HomeViestejäLisa Renee12.4.2011 - Avoin arkkitehtuuri

12.4.2011 - Avoin arkkitehtuuri

AVOIN ARKKITEHTUURI

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Uutiskirjeestä 12.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Olen äskettäin palannut hyvin kauniista ja surrealistisesta kokemuksesta, mikä tapahtui Suojelija-ryhmämme planetaarisessa verkkoprojektissa, johon osallistuimme viime kuussa. Ryhmällämme oli tilaisuus nähdä uuden avoimen arkkitehtuurin taajuus, mikä tukee ykseyslähdekoodigeometriaa - tunkeutuu ja ankkuroituu fyysiselle elementtitasolle romahduttaen mahdolliset tuhoavat aikajanat positiivisiksi aikajanapotentiaaleiksi, mihin ihmiskunta pääsee käsiksi. Tämä sulki monia galaktisia madonreikiä, mihin pääsivät käsiksi pimeät olennot, jotka käyttivät niitä manipuloidakseen aikakenttiä tai käyttääkseen ihmisen energiakenttää massatietoisuuden kontrollointiohjelmien avulla. Kun manipuloidaan massiivinen määrä energiaa tällä tavalla, luodaan repeämiä aika- ja tilakudokseen, ja tämä manipuloi aikaa ja tilaa sekä aikajanoja kontrolloivia solmuja. Tämän tuloksena meillä on joukko olentoja hyvin hämmästyneenä siitä, mitä on tapahtunut, kun tietyt niiden käyttämät teknologiat eivät nyt toimi. Niiden tuntema olemassaolo on muuttumassa omamme rinnalla.

Maaliskuun puolivälissää tällä planeetalla oli tilaisuus ankkuroida uusi elävä arkkitehtuuri ylösnousseen kristallispiraalitaajuuden avautuvan portaalin kautta. Lähetys aktivoitiin ja ankkuroitiin pyhän peilitalon kautta. (Pyhä peilitalo viittaa henkiseen taloon, jonka Jumala rankensi kaavalla, joka vastaanotettiin jumalaisen kosmisen 144000-kuution kautta. Kristuksen ylösnousseet kaarivalot, Luminaarit, ovat luoneet arkkitehtuurin, mikä sallii tämän laskeutua fyysisesti ilmentyneeseen maailmaan. Käytännössä olemme elävöittäneet "talon jonka Jumala rakensi" maaliskuun päiväntasausenergioissa.) Äiti ja Isä Kaari olivat osana sen ykseysgeometrian synnytystä, mistä tuli elävät ja hengittävät olennot (jälkeläiset, Kristus-lapsikolminaisuus), jotka asuvat pyhässä peilitalossa. Tätä edusti fyysisesti myös aine- ja henkiparin* henkinen ja seremoniallinen avioliitto, mikä perustui sisäisen Kristus-ykseyden valan vannomiseen ihmiskunnalle peilitalossa. Suojelijavoimillamme on toinen kanava, minkä kautta rakentaa jatkuvasti sitä elävän valon avointa arkkitehtuuria, mitä säteilee pyhistä monadipeileistä (sisäinen Jumala ja siemenatomi) ja punoo heijastuksensa ikuisen Kristus-itsen ykseysmalliin.

Ryhmämme (ja monet muut valotyöntekijät ympäri maapalloa) valitsi sisäisen itsemääräämisoikeutensa perusteella, miten osallistuisimme näihin tuleviin ykseystaajuuksiin ja siihen muutokseen, minkä se tekisi kollektiivisiin tietoisuuskenttiin. Monet meistä lähetettiin ympäri maapalloa ylläpitämään tiettyjä taajuusmalleja, jotka esiteltiin ykseystietoisuutena maaliskuun päiväntasauksen aikana. (Tämä on täysin uusi Kristus-älykkyyskentän mallitaso - kattavuuden ykseystaajuus ja avoin arkkitehtuuri joka laitettiin planeetallemme tukemaan sitä monissa muissa planeettasfääreissä.)

Tapahtui välitön reaktio sisäisen paineen tasoittuessa, kun se räjähti planeettamme pintaan, ja näimme sen ilmentyvän fyysisille tasoille. Nämä muutokset ihmisen kollektiivikentissä ovat vahvistaneet painetta, mikä on ollut hyvin vaikeaa tai mullistavaa joillekin ihmisille.

Poissulkevat järjestelmät ovat kuolemassa

Me jotka olemme osallistuneet kanavana ykseyslähdekoodin ensimmäiseen aaltoon, olemme kokeneet massiivista vastustusta tälle muutokselle vanhasta 3D-matriisirakenteesta tällä uudella integroitumisjaksolla - se ei ole ollut hauskaa tai helppoa. Maaliskuun puolivälistä tämä vastustus vahvistui huomattavasti heijastamaan sitä massiivista muutosta, minkä olemme tehneet luodaksemme yhdessä Kristus-voimien kanssa ja laajentaaksemme myötätunto- ja armotaajuusalueen planeetallemme. (Olemme vain kutsuneet joukoittain uusia myötätunnon ja armon olentoja kommunikoimaan planeettamme avoimeen arkkitehtuuriin.) Nämä uudet taajuudet pakottavat kaiken kätketyn paljastumaan ja tuo ydinrakennemuutos tarvitaan selviytymiseksi.

Järjestöjen ja yksikköjen toimintajärjestelmän on muututtava arvoiltaan suljetusta (poissulkeva) järjestelmästä avoimeen (kattava) järjestelmään kehittyäkseen ja selviytyäkseen näissä uusissa taajuuksissa.

Korkeammassa taajuudessa missä toimitte, jokainen näistä vanhoista organisaatiorakenteista heijastaa yhtäkkisen romahduksen alkamisen, välittömiä kaoottisia muutoksia tai taloudellista pysähtymistä. Esimerkiksi ihmisillä jotka toimivat luovissa, taiteellisissa tai henkisten intressien työpaikoissa, on välitön paine muuttaa asenteitaan, arvojaan ja työsuhdesääntöjään heijastamaan sopivaa värähtelyä. Sopiva värähtely on avoin ja kattava - ei kätketty tai poissulkeva. Mitä tiheämmät kontrollirakenteet ovat, sitä enemmän aikaa menee niiden täydelliseen purkamiseen ja vaikka ne eivät ole immuuneja tälle, radikaali kaoottinen muutos on hitaampaa valtionhallinnon ja yhteiskuntajärjestelmien byrokratiassa, jotka ovat hyvin hitaita tekemään edistyksellisiä muutoksia. Nämä järjestelmät romahtavat, kun ne kohtaavat "yhteistyöromahduksensa" kriittisen massan, koska monet kontrollointijärjestelmistä ovat toisistaan riippuvaisia ja tukevat valheellisesti toisiaan. (Nämä ovat täysin elinkelvottomia järjestelmiä.)

Tällä jaksolla kun 3D-rakenteet haastavat, olkaa kiintymättömiä sellaisiin tilanteisiin kuin syytökset, petokset, lainopillisten ja taloudellisen sääntöjen noudattamiskysymykset, aineellisten kohteiden menettäminen jne. Tukijärjestelmänne koko perusta on nyt muuttumassa. Teidät saatetaan vetää ulos paikoista tai järjestöistä, joissa aiemmin toimitte, asuitte tai joiden kanssa teitte yhteistyötä. Meditoikaa ja levätkää paljon, koska tällaisten kysymysten käsitteleminen voi olla fyysisesti hyvin kuluttavaa. (Huomaan itse, että pitääkseni kehoni toiminnassa minun on vetäydyttävä jatkuvasti sisäiseen kammiooni keräämään energiaa. Minulla ei ole oikeastaan vaihtoehtoa tässä asiassa - kehoni vaatii, mitä vaatii, ja minun on kuunneltava sitä. Se on vaatinut eristäytymistä.)

Vanha kontrollointimatriisi ja kätkeytyneet olennot jotka manipuloivat ja käyttävät sitä, haukkuvat, purevat ja raapivat kaikin mahdollisin tavoin saadakseen jotain liikettä. Se on ollut huippu-uuvuttavaa ja monet meistä piiloutuvat kotiinsa. Kontrollointimatriisi on luontainen osa kaikkia pankki-, raha-, oikeus-, koulutus-, terveydenhoito- ja lääkerakenteitamme sekä työpaikkajärjestelmiämme, joten nämä ovat läpsineet meitä typerästi kaikella, mitä niillä on. Suljetut järjestelmät ovat menneet sekaisin ja rikki ja tämä on paljastanut niiden "hulluuspsykoosin" meille enemmän ja enemmän joka päivä. Näiden olentojen epätoivo vain vuotaa näistä järjestelmistä, jotka eivät enää toimi. Tämän epätoivon tuloksena mielen kontrolloimia automaatteja ilmestyy tekemään lisää kaksinapaisia yrityksiä pakottaa noudattamaan niiden pelkoa generoivaa mekanismia. Valitettavasti tiedostamattomia massoja käytetään enimmäkseen hyväksi näiden negatiivisten tavoitteiden vahvistajana - palkkapussin pelossa.

Tietoisuutta kohottava prosessi

Tarkastelemme välttämätöntä osaa integroitumisessa uusiin taajuusrakenteisiin. Olemme kiihdyttäneet valtavasti eteenpäin ja se on muuttanut sitä taajuusrakennetta, mihin voimme yhdistyä. Se saa aikaan väliaikaisesti valtavaa ristiriitaskismaa ulkoisen kentän vastapäissä. Tarpeetonta kai sanoa, että tämä luo paljon kaaosta, hämmennystä ja häiriöitä ylitettäväksi. Meidän pitäisi totutella tähän nyt. Saatatte nähdä kurittomia ihmisiä esittelemässä ilkeyksiään sekä inhimillistä myötätuntoa ja filantrooppista kauneutta samalla hetkellä. Joskus voi tuntua kuin rakentuvien energioiden hankausta, mikä voi olla sietämätöntä, kun ne integroituvat oman astianne sisälle, koska kenttänne on suunniteltu tekemään tietoisuustaikaansa ympäristön harmonisoimiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi oman olemuksenne ja toisten välillä. Oletteko huomanneet toisen ihmisvirran menneisyydestä tai perheestä, työtoverista ja kaikista noista suhteista etsivän parannusta, ratkaisua tai opastusta? Pluton perääntyminen tuntuu myös työntävän näitä tilanteita johonkin hulluun ryntäykseen loppuunsaattamista varten.

Useimmat meistä tunnistavat tämän tietoisuuden kohottamisprosessin (vihkimys uusiin taajuuskenttiin) polariteettien yhdistymisenä. Ei voi olla aito "tietäjä" ilman suoraa kokemusta "siksi" tulemisesta. Jokainen mysteerikoulu korostaa tätä kriittisenä vihkimyksenä (tietoisuuskohoamisen tila) kyetäkseen ylittämään sen harhan, että muoto on todellista. Tämä on korostunut erityisesti tähtisiemenillä, koska monet meistä eivät olleet luontaisesti ihmisiä emmekä ole jakaneet 3D-ihmiskunnan arvojärjestelmää. Meidän oli "tultava" ihmiseksi ylittääksemme tuon rajan muun ihmiskunnan palvelemisessa. Monet meistä ovat kokeneet suurta fyysistä epämukavuutta vastustamisen ja vastaenergioiden voimasta, vihamielisten voimien asettaessa esteitä tehtäväpolulle. Monta kertaa vastakkaisten voimien välinen kiihkeys on tarvittava katalyytti "ampumaan" tiemme tiheyden tai rappeutuneiden energiarakenteiden ohi kohotaksemme nopeasti uuteen tietoisuuteen. Juuri tätä on tapahtunut tämän vaiheen aikana ja olette ehkä tunteneet sen niin ydintä ravistavana kokemuksena, että molekyylinne ikään kuin muuttuvat.

Sen lisäksi että keho on uupunut ja yrittää toipua meitä ympäröivien ulkoisten energioiden työntämisestä ja vetämisestä, ilmentyneet tapahtumat ovat kohonneet uuteen energeettiseen kaksinapaisuusäärimmäisyyteen. Me jotka olemme sitoutuneet näiden projektien kulkuneuvoksi, tiedämme, että vastaisku on vääjäämätön, kun uusien taajuuksien tasavertainen yhdistyminen ilmestyy. Solumuisti avaa monia ulottuvuus-aikaportteja, jotka olivat aiemmin kiinni, ja se muuttaa nykymahdollisuuksia.

Kun palasin näistä aikajanaverkkoprojekteista tuntien oloni kuin hakatuksi sotilaaksi, jota oli potkaistu kylkeen tuhat kertaa, minun oli tartuttava oikeudelliseen copyright-vaateeseen ja pankin tilinylityksiin heti, kun asuin kynnyksestä kotiin. Tämä polku ei ole arkajaloille ja epäilemättä olemme kaikki kohdanneet äärimmäisen haastavia ongelmia, jotka kumpuavat kiinnitarttuvista 3D-kontrollointiohjelmista. Se tiedostamaton reagointitaso joka saatiin takaiskuna uuden taajuusarkkitehtuurin ankkuroinnista, on ollut hyvin vaikeaa ja kovaa työtä. Olemme synnyttämässä täysin uuden avoimen arkkitehtuurin planeetalle tällä hetkellä ja tämä pitää sisällään suuren lupauksen meille kaikille.

Tuskalliset maailmantapahtumat

Kun aloitimme projektimme 10.3. harmoniassa planetaaristen ykseyslähdekoodilähetysten kanssa, planeetassa oli tapahtumasarja, joka ilmentyi energeettisesti osana muutosta planeetan ydinarkkitehtuurissa. Monet näistä tapahtuivat ihmishenkien kustannuksella ja saivat aikaan kamalaa hävitystä.

Nämä tuskalliset maailmantapahtumat huutavat meille, että meidän on sopeuduttava näihin uusiin taajuuksiin ja muutettava käyttäytymistämme ja lakattava tekemästä tarkoituksellista vahinkoa. Emme voi selviytyä lajina tehden kamalan raakoja ja julmia tekoja ihmisiä kohtaan. Ainoa selviytymiskeinomme on kerätä yhteen ihmisen ja luonnon resurssit ja oppia elämään harmoniassa ykseysperiaatteiden mukaan toistemme kanssa.

Useimmat ihmiset eivät tällä planeetalla ymmärrä, että kollektiivisten tietoisuuskenttien sisältämiä äärimmäisen tiheitä negatiivisia egoajatuksia ja -tekoja sekä ensisijaisesti itsekkäitä aineellisia motiiveja käytetään meidän kontrolloimiseen. Ihmisiä manipuloidaan luomillamme ajatuksilla hävityksen ja lisäjakautumisen aikaansaamiseksi välillemme. Tyrannidespoottien tiettyjä psykologisesti kiedottuja malleja ja vallan väärinkäyttöä räjähtää näyttämön keskelle purettavaksi, samalla kun maa- ja vesielementit sopeutuvat heijastamaan Aasian verkon ja sitä ympäröivien maamassojen ihmisten hyväksikäyttöä. Tällä planeetalla tuntemaamme elämää muutetaan ja sopeutuminen transformaatioon on pakollista ilman henkilökohtaista egovalintaa.

Useimmat meistä ovat olleet liian kauan piittaamatta niistä viestistä, että arvojärjestelmäämme on kehitettävä ja luonnonlakeja kunnioitettava. Meille on annettu valinta siinä, miten kokisimme evoluutiomme suhteessa planeettaan. Kuitenkin ihmiskunnan teot (mielenkontrollin kautta manipuloituna tai ilman sitä) havainnollistavat, että valitsemme jatkuvasti hävityksen ja mullistuksen muuttaaksemme luontaista käyttäytymistämme. Jumala ei rankaise ketään. Teemme kausaalivalintoja, joilla on energiaseuraamus tekoihimme riippumatta siitä, ovatko ihmiset tietoisia tästä tosiasiasta vai eivät.

Energeettinen tieto on valuutta

Viimeaikaiset risteykset teki mahdolliseksi niiden monien synkronististen kaistojen galaktinen supervaltatie, jotka kohtasivat hyvin latautuneita pyörteitä planeetan tietyillä alueilla. Viimeaikaiset vaihdot yhdistettiin toisiin akselipisteisiin, mitkä johtavat älykkään energian kommunikointivirtoihin monille muille planeetoilla universumissamme. Niiden  koodien siirtäminen jotka on suunniteltu tulkitsemaan monia toisilla planeetoilla (ja toisissa universaaleissa järjestelmissä) käytettyjä kieliä, oli myös osa tätä ydinarkkitehtuuriparannusta, mikä antaa lisää taajuuskanavia ohjatun kommunikointivirran käyttöön planeetallamme.

Tieto mikä sisältyy universaaleihin älykkyysenergiavirtoihin, on kaikkien kehittyneiden kulttuurien ja rotujen "valuutta". Ihmiskunta on äskettäin yhdistynyt paljon enemmän käytettävään energiatietovaluuttaan vaihdon tapahtumiseksi monien kehittyneiden tähtirotujen kanssa, osana kosmista kansalaisuutta. Tämä nopeuttaa meidän (tähtimaajoukko) ponnistelujamme luoda lisää kommunikointitilaisuuksia yhteistyön luomiseksi niiden kehittyneiden kulttuurien kanssa, jotka kunnioittavat elämää ja ykseydenlakia. Planeettaverkostomme käy läpi vastaavaa prosessia, joka vastaa koko universumin satelliittilinkkiä, erilaisilla kielialustoilla kommunikoimista varten. Tämä tapahtuma on nopeasti muuttamassa planeettamme kommunikointiverkostoa suljetusta käyttöjärjestelmästä avoimeksi käyttöjärjestelmäksi. Tämä menee kauas niiden taajuusaitojan ja vääristyneiden elektronien yli, joita ovat käyttäneet kontrolloivat ryhmät maan päällä.

Kun tämä planeetta on nyt avointa arkkitehtuuria avoimen käyttöjärjestelmän kera, se merkitsee, että suurempi ja säännöllisempi vaihto toisten älykkäiden elämänvirtojen kanssa universumissamme (ja multiversumissa) on valmis tapahtumaan. Olemme luoneet uuden "valuutan" planeetallemme. Kehittyneillä kulttuureilla joita on ympäri universumia, ei ole orjuuttavaa rahajärjestelmää kuten meillä maaplaneetalla. Tieto ja teknologia ovat hyväksytty valuutta ja monet kulttuurit ovat äärimmäisen kiinnostuneita geneettisestä moninaisuudesta sekä kätketyistä vaikutuksista, mitä maan ulkopuolisilla on tällä planeetalla.

Ristiriita esoteerisen tullessa eksoteeriseksi

Se mitä on tapahtunut viime kuukauden aikana, on valtava muutos universumimme ydinkosmologiassa ja se on merkki muutoksesta hierarkioissa ja nyt on uskomattomasti tukea myötätunnon ja ykseyden hierarkioilta, mitkä ovat Kristus- ja Jumalavoimia.

Yksi tämän kosmologisen ja hierarkkisen muutoksen tuloksista sai aikaan suurta ja myrskyisää konfliktia ja hämmennystä monilla planeetoilla ja tähdillä ja niissä olennoissa, jotka ovat "hoitaneet" niitä tietoisuus- ja energiatasoilla. On erimielisyyttä ja vastustusta avointa arkkitehtuuria kohtaan, mikä vaaditaan aidon ykseystietoisuuden muodostamiseksi. Tätä konfliktia havainnollistettiin myös alhaalla, fyysisellä tasolla eri tavoin. Se vaatii alamaisuutta Jumalan suunnitelmalle ja toisten palvelemista yli itsen ja monet ihmiset ja ei-ihmiset suhtautuvat karsaasti tähän vaatimukseen (ks. joulukuun "Pienellä präntätty teksti")

On kaksi hierarkkista pääsukulinjaa, jotka ovat osa tämän universumin alkuperäisiä pääluojia, nimittäin Kaarien luminaarit/valonlähteet - muodon arkkitehdit ja inspiroijat (Kristus-kosmologioiden sydän, Ylösnousseet kaarivalot) - sekä Muodon rakentajat, ja nämä ovat täydellisessä auktoriteettiristiriidassa. (Laskeutuneet kaarivalot tai mielen kosmologiat ja sen ilmennykset tunnetaan myös Tiibetin buddhalaisuuden "silmäoppina" - se mikä nähdään aisteilla eikä koeta suoraan sydämen sisäisillä aisteilla.)

Aionien ajan Rakentajat ovat olleet esoteeristen totuuksien suojelijoita ja he ovat estäneet okkulttista tietoa tulemasta eksoteeriseksi ja tavallisen ihmisten tuntemaksi. Monet meistä ymmärtävät, että vallan väärinkäyttö (Atlantis, Egypti) ja ego vääristivät useimmat näistä ykseydenlain opetuksista itsekkäiksi motiiveiksi tai puolitotuuksiksi. Näissä hierarkioissa uskotaan - sekä ihmiset että ei-ihmiset joita on monilla tasoilla - että oikeutetut voivat päästä käsiksi esoteerisiin totuuksiin, ja tämä on ollut käytännössä ymmärrys mysteerikoulujen opetuksista kautta aikain, koska "pimeän kehityksen" tasot ovat tietysti olleet läsnä tällä planeetalla. Pätevä mysteerikoulu korostaa aina aineiston ja sen yhdistävien käsitteiden ymmärtämisen merkitystä, ihmisen luonnon tuntemiseksi Jumalana. Kun päätetään tutkia esoteerisia asioita, universumin, ydinolemuksen ja todellisen itsen luonne sisäisenä Jumalana paljastuvat hitaasti innoittuneelle ja kurinalaiselle omistautujalle.

Siksi on pakko puhdistaa sydän ja olla kurinalainen moraalisissa ja eettisissä tavoitteissa ihmiskunnan tukemiseksi kokonaisuutena, koska nämä eivät ole vain luonnearvioita, vaan ne on pakko ymmärtää ollakseen käyttämättä väärin sen tiedon voimaa, mikä on kätkettynä esoteerisiin pyhiin henkitieteisiin. Ykseydenlaki on sellainen pyhä henkinen tiede ja se on paljastettu planeetallamme erivapautena osana Jumalan suunnitelmaa - tavallisille ihmisille ja niille, jota pitäisivät itseään valittuina tai oikeutettuina sanelemaan ja kontrolloimaan sen käyttöä tai sisältöä. Ilman opetusten ymmärtämistä ja ilman sydäntä tärkeimpänä asiana niiden soveltamisessa, tutkiminen turmeltuu välittömästi ja rajoittuu mielen tasoille.

Nämä kaksi hierarkiaa - arkkitehti ja rakentaja - ovat nyt edustettuna fyysisessä muodossa ja tässä esoteeristen totuuksien paljastamiskonfliktissa yrittävät yhdistää muinaisten konfliktien polariteetteja. Tämä on syy monien työryhmien ilmentymiin, jotka tukevat ykseydenlakia. Luomisen kolmen periaatteen on yhdistyttävä yhdeksi yhtenäiseksi ilmaisuksi näissä sukulinjoissa - yhdeksi mikä on vapaa elitismistä, poissulkemisesta ja mielen kontrolloinnista. Kummankin hierarkian täytyy rakentaa ainetta ja konflikti näiden kahden sukulinjan välillä on ikivanha. Rakentajat päättivät, etteivät he halua rakentaa arkkitehtien lakien mukaan ja lähettivät matkaan omat luomuksensa, mitkä nopeasti kuolivat, kun ykseydenlaki - Jumalan luonnonlait - tukee perimmiltään ikuista sydäntä ja tulkitsee kaiken muun rajalliseksi tai ei-olevaksi. Mikä tahansa pyhä totuus mikä tulkitaan mielestä, kuolee tai vääristyy lopulta ja sydän elävöittää sitä ikuisuuden - koska Jumalhenki on universumimme kosminen sydän.

Olemme nyt rakentamassa sydänälykkyyskentät uusille tasoille. Useimmat meistä ihmiskehossa pystyvät meditoimaan, olemaan innoittunut vastaanottaakseen muinaissanoja ja ymmärrystä suuremmasta totuudesta suhteestamme universumiin, yhdistyäkseen valtaviin älykkyyksiin ja tämä kaikki on osa tämän ylösnousemusjakson suunnitelmaa.

Jumala ei sulje pois ketään eikä nyt tässä uudessa syklissä hyväksy poissulkevia malleja.

Sen mikä oli esoteerista (kätketty), suunnitellaan nyt tulevan eksoteeriseksi (paljastettu). Monet ihmiset ja muut olennot ovat edelleen hämmentyneitä ja vihaisia tästä kaiken kätketyn paljastamisesta ja sellaisissa tapauksissa kontrollit ja hyökkäykset jatkuvat ja lisääntyvät. Kuitenkin mitä enemmän pyrimme kontrolloimaan, sitä pahemmaksi tilanne menee, kun näiden hierarkioiden päivät eivät voi jatkua samalla tavalla.

Miten voimme palvella?

Omistautuminen kurinalaisesti ylläpitämään korkeamman tuomitsemattomuuden ja toisten palvelemisen asenteen - kaikkien ihmisen pelkojen ja heikkouksien tuolla puolen - on enemmän kuin kokopäivätyötä. Se vaatii viimeisenkin olemuspisaramme omistamista Jumalhengen palvelemiseen ja todella luottamista omaan tietoisuusvoimaamme. Todella monet meistä säteilevät uutta "taivaallista" luminenssia superihmisen, sisäisen Kristuksen ulottuvuuksista. Kohtalomme on olla superihminen, kun sisäinen Kristus-henki on Jumalhengen taianomaisen sivutuotteen säteilyä. Jumalhenkemme on suurin tietoisuusteknologiamme, mikä ylittää kaikki vähäisemmät teknologiat. Nämä viimeaikaiset tapahtumat antavat meille paljon pohdittavaa ja meditoitavaa, kun muutos alkaa sisältämme. Kun siirrymme eteenpäin aikomuksenamme olla suvereeni malli toisten palvelemisesta, sitoudumme jatkamaan itsemme puhdistamista tullaksemme niiden suurempien totuuksien kokemukseksi ja ymmärrykseksi, joita säteilee omasta sisäisestä valostamme - pyrimme jakamaan toisten kanssa epäitsekkäästi sen, mitä meille on annettu ja mikä on osoittanut meille pysyvän rakkauden ja sisäisen rauhan.

Seuraavaan kertaan saakka, pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.

Rakkautta aina, Lisa


*Suom. huom.: rod ja staff viittaavat kristinuskon peruskäsitteisiin, missä rod on mm. ristin pystypuu, henki, maskuliinisuus ja staff mm. ristin poikkipuu, aine, feminiinisyys. Tämän tekstin viittauksissa on käytetty sanoja "henki" ja "aine".

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >