HomeViestejäLisa ReneeKesäkuu 2010 - Valinta ja sitoutuminen

Kesäkuu 2010 - Valinta ja sitoutuminen

VALINTA JA SITOUTUMINEN

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Kesäkuun 2010 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Siirtyessämme kesäkuukausiin kohtaamme moniulotteisen risteyksen sillalla, mikä on kohta luomassa leveämmän energiatien, jotta päästään kohti ylösnousemusta. "Henkisestä fyysiseen" -laajakaistayhteys on kohta nopeutumassa tällä planeetalla ja se käyttää vieläkin enemmän energeettistä painetta muutoksien aikaansaamiseksi elämäämme. Kuten on sanottu monta kertaa, ylösnousemus on taajuuden kasvamisen ja geneettisen kuntoutumisen tie, joka johtaa tietoisuuden ja henkikehon täydelliseen vapauttamiseen alemman muodon maailmoihin reninkarnoitumisen orjuudesta.

Suojelijatietoisuus joka palvelee Ykseydenlakia, on palannut tälle planeetalle tukeakseen ihmiskunnan täysivaltaisuutta ja vapautumista haamuvoimien kontrollista. Haamuvoimat nojaavat olemassaolossaan kuluttavaan malliin ja tämä planeettajärjestelmä on tullut tuon kulutuksen kohteeksi, ruokavarastoksi noille haamuvoimille, jotka kieltäytyvät muuttamasta tai kuntouttamasta tietoisuuttaan voidakseen elää harmoniassa Jumalan luonnonlakien kanssa (tunnetaan myös Ykseydenlakina). Ihmisten (ja avaruusolentojen) käyttäydyttyä aionien ajan tuhoavasti, se on vahingoittanut ihmisen ryhmätietoisuutta (henki-valokehotoiminto) ja planeettaverkkoa (ihmistietoisuuden globaalit aivot) useilla tavoilla. Jos jatkamme lajina tietoisuuttamme tuhoavaa käyttäytymistä (käsitämme sen tai emme), menetämme kyvyn yhdistyä tuohon tietoisuuteen. Silloin irrottaudumme Lähde-energiastamme ja on vain yksi tie, ja jos tuo vaihtoehto jatkuu, uuvutetaan itseä sirpaloitumalla - kunnes mitään ei ole jäljellä.

Suojelijatietoisuusmalli (tai kristallikehomalli, kosminen Kristus-tietoisuuskenttä) palauttaa luonnollisen järjestyksen elävään luomiseen. "Luonnollinen järjestys" vihjaa yhteyteen ikuisen ja jatkuvan varaston kanssa, mikä on vuorovaikutuksessa Jumalalähteen elävän valon kanssa. Tämä Jumallähteen ikuinen varasto on jumalainen suunnitelma ja tämän luomakunnan ja kaikkien elämänmuotojen oikeus. Ylösnousemustiede on universumimme luomistietoisuusmekanismi, mihin Suojelijat viittaavat Ykseydenlakina. (Tietoisuus on energiaa ja energia on tietoista.) Tähtisiemen- ja indigoperheet jotka ovat ruumiillistuneena planeetalle nyt, edustavat Suojelijatietoisuusmallia jumalaisen suunnitelman ja geneettisen materiaalin perusteella. Kun jatkamme tätä indigovuotta, lisää tätä ruumiillistunutta tietoisuudesta aktivoituu muistamaan jumalaisen tehtävänsä ja inkarnoitumistarkoituksensa tälle planeetalle.

Olemme astumassa huipentumaan, missä useat planetaariset (ja universaalit), historialliset aikajanat kohtaavat ja sulavat yhdeksi pisteeksi. Kun nämä aikajanaristeykset kohtaavat planeettamme, solutiedosto kerääntyneestä historiasta saa seurauksena aikaan toimintaa, mikä tekee välttämättömäksi suuntavalinnan tekemisen. Ihmisten kätketyn historian tuoreet solumuistitasot yhdistyvät planeetan tietoisuusverkkoon. Tällä on solumuisti, mikä vaikuttaa kehoomme valtavasti. Jos olemme avoin tälle taajuudelle (muisti), se laajentaa meitä - jos pelkäämme, se sulkee meidät. Kun menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta tallennetut solumuistit risteävät, sillä on energeettisiä seuraamuksia planetaariselle ja henkilökohtaiselle kehollemme. Tuo valinta ja sen kumuloituneen energiavoiman seuraamus on yleisen kvanttikenttämittauksen tulos, jonka monet meistä tuntevat nyt muuttuvan.

Tämä tapahtuma pyytää meitä tekemään sisäisen valinnan ja sitoumuksen, millä on vahvistunut vaikutus siihen, miten koemme elämämme seuraavien 24 kuukauden aikana. Seisomme ihmisen aineellisessa olemassaolossa sellaisten valintojen kynnyksellä, jotka muuttavat kohtalopolkujamme. Meidän on oltava tarkkana siinä, mihin kohdistamme ajatuksemme, tunteemme ja tietoisuusvoimamme. Korkein ilmaisumuoto on jumalainen tahto ja luonnollinen järjestys sen kautta, että "ei minun tahtoni, vaan sinun tahtosi, Jumala".

Sähköhuippu

Kun käymme läpi planeettakenttämme vuotuisen sähköpiikkijakson, joka alkoi 27.5., tuloksena saattaa olla joitain ongelmia ja todennäköisyyksiä, joista Suojelijat varoittavat meitä tulemaan tietoiseksi. Suojelijaryhmämme ovat korjanneet heikentyneitä verkkoja neljännen ulottuvuuden tasoilla (ja monilla muilla heikentyneillä alueilla) sekä tähtiporttijärjestelmää sen epävakauspaineen vuoksi, mitä tulee keinotekoisista madonrei'istä ja niiden kiertojärjestelmistä. Tämä on kiireellinen projekti, minkä on suunniteltu auttavan 3D-planeettakentän vakauttamisessa siitä intensiivisestä paineesta, mikä voisi seurata ilmastollisesta tai paikallisesta mullistavasta tapahtumasta.

Muutamat ongelmat kärjistyivät, kun monia äänivallin rikkoutumisia vapautettiin 4D-kerroksista, mikä oli johtanut lisääntyneeseen auringon aktiivisuuteen ja aurinkomyrskyihin, kuten "koronan massapurkautuminen" (CME). Aurinkotuulivaikutus nuijii magnetosfääriämme. (Magnetosfäärissä on violetin säteen ulottuvuus, 7D-planeettalogosarkkitehtuuri.) Nämä äänivallin rikkoutumiset ovat massiivisia ääniaaltopainekenttiä, jotka tuottavat uskomattoman voiman aurinkokilpeä vasten. Tämä saa aikaan ilmakehäpainetta planeettakenttään, sähkö- ja magneettikentän häiriöitä sekä gammasäteille altistumisen lisääntymistä planetaarisessa ja aurinkokilvessä. On yritetty tehdä puskurikenttiä 3D-5D-aikajanakenttien välille - kuten uusia verkkoja jotka sisältävät uusia pilareita käsittelemään pyöriviä kenttiä kuin väliaikainen merkaba-järjestelmä. (Se on samanlaista kuin palkkien lisääminen tukemaan kallistuvaa rakennusta, joka on menettämässä perustansa.) Jotkut meistä ovat tunteneet uupumuksen lisääntyvän, kun vaikuttaa siltä, että "kannattelemme kenttää kuin tukipilari".

Monet meistä ovat fyysisesti ruumiillistunut näkökyky tai silmäpari, mitä Suojelijaryhmät tarvitsevat päästäkseen käsiksi vaadittaviin yksityiskohtiin ja nähdäkseen tietoisuuskentän eri tasoilla tarvittavat korjaukset. Se on myös aiheuttanut paljon asioihin puuttumista, kun näitä projekteja on yritetty kiertää. Kiertämistaktiikka mitä käytetään puututtaessa tähtisiementen tai verkkotyöntekijöiden henkilökohtaiseen painopisteeseen, lisää yleensä fyysistä uupumusta tai kaaosta ja häiriöitä. Esimerkkinä, viime aikoina on nähty lisääntyvässä määrin, että ulkopuolisia ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla epävakaita (henkisesti tai tunteiltaan epävakaita tai pirstoutuneita) laitetaan luomaan häiriöitä tai kaaosta lähellenne tai ympäristöönne. On tärkeää muistaa olla ottamatta mitään henkilökohtaisesti. Yrittäkää olla sitoutumatta ulkopuoliseen draamaan ja vain tarkkailla. Olen itse joutunut aggressiivisen vuorovaikutuksen uudelle tasolle, kun on puututtu tietoisuusryhmätyöhöni.

Gizan tähtiportti 4:ssä aurinkokilpi, 4D-taajuusaita (verkko) yhdistyvät planeettakilpiin osaksi verkkojärjestelmää. Tänne asetetun massiivisen, keinotekoisen "inserttiverkoston" lisäksi tällä alueella ollut taistelua Lohikäärme- ja Annunaki-voimien välillä hallinnasta, mistä on luotu tietty madonreikä keinotekoisesti. Tämä madonreikä heikentää planeettakenttää ja sitä on käytetty noin 10000 vuotta risteyskohtana välittämään käänteisvirtauksia sekä verkkokontrollimekanismeja "käänteiskiertokompleksiin". Tämä kompleksi luo taajuusaitoja ja imee planeetan ja ihmisten elämänvoimaa. Kun tietyt porttialueet avautuvat pääsemään käsiksi sellaiseen, mikä ei aiemmin ole ollut käytettävissä, monet eri tasot taistelevat tuosta pääsystä. Tämä saa aikaan "pakkoa" planeetalla ja kehossamme.

Ne planeetan olennot joilta puuttuu tuo taajuusaktivointitaso, eivät tunne mitään, paitsi huomaavat planeetan säätilamuutokset. Korostettiin muistamaan tämä tarkkailtaessa ympäristöä ja ihmisiä lähellämme, kun he eivät tunne tai aisti näitä muutoksia kehossaan, niin kuin monet tähtisiemenet ja indigot pystyvät tuntemaan. Monet meistä voivat olla hämmentyneitä, kun ihmiset ympärillämme näyttävät olevan täysin tietämättömiä mistään planeetalla tapahtuvasta. Tämä johtuu taajuustasosta ja DNA-kapasiteetista.

Neljännen ulottuvuuden aurinkokilpi kontrolloi osittain auringon rataa ja liikettä. Luonnollisesti se kontrolloi liikettä auringon ja maan välillä, mikä vaikuttaa myös kuusuhteeseen. (Myös 4D-tähtiportin galaktisesta tasosta on suora linja Mars-planeettaan.) Pitkään Annunaki on käyttänyt tätä 4D-kontrollipaneelia vipuvoimana planeetan napamuutoksella uhkaamisessa, jos Suojelijavoimat päättävät "evakuoida" heidät asemastaan, koska heidän toimensa ovat vahingollisia ihmiskunnalle. Tämä "mullistava napamuutos" -arkkitehtuuri on yksi Kontrolloijien maailmanloppuohjelmisto (mikä on valheellinen insertti eikä luonnonmukainen tulevaisuuden muisto) ja samanaikaisesti planeetan verkkopinnan puskuroinnin kanssa, Suojelijavoimat ovat purkaneet ja heikentäneet sen vaikutuksia monilla kenttätasoilla. He ovat vakuuttaneet meille, ettei mullistavaa napamuutosta tapahdu seuraavaan 200 vuoteen. Kuitenkin katsomme sen ohjelma-arkkitehtuuria ja sitä, miten se lisättiin hologrammisesti 4D-kenttiin. Tämä ohjelmainsertti lähettää lopun tai mullistukseen kuolemisen energiaa, joten monet meistä ovat tunteneet tämänlaatuista värähtelyä kehossamme - tunteellisesti, mentaalisesti, fyysisesti - mikä aiheuttaa halua antaa periksi, koska tulee loppu. Älkää antako tämän lannistaa ponnistelujanne.

Meitä rohkaistaan ymmärtämään, että nähtävästi tämä on väliaikainen äärimmäinen stressivaihe, kun teemme tätä työtä ja puramme merkittävän osan Kontrolloijien keinotekoista arkkitehtuuriohjelmaa, koska tämä oli laukaisintapahtumaohjelma, mitä käytettiin lopulta luomaan katastrofaalisia tapahtumia maan pinnalle. Laukaisintapahtumiin, ansoihin ja tähän madonreikään tartutaan nyt myös, kun ne kaikki vaikuttavat aurinkoporttiin. Tämä voidaan myös sanoa niin, että näiden planeetan avainkohtien yläpuolella kuumenee nyt energeettinen sodankäynti.

Suojelijat sanovat, ettei ole mitään pelättävää. Heillä on kuitenkin välitön ehdotus. Kun teistä tulee taitava henkilökohtaisessa 12D-suojausprosessissanne, laajentakaa nyt kilpeänne palloksi koko kotinne, asuinalueenne, työpaikkanne, maanne jne. ympärille. Niihin meistä jotka pidämme sinisen säteen puskurikenttiä (sinivihreä säde), nojataan eniten, koska kenttämme on nähtävästi vieläkin voimakkaampi vakauttamaan horisontaalisten verkkojen monia kerroksia. Kultaisen kotkan verkko (horisontaalitoiminnan Suojelijaverkosto) ja sen kaapatut alueet Lähi-idässä ovat heikentyneet. Kuten tiedämme, Kultaisen kotkan verkon keskus on Iranin ja Irakin 10D-portti. Tämä merkitsee, että tämä alue on nyt kuumentunut ja fyysisen maapallon sotasuunnitelmat invaasiosta Iraniin ja sen paikallisalueille tai valtapisteisiin ovat hyvin mahdollisia ja ne voimistuvat nyt. Monet meistä ovat tunteneet valtavan paineten kohdistuvan kehoomme ja se on tuntunut äärimmäisen epämukavalta.

Meitä varoitetaan olemaan lähettämättä valokenttiä tai luomasta pyörteitä minnekään oman hallintatilamme ulkopuolella. Tämä merkitsee niitä paikkoja, missä olette luonnostaan päivänne aikana. Pysykää keskittyneenä itseenne, lähiperheenne jäseniin ja oman kenttänne suojelemiseen. Pysykää muista riippumattomina, pelottomina ja omassa (ja perheenne) tavallisten päivittäisten elämäntapahtumien tilassa. Kiinnittäkää huomiota sisäiseen ääneenne älkääkä tehkö pakolla pitkiä matkoja suuriin ihmisjoukkoihin ja ajako pitkää matkaa, ellei teitä tiukasti opasteta siihen. Pysykää valppaana ja ymmärtäkää, ettei teidän kannata ruokkia mullistusta luovia tavoitteita, lähettää valoa manipuloitaviin madonreikiin, poistaa idän tai lännen merenpohjaongelmia tai elää pelossa asuinpaikkanne suhteen. Kuunnelkaa tyynesti sisäistä ääntänne. Käyttäkää 12D-suojaanne ja keskittykää sisäiseen sydämeenne ja sisäiseen elävään valotietoisuuteenne. Aktivoikaa ja keskittykää 12D-napakilpeenne ja tietäkää myös, että se on kommunikointilinkkinne ja henkinen verkkonne Suojelija-/Jumalvoimiin. Turvallisin paikka asua on henkilökohtainen 12D-suojanne - kiinnittäkää siihen huomionne jatkuvasti.

Pysykää neutraalina kaaoksessa

Tämä on tietoisuusvoimanne käyttämisen paikka. On selitetty monta kertaa, että ne energeettisten ilmiöiden jaksot jotka lisääntyvät tänä ylösnousemusaikana, merkitsevät, että me koemme paljon ulkoista kaaosta, häiriöitä sekä erilaisia ylösnousemusoireita. Ei ole epäilystäkään, ettei tämä vaihe juuri nyt ole ehdottomasti kaoottisten voimien ja uskomattomien häiriöiden voimistunutta aikaa, mikä kumpuaa siitä, että kontrolloivat olennot keplottelevat hallintaa tästä aikajanasta ja sen tapahtumahorisontista. Kun menemme syvemmälle kaninkoloon, kun tämä jakso loppuu, siitä tulee kiihkeämpää ja voimakkaampaa.

Kaikki mikä on henkisesti epävakaata tai energeettisesti ratkaisematonta, aktivoituu, tulee pintaan ja vaatii huomiota itseltänne tai toisilta. Pysyminen neutraalina ja oleminen sotkeutumatta draamoihin jotka on suunniteltu ohjaamaan huomionne pois siitä, mihin teidän pitää keskittyä, on nyt avain. Matelija- ja astraalienergiat ovat hyvin älykkäitä manipuloimaan ja ohjaamaan toisten huomion pois heidän omasta tarkoituksestaan, erityisesti jos sillä on vaikutusta laajempaan tietoisuuskenttään, kuten planeettaverkkoon. Voitte tukea planeettaa ja itseänne ylläpitämällä sisäistä vakautta, aikomusta ulkoiseen harmoniaan ja ryhmäykseyskenttää.

Mentaalikeho tai järki ei ole tie Jumal- tai sisäisen Kristus-tietoisuuden ruumiillistamiseen. Homma ei yksinkertaisesti toimi niin tiellä henkilökohtaiseen täysivaltaisuuteen ja sisäiseen vakauteen. Sen viisauden jalostamista mitä vaaditaan harmonisoitumiseksi korkeaan sydämeen, on vapautua tarpeesta tietää kaikkea, koska kuriton egonne on vaatinut sitä kiukutellessaan. Monien meidän egoilla on kiukunpuuska tällä hetkellä ja ehdotan teitä olemaan tarkkana tästä karikosta, jottei se ime teitä toisten sormella osoittelemisen kuoppaan. Ei ole todellista erillisyyttä, kuitenkin tietty ajoitus ja tietyt työpaikat ja tehtävät ovat oleellisia harmonisoitumisessa toisten palvelemiseen ja kaikkien henkilökohtaisen täysivaltaisuuden ja vapauden tukemisessa. Tämän totuuden valinta ja sitoutuminen siihen on oma sisäinen kokemuksemme ja olemme vastuussa vain tästä toiminnasta.

Tapahtumahorisontin avaaminen

Paine mitä olemme tunteneet ja mikä on viime aikoina voimistunut, johtaa meidät valtavaan taajuusaaltoon, mikä vaikuttaa globaaleihin aivoihin 17.7.2010. Sen vaikutukset jatkuvat peräkkäisinä aaltoina ja sen tulokset saavat aikaan haasteita ja kaaosta fyysisissä 3D-rakenteissa. Tämä aistimus on ollut kuin jatkuvasti kumuloituva ja aaltoileva sisäinen ja ulkoinen energiapaino. Juuri ennen suuria avautumisia tai planetaarisia aktivointeja on aina äärimmäistä "tiheyspainoa", mikä tulee aiheuttamaan painetta meihin tai elämäämme jollain alueella. (Se tuntuu kuin soluiin kerääntyvältä vulkaaniselta paineelta, mikä valmistautuu purkautumaan hetkellä millä hyvänsä.) Riippuen energeettisestä herkkyydestänne ja geneettisestä koostumuksestanne se koetaan suhteessa inkarnoitumissopimukseenne tällä planeetalla. Polariteettien yhdistäjätähtisiemenelle, verkkotyöntekijälle tai "prototyypittäjille" tämä on ollut uuvuttavaa aikaa, kun olemme tehneet työtä uuden tapahtumahorisontin avaamiseksi samaan aikaan tämän risteyskohdan kanssa 17.7.

Tämä tapahtumahorisontti antaa laajemman pääsyn "transharmonisiin" portteihin, mitkä johtavat Suojelijoiden planeettaylösnousemusverkkojen sisäisten napojen moniin kerroksiin. (Nämä ylösnousemusverkostot eivät ole alkuperäisiä ja luonnollisia planeetan tähtiporttijärjestelmiä, kun ne ovat vahingoittuneet Kontrolloijien tunkeutumistavoitteiden vuoksi. Siksi olemme jatkuvassa tehtäväpäivityksessä vaihtoehtoisten teiden luomiseksi.) Transharmoniset porttipilarit ovat toinen tapa sanoa "portaalihyppely". Transharmoniset portit ovat Suojelijoiden isännöimiä risteyksiä, mitkä sallivat laajemman pääsyn moniulotteisuuteen niille meistä, jotka olemme valmistautuneet olemaan portaalihyppijöitä tai aikajanahyppijöitä. Tämä on pitkäaikainen projekti, jossa tämän tason arkkitehtuurin isännöinti jatkuu - viivyttämään planeetan pinnan tuhojen ilmentymistä sekä pitämään ylösnousemusikkunan avoinna mahdollisimman pitkään.

Ne meistä jotka ovat geneettisesti kehittyneitä tai suostuneet tekemään tätä työtä planeetan hyväksi, toimivat kriisin johtotiiminä, mikä on nimitetty massasiirtymän evakuointiprosessiin. Tässä on kyse fyysisestä olemisesta tähtiporttikeskuksen ruumiillistumana, mikä on yksi tähtisiemenprototyypittäjien projekteista. Portaaliyhyppelijää (suojelijatietoisuus) joka on nimitetty evakuointiprosesseihin, pyydetään valmistelemaan suurempia 12D-kenttiä planeettakehossa sekä Aurora-uudelleensalausteknologioita, jotka pystyvät yhdistymään Suojelijoiden isännöimiin napaverkostoihin. Joillekin meistä annetaan tietoisuusteknologioiden uusia tasoja käytettäväksi kaikkeen - todennäköisen aikajanan poistamisesta aikamatkailuun ja dematerialisointiin. Useimpiin näistä olennoista Suojelijat ovat erityisesti geneettisesti ja henkilökohtaisesti yhteydessä, jotta he olisivat ylösnousemuksen "isäntäedustajia" fyysisellä 3D-maapallolla. Tämä on hyvin pieni määrä olentoja tällä hetkellä. Määrän lisäämistä on kuitenkin suunniteltu, kun Suojelijatietoisuus on aloittanut laajemman paljastamisohjelman.

Paljastamisohjelma

On Suojelijoiden liittolaistietoisuuden erilaisia tehtäväjoukkoja, jotka toimivat useissa ulottuvuuksissa yhteisellä kollektiivipainopisteellä. Tämä painopiste on vapauttaa kaikki olennot, jotka päättävät olla vapaita ja hyväksyä tilaisuuden geneettiseen kuntoutukseen (merkaba-mekaniikan kautta, mikä sallii vaihdon ikuisen Lähdevarannon kanssa) sellaisena, kuin sitä pidetään Ykseydenlain opetustiedostoissa tämän ylösnousemusjakson aikana. Tämä ylösnousemusjakso avaa portaaliverkoston, mikä tekee tästä kuntoutuksesta mahdollista ylösnousemuksen lyhyenä aikajaksona. Kaikki Suojelijaopetukset heijastavat "kristalliprinsiippilähdeharmoniaa" Ykseydenlain opetusten kautta, poikkeuksetta. Tämä geneettinen kuntoutus heijastuu suoraan "ydinilmentämiskehon kulmakiertolinjassa kristallispiraaliseen malli-ilmentämiskehoon".

Kukin tehtäväjoukko on osa tiettyä aikajanaoperaatiota ja taajuustasoa, millä on suora suhde siihen, milloin tuo vaativa puumerkki asennetaan ja tuodaan planeettakehoon ja sen kollektiivikenttiin. Tämä muuttuu hetkestä toiseen, kun värähtelyvalintaa ja muuttuvan verkoston vaikutusta ei voida täysin mitata tulevaan aika-avaruuteen (tai tapahtumahorisonttiin). Tämä merkitsee, ettei ole mitään paitsi nyt-hetki. Pystymme ylittämään rajat ja siteemme aikakenttiin ylläpitämällä tarkkailijatietoisuutta. Tämä korkeamman valokehon toiminto poistaa tarpeen tietää tulevaisuus, koska Jumallähteeseen voidaan päästä vain täysin nykyhetkessä.

Indigoperheessä on ruumiillistuneena kaikkea - erityisoperaatiojoukoista kaikentasoiseen erityisasiantuntemukseen, mitä on tämän nimenomaisen tietoisuuden geenirakenteessa. Tuo tietoisuus on nimitetty suurempaan tietoisuuskenttään, jolloin "vektori" voi tukea sitä. Suojelijatermi "vektori" merkitsee tiettyä koordinaattia aikajanalla tai aluetta verkossa. Vektori edustaa aikaa ja paikkaa sekä energeettistä tietoisuuspaikanpitäjää matriisiaikajanassa, mikä sisältää solumuistin tai koodin. Se liittyy myös tulikirjaimiin, jotka aktivoivat ihmis-DNA:mme koodit. Se mitä voidaan energeettisesti vapauttaa vektoriin, on kriittistä ajoitukseltaan, koska se vaikuttaa "kellokilpimallikontrolliin" ulottuvuuskentän suunnitelmassa. Tämä merkitsee, että jos vektoripaikan käyttöä muutetaan, se muuttaa henkilökohtaista ja suurempaa suhdettamme aikaan ja paikkaan sekä kokemustamme siitä, kuka olemme identiteettinä. Jos tätä hoidetaan huonosti planeetan verkkoarkkitehtuurissa, se vastaa keinotekoisen madonreikäjärjestelmän luomista tai aikarepeämää aika-avaruuskudoksessa. (Matelija- ja haamuvoimat käyttivät keinotekoista madonreikäjärjestelmää luonnollisen tähtiporttijärjestelmän hallintaan planeettaamme, jotta siitä tuli korruptoitunut haamujärjestelmä, joka palveli heidän tavoitteitaan.)

Koska laajempi kontrolloijien tavoitesuunnitelma on ollut keinotekoisesti tukahduttaa ja orjuuttaa planeetan ihmistietoisuutta sekä pitää indigot unessa ja ollen toteuttamatta tehtäväänsä, Suojelijat ovat toteuttaneet sarjan väliintulo- ja tukivaiheita. Tämä väliintulo on menossa seuraavaan vaiheeseen tänä akana ja se edustaa uutta Suojelijaperheen paljastusohjelmaa. Useat planeetan tapahtumat (kuten yhdistyminen äitikaaren 13. porttiin) ovat avanneet mahdollisuuden niille, jotka ovat inkarnoituneet planeetalle, yhdistyä paremmin Suojelijatietoisuuteen (eli indigot ja tähtirodut). Tämä merkitsee, että useammat meistä voivat laajentaa tai ylläpitää yleisempää tietoisuutta ilman, että matelija-agendat samalla tavalla hyökkäävät projektiemme kimppuun. Useampiin meistä otetaan ja voidaan ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä ja käymme läpi DNA-salauksen Auroran kautta ylläpitääksemme Suojelijatietoisuutta. (Tämä on ylösnousemuksen avatara-ryhmäkenttä, Aurora-salausverkko, joka leimaa henkilökohtaisen DNA-mallin vähintään 12D-perussykerytimiin. Jos tunnette itseänne opastettavan tähän rooliin, ehdotetaan, että pyydätte suoraa Suojelijoiden ykseyslakiyhteyttä ääneen, kun olette 12D-suojauksessa.)

Olkaa nyt lempeitä toisillenne

Ehdotamme, että olette yhteydessä ja kommunikoitte lempeästi ja että pidättäydytte räjähtävistä tunteenpurkauksista ja tarpeesta kontrolloida mitään tällä hetkellä. Käyttäkää tästä uutiskirjeestä ja Suojelijoiden kehotyöstä se, mitä tarvitsette, ja jättäkää huomiotta loput. Teidän pitää itse ja vain itse erottaa, mihin keskitätte energianne ja mitä ovat sisäisen tietoisuutenne osallistumisehdot. En salli sitä, mitä pakotetaan, painostetaan ja ymmärretään väärin niiden manipuloivien joukkojen taholta, jotka uuvuttavat minut tänä aikana häiriten tarkoituksiani. Minun tarkoitukseni on Jumala. Piste. Jos saatte tukea tai helpotusta jostain, mitä energiasynteesitehtävämme antaa, palvelen teitä mielihyvin kaikella, mitä minulla on.

Kiitos kasvavalle ja laajentuvalle Suojelijaperheellemme halukkuudesta olla kurinalainen ja muista riippumaton ykseydenvoiman ilmentämiseksi kaikille.

Pysykää avatara-sydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämeltänne ja toisillenne.

Rakkautta, Lisa

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >