HomeViestejäLisa Renee7.7.2012 - Voimien maailma

7.7.2012 - Voimien maailma

VOIMIEN MAAILMA
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 7.7.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe,
 
Olemme kaikki alttiina ja kohteena voimien maailmalle ja olemme jatkuvassa vuorovaikutuksessa monien energioiden, voimien ja olentojen kanssa, mikä vaikuttaa syyhyn ja seuraukseen elämämme joka alueella. Ei ole sattumia eikä mikään ole sattumanvaraista. Jokaisella ilmentymällä tai tapahtumalla on seuraus, mikä tulee suoraan syystä. Luomismekaniikassa on luonnonlakeja, jotka hallitsevat näitä monia voimia, ja jotkut näistä on nykytiede tunnistanut. Magnetismi-, gravitaatio- ja sähkösuuntalaki sekä atomirakenteen perustekijät, määriteltynä tämän 3D-todellisuuden perspektiivistä, ovat muutamia niistä. Fysiikassa voima määritellään vaikutukseksi, mikä saa kohteessa tapahtumaan tietyn muutoksen, joko liikkeessä, suunnassa tai geometrisessa rakenteessa.
 
Kuitenkin valtaosa näistä voimista, kuten ulottuvuuden ulkopuoliset voimat, sekä ihmisen ymmärrys näiden voimien varsinaisesta toiminnasta jää vaikutukseltaan tuntemattomaksi ja piiloon suurelta yleisöltä. Vuoden 2012 loppujakson aikana ja sen jälkeen planeettamme ja ihmiskunta altistuu laajasti vielä monille ulottuvuuden ulkopuolisille voimille, mikä voidaan kokea suuren pelon tai suuren rakkauden asenteella. Näiden voimien sivuuttaminen, kuten pimeyden läsnäolon sivuuttaminen, sallii kehon olla portaali näiden voimien käyttöön. Ihmisiä käytetään tiedostamatta "putkina" näiden erilaisten voimien ohjaamiseen, erityisesti silloin kun he ovat hyvin kiinnittyneitä egoidentiteettiin.
 
Mitä enemmän taistelemme identiteettimme vahvistamiseksi egona, sitä helpommin jokin ulottuvuuden ulkopuolinen voima kontrolloi ja riivaa meitä. Tänä aikana tämän ilmiön määrä lisääntyy ja vahvistuu kovasti maailman väestössä. Vasta sitten kuin olet tietoinen omista sisäisistä energioistasi ja otat vastuun niistä, voit valita, mitä voimaenergioita ohjaat. Jokainen ihminen on luonnonvoima ja kykenevä suureen haittaan tai suureen hyvään. Mitä aiot valita? Miten haluat vaikuttaa voimien maailmaan. Näiden voimien ymmärtäminen paremmin, informoitujen valintojen tekeminen ja läpinäkyvyyden oppiminen sallii tasaisemman siirtymän, kun altistutaan näille vahvoille voimille.
 
Elämänvoima
 
Alkaakseen ymmärtää näitä voimia intuitiivisesti pitäisi pohtia universumia, planeettoja, aurinkokuntaa ja maapalloa, koska on selvää, että kaikkia ohjaa ja kaikkiin vaikuttaa elämänvoima ja hyvin monet muut energiat. Kun kiinnittää huomiota näiden tähtikappaleiden luonnolliseen liikkeeseen, kuten aurinkokuntamme, on selvää, että universumin mallina on luontainen järjestys. Kaikki on olemassa suhteellisen energiatasapainon jossain tilassa, suhteessa kaikkiin osiin. Elävässä organismissa, kuten ihmiskehon vuorovaikuttaessa näiden eri voimien kanssa, on välitön syy tai seuraus, mikä muuttaa tuon organismin tilaa ja värähtelyä. Silloin kun ihminen alkaa olla halukas ymmärtämään paikkansa näissä voimissa, hän voi suuresti ymmärtää omaa elämänvoimaansa ja sen sisäisten energioiden vaikutusta. Kun yksilö kohtaa sisäisen itsen, tulee mahdolliseksi ilmaista tarkasti ja harmonisesti tuota henkilökohtaista energiapuumerkkiä ulkoiseen maailmaan.
 
Elämänenergia, elämänvoima, tekee eron kuolleen ja elävän kehon välille. Ei ole mitään ulkoista lähdettä, mikä elävöittää ihmiskehon. Siksi sisäisen voiman on elävöitettävä keho.
 
Elämänvoima on luomisen lähde kaikissa asioissa - ihmisessä, planeetassa ja suuremmassa kosmisessa rakenteessa. Sisäinen elämänvoima on sielun luonne, Jumallähteen luonne. Silloin kun elämänenergia joutuu pois tasapainosta tai sen luonnollinen liike häiriintyy, ennemmin tai myöhemmin sillä on seuraamuksia. Yhteydettömyys ja todellisen itsen, sielun sirpaloituminen on häiriintymisen ensimmäinen vaihe. Myöhemmät vaiheet kehittyvät sairaudeksi, heikkenemiseksi, mielenvikaisuudeksi ja kuolemaksi, kroonisten häiriöiden tuloksena. Tämä voi päteä ihmiseen, paikkaan tai asiaan, elolliseen tai elottomaan. Myös elottomia kohteita, kuten järjestö tai yhteisö, luodaan yksilön tai ryhmän ohjatessa sen elämänvoimaa. Silloin kun tuota kohdetta rakastetaan tai siitä välitetään, sitä ladataan jatkuvasti tuolla elämänvoimalaadulla, mikä tuo tämän laadun ja vaikutuksen sen ilmentämiseen.
 
Elämänvoiman lisääminen värähtelyn kautta
 
Se, että oppii lisäämään omaa elämänvoimaansa palaamalla sisäiseen tasapainoon, samalla kun on altistuneena näille monille ulkoisille voimille, on kriittistä tänä aikana. (Ollessasi tasapainoton elämänvoimasi heikkenee ja olet ärtyisä, rajoittunut, turhautunut, sairas etkä kestä ja suvaitse muita.) Kun kiinnitämme huomiota siihen, minkä voimien kanssa resonoimme enemmän kuin toisten, olemme voimaantuneita siirtymään niitä energioita kohti, joihin resonoimme positiivisesti. Tämä lisää elämänvoimaasi värähtelyn kautta, mikä vahvistaa yleisesti moniulotteista energiakehoasi. Henkilökohtainen energiaresonanssi lisää elämänvoimaa, riitasointu vähentää sitä.
 
Elämänvoimamme reagoi sopeutuakseen jokaiseen ärsykkeeseen tai voimaan, mihin altistutaan kehossa, mielessä, tunteissa tai hengessä. Jos ärsykkeen voima on vahvempi kuin sisäisen elämänvoima, keho pakotetaan sopeutumaan tavalla, missä tuon voiman seuraus havaitaan tai koetaan. Jos ärsykevoima on yhteensopimaton, sen seuraus voi vaihdella lievän epämukavasta sietämättömän tuskalliseen. Henkisestä sisäydinkehityksestä riippuen syntyy se suhteellinen reaktio tai responssi, mikä näiden voimien vaikutuksella on kehoon, mieleen, tunteisiin tai henkeen. Jos mieli on heikko, keskittymätön ja kuriton, nämä iskevät lujaa tunnekehoon, mikä heikentää elinvoimaasi. Mikään ei ole tehokkaampaa kuin sisäisen henkilähteesi ja sen elämävoimaenergian kehittäminen. Tämä lisää sisäistä energeettistä vahvuutta, mikä estää näitä ulkoisia ja ulottuvuuden ulkopuolisia voimia pieksemästä sinua. Tätä merkitsee vahvaa henkistä ja sisäistä ydintä.
 
Näiden voimien vaikutusta energiakehoosi ja sitä, miten ne resonoivat olemuksesi taajuuden kanssa, kutsutaan resonanssilaiksi.
 
Tiede vahvistaa fysiikan lakien avulla, että energia ja aine ovat vuorovaikutuksessa massiivisissa sähködynaamisissa kentissä, joita voidaan mitata aaltomuotoina, taajuuksina, aaltopituuksina ja amplitudina/värähdyslaajuutena. Ne samat kentät ja aineet joita kulkee kosmoksen läpi, kulkevta myös oman kehomme läpi. Kosmoksessa kaikki värähtelee omalla taajuudellaan, mikä tekee selväksi, että myös jokainen aine ja keho värähtelee omalla erityisellä taajuudellaan.
 
On tärkeää oivaltaa, että jokainen aine, keho ja olento värähtelee omalla taajuudellaan ja tuo värähtely vahvistuu valtavasti, silloin kun samanlainen tai yhteensopiva värähtelytaajuus stimuloi sitä. Elämänvoimaan resonoivina hyvyyden, kiitollisuuden ja rakkauden voimat vahvistavat näitä värähtelyjä ja voimistavat kehoasi dramaattisesti. Egon kautta resonoivina pelon, raivon, turhautumisen ja vastustamisen (sen mitä on) voimat vahvistavat myös kovasti noita häiriötekijöitä kehossasi.
 
Egonäytösten välttäminen
 
Nyt on aika selvittää, mikä aiheuttaa näitä taajuushäiriöitä elämässäsi (missä et resonoi henkisesti) ja keksiä, miten tuoda nuo häiriöt takaisin tasapainoon. Monia ihmisiä hallitsevat voimat, joita he eivät halua ymmärtää, koska se vaatii vastuullisuutta. Mitä häiriintyneempi taajuutesi ja elämävoimasi on, sitä enemmän keho reagoi niihin matalamman taajuuden ulkoisiin ja ulottuvuuden ulkopuolisiin voimiin, joita ryöpytetään ympäristöön tänä aikana. Menestymiselle on kriittistä voittaa nämä häiriöt ollen tuomitsematta itseään ja toisia. Asiat ovat, mitä ovat.
 
Suuttuminen, masentuminen tai sekoaminen muukalaisagendasta ja siitä, mitä maan päällä tapahtuu, ei auta ketään, ei itseäsikään. Olosuhteiden hyväksyminen sellaisena, kuin ne ovat, löytäen tapoja vapauttaa stressiä (jottet räjähdä muille), vaatii henkistä kypsyyttä. Viisaus on sen ymmärtämisessä, että jos on todella omistautunut elämän parantamiseen ihmisen vapauden kautta, sellainen käyttäytyminen kuin syyttely, syyllisyys, huutaminen tai uhkailu ei vie ketään minnekään - paitsi nopeaan kierteeseen alaspäin. Meidän on vältettävä egon tämäntyyppisiä esityksiä ja kiukkupuuskia, koska kehoamme käyttävät silloin voimat, jotka haluavat kontrolloida meitä ja tätä planeettaa pysymään entisellään. Koska nämä voimat vahvistuvat nyt, silloin kun ilmaistaan raivoa, energiapallo räjähtää kuin pommi itsesi tai toisten ympärillä, mikä perimmiltään aiheuttaa sekasortoa elämään ja lisää henkilökohtaista kärsimystä.
 
Mitä tasapainoisempi taajuutesi ja vahvempi elämänvoimasi on, sitä tietoisempi olet näistä voimista - keho ei kuitenkaan resonoi näihin ulkoisiin voimiin eikä näin tiedostamatta reagoi niihin ruokkimalla niitä ja tekemällä niistä vahvempia. Tämä antaa vuorovaikutuksessa vaihtoehdon: joko ohjata resonoivia energioita kohti itseä tai riitasointuisia energioita poispäin itsestä. Kun saat tietoisuutta jatkuvasta henkisestä kehittymisestä, on suurempia taitoja ja välitöntä tiedostamista resonoivista tai riitasointuisista energiavoimista, -muodoista ja -olennoista. Haitallisia energioita torjutaan enemmän kehostasi (tai ohjataan helposti poispäin, vaikka niitä olisi läsnä ympäristössä), kun taas positiivinen elämänvoima vahvistaa värähtelyään kehosi tukemiseksi.
 
Voimien metafyysinen alkuperä
 
Kaikki kokemukset elämässä ovat tulosta suhteestamme todelliseen metafyysiseen luontoomme - joko oikeita resonanssiltaan tai "vääriä" riitasoinnultaan. Kaikella ihmiskokemuksessa on tapahtumaketju, mistä kaikki asiat ilmentyvät. Yksinkertaisimmassa muodossa kaikilla asioilla on megafyysinen alkuperä mentaalisten arkkityyppien tai tunnesymbolien kautta, mistä ne tuodaan aineellisten kokemusten fyysiseen muotoon. Nämä energiaohjeet asettavat vaikutusvoimia, mihin viitataan morfogeneettisinä kenttinä. Morfogeneettiset kentät ovat kerroksittainen osa planeetan tietoisuusarkkitehtuurissa, mikä sisältää ihmisten mentaali- ja tunnekehon koko kollektiivienergian. Nuo kollektiiviset mentaali- ja tunne-energiat ovat vastuussa siitä, mitä koko planeetta ilmentää kokemuksina ja peilaa kokonaisuuteen. Tämä vahvistaa ja vaikuttaa uskomusjärjestelmiin, egoidentiteettirooleihin ja kaikkiin psyko-sosiaalisiin ja kulttuurillisiin järjestelmiin, joita planeetalla on tänä päivänä.
 
Kun siis puhutaan, että planeetan arkkitehtuurin ovat kaapanneet muukalaisvoimat, se merkitsee myös, että ne mentaaliarkkityypit ja tunnesymbolit joita monet ihmiset ovat käyttäneet uskomusjärjestelmänä johonkin egoidentiteettiin samaistumiseen, ovat itse asiassa riitasointuisia metafyysiselle luonnolle ja haitallisia elämänvoimalle (sisäinen henki).
 
Jos teemme inventaarin maaplaneetasta tänä päivänä ja mittaamme elämänlaatua ja ihmisarvon tukemista kulttuurijärjestelmissämme, ei ole vaikeaa nähdä, että ihmiskunta ei kokonaisuutena onnistu johtamaan itseään pois vanhasta uskomusmallista. Planeetan nykyjohtoa motivoi oma intressi, mikä käyttää sotaa, pettämistä ja ihmishengen kieltämistä ja tuhoamista sälyttämään kontrollinsa väestön orjuuttamiseksi. Ego ei kykene ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka ovat muuttaneet planeettamme tuskan ja pelon pesäkkeeksi.
 
Tästä syytä on tärkeää nousta egouskomuksen yli tunnistamalla tunneaistimukset (korkeammat aistikokemukset) ja oppia tuntemaan resonanssi ja riitasointu tunnistamalla, mitkä energiavoimat ovat oikeita tai "vääriä" todelliselle luonteelle. Kun tulet selkeämmäksi todellisesta luonteestasi ja siitä, mitkä voimat ja vaikutukset resonoivat ja tukevat elämänvoimaa, tämä toiminta (ja omistautuminen sen menetelmille) on palvelua kokonaisuudelle, koska se mikä tukee omaa elämänvoimaasi, tukee kaikkia muita. (Poikkeusta tähän puolustaisivat ne ihmiset, jotka ruokkivat itseään toisten elämänvoimalla ja joilla on ylemmyyskompleksi, mikä saa uskomaan oikeutetuksi itsensä ruokkimisen toisten elämävoimalla eli uskomus toisten orjuutuksesta, mikä on matelijauskomusjärjestelmä.)
 
Mentaali- ja tunnesymbolien muukalaismanipulointi
 
Joka kerta kun elämässämme on jokin tapahtuma, sitä edeltää mentaalisymboli ja tunteellisesti "motivoitu" (toisen alemman tunnekehon) plasma, jotka ovat mielestämme ja tunteistamme ohjattuja psyykkisiä voimia.
 
Jos emme ole vastuussa henkilökohtaisista ajatuksistamme ja tunteistamme ja sallimme egon häiriötekijöiden pyörittää elämäämme, olemme alttiita ulkoisten voimien raskaalle manipuloinnille ja kontrolloinnille.
 
Yksi tällainen manipulointi on ihmisen psyykkisten voimien kerääminen ja käyttäminen. Silloin kun toimimme äärimmäisissä tunnetiloissa tai tuomitsemme, tuota plasma-ainesta otetaan alemmista kehoistamme (1D-2D-3D) ja muokataan palvelemaan planeetan mielenkontrollointiagendan manipulointia. Jos henkilö tai ryhmä joka on mukana sellaisen "hyvin latautuneen" egopohjaisen tilanteen luomisessa, "nappaa" (tämä viitaa kalastamiseen), niin motiivina on luoda kaaosta, häiriöitä ja saada pimeyden jalka ovenväliin. Pointtina tässä on olla antamatta jonkin pimeää energiaa työntävän päästä ovenraosta ja nähdä se selvästi siksi, mitä se on, pelkäämättä tai tuomitsematta. Silloin kun näet sen siksi, mitä se on, pimeydellä ei ole voimaa tai kontrollia sinuun tai mihinkään, minkä kanssa työskentelet, kuten projekti, työ, jne.
 
Selkeys tulee ulottuville vain, silloin kun olet itseohjautuva, tyyni ja neutraali etkä ole panostanut mihinkään lopputulemaan tai tulokseen.
 
Tämä taktiikka on erityisen vallitsevaa henkisessä johdossa ja henkisissä yhteisöissä, missä muukalaismanipulointia käytetään jakamaan ja alistamaan noita ryhmiä lietsomalla psyykkistä sodankäyntiä. Tämä tehdään estämään ryhmää tunnistamasta omaa voimaansa ja muodostamasta ykseyttä yhteistyön kautta, mikä stabiloituneena lisää dramaattisesti sen luomisvoimaa (kriittinen massa) tässä maailmassa. Miten on parasta kaapata tai jakaa jokin ryhmä, kun uskot tuossa ryhmässä olevan valotyöntekijä, joka on paha, kontrolloitu ja hyökkää psyykkisesti? (Tästä syystä jotkut psyykkiset itsepuolustustyökalut ovat pakollisia, kun navigoidaan ylösnousemus- ja valotyöntekijäyhteisöjä. Keskittynyt mieli ja kurinalainen ego vähentävät tätä ongelmaa kovasti.)
 
Tämän planeetan loukatussa arkkitehtuurissa on hienostuneita mielen uskomusjärjestelmiä kera ohjelmien, jotka edistävät näitä vääristymiä ihmismielessä, nykyisessä ihmisuskomusten toimintamallissa. Nämä ovat hardware-järjestelmiä, ne eivät ole vain plasma-ajattelumuotoja, vaikka ihmisen luomien ajattelumuotojen ja vaistonvaraisen 2D-kehon (psyykkiset voimat) plasmaa käytetään antamaan voimaa näille muukalaisjärjestelmille, jotta niiden pyöriminen jatkuu hologrammissa. Negatiivisia muukalaisimplantteja ja mielen liukuja käytetään pitämään havaintotapa tukahdutettuna, kontrolloituna ja rajattuna, niin että moniulotteinen tiedostaminen ja tarkkuus olosuhteiden arvioinnissa monimutkaistuvat.
 
Oletko koskaan kysynyt, miksi niin harvat ihmiset katsovat huolestuneena lisääntyneitä ufoja, kemikaalivanoja, kuutukikohtia ja kummallisia ilmiöitä taivaalla? Koska useimpien ihmisten mieltä kontrolloidaan "olemaan näkemättä sitä, mitä he katsovat". Miten usein olemme kuulleet väärää informaatiota ufoista, maan ulkopuolisista ja niiden olemassaolon kieltämistä? (Hei hullu sekopää, kun näit tuon ufon - se oli sääilmapallo tai sienipilvi!) Ei tietenkään haluta väestön tietävän, että niitä on - se asettaa oman vallan vaakalaudalle. Jos me valotyöntekijäperheessä palvelemme ihmisrodun vapautta ja ylösnousemusta, meitä tähdätään luonnollisesti hyvin helposti uhri/hyväksikäyttäjä-ohjelmistolla, erityisesti jos saamme vähän kuria ajatuksiimme ja tunteisiimme.
 
Sen muistaminen, että planeettamieleen on tunkeuduttu, merkitsee, että ihmisten kollektiivimieleen on tukeuduttu (egotoimintojen kautta), kun matelijat (lordit) ovat ladanneet oman mielensä tähän planeettaan. Siksi se on vuotanut sairautensa ja "sosiopatiansa" ihmismieleen. Maailman aivot ovat magneettiset ja näiden koneiden pitäminen toiminnassa antaa meille vihjeen siitä, mihin kuuvoimia ja kuuta käytetään.
 
Meillä kaikilla on valinta ja voima (kehittämällä sisäistä elämänvoimaamme ja henkistä ydintämme) estää tätä egosairautta tunkeutumasta hyvinvoinnintunteeseemme ja kontrolloimasta mieltämme siinä, että näitä sairaita käyttäytymistapoja ilmaistaan toisiin. Me kaikki maan päällä olemme toipumassa tästä egosairaudesta. Kuitenkin sitoutumista tähän ihmisrodun kehittymiseen myötätunteisemmaksi, ystävällisemmäksi ja suvaitsevammaksi tarvitaan epätoivoisesti.
 
Kun ottaa henkilökohtaisen vastuun omien energioidensa ohjaamisesta, voi koska tahansa valita, mitä sanoja ja mielleyhtymiä käyttää suodattimena hahmottamaan tai tarkoittamaan mentaali-tunnetiloja. Tämä vastuu omien ajatusten ja tunnetilojen omistamisesta on tapa rakentaa itsemestaruutta ja välttää ulkopuolisten voimien mielenkontrollointi tai manipulointi. Kun ottaa vastuun omasta käyttäytymisestään ja on tietoinen voimien maailmasta, vältämme itsemme käyttämisen tiedostamatta luomaan draamaa, tuskaa ja karmataakkaa itsellemme ja toisille ympärillämme.
 
Tämä varustaa meidät myös kääntämään pois nuo voimat, kun ne ovat eri hyväksikäyttövaiheissa muukalaismanipuloinnin ja sen ohjelmiston kautta. On eri strategioita, joilla tähdätään valotyöntekijöihin (kaikkiin ihmisiin, jotka vaikuttavat positiivisesti ihmiskuntaan ja planeettaan), mm.
 
1. Henkilön psyykkisten voimien manipuloiminen, jotta hän toimii tai uskoo, ettei jokin ole totta
2. Valheellisten kuvien projisointi hologrammi-inserttien kautta astraalitasolle, erityisesti unitilassa
3. Toisten aikajanatraumojen negatiivisten muotojen ja niiden jäämäenergioiden käyttäminen
4. Tuskallisten muistojen käyttäminen nykyisestä tai toisista elämistä, millä ihmistä voidaan kontrolloida
5. Uhrina olemisen, herjaamisen ja hulluksi määrittelemisen eristystaktiikkojen käyttäminen, jotta menetetään uskottavuus toisten keskuudessa
6. Tuska- tai pettämistilanteiden toteuttaminen kumppaneiden, puolisojen tai muiden läheisten perheenjäsenten kanssa
7. Epävakaiden persoonakehojen riivaaminen pimeiden voimien käyttöön toisten vahingoittamiseksi
 
Epävakaa tai haavoittunut persoonallisuus
 
Tietomme "karkaiseminen" sillä tosiasialla, että olemme raskaasti muukalaisten manipuloimassa todellisuudessa ja että epävakaita ihmisiä käytetään portaaleina näille pimeille voimille, on tärkeää tarkoituksenmukaisiin toimiin ryhtymiseksi. Epävakaita ihmisiä käytetään pimeiden voimien portaalina. Mitkä ovat epävakaan ihmisen ominaisuuksia?
 
Epävakaa persoonallisuushäiriö on tila, mille on luonteenomaista impulsiivinen toiminta, nopeasti muuttuva mielentila ja kaoottiset suhteet. Monta kertaa he pyrkivät epävarmuudesta kontrolloimaan ympäristöä ja muita saadakseen asiat sopimaan omaan uskomusjärjestelmäänsä. Yksilö menee tavallisesti tunnekriisistä toiseen. Usein on narsismia, riippuvuutta, eroahdistusta, epävakaa omakuva, kroonisia tyhjyyden tai surun tunteita.
 
Ainoasta pääsemällä korkeampaan tietoisuuteen mikä on ennakkoluuloton ja ei-tuomitseva, voimme olla ennakoivia luovien ratkaisujen saamisessa, silloin kun kohdataan niin hämmentäviä tilanteita, kuin tekemisissä oleminen epävakaiden ihmisten kanssa. Koska hyvin monet ihmiset maan päällä eivät ole varustettuja käsittelemään muuttuvaa planeettaa ja muuttuvaa itseä, meillä on paljon epävakaita ihmisiä. Selvästi tarvitaan henkilökohtaista erottelukykyä, kun ollaan kontaktissa ihmisten kanssa, jotka ovat täysin egonsa hallinnassa, epävakaita ja jotka juoksevat kuin päätön kana tuputtaen hätäänsä sinulle. Ei ole ketään egonsa hallitsemaa, joka on henkilökohtaisesti vilpitön ja johon voi luottaa. Ego on kiinnostunut aina itsestä, itsen motivoima ja epäluotettava. Todellinen vilpittömyys tulee vain henkisen tietoisuuden ruumiillistamisen kautta. Vilpittömyys ei ole mielen rakenne.
 
Hallitsevat egot ovat haavoittuneita persoonallisuuksia, jotka ovat alttiita tyrkyttämään kantaansa tai häiritsemään ryhmäasetelmaa, koska heidän haavansa motivoi heitä kontrolloimaan toisia tunteakseen järjestystä heitä ympäröivässä kaaoksessa. Tämä kontrollin tunne saa heidän olonsa turvallisemmaksi. Joskus jos he eivät saa tahtoaan läpi, he raivostuvat (saavat kiukkupuuskan) ja ovat äärimäisen herkkiä pimeiden voimien manipuloinnille ja täysin "puhjenneelle" pimeyden riivaamiselle.
 
Hallitsevalla egolla ei ole henkilökohtaista kuvaa ymmärtääkseen, että kokonaisuuden terveys painaa enemmän kuin yksinäisen egon halut. Tästä syystä ego on (henkistä ylösnousemusta läpikäydessä) "sublimoitava" ja vapautettava oikeudestaan. Monet meistä henkisellä polulla olevista kokevat nöyryytystä oppiakseen tulemaan nöyräksi. Monet valotyöntekijät ovat valinneet kumppanuuden hallitsevan egon kanssa oppiakseen paremmin määrittelemään henki-itsen rajat. Tämä voi olla myös hämmennyksen lähde, kuitenkin se antaa suuren oppitunnin suhteiden hallitsemisessa toisiin. Tämä planeetta on jättämässä yksilötietoisuuden ja siirtymässä ryhmätietoisuuteen, mikä vaatii meitä oppimaan paremmat kommunikointitaidot ja sen, miten suhtaudutaan paremmin toisiin. Tästä syystä monet meistä tässä valoyhteisössä yrittävät löytää tapoja vahvistaa yhteisötunnetta käyttäen ryhmätietoisuutta.
 
Oppimalla, miten puhutaan myötätuntoisesti, kuten ryhmässä, voimme ilmaista epäkohtamme aikaansaamatta energeettisen trauman shokkiaaltoja. Shokkiaaltoja luodaan, silloin kun kommunikoimme suuttuen tai tuomiten. Vihaisena puhuminen on kuin energiatikan heittämistä. Se ei ole miellyttävää, erityisesti herkälle. Henkilökohtaisesti tunnen partakoneenteriä tulevan joistain sähköposteista, joita olen viime aikoina saanut. Ihmisillä ei ole aavistustakaan, että heidän sanansa ovat egopohjaisesti ilmaistuna myös sähköpostissa kuin ladattuja aseita.
 
Kysymys siis kuuluu: mitä sitten, kun epävakaalla tai haavoittuneella persoonalla on egoesitys tai kiukkupuuska, mikä vaikuttaa elämääsi tai elämäntyöhösi henkisesti omistautuneena ihmisenä, joka yrittää olla vastuussa kuilun parantamisesta itsen kanssa?
 
Tämä on monimutkainen tilanne, mihin ei ole oikeaa vastausta, - se on tunnettava hetkessä ja päätettävä, onko henkilökohtainen juttusi sitoutua siihen vai olla sitoutumatta. Viisaus on sen tietämisessä, milloin on kapasiteettia selkään ja rehelliseen vuorovaikutukseen ja positiiviseen kommunikointiin ja milloin tilanne on "yksi iso tervainen vauva", joka odottaa elämänvoimasi imemistä. Tällöin kutsut "resonanssi- vai riitasointuenerigaa" -erottelukykyä, mikä opastaa sinut ongelmasta helpoimman ratkaisun kera. Monet haavoittuneet ihmiset ovat eksperttejä tunnemanipuloinnissa eivätkä halua parantua. He haluavat vain olla oikeassa ja saada haluamansa kustannuksista välittämättä.
 
Monta kertaa irrottautuminen ja perääntyminen estää tilannetta eskaloitumasta räjähtäväksi tuskapalloksi, joka on valmis läiskähtämään kehen tahansa, joka tulee lähelle. Jos kiinnität huomiota käyttäytymismalleihin epävakaissa ihmisissä ympärilläsi, ne eskaloituvat tietyssä kohtaa, silloin kun toimit keskittyneesti tai yrität saada projektin tehtyä. Koska epävakaa ihminen ei ymmärrä voimien maailmaa, jotain vaikutusta pystytään manipuloimaan ja ohjaamaan leivittämään energeettistä kaaosta ja häiriötä. Kun on neutraali ja myötätuntoinen silminnäkijä ja näkee peiliheijastuksen, kun se esitellään tilanteessa, se hajottaa suurimman osan pimeästä energiasta ja pysäyttää sen raiteillaan.
 
Esimerkkinä, melkein joka kerta kun minut on "määrätty" verkkotyöhön, joku ihminen "tyhjästä" päättää luoda kaaosta tuona päivänä, kun minulla on paljon keskittymistä vaativia tehtäviä. Tämä on ennustettavaa muukalaismanipulointia, mitä tapahtuu hyvin usein. He etsivät epävakaimman ihmisen lähistöltä ja laittavat hänet potkimaan jotain jätteitä, mikä kasvaa räjähdysmäisesti joksikin kriisiksi ja pitää minut ponnistelemassa. Tässä kohtaa olen jo asiantuntija manipuloinnin näkemisessä, joten se on pelkkä mielipaha. Kuitenkin monille muille tämä voi saada aikaan tunnedraamaa ja vihaa, mikä voidaan aina välttää, jos ymmärrät pelattua peliä.
 
Voimien tutkiminen
 
Kun olemme tutkineet itseämme, motiivejamme ja vaikutuksiamme, auttaa, kun tietää, missä meillä on heikkouksia ja missä vahvuuksia. Itsensä tuntemista voidaan parantaa tutkimalla niitä eri malleja arkkitehtuurissa, mistä olemme henkilökohtaisesti erillään. Kaikki nämä identiteetit, arkkityypit, symbolit, astrologiset ja numerologiset mallit ovat voimia, jotka ovat monissa tapauksissa osa henkilökohtaisia heikkouksiamme, joita voidaan käyttää egon kontrollimekanismina. Tietoiseksi tuleminen näistä malleista sallii meidän vapautua näillä malleilla kontrolloinnista, mitkä toimivat voimina elämässämme. Jos kuitenkin katsomme tätä, se antaa meille paljon informaatiota sielumme ja henkemme tarkoituksesta, niin että voimme osallistua näihin identiteettipiirteisiin ja tuoda parantavaa integroitumista kaikkiin osiimme.
 
Millä muilla voimilla ihmisiä voi mahdollisesti manipuloida?
 
Sädeidentiteettivoima
 
Universumimme koostuu monista energiasädeasteikoista, jotka vitalisoivat ja liikuttavat tietoisuusälykkyyttä energeettisen chakrajärjestelmämme läpi. Useimpien ihmisten chakrat eivät kuljeta näitä korkeampia energioita, ennen kuin he alkavat herätä henkisesti ja omistaa aikaa sielulleen. (Muuten ne ovat horroksessa.) Syntymävuoden mukaan on tuon energia-aaltoasteikon sädeasetelmia, jotka vaikuttavat kehoosi ja persoonallisuuteesi. Nämä sädeasetelmat ovat sielun ja korkeampien kehojen erityisorganisoinnissa ja antavat vihjeitä henkiselle tarkoitusmallillesi. Monta kertaa kiellämme tai torjumme sen, mitä meidät on oikeasti suunniteltu olemaan, koska tunnemme sen liian vaikeaksi tai se ei sovi egon haluihin. Sädeidentiteetti vasta aletaan tiedostaa ja kun ihmiskunta kehittyy, sen pitäisi olla yksi alue tutkittavaksi ja löydettäväksi. Indigosäde 6 on yksi sellainen esimerkki sädeidentiteettivoimasta.
 
Eläinrataidentiteettivoima

 
Henkilökohtaisen tähtikarttasi tai eläinratasi eri ilmaisujen löytäminen kertoo sinulle, minkä valitsit tällä kertaa identiteettirooliksesi tässä solaariylösnousemusjaksossa. Tähtijärjestelmillä on tiettyjä magneettileimoja sieluun ja syntymäjaksoon - myös täsmällisen inkarnoitumishetkesi planeettaenergioilla. Tämä heijastaa persoonallisuutesi peiliä ja sen motivaatiota egona. Kaikki nämä asiat antavat selviä tai hienovaraisia vihjeitä henkilökohtaisista oppitunneista, vahvuuksista ja heikkouksista ja asioista, joita henkesi tuli oppimaan. Tutkimalla näitä asioita voit nähdä, missä ego vaikuttaa sinuun arkkityyppisesti, ja oppia, miten olla sallimatta noiden arkkityyppien kontrolloida tai pakahduttaa mieltäsi tai tunteitasi.
 
Useimpia ihmisiä jotka eivät ole henkisesti kehittyneitä, nämä arkkityypit pyörittävät automaattisesti ja näitä malleja esitetään heidän elämässään erittäin selvästi. Ihmiset jotka rakastavat toisiaan tai vihaavat toisiaan, voivat heijastua selvästi astrologiselta kartalta, silloin kun kumpikaan osapuoli ei ole päättänyt ylittää arkkityyppistä identiteettiään. Silloin kun ei olla tietoisia näistä identiteettivaikutuksista, ne toimivat tiedostamattomina voimina sinussa ja elämässäsi ja ne voivat olla manipuloinnin kohde toisten tai negatiivisten olentojen kautta. Älä anna ulkopuolisten kontrolloida ratkaisemattomia identiteettiarkkityyppejäsi.
 
Matemaattinen identiteettivoima

 
Numerot, matematiikka, mestariluvut, syntymä- ja muut luvut jotka liittyvät meihin, ovat myös "solu-upotteita" niihin koodattuihin ohjekenttiin, jotka ohjaavat näitä eri energioita matemaattisena voimana. Mikään numero ei ole sattumanvarainen ja monia numeroita vedetään luoksesi tai "lisätään" sinuun eri tavoin. Koska tämä todellisuus on vangittu, negatiiviset olennot käyttävät numeroita koodauksen kaappaamiseen kehossa. Monta kertaa tämä korjataan tiedostamisella ja sen oppimisella, miten puhdistaa itsensä henkisesti käyttäen 12D-suojaa ja muita aputekniikkoja.
 
Myös huomion kiinnittäminen näihin voimiin antaa selviä vihjeitä malleista elämässäsi ja niiden vaikutuksista kokemuksiin. Kun kiinnität huomiota viestiin, opit tulkitsemaan todellisuutta numerokoodeista ja tämä voi ilmentyä monin tavoin - kaikki suunniteltu sinulle ja vain sinulle, kun energiapuumerkkisi on matemaattinen ja sen viesti paljastaa henkisen kasvusi erityismerkityksen. Synkronismi tapahtumiin löytyy erityisesti numerologisista koodeista, kun aika- ja paikkavektorikenttä (missä olemme identiteettiasemana ajassa) on numerosarjakoodi.
 
Reinkarnaatiomuistot
 
Meillä on ollut monia muita identiteettejä monina muina aikoina avaruudessa. Reinkarnoituminen eri aikoihin ja eri identiteetteihin on tämän universumin fakta. On tärkeintä keskittyä tässä hetkessä nykyidentiteettiin, mikä olet tässä ajassa ja avaruudessa. Kuitenkin oppiminen paljastamaan ja parantamaan toisten elämien traumoja voi auttaa tämän elämän tuskan ja tukosten ratkaisemisessa. Joskus jos olemme avoin tälle tietoisuudelle, meille annetaan käyttöön muistoja toisista aika-asemista. Joskus tämä tallentuu muukalaisten sieppaustilanteena. Pintaan tulevat tarinat muistoista sallivat kaiken tulla nähdyksi ja hyväksytyksi, mikä tuo ratkaisun traumaan, jos yksilö on psyykkisesti ja tunteellisesti riittävän vakaa tekemään regressiotyötä.
 
Näiden vaikutusten huomioon ottaminen on voimakas voimaantumistyökalu. Sitä on kuitenkin käsiteltävä vastuullisesti ja huolellisesti. Negatiiviset muukalaiset käyttävät monien muiden aikajanojen muistoja manipuloidakseen ihmisiä tällä aikajanalla, perustuen keinotekoiseen tuskaan tai tuskamuistoihin, joita olento on kokenut toisissa ajankohdissa. Tämä manipulointi on suunniteltu ehkäisemään ihmisen henkistä kasvua saamalla hänet toistamaan tuskallisia tilanteita uudestaan ja uudestaan ilman mitään mahdollisuutta niiden parantumiselle. Jos emme muista tuskallista historiaamme, kohtalonamme on toistaa samaa mallia uudestaan ja uudestaan.
 
Pystymme parantamaan tuskan ja valitsemaan kohtalomme, silloin kun lakkaamme toistamasta samaa tuhoavaa mallia elämässämme tietoisesti tai tiedostamatta.
 
Miten monta kertaa olet ylireagoinut ja räjähtänyt liioitellusti jostain tapahtumasta, mikä ei ollut kovin iso juttu? Useimmiten koettu intensiivisyys tulee toisesta elämästä (ratkaisemattoman tuskan kera) ja järkytyt jostain, minkä tunnet vuotavan läpi tuosta toisesta aika-avaruudesta. Taaskin vastaus on myötätuntoinen silminnäkijä - kietoutumatta sen egoon, kuka ikinä olet tuossa toisessa elämässä, mutta oppien, mitä virheet ovat, jotta voit parantaa ne tässä elämässä.
 
Negatiiviset olennot eivät halua meidän tietävän todellista historiaamme, joten he ovat tehneet pääsyn tähän vaikeammaksi ihmisille yleisesti ottaen, "liimaamalla" syyllisyyskerroksia maailman aivoihin. Kuitenkin perusmeditointitaito avoimen mielen ja avoimen sydämen kera on kaikki, mitä vaaditaan niiden monien elämien parantavan integroimisen pyytämiseen, joissa on ratkaisematonta tuskaa. Sen ratkaiseminen voi viedä aikaa, mutta tämä on suora osa sitä integroitumisprosessia, mikä tapahtuu meille kaikille ylösnousemusjakson aikana.
 
Muita vaikuttavia voimia
 
Biologisen perheemme geenihistorialla sekä muilla elämillä tähtiperheemme kanssa on suuri vaikutus meihin myös. Elämäsi mallit jotka toistuvat ja jotka ovat olleet läsnä syntymästä saakka, ovat kaikki malleja (ja suhteita), jotka ovat valittuja ja tarkoituksenmukaisia, sillä nämä vaikutukset jouduttavat sielun kasvua ja kehitystä. Tuon vastuun hyväksyminen, että perhemallien valinta tehtiin optimaalista henkistä kasvuasi varten, tukee menneisyyden tuskallisen katkeruuden parantamista ja puhdistamista.
 
Kaikki nämä voimat vaikuttavat yksilön elämään ja siihen tapaan, millä hän päättää ohjata tuota elämänvoimaa - joko osallistumalla tietoisesti henkiseen kehitykseensä tai sitten ei. Jos ei osallistu henkiseen kasvuunsa tänä aikana ja kieltäytyy sopeutumasta ja kouluttamasta mieltään uudelleen siitä massiivisesta siirtymästä, minkä ihmiskunta kohtaa, laittaa itsensä suureen vaaraan. Tuo suuri vaara on voimien maailman negatiivinen manipulointi ja sen tuloksena oleva tuska ja kärsimys. Ei ole tarvetta kärsiä. Käsillä olevana tehtävänä on tuntea itsensä ja olla uskollinen itselleen.
 
Seuraavaan kertaan saakka, pysy avatarasydänpolkusi loistossa ja ole lempeä itsellesi ja toisille.
 
Rakkautta, Lisa
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >