HomeViestejäLisa Renee9.10.2012 - Maskuliinikehon uudelleenrakennus

9.10.2012 - Maskuliinikehon uudelleenrakennus

MASKULIINIKEHON UUDELLEENRAKENNUS
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 9.10.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe,
 
Ajankohtaisilla geomagneettisilla myrskyillä jotka ovat tulosta auringon viimeaikaisesta aktiivisuudesta, on syviä jälkivaikutuksia kvanttitasolla, mikä vaikuttaa planeettamme sähkömagneettitilaan. Aurinkotuulien lisääntyminen on vuorovaikutuksessa maan magneettikentän kanssa ja nopeutunutta energiaa tulee magnetosfääriin. Magnetosfääri on tärkeä osa globaaleja planeetta-aivoja ja luontainen arkkitehtuuri, mikä luo kollektiivisen ihmismielen monia monimutkaisia identiteettejä. Sen toiminta on suoraan vastuussa siitä, mitä ihmiset kokevat kollektiivisena rotuidentiteettinä - yksilön tietoisen 3D-mielen tai egoitsen rinnalla. (Ks. kesäkuun 2008 uutiskirje "Magnetic Change of the Global Brain".)
 
Kun nämä erilaiset tekijät nopeuttavat muutosta sen paineen vuoksi, mitä nämä kvanttivoimat aiheuttavat planeettaytimeen, noita voimia hallitseva fysiikka alkaa muuttaa planeetan pintaa. Näitä voimia tässä ulottuvuudessa hallitseva geofysiikka muuttuu ja sillä on suuri vaikutus sähkömagneettitoimintaan. Tietysti tällä on vaikutusta kaikkiin ihmisiin ja tämä planeetan olentoihin tänä aikana. Sillä on erityisesti vaikutusta kollektiivin mentaalikehoon ja siihen tapaan, miten maskuliininen energiaprinsiippi ruumiillistuu aineeseen ja muotoon.
 
Magneettidipolit ja -nykäisyt
 
Sähkömagnetismi on vastuussa käytännössä kaikista ilmiöistä päivittäisessä elämässämme. Sähkömagnetismi ilmentyy sekä sähkökenttinä että magneettikenttinä. Kummatkin kentät ovat pelkästään sähkömagnetismin eri puolia ja näin ollen perustavanlaatuisessa yhteydessä toisiinsa. Näin muuttuva sähkökenttä generoi magneettikentän ja vastaavasti muuttuva magneettikenttä generoi sähkökentän.
 
Maapallon ydin minkä kautta pyöriminen generoi pinnalla havaitsemamme magneettikentän, ei pysty ulkopinnan tahdissa. Geofyysikot tietävät, että magneettikentässä on dipolirakenne, mikä muuttuu ajan kuluessa ja siirtyy merkittävästi länteen päin noin metrin tunnissa. Magneettidipolit määritellään pinnan kohdiksi pohjoisella ja eteläisellä pallonpuoliskolla, missä maan magneettikenttä on vertikaali. Magneettinavat siirtyvät ajan kuluessa, koska maan ytimen magneettikenttä muuttuu ja vaihtelee. Näiden viimeaikaisten maan ytimen muutosten myötä on tapahtunut äkillisiä muutoksia pinnan geomagneettisessa kentässä ja tämä muuttaa nopeasti magneettidipoleja. Nopeat impulssit maan ytimestä, jotka yhtäkkiä muuttavat pintakenttää, tunnetaan "geomagneettinykäisynä".
 
Nämä äkilliset muutokset pinnan magneettikentässä, niiden vauhdissa ja voimakkuudessa, voivat olla paikallisia tai maailmanlaajuisia. Tämä merkitsee, että tietyillä maapallon alueilla on radikaalimpia muutoksia pinnan magneettikentässä kuin toisilla. Geofyysikot ovat raportoineet, että maan magneettikenttää "nykäistiin" 1969, ja huomattiin jotain merkittävää tapahtuneen maan ytimessä, mikä muutti radikaalisti pohjoisen magneettidipolin paikkaa. Geomagneettisilla nykäisyillä ja pohjoisen magneettidipolin vauhdilla ja liikkeellä on yhteys. Tämä on suhteessa tunnettuun ilmiöön, missä navat muuttuvat tämän syklin lopussa, mitä on tosiaan tapahtunut koko ajan vähitellen - ei katastrofaalisin vaikutuksin, mitä jotkut ovat ennustaneet. Olemme astumassa aikaan, missä maan ydin muuttaa nopeasti planeetan magneettikenttää, erilaisten geomagneettimyrskyjen ja niihin liittyvien suurempien tapahtumien, geomagneettinykäisyjen, kautta. (Tätä tapahtuu kentässä mahdollisesti sarjana elektroni-protonivaihtelua, mikä generoi geomagneettinykäisyjä seuraavina kuukausina.)
 
Massiivinen geomagneettinen muutos merkitsee myös massiivista muutosta globaaliaivoissa ja siksi yksittäisen ihmismielen suhteessa noihin aivoihin.
 
Sen kuka luulemme olevamme ajatusmuodoissamme ja minkä osa uskomme olevamme, määrittelee (manipuloi) globaaliaivojen magneettirakenne. Silloin kun globaaliaivot muuttavat ajatuksiamme radikaalisti, meillä on vaihtoehto: sopeudummeko vai hajoammeko? Näiden tasojen magneettimuutokset luovat ja/tai tuhoavat samanaikaisesti. Tämän tason magneettimuutokset muuttavat myös radikaalisti aikaa ja avaruutta/paikkaa sellaisena, kuin tunnemme sen. Suhdettamme aikaan (aikajanoihin) siirretään eteenpäin, hyppäyksenä eteenpäin ajassa. Tämä aikajana mihin astumme seuraavien 90 päivän aikana, on massiivinen muutos identiteettiimme, elämänkokemuksiimme, siihen mikä määrittelee meidät ja kaikkeen, mitä olemme koskaan tienneet.
 
Voimme pitää tätä massiivisena tilaisuutena muuttua ja sopeuta uudempaan ja elävämpään versioon itsestämme. Tämä vapautuminen tulee kuitenkin suuremman totuuden kera - mikään menneistä, vanhoista energioista ei voi roikkua mukana tai pysyä kanssamme. "Rentoudu, päästä irti mielestä, ole neutraali, hengitä" on nyt mantra meille kaikille.
 
Mentaalinen purkaminen
 
Kun opimme luonnolliset elämänkierrot, tiedämme, että tullakseen luoduksi joksikin uudeksi, nykymuoto ja sen perusta on purettava. Henkiin herääminen havainnollistaa tätä faktaa: jotta voimien alkemia tekisi taikojaan Jumalan luonnonlakien sivutuotteena, meidän on kuoltava (egokuolema) syntyäksemme uudelleen. Tätä tapahtuu nopeasti monille ihmisille ja se voimistuu miespuolisissa kehoissa, kun mentaaliprinsiippi on synonyymi miespuoliselle energiaprinsiipille. Riippumatta siitä onko ruumiillistunut naiseksi vai mieheksi, niin jos yksilö on yliälyllinen tai tasapainoton ajatusmuodoissaan - kuten riippuvuuksien kanssa taisteleminen - tämä aika on ehdottomasti raakaa. Olemme hyvin pahoillamme tuosta hämmennyksestä. On korostettu vuosia, että tarpeesta voittaa egon mentaalikehon riippuvuudet tulisi suuri ja siitä on tosiaan tullut. Egon kuolema on haamukuolema, minkä koemme kohdatessamme epätoivoisen pimeyden, ja on muistettava, ettei tämä ole todellinen itse.
 
Kun planeetan magneettikenttä häiriintyy lisääntyvässä määrin, valtaosa kollektiivimielen tietoisuuskentistä tulee myös levottomaksi. Kun monia ylimääräisiä ulottuvuusvoimia toimii kollektiivikentissä, kaaoksesta tulee vielä pahempaa. Lisäksi kun ulottuvuustilat (aikavektorit) romahtavat alemmissa taajuuskentissä (1D-2D-3D), vaikutus saa aikaan kentän taajuustason pakkautumista ja puristumista. Sen tuloksena kollektiivisen mentaalikehon taajuus ja missä se yhdistyi noihin taajuuslähetyskenttiin, puristuu nopeasti. Näiden kenttien puristuminen on välttämätöntä, kun ne siirtyvät seuraavaksi korkeampaan oktaavijärjestelmään - kutsutaan myös tulevaksi aikakentäksi.
 
Tämä muuttaa kirjaimellisesti niitä taajuustasoja, mitä aivomme vastaanottavat impulsseina, jotka ovat peräisin planeetan kollektiivimielen kentästä. Se kaventaa myös vakavasti sitä matalampaa taajuutta, mihin aivomme ja hermojärjestelmämme ennen yhdistyivät osana yksilöllistä ajatustapaamme. Jos siis meillä on edelleen identiteetti mainittujen matalampien värähtelyjen ajatusmuodoissa, kollektiivisen 1D-2D-3D-mentaalikehomme (persoonallisuusmatriisi) nuo alueet pakataan. Tämä pakkaaminen tapahtuu niin suurella paineella, että ilman taustatietoa tämä tuntuu kuin hakkaamiselta energianuijalla uudestaan ja uudestaan - pelokkaina, riivaavina tai kehää kiertävinä ajatuksina. Koska fyysinen keho on "elementaalinen" ja siihen vaikuttavat nämä samat voimat, paine voi tuntua myös voimakkaina oireina kehossa. Tätä alemman identiteetin osaa hakataan alistumaan korkeammille taajuuksille ja se on mielen purkamisprosessia. Tätä (egokuolema) havainnollistetaan hyvin elämänkierroissa, joita kuvataan Tarot-korteissa, kymmenen miekkaa ( en.wikipedia.org/wiki/Ten_of_Swords).
 
On tärkeää muistaa, että tässä symbolissa - niin epämiellyttävä kuin se onkin, silloin kun se toimii elämässämme - on kyse mielen kahleista. Silloin kun mielestä päästetään irti, kahleet poistuvat. Siksi epätoivon tunne mikä kumpuaa mentaalikehosta ja siitä, miten se vaikuttaa fyysiseen tilaamme, on vain väliaikaista. Kun opimme päästämään irti ja koulutamme egon luopumaan mielen, kehon ja tietoisuuden kontrolloinnista, vapaudumme noista kahleista. Tämä vapaus on taattu, jos pysyy hereillä sielun pimeän yön läpi, silloin kun tämä koetaan osana ylösnousemusprosessia. Ehdottomasti kukaan ei pääse karkuun tästä osasta henkilökohtaista henkistä kehittymistä. Se tapahtuu prosessin jossain kohdassa, joten tiedät olevasi hyvässä seurassa.
 
Eheyttäminen
 
Paras tapa ymmärtää, mitä tapahtuu alemmissa mentaalikehoissa planeetalla, on ajatella tietokoneen kovalevyn tiedostotallennusjärjestelmää, mikä vaatii eheyttämistä. Tämä eheytysprosessi skannaa kaikki katkenneet linkit, pirstoutuneet tai korruptoituneet tiedostot ja järjestää ne tehokkaimmalla tavalla datan palauttamiseksi käytettävään muotoon. Jos sisäistä dataa ei voi korjata tai käyttää (eli se on sopimatonta seuraaviin evoluutiomatkan vaiheisiin), se voidaan tuhota tehokkaasti. Tämä muuttaa elämäämme radikaalisti, kun asiat jotka tukivat noiden vanhojen tiedostojärjestelmien käyttöä, eivät ole enää käytettävissä. Tämä pakottaa meitä transformoitumaan - pidämme siitä tai emme. ( fi.wikipedia.org/wiki/Eheyttäminen_(tietotekniikka))
 
Silloin kun tapahtuu suurta pirstoutumista, kuten on tapahtunut näissä ihmiskollektiivin alemmissa mentaalikehokentissä, ei ole riittävästi "tilaa" tallentaa koko mentaalitiedostoa, vaan mentaalikehon "tiedostojen" väillä on suuria välejä (reikiä). (Muuten verrataan muistoihin) Periaatteessa tämä merkitsee yksilökokemuksessa sitä, että 3D-ihmiset alkavat menettää ajatusmuotojaan tai kadottaa yhtenäisyyden ajatusmalleistaan. Jos he eivät tiedä, miten kouluttaa uudelleen tapansa ajatella ja prosessoida moniulotteista todellisuutta, he voivat taantua lapsenomaisempaan tai primitiivisempään käyttäytymiseen. (Tätä tapahtuu Alzheimer-potilaille. Mentaalikehon pirstoutuminen on niin vakavaa, että aivot peruuttaa taajuusmallinsa "noukkimaan" tiedostamattomia kollektiivipohjaisia ajatusmuotoja. Huomaa suuri raivo potilaan sairauden kehittyessä. Hän ei ole enää yksilö, hän on kollektiivisen tiedostamattomuuden armoilla äärimmäisessä kaaoksessa. Tämä on mielen piinaa ja kärsimystä.)
 
Paikasta mihin heidän lineaarinen tiedostomuistinsa on tallennettu, ei ehkä voi enää hakea - se on siirtynyt tai tuhoutunut. Tätä tapahtuu sekä lyhytaikaisen että pitkäaikaisen muistin osalta. Ilman henkisen ylösnousemuksen taustaa - voidakseen päästää irti egon lineaarisista ajattelumalleista ja puhdistaakseen sen alipersoonat ja pirstaleet - tämä voi ilmentyä kaikkena bipolaarisuudesta maanisiin vaiheisiin. Jälkimmäistä tapahtuu, kun identiteetti pirstoutuu vakavasti, mikä on myös tulosta riivaamisesta ja mielenkontrollimanipuloinnista. (Laitteiden tai synteettisten kemikaalien käyttäminen kontrolloimaan luonnonmukaisen ihmisen käyttäytymistä ja ajatuksia, saa aikaan tuhoisia sivuvaikutuksia aivoille ja keskushermostolle.)
 
Alemman mentaalikehon puristaminen
 
Kun nämä ulottuvuustilat siis siirretään seuraavaksi korkeampaan taajuusoktaaviin, mikä vähentää yleisesti mentaalikehon pirstoutumismäärää, kollektiivisen ja yksilöllisen mentaalikehon organisaatio siirretään tulevaan aikaan ja paikkaan. Tämä vaatii sellaisten värähteellisesti yhteensopivien ajatusmallien integrointia ja suorituskykyä, jotka ovat yhtenäisiä uuden, korkeamman oktaavitilan kanssa. Tämä on hyvin samanlaista kuin sisäisen kovalevymme uudelleenformatointi ja henkilökohtaisen ohjelmistomme parantaminen. Tämä korkeampi oktaavi ei tue alemman taajuuden ajatusmuotoja (ohjelmointia) ja se vaatii ajatusmuotojen uudelleenmallinnusta lineaarisesta formaatista ympyrämäiseen formaattiin. Tämä merkitsee, että se on kaikin tavoin ohi, miten meidät on ohjelmoitu lineaarisesti ajattelemaan, ratkaisemaan ongelmia, tekemään kriittisiä analyysejä ja päätöksiä ja menemään pisteestä A pisteeseen B. Meidän on nyt opeteltava prosessoimaan dataa mentaalikehossamme täysin uudella tavalla ja meidät pakotetaan transformoitumaan nyt. Tämä muuttaa todellisuushavaintoamme ja meidän on oltava läsnä nyt joka hetki. Nyt-hetki on ympyrämäinen formaatti.
 
Ne taajuusrajat jotka olivat laajakaista-asteikon "olemassaolotasolla" (aika ja paikka/tila), puristuvat ja siksi kutistuvat. Kun ne puristuvat, tuossa tilassa oleva hiukkanen tai aine käy läpi "hiukkasen hajoamisprosessin" muuntuakseen aineen perusyksiköksi (mooli), mikä voi mukautua korkeampaan oktaavitaajuustilaan, mikä korvaa nuo tietyt taajuusrajat.
 
Tätä tapahtuu nyt fyysiselle todellisuudellemme ja se vaikuttaa kaikkiin kehoihimme. Planeetan ylösnousemusprosessin mekanismit ovat perustavanlaatuisia sille tunnetulle ja tuntemattomalle fysiikalle, mikä hallitsee näitä tiloja. Nämä energiatilat muuttuvat ja siksi noita tiloja ajassa hallitseva fysiikka muuttuu. Matalamman ulottuvuuden tilat (1D-2D-3D) jotka parhaillaan puristuvat, mukautuvat "rullatakseen" tehokkaasti korkeampiin ulottuvuustiloihin. Osa universaalia, galaktista ja planetaarista ylösnousemusta on hiukkasen ja antihiukkastuplan yhteensulautuminen. Antihiukkastuplan yhteensulautuminen hiukkasulottuvuuksien kanssa on 1D:n yhdistyminen 15D:n kanssa (punainen yhdistyy pinkkiin), 2D:n yhdistyminen 14D:n kanssa (oranssi yhdistyy valkokultaan) ja 3D:n yhdistyminen 13D:n kanssa (keltainen yhdistyy akvamariiniin). Monet meistä aistivat enemmän akvamariini- ja aamuruskovaloja fyysisessä eetterikerrosspektrissä, mikä johtuu magneettikentän muutoksesta. Tämä on myös syy siihen, että uusia feminiiniprinsiipin lähde-energioita on tässä fyysisessä ulottuvuudessa.
 
Tämä merkitsee, että silloin kun ihminen toimii tietoisuudessaan alemman mielen taajuudella ja yrittää päästä johonkin paikkaan tuossa kentässä, kun se kutistuu, hän saa suoran kokemuksen tuosta mentaalikehon puristumisesta. Tämä luultavimmin koetaan turhautumisena, hämmennyksenä, tukoksina, taakkoina, identiteettiristiriitoina, järjettömyytenä jne. Ne jotka toimivat edelleen tämän mentaalitason peruskynnyksillä, voidaan sysätä kaaoksen tiedostamattomiin kollektiivikenttiin ja kontrolloijien pelkoagendan käyttöön. Tuon agendan poiminta painaa päälle ja kun tarkkailemme sitä myötätuntoisena silminnäkijänä, pystymme tukemaan ja auttamaan niitä, jotka ovat joutuneet sen hampaisiin. Se että on informoitu, samalla kun tarkkailee draamaa neutraalisti kietoutumatta siihen mukaan, on monta kertaa paras valinta.
 
Meillä kaikilla on sisällämme voima valita vapaus mielen kahleista ja näin täydellinen vapaus tästä kontrolloija-agendasta. Voimme kuitenkin havaita tällaisten agendojen epämiellyttäviä sivuvaikutuksia ihmisperheeseemme, osana käynnissä olevaa transformaatiota. Monet vaivat tulevat pintaan sairausmalleina, jotka perustuvat syvään juurtuneisiin pelkoihin ja tukoksiin kehon pääenergiakeskuksissa. Sydän- ja keuhkosairaudet pahenevat suljetusta tai tukkoisesta sydänchakrasta, diabetes- ja munuaissairaudet pahenevat ratkaisemattomista sosiaalisista paineista, peloista ja ahdistuksesta ja verenkierto-ongelmat raajoissa ovat meridiaanien yhteydettömyyttä elämänvoimaan.
 
Pysyminen omissa meditointiharjoituksissamme, sisäisen ydinvahvuutemme ylläpitäminen ja luonteenlujuus omistautumisessa palvelemaan rakkauden korkeinta ilmaisua kaikille, on suurta palvelua tälle planeetalle.
 
Ensimmäinen miesjoukko
 
Planeetalla on ryhmä miehiä, joilla on mahdollisuus sinkoutua uuteen tietoisuusstratosfääriin vapautumaan salakavalasta mielenkontrolloinnista alemmissa ulottuvuuksissa. He kokevat suurta helpotusta ja alkavat tuntea vapautta alemmasta mielestä ja perushaluista. Tämä tuntuu kuin suuren taakan nostamiselta pois kehosta ja mielestä. Nämä ovat periaatteessa planeetan hengen ylläpitäjiä* - kyky yhdistää maan vertikaali- ja horisontaalikentät. Osalla näistä miehistä on geneettinen suhde Mikaelin perheisiin, Serafim ja Nefilim-hybridihistoriaan. Serafim-kuntoutuksen Aurora-isännöinti on jossain määrin otettu vastaan. Tämä ryhmä enteilee maskuliinikehon uudelleenrakennusta, kun se on nyt planeettakentässä saatavilla oleva malli.
 
Jakautunut sielu alkaa käydä läpi "hiukkasten hajoamisprosessin" niissä alemmissa ulottuvuuksissa, missä se oli, mukautuakseen korkeampaan tietoisuusoktaaviin. Samanaikaisesti päästään "käsiksi" siihen aikajanojen monadiperuutus- ja monadivaljastussyyhyn, mikä vaikutti suuresti soluttauduttuun kollektiiviseen maskuliinikenttään, Kultainen kotkaverkko (tukikohta Lähi-idässä). Nämä aikajanat tunnetaan "metatronisena peruutusaikana", jolloin elektronikentät laskeutuivat taivaallisesti vääristyneisiin malleihin, jakaen monadikehot osiin. Tämä jakoi myös mentaalikehon ja pirstoi ne sairaaseen tilaan. Tämä monadikehon jakautuminen pidettiin paikoillaan tuplasilmukalla tai bipolaarisella geometriarakenteella, mikä imi elämänvoimaa. Tämä rakenne on myös Kultaisessa kotkaverkossa ja se pitää tuon rakenteen toimimassa bipolaarisena geometriana, mikä vaikuttaa suoraan kaikkien ihmisten aivoihin ja mentaalikehoon.
 
Monadiaine* hajosi ja pirstoutui, ennen kuin mitään henkikehon sisäistämistä tai integroimista tapahtui. Suuri osa tästä oli tulosta kamalista sodista ja tappamisesta teknologiaa väärinkäyttämällä - kuten ajankohtainen Harmagedon-ohjelma - mitä tapahtui korkeammissa ulottuvuuksissa. Kun nämä aikajanat tulevat läsnä oleviksi maan päällä, tiettyä manipulointia voi esiintyä näiden Harmagedon-muistojen perusteella, miesten tukahduttamiseksi.
 
Tämä on sotaohjelma, jossa on "pakottajasta suojelijaan" -mielenkontrolli. Se on kieroutunut peli, mikä huijaa miehen uskomaan, että hän suojelee omaa aluettaan, kun hän oikeasti pakottaa omien perheenjäsentensä raiskaukseen ja tappamiseen. Jos nämä tuntuvat omilta, kun tullaan tietoiseksi tällaisista mentaali- tai tunnetiloista, niin anteeksianto muuntaa aikajanoja. Pyydä anteeksiantoa itsellesi ja kenelle tahansa toiselle, jota kohtaan tunnet aitoa anteeksiantoa. Älä salli syyllisyyttä tai häpeää pidettävän kehossasi, siirry välittömästi tuon tunteen läpi antamalla anteeksi tilanteelle, tapahtumalle tai ihmiselle. Onneksi olkoon kaikille miehillemme, jotka nauttivat uudesta vapaudentunteesta kehossaan, minkä voimistuminen vain jatkuu.
 
Pysy hereillä ja informoituna
 
Kun meille tulee tutummaksi negatiivisten muukalaisten kontrollointipeli maan päällä, on selvää, että käytetään "hajota ja hallitse" -strategiaa luomaan ulkoisia häiriötekijöitä, jotka perustuvat pelkoon. Ihmisiltä ei pidetä salassa ainoastaan ylösnousemusmekanismia ja maan ulkopuolisten sekaantumista asioihin, vaan myös psykotronisen teknologian käyttäminen massoihin. Tätä strategiaa hyödynnetään jatkuvasti mielenkontrolloinnin massahämmennykseen ja tuottamaan tuloksia, jotka palvelevat ihmisten tuhoamisessa.
 
Koska planeetan kollektiivimentaalikehoissa on hyvin paljon magneettimuutoksiin perustuvaa hämmennystä, mikä muuttaa aivojen tilaa, viime aikoina on yritetty hyödyntää tuota hämmennystä. Meillä kaikilla on ainutlaatuisia sielumuistoja (tietoisia muistoja, mutta enimmäkseen tiedostamattomia) noista kokemuksista, jotka ovat toistaneet Atlantiksen konfliktista kumpuavia tapahtumia tällä aikajanalla uudestaan ja uudestaan näinä lopunaikoina. Maailmanlaajuisia tapahtumia käytetään stimuloimaan tiettyjä tuhoavia ajatustapoja, käyttäytymismalleja ja tunnetiloja ihmisten tiedostamattomissa muistoissa. Muista, että jokaisessa tilanteessa - riippumatta siitä, miten vakavalta se vaikuttaa - voimme voimaantua muuttamaan tapahtumaa ja sen kenttäjäämää positiiviseksi ja voimaannuttavaksi. Silloin kun olemme informoituja ja hereillä, voimme edistyä palaamisessa henkilökohtaiseen täysivaltaisuuteen ja elää esimerkkinä toisille.
 
Silloin kun ihminen on henkisesti epävakaa, hän on herkempi manipuloinnille ja riivaamiselle. Mielenkontrollointiskriptejä ja niiden komentojonoja käytetään paikallistamaan epävakaisia ihmisiä (kuten vakavasti haavoittuneet miehet), jotta nämä toimivat ja levittävät tätä ohjelmaa tartuttamaan useampiin ihmisiin sairas tai tasapainoton mielentila. Suuret tapahtumat ovat täydellisiä tällaisten laukaisinten laittamiselle kenttään. Olemme kuitenkin huomanneet negatiivisten muukalaisten useita yrityksiä tulla henkilökohtaisesti "implantoimaan" miehiä ja manipuloimaan suoraan parantamattoman syyllisyyden, häpeän, seksuaaliongelman tai vihan kautta. Tätä on tapahtunut nukkuessa manipuloimalla häiritseviä unia tai selväunitilassa. Selkärangan, häntäluun ja niskan implantit ovat tavallisia paikkoja hermoston kaappaamiseen. Käytä työkalujasi ja suojaa kehosi.
 
Meille indigo- ja tähtiperheissä on tärkeää ymmärtää, että tämä ohjelma on keinotekoinen, epäorgaaninen ja sitä käytetään planeettakentässä. Alttiutena on tuon kollektiivisen virusohjelman vaikuttaminen tai puuttuminen henkilökohtaisiin ja luonnonmukaisiin keho- ja hermostoprosesseihin.
 
Tälle ryhmälle erityisesti haluan jakaa tämän laajemman tietoisuuden tapahtumista, kun meidän ei tarvitse henkilökohtaisesti tuntea sitä epätoivoa, kärsimystä ja tuskaa, mitä tämän ohjelman on tarkoitus aiheuttaa kaikkiin, jotka se on suunniteltu saamaan ansaan, henkilökohtaisen tasapainon häiritsemiseksi.
 
Mielenkontrollointiskriptit
 
Ole ensinnäkin tietoinen, että psykotronista teknologiaa käytetään joissain paikoissa kenttää miesten vangitsemiseksi asentamaan mielenkontrollointiohjelma, missä on virusskriptejä. Jos et ole tietoinen ja hereillä oleva mies, olet kuin arvokasta omaisuutta, mikä halutaan turmella. He eivät halua miestemme siirtyvän uuteen mentaalikehoonsa, missä he ovat vapaita mielenkontrolliohjelmista. Jos yksilö on kurinalainen egonsa osalta, tämä on pelkkä kiusa ja se voitetaan helposti tietoisella osallistumisella. Tämän toissijainen vaikutus on mentaalikehoon (joko miehellä tai naisella), mikä on kuriton, ja tuloksena on, että ajatukset tuntuvat kaoottisilta, voimakkaan ahdistuksen kera. (Olen laittanut mukaan informaatiota skriptien parempaa ymmärtämistä varten. Suom. huom. Linkkejä ei ole kopioitu.) Jos tunnet tämän vaikuttaneen aivoihisi ja hermostoosi, ole tietoinen ja tarkkaile sitä sellaisena, kuin se on, pelotta ja ottamatta henkilökohtaisesti.
 
On työkalu tunnistamaan, paikallistamaan, poistamaan ja korjaamaan mikä tahansa mielenkontrollointiohjelma tai -skripti, mikä on ladattu tiedostamatta hermostoosi.
 
Jälkihypnoottiset komennot mielenkontrolliskripteissä
 
Tämä on eräänlaista psykotronista sodankäyntiä autonomista hermostoa vastaan. Jos olet erityisen masentunut, tunnet viestejä itsemurhasta, toivottomuudesta ja vastaavista negatiivisista tunteista, tiedä, että tämä ei ole orgaanista ja kyse on planeettajärjestelmään skriptatusta viestijärjestelmästä ja se on kohdistettu meille, jotka rakennamme, vahvistamme ja ankkuroimme tätä Aurora-suojelija- ja indigokilpeä. Näitä hypnoottisia komentoja voidaan estellä nukkuessamme, joten ole tietoinen ja varma unitilassa. Voi olla tärkeää herätessä kiinnittää huomiota siihen, miltä sinusta tuntuu, ja välittömästi puhdistaa kaikki jäljet, etteivät ne vaikuta sinuun päivän aikana.
 
Älä anna siis tämän häiritä itseäsi, tuo mielesi takaisin sen tietämisen rauhaan, että voit purkaa ja tuhota minkä tahansa skriptin, mikä on ladattu viruksena rasittamaan hermostoasi. Älä samaista näitä tuntemuksia ja tunnetiloja osaksi todellista sinua. Sisäinen lapsi/keho tuntee sen, kun se nappaa lähetyksen tämän verkon laajemmasta kentästä.
 
On hyvä tuntea kokemus. Jos tunteista tulee kuitenkin erittäin negatiivisia ja tuskallisia, jotka lisääntyvät laantumisen sijasta, niin voidaan ylläpitää positiivista affirmaatiota, että skripti on ladattu ja vaikuttaa kehoon. Pitkittyneet toivottomuuden, epätoivon ja masennuksen tilat eivät ole hyvä asia. Meidän on opittava poistamaan tuo tunne itsestämme ja puhdistamaan sen vaikutus, ettei se jatka sekaantumista korkeimpaan tarkoitukseemme.
 
Jos tämä resonoi kanssasi, harkitse seuraavaa tukea, minkä Suojelijatiimimme ovat antaneet (suom. huom. erityinen ES-puhdistusprosessi, kääntämättä).
 
Lopuksi, nämä ovat hämmästyttäviä aikoja, missä saamme nähdä tietoisuuden kvanttihypyn ja osallistua siihen, ollen samalla rinnakkain monien tietoisuushavainto- ja kokemusmuunnelmien kanssa. Samalla kun valtava osa tehtäväämme on vapauttaa itsemme mielenkontrollista ja parantaa tunnekehomme, saavumme katalyyttisten läpimurtojen aikaan. Tee suojausharjoituksia, samalla kun teet työtä taitosi lisäämiseksi meditoinnissa ja mielen kurinalaisuudessa, mielen hiljentämiseksi. Tämä on avain mielenterveyden säilyttämiseen, kun kollektiivikentät pääsevät valloilleen kaaokseen, kuten nyt tapahtuu.
 
Tornadon keskuksesta lähetämme rakkauttamme ja kiitollisuuttamme kaikille herääville miehillemme planeetalla. Olen kiitollinen kärsivällisyydestänne ja osallistumisestanne näiden työkalujen käyttöön niin, kuin tunnette voimaantumista ja opastusta sen tekemiseen. 
 
Seuraavaan kertaan saakka, pysy avatarasydänpolkusi loistossa, ole lempeä itsellesi ja toisille.
 
Rakkautta, Lisa
 
 
*Suom. huom.: rod ja staff viittaavat kristinuskon peruskäsitteisiin, missä rod on mm. ristin pystypuu, henki, maskuliinisuus ja staff mm. ristin poikkipuu, aine, feminiinisyys. Tämän tekstin viittauksissa on käytetty sanoja "henki" ja "aine".
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >