HomeViestejäSolaraElokuu 2011 - Nollaaminen aitoon elämään

Elokuu 2011 - Nollaaminen aitoon elämään

NOLLAAMINEN AITOON ELÄMÄÄN
 
Ote Solaran tyrskyraportista (www.nvisible.com)
Elokuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Seuraavan 11:11-aktivoinnin, kymmenennen portin, joka tapahtuu 11.9., perussävel on eläminen aitona sieluna. Tämä tuo meille kokemuksia, jotka auttavat meitä elämään aitoa elämää. Ensin meidän täytyy karistaa kaikki epäaito. Kaikki valheellisuuden tai kompromissien alueet tulevat lisääntyvässä määrin ilmiselväksi. Ratkaisemattomat kysymykset - suuret ja pienet - tulevat esiin. Tätä tapahtuu, koska pitkään aikaan näitä kysymyksiä ei kohdattu rehellisesti, vaan ne lakaistiin maton alle.
 
Uusi aito elämä on paljon enemmän kuin muutos ulkoisissa olosuhteissa - se on täysin uusi tapa elää. Silloin kun alamme elää uutta aitoa elämäämme, meillä on täysin uusi havainto siitä, kuka olemme, miksi olemme täällä, mikä on todella tärkeää, miten suhtaudumme toisiin, mikä on todellista ja miten haluamme nyt elää elämäämme.
 
Jakautuneen elämän ongelma tulee nyt esiin. Tämä on usein kiusallinen ja joskus tuskallinen kuilu aidon elämämme ja kaksinaisuuteen perustuvan elämämme välillä. Jotkut meistä yrittävät edelleen elää kahta elämää. Meillä on "normaali" työ- ja perhe-elämä ja jokseenkin salainen "kuka oikeasti olemme" -elämä. Epäröimme lisätä sen, kuka oikeasti olemme, vanhaan elämäämme ja pelkäämme, että jos teemme sen, vanha elämämme särkyy. Usein unohdamme sen, että vanhan elämämme kaikki valheelliset osat ovat pirstoutumassa riippumatta siitä, haluammeko sitä vai emme.
 
Joka päivä kun jatkamme tämän jakautuneen elämänmallin ylläpitämistä, sallimme energiamme heikentyä ja laimentua. Elämä joka ei perustu aitouteen, pitää meidät voimattomana. Rajaamme luovuuttamme ja tukahdutamme potentiaalimme todellisen toteuttamisen. Emme voi jatkaa kahta erillistä elämää - kahden asioiden tekemistavan, kahden toisiin suhtautumistavan ja kahden persoonan kera. Tämä tilanne ei ole terveellinen ja lisää tarpeetonta stressiä elämäämme. Jakautuneen elämän ongelma voimistuu, kunnes päästämme vanhasta elämästämme irti tai sulautamme nämä kaksi yhteen. Voimme sulauttaa ne yhteen tuomalla itsemme aitona sieluna vanhaan elämäämme. Voimme tehdä kaikista elämämme osista aitoja ja rehellisiä. Voimme kohdata kaikki elämän tilanteet luonnollisella auktoriteetillamme ja kuunnella sydämemme tietämistä koko ajan.
 
Elokuuhun astuminen on kuin kulkemista valtavasta portista upeaan uuteen maisemaan, kun monia vanhoja ovia sulkeutuu takanamme. Ovien sulkeutumisessa on uutta lopullisuuden tuntua, mitä ei ole ollut ennen. Kun astumme elokuun voimakkaasta portaalista läpi, valtavaa nollausnappulaa painetaan ja olemme nyt valmiita järjestelemään jokaisen elämämme osan suureksi aitoudeksi. On aika alkaa rakentaa uudelle perustallemme, saattaa loppuun keskeneräiset projektit ja saada asiat järjestykseen, jotta voimme asua täysin uudessa aidossa elämässämme. Massiivinen luova hyökyaalto tuo meille uusia vaihtoehtoja, uusia tilaisuuksia, uusia ihmisiä, uusia paikkoja ja valtavaa pirstoutuneiden tekijöiden synteesiä kaikkialla ympärillämme. Tämä luova hyökyaalto tuo meille kauaskantoisia ja ylipyyhkiviä muutoksia, joita otetaan käyttöön pitkin kuukautta. Meidän on aika tehdä rohkeita ratkaisuja, ajatella laatikon ulkopuolella, seurata sydämemme tietoa ja kulkea avoimesti aitona sieluna.
 
Uuden aidon elämän eläminen upottaa meidät syvälle ultrasuurempaan todellisuuteen. Kyse on kaiken sen täydellisestä nollauksesta, minkä ajattelimme tietävämme. Muutokset ovat niin syvällisiä, että melkein kuin asuisi uudella planeetalla. Se muuttaa sitä, mitä näemme ympärillämme. Se muuttaa sitä, mitä tunnemme. Se muuttaa sitä, mitä ajattelemme. Se muuttaa sitä, miten olemme vuorovaikutuksessa toisiin. Se muuttaa sitä, mitä teemme ja miten teemme asioita. Navigoimme nyt sydämemme tietämisellä ja suurella avoimuudella ja menemme tuntemattomaan rohkeana, avoimena ja innostuneena uusista kokemuksista.
 
Osa polttopistettämme juuri nyt on saattaa loppuun kaikki, mikä on edelleen ratkaisematta. Samaan aikaan uutta tulee elämäämme odottamattomista suunnista. Elämäämme tulee tilanteita, jotka pinnalta näyttävät menneisyyden vanhojen juttujen toistolta, mutta katsoessamme niitä aidon sielun silmin, näemme, että ne ovat täysin uusia. Tämä näyttää meille, että myös tilanteet jotka ehkä vaikuttavat vanhoilta, eivät ole siitä, miltä näyttävät, jos kohtaamme ne avoimesti, rehellisesti ja aidosti. Koska maailma on kovasti muuttumassa, meidän täytyy muistaa, että nämä syvälliset muutokset vaikuttavat moniin vanhoihin tilanteisiin ja lisäävät niihin uutuustekijän. Silloin kun kohtaamme vanhoja tilanteita aitona sieluna, se vapauttaa meidät vanhasta tuomitsemisestamme. Se heittää ympäri vanhat havaintotapamme ja mahdollistaa uuden tulemisen raikkaana puuskana.
 
Usein asiat eivät tapahdu odotetusti, kuitenkin ne osoittautuvat paremmiksi, kuin olimme odottaneet. Pirstoutuneet tekijät yhdistyvät yhtäkkiä uudella upealla tavalla. Löydämme asioita, joita emme ole etsineet pitkään aikaan. Ja löytäminen on helppoa.
 
On aika astua täysin uuteen maailmaan. Tämä ei ole vanhan kirjan uusi luku, tämä on täysin uusi kirja. Se on parempi olemistila, jolloin olemme asettuneet laajentuneen "tässä ja nyt" -tilan keskipisteeseen. Tämä mahdollistaa meille asioiden käsittelemisen supernopeutetulla tahdilla. Massiivista ja odottamatonta muutosta on kaikkialla ympärillämme. Tästä hetkestä eteenpäin mikään ei ole koskaan enää entisensä.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >