HomeViestejäLisa Renee6.1.2012 - Hieros gamos

6.1.2012 - Hieros gamos

HIEROS GAMOS
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 6.1.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Uusi suhdemalli
 
"Termiä "hieros gamos" käytetään tavallisesti viittaamaan pyhään avioliittoon kahden jumalan välillä tai ihmisolennon ja Isä/Äiti Jumalan välillä tai kahden ihmisolennon välillä (erittäin erityisolosuhteissa) - se on perimmäinen voimien alkemia, mikä harmonisoi vastakohdat."
 
Rakas perhe,
 
Tämä malli mihin aiemmin viitattiin "henkisenä avioliittona ajattomuudessa" on palannut maan logokseen 2012 hieros gamosin alkemiapalautuksen kautta (yhdistettynä ykseyslogoksen kautta, Suojelijaprojekti synnyttämään uudelleen planeettalogos, ks. tammikuun 2011 teemauutiskirje). Hieros gamos tai hiergogamy on ihmisolennon pyhä avioliitto jumaluuden kanssa (sisäinen henki) ja yhdistyminen kaikkien elämän ilmaisumuotojen ja sen vastakkaistasojen välillä. Suojelijanäkökulmasta henkinen ylösnousemus muodostuu Hengen tieteestä, mikä käsittää koko luomismekanismin siitä, miten henki ja aine kulkevat ajan ja avaruuden halki. Aikaspiraalin tietyillä taajuusyhtymätasoilla voi päästä uusiin malleihin ja siksi ruumiillistumisiin. Planeetta on saavuttanut tämän aika-akselin.
 
Hieros gamos on sakramentti, mikä edustaa pyhää avioliittoa yksilötasolla, suhdetasolla ja ryhmätasolla osana henkistä ylösnousemusta, kulkien ajan spiraaliportaiden kautta kokemaan yhdistyminen Jumalan kaikkiin puoliin. Silloin kun avioidumme Jumalan kanssa tämän sakramentin kautta, Kristus palaa.
 
Palaaminen sisäiseen tasapainoon
 
Olemme lopultakin astuneet kynnyksestä uuteen vuoteen, millä on erityisen lupaava merkitys planeetan ja ihmisen tietoisuuskehityksessä, syklin loppuvuosi 2012. Ilmestymme täysin uudelle alueelle ylösnousemusaikajanalla. Taajuusmuutos ja energiamaasto pysyvät edelleen mystisenä, epäselvänä ja hämmentävänä valtaosalle ihmisistä maan päällä. Suurin osa ahdistuksesta johtuu mielen hämmennyksestä, silloin kun meillä ei ole kunnon kehitystaustaa, mihin laittaa vanhat uskomuksemme, traditiomme, tapamme ja niiden kuolevat rakenteet. Tasapainotonta käyttäytymistä ja negatiivisia asenteita ei suvaita uusissa taajuuksissa ja jos emme ole puhdistaneet egoamme taipuaksemme korkeampiin voimiin, ulkoiset olosuhteet moukaroivat meitä. Ego ilmentää masennusta, pakkomielteitä, ahdistusta, maniaa ja muita aivojen toimintahäiriöitä, silloin kun ei olla integroiduttu sisäiseen henkeen. (Tämän tasapainottomuuden johon viitataan sielun pirstoutumisena, juurisyy ovat kouluttamattoman mielen luomat itsepintaiset negatiiviset ajatukset. Mielen miasmat, kuten ajatus- tai uskomuspakkomielle, voidaan myös periä, ja ne voidaan puhdistaa esi-isäparannuksen kautta.)
 
Monet ihmiset jotka eivät tiedä ylösnousemusprosessista, toistavat mielessään: "Miksi olen niin uskomattoman väsynyt?" yrittäessään selvitä jokapäiväisestä elämästään. Ei voida vastustaa muutosta tai taistella tätä transformaatiovirtausta vastaan tulematta nuijituksi. Kaikki tuntevat nyt tämän evoluutiomuutoksen jollain tasolla. Riippumatta siitä, kuka luulemme olevamme tai minne luulemme menevämme, meidän on palattava sisäiseen tasapainoon.
 
Kun taivumme ja antaudumme suuremmalle energiavirralle kuunnellen sisäistä ääntä, tuo ääni kehotti meitä viime viikkoina odottamaan ja olemaan hiljaa. Olemme energeettisesti säästäneet itseämme harmonisoituaksemme oikein vaivattomuuteen. Korkeampi viisaus on aina kätkettynä oikeaan ajoitukseen. Monta kertaa kun tunnet epäonnistuvasi (tai kukistuvasi), kyse on sen väärinkäsittämisestä, että on välttämätöntä odottaa oikeaa ajoitusta ja/tai oikeaa paikkaa, mistä aloittaa toiminta. Koulutamme kehoamme toimimaan uusissa energioissa vaivattomasti ja tehokkaasti. Opimme, että vähempi energiaponnistelu antaa ehdottomasti enemmän tuloksia nyt.
 
Transformaatioalkemia
 
Perusainesten yhdistely ja vastakohtien liitto (energiasynteesi) on toinen avaintekijä ihmisen henkisen ylösnousemuksen ja henkilökohtaisen vapauden alkemiaprosessissa. Metallin tai ainesten transformoiminen alkemisesti kullaksi on ihmisen alkuperäisen 12-säikeisen kristalli-DNA:n ohjeissa. Henkisesti aktivoidun kehon avulla, nestemäisen kullan ilmentäminen solumateriaalimme kautta sallii identiteetin kirkastamisen heijastumaan kaiken aika-avaruuden läpi, liikkuen ja luoden sisäisiä tähtiportteja. Ihmiskehon korkein ilmaisumuoto ja toiminta on kosminen Kristus. Häikäilemättömät oliot ovat käyttäneet hyödykseen planeettaamme ja ihmiskehoja erityisesti tästä syystä. Ihmissielu ja fyysinen keho generoi valolähteen, energiavoimaa ja mahdollisuuden ulottuvuuksien väliseen matkustamiseen, mitä yhteydetön tai pirstoutunut mieli ei voi ymmärtää. Tuo mieli yrittää epätoivoisesti käyttää ja kopioida tuota voimaa.
 
Kuitenkin enemmän ja enemmän DNA-ohjeista (ykseydenlain orgaaninen arkkitehtuuri) ankkuroidaan planeettamieleen, mikä kumoaa monia keinotekoisia implantteja ja epäorgaanisia orjuutusrakenteita. Tämä sallii useampien ihmisten virittyä itseensä ja vastaanottaa sisäistä viisautta, mitä opastaa heidän oma älykäs henkensä. Hieros gamos on yksi näistä orgaanisista DNA-ohjeista, jotka tulevat käyttöön 2012.
 
Aioneita ihmiskunta (monien muiden rotujen rinnalla) on etsinyt vastauksia kuoleman jälkeiseen elämään ja siihen, miten "huijata" kuolemaa niiden avainten kautta, jotka avaavat sisäiselle alkemiaprosessille. On keksitty menetelmiä parantamaan geenimateriaalia, aikamatkailua, tehty viisastenkivi, aktivoitu käpylisäkettä, syöty kultaa (ormus) ja juotu rituaalieliksiirejä ja myös verta epätoivoisessa etsinnässä löytää aito ikuinen luonteemme. Ihmisen geeniohjeita ovat manipuloineet, varastaneet, kopioineet, väärinkäyttäneet ja hyödyntäneet turhaan ne, jotka yrittävät esittää jumalaa tai saada täydellisen vallan toisiin. Nämä teot ovat osa epäorgaanisia ja vahingoittuneita rakenteita, keinotekoisia yrityksiä kopioida Jumalalähteen orgaaninen luomisprosessi. Pimeällä keskiajalla näitä työkaluja varastettiin luostareista, temppeleistä, pyramideista ja pyhistä paikoista, samalla kun niitä olentoja, jotka säilyttivät muinaista tietoa, otettiin kiinni ja tuhottiin. Tämä ei ollut ihmisagenda, vaan se oli muukalaisagenda.
 
Orgaaniset alkemiaohjeet ja tietoisuusvoima ovat aina olleet jokaisen ihmisen kristalli-DNA:ssa ja ne kuuluvat jokaisen ihmisen aktivoitavaksi puhtaan rakkauden voimassa. Ehdottomasti rakastaminen ja hyväsydämisyys ovat voimakkaimpia alkemisteja.
 
Alkemia on usein esitetty feminiinisyyttä edustavan kuuelementin ja miehisyyttä edustavan aurinkoelementin mystisenä avioliittona. Nämä kaksi vastakkaista voimaelementtiä kohtaavat ja liittyvät yhteen ns. kemiallisissa häissä. Tämä liitto luo jotain suurempaa ja voimakkaampaa kuin yksittäiset osat - mies- ja naispuolisten energioiden täydellisen integroitumisen, kokonaan uuden älykkään voiman luomisen. Alkemiatieteessä tämä täydellinen tasapaino esitetään symbolisesti energeettisenä hermafrodiittina. Henkenä olemme sekä mies- että naispuoli ja nämä voimat ovat tulleet energeettisesti tasapainoon fyysisessä ihmiskehossamme. Tämä on ylösnousemusprosessin ensisijainen fokus, mikä aktivoituu planeetalla tänä vuonna.
 
Suorasta henkilökohtaisesta alkemiatiedostamme riippumatta tämä aikajakso vaatii paluuta sisäiseen tasapainoon. Kaikki elämme olosuhteita, jotka vaativat meitä oppimaan harmonian ja tasapainon palauttamisen elämäämme ja näin rauhan palauttamisen itseemme ja lähimpiin suhteisiimme. Se ulottuu henkilökohtaisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja hallitussuhteisiin, purkautuen kaikkiin ihmisen olemassa oleviin rakenteisiin. Dominovaikutuksen tapaan monet vanhat järjestelmät saattavat romahtaa sen paineesta.
 
Vaikutus suhteisiin
 
Yksi tämän nopeutuneen toimintamallisiirtymän raastavimmista tuloksista on intensiivinen vaikutus kaikkiin ihmissuhteisiin, inhimilliseen läheisyyteen ja myös sukupuoli- ja sosiaalisiin rooleihimme. Kun pääsemme vuoteen 2012, huomaamme lisääntyvässä määrin suhdeongelmia tulevan pintaan biologisessa perheessämme, rakkaus- ja työkumppanuuksissa ja tarpeen avata keskustelun ja kommunikoida sisimpämme syvimmillä ja intiimeimmillä tasoilla. Tunteemme purkautuvat kaikkien nähtäväksi emmekä voi juosta pakoon tunnehaavoittuvuuttamme tai kätkeytyä toisiltamme enää.
 
Kaikkea mitä meidät on koskaan ohjelmoitu uskomaan todellisuudeksemme, on ravisteltu ytimeen saakka ja peräkkäisinä aaltoina nämä romahdukset jatkavat massojen kontrolloitujen mielien ravistelua vapaaksi. Mitä enemmän teemme yhteistyötä ja sopeudumme näihin transformaatiovoimiin, sitä helpompaa on muuttua. Mitä enemmän sitoudumme tuntemaan itsemme, tuntemaan sielumme, sitä helpompaa tästä transformaatiosta tulee. Meidän ei tarvitse kärsiä evoluutioprosessimme läpi, silloin kun meillä on taustaa hyväksyäksemme sen, mitä meille tapahtuu.
 
Tänä vuonna fokus on ensimmäisessä aallossa, joka ruumiillistaa uuden hieros gamos -mallin (pyhä avioliitto jumaluutemme kanssa), ja siinä täydellisessä muutoksessa, mitä se vaatii kaikissa intiimeissä ihmissuhteissamme. Sillä on merkittävä vaikutus nykyisen todellisuuden järjestelmässä liittyen laillisiin tai uskonnollisiin avioliittoihin. Monet ihmiset planeetalla ovat olleet merkittävissä suhteissa, kuten avioliitto, tai päättävät sellaisen tai siirtyvät sen läpi henkisen liiton korkeampiin ilmaisumuotoihin tai kohtaavat seuraavan suhdekumppaninsa ja menevät naimisiin. Tätä avioliittoa voidaan pitää laillisena tai sitten ei, kuitenkin se on henkinen sopimus. Tämän uuden hieros gamos -mallin sisältyminen planeetan mieleen/logokseen merkitsee, että avioliittoihin ja kaikkiin suhteisiin vaikutetaan merkittävästi. Sisäisen tasapainon taso sekä henkinen ja tunnekypsyys, jonka olet hyväksynyt, heijastaa suhdetyötäsi sisäisen itsen ja "henkisesti nimitetyn" suhdekumppanin kanssa.
 
Murtautuminen pois tuhoavista arkkityypeistä
 
Mikään kumppani tai satunnainen intiimisuhde - seksuaalinen tai platoninen - ei ole sattumaa tai vahinko. Meillä "ei ole" enää satunnaissuhteita, vaan kaikissa suhteissa on ennen kaikkea kyse henkilökohtaisesta transformaatiosta ja henkisestä kehittymisestä. Uusi malli korostaa tätä muutosta ihmissuhteissa tänä vuonna ja siitä teenpäin. Suhteet joihin on menty patologiapohjalta, kuten astraaliharha, riippuvuus tai fantasia (prinsessakoodi, sankari- tai pelastajaritari, tyrannikuningas, jääkuningatar), saavat aikaan eniten tunnetuskaa tapahtumien takaiskuna. Meitä opetetaan siirtymään pois tuhoisista arkkityypeistä, jotka esittävät mielenpelejä ja huijaavat havaintojamme intiimeissä suhteissamme.
 
Kun on oivallettu, että kaikissa suhteissa on kyse henkisestä kasvusta elämänoppituntien kautta, voi osallistua tuon ymmärryksen kera valmistuakseen helposti seuraavalle tasolle. Kiintymättömyys ja ehdoton anteeksianto suhteissa sallii hypätä yli vaikeammista (tuskallisemmista) oppitunneista. Lopulta tasapainoisen itsemestaruuden kautta voit luoda rakastavimman henkisen avioliiton, mitä voisit koskaan kuvitella. Meitä on kuitenkin manipuloitu ja meille on valehdeltu täysivaltaisesta oikeudestamme kokea tasapainoinen, rakastava ja upea pyhä avioliitto. Olemme olleet täynnä häpeää ja syyllisyyttä niistä tuskallisista vääristymistä, joita matelijakontrollointi ja patriarkaalinen hallinta ovat edistäneet. Meidän on voitettava tunnetuskamme ja muistomme sisäisen hengen ristiinnaulitsemisesta herätäksemme henkiin totuudenvaloon. Tullaksemme taas eheäksi meidän täytyy oppia uudestaan ja muistaa täysivaltainen oikeutemme päästä sisäiseen ja ulkoiseen hieros gamosiin. Tänä vuonna meillä on tämä mahdollisuus ja se vahvistuu, kun useammat meistä heräävät ja muistavat taas elää jumalaisen tarkoituksemme ja rakastaa.
 
Tuhoavien todellisuuksien romahtaminen
 
Ihmisen yleisperspektiivistä, tämän hetken globaalissa ulkoisessa todellisuudessa on vaikea kuvitella, että me (ainutlaatuisesti järjestyneinä energiaolentoina) jaamme eri pisteitä aika-avaruudessa ja samalla pystymme aistimaan ja näkemään toisia olentoja, jotka eivät jaa samaa pistettä aika-avaruudessa. Juuri tätä ilmenee nyt maaplaneetalla ja se edistyy. Taajuusjakoja ja eri pisteitä aikajanalla voidaan tarkastella tietoisuuden eri näkökulmista aikakentässä. Ylösnousemuksella ja kohoamisella korkeampaan taajuuteen on massiivinen vaikutus moniin todellisuuskenttäulottuvuuksiin, jotka ovat rinnakkain ihmisrodun kanssa tällä aikajanalla, mikä on aikamatriisin tiheimpänä osana.
 
Todellisuudet ja "aikajanat" toisissa ulottuvuuksissa (aivan yhtä todellisia kuin omamme, niin kuin hahmotamme sen täällä maan päällä) ovat romahtaneet, loppuneet ja pakosta monet erityyppiset olennot ovat siirtyneet toisiin pisteisiin aikakentässä. Monet näistä olennoista ovat hämmentyneitä ja jotkut ovat kuin unissakävelijöitä, jotka eivät pysty ravistamaan itseään hereille ymmärtääkseen liikkumistaan ajan läpi. Aivan kuin yrittäessä kommunikoida unessa olevalle ihmiselle, hän ei voi ymmärtää, ja tätä ilmiötä tapahtuu myös ihmisille vanhassa 3D-rakenteessa. Aivoista ja hermojärjestelmästä katkeaa yhteys (dementia, Alzheimer jne.).
 
(Huomatkaa: Monet tähtisiemenet ovat inkarnoituneet näihin sukuihin auttamaan perheenjäsenen sielua ja kehoa yhdistymään jossain kohtaa, joko fyysisessä elämässä tai siirryttäessä pois kehosta. Pysyt parantamaan esi-isien ja muuta geneettistä miasmaa yhdistymällä henkeen riippumatta siitä, onko ihminen elossa vai kuollut. Joskus kehosta tulee liikaa vastustusta, jos ihminen on fyysisesti sairas. Kuitenkin dementia- ja Alzheimer-tapauksissa tämä on täysin mahdollista. Kun yhdistyt henkeen, henkilön "henkikuljetustiimi" voi ottaa hallinnan. Yritä, ettei tämä aiheuta epätoivoa, koska olet inkarnoitunut tänne auttamaan ja olet voimaantunut tekemään sen. Tälle yhteisölle annetaan lisätietoa siitä, miten ryhdytään pitämään "sessioita" esi-isien genetiikan puhdistamiseksi.)
 
Monet meistä ymmärtävät tätä käytöstä kontrolloivien ja yhteydettömien olentojen myötä. Taantunut henkilö voi käyttäytyä samalla tavalla kuin villiintynyt ja kesyttämätön eläin. Vaikka saisimmekin sen ajettua pienemmälle alueelle ja nurkkaan, se taistelee loppuun saakka, koska se taistelee henkiinjäämisensä puolesta. Alueet missä nämä olennot voivat käyttää hyväksi tuon todellisuuden energioita ja fysiikkaa taipumaan omiin agendoihinsa tai manipulointeihinsa, ovat antamassa periksi. Nämä ryhmät menettävät kontrollin energiatoiminnoista ja kompensoivat tätä jokaisessa strategisessa sotapelissä, millä ne voivat manipuloida ihmisrodussa. Nuo agendat eivät lopu jollain aikajanalla, ennen kuin ihmisrotu herää sille, mitä maapallolla tapahtuu. Sillä niiden jotka kieltävät tai jäävät tietämättömäksi ihmishistoriasta, kohtalona on toistaa sitä uudestaan ja uudestaan.
 
Älä anna ulkoisen todellisuuden halvaannuttaa itseäsi pelosta. Kerää hiljaa osasi (paranna sydämesi hakemalla takaisin sielu) ja palaa tasapainoon. (Parantuaksesi sinun täytyy vain pyytää saada kommunikoida sielusi kanssa ja se tekee suurimman osan prosessista puolestasi.) Kone ei nielaise sinua, jos näet koneen siksi, mikä se on. Sillä ei ole valtaa sinuun, ellet anna sille omaa voimaasi kauhusi tai pelkosi kautta.
 
On jokaisen yksilön valinta olla henkilökohtaisessa voimassaan. Hyväntahtoisuutta on kaikkialla, jos hyväksymme vastuun itsestämme. Niinpä kun monet meistä ovat hämmentyneitä siitä, mitä näemme esitettävän maailmassa, kyse on vain vanhasta aikajanasta, joka tarttuu kiinni ja kiemurtelee kerätäkseen mahdollisimman monia pelokkaita osallistujia peliinsä uudelle kierrokselle. Kenenkään ei tarvitse uskoa tuota valhetta, joutua imetyksi vampyyrimaailmaan tai elää kauhussa enää. Se vaatii kuitenkin kääntymistä sisäänpäin ja luottamista henkeensä, antaen elämänsä korkeammalle voimalleen ehdoitta. Laita kaikki Jumalan alttarille ja sinua suojellaan tuhoisilta todellisuuksilta.
 
Hieros gamos -vääristymä
 
Totuutta ihmisen alkuperästä sekä muinaista henkitietoa mihin sisältyi ihmisen luomisen ja henkisen ylösnousemuksen mekanismi, on salattu ja vääristetty tällä planeetalla tuhansia vuosia. Matelijainvaasion aikana ja siirtymässä patriarkaaliseen hallintaan keskiajalla, pyhät opetukset alkuperäisestä hieros gamosista heijastivat kuuvarjovääristymää feminiiniprinsiippiin. Tämä vääristynyt kuusuhde ja kätketty historia planeettamme "kuuketjusukulinjojen" manipuloinnista, aiheuttivat nykyiset ongelmat liittyen ihmisten seksuaalisen kurjuuteen, hyväksikäyttöön ja orjuuteen. Nämä ongelmat ruhjoivat ja vahingoittivat rotukollektiiviamme tai sielukehoamme (pääasiassa 4D), minkä energeettiset osat jäivät ansaan sulkupuolielimiimme ja toiseen sakraalichakraan.
 
Kun vahingoitettiin ihmiskehon kykyä tuntea elämänvoimaa ja/tai kokea luovia energioita, jotka säteilevät näiltä alueilta, se johti sairauksiin, sosiaalisiin vääristymiin, tunnejälkeenjääneisyyteen ja rampauttavaan riippuvuuteen. Tätä traumaa tuetaan edelleen pysymään sellaisena (lukitsemalla kundaliini-vapautukset ja aito orgasmivapautuminen) laittamalla tiettyä arkkitehtuuria planeettakenttään hyväksikäyttämään ja varastamaan seksuaalienergiaa, mikä pakkautuu molekyylisesti ihmisen solukehoon - kuten NRG-verkon toiminta Iso-Britanniassa.
 
NRG esittää tärkeää roolia monen ulottuvuusverkoston syöttämisessä, mikä yhdistää monadikehon valjastamiseen. Tämä rakenne on negatiivisilta muukalaisilta ja se tunnetaan polarisoituneena Vesica Piscis -geometriana, mitä käytetään imemään elämänvoimaa ja "nitomaan" monadikehoja eri käyttöalueille tuossa verkostossa - yhden sellaisen alueen on määrä käyttää Kultaista kotkaverkkoa Lähi-idässä. (Huom.: Näistä käänteisverkoista ja mustan magian järjestelmistä planeetta-arkkitehtuurissa on puhuttu konferensseissa ja aiemmissa uutiskirjeissä.)
 
Lisäksi seksuaalista kurjuutta käytetään tänä päivänä edelleen aggressiivisesti mielenhallinnassa ja tukahduttamaan ihmisten tietoisuutta monin tavoin. Ensimmäiset kirjoitukset jotka viittaavat hieros gamosiin sumerialaisessa tekstissä (5000 vuotta sitten Matelijoiden Annunaki-invaasion myötä), puhuvat naisen roolista seksiorjana ja prostituoituna, mitä matkii täsmälleen Maria Magdaleenan suhde Jeesukseen tarinassa, jota kerrotaan kristittyjen pyhässä raamatussa. Mustien maagikkojen pyhien seksuaaliriittien väärinkäytöstä sekä naismuodon herjaamisesta ja rakastavan seksiyhdynnän alentamisesta tuli ensisijainen menetelmä massojen kontrolloimiseen ja tukahduttamiseen. Totuus hieros gamosista (pyhä avioliitto) kätkettiin häpeään ja heijastamaan naispuolista kumppania prostituoituna eikä geneettisesti ja henkisesti tasavertaisena, mikä vaadittiin polariteettivoimien yhdistämiseen.
 
Hieros gamos on geneettisesti ja henkisesti tasavertaisten avioliitto, "oikea" kuningas ja kuningatar palautettuna ykseyteen ja he jakavat täysivaltaisuuden kruunun yhtenä.
 
Vesica Piscis -mitätöinti
 
Sisäisen tasapainon palauttamisen kautta ihmiset voivat mitätöidä ne keinotekoisen kontrollin ja sukupuolijaon vääristymät, joita on levitetty aggressiivisesti planeetalla viimeiset 5000 vuotta. Hieros gamos -mallin on suunniteltu lopulta mitätöivän Vesica Piscis -mutaation korvaamalla sen arkkitehtuurin.
 
Kun palautamme sisäisen tasapainomme ja yhdistymme aitoon jumaluuteemme, henki- ja aineparit (rod ja staff*) (kuten on kuvattu aiemmissa uutiskirjeissä prototyyppeinä, jotka ovat toimineet tällä ykseysmallilla helmikuusta 2009) siirretään kokemaan perimmäinen pyhä avioliitto, mikä lopultakin palaa maatasolle nousseena Kristuksena, synnytettynä hieros gamosin pyhän avioliiton kautta. Hieros gamos on osa tarkoitettua järjestystä, mikä palauttaa Jumalan kuvan loiston ihmismuotoon Kristus-tietoisuudessa ja palauttaa polariteettien tasapainon (mihin sisältyvät seksuaalienergiat) kaikissa muodoissa. Tämä malli liittyy tuhoavan NRG-verkon ja sen toissijaisten kontrolloijajärjestelmien mitätöintiin, joita toimii planeettakehossa.
 
Kristus on hieros gamosin jälkeläinen
 
Olemme oppineet hieros gamosin Suojelijaprinsiipin kautta, että Kristus-älykkyys on Pyhän Äidin (Kaari) ja Pyhä Isän (Kaari) lapsi tai jälkeläinen eikä se voi syntyä fyysiseen maailmaan prinsiippien/polariteettien yhdistymättä tasavertaisesti nollapisteeseen. Nämä polariteettiprinsiipit (maskuliini, feminiini) yhdistyvät sisäisen ja ulkoisen ilmentämisen välillä, sisäisesti hengen kanssa ja ulkoisesti fyysisen kehon kanssa.
 
Ylösnouseva ihminen hyväksyy hieros gamosin, kun sisäinen tasapainotus on tehty, ja ilmentää sen ilmaisumuodon fyysisyyteen henki- ja aineliittona geneettisesti tasavertaisensa, monadikaksosensa kanssa. Kun kaksoismonadit yhdistyvät, Kristus-avataraälykkyys toimii korkeampana itsenä, mikä voi sitten asua suoraan monadikehossa. Kun monadi ruumiillistaa Kristus-avataramuotonsa, se yhdistää sitten vastakohdat, mistä feminiiniprinsiippi herää alkemisesti henkiin lunaariheijastetusta valostaan, ruumiillistuneeksi solaarivalaistuksi valoksi. Solaarifeminiinisyys syntyy valaistuksi valoksi, mikä säteilee ikuisen elävän valon säteitä ajan 360 asteessa ja hävittää kaikki peilit itsestään, jotka on vangittu jähmettyneeksi tai heijastetuksi valoksi. Ne olivat osia siitä alkuperäisestä monadista, joka pirstoutui moniksi identiteeteiksi ajassa.
 
Shekina tai Pyhä Henki (äitiprinsiippi) toimii alkemiavälittäjänä, polariteettivoimien hajoamiseksi täydelliseen harmoniaan. Tämä alkemiateko on transformoitujen kehojen henkiinherääminen, mistä siivet ja kruunu palautetaan ykseysparille. Miesprinsiipin elävä myötätunto avioituu feminiiniprinsiipin elävän viisauden kanssa, mikä sitten integroituu "yhdeksi" toimivaksi olento- ja älykkyyskentäksi.
 
Selvennys liitosta
 
Lyhyesti sanottuna, ymmärretään, että alkeminen pyhä avioliitto on mahdollinen minkä tahansa fyysisesti ilmentyneiden sukupuolien välillä, jotka ovat pariutuneet henkisesti suorittamaan substanssiensa alkemian. Suojelijoilla ei ole mitään toteamusta saman sukupuolen fyysisistä pareista, paitsi että niillä on monia tarkoituksia. On myös mahdollista, että ei-fyysiset henkipuolisot ovat mukana joissain hieros gamos -mallinnuksissa niillä, jotka päättävät pysyä fyysisessä inkarnaatiossa saattaakseen biologisen ylösnousemuksen loppuun. Henkipuolisot ovat tai eivät ole fyysisesti inkarnoituneita. Jotkut henkipuolisot jotka esitellään nyt, tulevat pyhäksi avioliittokumppaniksi toisella aikajanalla. Samalla kun henkilö käy läpi sieluparannusta ja -kierrätystä (4D, 5D, 6D -kolmikko), hänelle nimitetään sielukumppaneita (ystäviä tai rakkaita) ja näihin viitataan alkemialiittoina. Alkemialiitot on suunniteltu henkisesti ja ne on sovittu selvittämään sielupolariteettia ja valmistelemaan hieros gamosia varten.
 
Hieros gamos on monadikaksosten yhdistyminen ja sitten Kristus-avataran ruumiillistuminen monadiin. Monille meille tulee tai monilla on ollut alkemialiittoja, jotta voidaan koeajaa perimmäistä pyhää avioliittoa. Jos olet alkemialiitossa, kiinnitä huomiota oppitunteihisi ja ole ehdottomasti rakastava ja anteeksiantava kumppanillesi. Pyydä opastusta henkioppitunneistasi ja siitä, millä alueilla vahvistat henkilökohtaista kurinalaisuuttasi. Tämä kumppani on nimitetty sinulle teidän keskinäiseksi kehityshyödyksenne, silloinkin kun on voimatasapainottomuutta. Saattaa olla sinun tehtäväsi palauttaa tasapaino suorittamalla vaadittava alkemia ehdottomasti rakastavan käyttäytymisen avulla.
 
Sitten kun se on energeettisesti valmis, ole peloton ja kuuntele sisäistä opastustasi askelten ottamiseksi tuon suhteen päättämiseksi harmonisesti ja oikeasta syystä. Kehityt lopulta sielukolmikkosi alkemialiiton kautta ja olet valmis ilmentämään pyhän avioliittokumppanisi. Joskus oppaat ottavat sinuun yhteyttä, ennen kuin edes kohtaat kumppania fyysisellä tasolla. Monta kertaa se vaikuttaa yhdenlaiselta fyysisyydessä ja tuntuu energeettisesti vastakkaiselta. Kärsivällisyys ajoituksen kanssa harmonisoi fyysisen todellisuuden energiapuumerkkiin. Se on osa henkistä vihkimystä ja ylösnousemusprosessia ja nyt tämä on ulottuvilla maan päällä.
 
Se on täysin uusi tapa olla intiimi ihmissuhteessa ja ihmisavioliitossa. Kehitä sisäistä erottelukykyäsi ja tiedä, ettei ole mitään pelättävää. Pyhissä avioliitossa on uskomaton suojeluvoima, kun olette yhdistyneet toisiinne ja puhdistaneet astraaliharhakuvitelmat ja tunnepelot. Tunnepelot ja astraaliharhakuvitelmat häiritsevät massiivisesti suhdettanne, joten olkaa urheita älkääkä antako periksi. Tehkää tunneparannustyötä yhdessä ja tehkää aina sitä, mitä tunnette sydämessänne.
 
Hieros gamos ihmisen henkisessä voimaantumisessa
 
Hieros gamos paljastuu ilmennettäväksi kestävänä hologrammin uudelleenmallinnus- ja uudelleenkoulutusohjelmana, joka on suunniteltu sisäisen ja ulkoisen pyhän avioliiton saavuttamiseksi, itseen keskittyneen parantumisen ja henkisen voimaantumisen kautta. Se on suunniteltu Jumallähteen yhdistämiseksi identiteetin kaikille tasoille ja sen ihmissuhteisiin.
 
Ennen vuotta 2012 suurin osa planeetan parannusmenetelmistä oli peräisin valheellisesta valkoisen valon verkosta tai alttiita energiavampyrismille. Hieros gamos -malli sallii yhteyden kestävään sisäiseen valoon, keinotekoisen ulkoisen valon sijasta. Ulkoinen valo kerätään muilta ohjaavien voimien manipulointia varten. Enää ei ole tarvetta voimien ulkoiseen manipuloimiseen. Tämä parantaa kaikkien vilpittömästi sydämeen perustuvan (ei egoa tai itsekästä motiivia) parannusmenetelmien tuloksia, joita parhaillaan käytetään planeetalla.
 
Se on energeettisesti inklusiivinen ja edustaa kaikkia suhteita yhtenä ja samanaikaisesti tunnistaa ne identiteettiasemat, joita on ajassa. Monet näistä identiteeteistä (sieluryhmä/monadi, menneet tai tulevat elämät) ovat jähmettyneet eri aikakenttiin trauman ja tuskan vuoksi. Niiden vapauttamiseksi ja integroimiseksi nyt-hetkeen tai nollapisteeseen meidän on tunnistettava ne yhdeksi Jumalan kanssa, yhdeksi itsemme kanssa. Massiiviseen parannusenergiaan joka saa voimaa yhdistymisestä moniin ulottuvuusportteihin, voidaan keskittyä erityisesti näin. Silloin kun olemme myötätuntoisesti silminnäkijä näille tapahtumille ajassa, tietoisuutemme voima siirtää tapahtumapaikan koordinaatteja, muuttaen ikuisesti sen tuskavaikutusta ja hakien takaisin kadonneita sieluja. Se vapauttaa trauman, minkä tuo tapahtuma on saanut aikaa menneelle ja tulevalle itsellemme, muille ja niiden geenilinjoille.
 
Poistumiskohta
 
Silloin kun suuret muutokset vaativat sitä, meille pakotetaan elämäntyylimuutos, jotkut meistä kokevat romahduksen ja toiset päättävät lähteä. Monet meistä ovat olleet tekemisissä perheemme vanhemman sukupolven, heidän elämäntyylimuutoksensa ja/tai heidän terveysongelmiensa kanssa. Vanhassa terveydenhoitojärjestelmässä kyse on "vielä yhdestä testistä" ei-minkään löytämiseksi ja työntämisestä lääkärikäyntien, kokeiden, biopsien ja lääkkeiden pyöröovessa. Äskettäinen työntö vahvistaa keuhko/ilma-, sydän/veri- ja aivo/hermo-ongelmia. Poistumiskohtia aktivoituu ilman kunnon sairaustaustaa. Poistumiskohdan voi mitätöidä ylösnousemustaustassa. Kulkeminen kuoleman ja siirtymän läpi on erittäin vaikeaa pimeydestä (tietämättömyys). Kulkeminen kuoleman ja siirtymän läpi on helpompaa valosta (tietoisuus). Voimme olla syvällä mukana perheen toimimattomuudessa ja sen tunnejäämässä näillä alueilla. Tämä on jakso, jolloin meitä ehkä pyydetään kommunikoimaan alkuperäisen perheen siivouksen kanssa, viimeistelemään keskeneräisiä asioita ja tutkimaan 3D-likakaivoa. Jokin on loppumassa tässä.
 
Jos olet hengen kätilö, kuten monet meistä ovat, tiedä, että palvelet hyvin myötätuntoisesti auttaaksesi ihmisiä siirtymään rauhallisesti, jotta heitä tukeaan jatkuvassa kehityksessä. Kehon jättäminen rauhallisesti antaa nyt suurenmoisia tuloksia. Sinusta henkisenä "sijaishallitsijana" voi tuntua, että hermosi ovat riekaleina. Näkyvissä näyttää kuitenkin olevan loppu ja ratkaisu. Tuokoon lohtua tieto, että muutos mikä vaaditaan pysymiseksi tai lähtemiseksi nyt, on henkilökohtainen valinta. Esi-isien ja henkiset puhdistussessiot voivat parahtaa myös kauniisti lähteneitä. Monet lähtevät, sitten kun sielusirpaleet on kerätty.
 
Monia kiitollisuuden siunauksia
 
Ihmiskunta on varmasti tiennyt monia osia tästä jumalaisesta totuudesta ja avaimesta ihmisen vapauteen. Ihmisen henkinen ylösnousemus on suorassa kommunikoinnissa Jumalan kanssa, sisäisessä pyhässä henkisessä avioliitossa. Pyhä avioliitto ei ole uusi käsite, kuitenkin se on hyvin vääristynyt käsite. On ollut erittäin paljon hämmennystä ja piinaa henkiseen avioliittoon ja seksuaaliseen avioliittoon liittyen. Erittäin paljon syyllisyyttä on kerätty negatiivisten muukalaisten kaapattua yhden planeetan varakkaimmista kontrolloijajärjestöistä, roomalaiskatolinen kirkko. Olemme kuulleet pitkään new age -liikkeessä fantasiasielunkumppaneista, kaksoissäteistä, jumalaisesta liitosta ja monista muista asioista, jotka kuvaavat samaa olotilaa, tavallisesti harhakuvitelmaa. Hattaraa mitä on pakolla syötetty rikkinäisille sydämillemme - mikä jätti tahmaisen ja pahan maun suuhun. Yritämme toipua sen järkytyksestä.
 
Pyhä avioliitto on olotila sydämessämme, mitä olemme epätoivoisesti kaivanneet ajan alusta saakka. Monilla meistä henkisellä ja ylösnousemuspolulla on ollut vaikea ja yksinäinen matka. Monet meistä indigo- ja tähtisiemenperheessä ovat tehneet väsymättä ja uutterasti töitä perustan valamiseksi ja niiden astinkivien luomiseksi, jotka johtavat meidät takaisin pyhän avioliiton korkeampaan ilmaisumuotoon. Hieros gamos -malli on synnytetty tuloksena monien, monien valotyöntekijöiden uutterasta ja omistautuneesta työstä ylösnousemusjakson aikana.
 
Monta vuotta miettien, edistymmekö koskaan "hakaten puita ja kantaen vettä" ja vastaus on lopultakin kyllä. Olette tehneet erittäin kovasti työtä saavuttaaksenne sen, mitä tuodaan tänä vuonna. Tätä aikaa ei voi varastaa teiltä. Riippumatta siitä, onko sisäinen tai ulkoinen avioliitto vältellyt sinua, tämä vuosi on sinun vuotesi, jos todella haluat sitä sydämessäsi. Ravista niiden monien kertojen pölyt, kun olet kaatunut maahan (tai sinut on työnnetty) ja seiso selkä suorassa ja kurkota taas kohti tähtiä. Tässä vuodessa on kyse aidosta rakastavasta sydänvaihdosta.
 
Kiitos koko sydämestäni rohkeille valotyöntekijöille, jotka ovat antaneet kaikkensa pyhän avioliiton puolesta yrityksessään löytää ja ottaa taksin se, mikä todella kuuluu jokaiselle ihmisolennolle. Olemme antaneet sen ihmisrodun tulevaisuudelle, nyt meidän täytyy rentoutua katsomaan sitä.
 
Toivoen teille kaikille onnellista vuotta 2012 ja sen yli!
 
Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeä sydämeltänne ja toisillenne.
 
Rakkautta aina, Lisa
 
 
 
*Suom. huom.: rod ja staff viittaavat kristinuskon peruskäsitteisiin, missä rod on mm. ristin pystypuu, henki, maskuliinisuus ja staff mm. ristin poikkipuu, aine, feminiinisyys. Tämän tekstin viittauksissa on käytetty sanoja "henki" ja "aine".
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >