HomeViestejäLisa Renee11.7.2011 - Ihmisarvoon liittyvää uudelleenkoulutusta

11.7.2011 - Ihmisarvoon liittyvää uudelleenkoulutusta

IHMISARVOON LIITTYVÄÄ UUDELLEENKOULUTUSTA

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 11.7.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Monia ihmisiä lisää on johdatettu ylösnousemusprosessiin ja he kestävät nyt henkilökohtaisten ja ammatillisten asioiden purkamishuippua, kun 3D-järjestelmien rakenteet romahtavat. Kaikki mihin uskoimme ja mitä pidimme todellisuuden luonteena, haastetaan olemassaolomme ytimeen saakka. Meidät pakotetaan kehittymään ja sopeutumaan hetkestä toiseen muuttuvan maaston pyörremyrskyyn, joka vaikuttaa elämäntapaamme. Kun meidän ydinolemassaolomme haastetaan näiden valtavien transformaatioiden aikana, monet tuntevat pienimpienkin ongelmien vahvistuvan niin, että jokainen valinta tuntuu kuin elämän tai kuoleman kysymykseltä. Tosiaankin, ongelmat joista ennen tulimme hulluksi tai joiden uskoimme olevan iso juttu onnellisuutemme varmistamisessa, menettävät merkityksensä elämässämme. Ei ole enää mitään, mistä pitää kiinni tai mihin tarttua. Meidän on tultava vähemmän kiinnittyneeksi asioihin ja auliimmaksi päästämään henkisesti irti "konkurssiarvoista" selviytyäksemme siitä transformaatiosta, mikä vaaditaan tullaksemme tasapainoisemmaksi tunteessamme todellisesta ihmisyydestä. Mitä sinulle merkitsee olla ihmisystävä?

Ihmisyyden palauttaminen

Käymme ihmisrotuna läpi evoluutiomuutosta, mikä on paluuta oman aidon olemuksemme tuntemiseen. Se on inhimillinen. Monet ihmiset tuntevat maailmanlaajuisen muutoksen, mikä vaatii sisäistä keskustelua tutkiaksemme henkilökohtaisten arvojemme syvällistä muutosta. Se mitä arvostamme, mille annamme merkitystä, käy läpi perustavaa laatua olevaa muutosta. Tämä muutos on uudelleenkoulutusta arvostamaan kaikkea ihmiselämää ja edistämään elämänvoimaa (kaikkia eläviä asioita ihmisen valtakunnassa), jotta aito ihmisyys palautuu tälle planeetalle. (Jos tuo aikajana ei ole mahdollinen tällä planeetalla, tulevaisuuden valintamahdollisuus tuodaan ulottuville toisilla planeetoilla, jotta ihmistietoisuuden kehittyminen jatkuu ilman matelijaorjuutta.) Ainoa tapa arvostaa elämää ja luoda elämää arvostavia yhteiskuntarakenteita, on ymmärtää, mikä on tuonut meidät tähän tilaan - tilaan, missä arvomme keskittyvät vihaan, syrjintään, korruptioon ja murhaan yhteiskunnallisina normeina ja niitä edistetään voimakkaina roolimalleina lapsillemme. Toimiiko tämä olemassaolon tila ihmisyyden puolesta? Kuka hyötyy?

Monet tieteelliset teoriat yrittävät selittää, että ihminen on tullut tähän nykyevoluutiotilaan darwinilaiseen luonnon valintaan perustuen. Tämä on täysin väärin. Tällä planeetalla ei ole ihmislajin manipuloidussa suunnassa ollut mitään "luonnollista valintaa" yli 5500 vuoteen. Ulkopuolisten mukanaolo on aina ollut osa ihmisen geenimateriaalia ja tarkoituksellista evoluutiota tämän planeetan kehityksessä. Tämä tosiasia paljastuu kiistatta yleistiedoksi tulevaisuudessa, koska se on totuus. Aletaan myös ymmärtää, että värähtely joka luo vihasta, syrjinnästä, korruptiosta ja murhasta kumpuavia ajatusmuotoja, ei ole ihmiselle luonnonmukainen. Ne ovat anti-inhimillisiä ja "anti-elämällisiä" matelija-ajattelumuotoja, joita on olemassa voimina ja olentoina, jotka ohjaavat noita voimia. Ihmisten laajaa enemmistöä on tiedostamatta "riivannut" tai sen ottanut haltuunsa nämä voimat, joita he eivät ymmärrä.

Näin anti-inhimilliset muukalaisvoimat tunkeutuivat asteittain ihmisrotuun tälle planeetalle. Se vastaa infektiota, mikä levisi virustartuntana kollektiiviseen mieleen ja kollektiivikehoihin tiedostamatta, miten se tapahtui. Sitä tiedostamatta, että ihmisiä käytettiin, riivattiin ja orjuutettiin, ihminen oli altis sellaisten voimien manipuloinnille, joita se ei pystynyt fyysisesti havaitsemaan. Tämä on yksi Suojelijoiden perspektiivi siihen, miksi monet maan ulkopuoliset ryhmät ovat harvoin päättäneet tehdä suoran intervention planeetalle. Kehittyneet maan ulkopuoliset naapurirodut jotka elävät harmoniassa luonnonlakien kanssa, ovat tehneet kollektiivisopimuksen osallistua näiden "anti-elämällisten" voimien lopettamiseen, jotka hallitsevat ihmisen valtakuntia - ennen kuin ihmiskunta tappaa itsensä.

Ihmisolennon luontainen ydinolemus ei ole viha - se on rakkaus, mikä on ikuinen elämänvoima. Jos ihminen kuluttaa itsensä vihalla, sen ikuinen luonne on mahdollista tuhota. Tämä valinta on kriittisen tärkeä kaikille ihmisille näinä voimakkaina evoluutioaikoina.

Rahan arvo vs. elämän arvo

Sen korruption tulemiseksi läpinäkyväksi, joka kulkee kaikissa kontrolloijajärjestelmissä (ja sokeasti sallii elämämme jatkuvan saastuttamisen), meidän on lakattava arvostamasta rahaa (rajallinen) yli elämänvoiman (ääretön). Sen muuttamiseksi, miten tulimme tähän nykyiseen yhteydettömyyden ja tunnekidutuksen ihmistilaan, meitä vaaditaan katsomaan syvälle varjoitsemme pimeisiin koloihin. Olemme antaneet anti-ihmisasenteen ja kontrolloijien anti-ihmisagendan manipuloida varjoitseämme. Tällä agendalla on nyt tukikohta massaväestössä kaiken sen perusteella, mitä meille on annettu yhteiskunnallisena arvona ja siksi ihmistietoisuusvoimanamme.

Rahan, valuutan arvo on ottanut valtaansa kaikki muut arvot, jotka edistävät ihmiselämää tai suojelevat toista elävää olentoa. Panostaminen rajallisiin rahamaailmoihin on ottanut etusijan useimpien ihmisten halusta panostaa tietoisuutensa äärettömään luonteeseen. Tästä tietämättömyydestä on vakavia seuraamuksia. Matelijaedustajisto ja sen pieni joukko ihmissätkynukkeja ovat luoneet järjestöjä, joista tuli korruptoitunut papisto, mitä ihmiset palvovat. Kun ne kuluttavat planeettamme resursseja ja varastavat ihmisten vaurautta ja hyvinvointia, ne nauravat meidän typeryydellemme. Niitä ei voisi vähempää kiinnostaa ihmisten potentiaali tai ihmisoikeus elää planeetalla tuntien hyvinvointia. Ne nauttivat ihmiskauhusta ja -tuskasta ja ruokkivat sitä ja siksi luovat kontrollijärjestelmiä, jotka varmistavat sitä tapahtuvan jatkuvasti. Miten voimme jatkuvasti sallia sosiopaattien ja heidän psykoosiensa olla ihmisvaltakuntamme hallitsijoita ja päätöksentekijöitä? (Katso profiili sosiopaattipiirteistä/matelija-ajattelutavasta, mitä muodostaa maailmamme hallitsevan luokan www.mcafee.cc/Bin/sb.html (englanniksi).)

Kun ihmisen massaväestössä jatkamme sen arvostamista, mitä nämä sosiopaatit syöttävät meille valheina, niiden keskitetty valtakeskus toteuttaa jatkuvasti negatiivista muukalaisagendaa monien "tytäryritystensä" kautta. Lopulta "ruokaketjun" huipulla on negatiivinen muukalaisagenda, joka on maailmamme valuuttojen ja niiden markkinoiden manipulointikontrollin takana. Raha on kontrolloijaryhmän manipulointityökalu, joka annetaan valtaeliitin korruptoituneille ihmisille. Tälle ryhmälle on annettu epäharmonisten arvojemme kautta valta perimmiltään päättää, kenellä on resursseja ja kenellä ei, kuka elää ja kuka kuolee, kuka saa syödä tai nähdä nälkää, kuka saa koulutusta ja kuka kuolee syöpään ja kuka voidaan parantaa. Valtaeliittiperhe ei koskisi edes muutaman metrin kepillä suurimpaan osaan siitä, mitä tuodaan ihmismassoille pilaantuneen ruuan, lääkehoidon tai teknologian hyväksyttynä standardina. Ja tätä kaikkea lietsotaan sepitetyllä uskomuksella, että ihmiset ovat vapaita ja heillä on vapaa tahto tässä orjuuttavassa kontrollijärjestelmässä. Niin kauan kuin sallimme heidän asettaa ihmisarvomme ja kontrolloida sitä, emme ole koskaan vapaita.

Antautuminen ilman alistumista negatiivisuuteen

Kultainen sääntö muistettavaksi Hengelle antautumisessa on: älä manipuloi. Niillä jotka vastustavat näitä elämänmuutoksia tuntemattoman pelosta, on ollut raakaa aikaa. Pysy valppaana ja hereillä ja kulje sielusi pimeän yön läpi mielen manipuloimatta saadakseen kontrollin. Anti-elämänvoiman ensisijainen työkalu on manipulointi. Jos manipuloit toisten tunteita tai olosuhteita omista peloistasi käsin, annat vain suuren heikon kohdan hyväksikäyttämistä varten elämässäsi. Jos olet valotyöntekijä tai tähtisiemen, vaikutus on tuhatkertainen hankaloittamaan suurempia tarkoituksiasi ja se altistaa työsi negatiivisuudelle.

Viimeaikaisten planeettamuutosten aiheuttama nopeutuminen vaikuttaa ihmisiin kaikilla henkisen kehittymisen tasoilla ja alistetaan pakolla antautumaan sille, mitä on. "Mitä on" -tila on hyvin eri asia kuin se tarina, mihin useimmat ihmiset uskovat ja mitä he ovat kertoneet itselleen todellisuuden luonteesta. Mitä enemmän luulet olevasi elämäsi kontrollissa egon manipuloidessa sitä, mitä on, sitä suurempi negatiivisuusvyöry palaa sinulle. Jos tässä uudessa arkkitehtuurissa olet aloittanut henkisen ylösnousemisprosessin, manipulointi vahvistuu raskaaksi ulkoiseksi hinnaksi, joka maksetaan nopeasta oppimisestasi.

Jotta vihitään rauhallisesti maailman muuttuvaan toimintamalliin, tämä aikajakso vaatii tasapainon ja tyyneyden saavuttamista myös silloin, kun seurauksena on paniikkia. Meille jotka olemme olleet mukana henkilökohtaisessa kehitystyössä vastuuseen itsestä ja energeettiseen tilivelvollisuuteen, tämä on ollut odotettavissa. Näimme tämän tulevan, kun maailmanlaajuinen makrokosminen liike on johtanut samojen mallien ilmentymiseen henkilökohtaisten kokemustemme mikrokosmisella tasolla. Meidän on opittava komentamaan henkilökohtaista tilamme Jumalan täysivaltaisuudella saavuttaaksemme rauhan. Tätä ryhmää on siunattu lopultakin saamaan energeettistä tukea ja se on ensimmäinen aalto, joka elää harmoniassa ylösnousseen ihmisprototyypin kanssa.

Vanhaa energiaperustaa ei enää ole ylösnouseville ihmisille ja he ovat huomanneet maailmansa hajoavan, kun perusta romahtaa. Ne jotka seisovat ihmisevoluution risteyksessä - ymmärtäen planetaariset muutokset tai ymmärtämättä niitä - ohjataan kohtaamaan suoraan kauhistuttava totuus siitä valhekasasta, mikä on peittänyt aidon arvon.

Maailmanlaajuisesti kauhistuttava totuus paljastuu jokaisen median julkisen koetinkiven edessä. Republikaani-demokraatti, Obama-Osama ovat kaikki keskenään vaihtokelpoisia kuvia, jotka heijastavat sitä sankari-vihollinen-valhetta, mitä yleisö on halunnut kuulla tuutulauluna pysyäkseen unessa. Kaikki on manipulointipeliä. Lisääntynyt läpinäkyvyys on ainoa takuu, kun järjestelmät romahtavat. Se mihin monet ihmiset ovat panostaneet vakaana todellisuutena, romahtaa, koska se oli rakennettu valheiden heikolle perustalle. Kaikki valheet luovat petos- ja vilppiverkon ja monet noista massoille kerrotuista valheista paljastuvat rikkoutuneen järjestelmän kautta - järjestelmän joka on rakennettu manipuloinnille nukkuvan "karjamassan" paimentamiseksi suoraan teurastamolle. Lopettaaksemme manipuloinnin paimennettavana olemisen meidän on herättävä, vaikka näkemämme olisi tuskallistakin. Harhaa ja petosta pirstoutuu kaikkialla.

Uudessa energiassa kukoistaminen

Kun meidät puretaan ja poistetaan vanhoista anti-elämärakenteista, niin mennäksemme menestyksekkäästi eteenpäin meidän on muutettava henkilökohtaisia arvojamme niissä tavoissa, joilla olemme vaihtaneet energiaamme ja valuuttaamme. Vaikka omistaisimmekin rahaa, meidän täytyy arvostaa itseämme ja toisia ilman paheksuntaa tai katkeruutta. Meidän on opittava vahvuutta ja kurinalaisuutta pelottomuuden säilyttämiseksi nyt-hetkessä. Tämä taloudellisen turvattomuuden kokemus - vaikka voi ollakin kamala - opettaa, miten ohjautua sisäisesti ja vaalia ennen kaikkea henkiyhteyttään. Jos hallitsee tämän pysymällä tyynenä, saa kaiken tarvitsemansa ja tuetaan siihen kohtalosuuntaan, mikä sinulle on suunniteltu. (Ei sinun aikataulullasi, vaan jumalaisella aikataululla. Kärsivällisyyttä vaaditaan, kun tyytyväisyyden viivästyminen opettaa egolle, ettei se ole enää hallinnassa.)

Uusia valuuttamalleja tutkitaan ja kehitetään paljon jatkuvammin nyt. Viimeaikainen uusi energia-arkkitehtuuri tukee lopultakin tasapainoista energiaa (rahaa tai valuuttaa vaihdon välineenä) niillä ihmisillä, jotka vilpittömästi kannattavat tavaroita ja palveluita, joissa on tarkoitukselliset humanitaariset arvot. Meidän on ymmärrettävä korruptio ja saatanalliset rituaalit, joita käytetään kontrolloimaan maailman rahavarantoa, ja tietoisesti kumottava sen kontrolli meihin. Itsemme ja rahamme (muuttaessamme arvojamme) siunaaminen on voimakas tapa alkaa muuttaa rahajakelua.

On muutamia perussääntöjä oppimisetenemisen ymmärtämiseen, jotka annetaan, kun sitoutuu henkisiin arvoihinsa (silloinkin kun näyttää synkältä ja mahdottomalta ulkoisesti). Joskus olet elottomassa työssä, josta maksetaan minimaalisesti, joten voit käyttää vapaa-aikasi (ilman häiriötekijöitä) kehittäen sisäistä tietoa ja selkeyttä itsestä. Et voi harmonisoitua sielutarkoitukseesi ilman sisäistä selkeyttä todellisesta olemuksestasi ja tämä prosessi voi viedä jonkin aikaa. Mitä sitoutuneempi olet kehittämään henkeäsi, sitä nopeammin se tapahtuu. Jos olet pakollisella tauolla tulojen hankkimisessa, pohdi, miten voit luoda arvovaihtoa ihmisten kanssa, jotka arvostavat elämänvoimaa. Arvosta kaikki köyhyysajattelumuodot uudelleen matelijaperustaisiksi, ei omiksesi. Mitätöi nuo ajatukset tunteilla ja innostuksella vapaudesta, luovuudesta ja käyttämättömästä ihmispotentiaalista, kun jumalan elinvoima tulee kehosi läpi.

Tässä on joitain ohjenuoria muistettavaksi arvon vaihtovaluutan luomiseen uudessa energia-arkkitehtuurissa:

* selkeän arvovaihdon muodostaminen kaikkiin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin suhteisiin
* kaikkien tekemiesi liiketoimien kunnioittaminen "voittaja-voittaja"-tilanteina, ei "voittaja-häviäjä"-tilanteina
* pelottomuus valuutasta tai rahasta luopumiseen kaikissa liiketoimissa
* parempien kommunikointi- ja keskustelutaitojen kehittäminen ehdottoman selkeyden saamiseksi vaihdosta ja odotuksista
* annettava maksu vaihdetaan tarkoituksellisesti valuutan täydestä 100%:n arvosta (älä aliarvioi sitä, joka maksaa, tai palvelua/hyödykettä mistä maksat)
* aikomus vastaanottaa valuuttaa vain niiltä, jotka arvostavat sinua ja palveluitasi
* siunaa ja pyhitä kaikki resurssisi elämän arvostuksella
* jos maksu saadaan negatiivisen energian tai aliarvioinnin kera, siunaa liiketoimi 100%:n arvosta ja päästä irti negatiivisuussäikeistä osapuolien välillä

Mitään entisenlaista ja yleisesti käytettyä vaihtoa, kuten vampyrismi, sielunsa myyminen rahasta, petos tai manipulointi jonkin imemiseksi toisesta, ei enää siedetä. Jonkin tuotteen kaunistelu johon et usko tai työn tekeminen joka ei ole harmoniassa henkilökohtaisen tai henkisen kehityksesi kanssa, tuntuu kuolleelta energialta. Jos et tartu kuolleeseen energiaan ja jatkat kärsimistä tuolla polulla pelon tai tekosyyn vuoksi, tuolla päätökselläsi on energeettisiä seuraamuksia. Jos et tajua viestiä tarvittavan muutoksen tekemiseksi, universumi tavallisesti laittaa ulos korjaavan "kakkosnelosensa", joka vie sinut pois tuolta polulta hyvin dramaattisella ja tuskallisella tavalla. Mikään egon itseoikeutuspuolustus ei suojaa siltä, mikä on oikeasti läpinäkyvä totuus. Kostonhimo ja hyökkäys sitä kohtaan, jonka nähdään vahingoittavan tai tukahduttavan, ei ole työkalu, mikä toimii mihinkään positiiviseen suuntaan.

Terveen itsetunnon ja henkilökohtaisen arvon saavuttaminen harmonisoitumalla sielun arvokkuustavoitteisiin ja inspiraatioihin on jokapäiväistä henkilökohtaisten tärkeysjärjestyksen uudelleenarvioimista. Hyvä uutinen on, että sinulla on universumin kaikki tuki auttamaan näiden syvällisten muutosten tekemisessä tukevaksi ja rakastavaksi lopputulokseksi, jos ymmärrät tehtävän, mitä sinulta vaaditaan nyt. Arvioi uudelleen itsesi ja tärkeysjärjestyksesi.

Aurinko- ja kuuvoimat

Kesäkuussa astuimme yhteen kosmiseen sykliin, mikä työntää meitä eteenpäin ja mihin sisältyi sarja kuun- ja auringonpimennyksiä, jotka muuttivat kolmen taivaankappaleen suhdetta - aurinko, kuu ja maa. Tämä sai aikaan merkittävän muutoksen planeetan gravitaatio- ja magneettikenttämallissa, mikä johtaa tulevaisuudessa poikkeavuuksiin monien aikojen ja paikkojen yhteensulautumisen tai todellisuuksien läpivuotojen tarkastelussa. (Esimerkkinä katso kangastus Kiinassa news.itn.co.uk/and-finally/21526/Spectacular+mirage+in+China)

Tämä muutos on avain mielenhallinta-arkkitehtuurin ja sen ymmärtämiseen, miten keinotekoisesti kontrolloitu magneettikenttämalli on pakollinen niiden taajuusaitojen lähettämisessä, jotka tukkivat tämän tosiasian ihmisen tietoisen havaitsemisen useimmissa perusaistimiskyvyissä. (Siksi useimmat ihmiset eivät pysty näkemään tai aistimaan maan ulkopuolisten läsnäoloa. Tämä aistikyky on tukittu tietyllä havaintotaajuusvälillä.) Näitä taajuusaitoja (eli staattisia verkkoja) käytetään luomaan hologrammi-insertejä (sekä ääntä että kuvaa) heijastamaan haluttua todellisuutta (kuin projektori heijastaa elokuvan kankaalle) planeetan kontrolloimiseksi ja sen päällisten olentojen manipuloimiseksi. Kesäkuun 7. päivästä ja täydenkuun pimennyksestä lähtien Suojelijat ovat varoittaneet meitä, että nämä viimeaikaiset muutokset vaikuttaisivat kuuhumme ja tämä vaatisi muuttamaan uskomusta siitä, mikä kuu itse asiassa on planeetallemme.

Kuu on keinotekoinen

Suojelijanäkökulmasta kuumme on epäorgaaninen rakenne eikä se ole tullut aurinkokunnastamme. Se tuotiin tänne viimeisen plejadilaisten ja matelijoiden välisen sodan aikana. Kuu on laite, mikä varastettiin sodasta ja riisuttiin sovitettavaksi nykykäyttöönsä Matelijoiden ja Harmaiden muukalaisten tukikohtana. Ilmeisesti sen sisällä asuu nytkin olentoja. Sitä käytettiin käytännön syistä, jotta voidaan saada "kuutukikohta" lähelle, planeetan magneettikenttien valvomiseksi ja säätämiseksi.

Suojelijat ovat maininneet monta kertaa magnetosfääriimme tunkeutumisesta logokseemme tunkeutumisena ja nyt tämä menee syvemmälle sen ymmärtämiseen, miten se saatiin aikaan keinotekoisesti generoimalla magneettikenttiä kuusta ja "kuuvoimasta", mikä antaisi voimaa mielenhallintaohjelmistolle planeettakehossa. Mielenhallinta- ja keinotekoisia ohjelmistojärjestelmiä (eli maailmanlopun ohjelmisto) generoidaan ja kontrolloidaan magneettikentällä - ilman kenttää mikä generoi tietyillä parametreillä, taajuuskenttä ei ole tehokas ja siinä on reikiä. (Tämä on sama asia kuin näkymätön sähköaita koirien pitämiseksi pihassa.) Juuri tästä he informoivat meitä nyt. Järjestelmässämme on sota kuuvoimista ja tapahtuu niiden välittäjäolentojen romahdus, jotka ovat "kuukahlelinjaa".

Nämä kuukahleet poistetaan ja otetaan pois ihmisenergian imemiskäytöstä. Näiden keinotekoisten järjestelmien ja niitä käyttävien olentojen poistaminen tuli välttämättömäksi, kun aikakentät muuttuivat 1.6. alkaen. Sen mukaisesti aurinko- ja kuuvoiman suhde planeettaan muutti äskettäin gravitaatiokenttää, mikä generoidaan auringosta purkautuneesta ja säteillystä protonisadosta (aurinkovoima). Tästä eteenpäin alkaa tapahtua kuuvoimien ja kuukahleolentojen maastapakoa aurinkokunnastamme. Ilmeisesti suurin osa kuista jotka tunnemme omassa aurinkokunnassamme, on keinotekoisia ja asetettu luomaan keskeytettyjä tai hyväksyttyjä liikeratoja ja epäluonnollisia kiertoratoja (huojunnat) taivaankappaleiden välille.

Äskettäinen ES-yhteisön Aasian verkkoprojekti on merkittävä sielun takaisinhakutyölle ja näiden kuukahlesukulinjojen olentojen kauttakulun poistamiselle viimeisten pimennysten aikana. Tämän viimeisimmän lähetyksen vastaanottamisen jälkeen ei olisi yllättävää, jos kuu olisi yhtenä päivänä poissa taivaaltamme. Planeetan magneettikenttien säätäminen harmonisoimaan elämänmalleja on tietoisuusteknologiaa, mikä on yleistä kehittyneillä maan ulkopuolisilla roduilla. Aivan samalla tavalla kun Matelijat ovat tunkeutuneet manipuloimaan magneettikenttämme, se voidaan palauttaa takaisin tasapainoon. Niin hälyyttävältä kuin tämä saattaa kuulostaakin, Suojelijat korostavat tyyneyttä ja neutraalisuutta tämän informaation vastaanottamisessa, koska se liittyy enemmän meihin ja siinä on enemmän järkeä tulevina kuukausina.

Kuumanipulointi ja numero 23

Esimerkki kuun magneettikenttämanipuloinnista on, että maan akseli on 23 astetta kallellaan pystysuorasta akselista maan kiertoradalla auringon ympäri. Tämä ei ilmeisesti ole planeettamme alkuperäinen ja luonnollinen kiertorata. Kallistus saa maan huojumaan kuin hyrrä, kun se hidastuu. Tästä syystä myös pohjoisnapa kulkee takaperin eläinrataa ja kulkee Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan. Huojunnalta kestää noin 26000 vuotta loppua.

Tämä on syy, että numero 23 ilmestyy esiin manipuloitujen tapahtumien monilla eri tasoilla ja sitä käytetään okkultistisissa rituaaleissa manipuloimaan lopputuloksia. Monet suuret metafyysikot ovat tutkineet numeroa 23 - mm. Robert Shea ja Robert Anton Wilson, jotka ovat kirjoittaneet kolme kirjaa tästä numerosta. Nämä kirjailijat näkevät numeron avaimena valaistumiseen ja he myös väittävät, että merkittävät muutokset kollektiivitietoisuudessa ja maailmantapahtumissa voidaan nähdä 23 vuoden sykleinä. No, emme tiedä miksi.

Jos käytämme numeroa 23 okkultistisissa rituaaleissa, yhdistymme keinotekoisten kuuvoimien manipuloituun mielenhallintakenttään. Jos emme käytä täysivaltaisuuttamme ja itsemääräämisoikeuttamme jumalien auktoriteetilla, meistä tulee näiden magneettivoimien kohde, jotka kontrolloivat meitä heikennettyyn mielenhallintatodellisuuteen. Mielenhallinta saa aikaan psykoottisen keskeytyksen ja on syynä näihin epäluonnollisiin lunaarisiin tietoisuusjaksoihin ihmisissä, jotka etsivät valaistumista mielen kautta. Nämä ihmiset menettävät järkensä. Monia aioneita ihmiset ovat luontaisesti ymmärtäneet kuuvoimien mielenvikaisuutta, kuten mytologisista arkkityypeistämme käy ilmi.

Kundaliini-vapautusta ja fyysisiä muutoksia

Tällä tapahtumalla 7.7. lähtien on ollut suuri vaikutus fyysiseen kehoomme sekä energiakehoomme. Aurinko- ja kuuvoimien muuttaessa suhdetta planeettaamme, valokehomme pystysuoran keskivirtauksen kanavat avautuvat uusille tasoille. Tämä on hyvin vaikuttavaa siinä mielessä, että nämä sisäiset kanavat sallivat paljon enemmän energiavaihtoa (ylemmän) monadin, Jumalhenkivalokehon ja (alempien) fyysisen tason planetaaristen kundalini-energioiden välillä. Tämä muuttaa alemman ulottuvuuden ilmaisumuotoja ja konfiguroi uudestaan ne taajuus- ja väriasteikkoparametrit, joilla fyysinen kehomme toimii.

Viime aikoina monet meistä ovat tunteet, kuin roomalainen kynttilä olisi ammuttu uskomattomalla kuumuudella käsistä ja jaloista (sormen- ja varpaanpäissä) ja kämmenistä. Syöksyvät kuumuusmallit kerääntyvät tiettyihin elimiin ja myös perna on saanut päivityksen. Näiden viimeaikaisten planeettamme kuu- ja aurinkosuhdemuutosten vuoksi monilla meistä tapahtuu nopeutuneita kundaliini-vapautuksia - ymmärtäen, että kundaliini on planeettakehon henkinen evoluutiovoima, kehomme energiasuhde planeettakehoon (tuon kentän mikrokosmoksena) ja se, miten tuo suhde perimmiltään yhdistää kehomme jumalaisten energioiden universaaliin kehoon. Silloin kun ymmärrämme kundaliini-energiaa, se tukee tajuamaan, miksi kehomme käyttäytyi hyvin erilailla tämän viime pimennysjakson aikana. Viime pimennykset ovat ehdottomasti vaikuttaneet kehoomme ja monilla meistä tapahtuu laajoja kundaliini-vapautuksia.

On monia hyviä aineistolähteitä liittyen kundaliini-kokemusten oireisiin. Tämä tukee ja lohduttaa monia meistä, jotka ovat vasta tutustuneet kundaliini-voimaan, ja vapauttaa ahdistusta ja pelkoa siitä, että "minussa on jotain vikana". Monet ihmiset jotka tietävät kundaliinista, eivät ole liittäneet sitä ylösnousemusprosessiin ja henkiseen vihkimykseen moniulotteisuuden kautta. Kuitenkin henkilökohtaisten kokemustemme jakaminen toistemme kanssa on arvokasta, koska silloin kun mieli voi ymmärtää tapahtuman, keho voi alkaa harmonisoitua taas tasapainoon. Tämä poistaa pelon yhtälöstä, mikä on useimpien tukosten luonne. Tässä on lyhyt mutta hyvä artikkeli kundaliinista (englanniksi): www.elcollie.com/st/symptoms.html.

Kiitos ES-yhteisölle ja kaikille planeetan verkkotyöntekijöille, jotka ovat puhdistaneet ja tehneet sielun takaisinhakutyötä ja kaikin tavoin tukeneet planeettaamme ylösnousemaan.

Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.

Rakkautta aina, Lisa

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >