HomeViestejäLisa Renee8.6.2011 - Välienselvittelyä

8.6.2011 - Välienselvittelyä

VÄLIENSELVITTELYÄ

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 8.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Nyt on aika paneutua aitouden ja läpinäkyvyyden varsinaiseen hommaan! Moninaiset pelaajat jotka ovat palanneet esittämään muinaista loppukonfliktia, kuten Atlantiksen "sota vallasta" -arkkityyppi, alkavat paljastua, ja ne näkevät heidät selvästi, joilla on "silmät joilla nähdä". Näemme näiden arkkityyppisten roolien ja niiden draamojen selkeytyvän esiintymällä henkilökohtaisessa elämässämme ja maailman keskusnäyttämöllä. Voimme nähdä "kuka on kuka", kun naamiot viimein riisutaan tässä polariteetin mestaripelissä. Kun pystymme viimein näkemään naamioon pukeutuneet näyttelijät näissä arkkityyppisissä peleissä, nämä havaitun identiteetin valheelliset naamiot eivät voi enää kontrolloida meitä. (Miten kauan vielä ihmiset valitsevat viholliskuvioiden naamion ja heidän tarvitsee pelata sotapeliarkkityyppiä?) Silloin kun meillä on "silmät nähdä" naamioituneet näyttelijät, lakkaamme sallimasta heidän painaa karmallisia nappejamme, jotka syytävät samaa tuhoavaa, ohjelmoitua mallia kollektiivissa uudestaan ja uudestaan.

Saadakseen "silmät nähdä" täytyy olla valmis olemaan vapaa mielenhallintaohjelmista ja egopersoonan ajatteluriippuvuudesta. Vapauttaminen egon ajatteluriippuvuudesta on sielukehon tehtävä (4D-5D-6D). Aito ruumiillistunut sielu alkaa kuunnella itseään sisäisten aistin kautta sen sijaan, että ego toimii persoonastaan ja ulkoisilla aisteilla. Tästä syystä Kontrolloijat ovat tehneet kovasti työtä sielutoimintaan pääsemisen poistamiseksi 3D-ihmiseltä ulkoisten mielenorjuutusohjelmien avulla.

Kun olosuhteet ja ihmiset ympäristössämme paljastuvat meille lisää näyttämällä "todellisen karvansa", se tekee elämämme navigoimisesta läpinäkyvyydessä paljon helpompaa. Läpinäkyvyys tekee petoksen leijumisesta todellisuutena mahdotonta. Mikä helpotus! Kuitenkin läpinäkyvyyden sivutuote on, että kaikki kantamamme harha pirstoutuu, mistä voi tulla tunteellisesti vaikeaa, jos otamme sen henkilökohtaisesti (erityisesti syvissä suhdesiteissä). Älkää ottako mitään henkilökohtaisesti näinä aikoina, opetelkaa tarkkailemaan neutraalisti ja käyttämään ehdotonta rakkautta ja anteeksiantoa tunnetuskaan. Meillä on monia enkeliviestintuojia rauhoittamassa ja tukemassa meitä, jos sallimme itsemme vastaanottaa lohdutusta.

Vaatimus elämisestä todellisessa aitoudessa ja läpinäkyvyydessä merkitsee, että tasapaino palautetaan. (Elävän virtaavan valon kosminen, itsenäinen laki, Jumalan luonnonlaki tulee rakenteisiin ja paikkoihin maan päällä. Sitä ei aiemmin ollut pimeässä syklissä.) Vapaan tahdon valintamahdollisuus taattiin kaikille olennoille, niillekin jotka päättivät manipuloida ihmisiä pois heidän omasta vapaasta tahdostaan orjuuttamalla heidän mielensä varastaakseen heidän energia- tai virtaavan valokehonsa. Tämä toisen vapaan tahdon kaappaaminen puuttumalla sieluun pääsemiseen ei voi jatkua ja se palautetaan nyt takaisin ihmisille tässä ylösnousemusaikajanan palauttamisjaksossa.

Vaikka on tapahtunut upeaa edistymistä eukaristikehon (kristalli) äskettäisestä onnistuneesta ankkuroimisesta maan päälle (ks. viime kuun uutiset), olemme menossa kohti välienselvittelyä. Tämä on vallan välienselvittelyä niiden voimien välillä, jotka ajattelevat olevansa maatason hallinnassa ja vastustavat muutosta, mikä vaaditaan planeettaevoluution seuraavia vaiheita varten. Nämä olennot eivät halua ottaa pois naamioitaan paljastaakseen todellisen identiteettinsä itselleen. Pelkonsa ja hämmennyksensä kautta ja taistelemalla kontrolloidakseen ja tukahduttaakseen toisia, monet jatkavat vääjäämättömän muutoksen vastustamista.

Erilaisia pimeyden yliherroja ja heidän kontrolloijaryhmiään työnnetään nurkkaan tekemään päätös ja tuota päätöstä vaatii Jumallähteen ja sen aitojen edustajien suora toiminta. Kuten shakkimattin huutaminen shakissa, tämä viimeinen uuvuttava peli pelataan haamushakkipöydän aikamatriisissa niillä, joilla on "kuolemaan saakka" -matelijamentaliteetti. Niillä jotka pysyvät tuossa matelijaidentiteetissä, jatkuu suuri kärsimys oman mielen kidutuksen vuoksi. Niillä jotka ovat ylittäneet perusegoidentiteetin, on suurempia laajentumisen, yhdistymisen ja vaivattomuuden kokemuksia.

Verkkotyöntekijä

Tämä pelin välienselvittely on vulkaanista painetta näiden voimien välillä, minkä kokevat eniten ne, jotka työskentelevät kollektiivisessa tietoisuuskentässä tekemällä planeettaverkkotyötä. Tämän ryhmän (jolle puhumme erityisesti tässä kuussa) hyväksyttynä vastuuna on olla sallimatta murtumisen tapahtuminen planeetan pinnassa ja estää massiivisesti tuhoavien tapahtumien näkyminen 3D-ihmisen näkyvässä valospektrissä. Jos tämä murtuminen ilmentyy fyysisesti aikajanaan, se saa aikaan murtuman ihmismassoissa, jotka eivät ole mentaalisesti, tunteellisesti tai henkisesti valmistautuneita käsittelemään tätä radikaalia muutosta omassa todellisuushavainnossaan.

Tämän henkiperheen jäseniä (joita on valmisteltu ymmärtämään tämä todellisuusmuutos sitoutumalla Jumalamme tarkoitukseen) käytetään energiapaikanpitäjinä ja tietoisuusvoiman ohjaajina ja heille määrätään uusia tehtäviä tästä syystä. Meitä pyydetään vakauttamaan ja tukemaan verkkoa ja ihmisiä sädealueella. Nämä tehtävät ovat yksinkertaista "ilmestymistä" tarkkailemaan jotain aluetta, ihmistä, paikkaa tai olosuhdetta. Teitä tarvitaan siellä energiapaikanpitäjänä ja teitä pyydetään "ilmestymään" ja olemaan vuorovaikutuksessa kentän kanssa sillä tasolla, millä kykenette.

Kykynne luottaa ja kuunnella työtehtäväänne sellaisena kuin se annetaan (ilman persoonaegoa), on merkki siitä, että teihin voidaan luottaa edetäksenne pidemmälle korkeampiin vaikutussfääreihin planeetalla. Tarkoituksessanne eteneminen on palvella suuremman ryhmän harmoniaa, henkilökohtaisten tavoitteidenne sijasta. Suojelijat tarkkailevat ihmisiä eri tasoilla värvätäkseen heitä yleisen tietoisuuden korkeammille tasoille osana tulevaa vahdinvaihtojaksoa.

Tällä hetkellä ryhmämme tavoitteena on estää tätä voimien välienselvittelyä ilmentymästä petokoneistoaikajanaan ja siihen liittyviin tuhoaviin tavoiteohjelmiin, joita Kontrolloijat puskevat. Nämä ovat pinnan katastrofi- ja sota-agendoja eikä niitä ehdottomasti tarvitse esittää, jos mitätöimme keinotekoiset rakenteet, jotka tukevat ja syöttävät niitä. Tämä on mahdollista tehdä tietoisuuden puhtauden avulla ja komentamalla ehdottomasti omaa tilaansa täysivaltaisena ja vapaana Jumalolentona. Älkää salliko yhdenkään vampyyrin tai loisen käyttää tai ohjata tietoisuusvoimaanne.

Aikajanojen silloittaminen

Seuraava verkkoprojektipainopiste on tarve silloittaa aikajanat, jotka ovat syöttäneet ja toistaneet toisia valheellisia (tuhoavia) aikajanoja tai olleet jumissa massiivisten päällekkäisten keinotekoisten rakenteiden suossa ja joita ovat käyttäneet negatiiviset muukalaiskontrolliryhmät. Kun Aurora-silloitus ja Äiti Kaari -portit on avattu, valheelliset järjestelmät alkavat romahtaa ja ne ovat kyvyttömiä jatkamaan käänteispolariteettijärjestelmien syöttökiertoa tai muita tuhoavia energiakiertoja.

Ilman näiden käänteissyöttöjen kiertoa vapautuu monia sielukehoja, jotka ovat olleet "lävistettynä" käytettäviksi paristona näissä järjestelmissä. Yksi aikajanakorjauksen pääpolttopiste ovat valheelliset ylösnousemusmatriisit ja epäluonnolliset järjestelmät. Monet näistä epäluonnollisista järjestelmistä vastaavat niistä reinkarnaatio-ohjelmista, joita käytetään alemmilla astraalitasoilla ihmissielujen kierrättämiseen. Näiden epäluonnollisten järjestelmien on lakattava toimimasta ja niitä puretaan sekä ihmisen 3D-ohjelmien että 5D-kontaktiryhmien tasolla. Nämä ryhmät menevät myös opastukseen ja uuteen tehtävänantoon, kun tämä aikajana on mennyt jo niin pitkälle kuin mahdollista.

Planeetan kollektiivitietoisuuskentissä tapahtuu murtumista, mikä vaatii tietoisuusvoiman ja energiasuunnan siirtämistä. Kentässä on ollut valtava polariteettivahvistus, mikä saa aikaan laskeutuvien ja ylösnousevien "taajuuskeskipisteiden" nopeutumista planeetan pinnalla. Silloin kun korkeamman taajuuden massiivisia tasoja paljastetaan planeetalle, se vahvistaa energiapolariteettia, mikä on planeetan voimien ja tiettyjen alueiden välillä - joko nostaa tai heikentää. Tämä on äskettäisen ykseyslähdekoodiarkkitehtuurin sivutuote, mikä on perusalusta, joka vaaditaan Aurora-siltaprojektien ja uudelleenkryptattujen kristallikehojen ohjauskäyttöön. (Ylösnousemus-prototyypittäjät ovat ruumiillistuneita ihmisiä, jotka työskentelevät näissä taajuuskentissä saadakseen aikaan kristallikehoalustan vakiintumisen.)

Muutaman viime kuukauden olemme olleet koulutusjaksossa saavuttaaksemme tämän uuden alustan virittymällä uusille taajuustasoille ja niitä seuraaviin kykyihin. Mielen keskittyminen, solutelepatia ja sisäinen tietäminen tulevat vahvemmiksi, kun kehostamme tulee virittyneempi toimimaan Jumalan lähdekoodin "optisena linssinä". Lähdekoodin uudelleenkryptaaminen heikentyvässä energia-arkkitehtuurissa tietyissä paikoissa planeetan pinnalla on osa aikajanojen silloitustehtäväämme. Suojelijat/Jumallähde ohjaavat meitä näihin paikkoihin aikoina, jolloin meitä tarvitaan, ja kuten tavallista, toimimme vain nyt-hetken tietoisuustarpeella.

Koulutus uuteen tehtävään

Nämä koulutusharjoitukset ovat tulleet uuden varoituksen kera ja se on pyrkiä kurinalaisesti oppimaan, miten integroida egon mentaali- ja tunnekeho. Tässä uudessa syklissä henkisellä areenalla etenemiseksi ja kukoistamiseksi egon kiukunpuuskia ei siedetä eikä tueta. Harmonisoituaksemme tarkoitukseemme ja tehtäväämme (ja jotta meille luotetaan korkeampia kykyjä, vaikutusvaltaa ja yleinen pääsy) meidän on päästävä yli egon haavoittuvuudesta pimeiden voimien manipuloinnille ja kontrolloinnille. Tietäkää, kuka auktoriteettinne on, ja komentakaa aluksenne palvelemaan Jumalaa!

Monet meistä (aiemmin opettajia, puhujia, parantajia, "sessiotyöntekijöitä") käyvät läpi "integrointimallikoulutuksen" (polariteetti-integroiminen) viimeistelytasoja ollaksemme valmiita seuraavan tason ryhmä- tai julkisiin tehtäviin "edistäjinä". (Periaatteessa se vaatii vain egon otteesta luopumista elämämme kontrolloinnissa.) Jotkut meistä tässä galaktisessa perheessä työskentelevät edelleen integrointikoulutuksessa korkean tason opinnoissa, valmistellen menetelmiä ylösnousemuskurssille ja saaden kaukonäkökapasiteetin ja/tai muita superihmisen aisteja.

Siihen saakka kunnes psyykis-tunteellinen integroituminen tapahtuu emmekä ole energiavampyyrejä toisille, meitä rajoitetaan pääsyssä korkeampaan kenttään. Tämä merkitsee, että jos olet vakiintunut henkinen opettaja tai ylösnousemusedistäjä, sinulta estetään eteneminen vanhassa energiassa ja sinua vaaditaan päivittämään työsi taajuus uuteen ykseysalustaan. Asiakkaiden tai työpajaosallistujien väheneminen ei liity talouteen - se on tarpeellinen työn päivittämiseksi seuraavalle ykseyslähdekoodin taajuustasolle. Älä ota tätä henkilökohtaisesti. Tämä on se oppimiskäyrä, millä nyt toimimme, kun meidän täytyy oppia ilmentämään ykseyslähdekoodilla eikä niillä vanhan energian käänteisjärjestelmillä, joita Kontrolloijat käyttävät.

Ylösnousemusedistäjien ryhmäyhteistyö

Korkeamman taajuuden ja sen uuden alustan kera, millä käydä energiavaihtoa niiden kanssa (ilman tarvetta, että niin paljon suoraa energiaamme tai työtämme imetään tai kaapataan), meistä on tulossa vahvempia kristallikehossamme. Tämä on suoraa tulosta ykseyslähdekoodin avoimesta arkkitehtuurista, mikä kerran asetettuna ja ankkuroituna sallii vaihdon tapahtua kolminaisuus- tai kolmiaaltoisissa kiertoratakentissä. Opimme uusia kykyjä, jotka tulevat spontaanisti hetkessä, kun niitä vaaditaan yhteistyötehtävässämme ja kenttätyössämme - ei mistään huvittelutarkoituksesta. Resurssien suojelu on osa sitä ymmärrystä, että tietoisuusvoiman suunta tulee vain Jumallähteen ohjaamana eikä minkään muun. Energiaamme, ryhmäresurssejamme, valokehoamme eivät voi haaskata tai käyttää pimeät voimat. Meillä on enemmän hauskaa tehdä yhteistyötä iloisessa energiavaihdossa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti - kuitenkin tuhoisat tai addiktiiviset tavat poistetaan "hauskaa"-nimikkeen alta.

Niitä jotka ovat kurinalaisia ja sitoutuneet täysin palvelemaan Jumalhenkeämme ensisijaisena polttopisteenämme ja tehtävänämme, valmistelaan ryhmätehtävämme ja ylösnousemusyhteistyötehtävämme seuraaviin vaiheisiin. Tämä on ykseyssiltaprojektien alku, mikä sallii monien meistä jotka ovat olleet piilossa, tulla julkisesti laajempien henki- ja tähtiperheidensä tunnistamaksi ja tunnustamaksi. Jotkut meistä nimitetään toisillemme eli meitä pyydetään työskentelemään toisten ylösnousemustyöntekijöiden tai -projektien kanssa, toisten ryhmien tai johtajien kanssa. Joitain meistä pyydetään yhdistämään kaikki tietomme ja selkeytemme mahdollisimman monien ihmisten kanssa ilman tekijänoikeuspelkoa tai ahneutta.

Koko luottamuksemme on oltava täysin läsnä, ennen kaikkea henkisen yhteytemme kanssa. Ego ei voi olla läsnä näissä vuorovaikutuksissa. Jos on, se räjähtää ja poistetaan kaikesta lisäyhteistyöstä välittömästi. Nämä vuorovaikutukset järjestetään ja suunnitellaan taajuuslatausten uudelleenkryptauksen laittamiseksi Aurora-ristikkoon. Aurora-ristikko joka on yhdistynyt 12D-kilven salauksen kautta, sallii Suojelija-kontaktin olla mahdollinen, ohjautua uudelleen ja kiertää kiertoratavaihtoon Jumalvoimien kanssa (Ikuinen elävä valo). Sitten kun Aurora-ristikko on verkotettu "ylläpitoastiaan", luodaan elävä olento, elävä keho vaihtoon Suojelija/Jumalvoimien elävän virtaavan valon kanssa, mitä voidaan käyttää moniin yhteistyöprojekteihin.

Monille meistä jotka olemme hiljaa tehneet tätä kristallitietoisuustyötä kulissien takana, esitellään uusia väyliä tulla enemmän nähdyksi julkisesti. Meitä pyydetään keskittämään huomiomme ja tietoisuutemme "optinen linssi" monipuolisempiin projekteihin ja laajentamaan vaikutuspiiriämme - niin kuin Lähde selvästi ohjaa. Näiden projektien takana ei ole mitään aktiivista voimaa - yksittäinen ihminen ei esitä mitään henkilökohtaista halua, uteliaisuutta tai analyysiä. Se vain on sellaisena, kuin se on.

Ylösnousemuksen edistäjänä oleminen on suuri energeettinen vastuu, mikä sisältää seuraamuksia, joten on testaus- ja uudelleenkoulutusjakso, ennen kuin se energisoidaan ilmentymään täysin. Näiden seuraavien jaksojen aikana ei suvaita hämäriä mestareita tai negatiivista egoa, joka edustaa Jumallähdettä, koska mitään ei voi enää kätkeä egoon. Todellisesta (aidosta ja orgaanisesta) tulee äärimmäisen selvää valheellisen (epäorgaanisen ja epäaidon) läsnä ollessa. Monet meistä ovat olleet täysin läpinäkyvästi elämisen "alokasleirillä" varmistamaan vilpittömyytemme ja selkeytemme siinä, minkä valitsemme perimmäiseksi auktoriteetiksemme.

5D-aikajanan galaktinen silloitus

Aikajanakorjauksen pääpolttopiste on toukokuun henkisestä aktivoinnista saakka ollut valheellisten ylösnousemusmatriisien ja vanhentuneiden 5D-ylösnousemusohjelmien poistaminen, jotka ovat syöttäneet epäluonnollisia ja jäljennettyjä järjestelmiä. Epäluonnollisten 5D-järjestelmien, joita negatiiviset voimat manipuloivat, on lakattava toimimasta ja ne on purettava sekä ihmisen 3D-ohjelmatasolta että 5D-"korkeammista" kontakteista, jotka kanavoivat sille vanhentunutta ylösnousemusinformaatiota. Toisiin planeetan aikajanaryhmiin ja niiden 3D-ihmiskontakteihinsa puututaan tänä aikana niiden epäluonnollisten ja vanhentuneiden menetelmien lopettamiseksi, jotka syöttävät tuhoavia aikajanoja, mitä Matelijajoukot ovat käyttäneet antamaan voimaa Harmagedon-ohjelmajärjestelmilleen. Sekä ihmis- että maan ulkopuolisryhmät käyvät läpi Suojelijatiimin opastusta ja heidän aiempi ylösnousemustehtävänsä ohjataan uudelleen, koska se on mennyt niin pitkälle kuin mahdollista. Se ilmenee täällä maan päällä sekä monissa ulottuvuuksissa keskittyen 5D-aikajanoihin.

Tämä on valtavaa kehitystä, koska se merkitsee, että tapahtuu muutos johtajuudessa monilla ulottuvuustasoilla ja missä aiemmat galaktiset liitot ja heidän neuvosto-osastonsa hajotetaan ja koulutetaan uudelleen Suojelija-kontaktitasolta. Nämä väliintulokontaktit tehdään universaalin aikamatriisiimme ulkopuolelta, naapuriuniversumeista Lähteen suoran virtaavan valon kautta.

Kun siirrymme tämän merkittävän muutoksen läpi, näemme monien ihmisegon uhrien tulkitsevan väärin tämän muutoksen, mitä vaaditaan heidän ylösnousemukseltaan tai henkiseltä työltään. Sen henkisen ylösnousemusmateriaalin taajuus, joka on annettu indigoille ja valotyöntekijöille, on muutattava ja päivitettävä luonnollisiin ylösnousemusmalleihin, kun siitä tehdään julkisesti saatavaa. Tähtisiemenet jotka ovat toimineet ylösnousemusopettajina, on päivitettävä edistäjätueksi ja koulutettava uuteen taajuusmalliin ilman guru/opetuslapsi-asenteen tai egon pilaamista. Ne jotka ovat opettaneet ylösnousemusta väärin (matelijasoluttautujat), poistetaan työvuorolistalta ja energiatuki vedetään pois ja kohdistetaan niihin, joilla on polariteetti-integroimiskoulutus. 5D-välittäjät eivät enää ole mahdollisia, ellei heitä ole määrätty uudelleen universaaliin ylösnousemusmalliin, Suojelijatietoisuuden (kristallitähtimatriisin ykseysälykkyys) valtuuttamana ajattomuudessa.

Ylösnousemustehtävät ja niihin liittyvä koodi, kieli tai työ, ohjataan systemaattisesti uusille indigo/tähtisiementasoille, jotka ovat havainnollistaneet vilpittömyytensä itsemestaruuden kautta. Näille olennoille annetaan valtuudet Suojelija-ykseyslähdekooditehtävällä ja niiltä joilla ei ole valtuuksia, puretaan pääsy aiempaan kontaktiinsa ja energiakanavaansa.

Aasian verkot ja valheelliset lohikäärmelinjat

Toinen Suojelija-silloitusprojekti joka tulee etualalle, on ollut sen langenneen verkkoarkkitehtuurin kuntoutus Aasiassa, mikä syöttää suurta kiertoa valheellisia lohikäärmelinjoja pitkin Iso-Britanniaan. Kiina ja Tiibet ovat alkuperäisiä planeetan tähtiporttipaikkoja Orionille (8D) ja Andromedalle (9D). Galaktiset sodat tallensivat veri- ja geneettisen syrjinnän (Orionin sodat ja lohikäärmehistoria) ja niiden vääristyneet mies- ja naispuoliset arkkityypit (Vesica pisciksen valjastaminen kaksosmonadijaolla) Aasian verkkoihin. Nämä verkot ovat näyttäneet syöttävän massiivista valtarakennetta käänteiskeskipisteen, Nefilim-käänteisverkon (NKV) "pääkonttoriin", mikä on aktiivinen Iso-Britanniassa. NKV:n purkamiseksi, eri keskipisteet jotka ruokkivat sitä ympäri planeettaa, täytyy purkaa systemaattisesti ja samalla vapauttaa sieluorjuutus, mitä käytetään voiman antamiseksi näihin verkkoihin. Tätä on tapahtunut Suojelija-tiimeissä siitä saakka, kun tulin tietoiseksi niistä vuonna 2008.

NKV on vastuussa hybridi-genetiikan hajottamisesta peruuttamalla kaiken alkemiasynteesin, mitä tapahtuu luonnollisesti mies- ja naisprinsiipin välillä (elektroni-protonitasapaino), sekä torjumalla kaiken matelijapohjaisen genetiikan parantamisen. Matelijat ovat suunnitelleet tämän, koska heidän ihmisedustajansa jotka on jalostettu Nefilimeiksi (geneettinen hybridi Orafimin ja matelijan välillä), on helppo omistaa ja heidän mieltään on helppo kontrolloida negatiivisen muukalaisagendan hyväksi. Matelijat eivät halua parantua ja näin integroitua ihmisyhteiskuntaan tasavertaisina, vaan he haluavat hallita sitä ehdottomana auktoriteettina (väärä tyrannikuningas). Illuminati-suunnitelma ja monarkiat, joihin on soluttauduttu, perustuvat tällä tavalla geneettisesti kontrolloituihin ryhmiin.

NKV on massiivisen monimutkainen rakenne, mikä on puuttunun aitoon henkiseen avioliittoon ja/tai ylösnousseeseen jumalaiseen liittoon planeetan ihmisten mahdollisuutena. Tänä vuonna työstämme "henkinen avioliitto ajattomuudessa" -ykseysmallin ruumiillistamista, mikä vaatii näiden valheellisten järjestelmien toiminnan lakkaamista. NKV-järjestelmä ylläpitää elektronivääristymiä, jotka syöttävät niitä tyrannian patriarkaalisia hallinta-arkkityyppejä, jotka miehet ja naiset omaksuvat hyväksytyiksi identiteettirooleikseen. Tämä johtaa hyvin tuhoaviin älyllisiin uskomusjärjestelmiin ja tunnekehohajaannukseen. Tämä hajaannus on hyvin toimimatonta - aina siihen pisteeseen saakka, että se luo geneettistä vahinkoa 2. ja 4. chakrakerroksen toimintaan. Nämä arkkityypit olivat kerran "luomisopin myyttejä" esitettäväksi polariteettipelissä, mutta niistä tuli massiivinen ruokalähde Kontrolloijille. Kun näitä arkkityyppejä käytettiin sitten negatiivisesti kontrolloimaan ihmisiä, henkilö eksyi (sitten yhteiskunnan käyttäytymismallit eksyivät) aggressiiviseen, epäinhimilliseen, robottimaiseen ja yhteydettömään käyttäytymiseen.

NKV-pelin nimi on hyvin tuhoavien riippuvuuksien ja poikkeavien seksuaaliasenteiden ja -käyttäytymisen levittäminen ja syöttäminen ihmisten keskuudessa ympäri maailman. Sen ensimmäinen prioriteetti on suunniteltu siirtämään kaikki seksuaalinen toiminta, jota reunustaa syyllisyys ja häpeä, alimpaan mahdolliseen ihmisen ilmaisemisen ja kieroutuneisuuden muotoon. Se käyttää tarkkanäköisesti kulttuurillisia asenteita vääristääkseen nykyistä yhteiskuntamallia. (Muslimimaissa se voi olla raiskatun naisen laillista tappamista niin, että oma aviomies jättää hänet erämaahan kuolemaan, tai pikkutyttöjen myymistä prostituoiduksi Thaimaassa tai katolilaisten pappien pedofiliaa Vatikaanissa tai sadistisia ja masokistisia fetissejä Saksassa. Kaikki tämä energiasato syöttää samaa NKV-matriisia.)

Tämä NKV-matriisi alkaa näyttäen pinnalta harmittomalta, mikä perustuu avoimiin seksuaaliasenteisiin (Mitä, oletko joku sievistelijä? Oletko mustasukkainen ja omistushaluinen? Etkö tiedä, että meidät suunniteltiin moniavioisuuteen?) Se on suunniteltu imemään riippuvuuteen ja loputtomaan toisen chakran perusvaistohaluun, niin että kaikki mitä himoitaan, "kytkee seuraavaan pistokkeeseen" tai syvemmille tasoille - ja saadaan helpotusta addiktiiviseen ahdistukseen. Tämän irtosuhdemallin tarkoituksena on romuttaa inhimillinen geenikoodi, jotta kadotetaan aito tunne jumalaisen ihmisen yhteydestä, mikä on syvä halu olla todella intiimissä suhteessa ja kokea se sisäisenä jumaluutena.

Ykseysälykkyys (Jumalvoima) luodaan mies- ja naispuolisen prinsiipin välillä hyvin kehittyneessä tietoisuustaajuudessa, kuten liitto kahden tasavertaisen välillä henkisessä avioliitossa ajattomuudessa. (Tällaista on kehittyneillä planeetoilla. Tällöin ehdotonta rakkautta jaetaan tunteellisessa turvasatamassa ja tehdään mahdolliseksi luottamus ja täydellinen läpinäkyvyys jumalaisen liiton luomiseksi.) Useimmat meistä jotka ovat mukana seksiaktissa, unohtavat, että ihmismallina Jumallähteeseen ylösnousemiseksi on tasavertaisten olentojen liitto, jotka ovat täydellisessä rakkaudessa. Meidän on muistettava tämä taas parantuaksemme ja palauttaaksemme aidon yhtenäisyyden henkisessä avioliitossa planeetalle.

Erottaakseen ihmiset jumalaisesta liitosta NKV-verkko edistää yhteydettömyyttä kaikenlaisin seksuaalisin keinoin, kuten internet-porno, elottomien esineiden "seksualisointi" ja uskomus, että ruoho on aina vihreämpää toisen seksikumppanin kanssa. Kun ihmisestä tulee riippuvainen tämän nopeasti alas syöksyvän polun syötistä, tämän kontrollijärjestelmän arkkitehtuuri kiinnittyy kaikkiin alempiin keskuksiin vangitsemaan elinvoiman. Silloin kun jokin imee elinvoimaa (seksuaalichakra), vaistonvaraisesti halutaan vain saada se takaisin, joten etsitään seuraavaa "viettelystä", jotta voidaan imeä jotakuta tai jotain muuta. Koskaan onnistumatta tuntemaan tyydytystä tullaan riippuvaiseksi kaikista ulkoisista asioista. Mieli fiksoituu ripustautumaan aina uuteen purkautumistiehen - seksi, ruoka, huumeet, vaatteet tai jokin esine tai ihminen. Edenneissä vaiheissa fiksoitumisesta tulee pakkomielteistä, jotta saadaan helpotusta siihen tyytymättömyyteen, mitä koetaan NKV-verkon aiheuttaman ahdistuksen vuoksi.

Esimerkkinä, Aasian verkot syöttävät "prinsessakoodi" naisprinsiipin vääristymiä sekä "seksirobotti" fantasioita. "Hello Kitty" -tuotteilla (prinsessakoodi) ja Anime-sarjakuvilla (seksirobotti) oli laaja arkkitehtuuri, joka antaa voimaa NKV-verkolle paristolähteenä. Tämä merkitsee, että valtava Aasian väestö syöttää jollain tavalla vääristymiä antamaan voimaa tälle NVK-verkolle, mitä Matelijat käyttävät. Tämä ei merkitse, että nämä tuotteet itsessään ovat negatiivisia. Se merkitsee, että niitä hyödynnetään siihen massiiviseen poikkeamaan, mikä on kaukana tasapainoisesta ja terveestä ihmisen kannalta - ja joka on tietämätön, että häntä manipuloidaan negatiivisesti näiden järjestelmien kautta.

Kun meistä tulee tietoisia näistä manipulointijärjestelmistä, jotka johtavat ihmiset tasapainottomaan ja tuhoavaan käyttäytymiseen, voimme korjata ne. Useimmilla joita manipuloidaan, ei ole aavistustakaan, että heidän mieltään kontrolloidaan syöttämään näitä järjestelmiä riippuvuuksien kautta, jotka eivät ole myöskään luonnollisia heidän henkilökohtaisille vapaan tahdon valinnoilleen. Kun meistä tulee tietoisempia, kohotamme planeettaa ja meillä on valta Jumalan valtuutuksella poistaa näitä valheellisia järjestelmiä hyväksikäyttämästä meitä ja muita. On tarkoitus ymmärtää, miten ihmiskunta on tullut tähän nykytilaan, jotta voimme tietoisesti ohjata itseämme korkeampiin ilmaisumuotoihin tuodaksemme vapauden takaisin ihmisrodulle. Edustamme vapautta ihmisrodulle ja hyväksymällä vastuun itsestämme ja harmonisoitumalla Jumalan tarkoitukseen voimme muuttaa maailman. Kiitos teille, Aasian verkkotyöntekijöillemme, jotka olette puhdistaneet ja työskennelleet näiden negatiivisten järjestelmien kanssa nyt ja tulevina kuukausina.

Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatara-sydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.

Rakkautta aina, Lisa

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >