HomeViestejäLisa ReneeToukokuu 2010 - Läpinäkyvyys

Toukokuu 2010 - Läpinäkyvyys

LÄPINÄKYVYYS

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Toukokuun 2010 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Kun olemme astuneet Härän täysikuuhun (Vedan mukaan, Skorpioni lännessä), mikä johtaa meidät toukokuuhun, siitä alkavaa aikaa kutsutaan esoteerisesti Wesak-juhlaksi. Se on vuosittainen planeettajakso, mikä välittää valaistumisen sädepiirteen niille, jotka ovat vastaanottavia saadakseen impulsseja korkeammalta itseltään. Tämä valaistumisen sädepiirre on yksi tapa kuvata sitä korkeampaan älykkyyskenttään pääsyä, minkä voimme saada, kun meidät yhdistetään toiseen ulottuvuustaajuuteen. Korkeammat ulottuvuudet sisältävät korkeampia energiataajuuksia, mitkä lähettävät älykkyyskenttää. On valtavasti älykkyyskenttäkerroksia ja ihmisillä on tietoisuusvoima kyetä erottamaan (kun näitä kykyjä kehitetään), mistä älykkyys on lähtöisin.

Tämän erottelukyvyn oppiminen on henkinen vihkimys tai integroitu ylösnousemusprosessi, mitä on opetettu monissa esoteerisissa mysteerikouluissa. Sekä pimeyden että valon aikomukset voivat vaikuttaa aineen laatuun ja myös vääristää sitä ihmisen egon väärinkäytöllä ja negatiivisella avaruusolentomanipuloinnilla. Lopullisena tavoitteena kaikissa tilanteissa on polariteettien yhdistäminen, missä on kyse alempien tiheysmallien syntetisoinnista korkeampiin taajuuksiin. Näin kehitymme sille energiaälykkyystasolle, mikä on olemassa puhtaana ykseystietoisuutena. Henkinen vihkimys polariteettien yhdistämisen kautta on osa universaalia luomismekanismia ja luonnostaan siinä fysiikassa, mikä hallitsee niitä evoluutiosuunnan lakeja, jotka lisäävät ja kehittävät tietoisuuden laajentumista yhtenäisälykkyydeksi. (Yhtenäisälykkyys on synonyymi kosmiselle Kristus-prinsiipille.)

Kun kehitymme ruumiillistuman korkeampiin vihkimyksiin, pystymme lisääntyvässä määrin tulemaan läpinäkyväksi ulkoisen ympäristön energioille. Oppiminen tulemaan läpinäkyväksi ulkoisille paineille ja energioille, on välttämätön taito tänä aikana. Tämä alkaa täydellisellä neutraalisuudella (tuomitsemattomuudella) kaikkea sitä kohtaan, mitä tarkkaillaan ulkoisesti. Hyvä harjoitus on nyt vahvistaa ja kehittää tarkkailijatietoisuuttanne (nyt-hetkessä) sisältämään neutraalin mielleyhtymän kaikkiin tapahtumiin, olosuhteisiin ja tilanteisiin parhaan kykynne mukaisesti. Tämä merkitsee, että vähemmän todennäköisesti puututte tai sotkeudutte ulkoisiin tapahtumiin, jotka kuluttavat energiaanne. Energiakenttänne suojaaminen tulemalla muista riippumattomaksi ja sisäisesti ohjautuvaksi on tärkeää tänä aikana. (12D-kilpiharjoitus on alkeet tämän energeettisen riippumattomuuden oppimiseen.)

Tänä aikana ihmiskunnalla on lisääntynyt pääsy korkeampiin älykkyyskenttiin (vastaa ohjelmakanavaa), missä korkeammalla itsellämme on identiteettiasema. Nämä ajankohtaiset tähtiasetelmat auttavat meitä suuresti kommunikoinnin selkeydessä korkeamman itsemme tai sisäisen Kristus-itsemme kanssa. Monet meistä vihitään henkisesti nyt. (Lukekaa englanniksi lisää Wesakista täältä souledout.org/wesak/wesakfestival03/wesakfestoverview.html)

Sininen lootussydän -vihkimys

Olemme astuneet henkisen vihkimyksen ulottuvuuteen, mikä aktivoi henkikehon seuraavan ketjun ja johtaa ihmiskunnan yhteen planetaariseen ylösnousemusaaltojaksoon. Tämän vuoden planetaarinen ylösnousemusaalto liittyy indigo-kristallitähteen, mikä sytytettäessä järjestää uudelleen kuudennen chakramme, kuudennen "aksiatonaalilinjamme", kuudennen DNA-leimamme ja sen prosessit, jotka kontrolloivat kolmatta silmäämme ja korkeampaa aivotoimintaamme. Se kontrolloi myös indigoulottuvuustaajuuksien pyörimisvauhtia ja sitä, miten ne moduloituvat siihen kuudennen kerroksen valokehomme, mikä yhdistää fyysisen kehomme taas sen sielumatriisienergioihin (sielumatriisikehot ovat 4D-5D-6D).

Tämä indigo-kristallitähti on valokehomme toiminto ja se on korkeammassa sydänkeskuksessa, kateenkorvachakrassa. Tämä aktivointi syventää sydänchakran täydempään laajentumiseen, kun se transformoi sydänkanavat vihreästä 4D-energiasta juokseviksi taajuuksiksi sinivihreästä siniseen. Tätä prosessia nimitetään esoteerisesti aktivoidun lootus-kristallisydänvalokehon siniseksi lootuskukaksi, kuten on kuvattu egyptiläisissä ja hindulaisissa henkisissä vihkimyskulttuureissa. Sininen lootuskukka egyptiläisen temppelin hieroglyfeissä viittasi henkisesti vihityn ihmisen sydänchakraan ikuisena ja elävänä Jumalan kristallimatriisina. Monet temppelipiirrokset kuvaavat egyptiläisiä pitämässä sinistä lootuskukkaa kädessään. Suojelijoiden näkökulmasta tätä symbolia ei alun perin tarkoitettu edustamaan oikeaa "sinistä kukkaa", jota käytettiin joidenkin egyptologien mukaan hallusinogeeninä. Lootuskukan pyhää öljyä käytettiin korkeiden papitarten rituaaleissa ja sitä hierottiin sydänchakraan edustamaan vihittävän halua avata kukkaan lootus, mikä on kristallisydänmatriisissa. Kun sininen lootus syttyi, vihittävä olisi ikuisesti yhdistynyt Jumallähteen elävän hengityksen kautta.

Tammikuun uutiset mainitsivat, että tämä olisi indigovuosi, mikä vastaa planeetan kuudennen ulottuvuuden indigoaaltoaktivointia ja sinisen sädeperheemme paluuta planeetalle tänä vuonna. Tämä on Suojelijatietoisuuden erityinen planeettaverkon kuntoutusprojekti, joka on käynnissä planeetan heräävän indigoväestön tukemiseksi.

Haudattujen paineiden räjähtäminen

Kun tämä on planetaarinen taajuustapahtuma, se merkitsee, että maapalloverkossa olevat tukokset keräävät painetta ja räjähtävät energeettisesti muuttamaan liikettä. Silloin kun uusi taajuusaltistus välittyy planeettakenttämme, sen on muutettava hiukkasten pyörimisvauhtia sopimaan muuttuviin sähkömagneettienergioihin. (Suojelijat ovat kuvanneet, että olemme yhdistämässä hiukkas- ja antihiukkaskenttiä ja kun nämä hiukkaset yhdistyvät, ne luovat kolmannen hiukkaskentän, mikä on neutraali.) Tämä hiukkasten yhdistyminen muuttaa myös elektroni-protonitasapainoa, mikä muuttaa planeetan magneettikenttää ja "planeetta-aivoja". Tämä tapahtuma luhistaa aikajanoja (hävittää kalvoja ulottuvuusverhojen väliltä), mikä sallii meidän nähdä visuaalisesti tai tietää tietoisesti tapahtumista, olosuhteista tai energioista, joita emme ole koskaan ennen tiedostaneet. Samanaikaisesti se miten nämä uudet energiat sulautuvat omaan henkiseen ja fyysiseen kehoomme, paljastuu meille henkilökohtaisilla tavoilla. Tällä on suuri vaikutus muutoksiin omassa biorytmissämme, aineenvaihduntajärjestelmässämme, neurokemiassamme ja syömis- ja nukkumistavoissamme.

Tämä merkitsee myös, että valtava määrä indigolapsia kokee nämä energiat "paineentyyppisenä" nopeutumisena tänä vuonna ja jatkossa. (Kaiken todennäköisyyden mukaisesti kuudennen DNA-leimatun indigon aistit ja kehittyneet kyvyt, jotka ovat aiemmin olleet horroksessa tai latentteja, alkavat aktivoitua.) Kun alamme taas yhdistyä näihin taajuuksiin, alamme muistaa, mitä meistä kytkettiin irti menneisyydessä solumuistitasolla. Silloin kun tunnemme solumuistin, se on nauhoitus menneestä historiatapahtumasta, mikä vaikuttaa siihen nykytietoisuustasoon, minkä koemme fyysisenä itsenämme. Kuitenkin nämä ovat ihmiskunnan kollektiivimuistoja, joita tulee nyt pintaan. Nämä ovat muistoja ja monissa tapauksissa traumoja, jotka ovat olleet syvälle haudattuna tiedostamattomaan ryhmämieleemme ja fyysiseen kehoomme. Niin kuin se kumuloitunut paine, mikä kerää vauhtia purkautuvassa tulivuoressa, näiden syvälle haudattujen energioiden on löydettävä tapa vapautua.

Tunnemme tämän tapahtuman vaikutuksen sen linssin kautta, mihin olemme ensisijaisesti keskittyneet kehossamme. Jotkut meistä ovat suuntautuneempia yhteen tai useampaan kehojärjestelmämme kerrokseen: fyysinen, tunne-, mentaalinen tai henkikeho. Yksi tai useampi kehokerroksemme voi tuntea sen intensiivisyyden, mitä planeetallamme nyt tapahtuu. Esimerkiksi jos prosessoit energioita enimmäkseen fyysisten tasojen kautta, luultavasti sinulla on ollut paljon limaista tukkoisuutta, ontelo- ja hengitysvaikeuksia, pää- ja kehosärkyjä, ihottumaa ja virustyyppisiä oireita. Jos prosessoit pääasiassa tunteellisesti, sinulla saattaa olla vihaa, surua, ahdistusta ja riippuvuuskäyttäytymistä. Jos prosessoit mentaalisesti, sinulla on saattanut olla häiritseviä tai riivaavia ajatusmuotoja ja kummallisia kuvia tai unenkaltaisia näkyjä. Jos prosessoit henkisesti, saatat tuntea neurologisia aistimuksia, värien tai geometrioiden välähdyksiä ja energeettistä supistumista ja laajentumista samanaikaisesti tietoisuudessasi. Ja sitten on niitä kunnianhimoisia indigoja, jotka saattavat kokea kaikkien kerrosten muuntuvan intensiivisenä henkisenä transformaatioprosessina!

Rotumuistin palaaminen

Näiden yhdistyvien taajuuksien vaikutus palauttaa kadotettuja tai aiemmin poistettuja muistikuvia planeettahistoriasta. Koska lajirotumuistimme palautuu (peräkkäisinä osina), se antaa pääsyn näihin kadotettuihin historioihin planetaarisessa tietoisuuskentässä. Monet meistä alkavat tuntea tai kokea näitä muistoja eikä näiden energioiden kanssa ole ehkä ollut helppoa.

Suurin osa Suojelijoiden auttavasta työstä liittyy sen ajatuksen avaamiseen ihmisille, että planetaarisista energiatukoksista tulee perimmiltään yksilön kehon tukoksia. Yksilöllisen kehomme, ihmisten kollektiivikehon ja planetaarisen kehon välillä on suora vuorovaikutusyhteys. Mitään energioiden erillisyyttä ei ole - on vain verhoja, jotka ovat samanaikaisesti nousseet, kun meille esitellään korkeammalla värähteleviä taajuusulottuvuuksia, mitkä avaavat kehomme ruumiillistumaan enemmän korkeampana Jumaitsenämme.

Kun käymme läpi ylösnousemusta ja henkistä vihkimystä, omasta kehostamme tulee hyvin herkistynyt planetaarisille muutoksille. Siinä missä meillä ei kerran ollut mitään muistikuvaa tai tietoisuutta siitä, että kehomme sisälsi planetaaristen tukosten kerroksia (kuten kollektiivinen ihmistuska tai vääristymät), monet meistä eivät nyt pysty täysin parantumaan, ennen kuin tartumme kollektiivisiin tuskakysymyksiin. Tärkein tapa tämän tekemiseen on löytää neutraalisuus ja olla olematta tuo kokemus tulemalla tarkkailijaksi. Mitä enemmän voitte olla tarkkailija, sitä helpommin voitte muuttaa tiheitä malleja korkeamman taajuusvärähtelyn malleiksi.

Se maantieteellinen alue missä lajirotumuisti yhdistyy, on Egyptissä sijaitsevat ulottuvuusportaalit. Giza Egyptissä on planeettamme sydänchakra ja portti astraalitasolle. Tämä planeetta-alue käy läpi monia taajuusmuutoksia, mitkä käynnistävät aiemmin horroksessa olleita portaaleja. Planeetalle on palaamassa valtava määrä informaatiota koskien ihmisten avaruusolentohistoriaa. Alamme nähdä ja havaita, että asioita (kuten käsitöitä) löydetään tai paljastetaan massoille. Jotkut näistä käsitöistä piilotetaan tai suunnataan toisaalle, koska ne selvästi vaikuttavat maailman uskonnolliseen oppijärjestelmään ja nykyään yhteiskunnallisesti hyväksyttyihin uskomuksiin ihmisen alkuperästä.

Pyramidit joita on kauan ajateltu Egyptin muinaisina hautakammioina, on todellisuudessa suunniteltu energian välityslaitteiksi. Muinaiset astronautit (avaruusolennot) jotka tulivat planeetalle, selvästi ymmärsivät, että laitettaessa pyramidirakenteita merkittävien planeettapyöreiden päälle saatiin voimaa tukemaan maan ihmisten energiatasapainoa, terveyttä ja korkeampaa tietoisuutta. Mikä olisi parempi pyörre energian vahvistamislaitteiden sijoittamiseksi kuin planeetan sydänchakra, mikä on Egyptissä? Mahdollisesti muinaiset avaruusolentoesi-isämme yrittivät auttaa meitä hyvin pimeän aikakauden läpi vahvistamalla kosmisia energioita vastaanotettavaksi näiden pyramidien kautta, planeettakehon tasapainottumisen tukemiseksi.

Saamme kohta nämä energialaitteet "päälle", mitä emme ole kokeneet viimeiseen 5000 vuoteen. Kesäkuun päivänseisaus näyttää olevan aikajana, mikä aloittaa muinaisen koodauksen ja äitikaaritaajuuksien (13. pilari, jota kuvattiin viime kuussa) välittämisen useampien planeetan pääpyörteiden kautta. Tämä vaikuttaisi aloittavan merkittävän Jumalan feminiinitasapainon palauttamisen energeettisesti maan kehoon.

Tasapainottuminen solumuistin kautta

Silloin kun voimme ymmärtää tai saada asiayhteyden siihen, mitä meissä (ja kehossamme) tapahtuu, useimmissa tapauksissa hämmennyksestä kumpuava energeettinen vastustaminen vapautuu ja henkilö tuntee paljon helpotusta kaikilla tasoilla. On jatkuvasti nähty, että silloin kun jokin kehojärjestelmän neljästä kerroksesta kokee tiedostamattoman tukoksen (kuten kipu, implantti tai ylösnousemusoire) ja mieli voi osallistua sen selvittämiseen saamalla asiayhteyden tapahtumalle, tukos muuttuu, paljastuu ja päästää irti otteestaan kehon sielumuistin siinä osassa. Näemme jatkuvasti tukoksien vapautuvan kehokerroksista, kun yksilö lukee osallistuen tätä materiaalia, sekä vapautumisia niiden ryhmäkehoista, jotka osallistuvat tähän uutiskirjeeseen. Jos tunnet niin itseäsi opastettavan, ehdotetaan, että ilmaiset ennen kunkin uutiskirjeen lukemista aikomuksen, että olet valmis ylittämään pelon ja päästämään irti jokaisesta vanhentuneesta mallista tai solumuistosta, joka estää rakkauden korkeinta ilmaisuasi.

Niiden tukosten vapauttaminen jotka kumpuavat siitä solumuistotraumasta, joka on haudattuna kehoon, on Suojelijatietoisuuden "kehotyön" yksi tarkoitus ja tehtävä. Mitä enemmän voimme resonoida sisäisen lähteemme (totuus) kanssa, sitä enemmän se värähtely vapauttaa meidät pelosta. Tänä aikana ihmiset palaavat takaisin sisäiseen lähteeseen solumuistiprosessin kautta.

Voimme palauttaa tietoisuusharmonian ja fyysisen energiatasapainon tarkkailemalla neutraalisti juurtuneiden muistojen ja niiden aikajanojen vapautumista. Tarkkaileminen korkeammasta Jumalitsestä käsin on tietoisuusvoima niiden vapauttamiseen neutraalisti.

Matelijoiden invaasiokausi

Yksi planetaarinen solumuisto, mikä paljastuu nyt ja tulee pintaan massatietoisuuskentissä, liittyy planeetan 5D-tähtiporttiin ja sen 5D-aikajanoihin, jotka liittyvät muistoihin matelijoiden invaasiosta. Solumuisto planeetan tietoisuuskentässä vastaa tallennettua historiakautta. Ehdottomasti kaikki mitä on koskaan tapahtunut tietoisuushistoriassa, on tallennettuna solumuistona planeettakehoon. Matelijat poistivat tai peittivät useimmat näistä invaasioon liittyvistä historiamuistoista. Tähtisiemen (verkkotyöntekijä) inkarnoitui tänne tehtävänään kuntouttaa verkot, jotta ne voivat energeettisesti lukea solumuistoja.

Verkon tietovirta palautetaan samalla tavalla kuin marketin kassa käyttää viivakoodilukijaa koodin tarkistamiseen tuotteen hintalapusta. Siihen päästään energiapuumerkkien lukemisella ja tämä toiminta on osa ylisielun ja korkeamman valokehon matriisia (ylisielumatriisi on 7D-8D-9D-kehot). Lisää tähtisiemeniä herää lukemaan näitä aikakausia. Kuitenkaan useimmat meistä eivät käsitä, mihin pääsemme, ja he sulkevat toiminnon pelosta. Monet meistä ovat siis juurtuneet 3D-mielenhallintajärjestelmään, mikä rajoittaa kykyämme sallia mielemme avautuminen ja todella katsoa sitä, mitä näemme tai aistimme. Neutraaliksi tuleminen on hyvin tehokasta, koska jos ei laita arvoa sille, mitä näkee, se mahdollistaa syvemmän yhdistymisen energiaan tai muistoon.

Muistot matelijoiden invaasiosta ovat osa ihmisten tiedostamatonta siemenpelkoa, mikä tulkitaan täällä ja käytetään terrorismina massakontrollointiin fyysisessä 3D-maailmassa. Suojelijanäkökulmasta sovelletaan kuntoutusohjelmaa näille maaverkon vakavasti vahingoittuneille alueille. Kun planeetan 5D-tähtiporttitaajuudet ovat saavuttaneet tietyn tason Suojelijoiden verkkokorjauksen vuoksi (viime vuoden projektina oli 5D-portaalityön ja väärän napatyön aloittaminen), pystymme pääsemään solumuistoihin, jotka piilotettiin noille planeettaverkkoalueille. Tämä merkitsee, että voidaan lukea, mitä tapahtui tai lisättiin hologrammisesti aikamatriisiin vääränä muistona.

Se minkä matelijarodut lisäsivät keinotekoisesti planeetan 5D-tähtiporttiin, sisältää aikakausimuistoja, jotka muuttivat kehoamme ja vahingoittivat geneettistä koodiamme. Tämä oli tapahtuma, mikä muutti ihmisrodun suuntaa, aloitti järjestyneiden uskontojen esittelemisen poliittisena kontrollointikoneena ja irrotti meidät täysin planeettamme äitielämänvoimasta noin 5000 vuotta sitten. Tämä tapahtuma vastaa sitä ymmärrystä, että tämä oli ihmisten sisäisen ryhmä-Kristuksen ristiinnaulitsemisen alku. Meitä estettiin yhdistymästä Jumalavanhempiemme taajuuteen ja sen tuska oli valtava.

Sisäisen planetaarisen tähtiporttijärjestelmämme joka tasolla on valkoinen aukko ja vastaava musta aukko, mikä toimii samalla tavalla kuin tieteen madonreiäksi kutsuma ilmiö. (Suojelijat ovat sulkeneet näitä sisäisiä tähtiportteja vuodesta 2005 saakka, erilaisten kontrolloijaorjuutusagendojen estämiseksi.) Alkuperäinen sisäinen 5D-temppelitähtiportin valkoinen aukko (hiukkasaikakentät) on Machu Picchulla ja sitä vastaava musta aukko (antihiukkasaikakentät) ovat Italiassa, Rooman Vatikaanissa. Vatikaanin kaupunki on kuuma paikka tänä aikana, koska se on tämän matelijainvaasiomuistopaljastuksen päälähde ja se on myöhemmin iskostanut väärää ristiinnaulitsemistarinaa ihmiskunnalle. Tämä aikakausi tulee nyt pintaan ja sen vaikutus voi tuntua voimakkaasti. Tämä alkaa muuttaa roomalaiskatolisen kirkon hallintojärjestelmää ja lisää siitä tulee julkiseen tietoon, mitä on ollut piilotettuna Vatikaanin holveihin.

Tämän invaasion vaikutus heikensi ihmiskehon toimintaa - immuniteettia sekä rauhas- ja elintoimintoja - ja esti Jumalan "äitipuolta" yhdistymästä maan ytimeen. Kontrolloijien planeettaan laittamaan perustaan viitataan sisäisen Kristuksen ristiinnaulitsemisimplantteina. Planeettamme ja sen päälle inkarnoitunut ihmisrotu ei ollut täysin nivottuna maaverkkoon (7D aksiatonaalilinjamme ristiinnaulitsemisimplanttien kautta) ja oli kyvytön saavuttamaan luonnonmukaista ylösnousemusta ja vapautumista reinkarnoitumisesta. Emme pystyneet tuntemaan enää Jumallähdeyhteyttämme emmekä yhteyttämme äitiimme ja feminiinisiin tasapainoprinsiippeihin. Alamme nyt muuttaa tätä ristiinnaulitsemistapahtumaa tulemalla tietoiseksi siitä, mitä tapahtui, jotta voimme korjata ja parantaa sen. Tämä vaatii, että Vatikaanin kaupunki paljastaa meille, mitä on ollut kätkössä, ja tulee tilivelvolliseksi teoistaan. Tämä alkaa purkaa parantumisprosessia ja siitä tulee Suojelijoiden valtava verkkokorjausprojekti 2011-2012.

Tämän ristiinnaulitsemismuiston tuska tuntuu hyvin latautuneena massatietoisuuskentissä tänä aikana. Useimmat ihmiset tuntevat voimakkaasti, mitä tapahtuu, mutta heillä ei kuitenkaan ole asiayhteyttä ymmärtää, mitä he itse asiassa tuntevat ja mistä se on lähtöisin. Tämä hämmennys pahentaa alhaisempia käyttäytymisimpulsseja, kun ihmiset toimivat näiden energioiden mukaisesti ilman mitään itsehillinnän tunnetta. Tiedostamattomissa ihmismassoissa ilmenee nyt enemmän "ajatusmuotoriivaamista".

Tänä aikana on tärkeää oppia tulemaan läpinäkyväksi näille ulkoisille energioille. Älkää kiinnittykö tai tuomitko mitään ulkoista käyttäytymistä, vain tarkkailkaa ja ylläpitäkää rauha sisällänne. Kuljemme merkittäviä kasvuvaiheita, mitkä vaativat meitä näkemään, mitä on tapahtunut rodullemme, jotta voimme tulla tietoiseksi ja valita parantumisen ja muutoksen. Muutos alkaa sisältämme.

Olemme tässä yhdessä ja seuraavaan kertaan saakka… Pysykää avatarasydänpolkunne valovoimassa! Olkaa lempeitä sydämeltänne ja toisillenne.

Rakkautta, Lisa

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >