HomeViestejäLisa Renee11.10.2011 - Myötätuntoinen silminnäkijä

11.10.2011 - Myötätuntoinen silminnäkijä

MYÖTÄTUNTOINEN SILMINNÄKIJÄ
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 11.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
"Myötätunto on hyve - missä tunnekykyä empatiaan ja sympatiaan (toisten kärsimystä kohtaan) pidetään osana rakkautta ja suuremman sosiaalisen yhteyden ja humanismin kulmakivenä - ja korkeimpien periaatteiden perusta filosofiassa, yhteiskunnassa ja ihmisyydessä."
 
Rakas perhe,
 
Kautta planeettaevoluutioaikakausien on kehitetty monia erilaisia humanistisia filosofioita sekä monia järjestäytyneitä uskonnollisia perinteitä. Melkein kaikki niistä ovat korostaneet inhimillisen myötätunnon positiivisia piirteitä hyveenä, mihin pyrkiä jokapäiväisessä elämässä. Kun ajatellaan myötätunto-sanan merkitystä yhteiskunnassamme, ajattelemme yleensä ihmisen luonteenpiirrettä ja sen hahmottamiseemme liittyy moraalista tai eettistä tuomitsemista. Tämä tuomitseminen kumpuaa mentaalikehosta, mikä sitten pyrkii määrittelemään, minkä ihmisinä uskomme olevan hyvää tai pahaa. Aina kun käytämme egosuodatinta muotoillessamme kiinteää uskomusjärjestelmää ja sen sisäistä dialogia, saamme aikaan tuomitsemista. Tuomitsemisemme antaa sitten arvon havaitsemillemme tapahtumille.
 
Tuomitsevan mielen ohjaavasta myötätunnosta tulee erittäin vääristynyttä sopiakseen siihen, mitä uskomme niiden olosuhteiden olevan, jotka todella ansaitsevat myötätuntoisen näkökulmamme. Näiden egomielen vääristymien vuoksi - joita monia vahvistavat uskonnolliset oppijärjestelmät - ajatuksemme myötätunnosta voi samentua hyvin tiheissä tunteissa, kuten syyllisyys, häpeä tai katkeruus. Voimme antaa hyväntekeväisyyteen tunteaksemme olomme paremmaksi, jotta sisäinen ristiriita menee pois siinä uskossa, että olemme myötätuntoinen. Voimme tuntea velvollisuutta siihen ollaksemme hyvä ihminen, henkinen ihminen - meidän pitäisi olla myötätuntoinen ollaksemme empaattisia toisten kärsimyksille.
 
Ilman selkeää perustaa sisäisen ydinolemuksemme kehittämiselle ensimmäisenä prioriteettinamme, meitä voidaan pommittaa energialimalla ja meistä tulee ovimatto, uhrilammas tai loisten ruokaa. Tämä antaa energiakehomme sumentua astraalijätteestä ja siksi sisäinen havaintokykymme on hämmentynyt. "Jos olen myötätuntoinen ja henkisesti motivoitunut ihminen, miksi elämäni tapahtumat ovat niin hämmentäviä ja tuskallisia?"
 
Yleensä valotyöntekijöillä kaikki tämä hämmennys tapahtuu siinä ajatuksessa, että olemme rakastava ja myötätuntoinen ihminen - ihanne mihin pyrkiä. Silloin kun emme tunne sisäistä eroa ja iloa myötätuntoisuudesta, ajan kuluessa sulkeudumme tunteellisesti ja energeettisesti pelkästä hermostollisesti uupumuksesta ja tunteesta, että olemme loppuun kulunut. Tämä ei tietenkään ole aitoa myötätuntoa eikä hedelmällistä kenellekään ihmiselle, joka ei opi, miten siirtyä ohi näiden energeettisten tasapainottomuuksien ruokkimisesta (tai riippuvuussuhteista).
 
Epäselvyys ja ohjautuminen egon tuomitsevasta asenteesta missään havaintotavassa - itseen tai tosiin kohdistuvassa - on energeettisesti kuluttavaa eikä kestä uudella energia-alustalla. Polarisoitunut egomekanismi luo jakavan havaintotavan, mikä suodattaa valikoivaa myötätuntoa - "Valitsen sen, mitä pidän hyvänä tai pahana, määritelläkseni, mitä kohtaan tunnen myötätuntoa." Tämän tyyppinen persoonasuodatin saa aikaan itsepetostilan, missä ihminen usko olevansa henkisesti myötätuntoinen, koska valikoivasti on olosuhteita, jotka ansaitsevat hänen myötätuntonsa. Siksi tuo ihminen on hyväksynyt aseman tai puolen, mikä on määritelty jonkin moraalisten tai eettisten linssien avulla hyväksyttäväksi todellisuudeksi. Silloin kun ajattelemme myötätuntoa hyvänä tai pahana (tai kehitämme valikoivan myötätunnon), olemme kadottaneet sen ydinolemuksen, mitä aito henkinen myötätunto itse asiassa on.
 
Saavuttaakseen Jumalan äärettömän myötätunnon kaikkea elämää kohtaan on oleellista ruumiillistaa neutraalin tarkkailijan tietoisuus, mikä estää kaikki tuomitsevat henkilökohtaiset näkemykset ja kiinnittymisen lopputulokseen.
 
Myötätunnon voima, mitä ohjaa luonnollisesti Jumalan elävän olemuksen älykäs malli ruumiillistuneena jumalaiseen ihmiseen, joka on saavuttanut neutraalin tarkkailijan tilan, parantaa kehon, muuttaa aikajanoja (kohottaa lopputuloksia), paljastaa petoksen, aktivoi valokehon, hakee sielusirpaleita ja yhdistää universaalin mielen puhtaaseen nerouteen ratkaistakseen kaikki energeettiset ristiriidat osapuolten välillä. Älykkäästi suunniteltuna luomaan yhtenäisyyttä sen ydinolemus pyrkii ratkaisemaan, sovittelemaan, tervehdyttämään ja harmonisoimaan. Tämä on perimmäinen alkemiatyökalu Jumalan nestemäisen valon teknologiasarjassa - myötätuntoinen silminnäkijä.
 
Mitä jos myötätuntoisena silminnäkijänä oleminen on todellinen tarkoituksemme, ydintarkoitus joka määrittelee yhtenäisen ihmiskunnan tulevaisuuden perussuunnan? Mitä jos ei-egomyötätunto on voimakas avain, mikä avaa anti-inhimillisen ahdistuksen otteen, transformoitavaksi alkemisesti aidoksi ihmiseksi ja planeetan heräämiseksi? Missä kohtaa egon trauma on kiertänyt ja vääristänyt sisäistä myötätuntoista silminnäkijääsi?
 
Aidon ihmisyyden paluu on empatiaa
 
Jumalan luonnonlakien (ykseydenlaki, ykseyslähdekoodi) paluu planeetta-arkkitehtuuriin on älykäs malli, mikä ilmentyy suoraan Jumalan lähdeolemuksen myötätuntoisesta silminnäkijästä. Jumalan lähdeolemus on tuo aito, kunnioittava sydän, joka perustuu myötätuntoon kaikkea elämää kohtaan ja on avain aidon ihmisyyden palauttamiseksi planeetalle, mikä on kadottanut ihmisyytensä. Anti-inhimillinen rakenne ja lait, jotka määrittelevät nykyisen aineellisen todellisuutemme, on sidottu pullistuneen ja itsekkäästi hallitsevan egon prioriteetteihin. Mitä enemmän egot uhrasivat ja murhaisivat elämää henkilökohtaisista ja itsekkäistä syistä, sitä enemmän karmasairauksia (kuolleen valon miasmaa) ja niiden saastuneita tasapainottomuuksia levisi kollektiiviin. Ihmisen sairaan mielen kollektiivisaaste on johtanut sosiopaattiseen käyttäytymiseen ja asenteeseen, mikä on täysin yhteydetön elämään. Ilman yhteyttä elämään on ilman yhteyttä sieluun ja Jumalan lähdevaloon.
 
Yhdistyäkseen taas elämään ja näin arvostaakseen ihmiselämää, on tunnettava empatiaa ja myötätuntoa itseä ja toisia kohtaan. (Tämä on jokaisen ihmisen korkeimman potentiaalin todellinen ydinolemus.) Ilman tunteiden kokemista ihmisestä tulee yhteydetön ja kyvytön tuntemaan tai kokemaan mitään. Useimmat ihmiset ovat täysin tunteellisesti ja energeettisesti sulkeutuneita siitä henkisestä sairaudesta, mitä on koettu uskomattoman trauman kautta. Ilman kosketusta tunteisiin ei voi parantua tai kehittyä henkisen tiedostamisen kautta.
 
Tämä on matelijaydinongelma - tunteeton ja karkea barbaarisuus mikä saastuttaa yhteiskuntajärjestelmämme mekaaniseksi automaattikäyttäytymiseksi, piittaamatta sen seuraamuksista ihmisiin tai planeetan elämään. Tästä narsistisesta käyttäytymisestä on tullut ihmisten asenteiden hyväksyttävä standardi, suurella kustannuksella ihmisille ja planeetalle. Selviytyäkseen tästä uskomattomasta tunnetraumasta ihminen on kehittynyt älylliseksi narsistiksi, aivan kuin matelijakontrolloijansa. Narsismi antaa tilapäistä mielihyvää nälkäiselle ja tyytymättömälle egolle, joka pyrkii tyynnyttämään sisäisen tuskansa ja pelkonsa mustaa aukkoa. Tämä tilapäinen mielihyväkierto on ohi eikä sitä tueta enää energeettisesti ylösnousevalla planeetallamme. Sen seurauksena älyllisten egojen nälkäiset haamut (inkarnoituneet ja inkarnoitumattomat) kiemurtelevat tyytymättömyyden kiduttavassa ahdistuksessa.
 
Aidosti ihminen
 
Myötätuntoinen silminnäkijä joka palaa planeetalle, on ajankohtainen pakollinen prosessi, mikä on elettävä elämässään aitona ja todellisena sinuna. Ei ihmisenä, joka luulet olevasi, vaan ydinolemuksena niin, kuin ohjataan sisäisen henkesi kautta. Sinun ei anneta olla mitään muuta, paitsi se kuka oikeasti olet, etkä voi mukautua kenenkään toisen kuvaan siitä, kuka sinun hänen mielestään pitäisi olla. Nyt on se aika, että sinun on pakko löytää se ydinolemus, joka asuu sisälläsi, ilmentääksesi ulkoisesti aidon potentiaalisi sielua toteuttavana olentona. Jumala tietää, kuka oikeasti olet, ja nyt sinun on löydettävä aito sinä kohtaamalla Jumala. Ja Jumala haastaa sinut olemaan aidosti ihminen etkä ehkä pidä siitä!
 
Tämä prosessi voi olla raaka, silloin kun kiinnitymme lopputulokseen tai emme osaa vaadittavaa neutraalisuutta haastavien elämänolosuhteiden edessä. Voimme tuntea olevamme kahlehdittu joihinkin elämänolosuhteisiin, että meitä rangaistaan joutuessamme elämään niitä. Ei ole sellaista kuin rangaistus tai tuomitseminen, koska nämä ovat ihmisen keksimiä (matelija) ajatusmuotoja. Päästäksemme sisäisen totuutemme ydinolemuksen elämiseen, meidän on juuri nyt kohdattava suuria ja syviä haasteita. Haasteet auttavat meitä kokemaan asioita, joita olemme ehkä määritelleet itsellemme siitä hämmentyneestä ja itsepetostilasta, mitä luulemme haluavamme elämän kokemuksista.
 
Tämä itsepetos tai egon hämmennys luo henkisen epäharmonian ja meitä sitten "korjataan" päästäksemme takaisin harmoniaan henkisen lähteen kanssa. Monta kertaa itsepetos perustuu myös valintoihin, joita olemme tehneet menneisyydessä, ja se tulee täydellisestä harhakuvitelmasta siihen liittyen, mitä luulimme elämäntilanteen olevan. Tämä merkitsee, että olemme rakentaneet elämänkokemuksemme ja tehneet elämänvalintamme valheiden pohjalle, jotka kumpuavat itsepetoksestamme.
 
Vaikka olisimmekin suloinen ja rakastava ihminen, emme voi edistää itsepetosta elämämme millään alueella. Tämä itsepetos ei voi jatkua eikä jatku, kun ihmiskunta kehittyy henkisesti. Meidän on nähtävä ja tunnistettava totuus ja päästävä egoitsen ja sen petollisen ympäristön yläpuolelle. Perimmiltään elämällämme ei ole muuta tarkoitusta kuin henkinen kasvu ja sielun kehittyminen - prosessi itsemme saamiseksi takaisin itsemme rakastamiseen ja täysivaltaisuuteen. Epäharmoninen ajatusmuoto on, että luulemme egohavaintotavalla olevamme oman elämämme kontrollissa ja tiedämme, mikä on parasta. Tämä ajattelumuoto kutsuu suurta henkilökohtaista kärsimystä. Useimmat meistä pysyvät valtavan tuskan kuopassa siitä epätoivoisesta halusta, että jotain erilaista tapahtuu meille. Tämä ajatusmuoto kutsuu myös suurta henkilökohtaista kärsimystä.
 
Olemme inkarnoituneet tälle ylösnousemusjaksolle sitoutuen elämään totuuttamme ja tulemaan taas aidosti ihmiseksi. Kohdatessasi suuria elämänhaasteita (kuten tapahtuu tällä hetkellä monille meistä) siunaa tapahtumaa Jumalana, joka näyttää sinulle korjatun polun päästäksesi takaisin harmoniaan, tai ole neutraali tarkkailija tietäen, että Jumala on perimmäinen auktoriteetti ja voima elämässäsi. Heitä tuo ego pois ajajan penkiltä ja selätä se maahan. Mitään ei tapahdu sattumanvaraisesti, kaikki on yhteydessä johonkin tarkoitukseen, kaavaan tai lähteeseen. Kun sinua aletaan selkeästi ohjata ydinolemuksestasi, hämmennys ja itsepetos häviävät läpinäkyvässä sisäisessä valossa.
 
Ego on alistettava korkeamman voimasi auktoriteetille saavuttaaksesi sisäisen rauhan ja suuremman yltäkylläisyyden uudessa energiassa. Kun pystyt saavuttamaan tämän mielen tyyneyden, koet paljon enemmän rauhaa ja energiatukea kaikissa elämäsi olosuhteissa. Mikään ei voi manipuloida tai traumatisoida sinua enää, kun kaikkien asioiden makrokosmisen tarkoituksen ja mallin näkemisestä tulee hyvin selkeää.
 
Aito myötätuntoinen rakkaus tuo luonnostaan yhtenäisyyttä. Aito rakkaussuhde on suhde oman sisäisen olemuksesi kanssa. Silloin kun ruumiillistamme rakkauden, koemme Jumalan. On välttämätöntä olla rakkaudessa ja rauhassa itsensä kanssa, jotta kykenee rakastamaan toisia pelotta. Oman arvon, arvokkuuden ja kunnioituksen tunteminen avaa mahdollisuuden tuntea epäitsekästä rakkautta toisia kohtaan. Tätä prosessia opettelemme ja elämme ylösnousemusjakson lopussa tullaksemme taas aidosti ihmiseksi.
 
Jalo kahdeksankertainen polku
 
Monet meistä ylösnousemusaikajanalla ovat olleet hämmentyneitä niistä uskomattomista vaatimuksista ja haasteista, jotka näyttävät aikaansaavan merkittäviä esteitä ja tunnetuskaa siitä, ettei saa tukea. Saadaksemme tukea uudessa ykseyslähdekoodiarkkitehtuurissa mikä on planeetallamme (maaliskuusta lähtien), meidän on opittava elämään noita energioita uuden hallitsevan fysiikan mukaan. Tätä merkitsee ilmaisu "vahdinvaihto", kun vanhoja loisenergioita ei enää tueta uudessa arkkitehtuurissa ja ne romahtavat systemaattisesti.
 
Ykseyslähdekentän uusia energioita on arvostettava keskinäisessä vaihdossa, mikä perustuu energia-arvoon. (Ks. "Ihmisarvon uudelleenkoulutus" -uutiskirje) Koska energia ei valehtele, siitä puumerkistä tulee selkeä, että keskinäistä energiavaihtoa on tapahduttava. Näinä päivänä ei tehdä virtaavaa vaihtoa, mikä on värähteellisesti sopimatonta vastuuseesi edistää ensin omaa henkistä kasvuasi. Tämä johtuu siitä, että jos luet tätä, olet sopinut osallistuvasi ylösnousevaan planeettaan ja ihmiskuntaan. Et pysty kieltämään tätä vastuuta enää yhtään pidempään. Energialait ovat muuttuneet täysin ja jos jotain ei ole tuettu yksi, viisi tai 20 vuotta sitten, tilanne on täysin erilainen nyt.
 
3D-talouden romahtamisen tarkasteleminen on yksi tapa nähdä ylösnousemusmuutos energeettisesti. Sinun ei tarvitse olla kollektiivin köyhyystietoisuuspelkojen kohde tietämällä, että Jumallähde on ensisijainen yltäkylläisyytesi ja turvasi. Jumallähde antaa, silloin kun harmonisoidut, tunteaksesi itsesi sisäisenä henkenä, mikä olet. On oltava aito ollakseen harmoniassa ja näin tuettu.
 
Jokaisella energiaulottuvuudella ja siihen liittyvällä taajuusasteikolla on lait, jotka hallitsevat sen liikettä. Koska meidät on ohjelmoitu suljetun järjestelmän matalamman ulottuvuuden kenttiin ja siihen liittyvien vääristyneiden lakien taajuusaitaan, monet meistä ovat edelleen hämmentyneitä siitä, miten meitä voidaan tukea uusissa energioissa. Kaikki tavat joilla olemme olleet olemassa ennen, miten olemme tehneet rahaa tai ansainneet resursseja, miten meillä on ollut suhteita, miten olemme vuorovaikutuksessa ulkoisen maailman kanssa - kaikki tämä on muuttumassa. Yhdistymissäännöt (egohavaintotavan kautta) ovat muuttuneet ja monilla meistä ei ole aavistustakaan siitä, mitä meidän pitäisi tehdä selviytyäksemme tuossa muutoksessa.
 
Jalo kahdeksankertainen polku on perussuuntaviivat, mikä ehkä auttaa sinua määrittämään tavan pitää mielesi kurissa ja nopeuttaa keskittymistäsi suoraan linjaan ykseyslähdekentän kanssa. Tämä on pikakartta, joka johtaa sinut henkisen tuen kokemiseen heti. Nämä ohjenuorat ovat ydinharjoitus, mikä on kehitetty vasta-alkajille ja johtaa aina kehittyneeseen meditoijaan saakka.
 
Jalo kahdeksankertainen polku jaetaan kolmeen perusosaan tietoisuuden kehitysprosessin kuvaamiseksi ja se on seuraava:
 
Jako*
- viisaus
- eettinen käyttäytyminen
- meditaatio
 
Kahdeksankertainen polku*
1. oikea ymmärrys
2. oikea aikomus
3. oikea puhe
4. oikea toiminta
5. oikea toimeentulo
6. oikea ponnistus
7. oikea tietoisuus
8. oikea meditointi
 
Hankitut tekijät*
9. ylempi oikea tieto
10. ylempi oikea vapautuminen
 
(Huom. alkuperäisessä tekstissä ryhmät (*) on esitetty rinnakkain kolmessa sarakkeessa)
 
ENSIMMÄINEN VAIHE:
 
Kun on vasta herännyt, ensimmäisenä tehtävänä on keskittyä henkisen talosi rakentamiseen valamalla perusta. Henkisen talosi rakentaminen aloitetaan sitoutumalla meditointiharjoitukseen keskittyen oikeaan ponnistukseen (pitää tahtosi kurissa ja olla johdonmukainen), oikeaan tietoisuuteen (ota ego pois ajajan paikalta ja puhdista pelko-ohjelmat) ja oikeaan meditaatioon (miten tämä saavutetaan). Tämä ensimmäinen askel on tavallisesti, silloin kun henkilö toimii 4-5-6-valokehotoiminnoissa ja ankkuroi tuon taajuuden täysin fyysiseen kehoon. Valtaosa ihmisistä on tällä taajuustasolla nyt. Johdonmukainen ja aito halu harmonisoitua sielun kanssa antaa upeita tuloksia hyvin nopeasti uudessa energiassa. Koet merkittävää transformaatioenergioiden syöksymistä, opastusta ja sisäistä muutosta, jos sitoudut tähän elämäntyylinä. 12D-harjoitus on erinomainen tekniikka perustaa meditointikäytäntö. (Katso video www.youtube.com/user/EnergeticSynthesis#p/a/u/0/XhuLXYLhz-c)
 
TOINEN VAIHE:
 
Kun hallitset ensimmäisen tason perusharjoituksen, siirry sitten toiseen vaiheeseen. Käyttäydy eettisesti elämän ydinperiaatteena meditointiharjoituksesi lisäksi. Kun kehityt henkisesti, eettisyys ei ole enää ponnistelua. Siitä tulee vain luonnonmukaista kaikelle, mitä olet jo. Koska pelko ei kontrolloi sinua, tehdään valintoja, jotka kannustavat elämänvoimaa olemaan kaikkien käytettävissä. Tutustu periaatteeseen sisäistääksesi oikean puheen (puhuen myötätuntoisesti kaiken elämän puolesta), oikean toiminnan (antautuen jumalaiselle järjestykselle, ihmisen järjestykseen reagoimisen sijasta) ja oikeaan toimeentuloon (perustuen sisäiseen harmoniaan, ei pelkopohjaiseen manipulointiin rahan saamiseksi). Kun meditoit tai pohdiskelet, mitä nämä eettisen käyttäytymisen kolme periaatetta merkitsevät, vedät luonnostaan puoleesi selkää ja rakastavaa tukea ilmentääksesi niiden olemuksen elämääsi.
 
KOLMAS VAIHE:
 
Kehittyneelle henkiselle vihittävälle tämä taso vaikuttaa monissa tapauksissa siltä, missä kohtaa energeettinen johtaminen (Lähteen määräämä johtajuus) alkaa oletusarvoisesti tulla selväksi ulkoisessa ilmentämisessä. Kolmas vaihe sulauttaa viisauden muihin ydinharjoituksiin. Tähän mennessä kaikki muut harjoitukset ovat täysin elämäntyyliä eikä mitään ponnistelua vaadita tai tapahdu energian ohjaamiseen. Kaikki on nyt-hetkessä. Henkinen tietoisuus tulee määriteltyä, kun vähäisin ponnistus opitaan maksimoimaan Jumalan valovaikutuspiiriksi maailmaan.
 
Oikea aikomus kehitetään osana täydellistä palvelemista ja omistautumista Jumalan elävälle valolle. Oikea ymmärrys selkenee sitten hävittämään kaikki havaintovirheet, jotka olivat luoneet egon pelkoa ja itsepetosta. Oikea tieto annetaan lahjana, mihin sisältyy, että aito tieto on harmiton teko kaikille olennoille. (Tieto ilman Jumaltietoisuutta on mustaa magiaa ja saa aikaan tuskan ja kärsimyksen karmatasapainottomuuksia maailmassa.) Tämä aito tieto antaa sitten perimmäisen vapautumisen, kun kuolemasta, tuskasta ja kärsimyksestä tulee merkityksettömiä yleiskuvassa. Oikea vapautuminen on täydellinen ja kestävä rauha ja turvallisuuden ja yhteyden kokeminen on suoraan ykseydessä Jumallähteen kanssa. Ykseydestä tulee luonnollinen olemistila.
 
Jos tämä resonoi omaan prosessiisi tukikeinona ylösnousemusmatkallasi, käy katsomassa tätä linkkiä en.wikipedia.org/wiki/Eightfold_path (englanniksi).
 
Androgyyni- ja indigolapset
 
Kun etenemme ylösnousemussyklissä useammat tähtisiemenistämme ja indigolapsistamme alkavat säteillä ydinolemustaan ja inkarnoitumisen evoluutiotarkoitustaan planeetalla. Meillä on biologisia ikiä, missä tähtilapset alkavat päästä siihen ikään, jolloin he ovat enemmän selvillä sisäisestä ydinitsestään kuin aikuiset. Tämä aiheuttaa monia ristiriitoja yhteiskunnan nykyisissä koulutus-, uskonto- ja vanhemmuustyyleissä.
 
Viimeisten 12 vuoden aikana uusi tietoisuuslaji on inkarnoitunut planeetalle ja monet ovat hyväksyneet kutsuhuudon auttaa ylösnousemisessa ja polariteettikuilun parantamisessa. Monilla tähtilapsilla on polariteettia integroiva androgyynimalli, mikä on suunniteltu polariteettien yhdistämiseen, ja nyt he paljastavat tämän ulospäin ydinolemuksenaan. Kun he kehittyvät biologisesti teininuoriksi, monet lapset ovat ymmällään siitä vihamielisestä tai raivostuneesta reaktiosta, minkä he saavat vanhalta kalkkeutuneelta matelijajärjestelmältä. Tämä negatiivinen reaktio käy läpi heidän koko biologisen perheensä ja avuttomat ja huonosti varustautuneet koulutus- ja sosiaaliset järjestelmät.
 
Kun tunnistamme nämä rakkaat heidän roolistaan, voimme käyttää myötätuntoista silminnäkijää ja nähdä heidät sellaisena, keitä he oikeasti ovat. Voimme nähdä teini-ikäisten ja nuorten aikuisten liikettä homoseksuaalisuuteen ja biseksuaalisuuteen sekä hämmennystä sukupuoliroolistaan ja seksuaalisuudestaan. Voimme nähdä lisää nuoria aikuisia, joita ei voi perinteisesti nimittää naiseksi tai mieheksi. Tämä on sellainen sukupuolisovittamisen piirre, mikä on suunniteltu integroimaan ja yhdistämään mies-naispolariteetti ja mitä ilmenee indigoyhteisöissä. Tämä on osa heidän panostaan mies- ja naisroolien uudelleenmäärittelyssä, tutkien uusia ja vaihtoehtoisia olemistapoja.
 
Ongelmana on, että hämmennys tästä käyttäytymisestä ja harhaanjohdetut egon itsepetokset voivat olla tunteellisesti traumatisoivia nuorille. On uskomatonta astraaliharhakuvitelmaa, mitä käytetään toisen chakran viettelyn kautta uskottelemaan, että poikkeava ja vastuuton seksuaalisuus on okei luomisvapauden nimissä. Tämä saa indigot epätoivoisesti ansaan saavuttaakseen vapauden tällä orjaplaneetalla väärinjohdettujen havaintojen ja sisäisen ahdistuksen kautta.
 
Kun näemme enemmän ja enemmän tähtilapsia julistamassa homoseksuaalisuutensa ja biseksuaalisuutensa, yhteiskunnallisten asenteiden on saatava ote tästä muuttuvasta mallista ja selvitettävä se egon tuomitseminen, jota kohdistetaan näihin nuoriin. Meidän täytyy avata keskustelu opettamaan ja tukemaan heitä itsensä rakastamisen ja hyväksymisen oppimiseen ensin, synnyttääksemme ehdottomasti rakastavia suhteita, jotka perustuvat vilpittömyyteen ja energeettiseen vastuullisuuteen. Tämä ryhmä on ollut hyvin hämmentynyt ja sillä on korkea itsemurhamäärä. Aikuisia indigoita jotka ovat suuntautuneita samaan sukupuoleen, voidaan kutsua tukemaan näitä nuoria aikuisia tai lapsia. Tavoitteena on kohoaminen korkeamman tietoisuuden havaintotapaan, tukemaan heidän ydinolemuksensa ilmaisemista ilman matalamman chakran tuska- ja traumavääristymää.
 
On tärkeää huomata, että "homona" olemisen yhteiskunnallisella nimikkeellä on henkinen tarkoitus, mikä on ollut piilossa tai vääristynyt. Tätä elämäntyyliä häiritsevä vääristymä on ollut valtavaa lohikäärmemielenkontrollia järjestäytyneiden uskontojen kautta. Monet sielut päättävät olla homo oppiakseen yhdistämään sisäiset energiapolariteetit, mitä ei ollut saatu loppuun aiemmissa elämissä. Jotkut ovat tulleet peruuttamaan taajuusaitaa pitämällä käänteispolariteettia kehossaan 555-verkon kumoamiseksi. Jotkut tulevat muodostamaan uutta neurologista mallia ihmisen mentaalikehoon. Jotkut tähtisiemensielut ovat täysin androgyynejä omalla planeetallaan ja ovat tulleet maan päälle oppimaan, mitä sukupuoli on.
 
Vaikka luonnonmukaisia luomisperiaatteita, joilla on mies- ja naispuolinen energiaprinsiippi, nuo periaatteet eivät ilmenny nätisti ja puhtaasti nätti rusetti päällä. Ei ole helppoa ja ehdotonta vastausta niihin myriadeihin tarkoituksiin, joita tämä on ilmentänyt maan päälle. Kuitenkin opeteltaessa rakastavaa myötätuntoa kaikkea elämää kohtaan, tämä on tietysti yksi alue, mistä ihmiset voisivat oppia paljon empatiaa.
 
Lähettäkäämme hetki tätä lukiessamme rakastavaa myötätuntoa ja rukouksia kaikille indigolapsillemme ja ihmisperheellemme, jotka syntyivät "tällaisina". Kunnioitamme ja rakastamme teitä!
 
Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa. Olkaa lempeitä sydämeltänne ja toisillenne.
 
Rakkautta aina, Lisa
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >