HomeViestejäLisa ReneeMarraskuu 2010 - Palauttaminen

Marraskuu 2010 - Palauttaminen

PALAUTTAMINEN

Kirjoittanut Lisa Renee ( www.energeticsynthesis.com)
Marraskuun 2010 uutiskirjeestä
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakas perhe,

Kuten hyvin kuuluisa ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Vaaka-indigo, joka tunnetaan John Lennonina, lauloi kerran vuosikymmeniä sitten - "Kukaan ei kertonut minulle, että olisi tällaisia päiviä! Todella kummallisia päiviä!" Hänen musiikkinsa ja sanoitustensa moniulotteinen sommitelma on aivan yhtä vaikuttavaa meille tänä päivänä, kuin se oli monta vuotta sitten. Moniulotteisuus on ajattomuudessa ja tämä musiikkisaavutus on esimerkki nousemisesta ajan tuolle puolen pääsemällä tietoisuusspiraaliin, mikä menee tietoisen mielen lineaarisen etenemisen ulkopuolelle. Useammat meistä menevät spiraaliin tällä hetkellä - jos voimme päästää irti 3D-mentaalikehon kaiteista.

Monilla meistä moniulotteisen tietoisuuden kauneus on edessämme ja sisällämme, kun se on palauttamassa älykkyytensä meille. Suojelijat mainitsevat, että olemme astumassa evoluutioikkunaan, mihin he viittaavat "palauttamisaikana". Tämä palauttaminen on Jumalan lupaus jokaiselle meistä. Jos kyselemme henkilökohtaisen totuutemme perään, sallimme sydämemme avautua ja luovumme egosta, voimme saada tämä lahjan.

Uuden tietoisuuden fysiikka

Me jotka olemme ylösnousemusaikajanan ensimmäisiä aaltoja, olemme astuneet surrealistiseen aikaan, missä elämme moniulotteista tietoisuuttamme samalla, kun haarukoimme kumpaakin maailmaa tai monia maailmoja. Olemme jättäneet 3D-tietoisuuden pysyvästi ja koemme samanaikaisesti "olevamme täällä" ja "olevamme pois täältä" fyysisessä aineessa. Voimme kertoa, että 3D-sopimussäännöt muuttuvat eivätkä enää päde meihin samalla tavalla, vaikka pelkäisimme edelleen myöntää sitä itsellemme tai toisille. Miten selitetään sanoin, että horroksessa olleesta itsen osasta on tullut nyt aktiivinen ja se on ottanut ohjakset elämästä? (Todella kummallisia päiviä!) Tietoisuutemme fysiikkaa hallitsee toinen energiamuoto, henkiälykkyytemme toisen ulottuvuuden oktaavi. Siinä tilassa oleminen voi olla kummallista, kunnes pääsee siivilleen! Siihen ei ole paluuta, kuka olimme ennen, koska emme ole enää koskaan sama persoona!

Tässä kuussa astumme uuteen tietoisuusjaksoon, mikä vääntää säädintä ja sinkoaa olemuksemme ulottuvuustason seuraavaan oktaaviin. Maya-tutkija Carl Callemanin mukaan astuimme 3.11. Maya-kalenterin 7. päivään. Tämä uusi "päiväjakso" aktivoi feminiiniprinsiipin hallinnan (korkeamman henkiälykkyyskehon kautta) ja intuitiivisesti havaitsevan mielen sekä luo tasapainon vasemman ja oikean aviopuoliskomme välille. Ymmärrämme enemmän näitä ykseyskäsitteitä elämässämme tästä eteenpäin. Näemme edelleen ulkoisen todellisuuden paljastavan meille syvempiä oivalluksia siitä, mitä oikeasti tapahtuu kontrolloijaverhon takana.

Astumme kohta uuteen toimintamalliin, missä tapahtuu pyhä liitto maskuliini- ja feminiinivoimien väillä luomismatriisin ykseyskoodialustalla. Tämä on ylösnousemusaikajanan arkkitehtuuria. Meidät jätetään vielä valitsemaan ja sitoutumaan, kumpaa tietoisuusvoimaa palvelemme - erillisyyttä vai ykseyttä, rakkautta vai pelkoa. Tämä ykseyskenttä luodaan alkemisesti Jumalan luomisvoimien "henki (rod) ja aine (staff)" -periaatteiden* välille (eli horisontaalinen kohtaa vertikaalin, taivas kohtaa maan). Henki- ja ainekoodit mallinnetaan planeettaverkkoon henkilökohtaisten "pyhä avioliitto" -sopimusten ensimmäisessä aallossa, joita ruumiillistetaan fyysisesti tällä hetkellä.

Suojelijat viittaavat näihin "henkisinä avioliittoina ajattomuudessa" ja he ovat selittäneet, että nämä liitot ovat kriittisiä ykseystietoisuusverkon synnyttämisessä ihmiskuntaa varten. Tätä geneettistä koodaamistasoa ja sen taajuusmahdollisuutta ei ole koskaan ennen generoitu tähän tiheyteen varsinaiseksi fyysiseksi ruumiillistumaksi. He kuvaavat pyhän graalin etsinnän tai kaarityökalujen olevan tietoisuusteknologiatyökaluja, joita käytettiin aiemmin avaamaan tähtiportteja ja kommunikoimaan toisten ulottuvuuksien älykkyyksien kanssa. Aiemmissa evoluutiosykleissä nämä työkalut olivat ulkoisia voimatalismaaneja tai "ladattuja" esineitä, joita himoitsivat ja etsivät ne, jotka pyrkivät valtaan.

Ensimmäistä kertaa tässä ylösnousemusjaksossa fyysisestä olennosta on tulossa tietoisuustyökalu, mikä voi avata tähtiportteja ja näin ohjata tätä tietoisuusvoimaa. Kaikkeen päästää sisäisesti. Tätä tietoisuustyökalua ei voi kuitenkaan varastaa tai ohjata väärin, kun sille antaa voimaa vain fyysinen kulkuneuvo, jota ohjaa sisäisesti Jumal- tai ykseystietoisuus.

12-12 sähköinen Kristus-maskuliinimalli

Maskuliinitietoisuuden uudelleenjärjestely (elektronikierron ja sen arkkitehtuurin muuttaminen, joka hallitsee planeettamme maskuliinivoimia) ja sen maskuliinihenkitoimintaprinsiipin parantaminen planetaarisella ja mieskehon henkilökohtaisella tasolla jatkuu pääasiallisena geneettisenä kuntoutusprojektina. Suojelijoiden verkkokorjaus ja -isännöintiprojektiin sisältyy Salomon kilven yhdistäminen planeetallamme, mikä on suunniteltu myös tukemaan miespuolisia uuteen tietoisuuteen ja päivittämään horisontaalia verkkoa ja sen henkitoiminnan arkkitehtuuria.

Salomon kilpi rakennettiin Daavidin huoneen geenilinjasta ja se on pyhän graalin miespuolisesta sukulinjasta, millä on voima kumota vääristynyt kollektiivinen maskuliinihenkitietoisuus. Tämä vääristynyt miehinen henkitietoisuus on saastunut patriarkaalisesta hallinnasta, mikä juontuu kontrolloijien mielenhallintapelin installoimasta väärästä tyrannikuninkaasta tämän planeetan hallitsijoiksi. Kontrolloijat valitsivat hybridit Nefilim-sukulinjat, jotka he saattoivat turmella mielenhallintaohjelmien avulla toteuttaakseen "orjuutus tyrannian kautta" -tavoitteensa. (Tämä ei merkitse, että kaikki Nefilim-sukulinjat on turmeltu. Se merkitsee, että he ovat geneettisiä hybridiolentoja, joita on värvätty negatiivisten muukalaisagendojen vahvistajiksi.)

Suojelijat selittävät, että Salomon kilpi on tietoisuusverkkoteknologiaa, mikä muuttaa planeetan elektronikierron takaisin luonnonmukaiseen kosmiseen 12-12-Kristus-maskuliinisähkömalliin. Tämä malli on toimintakykyinen vain tietyissä paikoissa planeetalla (koska planeetan vahingoittunut verkko ei pysty sisältämään tätä taajuutta) ja "henki- ja aineparit" (henkinen avioliitto ajattomuudessa) lukitsevat sen planeettaan yhdistymällä yhdessä ruumiillistettuun ykseyskoodilähdearkkitehtuuriinsa. Siihen saakka kunnes planeetta pystyy ylläpitämään uuden elektronikierron, nämä parit yrittävät ruumiillistaa taajuuden ja sen uuden elektronikiertomallin yhdistettyyn maskuliinienergiaansa.

12-12-malli on vain ykseysarkkitehtuurikentässä eikä käänteisjärjestelmissä, jotka toimivat edelleen käänteiselektronikierrossa, kontrolloijien kaappaaman koodin perusteella. (Tämä on myös syynä siihen, miksi energeettinen "sekaantuminen" on ollut hyvin aggressiivista tietyillä henki- ja ainepareilla, koska heitä on estetty ylläpitämästä sitä ykseyskenttää, mikä vaaditaan tuomaan sisään ruumiillistetun ykseyslähdekoodiarkkitehtuurin. Tämä 12-pohjainen arkkitehtuuri tulee Jumalan kosmisen kuution 144000 arkkityypin heijastetusta mielestä, mikä johdetaan kolmanteen silmään. Katsokaa syyskuun uutiskirjeestä lisää informaatiota. Tämän ylläpitäminen vaatii geneettisesti tasavertaisia feminiini- ja maskuliinikehoja ja näin sekä mies- että naispuolisen on yhdistettävä monadienergiansa yhteiseen jumalaiseen tarkoitukseen.)

12-12-malli on luonnonmukaista horisontaalista Kristus-maskuliinisähköhenkiarkkitehtuuria, joka sallii matemaattisen yhdistymisen vertikaalin Kristus-feminiinimagneettiaineen kanssa todella tapahtua. Vertikaali feminiiniaine on 13. biovirtapiiri, joka tunnetaan Äitikaaritaajuutena. He selittävät, että "arkkienkeli Mikael" -matriisi (tämän arkkitehtuurin purkaminen ja mitätöiminen alkoi aiemmin tänä vuonna) pyöri 11-11-pohjaisella arkkitehtuurilla, mikä sekaantui kemialliseen tulkintaan ja elektronien ja protonien väliseen yhdistymiseen useilla ulottuvuustasoilla. (Tämä sekaantui mies- ja naispuolisen energian yhdistymiseen planeetallamme.)

Kontrolloijat valjastivat tämän elektronien ja protonien kiertonopeusepätasapainon kaapatun luomiskoodin ja epäluonnollisen arkkitehtuurin kautta. Yksi näistä rakenteista tunnetaan vesica piscis -bi-polaarigeometriana. Tämä kaapattu vesica piscis -koodi piti binaarikoodia (tietoisuuden polariteettijakautuminen erillisyyden ja vääristymän kautta) lukittuna planeetallamme niin, ettei kolminaisuuskoodi (ykseys) ollut käytettävissä. Se pakotti käänteis- ja jakautumismalleja, jotka jatkuvasti pirstoivat tietoisuuttamme monissa ulottuvuuksissa. Se loi myös käänteisiä monadimalleja, jotka hajottivat meitä ja estivät yhdistymästä taas monadi- tai kaksoisliekkitietoisuusmatriiseihin.

Koska Jumallähdekoodimme on kolminaisuusaalto, mihin päästään polariteetit yhdistämällä - kuten maskuliini- ja feminiinienergiat yhdistämällä - lajiamme on estetty yhdistymästä Jumalaan feminiinisyyden ja maskuliinisuuden pyhän liiton kautta. Pyhä liitto on jumalainen syntymäoikeutemme ja tämä luonnonmukainen arkkitehtuuri palautetaan nyt lajillemme. Tämä malli on nyt muuttumassa planeetallamme ja pystymme pääsemään uuteen ykseyskoodiin näiden "henki- ja aineruumiillistumien" kautta.

Kultainen kotkaverkko on maskuliiniprinsiippi

Lisäksi he selittävät, että luonnonmukaiseen "kultainen kotka" -verkkoon solutettiin käänteisbinaarikoodia (kaapatun koodin epäluonnonmukaista arkkitehtuuria) pitämään maskuliiniprinsiippi ja näin ihmisen mentaalikehotoiminnot tiiviissä bi-polaarimallissa. Se on suunniteltu pitämään ihmisen aivopuoliskot erillään sekä tietoisen mielen impulssit rajattuna tiettyjen taajuusehtojen sisälle. Useimmat taajuusimpulssit joita generoidaan tästä verkosta, ovat mielenhallintaimpulsseja, jotka perustuvat patriarkaalisiin hallinta-arkkityyppeihin. Koska kultainen kotkaverkko on tietoisuusverkko, joka perustuu serafim- ja siivellisgenetiikkaan, se on planeetan päätietoisuusverkko, jota hallitsevat langenneet enkelit. Ihmisillä joilla on ensisijaisesti serafim-geenimateriaalia, on suurempi taipumus kärsiä bi-polaarisesta mielen hajaannuksesta (kuten bi-polaarinen mania tai masennus, mikä on tämän ajan lisääntyvä mielen vääristymä), kunnes he oppivat parantamaan tietoisuutensa ja siirtymään 3D-mentaalikehoon luottamisen tai sen hallinnan yli.

Horisontaalista verkkoa ja planeetan henkitoimintaa kontrolloivat pimeät voimat kultaisen kotkaverkon käänteisarkkitehtuurin avulla, minkä keskusta kontrolloidaan Iranista ja Irakista sekä Gizasta Egyptistä. Iranin 10. portti on myös valheellisen Mikael-matriisin kontrollointikeskus, mistä patriarkaalista hallintaa ja sen käänteiselektronitietoisuutta käytetään vahvistamaan ihmisen negatiivista muukalaismielenhallintateknologiaa. Viholliskuviot, sodan lietsonta, alueen hallinta, geneettinen elitismi, hierarkkinen syrjintä ja valheellinen tyrannikuningas ovat vain muutamia mielenhallinta-arkkityyppejä, joita vahvistetaan miesten tietoisessa 3D-mielessä jatkamaan sotaa ihmisten orjuuttamiseksi.

Silloin kun mielenhallinnasta tulee uskomusjärjestelmä, henkilö ilmentää arkkityyppiä ja hänestä tulee kontrolloijien agendan vahvistaja. He soluttautuivat näin planeetallemme, jotta heitä vahvistaisivat ne ihmiset, joiden mieltä hallitaan. Näin muukalaisten invaasio fyysiseen todellisuuteen ei olisi tarpeellista. Tapahtumien kulku massatietoisuutemme värähtelyvalinnoissa - mikä muuttuu joka päivä - määrää, koemmeko lajina todella maan ulkopuolisten massakontaktin ja miten. Tätä sotaa kehittyvästä ihmistietoisuudesta tapahtuu edelleen korkeammissa ulottuvuuksissa.

Kuitenkin Suojelijoiden isännöidessä Salomon kilpeä maskuliiniprinsiippimme ja sen henkitoiminta tällä planeetalla on muuttumassa ja se järjestetään kultaisen kotkan soluttautumisen ja sen vääristyneen tietoisuuden tuolle puolen. Tämä sallii miespuolisten elektroniemme järjestämisen uuteen 12-12-sähkömalliin, mikä vapauttaa sen mielenhallinnan orjuutusteknologiasta. Elämämme ajan pitäisi olla mielenkiintoista ja surrealistista!

Paluu oikeutetun omistajan komentoon

Monet meistä on nimitetty uusin henkisiin tai alkemisiin sielusuhteisiin voidaksemme järjestää uudelleen maskuliinienergioita sisällämme ja parantaa maskuliinikehoa tänä aikana. Johtuen viimeaikaisesta kehityksestä Salomon kilven kumotessa planeetan horisontaalitietoisuusverkon, on tapahtunut systemaattista orjuuden vapautusta ryhmän ylisielusta. On paljastunut, että kultainen kotkaverkko valjasti tietoisuusvoimaa ottamalla ansaan ihmisen henkikehon eri tasoja. Tällä hetkellä Suojelijat vapauttavat monadeja, jotka ovat olleet sidottuna kultaiseen kotkaverkkoon, mikä on estänyt tietoisuutta yhdistymästä "oikeutetun omistajansa ja ihmiskehonsa" kanssa.

Tänä aikana monet monadit jotka on "käännetty" tai erotettu alkuperäisestä kaksosestaan, yhdistyvät jälleen. (Tämä on "palauttamisen" alkuvaihe, missä palautetaan Jumalan luonnonlait fyysiselle tasolle.) Itse asiassa Suojelijat selittävät, että tässä oikeiden lakien paluussa planeetalle kaikki henkikehot ja niiden energiat, joita ulkoiset kontrolloijavoimat ovat ohjanneet väärin, varastaneet tai käyttäneet, on palautettava oikeutetulle omistajalle, kun hän vaatii auktoriteettinsa Jumalana ja täysivaltaisena ikuisena olentona. He ovat antaneet meille näytteen siitä kielestä, miten vaaditaan oikeutettu täysivaltaisuus Jumalan luonnonlaeissa. Käyttäkää sitä vapaasti tai jakakaa niiden kanssa, joiden tunnette hyötyvän tästä kielestä.

Toistakaa tämä komento mielessänne tai ääneen, niin kuin tunnette itseänne opastettavan:

"12D-avatarana ja Jumalan valona, joka olen, peruutan kaikki sellaiset sopimukset, joita olen tehnyt jonkin olennon tai oppaan kanssa tällä aikajanalla tai jossain todellisuudessa ja jotka eivät ole valolähteeni korkeinta harmoniaa ja ilmaisua ykseydenlaissa. Lopetan menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta kaikki valheelliset matriisit tai harhakuvat, jotka ovat peittäneet korkeinta Jumalan tarkoitustani ja sielutehtävääni. Lopetan pelastus- ja ristiinnaulitsemissopimukset ja niihin liittyvät haamujärjestelmät vaikuttamasta tietoisuuteeni ja kaikkiin 12 kehooni. Julistan lisäksi, että kaikkien tällaisten sopimusten peruuttaminen on peruuttamatonta ja pysyvää kaikissa aikakehyksissä ja todellisuuksissa.

"Lisäksi pyydän avataraani palauttamaan kaikki ykseyskoodit, tulikirjeet, kehoni jalokivet, siivet ja energiaosani, joita on johdettu harhaan tai jotka on anastettu, ja pyydän palauttamaan ne nyt oikeutetulle omistajalleen täysivaltaisuuden nimissä, tässä todettuna ja käskettynä paikalle. Mitätöin nämä olennot käskemällä niitä täysin hajoamaan ja hävitän ne yhdeksi Lähdejumalan lähdevaloksi, ikuisen anteeksiannon ja unohduksen ikuisella rakkaudella.

"Paranna ja sulje henkilökohtainen aurakenttäni kaikelta lisähäirinnältä. Palauta kaikki energiat ja olemukset, jotka ovat jumalaisessa järjestyksessä nyt. Kutsun nyt takaisin kaikki, mikä on täysivaltainen Jumalvoimani ja oikeuteni. Päätän täydellisyyteni olevan ikuisessa valossa ja edustavan täyttä täysivaltaisuuttani ja vapauttani kaikkien ihmisolentojen puolesta tällä planeetalla. Saan tämän lahjan nyt, kun jaan tämän lahjan kaikkien kanssa. Kaikki on yhtä valon kanssa. Olen ykseys. Rakas Jumala, kiitos!"

Ylisielumonadin yhdistyminen

Monet meistä eivät pysty ilmentämään jumalaista tarkoitustamme ja kohtaloamme, kunnes tämä ylisielumme tai monadimme harmonia ja ruumiillistuminen tapahtuu. Jumalainen tarkoituksemme on osa jumalaista tietoisuuttamme emmekä voi ilmentää tarkoitusta ilman henkiälykkyytemme ruumiillistumista. Monet meistä ovat etsineet "tarkoitustamme", kun meidän todellisuudessa pitäisi tehdä työtä vapautuaksemme ja ruumiillistaaksemme henkikehomme. Emme voi elää aitoa tarkoitustamme, ennen kuin olemme ruumiillistaneet monadihenkiälykkyytemme.

Ne jotka ovat valmiina tehtävän hoitamiseen seuraavassa syklissä osana vahdinvaihtoa, eivät voi olla turmeltuneita, vahingoittuneita tai siinä harhassa, että jokin materiaalinen omistaa meidät. Ylisielu- tai monadiälykkyys pystyy ohjaamaan resursseja ilman henkilökohtaista tavoitetta ja monet meistä puhdistetaan viimeiseen kehomme karvaan saakka varmistamaan, että sisäinen rehellisyytemme on testattu. Joillakin meistä viime viikot ovat olleet rasittavia tässä mielessä. Henkilökohtaisen tahdon lisäämistä tai egon kaupankäyntiä ei sallita - koskaan. Ulkopuolellejättämisvalheet, itsepetos tai selkeyden puute ei voi enää jatkua missään suhteidemme olosuhteissa, mikä on luonut hämmennystä elämäämme. Meidän on nähtävä kaikki, mikä on ollut piilossa varjoissa, ja laitettava kaikki alttarille Jumalan eteen. Tämä vaatii meitä laittamaan pöytään koko "sisuksemme" kaikkien mukanaolevien selvästi nähtäväksi. Tuskallisen, kuitenkin vapauttavan totuuden on paljastuttava tietoisuutemme pintaan.

On työntöä saada monet meistä, jotka olemme sanoneet "kyllä" seuraavaan asemaan, mikä tukee sieluprojektejamme tarpeellisella taajuustasolla. Tästä syystä meistä on tuntunut, että teemme tietoisuuden hallintotyötä lisäten i:n pisteitä ja t:n viivoja - tarkistaen selvästi jokaisen haavoittuvuus- tai heikkousnurkan kaikilla elämämme alueilla. Olemme valamassa uuden tietoisuusasuntomme vankkaa perustaa. Opastustiimimme ovat varmistaneet, että meidät puhdistetaan näkymättömistä, kätketyistä, konstikkaista tai mistä tahansa itsepetoksen sokeista pisteistä. Meidän on pystyttävä ylläpitämään ilon taajuutta vakaasti, kuitenkin olemaan harhautumatta katsomaan aina ruusunpunaisten linssin läpi. Nämä heikkoudet, kuten kieltäminen, sallivat pimeiden voimien manipuloida meitä. Opettelemme taidokkaasti luovimaan 3D-harhaa ylittääksemme näiden 3D-mielenhallintaohjelmien parannellun manipuloinnin. Tämä on viimeinen valttikortti, minkä pimeät voimat voivat vetää, ja niinpä nämä voimat ovat aina vain aggressiivisempia edistämään pelkoa tai väärää informaatiota kontrollin ylläpitämiseksi.

Tämä on aikaa, jolloin meidän on opittava soveltamaan käytännössä maadoittunutta ja keskittynyttä henkisyyttämme päivittäiseen elämäämme ja vuorovaikutussuhteisiimme. On oltava kurinalainen ja hyväksyttävä se henkinen kypsyys ja viisaus, mitä vaaditaan henkisten tavoitteidemme saavuttamiseen aineellisessa maailmassa. Integroitunut ylösnousemus saavutetaan kyselemällä fyysisen, tunne-, mentaali- ja henkisen kehomme sisällöstä ja tasapainottamalla ne. Tämä tehtävä on käsillä ylösnousemuspolulla olevilla. Tämä voi tapahtua vain, jos meillä on kurinalaisuutta pitää itsemme energiamestaruudessa ja hallita pimeiden voimien (kuten musta magia tai väärän arkkitehtuurin vampyrismi) manipulointiyritykset. Ei voi olla toisten vampyyri tai loinen tai palvella henkilökohtaisen egon tavoitteita ja samalla ylläpitää Jumaltietoisuuden kestävää sisäistä valoa.

Mustan magian verkot

Kun installoimme uutta ykseyslähdekoodia ja Jumalan lakien luonnonmukaista arkkitehtuuria planeetan tietoisuuskenttään, kontrolloijavoimien käyttämä kaapattu ja anastettu koodi ei ole yhtä tehokasta. He ovat menettämässä kontrollin tähtisiementietoisuuteen, mikä ilmentää ja installoi ykseyskoodia. Tämä merkitsee sitä, että kontrolloijat, mustat maagikot, satanistit ja ne jotka ovat käyttäneet vampyyrisiä, seksuaalisia tai loiskeinoja toisten kontrolloimiseen ja käyttämiseen, alkavat tuntea muutosta voimalähteessään. Ne tähtisiemenet jotka ovat näiden ykseyskoodikenttien verkkotyöntekijöitä, alkavat tuntea ja kokea psyykkistä aggressiivisuutta, energeettistä tunkeutumista, mustan magian haamuja ja yrityksiä imeä omaa tietoisuusvoimaansa tai ottaa se hallintaan. Älkää antako sen horjuttaa itseänne. Ne ovat heidän keinotekoisen arkkitehtuurinsa irtoavia osia ja ne ovat kiukkuisia kuin ampiaiset. Pysykää tyynenä, rauhallisena ja levätkää mahdollisimman paljon. Älkää antako niiden aiheuttaa pelkoa itsessänne.

Portin avauduttua äskettäin galaktiseen alimaailmaan (7. päivä) pimeät energiat ovat olleet äärimmäisen aggressiivisia. Täysivaltaisen alueemme komentaminen ja valomme puolustaminen on ollut täysiaikaista työtä viime aikoina meille tähtisiemenille. Soturikoulutuksemme ja erityisasiantuntemuksemme tietoisuussodankäynnissä aktivoituu tänä aikana. Me Suojelijatietoisuutena emme hyökkää, kuitenkin meidän on puolustettava tietoisuuttamme ja henkikehoamme. Sitä ei voi ottaa meiltä enää pois. Suojelijat selittävät miksi.

Hiljattain tothilaisten kontrolloima verkosto (nimeltään "Feenix-piikkipaikka" Egyptissä, joka ruokkii itseään kultaisella kotkaverkolla) mikä perustuu kaapattuun luomiskoodiin ja sen Thelema/Ulema-kielimalliin, on otettu pois käytöstä tietyillä planeetan kiertojärjestelmän alueilla. Tämä merkitsee, että kriittiset alueet joilla kontrolloijat imevät ihmisten energeettistä tietoisuusvoimaa ja ohjaavat sitä keinotekoisiin järjestelmiinsä, eivät saa sitä prosenttiosuutta, mitä ne tarvitsevat voimaksi mielenhallinta- ja muihin järjestelmiin.

Mustan magian kollektiivitietoisuuden installoi ja sitä hallitsi atlantislainen opettaja ja solaariherra-arkkityyppi - Alistar Crowley ja hänen mentorinsa Toth. Tothilais-Annunaki-kieli (mikä perustui kaapattuun alkuperäiseen Jumalan luomiskoodikieleen, ykseydenlakiin) annettiin Crowleylle vuosisadan vaihteessa, jotta hän voisi olla ihmisruumiissa, mikä oli välttämätön tuomaan tämä mustan magian kieli fyysisyyteen. Tämä jatkoi atlantislaista veljessotaa tässä todellisuusjärjestelmässä. Crowleya manipuloitiin oman patriarkaalisen asenteensa, geneettisen elitisminsä ja maanisen itsekkyytensä kautta installoimaan valtava kontrollointikiertojärjestelmä Tothin puolesta, mikä on synonyymi mustan magian verkoille. Hän lähti liikkeelle Iso-Britanniassa, missä hallituksen johto (matelijoiden keskusjohtajia, kuten Winston Churchill) valmensi häntä mustien voimien erityistoimintaan, joita käytettiin Britannian salaisessa palvelussa. Hän hallitsi ensisijaisesti Hitlerin mieltä ja sai paljon valtaa yhteistyöstään monissa ulottuvuuksissa.

Crowleyyn ottivat yhteyttä Kairossa, Egyptissä myös negatiiviset harmaat matelijamuukalaiset ja häntä alettiin iskostaa tukemaan negatiivista muukalaisten tavoiteohjelmaa. Hän oli välineenä salaseuran soluttamisessa, mistä hän antoi tietoisuustyökaluja, rituaaleja ja esineitä Illuminatille. Tämä aloitti ihmishistoriassa mustat teokset (varjohallitus) ja sotateollisuusrakennelmat, joille annettiin negatiivista muukalaisteknologiaa vastineena ihmissieluista, ihmisten kaappaamisesta ja geenimutaatiokokeiluista. Useimmissa tapauksissa nämä sielut sidottiin rituaaleissa ansaan tothilaisiin mustan magian verkkoihin, jotta heitä voitaisiin imeä.

Tämä synkkä historia ja sen solumuistot paljastuvat planeetalla, jotta tietoisuus voi nähdä ne ja vapauttaa sidotut sielut. Heidät palautetaan tarkoituksenmukaiseen omaan aika-avaruusjatkumoonsa. Monet meistä tässä sieluperheessä suorittavat sielun hakemista ja palvelua tässä mielessä ihmiskunnan ja planeetan puolesta. On tärkeää olla pelkäämättä tätä pimeystasoa sen pyytäessä apua. Ja se tulee pyytämään. Olette Jumala, olette täysivaltainen, olette vapaa! Älkää unohtako totuutta siitä, kuka olette, silloin kun kohtaatte pimeyden. Se on, mitä on, ja siinä kaikki.

Pysykää avatarasydänpolkunne loistossa! Olkaa lempeitä sydämestänne ja toisillenne.

Rakkautta aina
Lisa


*Suom. huom.: rod ja staff viittaavat kristinuskon peruskäsitteisiin, missä rod on mm. ristin pystypuu, henki, maskuliinisuus ja staff mm. ristin poikkipuu, aine, feminiinisyys. Tämän tekstin viittauksissa on käytetty sanoja "henki" ja "aine".

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >