HomeViestejäPepper Lewis22.3.2023 - Henkinen politiikka - onko sitä?

22.3.2023 - Henkinen politiikka - onko sitä?

HENKINEN POLITIIKKA – ONKO SITÄ?

Kirjoittanut Pepper Keen Lewis (pepperlewis.com
22.3.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Kysymys: Kaikki tuntuu poliittiselta nykyään, myös henkisyys ja kanavointi. Onko aina ollut näin, ja en ole vain koskaan huomannut sitä aiemmin, vai onko jokin muuttunut? Jos ensimmäinen kysymys ei ole loukkaava, voitko sanoa jotain myös siitä, mitä ihmiset kutsuvat visionääriseksi politiikaksi?

Vastaus: Monet asiat ovat muuttuneet – elämä on nopeampaa, äänekkäämpää ja hyökkäävämpää. Eräs ystävä kommentoi hiljattain, että ei voi enää katsoa poispäin tai teeskennellä, ettei kuullut – kaikki on suoraan päin naamaa tai ruudulla – kaikki vivahteet ovat poissa. Oletko sinä samaa mieltä? Minä en ole varma, mutta sen kyllä huomaan, että minun täytyy suojata sisäisiä ja ulkoisia resurssejani enemmän, kuin ennen.

Sopivatko politiikka ja henkisyys yhteen? Historia sanoo kyllä. Ihmisiä on pantu vankilaan, vainottu, karkotettu, kielletty ja tapettu henkisten uskomustensa vuoksi niin kauas taaksepäin, kuin välitämme katsoa. Näille teoilla oli usein poliittinen motiivi. Jos se mitä tiedämme reinkarnaatiosta, on totta, vainottu ja vainoajat tutkivat tätä teemaa vaihtamalla paikkoja, kunnes tasapaino on palautettu. Ihmisansioluettelomme ei ole hyvä. Se saattaa viedä tovin.

Ovatko nämä poliittisia kysymyksiä? Tavallaan. Ne ovat ihmiskysymyksiä, joihin poliittiset ihmiset ja puolueet ovat vaikuttaneet. Muun muassa kykymme hyväksyä eroavuuksiamme/erimielisyyksiämme on kutistunut. Päätöksenteko, periaatteet ja filosofiat ovat vain politiikkaa nyt. Olemme näyttäneet liikkuvan poispäin toisistamme valonnopeudella. Välimaastosta on tullut yksinäinen paikka.

Mutta meidän pitäisi pitää huolta siitä, ettemme heitä kaikkea ja kaikkia ihmisepäonnistumisten historiakasaan, joka sisältäisi meidät, ystävämme ja lapsemme, tuon kivan naisen joka muistaa, miten haluamme juoda kahvimme, ja muutaman muun hyvän ihmisen, joka yrittää kovasti.

Jos aloitat shakkikerhon ja sinulla on vahvoja ideoita siitä, missä ja milloin tiedän pitäisi tavata, kenen sääntöjä teidän pitäisi noudattaa ja ketkä voivat tulla mukaan, se on näkökulma. Jos suosikkiopettajasi opetti sinulle ainoan voittostrategian, johon uskot, se on voimakas näkökulma. Ja jos tuo strategia sisältää pelaamisen pelkästään valkoisilla nappuloilla, vastustajasi saattaisi muodostaa mielipiteen sinusta ja kertoa sen muille. Omituiset shakkitavat eivät ehkä merkitse kovin paljoa, mutta jos olet ehdolla julkiseen virkaan, niillä voisi olla. Se on politiikkaa.

Kulttuuri, asenteet, mielipiteet, uskomukset ja perspektiivit ovat muuttuneet. Yksi muuttunut asia on, miten näemme politiikan. Tässä on vanhempi määritelmä: prosessi jolla tehdään lakeja ja allokoidaan julkisia resursseja yhteiskunnassa; niiden väliset suhteet jotka osallistuvat näiden päätösten tekemiseen. Tässä on uudempi määritelmä: ihmisryhmä joka tulee yhteen pitämään valtaa ja muodostamaan hallituksen voittamalla ja/tai riitauttamalla vaalit.

Politiikassa on kyse vallasta. Valta ei ole vierasta uskonnolle ja henkisyydelle. Poliittisten hahmojen tiedetään käyttävän hyödyksi valtaa ja käyttävän oikeudetonta vaikutusvaltaa. On aivan yhtä monia esimerkkejä (ajankohtaisia ja historiallisia) henkisistä ja uskonnollista opettajista, jotka tekevät samaa.

En halua väistää kysymystäsi – onko kanavointi poliittista nykyään? Onko se ollut aina? Kyllä, luulen, että jossain määrin siihen vaikuttaa se aika, jossa olemme, vaikkei se ehkä ole motiivi. Monien vuosien aikana olen lukenut paljon kanavointeja. Osa oli erittäin hyviä, mutta ei kaikki. Ei ole vaikea vainuta persoonan agendaa tai vaikutusta. Myös kanavoitujen viestien aiheet ja luonne ovat muuttuneet ajan kuluessa, kuten myös ne henkiopettajat, jotka vastaavat jonkun kanavoijan kutsuun.

Viestit joita vastaanotettiin toisen maailmansodan aikana, ovat ainutlaatuisen erilaisia, kuin sotaa edeltävät ja sen jälkeiset. "Hyvä vs. paha" -viitaukset olivat selviä, ja oli vähemmän puhetta ykseydestä/yhtenäisyydestä. Kanavoijat kysyivät henkioppailtaan, kummalla puolella he olivat. Ei mikään yllätys, että he olivat liittoutuneiden puolella. Onko tämä esimerkki poliittisesti vaikutetusta kanavoinnista? Pyysimmekö Jumalaa valitsemaan sankarien ja marttyyrien välillä?

Muinaishistoriaa katsottaessa, Delfoin oraakkelilta kysyttiin politiikasta, sodasta, salaisuuksista ja petoksista, enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Epämääräiset ja verhotut vastaukset eivät olleet epätavallisia, mutta kun eliitti tuli pyytämään, vastaukset olivat yksityiskohtaisia ja itse jumala Apollon hyväksymiä. Poliittista? Aivan varmasti!

Palataanpa nyt nykyaikaan ja katsotaan, mitä tapahtuu omassa ajassamme. Maan päällä on enemmän kanavoijia, kuin minään muuna aikana. Yleisesti se on hyvä asia. Se merkitsee, että monia ihmisiä enemmän on kosketuksessa Henkeen. Varoituksen paikka on siinä tehokkuudessa, mitä he ovat päteviä jakamaan, julkisesti ja yksityisesti. On vaikea tietää kanavoijan ja henkioppaan suhteen syvyyttä, ja se muuttuu ajan kuluessa. Omani on tosiaankin muuttunut.

Visionäärinen, transformoiva tai henkinen politiikka on asia, josta puhumme ja jota toivomme. On liian aikaista tietää, onnistuuko se. Visionäärinen politiikka on jalostuneempi vastaus julkiseen virkaan, mikä toivottavasti johtaa viisaampaan ja oikeudenmukaisempaan käyttäytymiseen, mukaan ottamiseen ja empatiaan. Tässä on muutama esimerkki siitä, mitä visionäärinen politiikka pyrkii ilmentämään:

* hallittu lähestymistapa, ei yritys hallita/kontrolloida muita
* empatia, kärsivällisyys, oikeudenmukaisuus, muiden palveleminen, hyväksyminen
* tavaroiden sosiaalinen tuottaminen, mikä hyödyttää muita (?)
* häiriöiden ja jakautumisen korjaaminen
* menestyksekkäät lopputulokset, välittömien tulosten ja palkkioiden yli
* sinnikkyys vääjäämättömien esteiden, vastustuksen ja kritiikin edessä
* toimet joissa ei ole korruptiota
* tietoisuus halusta kerätä varallisuutta keinolla millä hyvänsä
* oikeusjärjestys, joka on tarkoituksenmukainen ja näkyvä
* toimet joissa ei ole ihmisten ja resurssien hyväksikäyttöä
* kyky nähdä ihmisyys vastustajissa
* kyky elää paradoksien kanssa

Henki ilmaisee tukea meille kaikille, ja henkiopettajamme tietävät, miten yhdistytään ainutlaatuisuuteemme. He toimivat usein tietyllä "kaistanleveydellä", ja viestit joita virtaa siltä, kuuluvat tiettyihin ohjenuoriin. Kanavointi ei ole kultainen avain, joka avaa jokaisen oven. Menemisestä jonnekin, mihin ei ole kutsuttu, on seuraamuksia, mutta en ole varma, mitä seuraamuksia on jonkin näkökannan lisäämisestä. Päätän tähän:

"Maailma on täynnä suuria rikollisia, joilla on suunnaton valta, ja he ovat kuolinkamppailussa toistensa kanssa." –Thomas Merton

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >