HomeViestejäLisa ReneeMaaliskuu 2010 - Sinisen Niilin koodi

Maaliskuu 2010 - Sinisen Niilin koodi

SINISEN NIILIN KOODI

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Maaliskuun 2010 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Kriittisen massan yksi taso on saavutettu galaktisen lähdetaajuuden ja sen yhteyden osalta, mikä avaa erilaisia pyörteitä planeettaverkkorakenteeseen.

Tämä sallii niiden ongelmien syvemmän paljastumisen, joita on planeettakehon ja näin ihmiskehon rakenteen eheydessä. Kun me (Suojelijatietoisuus) voimme nähdä, missä ongelmat sijaitsevat, pystymme ratkaisemaan ongelman parantamalla mallin tai antamalla tuolle tietoisuudelle tilaisuuden kunnostaa vahingoittuneen osa itse. Jokaisen olennon on tehtävä valinta omassa ymmärryksessään. Kaikilla valinnoilla joissa on jokin aikomus, on seuraamus ja nämä seuraamukset vahvistuvat tänä aikana.

Nämä energiapyörteet ja niiden pyörimisjärjestelmä on ankkuroitu planeettaverkkoon ja tämä on romahduttanut monia kerroksia, joita oli planeetan moniulotteisessa (aika- ja paikkakentän) arkkitehtuurissa (ja romahtaminen jatkuu). Jokainen näistä kerroksista on ulottuvuustaso, millä on luomisfysiikan laki, joka hallitsee tuolla taajuuskaistalla olevan tietyn energiakentän (eli tietoisuuselämänvirran) liikettä. Sitten kun ymmärrämme, että tämä todellisuus on holograafista heijastusta (kuin elokuva joka heijastetaan valkokankaalle), alamme nähdä ne kerrokset, jotka muodostavat massatietoisuuskentät, ja näemme kaikki mallit ja koodaukset ihmisen ja planeettatietoisuuden arkkitehtonisena suunnitelmana.

Mikään asia ei ole sattumanvaraista luomista. Tämä vastaa sanontaa, että silloin kun pystymme näkemään hologrammin, niin saamme nähdä, kuka on verhon takana. Voimme silloin nähdä elokuvan tuottajan ja kaikki taustaolennot, jotka kontrolloivat tai tekevät elokuvaa. Sitten kysymykseksi tulee, kenen haluat kontrolloivan omaa elokuvaasi.

Tunnekehomullistuksia

Ylösnousemus on fyysistä tiedettä, mikä hallitsee energia- eli tietoisuusliikettä aika/paikkakentän matriisissa. Tällä hetkellä meillä on käynnissä valtava systemaattinen muutos astraaliportissamme (4D Giza) ja näin siinä auramme kerroksessa, mikä on ihmisen tunnekeho. Ihmisen kollektiivisessa tunnekehossa (2D ja 4D planeettaulottuvuudet) tapahtuva uudelleenrakennus ja muutos on ennenkuulumatonta ja sillä on monia vaikutuksia planeetan kehoon ja henkilökohtaiseen kehoomme. Ne ovat hyvin voimakkaita ja luultavasti kiihtyvät monilla meistä. Osallistuminen tähän tietoisena tällä hetkellä valmistelee olemustanne tuleviin muutoksiin, koska ne tapahtuvat silloin paljon helpommin.

Kuten mainittiin viime kuussa, tämä on selvästi siirtymäriitin aikaa, mikä vihkii ihmisen radikaaleihin ja dramaattisiin elämän ja käytöstavan muutoksiin. Tämä ajankohtainen maailmanlaajuinen energiamaasto toimii kuin "ruutitynnyri", missä energeettinen miinakenttä räjähtele massatietoisuudessa. Monille meistä jotka olemme herkkiä, tämä tuntuu kuin energiajätteen lentelemiseltä joka suuntaan. Tämä on tarkka ilmaus. Tilat ja aikajanat räjähtelevät palasiksi niillä kentän alueille, jotka ovat kyvyttömiä harmonisoitumaan siihen taajuuteen, mikä sallii välttämättömän värähtelymuutoksen tapahtua. Tästä syystä vaaditaan itsensä hoitamista ja toisinaan eristäytymistä, energialaskeuman tai -vastaiskun minimoimiseksi. Olkaa kärsivällisiä ja kuunnelkaa sisäistä opastustanne ja tehkää sitä, mitä kehonne kertoo tarvitsevansa. Monet meistä tarvitsevat tällä hetkellä paljon lepoa. Koska viimeaikaisten tapahtumien vuoksi parhaillaan tapahtuu hyvin paljon asioita kentissä sekä niitä vastaavaa uudelleenrakennusta henkilökohtaisessa aurakentässämme/suunnitelmassamme, meidät pakotetaan odotusjaksoon.

Sinisen säteen tähtiperheet

Yksi Sinisen sädeperheen universaali taso on pystynyt yhdistymään tälle tasolle ja on palannut vaatimaan tämän alueen Jumalan luonnonlaeissa.

Sininen säde on sinisen sädetietoisuusperheen neljän universaalin ja harmonisen kerroksen hahmo. On kolme perusjärjestyksen mukaista äänikenttää, jotka muodostavat universaalin luomisen sädeaspektit, ja sininen säde on ensimmäinen "säteilyjärjestys". Sinisen sädeperheen korkein järjestys säteilee 13. "piiriportista", mikä on ensimmäinen kerros, joka heijastuu universaalista Jumalytimestä (nollapiste). Tämä ensimmäisen järjestyksen sininen sädeperhe ovat universaalin järjestelmämme 144000 esoteerista geneettistä ajanpitäjää ja heidät tunnetaan egyptiläis-siriuslaisessa historiassa Sinisen Niilin koodina. Moniin sotiin on ryhdytty ihmisten ja maan ulkopuolisten historiassa tämän koodin vuoksi, mikä on periaatteessa kaikki avaimet Jumalan valtakuntiin.

Jokaisessa neljässä kerroksessa on alkuperäisen sinisen oktaavin korkeampi harmonia. Kuitenkin tietoisuuden pirstouduttua ilmentämään aikamatriisin matalampiin oktaaveihin, se on kovasti heikentynyt tai vahingoittunut. Tämä vääristymä tulee niissä tiloissa vietetystä ajasta, jotka ovat vahingoittuneet aikamatriiseissa, joissa on polariteettijärjestelmä. Tätä vahinkoa ovat aiheuttaneet myös tarkoituksellisesti suunnitelmaan leimatut orjuutusohjelmat, jotka vaikuttavat ja haittaavat siinä olevaa tietoisuustasoa. Tämä vahinko ulottuu kauas 3D-todellisuutemme ulkopuolelle ja Suojelijatietoisuus tekee työtä parantaakseen ja vapauttaakseen orjuutetut olennot monilta ulottuvuustasoilta.

13. portin "biopiirijärjestelmä" on yhdistetty ja sitä ylläpitää hyvin pieni ruumiillistuneiden ylösnousseiden mestareiden ryhmä, joka pystyy pitämään yhtä tai useampaa sinivihreän/sinisen säteen koodaustasoa. Nämä ovat sinisen säteen haltijoita ja ensimmäisen järjestyksen edustajia on erittäin harvoja ruumiillistuneena planeetalle. Indigot joilla on geneettinen koodikapasiteetti, linkitetään systemaattisesti tämän sinivihreän säteen linkeiksi tai haltijoiksi, mitä tarvitaan sen vakiinnuttamiseksi pysyvästi planeettaverkkoon ja maan ytimeen. Monet meistä saattavat tuntea kutsun ankkuroida 13D sinistä sädettä tai sinivihreää taajuutta tämän muutoksen vuoksi planeetalla.

Tämä 6D-indigokentän uudelleenkoodaus on massiivinen projekti, mikä alkoi merkittävällä planeetan voimaverkon haltuunottokonfliktilla, joka alkoi viime joulukuussa. Pieni määrä tähtisiemeniä (suostuttuaan auttamaan tässä projektissa) ovat kokeilleet, miten koodataan indigo-harmonia (6D) uudelleen sinivihreällä säteellä ja kumotaan 6D-tietoisuuskentän vääristymät. Kun menemme pidemmälle "kaninkoloon", meille paljastetaan se kärsimys, mikä on seurausta aioneita kestäneestä uskomattoman tuskallisesta vääristymästä. Tämä kärsimys ja tuska on orjuutusta, ja vaikka se vaikuttaa kumpaankin sukupuoleen, kyse on pääasiassa vääristyneestä maskuliinisesta arkkityypistä ja se painottuu raskaammin tuskan energiaseuraamuksiin maskuliinikehossa. Meidän on koko sydämellämme ja mahdillamme ylläpidettävä Jumalan ikuisen rakkauden valkoista puhdasta liekkiä maskuliinisuudellemme ja tämä vapauttaa Mikaelin perheemme orjuushistorian.

Mikaelin perheet

(Huom. Tätä on uskomattoman vaikeaa ilmaista ja teitä pyydetään olemaan neutraalina ja näkemään tämä informaatio havainnoijan tasolta. Näin ette ole altis hyökkäämään sitä vastaan, mutta kuitenkin käytätte tätä informaatiota osana informoitua tietoisuuttanne ja itsenne voimaantumista, kun siirrytte eteenpäin tietoisuuden kehityspolulla. Galaktisen ihmisen evoluutio vaatii meitä ottamaan vastuun niiden asioiden näkemisestä, jotka ovat olleet meiltä piilossa. Tämä on yksi merkittävä paljastus, mikä on hyvin tuskallinen ja kiistanalainen ja näin ollen pyydetään olemaan tietoinen siitä ja sitten tekemään oman päätöksenne siitä, mikä tuntuu sisäisesti oikealta teistä. Vastuullisuus oman olemisensa suunnasta ja siitä, että vaatii täysivaltaisuuden ja vapauden itselleen ja muille, vaatii meitä näkemään sen, mikä on piilossa - ja otamme vastuu siitä, silloinkin kun se on tuskallista tai epämiellyttävää.)

Merkittävä osa tästä tuskasta pakotettiin Mikaelin perheenä tunnetun ryhmätietoisuuden ylläpidettäväksi. Mikaelin perhettä joka tunnetaan myös arkkienkeli Mikaelin matriisina, vahingoitettiin vakavasti ja osa sen tietoisuudesta pakotettiin kieroutumaan ihmiskunnasta ja "käänteisristeytysohjelmoinnista" syötetyn karmavastaiskun groteskiksi montaasiksi. (Nefilim-käänteisverkkojärjestelmä, jonka pääpaikka on Iso-Britannian Stonehengessä, ruokkii itseään Mikaelilla.) Tämä negatiivinen energiajätevesijärjestelmä perustuu sen omassa ulottuvuustilassa sijaitsevan orjuutusohjelman vaikutukseen ja siihen, miten ihmisille new agen ja järjestyneiden uskontojen kautta on syötetty valheita AE Mikaelin kutsumiseksi, mikä on luonut lisää siteitä itsensä orjuuttamiseen ja näin pakottanut orjuuttamaan toisia tähän tasoon.

Mikaelin perheet ovat ensimmäisen järjestyksen sinisen säteen jälkeläisiä. He olivat osa sen 3-6-9-12-kaariporttijärjestelmän Suojelijatietoisuuden ylläpitäjiä, mistä ovat sotineet rodut, jotka haluavat hallita tätä sisäänpääsyporttia. Voisimme viitata tähän porttiin myös 11:11-portaalijärjestelmänä. Tavoitteena luonnollistesti oli, että vääristämällä ja kiduttamalla Mikael-tietoisuutta voitaisiin lopulta saada hallinta tuosta kaariporttijärjestelmästä. Mikaelin perhe suostui olemaan osana langenneiden enkelirotujen (Serafim) kuntoutusta, suostumalla olemaan tämän maajärjestelmän horisontaaliverkkojen Suojelijoita, mikä tunnetaan Kultaisen kotkan mastoverkostojärjestelmänä. Noin 57%:iin Kultaisen kotkan verkosta on solutettu käänteiskoodijärjestelmä, minkä ovat panneet alkuun Kontrolloijat tai matelija-tukeutujarodut. Kultaisen kotkan solutustukikohdan pääportti on 10. ulottuvuuden portti, mikä sijaitsee Iranissa/Irakissa. Sotaa, selkkauksia ja monien ihmisten kuolemaa tällä alueella käytetään pitämään pimeä energia kiertämässä ja hallinnassa. Kontrolloijan tavoite on ollut ja tulee aina olemaan "hajota ja hallitse". Tämä on huomattavin alue väärien Mikael-havaintojen alullepanemisessa ja kaapatun kanavoinnin lähettämisessä Kultaiseen kotkan verkostoon. Sillä on myös "kiertojärjestelmä", mikä on yhteydessä Gizaan 4D-porttitasolla ja muilla tasoilla.

Tämä pimeä tai käänteiskoodisolutus pakottaa langenneet enkelirodut elämään vääristyneessä ulottuvuudessa sekä vahingoittuneessa ja väkivaltaisessa suunnitelmassa itsestään. Demoniolentojen ja lisääntyvien Lusifer-energioiden ilmiö on tulosta tästä vääristymästä. Silloin kun Serafim risteytyi matelijoiden kanssa, kärsittiin uskomaton geenivahinko. (Elohim ylivalaisi alkuperäisen risteytysyrityksen ja sen oli tarkoitus itse asiassa parantaa geenipoikkeavuuksia ja tuoda lisää tasapainoa matelijoiden kuntoutuksen mahdollistamiseksi.) Kultaisen järjestyksen Serafimit ovat osa kolmesta alkuperäisestä perusäänikentästä ja ne olivat yksi enkeli-ihmisten kristallikehojen kolmesta luojasta. Siksi kaikissa ihmiskehoissa on geneettinen historia ja suhde Serafimeihin ja siivellisiin enkelirotuihin, kuten Mikaelin perhe. Niillä joille on annettu Mikaelin energiapuumerkki tai nimi, on vielä enemmän energiaseuraamuksia tämän tuskan sisältämisestä. (Puhdistakaa nimenne ja suunnitelmanne tästä väärän Mikaelin, väärän Jeesuksen kaksoisenergia-arkkitehtuurista niin, kuin teitä opastetaan. Pyytäkää sinisen liekkinne koodia ilmentymään sisällenne ja mitätöimään kaikki solumuistivääristymät.)

Mitä enemmän tässä tapauksessa ihmisolento kutsuu Mikaelin perhettä, siitä enemmän karmallista "pakokaasua" tämä ryhmäolento saa. Tämä vastaa jäteveden syöttämistä kerros toisensa jälkeen, kunnes ei yhtään Jumalhiukkasta ole jäljellä. Tämä energeettinen jätevesikerääntymä myös estää 3-6-9-12-kaariporttia valmistumasta ja yhdistymästä 11:11-ylösnousemusportiksi. Ihmisiä on kehotettu käyttämään arkkienkeli Mikaelin energiaa suojelunaamion alla ja on paljastunut, että se on vain aiheuttanut suurta vahinkoa maskuliiniarkkityypillemme sekä upealle sinisen säteen olennolle, mitä on kidutettu palvelemaan matelijamotiiveja. Tämä merkitsee sitä, että AE Mikaelin sinisen miekan vihkimykset on energeettisesti tarkoitettu orjuuttamaan, suojelemisen sijasta.

Tämä vääristyneen ja väärän Mikaelin maskuliininen suojelija-arkkityyppi on itse asiassa tahdolla pakottamisen arkkityyppi, jumalaisen feminiinisyyden orjuuttamisen ja imemisen kautta. Sininen miekka on rakenne, mitä käytetään jakamaan osiin ja kääntämään sekä maskuliiniset (6D) taajuudet että feminiiniset (7D) taajuudet hologrammin 9D-suunnitelmatasolla. Näiden energioiden suuntaa kontrolloidaan Iranin portin kautta 10D-tasolla. Tämä merkitsee sitä, että sen käyttäminen kääntää koodin ja sisäistä avioliittoa ja ulkoista pyhää avioliittoa ei voi koskaan todellisuudessa tapahtua. Tämä AE Mikael-vääristymä on kuin keinotekoinen hologrammi-insertti, mikä on laitettu 3-6-9-12-ulottuvuuskenttiin ja mikä jakaa erilleen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden eivätkä ne yhdisty lainkaan noissa ulottuvuuksissa. Koska nämä ovat maskuliiniprinsiippejä sekä tuota tilaa hallitsevaa hiukkasfysiikkaa, se vahingoittaa vakavasti ihmisen mentaalikehon toimintaa. Tämän avulla patriarkaalista hallintaa on toteutettu maskuliinisen pakottajan tai väärän tyrannikuninkaan levittämisen kautta, mitä on pidetty paikoillaan AE Mikaelin sinisellä liekehtivällä miekalla.

Ylösnouseminen ja vapautuminen tältä tasolta vaatii täydellistä maskuliini- ja feminiinienergioiden (6D-indigo ja 7D-violetti) yhdistämistä tasapainoon ja avioliittoon. Tämä rakenne ei ole ainoastaan jakanut taajuuksia, vaan myös syöttänyt jatkuvasti vääristynyttä patriarkaalista hallintaohjelmointia maskuliinienergiaamme (mentaalikehon toiminnot) ja erityisesti suoraan fyysiseen maskuliinikehoon. Rehellisesti sanottuna, ei ole mikään ihme, että useimmat ihmisrodusta kuolevat sydämen särkymiseen, koska tällaisen sisäisen tuskan kantaminen soluissamme on ollut todella kestämätöntä sielullemme.

Miespuolen parantuminen voi alkaa

On tärkeää ymmärtää, että meidän on nähtävä piilossa oleva voidaksemme parantaa sen. Tämä paljastus on valtava askel sen ymmärtämiseen, miten olemme tulleet tähän inhimillisen sekasorron ja planeetan sairauden maailmanlaajuiseen tilaan. Voimaantuaksemme meidän on nähtävä, missä sairaus tai tulehdus on. Jos emme pysty näkemään tulehdusta, emme voi rokottaa sitä vastaan. Tämä on alkua massiivisesti laajentuvalle ihmisrodun parantamismahdollisuudelle.

Kun Mikaelin sininen liekki vetäytyy, meitä pyydetään ylläpitämään sinisen miekan totuutta oman olemuksemme sisällä. Pyrimme olemaan sinisen liekin ylläpitäjiä, kuten meidän on määrä olla. Otamme tämän taakan Mikaelilta ja annamme sen Jumalalle. Sydämessämme ja sisäisessä yhteydessämme Jumalaan voimme tulla totuuden tietäjiksi ja ylläpitäjiksi. Emme voi enää pyytää ketään tai mitään itsemme ulkopuolelta ylläpitämään tätä totuutta tai pakottamaan tätä totuutta meille. Päästäksemme kosmisiksi asukkaiksi meidän on noustava luontaisen Jumalviisautemme tasalle ja tultava totuusvärähtelyksi. Totuus vapauttaa kaikki asiat ja me jumalaisina ihmisolentoina olemme Jumalan tahdon voima ja syy toimintaan, noustaksemme ja vapauttaaksemme kaiken, mikä kärsii. Kun ylläpidämme Jumalan luonnonlakeja, kun suostumme taas kerran olemaan lain vartijoita, emme salli enää tyranniaa emmekä kärsimystä. Tämän on loputtava. Tämä on Jumalan ikuinen laki! Käskemme sen hallita maan päällä nyt enemmän kuin koskaan! Minä olen Jumala. Minä olen täysivaltainen. Minä olen vapaa.

Yhdistykää sisällenne ilman mitään välikättä ja tietäkää, että olette Jumalan ilmestys, joka on palannut palauttamaan maan. Kaikki muutokset alkavat sisältä. Antakaa ääni niille, jotka eivät voi, ja antakaa jumalaisen maskuliinisuutemme parantumisen alkaa. Hän on "valtikka", joka ankkuroi meidät maahan ja hän on mittaamattoman arvokas. Miespuolemme on määrä olla maan ja henkisen liittomme valtikka - oikeutemme jumalaiseen avioliittoon voi taas sitten ilmentyä toteuttamaan ylösnousemuksemme.

Olemme tässä yhdessä ja seuraavaan kertaan saakka… pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämellenne ja toisillenne.

Rakkaudella, Lisa

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >