HomeViestejäLisa Renee10.9.2011 - Päästä irti kaikesta mitä tiedät

10.9.2011 - Päästä irti kaikesta mitä tiedät

PÄÄSTÄ IRTI KAIKESTA MITÄ TIEDÄT
 
Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 10.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Rakas perhe,
 
Emme käänny takaisin. Ihmiskunnan tulevaisuus, ihmislajin tuleva suunta on panoksena ja alkupanos on pelattu. Olemme ajoista parhaimmissa ja pahimmissa. Sitä epävarmuutta ja hämmennystä ei ole kieltäminen, mitä tunnemme tämän planetaarisen energiakaaoksen huippukohdassa. Tämä nopeasti lisääntyvä kaaos on tulosta planeetan energeettisen perusarkkitehtuurin massiivisista muutoksista ja se on täysin välttämätön prosessi mahdollistamaan kehittymisen seuraavaan sykliin.
 
Tämä kaaoshuippu on lisännyt radikaalisti ympäristön läpinäkyvyyttä sen tarkastelemiseksi, miten riippuvaisiksi ihmiset ovat tulleet mielen kontrolloiman todellisuuden valheellisista ohjelmista. Näitä mielen kontrolliohjelmia levitetään, jotta 3D-ihmiset uskoisivat, että fyysinen maailma ja egomme on universumin keskus. Meitä pakotetaan nyt oppimaan syvempi universaali totuus todellisuuden aidosta luonteesta ja sen käsittäminen voi olla hyvin tuskallista. Egoluonne tuhotaan ikuisen elävän valon ylimmän laadun läsnäolessa. Elämäntarina on ohi sellaisena, kuin tunsit sen egostasi, 3D-persoonamatriisista. Sitä ei koskaan tule olemaan, mitä luulit sen olevan. Olemme jättämässä rajallisen egoluonteen elääksemme kosmisessa tietoisuudessa, äärettömässä henkiluonteessa. Ääretön tietoisuutemme elää vain nyt-hetkessä.
 
Käytösepätasapainoa, mielisairautta, rikkoutuneita järjestelmiä, irrallisia vakiotekstejä jotka toistuvat "automaattimentaliteettikoneesta", on ilmeisesti KAIKKIALLA 3D-ympäristössä. Ilman peräsintä, ilman suuntaa (mihin voi päästä vain vakauttamalla sisäisen ydinolemuksen) monet tuntevat äärimmäistä hämmennystä tämän kiihtyvän kaaoksen keskellä. Se miten hahmotamme ja koemme tämän ajankohdan ylösnousemusjaksossa, on henkilökohtainen valinta. Selkeys tässä massiivisessa hämmennyksessä vaatii tietoisuutta negatiivisista malleista ja niiden kiinnikkeistä ja sitten keskittynyttä egomielen kuria niistä vapautumiseksi. On aika poistaa kaikki kiinnikkeet ulkopuoliseen lopputulokseen ja henkilökohtaisiin tuloksiin.
 
Monilla ihmisillä on vaikeuksia ymmärtää sen monimuotoisuutta, mitä he käyvät läpi, ja todellisuudessa he katsovat, kun heidän egohavaintoaan todellisuudesta puretaan nyt. Koska useimmat ihmiset tulkitsevat väärin sen, mitä ilmenee, se voi olla hyvin traumaattista. Näin ei tarvitse olla ja vaihtoehto on tarjolla. Mielenkontrolli on ollut niin tehokasta tällä planeetalla, että useimmat ihmiset kieltävät monien asioiden olemassaolon, joita valvoo ja kulkee todellisuudessa ympärillämme joka päivä. Sellaisia kuin maan ulkopuoliset lajit ja ufot, joita on ympärillämme joka päivä (ja useimmilla meistä ei ole aavistustakaan miksi). Sellaisia kuin helikopteri ja pikavene mitkä on kaiverrettuna 5000 vuotta vanhaan egyptiläistemppeliin (todistaen, että olimme hyvin kehittyneitä vuosisatoja sitten). Sellaisia kuin valtaeliitin pelkomenetelmä, mikä luo jatkuvia "näkymättömiä" vihollisia mediaan ohjaamaan yleistä mielipidettä suotuisaksi luopumiselle omista perustuslaillisista vapauksista. Sellaisia kuin uskominen siihen, että hallitus ja talousrakenteet (kuten rahoitusinstituutioiden pelastaminen) auttavat ensisijaisesti kansaa pysymään töissä tai saamaan katon päänsä päälle.
 
Kaikki nämä esimerkit - joko suoraan tai epäsuoraan sotkettuna negatiiviseen muukalaisagendaan - yhdistyvät yleisesti yhteen pauhaavaan faktaan: kaikki edistävät pettämisen ja orjuutuksen kautta anti-inhimillisiä agendoja hyväksytyksi yhteiskunnalliseksi käyttäytymistavaksi. Pysymällä unessa näille petoksille tai olemalla tekemättä mitään jatkamme näiden kontrollointijärjestelmien ruokkimista ja pitämistä hengissä.
 
Monet ihmiset sanovat: "Miten mikään tästä liittyy oman elämäni elämiseen?" Liittyy KAIKIN TAVOIN henkilökohtaiseen elämääsi, elättekö sinä, lapsesi ja tulevat aikajanat oman luovan ilmaisumuotonsa vapaudessa ja itsemääräämisoikeudessa. Värähtelet siinä, missä värähtelet nyt, kun jätät kehosi, tämän planeetan tai kirkastut ylösnousevaksi orbiksi. Se mitä päätät nyt, vaikuttaa sukupolviin. Panosta pysyvään osaasi ja pääse suhteeseen sisäisen ydinhenkesi kanssa. Päästäksesi ydinhenkeen sinun on kohdattava syvän pelon ja itsepetoksen varjot. Tunnusta ne. Näe ne. Sitten anna ne Jumalalle. Joustamaton mieli vain jatkaa pimeiden voimien olemassaolon kieltämistä ja yrittää jatkaa todellisuuden aidon luonteen peittämistä. Meidän on kohdattava ulkoinen petos päästäksemme sisäiseen totuuteen ja esitettävä vaikeita kysymyksiä. Kuka tästä hyötyy? Milloin heräämme ja todella näemme sen, mitä katsomme? Nähdäkseen lopulta tämän planeettatodellisuuden luonteen on PÄÄSTETTÄVÄ IRTI KAIKESTA, MITÄ TIETÄÄ. Vapauta mielesi.
 
Hyväksy kaikki sellaisena, kuin se on nyt
 
3D-egoitsemme ja sen vääristyneen uskomusjärjestelmän vahvistamista ei enää jatketa ulkoisessa ympäristössä. Niillä jotka ovat ylösnousemuspolulla, tulevaisuuden näkymien kartoittaminen, suunnittelu ja strategiointi ovat ohi. Elämänvoimasi on korkeamman itsesi käsissä ja opettelet, miten kommunikoidaan uudella kielellä ilman egon sekaantumista asiaan. Siihen on syynsä, mistä ikinä löydätkin itsesi nyt. Tyytymättömyys, onnettomuus ja turhautuminen elämäsi olosuhteisiin voidaan muuttaa vain nyt-hetken havainnossa - tulevaisuudessa ei ole mitään taikavastausta ruokkimaan onnetonta egoa. Voittaaksesi onnettoman egon sinun on antauduttava ja hyväksyttävä olosuhteet sellaisina, kuin ne ovat nyt.
 
Monet harjaantumattomat ihmiset käyttävät tässä kehitysvaiheessa edelleen selviytymismekanismina egon tosiasioiden kieltämistä ja ulkopuolen syyttämistä kaikesta. Tämä lisää vastustusta ja energeettisiä vastaiskuja ruokkimaan epämukavia olosuhteita, mikä pitkittää ongelmaa. Meidän on lopetettava syyttelypeli ja hyväksyttävä vastuu omista elämänolosuhteistamme riippumatta siitä, mistä löydämme itsemme. Eläminen ja hengittäminen kehossa tällä planeetalla kertoo, että olet suostunut olemaan täällä tänä haastavana aikana. Hyväksy tuo vastuu välttämällä egon syyttelykäytöstä tai uhrimalleja.
 
Ulkoinen ympäristö on monilla ihmisillä nyt murenemassa - työ, suhteet, terveys, raha, omaisuus ja sosiaalinen taso. Seinät, katto ja lattia sortuvat ja monet ihmiset ovat suuressa paniikissa menettäessään hahmottamansa ulkoisen vahvistuksen turvallisuudelle ja varmuudelle. Tämä on tietysti suurta harhaa, mikä on purettava voidakseen elää tietoisesti harmoniassa ydinolemuksemme kanssa, mikä sisältää potentiaalin äärettömään tietoisuuteen. Mistään fyysisestä ei löydy turvaa - ainoa turva on yhteytemme sisäiseen ytimeemme ja aitoon sydänolemukseen. Jos sinulla on fyysisten rakenteiden purkamisen aika, hengitä, antaudu ja hyväksy kaikki sellaisena, kuin se on nyt. Ole niin hiljaa paikallasi kuin mahdollista. Kaikki tulee olemaan hyvin. Asiat etenevät sitten elämässäsi paljon helpommin.
 
Valaistu polku turvallisuuteen on tasapaino
 
Jos voimme herätä mielemme kontrolloimasta ulkoisesta painajaisesta ja todella alkaa tuntea sisäisesti, pystymme myös tuntemaan valaistun polun, joka johtaa meidät aitoon turvaan ja tasapainoon. TURVALLISUUTEEN ON VALAISTU POLKU, MILLE PÄÄSTÄÄN SISÄISEN TASAPAINON KAUTTA. Silloin kun yhdistynyt yksilö saavuttaa sisäisen tasapainon (riippumatta ulkoisen kaaoksen intensiivisyydestä), turvallisuuden ja vakaan perustan selkeä valaistu polku on aina läsnä. Tämä säteilee uskomatonta rauhaa ja se koetaan konkreettisesti, silloin kun sisäinen tasapaino saavutetaan.
 
Tasapainon saavuttaminen meditoinnin, egon puhdistamisen ja minkä tahansa muun sinulla toimivan itsepohdiskelutekniikan avulla on erittäin tärkeää nyt. Tämä tasapainopolku johtaa Aurora-suojelijoiden isännöimälle ylösnousemusaikajanalle ja on avoin jokaiselle ihmiselle, paikalle ja asialle, mikä on vuorovaikutuksessa uuden energian ykseyslähdekoodiarkkitehtuurinsa kanssa. Tähän arkkitehtuuriin yhdistymiseksi on haluttava tuntea sisäinen valo tai olla ykseydessä Jumallähteen kanssa. Jumallähteeseen voi päästä vain puhtaan sydämen tunne- ja aistiälykkyyden kautta. On jokaisen ihmisen vastuu oppia, miten yhdistyä henkilökohtaiseen sydäntilaansa ja päästä sisäiseen ydinolemukseensa. KUKAAN EI VOI TEHDÄ TÄTÄ PUOLESTASI.
 
Yhtenäisyyden, vapauden, täysivaltaisuuden ja henkisen ylösnousemuksen periaatteita ylläpidetään kaikille olennoille ja niihin pääseminen on suhteessa puhtauteen, mikä asuu sydäntilassa. Puhtaalla sydämellä on korkea taajuus, mikä kykenee yhdistymään Jumalvoimaan. Mustuneella sydämellä on matala taajuus eikä se voi yhdistyä Jumalvoimaan. Mitään elämänvoimaa ei tuomita, ei pidetä syntinä tai arvottomana. Kaikkea elämää arvostetaan tasavertaisesti ja kaikelle annetaan kaikki mahdollisuudet kehittyä. Jumallähde ja tuon ikuisen lähdekentän energiafysiikka on kuitenkin matemaattista arkkitehtuuria eikä siihen voi päästä egoarkkitehtuurista tai sen mielenhallintajärjestelmistä.
 
Vapauta mielesi, elä sydämestäsi ja lopeta pelon hallinta tekoihisi ja löydät turvallisuuden Jumalvoimista. Se on näin yksinkertaista. Kuitenkin SINUN on sovellettava tuota sitoutumista kaikille tasoille ja integroitava se jokapäiväiseen elämääsi. Jos omistaudut päivittäin soveltamaan näitä perusperiaatteita, löydät vapautuksen negatiivisen ego-orjuuden ahdistuksesta. Tämä negatiivinen ego-orjuus ilmentää henkisesti orjuutettujen olentojen itse luoman helvetin. Kyse on samasta egoarkkitehtuurista, mitä negatiiviset muukalaiskontrolloijat käyttävät ihmisten orjuuttamiseen.
 
Sitoudu elämään ja ilmaisemaan tasapainoa kehossasi, mielessäsi ja tunteissasi henkisen yhteyden ja egon mielen ja tunnekurin kautta. Kontrolloijilla on nollavoima sinuun, silloin kun olet heidän taajuusulottuvuutensa ulkopuolella ylläpitämällä neutraalin tasapainon. Jos pysyt pois mielen ja tunteiden polariteetista ("parempi ja huonompi" -ajattelumuodoista), niiden on erittäin vaikeaa manipuloida tai kontrolloida sinua. Kontrolloijilla ei ole pääsyä kontrolloimaan nyt-hetken tietoisuutta eivätkä ne ymmärrä Jumalvoiman toimivaa itsejärjestäytymistä. Silloin kun pystyt säilyttämään ja sitten ilmentämään energiatasapainon (tarkkailijana kiintymättä lopputulokseen), Jumalvoimat voivat päästä olemukseesi ja tuoda ratkaisun, sovinnon ja rauhan epätoivoisimpiinkin olosuhteisiin. Muista, että pelko sulkee oven Jumalvoimalta, kun taas tasapaino (rauha ja rakkaus) avaavat sen.
 
Ole hereillä elämättä kieltämisessä
 
Ei tarvitse elää täydellisessä kieltämisessä, jotta uskomaton ulkoinen kaaos ja inhimillinen tuska eivät vaikuta henkilökohtaisesti. Useimmat ihmiset valitsevat kieltämisen välttääkseen tuskaa. Jos kiellämme pimeän voiman olemassaolon, niin annamme sille voiman manipuloida meitä naamioituen Jumalan valoksi. Jos voimme nähdä kaaoksen ja tuskan sellaisena, mitä se on, hyväksyä sen hetkessä, niin meillä on voima kutsua Jumallähde valaisemaan tietä. Määräysvaltasi komentaminen Jumalan ikuisessa valossa pimeyden kohdatessa on paljon tehokkaampaa petoksen, valheiden ja manipuloinnin hävittämisessä.
 
Pimeydellä ei ole mitään mahdollisuutta kasvotusten läpinäkyvän totuuden kanssa. Pimeyden kontrolloimat negatiiviset olennot ovat tietämättömiä valosta, tietämättömiä laeista ja ne ovat huijareita. Pimeät voimat tai egovoimat ovat irti Lähteestä, eivät kerro koskaan totuutta eikä niihin voi koskaan luottaa henkilökohtaisessa selviytymisessä ja itsensä ruokkiminen toisilla on niiden ainoa prioriteetti. Tämä pätee näiden voimien riivaamiin ihmisiin sekä moniulotteisiin olentoihin. Tämän tuloksena monia valotyöntekijöitä huijaavat pimeät mestarit ja negatiiviset muukalaiset sanoen olevansa Jeesus, Äiti Maria, arkkienkeli Mikael ja kuka tahansa, jonka ne egossasi lukevat pehmeäksi kohdaksesi.
 
Eläminen todellisuuden aidon luonteen kieltämisessä sallii lopulta pimeiden voimien manipuloida egosi sokeaa pistettä. Kieltäminen ruokkii petosta ja tämä ruokkii manipulointia. Vain se, että ihminen ei usko negatiivisiin voimiin tai maan ulkopuolisten mukanaoloon tällä planeetalla, ei merkitse, etteivät nämä voimat vaikuta hänen elämäänsä. Tämä on kuin elämistä jäniksenä, joka pistää päänsä pensaaseen. Tietämisen valitseminen merkitsee, että on päätettävä kasvaa aikuiseksi ja ottaa vastuu. Planeetta tarjoaa kahta vaihtoehtoa: kehittyä tai pysyä kärsimyksessä. Kun kielletään jatkuvasti vaatimus omasta vastuusta kehittyä, henkinen ahdistus vain pitkittyy. Silloin kun sinua informoidaan ja sinulla on evoluutiotausta (ylösnousemus), voit valita ja siksi olet voimaantunut. Sinulla on henkilökohtainen valta siihen, mitä valitset, silloin kun saat tietoa, ja voit valita sisäisen rauhan kasvusi myötä oppiaksesi omaa vastuuta. Kun osallistut kasvuusi ja hyväksyt asiat sellaisina, kuin ne ovat nyt, lakkaat kärsimästä tuskassa.
 
Yhteiskunnallinen lammasihmisten vaikutus
 
Kuitenkin kun monilla ihmisillä on heikot sopeutumistaidot (mikä vaatii mielen ja tunteiden joustavuutta), uskomaton älyllinen turhautuminen ja tunneraivo on ilmeistä kollektiivissa. Monia ihmisiä kiihottaa kollektiivinen ihmismieli ja he joutuvat pois kontrollista sen negatiivisen vaikutuksen vuoksi. ITSEKURI AJATUSMUODON TAI TUNTEEN LÄHTEESTÄ KORJAA TÄMÄN ONGELMAN VÄLITTÖMÄSTI. Kysy itseltäsi: onko tämä ajatus tai tunne minun? Onko tämä tunnemanipulointia tai ajatussekaantumista? Ole välittömästi samaistumatta ajatukseen ja tunteeseen ja tunnista sen lähde. Mistä se tulee? Haluatko ottaa sen omaksesi?
 
Selkeyden puute psyykkis-tunteellisen kurinalaisuuden välttämättömyydestä, jotta voi olla tasapainoinen ja terve ihminen, on valtava ongelma yhteiskunnassamme. Tämä itsekurin puute ruokkii itseoikeutettuja egomaanikoita, mikä johtaa yhteiskunnalliseen "lammasihmisten" massamielikontrollointiin. Lammasihmiset on hyvin helppoa kytkeä kollektiiviseen mieleen ja heitä voidaan kontrolloida nykyisellä kontrolloijien levittämällä pelko-ohjelmalla. Lammasihmisiä on hyvin helppoa manipuloida ja heitä voidaan käyttää luomaan lisää kaaosta ja häiriöitä harhautustaktiikkana.
 
Useimmiten pimeät voimat toteuttavat tämän käyttämällä ihmisen oikeamielistä tuohtumusta osoittamaan, että hänen egonsa on oikeassa. Jokainen verkkotyöntekijä on ollut lammasihmissekaantumisen - monta kertaa selkeän negatiivisen muukalaisriivauksen - vastaanottajana jossain kohtaa. Tällä hetkellä mullistus, säämanipulointi ja psykologinen terrorismi ovat niiden suosikkipelko-ohjelmia. Niiden oma etu on pitää suurempi yleisö väärin informoituna, oppimattomana, köyhyyden vaivaamana ja tuskallisen harhautettuna kaikin mahdollisin tavoin. Silloin kun on yhdistynyt sisäiseen ytimensä, kaikki tämä on merkityksetöntä. Saavuta sisäinen tasapaino ja omistaudu Jumalalle ja nämä asiat lakkaavat häiritsemästä sinua.
 
Näemme kaikki lisää valmistautumattomien ihmisten ja harjaantumattomien mielien hämmentyvän tässä pakotetussa planeettamuutoksessa itsemme transformoimiseksi. Monet meistä ovat täällä opastamassa massoja uudelleenkoulutukseen ja kuntoutukseen pois alemmasta egomielestä. Tämä evoluutio vaikuttaa kaikkiin tällä planeetalla sillä määrätyllä aikajanalla, millä he ovat sopineet osallistuvansa ylösnousemusprosessiin. Näemme, että joihinkin ihmisiin ei näytetä vaikuttavan ja toiset traumatisoituvat, kun taas toiset elävät iloisesti yhdistyneenä. Mikään tästä ei ole meille tarkoitettu ongelma korjattavaksi, kun meidän on keskityttävä omaa sisäiseen itseemme.
 
Useimmille ihmisille jotka on tavanomaisesti ohjelmoitu pelkoihin perusselviytymisestä, viimeaikaisen rakenteiden purkamisen intensiivisyys on ollut raakaa. Perusstressihallintaa, positiivisia ajattelutaitoja ja tunnekehitystä trauman voittamiseksi ei enimmäkseen ole opetettu yhteiskunnassamme ja koulutusjärjestelmissämme. Jos järjestelmä tuottaa huonot sopeutumistaidot, se heikentää yksilön kykyä hallita omaa elämäänsä hyväksymällä oma vastuu. Tämä negatiivinen manipulointi ja ajatuskontrolli on vallitsevaa tällä hetkellä kollektiivisessa massamielessä. Miten käsittelet stressin siitä, että kaikki mitä pidit todellisuutena, kaikki mitä varten luulit eläväsi, ei ole itse asiassa totta? Päästä irti kaikesta, mitä tiedät. Vapauta mielesi.
 
Toisella puolella
 
Meillä jotka olemme selviytyneet toiselle puolelle, sisäinen rauha ja tukeva energia ovat kunnioitusta herättäviä. (Siis tämä merkitsee, että SINÄ pääset tänne myös!) On hyvin selvää, että Kristus-aurinkokehon virtaava valo on täällä ja voimme tuntea sen elävän kehomme sisällä. Teemme uutta asuinsijaa timanttiaurinkokristallikeholle itsessämme ja tässä planeetassa ja sydämestämme säteilee iloinen optimismi, että "teimme sen"!
 
Opettelemme uutta timanttiaurinko-aistikieltä, kun tämä on energiakommunikoinnin uusi taso, mikä on täysin muuttanut tapaamme prosessoida informaatiota. Tämä vaihe on vaatinut eristäytymistä auttamaan kehoa valmistautumaan uuteen asetelmaan ja tutkimaan, miten keho reagoi tähän taajuuslinjaukseen. Monilta meistä on poistettu äskettäin 7D-ristiinnaulitsemisimplantit ja odotamme seuraavina viikkoina monadiviritystä tähän merkaba-kiertojärjestelmään, mikä juoksuttaa elävää "krystistä" (kristalli?) valoa kehomme läpi. (Tämä kiihtyi kesäkuun alun paikkeilla, kun magnetosfääri muuttui ja jotkut meistä aloittivat ylösnousemuksen ruumiillistamisprosessin heijastaen sitä muutosta, mikä siirtää meidät kuusolmuyhteydestä aurinkosolmuyhteyteen.)
 
Tämä asetelma generoi täysin erilaisen kipinävirran ympäri eteeris-atomista kehorakennetta. Tämä uusi pallomainen muoto on plasma-aaltojen "peilipallo", joka generoi säteittäisen kehon läpi ja ympäri. (Säteittäisellä keholla on napa, joka yhdistää koko monadiperheen aina biologiaan saakka.) Nämä plasma-aallot heijastetaan uudesta valolinssistä, joka liikkuu akselitonaalilinjojen, solmujen ja kirkastamispisteiden mutkikkuudessa merkaba-kierron läpi. On joukko kehomuutoksia ja oireita.
 
Solaarifeminiinisyys palaa
 
Viimeaikaisten kuuvoimiin liittyvien planeettamuutosten vuoksi monet naiset ovat tällä kertaa kestäneet massiivisia muutoksia kehossaan dramaattisemmin kuin miehet. Valheelliset kuukontrollit manipuloivat magneettikenttiä, kontrolloivat magnetosfääriä ja loivat keinotekoisia taajuusaitoja, jotka tukahduttivat ihmiskuntaa välitettyjen mielenkontrolliohjelmien kautta. Tämä generoi vääristyneitä magneettiääniaaltoja, mikä kontrolloi aineen puristusmäärää ja johtaa lopulta fyysisen kehon (kuolema) ja joskus sielukehon molekyylitiivistymiseen. Tämä fyysisen kehon magneettinen puristusmäärä (mikä nopeutti kuolleen valon miasmaa) on yksi syy, miksi fyysinen keho on ollut kyvytön ruumiillistamaan korkeamman taajuuden monadikehoaan.
 
Maaliskuussa kun ykseyslähdekoodiarkkitehtuuri ankkuroitiin tähän planeettaan, monet meistä (ylösnousemuksen prototyypittäjät) alkoivat työskennellä tämän uuden feminiinimallin ruumiillistamissa, feminiiniprinsiipin solaari-istuttamisessa. Tämä muuttaa kuun kenttävääristymää ja sen keinotekoisia magneettileimoja siinä mielessä, miten se on vaikuttanut feminiinikiertoihimme ja biorytmeihimme. Tämä liittyy myös massiivisen tukahdutusinsertin poistamiseen käpylisäkkeestämme. On joukko kehomuutoksia ja oireita.
 
Koko sisäeritysjärjestelmämme ja se, miten se tuottaa, jakaa ja sisäistää hormoneja verenkiertoon, on hitaasti muuttumassa. Koko biokemiamme ja bioresonanssimme muuttuu. Kuukautiskierto sekä naisen lisääntymiselimet käyvät läpi nuorennusta ja valjaiden, implanttien ja artefaktien poistamista. Tämä saa aikaan kaikenlaisia mielenkiintoisia ja tuskallisia sivuvaikutuksia, kun keho sopeutuu vakiinnuttaakseen tämän uuden hormoni- ja verikemian.
 
Ruuansulatusjärjestelmämme käy läpi täydellistä huoltoa. Useimmissa tapauksissa vaaditaan vain vähän kiinteää ruokaa ja runsaasti nesteitä ja se saa olosi tuntumaan paljon mukavammalta. Tämän uskomattoman taajuuden vuoksi ruuansulatusjärjestelmä ja aineenvaihduntajärjestelmä hidastuvat valtavasti ja kaikki energia vaaditaan taajuusintegraatioon. Tämä merkitsee, että maksa on kiireinen eikä suolistossa ole peristaltiikkaliikettä. Ruokavalion vähentäminen nesteisiin, vanukkaisiin ja pieniin määriin ravintoainepitoista ruokaa, minkä on superhelppoa kulkea läpi, on paras valintasi, jos koet tätä. Jos tässä kohtaa syöt mitään kiinteää tai huonosti sulavaa ruokaa, sinulla on pullistumista, kaasua, röyhtäilyä ja käymistä vatsassa. Se ei ole kaunista ja tuntuu pahalta.
 
Kun integroimme lisää valoa, muutamme mitokondrio-DNA:ta (lähteet äidiltä) ja sitä, miten hyödynnämme solujen energiamuunnosta. Tarvitsimme ennen enemmän hiilihydraatteja muuntamaan energiaa toimittamaan kehotoimintojamme. Auramme tasapainottunut valomäärä heijastuu nyt ATP-energiajakeluun soluissamme. (ATP kuljettaa kemiallista energiaa soluissa aineenvaihduntaan.) Selvästi vaikuttaa siltä, että kulutamme paljon vähemmän ruokaa tästä eteenpäin. (Lisätietoa ATP:stä (suomeksi) http://fi.wikipedia.org/wiki/Adenosiinitrifosfaatti)
 
Henki- ja aineliitot (rod ja staff)*
 
Nämä nimitetyt tähtisiemenyhdistelmät ovat olleet planeettakenttäarkkitehtuurissa helmikuusta 2009 alkaen purkamassa polariteetin (kaksoisaalto) Vesica Piscis -valjaita ja NRG-ohjelmaa, minkä pääpaikka on Iso-Britanniassa. Näiden rakenteiden käyttöä planeetalla on kerätä, imeä ja kääntää elämänvoimaa ja seksuaalienergiaa ihmisistä. (Tämän äärimmäisen polariteettivääristymän voittamiseksi nämä parit rakentavat alustan kolmoisaaltokentälle, mikä sallii todellisen tantraliiton (sydän) tapahtua.) Näiden liittojen sisään kätketyt paljastukset ovat hämmästyttäviä, kun niillä on hyvin monia eri tarkoitusulottuvuuksia ylösnousemusprosessissa.
 
Jotkut näistä liitoista on geneettisesti tarkoitettu työskentelemään "kirkastamisorbiarkkitehtuurin" mallintamisessa merkaba-kehoon, kun sekä hengen (rod) että aineen (staff) korjattuja prinsiippejä vaaditaan mahdollistamaan tämä toiminto timanttiaurinkokristallikehossa. Kun feminiiniprinsiippi (staff) sisältää monadisuunnitelma-arkkitehtuurin valamaan 13. äitiakvamariiniporttia, solaari-isä Ra-prinsiippi (rod) yhdistyy siihen sisäisen tähtiportin avaamiseksi 45 asteen pyörimiskentässä, mikä luhistuu harmoniseksi orbikehoksi.
 
Tuo sisäinen tähtiportti sijaitsee timanttiaurinkoydinkehossamme ja mahdollistaa fyysisen ja aurakehomme täydellisen kirkastumisen. Kun fyysinen keho dematerialisoituu vetäen hiukkasmassansa kehoytimen keskelle, massa vedetään ytimeen 45 asteen kulmassa neljältä sivulta. Dematerialisoitumisluhistumisessa orbikenttä pyörii 360 asteessa, harmoniassa nollapiste/144:ään. Sisäinen pyörivä ydin avautuu universaaliin monadiytimeen ja jokainen suunta ja liikemahdollisuus (mihin tahansa tapahtumahorisonttiin) avautuu tietoisuuden tiedostamiskenttään. Liikkuminen ympäri tästä orbikehosta tuntuu kuin liukumiselta. Vastaavasti kuin liukkaalla yhdellä raiteella, on liukuvaa tietoisuuskenttähavainnon suuntaliikettä edestakaisin. Se on vähän kuin "merijalat" kävellessä maan päällä purjeveneessä seilaamisen jälkeen. Tällä kokemuksella on ehdoton muutos "maadoittumiseen", koska havainto itsestä ja sijainnista ei vastaa mitään, minkä tunnemme täällä maan päällä!
 
Selvästi Äidillä on hihassaan edelleen paljon yllätyksiä meille ja kapasiteetti tulla vapaaksi ja kirkastuvaksi ylösnousseeksi orbiksi universumissamme näyttää olevan yksi mahdollisuus jättää meidät miettimään.
 
Kiitos ES-yhteisölle ja kaikille planeetan verkkotyöntekijöille, jotka ovat sitoutuneet puhdistumistyöhönsä ja jotka kaikin tavoin tukevat planeettaamme ylösnousemaan. Juhliessamme ES-internetyhteisön neljättä vuosipäivää nyt 11.9. olemme liittäneet mukaan bonusmeditointipuhdistushoidon kaikille lukijoillemme. Sen mukaan kuin tunnette opastettavan henkilökohtaisesta 12D-kentästänne, niin tässä Suojelijameditoinnissa on erityinen kieli puhdistamaan ja vapauttamaan 911-maailmanloppuohjelmasta ja sen mielenkontrolli-istutteista. Tämä Suojelijameditointi on energeettinen arkkitehtuurikumoaminen Alfa-Omega-agendalle, joka tunnetaan myös Negatiivisena 911-muukalaisaikajanana. (Tämä on ES-yhteisömme tehtävä ja tarkoitus.) Sitoutukaa inhimilliseen vapauteen!
 
Tässä on linkki meditaatioon: www.energeticdownloads.com/AOAOmegaClear.mp3
 
Seuraavan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.
 
Rakkautta aina, Lisa
 
 
*Suom. huom.: rod ja staff viittaavat kristinuskon peruskäsitteisiin, missä rod on mm. ristin pystypuu, henki, maskuliinisuus ja staff mm. ristin poikkipuu, aine, feminiinisyys. Tämän tekstin viittauksissa on käytetty sanoja "henki" ja "aine".
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >