HomeViestejäLisa Renee13.12.2011 - Osallistuminen

13.12.2011 - Osallistuminen

OSALLISTUMINEN
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 13.12.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe,
 
Kun suljemme näitä viime päiviä, jotka johtavat meidät vuoden 2012 mysteeriseen syklin loppumiseen, olemme kasvuvaiheessa, mikä vaatii suoraa osallistumista sisäiseen ja ulkoiseen itsemme. Sisäiset, ulkoiset ja niiden väliset energiavaikutukset työntävät meitä kaikin kuviteltavissa olevin tavoin osallistumaan uudella tavalla "uudella itsetunnollamme". Meillä on uusi itse, joka ilmestyy esiin nyt. Tämä on tapa, jolla henkiolemuksemme transformoi fyysisen kehon korkeammille ja korkeammille energiayhtenäisyyden tasoille ja harmoniaan Lähteen kanssa.
 
Silloin kun olemme ruumiillistunut (olemme rakentaneet "henkisen talomme" tietoisuusosallistumisemme kautta), olemme yhtenevä sisäisen henkivalomme kanssa ja sen tuloksena elämänkokemuksemme ovat paljon rauhallisempia, tyydyttävämpiä ja helpompia. Kun olemme enemmän ja enemmän harmoniassa aidon sisäisen olemuksemme kanssa, tapahtuu henkialkemiaa ja ulospäin säteilee uusi kuvastus itsestä.
 
Tämä prosessi johtaa suoraan muutokseen "itsetunnossamme", mikä lopulta muuttaa tavoitteitamme, ihanteitamme ja sitä, mihin kohdistamme ensisijaisesti huomiomme. Tänä aikana monet meistä käyvät läpi arvomuutosta, polttopiste- ja huomionkohdemuutosta, ihanteiden ja prioriteettien muutosta. Meidät leikataan irti ulkoisista häiriötekijöistä ja meille annetaan "odottelumalli" saadaksemme lisää sisäistä selkeyttä. (Tämä on tunne elämisestä "pysäytyskuvassa", missä hiljaisuutta ja paikallaanoloa pakotetaan tapahtumiin pidempiä jaksoja. Monta kertaa harjaantumattomalle mielelle tämä voi olla hermostuttavaa.)
 
Meitä muutetaan, muokataan, ohjataan ja työnnetään sisäisen harmoniamalliin, mitä vaaditaan erityisesti nyt siirtyessämme uuteen vuoteen. Aidon sisäisen itsen tuntemisessa on luontaisena paradoksina, että meidät johdatetaan kokemukseen siitä suorasta tiedosta, että olemme täysin yhteydessä Jumallähteeseen ja näin kaikkiin asioihin. Meidän on tunnettava itsemme tunteaksemme Jumalan. Emme ole riippumattomia, vaan kaikesta elämästä riippuvaisia. Kuitenkin meistä on tultava itsenäinen (oma henkilökohtainen voimamme) oppiaksemme tulemaan kaikesta riippuvaiseksi. (Ilmaisemaan ykseyttä ja harmoniaa elämän kanssa.)
 
Näin oivallus sisäisestä itsestä, kun se on määritelty monien kokemusten kautta, ilmaisee perimmiltään todellista ykseyttä kaikkien asioiden kanssa. Meillä on oltava tietämys siitä, mitä emme ole, saadaksemme suoran oivalluksen, kuka oikeasti olemme. Tämä vaatii meitä kohtaamaan pimeän vastustamisen sisällämme ja ulkoisessa maailmassamme kasvotusten rehellisyyden kanssa. Monet ihmiset kohtaavat pimeän vastustamisen (pelot, energiatukokset, miasma) kieltämällä ja se ehkäisee heidän henkilökohtaista kasvuaan ja heidän kohtalonaan on toistaa tuskallisia kokemuksia uudestaan ja uudestaan. Tämä aika vaatii tietoista osallistumistamme ja kehittynyttä henkistä kypsyyttä olosuhteiden hyväksymiseksi sellaisina, kuin ne ovat - yli henkilökohtaisen mukavuutemme. Läpinäkyvyys vastustamatta lieventäviä olosuhteita (kuten vaikutelma ulkoisesta pimeydestä tai epäoikeudenmukaisuudesta maailmassa) on tehokkain tapa tehdä henkistä alkemiaa, mikä transformoi vaikeat ja tuskalliset mallit korkeammaksi ratkaisuksi ja selkeydeksi.
 
Tänä aikana "itsetunto" voi heijastua myös suhteisiimme läheisten sekä biologisen perheemme jäsenien kanssa, mikä voi vaatia henkilökohtaista osallistumista. On tärkeää olla peloton ja nähdä tilaisuus aitoon vuorovaikutukseen ja lisätä taitoamme asioiden myötätuntoisessa näkemisessä ja kommunikoinnissa. Kun tämä on joulunaikaa, saamme lisää tilaisuuksia tarkkailla, pohtia ja osallistua korkeampaan ilmaisemismuotoon itseämme ja toisia kohtaan. Voimme tarkkailla ja valvoa omaa käyttäytymistämme, toimintaamme ja ajatuksiamme, kun osallistumme suhteisiin toisten kanssa.
 
Kun osallistumme tietoisesti omaan kasvuumme, meillä on samanaikaisesti tilaisuus vapauttaa vanhat kietoutumat ja ratkaisemattomat siteet toisten ihmisten kanssa. Silloin kun näitä parantavia tilaisuuksia tapahtuu, koemme vanhoja suhteita, sukua tai ihmisiä, jotka käyvät taas luonamme tai haluavat tutustua uudestaan tänä aikana. Joskus se tuntuu siltä, kuin vanhat haavat avataan. On kuitenkin positiivista ajatella uudestaan vanhentuneita asenteita ja tuskallisia tunteita, joita oli ennen, ja päivittää ne myötätuntoisen todellisuuden nykyversioon. Tämä on aikaa soveltaa ehdottoman anteeksiannon siunauksia kaikkiin tuskallisiin malleihin. Olet uusi itse! Olet uudessa taajuudessa ja vanha tapahtuma koskettaa parantumisen, selkeyden ja ratkaisun uutta taajuutta. Silloin kun tämä taajuusristeys syntyy, se muuttaa alkuperäisen tuskallisen tapahtuman vanhaa aikajanaa, mikä on tallennettuna solumuistiisi. Yritä olla kärsivällinen tämän prosessin kanssa!
 
Voimme tuntea odotusta, että kohta tapahtuu jotain, kun tunnemme ohjaavan liikkeen hienovaraisen pohjavirtauksen muhivan "kulissien takana". Uudessa energiassa tapahtumat ilmenevät välittömästi ja spontaanisti, joten valmistaudu eteenpäin työntöön ensi vuonna! Työntöä tapahtuu osallistuaksesi uuden ja parannetun itsen kanssa, ollen tekemisissä vanhan maailman kanssa uudella kapasiteetilla. Uudella itselläsi on enemmän kestävyyttä ja vähemmän gravitaatiovetoa tuskalliseen tiheyteen tai draamoihin, joita esitetään ympäristössä. Riippumatta siitä missä joku on henkilökohtaisessa henkisessä kehityksessään, tämä aika vaatii uuden tason henkilökohtaista osallistumista - joko itseensä tai omaan heijastukseensa toisten antamassa ulkoisessa peilissä.
 
Mysteerikoulu paljastuu
 
Rikomme sen rajoja, mikä on ollut piilossa vuosisatoja ihmisten enemmistöltä. Nykyisessä valtavirrassa hyvin harvat ihmiset ymmärtävät, että koko maailman resurssit on eristetty ja jaettu taloudellisesti hyvin harvojen "salaseurojen" kautta. Nämä järjestöt ovat väärinkäyttäneet valtaansa toisiin ja muodostanet tyrannimaisen hallinnon planeetan alueille. Näiden salaseurojen pääkontrollointitoiminto värvätä rikkaita ja vaikutusvaltaisia perheitä, joille annetaan kaapattua tai pilattua tietoa, mitä välitetään muinaisten mysteerikoulujen alkuperäisten opetusten kautta. Monet näistä salaseuroista (verhotuista mysteerikouluista) on turmellut negatiiviset muukalaisvaikutukset ja niiden matelija-kontrolloija-agenda.
 
Monet egon pilaamat ihmiset ovat vain nappuloita tässä silmänkääntöpelissä, mitä manipuloidaan toisista todellisuusulottuvuuksista. Tämä negatiivisen egon rituaalimestareiden tiedon turmeleminen ja alkemian käyttö on luonut massiiviset käänteissyöttölinjavääristymät, jotka tunnemme mustan magian verkkoina. (Mustan magian verkot ovat juurrutetun arkkitehtuurin energiarakenteita tai konkreettisia teknologioita, joita kontrolloijat käyttävät vahingoittamaan planeettaa tai ihmisiä jollain tavalla, mikä palvelee heidän agendaansa.) Kun perhe tai poliitikko on pyramidijärjestelmän salaisissa helmoissa ja riippuvainen sen toiminnasta, annetaan taloudellisia palkkioita sekä massiivisten resurssien käyttömahdollisuus erityisten kontrolloija-agendojen toteuttamiseksi. Tämä vastaa itseään valvovia sisäisiä lakeja, jotka ovat syntyneet Italian mafiosoperheen rikollishengestä.
 
Näiden opetusten jotkut varhaiset "permutaatiot" juontuvat veljeskunnista (Belialin pojat, Ykseyden pojat, Käärmeen veljeskunta), jotka perustettiin Atlantiksella ja myöhemmin ne integroituivat Egyptin mysteerikoulusukulinjaan. Kun paljastamme lisää tästä kätketyn historiamme tallennetusta aikajanasta, se osoittaa, miten kontrolloijat kaappasivat ja mustat maagikot turmelivat maan mysteerikoulut. Tämä teknologian väärinkäyttö on näkymätön vankila (mielisairaala), mitä käytettiin orjuuttamaan maapallon ihmisiä. Sitä käytetään edelleen aktiivisesti tänä päivänä. Esimerkkinä, USA:n valuuttajärjestelmään on solutettu kovasti egyptiläistä mustaa magiaa ja alkemiasymboleja, joita käytetään tarkoituksellisesti kontrolloimaan suoraan rahavarantoa. Katso vain dollarin seteliin upotettua kätkettyä symbolismia. Tulkoon tietoon, että tarkoituksellinen ja jatkuva mustan magian käyttäminen vahingon aiheuttamiseen johtaa mustaan sydämeen ja sen seurauksena sielun tuhoutumiseen.
 
Salomon armokilpi
 
Kun kosmisen Kristuksen liiton on määrä palata planeetalle ylösnousemussyklin lopussa 2012, kuningas Salomon (Daavidin suku) alkuperäisen verisukulinjan vastuulle annettiin alkemiakielen ja sen opetusten palauttaminen takaisin maan ihmisille. Tämä on henkis-energeettinen tapahtuma sekä ruumiillistumistapahtuma. Kristus Daavidin suvun fyysisenä jälkeläisenä ja universaalin Melchizedekin henki-ilmentymänä ruumiillisti nämä mysteerikouluopetukset ihmiskunnan tulevaa perintöä varten. Matelijat ovat vääristäneet ja vääntänet melkein kaikki Kristuksen opetukset järjestäytyneiden uskontojen kontrolloinniksi.
 
Liitto kuningas Salomon kanssa (ja sen armokilpi) on aktivoitu aloittamaan muutos mysteerikoulujen nykyisessä soluttaudutussa rakenteessa ohjelmoimalla niiden turmeltunut horisontaalinen energia-arkkitehtuuri pallomaiseksi järjestelmäksi. Niillä jotka ovat väärinkäyttäneet teknologioita lineaarisesti (eli satanismi jne.), ei ole samaa vaikutusta rituaaliin tästä syystä. Salomon kilpi on pallomainen morfogeneettinen kenttä, joka on suunniteltu suojaamaan ja järjestämään uudestaan horisontaaliset aikajanaverkostot (ja kellokilpilaitteet) planeettakehossa.
 
Kellokilpilaite on kuin yhdistelmälukko, joka avaa biologiset kellot (eli havaintoasi biologisesta ajasta hallitsee kellokilpilaite) ja tapahtumat ajassa ilmentymään paikallisesti. Salomon kilven erikoistoiminto on kumota verkkovahingot ja katastrofimahdollisuudet, jotka ovat tallennettuna Kultaisen kotkan verkostoihin. Turmeltunut mustan magian energia-arkkitehtuuri on juurrutettuna ja levitettynä planeettakehoon, kollektiiviseen planeettamieleen, planeetan aikajanoihin sekä henkilökohtaiseen kehoomme. Nämä toissijaiset verkkojärjestelmät syöttävät planeetan suurempia käänteisverkkojärjestelmiä ja toisia verkostoja, joita negatiivinen muukalaisagenda käyttää.
 
Tämä turmeltunut arkkitehtuuri ilmentyi myös energiakehovääristyminä arkkienkeleissä ja valo-olentohierarkiassa, joita on olemassa ulottuvuuksien monissa oktaaveissa (langenneet). Kaapattua arkkitehtuuria Egyptin mysteerikoulusukulinjoista Atlantikselta on pääasiassa kontrolloitu horisontaalisti (hallinnut Kultainen kotka, Feenix ja miespuolinen verkko) ja sitä yhdistetään ja hajotetaan vertikaaleilla tasoilla (Valkoinen leijona ja naispuolinen verkko) enemmän kuin koskaan.
 
Tällä muutoksella on suhde edistymiseen, mitä tapahtuu pääsemisessä sydänpohjaiseen miesprinsiippiin, sen henkitoiminnon ilmentymiseksi täysin planeetalle. Tällä on tarkoituksena myös poistaa patriarkaaliset hallintaohjelmat ja estää niiden negatiivista egoturmeltumista pääsemästä todellisin muinaisiin mysteerikouluteknologioihin, joita on käytetty kontrolloimaan muita. Todellisiin mysteerikouluopetuksiin päästään ilman negatiivista egoa ja ne palvelevat täysin Jumallähdettä ja näin ihmiskuntaa. Tämä tieto kuuluu kaikille ihmisille. Se on ykseydenlaki. Siihen voi päästä sisäsfäärin sydänpohjaisesta älykkyydestä ja sitä voidaan kutsua. Mielen älykkyys on lineaarista ja aikasidonnaista, kun taas sydänälykkyys on pallomaisessa kentässä ajattomuudessa (nollapiste). Näiden sfääristen opetusten aktivoinnin julkista saatavuutta lisätään eri tavoin. Jotkut meistä valmistautuvat tällaiseksi aktivointikanavaksi palvelunamme vuonna 2012 ja sen jälkeen.
 
Anubiksen musta sydän
 
Monien vuosisatojen saatossa, sen äärimmäisen hyväksikäytön, tuskan ja trauman tuloksena, mitä sekä ihmiset että ei-ihmiset ovat aiheuttaneet, maan päällä on hyvin tiheitä mustuneen ja pimeän energian taskuja. Korkeampaa aistikykyä käyttäen tämä voi näyttää kuin mustalta tervalta, jähmettyneiltä mustilta kalkkiutumilta, mustan-karmiininpunaisilta kristalleilta, hyönteisen tai matelijan muotoisilta artefakteilta, märkivältä tulehdukselta ja valtavilta kasvaimilta.
 
Maapallo on elävä hologrammitiedosto ja verkkojärjestelmään uppoaa kaikki tapahtumat ajassa ja niiden muistijälki jokaisesta elävästä asiasta. Mikään ei jää näkemättä ja kaikki tiedetään ja tallennetaan syklin lopussa. (Maapallo on massiivinen geenikirjasto ja energiatiedosto kosmokselle.) Monet energiajärjestelmät ovat kuolleita, irtikytkettyjä, hyvin vahingoittuneita tai ohjaavat käänteistaajuustyyppisiä kiertoja. Käänteistaajuudet ovat ajan kuluessa haitallisia, ne estävät praanaelämänvoiman virtaamisen ja näin aiheuttavat lopulta mielenvikaisuutta, sairautta ja kuolemaa fyysisissä muodoissa.
 
Planeetan verkosto on erittäin monimutkainen ja se kulkee elävän ja kuolleen arkkitehtuurin välillä. Osa siitä on luonnonmukaista luomiselle, kun taas osa siitä on keinotekoista. Keinotekoisilla verkoilla negatiiviset muukalaiset ovat geenimanipuloineet ihmisiä nykyiseen irtikytketyn DNA:n tilaan. Niin kuin ristikkomallissa, on planeettaverkoston vertikaaleja, horisontaaleja ja diagonaaleja leikkauspisteitä. Joissain suuremmissa verkostoissa, kuten lohikäärmelinjat ja tähtiportit, on massiivisia pyöriviä pyörrekenttiä, joita ohjaa kristallisydän. Kristallisydän on kristalliverkosto maankuoressa, mikä antaa ohjeita energiataajuuksien ohjaamiseen planeetan energeettisessä kiertojärjestelmässä. Tämä toimii täsmälleen kuin ihmissydän, joka pumppaa verta kehon suoniin ja valtimojärjestelmään. Jos sydän lakkaa pumppaamasta verta raajaan jonkin tukoksen vuoksi, no, seuraa vakavia ongelmia.
 
Planeetalla on näitä vakavia ongelmia pääjärjestelmien kristallisydänverkostossa. Tähän matelijoiden manipulointiongelmaan viitataan Anubiksen mustana sydämenä. Ajan kuluessa ihmiskunnan kuolemaa, tuhoa ja tuskaa kerättiin ja ohjelmoitiin näihin kristallisydämiin, mikä teki niistä mustia sydämiä. Käänteiselektroniverkostot pyörittävät näitä "musta sydän" -järjestelmiä ja ohjaavat vahingollisia energioita planeettaan. Koska mikrokehosuhde vaikuttaa makrokehosuhteeseen, tämä merkitsee, että jotkut meistä käyvät läpi massiivisia muutoksia selvittääkseen tämän vahingon pois omasta kehostamme, jottei se vaikuta pysyvästi atomiin, joka sijaitsee kristallisydämessämme, kateenkorvan alueella.
 
Kun siirrymme vuoteen 2012, verkkotyöntekijät tehdään tietoiseksi asiasta, näiden järjestelmien neutralisoimiseksi tai parantamiseksi aina kun mahdollista, silloin kun aikajana sallii. Timanttisydänlähetykset sinivihreästä äitikaaresta ja ruumiillistettu aurora-kristallimalli ovat osa Anubiksen mustan sydämen parannusta planeetassa ja ihmiskunnassa.
 
Kun tutkimme Anubiksen arkkityyppiä ( en.wikipedia.org/wiki/Anubis), se antaa meille vihjeitä sen ymmärtämiseen, miksi negatiiviset muukalaiset käytävät tätä muistikenttää ja sen arkkityyppiä vaikuttaakseen planeettakenttään. Anubis oli egyptiläinen alimaaliman Jumala ja kun kuollutta henkilöä mitattiin mustalla sydämellä, sydän (ja näin sielu) tuhottiin syöttämään Ammitia. ( en.wikipedia.org/wiki/Ammit)
 
Tämä timanttisydänlähetys (oman ystävällisyytemme ja rakastavan myötätuntoisen sydämemme kautta) on enemmän tietoisuudessamme, parantamaan Anubiksen mustan sydämen, mikä on tallennettuna planeetan verkkojärjestelmään ja siksi potentiaalisiin ihmisolentoihin. Se on fokus parantamisessamme vuonna 2012. Sen tarkoituksena on ihmisten sydämen perimmäinen parantaminen.
 
Onko ylösnousemusflunssaa??
 
Suhteessa yllämainittuihin ilmentymiin planeetan aikajanalla, valotyöntekijöillä on ehkä ollut fyysisiä ongelmia tai unia, jotka liittyvät muistoihin Melchizedekin vihkimyksistä, Egyptin mysteerikoulujen opetuksista tai kiinnostusta Egyptin Jumalien pantheoniin tai niitä vastaaviin tapahtumiin sielun/monadin tiedostoissa. Monet meistä ovat parantaneet sielutraumaa tässä mielessä ja keho ehkä päättää etsiä vapautusta ja sydämen parannusta. Egyptiläisiä artefakteja ja alkemiasymboleja, sfinksi, Anubis ja vastaavia voi tulla nykytietoisuuteesi. (Myös kaikki pää-, kasvo- ja niskachakrat saavat "treeniä". Pienempiä lootuschakroja on avautumassa poskien, silmien ja otsan ympärillä.) Todellisten mysteerikouluopetusten on määrä ottaa paikka järjestäytyneiltä uskonnoilta ja niiden sodalta Jumalasta. Perimmiltään järjestäytyneiden uskontojen purkaminen on osa tyrannian ja sodan lopettamista planeetallamme. Ylösnousemustiede muinaisia mysteerikouluopetuksia soveltamalla on jokaisen elävän olennon jumalainen oikeus.
 
Positiivisten polariteettiolentojen kerääminen
 
Tämä sykli aloittaa yhden tänä aikana inkarnoituneiden sieluryhmien nopeuttamisen, ryhmien monadilähteen positiivisella polariteettivaikutuksella. Tämä merkitsee, että planeettakenttään on nyt enemmän vaikutusta niillä maan päälle inkarnoituneilla ihmisillä, jotka ovat positiivisesti varautuneita ja joilla on positiivisen kentän suuntautuminen. Tällä on suuria seuraamuksia monin tavoin. Kehossamme voi olla yhdellä tasolla tai eri tasoilla näitä sähkövarauksia. Tämä liittyy säderakenteeseen, mikä on moniulotteisen energiakehosi kullakin tasolla. Kun sinusta tulee eheämpi ja harmonisesti yhtenäisempi sisäisen henkesi kanssa, parannat ja integroit kehosi yhdeksi neutraaliksi kentäksi.
 
Esimerkkinä, kun ymmärrämme, että energiakehon fyysisillä ominaisuuksilla on eri varaus mies- ja naismuodossa, positiivisesti varautunut prinsiippi on miespuolisessa fyysisessä muodossa. (Naispuolinen kehomuoto on negatiivisesti varautunut.) Tämä merkitsee, että näemme lisäystä fyysisten mieskehojen kyvyssä vaihtaa fyysinen ja energeettinen olemuksensa neutraaliin tilaan. Silloin kun fyysinen keho parantuu negatiivisista ajatusmuodoista ja näin polariteetistaan, saavutetaan neutraali tila ja tässä tilassa sydänälykkyys voi avautua ja siihen voidaan päästä helpommin.
 
Lisäksi energeettinen "positiivinen, negatiivinen ja neutraali" -prinsiippi on olemassa sielu- ja monadikehojen suuntautumisessa. Olemme kaikki olleet tai olemme näissä kolmessa olotilassa. Syklin lopussa integroimme nämä kolme prinsiippiä ykseyteen. Tämä on osa ylösnousemusprosessia, mikä palauttaa meidät takaisin ykseysälykkyyskenttään. Niinpä riippuen yleisvalo-osuudestamme ja siitä määrästä, mikä vaaditaan vaihtamiseksi takaisin neutraaliin kenttään, meillä on suhteellinen muutosvaikutus olemistasoomme.
 
Toinen esimerkki positiivisesta polariteetista on henkilö, joka omistautuu positiivisille ajatuksille ja teoille, mutta henkilökohtaisesti tuomitsee "hyväksi" ja "pahaksi". Kokonaisuuden palveleminen vaatii neutraaliutta eikä valikoivaa asennetta. Silloin kun olemme valikoivia, alamme valita henkilökohtaisen tahtomme Jumalan jumalaisen lain yli. Pian elämme egoasenteessamme sen naamion alla, että olemme "positiivinen ihminen". Tämä "positiivinen" ihminen siis oppii, ettei ole hyvää tai pahaa ja kun kohdataan ja hyväksytään pimeyden pelko ja kuoleman pelko, näiden pelkojen ulkopuolella on vain neutraalisuutta.
 
Kerrotaan, että henkilön on paljon helpompaa siirtyä positiivisesta varauksesta neutraaliin kuin negatiivisesta. Kun negatiivinen suuntautuminen on tällä planeetalla saavuttanut sadonkorjauspisteen, se merkitsee, että negatiivisen polariteetin olennot siirretään pois planeetalta seuraavassa syklissä, jotta ne voivat tasapainottaa energiavastuunsa. Ymmärrykseni mukaan se ei tapahdu tällä maapallolla, vaan jossain muualla, toisella planeetalla, missä on paljon vähemmän verhoja.
 
Ystävällisyys ennen kaikkea
 
Useimmille meistä on hyvin selvää, että osallistumme johonkin suunnattomaan tapahtumaan maan päällä. Ylösnousemus vaikuttaa kaikkiin ja sillä on henkilökohtaisia seuraamuksia, joilla on erilaisia merkityksiä ja jotka ovat hyvin intiimejä jokaiselle ihmiselle. Yhdistyminen sieluunsa, yhdistyminen Jumallähteeseen on hyvin henkilökohtaista. Ihmisrodun osana tiedämme kaikki, mitä merkitsee kärsiä kamalassa tuskassa ja tuntea täydellistä yksinäisyyttä pimeydessä.
 
Kun päätämme tämän syklin, muista, että kyse on ennen kaikkea ystävällisyydestä. Kunnioita sitä, missä olet, ota tarvitsemasi aika, anna itsellesi tilaa parantua ja löydä lempeyttä itseäsi kohtaan. Kun vahvistat ydintäsi ja voit laajentaa vaikutuspiiriäsi, niin harjoittele satunnaisia ystävällisiä tekoja toisia kohtaan.
 
Yksi sekunti kritiikkiä, sarkasmia, vähättelyä tai vihaisia sanoja voi tärvellä ja haavoittaa lapsen tai ihmisen hänen koko elämänsä ajaksi. Yksi sekunti ystävällisyyttä voi kohottaa lapsen tai ihmisen saavuttamaan suuruuden, mikä sallii hänen löytää sielunsa. Sielu on ystävällinen ja rakastava. Jumala on ystävällinen ja rakastava.
 
Toivottaen teille kaikille mitä onnellisinta joulunaikaa!

Seuraavaan kertaan saakka pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeä sydämeltänne ja toisillenne.
 
Rakkautta aina, Lisa
 
 
Harjoitus: Miten osallistut sisäiseen itseesi
 
Hengitä syvään sydänchakraasi. Näe sydämesi oven avautuvan täysin, kun pidät tätä aikomusta mielessäsi: "Pyydän saada sieluni suurinta tietoa ja olla avoin vastaanottamaan kaiken, mitä tarvitsen kasvaakseni."
 
Pidätä hengitystä 10 sekuntia keskittyen samalla sydänkeskukseesi.
 
Hengitä hitaasti ulos noin 1/4 ja hengitä taas syvään solar plexuskeskukseesi.
 
Pidätä hengitystä 10 sekuntia keskittyen solar plexuskeskukseesi.
 
Hengitä hitaasti ulos noin 1/4 ja hengitä sitten taas syvään.
 
Kun hengität sisään, tuo hengitysenergia solar plexuksestasi ylös sydämen ohi ja vapauta se kruunuchakrastasi.
 
Lepää kolmen hengityksen ajan ja aloita prosessi uudestaan.
 
Kun etenet tämän yksinkertaisen tekniikan kanssa ja siitä tulee päivittäinen harjoituksesi, ehdotetaan esittämään sisäisesti nämä yksinkertaiset kysymykset:
 
* Kuka olen?
* Mistä tulin?
* Miksi olen täällä?
* Mitä minun pitäisi tehdä elämälläni?
 
Muista, ettei ole mitään tapaa tehdä tätä harjoitusta väärin. Päästä irti, tunne sisällä ja seuraa intuitiota hengittäessäsi. Sinun ehkä kannattaa pitää päiväkirjaa vaikutelmistasi myöhempää tarkastelua varten.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >