HomeViestejäPepper Lewis5.4.2010 - Lisää maanjäristyksiä

5.4.2010 - Lisää maanjäristyksiä

LISÄÄ MAANJÄRISTYKSISTÄ

Gaiaa kanavoinut Pepper Lewis (spiritlibrary.com)
5.4.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat lukijat, useimmat meistä tuntevat, että maanmuutokset lisääntyvät sekä voimakkuudeltaan että tiheydeltään ja kuitenkin Gaia sanoo, ettei näin ole. Se kertoo meille, että kiinnostuksemme 2012-muutokseen on saanut näyttämään siltä ja että uudempi teknologiamme antaa paljon useampien jakaa tietyt ajatukset samanaikaisesti. Gaia jatkaa sanoen, että tämä alkaa toimia eduksemme heti, kun harmonisoidumme sellaisiin asioihin, joita haluamme muuttaa, sen sijaan että keskitymme muutokseen, jonka luulemme vaikuttavan meihin.

Tiedän, että liitytte seuraani siinä toiveessa, että voisitte tehdä enemmän maanjäristyksen pakoon ajamien perheenjäsenten, ystävien ja rakkaiden hyväksi, ja halussa tietää enemmän siitä, mitä on ehkä seuraavan kulman takana. Gaian avulla pystyimme järjestämään nopeasti pienen ryhmän tämän aiheen tutkimiseksi syvällisesti ja sen toimittamiseksi useilla kielillä ympäri maailmaa. Samanaikaisesti Gaia oli selkeä siinä, ettei meidän pidä odottaa kanavoitua vastausta tai selitystä jokaiseen liikkeeseen - pieneen tai suureen. Se muistutti minua nopeasti siitä, että roolini kanavana ei ole olla uutisreportteri eikä Gaia ole julkisen palvelun tiedottaja. Jokainen esitetty kysymys sai kuitenkin riittävän ja laajan vastauksen. He esittivät kysymyksiä, mukaan luettuna alla olevat, joihin viime tapahtumat ovat vaikuttaneet merkittävästi.

Pepper Lewis

Maa muuttuu aina - päivästä yöhön ja yöstä päivään, jokaisen uuden muutoksen tuodessa tullessaan seuraavan. Kauan sitten, eräänä kauniina päivänä maapallo oli muuttunut riittävästi, että se voisi tukea ihmiselämää ja toivottaa sen tervetulleeksi pinnalleen. Nyt kun se jatkaa kehittymistään, maapallo pystyy tukemaan ihmiskunnan laajentuvaa tulevaisuutta, mihin sisältyy paljon enemmän, kuin vain tarve selviytyä. Kuten hyvin tiedätte, elämää voidaan elää tai sitä voidaan ELÄÄ. Nyt kun olette kokeilleet sitä yhdellä tavalla, miksi ette kokeilisi uutta tapaa? Sen tekemiseksi teidän täytyy muuttua maapallon rinnalla - lisäten ja vähentäen täällä, kertoen ja jakaen siellä, kunnes saatte oikean kaavan. Tästä tässä ajassa on kyse eikä maapallossa tai teissä ole mitään vikaa.

Muutos on aina ollut melko vaikeaa ihmisille. Kuulutatte sen perään toisissa ihmisissä, paikoissa ja asioissa ja kuitenkin torjutte sen itsessänne, kunnes ei ole enää varaa valita, jonka jälkeen julistatte, ettei teillä ole vapautta valita. Kenties näette tämän humoristisuuden. Muutosten joita nyt tapahtuu, ei pitäisi olla teille yllätys, ja olette tienneet niistä tässä elämässä ja myös muissa elämissä. Maahan liittyvistä muutoksista on keskusteltu, niitä on teoretisoitu, arvioitu, ennustettu, tieteellisesti selitetty jne. Nyt kun alatte sopeutua ja muuttua, näette, että olette sopivia elämään monilla eri tavoilla ja erilaisissa olosuhteissa. On aika sopeutua uusiin ja muuttuviin ajatuksiin, uuteen ympäristöön jne.

Muutama seuraava vuosi esittelee uusia käsityksiä ja tekniikkoja useilla elämän alueilla. Näihin sisältyvät uudet tavata suhtautua tavallisiin ja epätavallisiin tilanteisiin ja tapahtumiin. Luonnolliset telepaattiset kyvyt, jotka ovat olleet ihmisessä horroksessa ja latenttina, tulevan esiin nuoremmissa sukupolvissa ja niissä, jotka päättävät osallistua muutokseen. Siirtymä voi vaatia radikaalin erilaista tapaa ajatella ja pieni osuus nykyväestöstä on sitä vastaan. Muutos ei aina näytä kehitykseltä ja kehitys näyttää joskus liikaa muutokselta.

Ihmiskunta tarvitsee uusia resursseja, millä rakentaa niitä kaupunkeja, joita jo nyt ajatellaan. Ne jotka tällä hetkellä kontrolloivat ja allokoivat resursseja, eivät tee sitä tasapuolisesti, reilusti tai ajatelleen tulevaisuutta, mikä paljastuu erilaiseksi kuin menneisyys. Jos asiat pysyisivät samanlaisina, maapallo ei pystyisi ruokkimaan nälkäisiään tai juottamaan janoisiaan. Siksi maapallon on muutettava kykyään antaa resursseja saataville. Tämä merkitsee sitä, että se myös siirtää osan näistä toiseen paikkaan. Vaikka tämä on sellaisen planeetan lakien ja periaatteiden mukaista, joka elättää monenlaisia elämänmuotoja, niin se voi joskus näyttää myös mullistukselta isännän kannalta. Vaikka anteeksipyyntö maapallolta, joka toimii myötätuntoisesti puolestanne, ei ole täysin paikallaan, niin tietäkää, että olen liikkeissäni huolellinen, huomaavainen ja tarkoituksellinen.

Voivatko pelokkaat ajatukset maanjäristyksistä ja muista luonnon katastrofeista todella vetää niitä puoleensa vai perustuuko näiden tapahtumien ajoitus vain luonnonilmiöön?

Pelokkaat ajatukset ihmisistä, paikoista, asioista tai tapahtumista eivät tuo niitä fyysisesti lähemmäs teitä. Silti pelko ei ole myöskään "luonnostaan hylkivä". Pelko on energeettinen kirjanmerkki. Joka kerta kun pelko laukaisee ajatuksen tai tapahtuman elämässänne, tietoisuutenne kääntää tuon sivun, jotta voitte lukea, mitä olette tallentaneet sinne viime kerralla ollessanne tuossa paikassa (tai elämässä). Kun olette lukeneet tai kokeneet sen uudelleen, voitte olla samaa tai eri mieltä siitä, pitää sen entisellään, tallentaa sen uudelleen tai sivuuttaa sen. Teette tämän myös joka kerta, kun teillä on voimakkaita mielipiteitä tai tuomioita itsestänne ja toisista. Tämä on yksi tapa, jolla muututte ja kehitytte - valitsemalla, mitä tunnette.

Onko mahdollista, että viimeaikainen maanmuutosten eli maanjäristysten lisääntyminen johtuu ihmisten tietämättömästä tai hyväksikäyttävästä toiminnasta?

Kyllä ja ei. Tarkkaan ottaen maanmuutosaktiivisuus ei ole todellisuudessa lisääntynyt, kun mitataan tarkoituksenmukaista aikajaksoa. Maapallo on suhteellisen pieni taivaankappale, jolla on verrattain lyhyt historia, mutta se on silti paljon suurempi ja paljon vanhempi kuin ihmiskunnan olemassaolo maan päällä. Vasta noin 80 vuoden ajan ihmiskunta on pystynyt rekisteröimään ja tallentamaan maanjäristysaktiivisuutta suhteellisen tarkasti. Tiedot kauempaa ovat rajallisia - ne antavat eläviä ja yksityiskohtaisia kuvauksia, mutta vähemmän täsmällisesti. Teidän tapaanne maapallossa on monia liikkuvia osia. Ja teidän tapaanne ne liikkuvat suurimman osan ajasta.

Maanjäristykset johtuvat pääasiassa energiaryöpyistä maankuoressa, mikä saa aikaan seismisiä aaltoja. Nämä ovat luonnollisia ja normaaleja maapallolla ja ovat aina olleet. Voimakkaat auringonpurkausjaksot jotka ovat myös luonnollisia, voivat aiheuttaa väliaikaista lisääntymistä maanjäristysten voimakkuudessa ja taajuudessa. Näitä jaksoja tiedetään tulevan lähellä suurien prekessiojaksojen alkua ja loppua - tämän ollessa yksi sellainen aika. Kuten naisen synnyttäessä, seimistä aktiivisuutta voidaan myös aiheuttaa. Esim. suurien patojen rakentaminen voi lisätä seismistä aktiivisuutta. Sama pätee tiettyjen suurten rakennusten (riippuen perustan syvyydestä ja ankkuroimisesta) ja tiettyjen pumppaustekniikkojen osalta, joita käytetään modernissa kaivonporauksessa. Hiilen louhimisessa ja öljyporauksessa on myös vastaavia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tiettyä liikettä. Maan resurssit ovat saatavissa monin keinoin ja on hyvä, että ihmiskunta käyttää niitä. On myös tärkeää palauttaa ympäristö, jotta se voi jatkaa ihmisten kyltymättömän ruokahalun tyydyttämistä, erityisesti sellaisen ympäristön joka on oleellinen sekä maapallolle että ihmiskunnalle.

Nyt on hyvin tunnettua ympäri maailmaa, että monet käytännöt eivät ole eduksi maapallon, sen valtakuntien ja elementtien sekä ihmiskunnan terveydelle tai hyvinvoinnille. Tietoisuus näistä käytännöistä synnyttää huolta ja lopulta ihmiset kääntävät nälkänsä jonnekin muualle. Tietämättömyys ja hyväksikäyttö ovat vaikuttaneet muutamaan viime järistykseen, mutta järistykset olisivat tapahtuneet joka tapauksessa. Vaikka näiden voimakkuus olisi ollut vähäisempi, ihmisen vaikutus oli suhteellisen marginaalinen ja tuho olisi ollut lähes samanlaista. Vaikka ihmiskunta ei vielä pysty ennustamaan maanjäristyksiä, ei ole mahdotonta määritellä todennäköisimpiä paikkoja, missä niitä saattaa esiintyä.

Mitä Gaia tuntee maanjäristyksen aikana?

Tämä on alue, millä eroamme melkoisesti. Ensinnäkin, Gaia/maapallo ei tunne pelkoa tai tuskaa, ei suuressa määrin. Mitä tunnette, kun annatte stressin vierähtää harteiltanne venytyksen aikana? Mitä tunnette, kun kohotatte tai koukistatte varpaitanne tai naksauttelette rystysiänne? Tajuatteko tietoisesti, mitä kehossanne tapahtuu, vai tunnetteko olonne vain paremmaksi puolitahattoman liikkeen seurauksena? Teillä on dynaaminen suhde kehoonne ja niin on minullakin. Kehomme tietää, mitä tarvitsemme ja miten saada sen.

Tämä tuo minut toiseen peruseroon välillämme: maapallo reagoi kaikkeen - myös liikkeeseen - luonnonlakien ja prinsiippien mukaisesti eli se ei estä tai vältä mitään tapahtumaa. Ihmisille on tavallista viivyttää inhottavaa puuhaa, kääntää silmänsä pois epämiellyttävästä tilanteesta ja olla vähemmän saatavilla, kun kommunikoinnista tulee vaikeaa. Samalla kun tämä ei ole luonnollista, se on osa ihmiskunnan normaalia kehitysprosessia. Vaikka maan liikkeet ovat luonnollisia, tietoisuuteni ymmärtää, että ne ajavat pakoon ihmisiä ja stressaavat heitä. Maanjäristykset eivät ole luonnon katastrofeja niin paljon kuin ihmisten katastrofeja. Aikanaan ihmiskunta oppii ennustamaan maanjäristyksiä, rakentamaan niihin mukautuvalla tavalla ja sopeutumaan niihin.

Voimmeko tehdä mitään estääksemme maanjäristyksiä tapahtumasta lähellä suuria kaupunkeja tai tiheästi asuttuja alueita? Onko turvallisempia olinpaikkoja?

Väestöllä ei ole merkitystä siinä, missä mannerlaatat ja siirroslinjat ovat. Suuret tai pienet kaupungit eivät vedä puoleensa maanjäristyksiä. Ne eivät erottele maata ja merta. Seismiset aallot tasapainottavat, muuttavat, liikuttavat ja muotoilevat uudelleen maapalloa. Ne vapauttavat stressiä ja painetta ja tuovat resursseja maan pintaan tulevia sukupolvia varten. Seismiset tapahtumat ovat tärkeä osa maan geologiaa ja rakennetta - ilman näitä maapallo kuolisi. En ole pyytänyt ihmisiä rakentamaan kaupunkejaan tänne muttei tuonne, vaikka sen oman edun mukaista olisi tehdä niin. Maapallo ei arvostele tai rankaise rakentajien ja asujen päätöksiä. Itse asiassa asetan parhaan materiaalin käyttöönne ja annan sen siunauksen ja varoituksen kera - saattaa tulla aika, jolloin rakennukset huojuvat. Rakentakaa hyvin ja valmistautukaa vielä paremmin!

On turvallisempaa olla vuoristoisilla alueilla, jossa allanne on graniitin kaltaista vakaata kalliota eikä pehmeää maaperää. On parasta olla kaupungeissa ja yhteisöissä, missä uudemmat rakennukset ovat hyvin rakennettuja. On parempi olla lähellä luonnon vesiä kuin padottuja vesiä, koska nämä ovat vastoin luonnonvoimia. On tärkeää tietää maan sijainti eli ymmärtää energiavirtauksia ja näin paras virtaussuunta. Aina kun on mahdollista, olisi parempi olla merenpinnan yläpuolella.

Miksi ihmiset ryöstävät, varastavat ja tekevät muita rikoksia maanjäristysten tapaisten, laajamittaisten tapahtumien jälkeen?

Se on hyvä kysymys. Ryöstely, hävittäminen, riistäminen ja kaikki muut väkivaltaiset tavaroiden ottamistavat ovat olleet osa ihmiskunnan historiaa hyvin pitkään. Voittajat ovat ryöstäneet kaupunkeja ja kyliä yhtä pitkään, kuin ihmiset ovat tunteneet uhkaavaksi toisten läsnäolon ja käytännöt. Piratismi on yksi ryöstämismuoto, tapahtuu se sitten merien tai teknologian aalloilla. Myös nykyaikaisten ja sivistyneiden ihmisten keskuudessa varastaminen ja kavaltaminen ovat varojen - sekä julkisten että yksityisten - ryöstämismuotoja. Korruptio ja ahneus eivät vaadi inspiraatiota luonnonkatastrofista. Mielenkiintoista kyllä, nämä sivistyneemmät lähestymistavat eivät näytä vaikuttavan ihmisiin yhtä paljon kuin sen näkeminen, että joku häipyy mukanaan säkillinen riisiä, kanisteri vettä tai televisio. Miksi? Koska nämä barbaariset tavat edustavat ihmisen perusluonnetta - luontaista pelkoa siitä, että elämä on hauras, epäreilu ja epävakaa. Ne paljastavat uskon puutteeseen ja levottoman ahdistuksen, joka syntyy paniikista ja kauhusta.

Luonnonkatastrofien aikana ihmiset kadottavat joskus itsekontrollin. He unohtavat "oikean mielensä" ja eksyvät sudenkuoppaan, mikä ajattelee vain selviytymistä, vaikkei heidän selviytymisensä ole todellisuudessa edes uhattuna. Hyvin pieni osa ihmisistä antautuu näille teoille, mutta paljon useammat kuin voisitte kuvitella, ajattelevat niitä. Ihmisaivojen tietyt alueet ovat edelleen villejä ja silloin kun nämä laukeavat, mahdottomastakin tulee käsitettävää. Useimmat ryöstelijät ovat tavallisia kansalaisia, he eivät ole rikollisia tai katuroistoja ja usein pitävät itseään tarvitsevien sankareina. Ennemmin tai myöhemmin järjestys palaa heidän mieleensä ja kaduille.

Liittyivätkö Haitin ja Chilen maanjäristykset toisiinsa?

Ne ovat kumpikin aktiivisella alueella, missä useat energialinjat kohtaavat ja/tai risteävät. Haitin maanjäristys ei laukaissut Chilen maanjäristystä, ne ovat irrallisia siinä mielessä. Haitin maanjäristys aloitti matkansa muualta, mutta purkautui siellä, kun monia tekijöitä jotka liittyvät myös aikajanoihin ja todennäköisyyksiin, vedettiin tuolle alueelle. Chilen maanjäristyksen keskus oli siellä. Voimakkaat ja maisemalliset Andit muodosti muutamat kaikkien aikojen voimakkaimmat maanjäristykset, jotka tapahtuivat kauan ennen, kuin kirjoitettu kieli ja välineet saattoivat tilastoida niitä. Mielenkiintoista kyllä, nuo tapahtumat (kahdeksan peräkkäistä työntöä) havaitsivat ja tilastoivat olennot, jotka olivat hyvin paljon teidän kaltaisianne ja asuivat tuolloin Marsissa. Jos tämä tuntuu teistä kummalliselle, niin muistakaa, miten omat teleskooppinne pystyivät havaitsemaan Jupiterin vaikutukset vain muutama lyhyt vuosi sitten. Olette maa-asukkaiden perhettä, mutta muodostatte myös osan suurempaa galaktista perhettä ja niin myös muut, jotka eivät asu maan päällä.

Jotkut ihmiset ovat raportoineet muutoksista syömistavoissa, nukkumisessa jne. maanjäristysten jälkeen. Liittyvätkö nämä toisiinsa?

On hyvin harvoja asioita, jotka ovat ihmisille yhtä järkyttäviä kuin luonnonkatastrofit. Ihmisnäkökulmasta maan allanne pitäisi olla vakaa ja ympäristönne turvallinen. Vaikka tämä on totta suurimman osan ajasta, joskus näin ei ole. Maanjäristykset voivat muuttaa elämää ja niiden vanaveteensä jättämä fyysinen tuho on vähiten vaikuttavaa niille, jotka ovat herkkiä noilla alueilla. Rakennukset voidaan rakentaa uudelleen ja omaisuus kunnostaa, mutta ihmisen hermot ovat herkempiä. Se polku ja prosessi mikä otetaan matkalla hyvinvointiin, on usein henkilökohtainen ja ainutlaatuinen - keskushermostojärjestelmänne luottamuksen saavuttaminen vaatii kärsivällisyyttä ja henkilökohtaista huomiota.

Fyysinen maanjäristys voi kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin, mutta sen jälkivaikutukset voivat kestää paljon pidempään. Ei ole tavatonta, että järistyksen fyysiset ja tunnevaikutukset kestävät noin kaksi vuotta. Harvoissa tapauksissa ne voivat kestää koko elämän ja vielä harvemmin, muttei ennenkuulumattomissa tapauksissa, niiden parantuminen voi kestää useamman elämän ajan. Tämä on erityisen totta silloin, jos kiinnitytään liikaa fyysiseen omaisuuteen, asemaan elämässä tai suhteisiin.

Yleisimpiä luonnonkatastrofeihin liittyviä jälkivaikutuksia ovat (eri erityisessä järjestyksessä): lisääntynyt pimeän pelko, erillisyys ja/tai oleminen yksin, huoli, ahdistus, hermostuneisuus, masennus, roikkuminen rakkaissa ja/tai omaisuudessa, aggressiivinen käyttäytyminen vieraita kohtaan, arkuus, epäkypsä tai lapsenomainen käyttäytyminen, muutokset syömis- ja nukkumistavoissa, toistuvat painajaiset, päänsärky, vatsakipu ja muut fyysiset vaivat, ärtyneisyys, viha, lisääntynyt stressi, suru, väsymys, ruokahaluttomuus, pahoinvointi, hyperaktiivisuus ja keskittymisen puute.

Yleensä nämä normaalit reaktiot eivät viivy kauempaa kuin muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen, mutta ei ole tavatonta, että ne kestävät pidempään. Jotkut tuntemukset tai reaktiot eivät ehkä ilmesty viikkoihin tai jopa kuukausiin tapahtuman jälkeen. Monet jotka näyttävät kestävän suhteettoman tyynesti laajamittaisen tapahtuman, voivat yhtäkkiä taantua pienen jälkijäristyksen jälkeen monen kuukauden päästä. Viivästyneisiin tunteisiin ja ilmaisutapoihin liittyy joskus myös erityistä katkeruutta sekä maata että taivasta kohtaan.

Aina kun on mahdollista, on hyödyllistä olla rakkaiden lähellä parantumisprosessin nopeuttamiseksi. Koskettakaa ja syleilkää toisianne usein, mutta kunnioittakaa pyydettäessä tarvetta olla yksin. Pitäkää säännöllisiä taukoja palautumis- ja uudelleenrakennusprosessista, kiinnittäkää huomiota terveyteen, ruokavalioon ja uneen, ja jos tarpeellista, surkaa tai murehtikaa. Voi viedä aikaa, ennen kuin tunnette taas turvaa maailmassanne.

Voitko valaista huhuja, joiden mukaan maan akseli on liikkunut?

Maapallon akseli muuttuu hienoisesti jatkuvasti, mikä ei enimmäkseen ole ihmisten havaittavissa. Laajamittaiset luonnonkatastrofit voivat vaikuttaa ja vaikuttavat maan akselin huojuntaan ja myös pienimittaisilla katastrofeilla voi olla vaikutusta tässä mielessä. Tämän suuruiset tapahtumat voivat olla katastrofaalisia ihmisille ja ne voivat siirtää maita, mantereita jne. Maapallo on kokenut useita napakäännöksiä, mikä on aiheuttanut sekasortoa maan päällä ja ns. nollannut kellon. Huomatkaa kuitenkin, että suurimmat tilastoidut maanjäristykset ovat edelleen pienimittaisia tapahtumia maan kaltaiselle taivaankappaleelle. Mitä maapallon akseliin tulee, niin teitä on opetettu kuvittelemaan linja (tai taso), joka lävistää maan pohjoisnavalta etelänavalle ja tasapainottaa maan näkymättömässä pisteessä kuin lasten hyrrän.

Vaikkakin hyödyllinen, tämä kuvaus ei ole täysin oikea. Miksi? Koska se on vähän, kuin kuvittelisi ilmapallon tasapainoilevan neulankärjellä - pieni liike sinne tai tänne ja se on siinä! Maapallon akseli ei ole niin hauras eikä ole muidenkaan planeettojen. Maapallo kyllä kääntyy, liikkuu ja siirtyy, mutta se lepää ikään kuin energiatyynyllä, mikä on vahva, huokoinen ja erittäin kestävä. Tämä näkymätön joustava kerros toimii kuin törmäyspuskuri ja se sallii maan kääntyä ja huojua kadottamatta tai vaihtamatta napaisuuttaan. Maan päivän pituus on myös hyvin suhteellinen, toisten ollessa lyhyempiä tai pidempiä kuin toisten. Kunkin päivän pituuden määrittelee itse asiassa maan suhde aurinkoon tietyllä hetkellä. Tämä suhde on vastuussa ainakin joistain muutoksista, joita maapallo käy läpi tällä hetkellä, ja toisista joita on tulossa.

Voitko valaista huhuja, joiden mukaan maan akseli on liikkunut? (sama kysymys kuin edellä, vastaus on toinen)

Maanjäristykset tulevat harvoin varoittamatta, mutta ihmiskunnan välineet eivät vielä ole riittävän hienostuneita kuulemaan tai näkemään niitä. Tarkkaan ottaen maanjäristys on se, mitä tapahtuu varsinaisen seismisen tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Toisin sanoen, maanjäristys on se, mitä tapahtuu maan pinnalla ja erityisesti ihmisille. Seismisiin tapahtumiin sisältyy sellaisia luonnonilmiöitä kuin repeämä geologisessa siirroksessa, vulkaaninen aktiivisuus ja maanvyörymä. Malmiräjäytykset, poraaminen ja ydinräjähdys voivat saada myös aikaan niitä. Maanjäristyksen episentri - luonnollisen tai ihmisen aikaansaaman - on piste maatasolla juuri sen yläpuolella, mistä seisminen energia ensin vapautui. Sitä kutsutaan myös lähtöpisteeksi. Tallennettu energia vapautuu kalliosta hyposentrissä, pisteessä mistä siirros alkaa revetä. Energia vapautuu aaltoina ja nämä kuuluvat eri luokkiin. Fysiikka on tiede, joka ymmärtää ja tutkii aaltoilmiötä, muttei se ole vielä vaadittavalla varmuus- ja hienovaraisuustasolla.

Maa vaikuttaa teistä ehkä hyvin vakaalta, mutta itse asiassa se on hyvin joustava. Seismisillä aalloilla on erilaisia ominaisuuksia ja kun niiden voima kulkee maan läpi, se jättää taakseen tiettyjä puumerkkejä. Seismisiä aaltoja on monen tyyppisiä, mutta huomattavimmat ovat ensisijaisia tai P-aaltoja, mitkä voivat kulkea kaiken läpi, ja toissijaisia tai S-aaltoja, jotka voivat kulkea kiinteän aineen läpi, mutteivät nesteiden tai kaasujen läpi. Muita mainitsemisen arvoisia seismisiä aaltoja ovat "kehoaallot", jotka kulkevat maan sisäosan tai kehon läpi seuraten tiettyjä reittejä maan sisuksen tiheyden mukaisesti, ja pinta-aallot, jotka kulkevat hitaammin kuin "kehoaallot" maan pintaa pitkin, kuten nimikin vihjaa. Matalan taajuutensa ja pitkän kestonsa vuoksi pinta-aallot ovat tuhoisimpia ihmiskunnan kannalta. Pinta-aallot voidaan edelleen jakaa alaluokkiin. Matalan taajuuden Rayleigh-aallot ovat vielä ihmiselle kuulumattomia, mutta linnut ja maa- ja merinisäkkäät pystyvät helposti havaitsemaan niitä. Nämä hitaasti liikkuvat ja pitkään kestävät aallot voidaan havaita etäältä ja pitkän aikaa. Kotieläimet ovat virittyneitä näille ja muilla maavärähtelyille. Ne ovat myös maanjäristysten hyvin ennakoijia.

Tämän laajan vastauksen merkitys on, että seismologian tieteelle on luontaista seismologian kieli. Maa puhuu teille ja varoittaa teitä uhkaavasta muutoksesta. Tällä hetkellä instrumenttinne tallentavat tätä dataa tilanteen jälkeen, koska ne eivät ole riittävän herkkiä kuulemaan maan puhetta ennen sitä. Lähitulevaisuudessa tekniset laitteenne ovat herkempiä ja tarkempia ja intuitiivinen kuulonne erottaa paremmin kuin nyt. Muutamassa lyhyessä vuodessa teistä tulee virittyneempiä luonnon kielelle ja pystytte ennustamaan maanjäristyksen paikan ja ajan suhteellisen tarkasti. Aikanaan tiede saa parempia instrumentteja ja nämä pidentävät ennusteaikaa noin kuuteen viikkoon ennen merkittäviä maanjäristyksiä ja neljään viikkoon ennen voimaltaan vähäisempiä järistyksiä.

Maankuoren (luonnollisia) maanjäristyksiä voi tapahtua missä tahansa maassa, missä painetta on kertynyt riittävästi, jopa alueilla missä se on vähemmän todennäköistä historiallisten mallien valossa. Joskus ja tietämättänne siirroslaatat liukuvat tasaisesti toistensa ohi hankauksetta, mikä välttää maanjäristyksen kokonaan. Toisaalta, jopa tasaisessa lasipinnassa voi olla väärä määrä karheutta ja se aiheuttaa tärähdyksen. Näitä hetkiä on vaikeaa ennustaa eikä kommunikointimme ole vielä niin hyvin virittynyttä, että nämä voitaisiin kommunikoida teille. Kommunikoin ihmisten kanssa monin tavoin - vain yksi näistä on tietyn alkuperän ja tiettyjen ominaisuuksien, korkean ja matalan taajuuden aallot. Ymmärtäkää, että on monia tapoja puhua toisensa kanssa, vähiten täsmälliset näistä ovat sanallisia.

Voitko antaa meille yleiskatsauksen tulevista maanmuutoksista ja tapahtumista, jotka voisivat vaikuttaa ihmisiin?

Vuoden ensimmäinen puolisko tilastoi maanjäristyksiä ja muita liikkeitä, jotka huuhtelevat maaperää normaaleilta väyliltään toisiin suuntiin. Myös maanalaisia vesireittejä jaetaan ja reititetään uudestaan, jotta ne palvelisivat ihmiskuntaa paremmin myöhemmin. Nämä liikkeet aiheuttavat suurempaa painetta merenpohjan tiettyihin osiin, mutta lievittävät painetta tosilla alueilla, erityisesti siellä, missä maamassat ovat suuria ja mahtavia. Kaikenlaiseen pohjaveteen vaikutetaan ja myös yksinkertaiset lähteet voivat kokea muutoksen tasossa tai mineraalikoostumuksessa. Olette tottuneet vesitasojen laskemiseen ja nousemiseen, mutta tässä tapauksessa ne voivat liukua sivuttain pinnan ala- ja yläpuolella.

Useimmat järistykset ovat ulkorannikolla ja niin syvällä, etteivät ne häiritse pinnan väestöä, mutta kuten olette jo nähneet, niin ei aina ole. Tarkkailtavia alueita Pohjois-Amerikassa ovat Alaskan rantaviiva, vedet Tyynenmeren lounaiskolkasta länteen, mukaan luettuna Oregon ja Washington, sekä Kalifornian eteläosa, kun se laskee Meksikoon. Etelä-Amerikassa Chile ei ole vielä vakaa ja se saattaa kokea yhden tai useampia suuria piikkejä, jotka ovat voimakkaita, mutteivät yhtä kauan kestäviä kuin alkujäristys. Peru on toinen maa, mitä täytyy pitää silmällä tänä aikana. Suuria merkkejä järistyksistä on ehdottomasti Indonesiassa, erityisesti siellä missä saarivaltioissa on myös monia tulivuoria. Vuoden toiselle puoliskolle sisältyy ainakin yksi merkittävä vulkaaninen purkaus pohjoisella pallonpuoliskolla ja toinen eteläisellä. Tuhansien mailien päässä tosistaan nämä kaksi purkausta liittyvät yhteen.

Minkä eritysviestin voisit antaa niille, jotka joutuvat pakenemaan maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien vuoksi?

Päivän aikana, uskaltakaa. Yöllä, nähkää unta. Eläkää, rakastakaa ja kuunnelkaa toisianne. Olkaa anteliaita ja lempeitä toisille. Juhlikaa, vaalikaa ja tutkiskelkaa joka hetkeä. Olkaa nöyriä, rehellisiä ja vilpittömiä. Rakentakaa uudelleen, uudistakaa ja palauttakaa. Hengittäkää, tasapainottakaa ja uskokaa taas.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >