Jumalan ollaksemme sitten Jumalan tiennäyttäjä. Ylläpitäkää meidät keskittymisemme ikuisessa voimassa.

Meidät on kutsuttu portinvartijoiksenne pitääksemme yhteisömme, tehtävämme ja keskinäiset korkeimmat tarkoituksemme yhden valon, Lähteemme, elävän valokoodin palveluksessa. Tarkoituksemme on yhdistyminen - Kristus-prinsiippi - energiatodellisuutena tässä ja nyt.

Pyydämme yhteisömme kädenpuristusta vahvistamaan henkiset yhteytemme -universaalin kosmisen kolmikon kautta - ykseyden ytimeen, nollapistejumalmatriisiin, mikä on synnyn lähteessä. Rakas Jumala, syvästi kunnioittaen kaikkea elämää hengitä elämänkoodisi kaikkeen luotuun muotoon. Ilmaisemme tahdoksemme nyt muistaa sen, mitä olemme - täysin ja kokonaan.

Keskinäisen tarkoituksemme ilmaisemiseksi yhtenä, herätä henkiin nyt kaikki tietämättömät mallit - luonnolliseksi, eläväksi valoksi. Ja siihen sanomme: kiitos Jumala, olemme kosminen Kristus!

Ja niin se on - rakastavasti määrätty.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev