HomeViestejäKahu Fred Sterling - KiraelJoulukuu 2010 - Neljäs ulottuvuus - siirtyminen rakkaudesta valoon

Joulukuu 2010 - Neljäs ulottuvuus - siirtyminen rakkaudesta valoon

NELJÄS ULOTTUVUUS - SIIRTYMINEN RAKKAUDESTA VALOON

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling (www.kirael.com)
Joulukuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tänään puhumme neljännestä ulottuvuudesta, ajatuksesta jonka esittelin noin 20 vuotta sitten, kun puhuin ensimmäistä kertaa muutoksesta. Kerroin teille, että sitten kun olette valmiita lähtemään tästä ulottuvuudesta, vaivutte uneen ja heräätte kolme tai neljä päivää myöhemmin uuteen todellisuuteen. Näette uuden neljännen ulottuvuuden tai hämärtyvän kolmannen ulottuvuuden jäänteet. Monet teistä sanoivat: "No, mestari Kirael, miten tiedän sen todeksi?" Tiedätte, koska jos näette uuden neljännen ulottuvuuden, se merkitsee, että tietoisuutenne on laajentunut. Hypitte ilosta ja keholtanne menee noin viisi tai kuusi sekuntia palata takaisin maahan. Näette myös intensiivisiä värejä ja ääniä. Toiset heräävät, ovat yllättyneitä ja hämmästyneitä eivätkä tiedä, mitä se kaikki merkitsee. Se on pahin vaihtoehto.

Se on eduksenne, mitä sanon tänään. Teillä on noin 2000 vuotta aikaa tehdä neljännen ulottuvuuden matka ja uskokaa minua, se ei ole lainkaan paljon. Neljännen ulottuvuuden matka on niin kutsuva, niin valaiseva, niin voimaannuttava teille kaikille. Aloittakaa tuo matka nyt. Älkää odottako, kunnes neljäs ulottuvuus tulee luoksenne. Menkää neljänteen ulottuvuuteen unitilassa.

Olen kertonut teille tietoisen luomisen kymmenestä periaatteesta monta kertaa. Kolmannessa ulottuvuudessa totuus, luottamus ja intohimo vievät teidät läpi kaikkien asioiden perusteista, myös kaikkien muiden periaatteiden. Nyt kun matkaatte kohti neljättä ulottuvuutta, kaikkien muiden periaatteiden perusteet ovat selkeys, viestintä ja loppuunsaattaminen, kolme sitoumusta.

Herääminen neljänteen valoon kolmen päivän pimeyden jälkeen on annettu, taattu niille, jotka käyttävät näitä periaatteita tosissaan. Välittömiä huolenaiheitanne pitäisi olla tiedostamisen kehittäminen, oppituntien oppiminen ja loppuunsaattaminen kolmannessa ulottuvuudessa.

Kolmannen ja neljännen ulottuvuuden energianne ovat yhdistymässä ja selkeyden saaminen sen merkityksestä auttaa teitä muutosprosessissa. Nämä kaksi ulottuvuutta tuskin koskettavat, mutta neljännen ulottuvuuden energia jatkaa tulemistaan, kunnes se työntää kolmannen ulottuvuuden pois tieltään, missä kohtaa kaikki muuttuu. Silloin kuin tämä tapahtuu, maapalloa ei kutsuta maapalloksi. Sitä kutsutaan joksikin muuksi, mutta sen nimeä ei ole vielä päätetty. Se ei tapahdu yhdessä yössä, koska teillä on vielä matkaa tehtävänä.

Useimmat teistä heräävät neljännessä ulottuvuudessa ja tunnette kehonne vahvemmaksi ja voimakkaammaksi ja tiedätte jotain tapahtuneen teille. Hypitte ilosta ja sanotte: "Hyvä luoja, katsokaa puiden lehtiä! Katsokaa vesilätäköitä. Mikä tuo on? Onko se henkilö? Se on niin pitkä." Tällainen reaktio merkitsee, että olette neljännen valon ensimmäisissä vaiheissa.

Neljännessä ulottuvuudessa ei ole jiniä ja jangia tai kaksinaisuutta tai mitään hierarkiaa. Ette enää kulje edestakaisin rakkauden ja pelon välillä. Sen sijaan matkassanne on kyse siirtymisestä rakkaudesta valoon. Teidän on tunnettava valo siinä laajuudessa, että teistä tulee valoa. Teillä on 2000 vuotta sen saavuttamiseen. Kukaan ei ole ylä- tai alapuolellanne. Sanotte: "Mestari Kirael, tämä on taivas, eikö vain?" Se ei ole taivas, mutta se on melko lähellä. Ajattelette: "Minun ei tarvitse tulla yhtään paremmaksi kuin olen nyt. Tämä on taivas. Haluan jäädä tähän paikkaan." Pari vuotta myöhemmin sanotte: "Voi, katso tuota pitkää henkilöä. Mitä sinä teet? Mistä olet kotoisin?" Se puhuu teille rakkauden kieltä. Ette tarvitse englantia. Joka päivä havaitsette, että haluatte mennä pidemmälle tietoisuutenne laajentamisessa. Uskokaa siis minua, te ette halua jäädä siihen, missä olette.

Luojajumalan olemus on läsnä, mutta ette pysty puhumaan sille, koska sillä on kiire neljännen ulottuvuuden kanssa. Näette korkeamman itsenne ensimmäistä kertaa ja ne monadienergiat (sieluperheenne), jotka ovat juuri Luojajumalan alapuolella ja korkeamman itsenne yläpuolella, taputtavat teille. Ne haluavat auttaa teitä siirtymään täysin neljännen ulottuvuuden matkalle.

Ystävänne jotka syystä tai toisesta eivät selviydy neljänteen valoon, saavat uuden kodin jostain muualta.

Maailma on tietoinen itsestään, mutta te ette ole tietoisia itsestänne. Tässä muutosmatkassa on kyse itsenne tiedostamisesta. Neljäs ulottuvuus on tässä ja valmiina lähtöön, jos te olette.

Kysymys: Jakaisitko kanssamme meditaation, joka auttaa meitä kasvussamme ja valmiudessamme neljänteen ulottuvuuteen?

Kirael: Pidän viiden minuutin meditoinnin. Vetäkää neljä tai viisi kertaa syvään henkeä, hengittäen sisään nenän ja ulos suun kautta. Hengittäminen on jokaisen meditaation tärkein osa. Kontrolloikaa hengitystänne ja parantakaa se, mitä kehossanne tapahtuu. Kuunnelkaa minua nyt toisella korvalla ja kuunnelkaa sydämenlyöntiänne toisella korvalla. Tuntekaa ja kuulkaa veren kulkevan sydämenne ja kehonne läpi. Seuratkaa vähän verenne kulkua. Sillä ei ole merkitystä, mihin se menee. Vain menkää sen mukana ja sitten palatkaa sydämen ohi päähän. Voitteko nähdä aivonne?

Jatkakaa hengittämistä, ystäväni. Palatkaa nyt sydämeen, mutta älkää tällä kertaa kuunnelko sitä. Sen sijaan kuunnelkaa koko kehoa. Työntykää nyt kehonne ulkopuolelle ja kääntykää ympäri ja olette kasvot siihen päin. Perääntykää nyt vähän. Katsokaa ympärillenne ja ennen kuin menette "ulos" tapaamaan korkeampaa itseänne, katsokaa kehoanne vain toisella silmällä. Kääntäkää silmänne 180 astetta taaksenne. Tuokaa nyt silmä takaisin eteen.

Etsikää pientä valojuovaa. Kun näette sen, viekää itsenne tuon juovan läpi lähestymällä sitä ja menemällä sen läpi. Näette paljon pimeyttä, vain tyhjää avaruutta. Jatkakaa kulkua. Tuntekaa lentävänne valonnopeudella. Tulette nyt valopallon luo. Se on korkeampi itsenne. Te joiden korkeampi itse on ulottuvillanne nyt, pankaa merkille, ettei sillä ole silmiä. Miten tiedätte sen olevan korkeampi itsenne? Se on ainoa, joka tulee niin lähelle. Ottakaa oma aikanne tehdessänne tätä meditaatiota ja jos eksytte, palatkaa lähtöpaikkaan ja tulkaa taas ulos.

Kun löydätte korkeamman itsenne, hengittäkää ja kehottakaa itseänne menemään sen kanssa. Älkää pettykö siihen, mitä näette, mutta muistakaa se. Sitten palatkaa samaa tietä kuin menitte. Nähkää keho edessänne ja astukaa siihen. Ennen kuin teette mitään muuta, avatkaa tila aivojenne oikeassa etulohkossa ja laittakaa muistot matkastanne sinne. Voitte mennä hakemaan ne myöhemmin. Avatkaa sydämenne. Tuntekaa sydämenlyöntinne ja palaatte takaisin kolmannen ulottuvuuden matkallenne. Kun olette valmis, avatkaa silmänne.

Joku täällä näki kauniin keltaisen hevosen. Joku teistä vuodatti vähän kyyneliä. Se on kaikki täydellistä. Miten kauan meiltä vei alusta loppuun? Korkeintaan muutaman minuutin. Jotkut teistä eivät voi uskoa, miten monissa paikoissa kävitte tuona lyhyenä aikana. Johonkin aikaan mennessänne nukkumaan tänä iltana ottakaa kynä ja paperia tai käyttäkää tietokonetta tehdäksenne automaattikirjoitusta. Tämä oli ensimmäinen matkanne aika-avaruuden toiseen osaan. Rukoilen, että teette sen uudestaan itse. Tämä on teidän matkanne, ystäväni. Olen vain edesauttaja. Harjoitelkaa tätä ja siirtykää vähän eteenpäin matkallanne.

Kysymys: Mitä voin tehdä varmistaakseni, että herään neljännessä ulottuvuudessa, sitten kun teemme vaihdoksen?

Kirael:
Tule hyväksi selkeydessä, kommunikoinnissa ja loppuunsaattamisessa, ja sitten kun muutos tapahtuu, heräät neljännessä ulottuvuudessa. Harjoittelun myötä selkeys yhdistyy kommunikointiin ja valaiset tämän matkan ja tiedät, että olet saattanut loppuun kaiken, mitä sinun tarvitsi kolmannessa ulottuvuudessa. Kukaan teistä ei ole saanut loppuun kolmannen ulottuvuuden matkaansa ja tähän sisältyy myös välittäjäni. Loppuunsaattaessasi matkaa sinulla on hyvä ja huonoja päiviä. Älä vain anna huonojen päivien päihittää itseäsi. Pysy keskuksessasi ja keskity kommunikointitaitoihisi.

Kysymys: Mitä koen unitilamatkoillani neljänteen ulottuvuuteen?

Kirael: Kun menet neljänteen ulottuvuuteen, saatat kuulla tai aistia ihmisiä, mutta luultavasti et näe heitä. Se oli välittäjäni kokemus. Hän tuli takaisin tälle matkalle eikä sanonut mitään, koska hän näki vain vihreää. Kahdeksan kuukautta hän näki saman asian joka yö, kunnes kehotin häntä perääntymään. Hän sanoi: "Perääntyä? Mitä tarkoitat "perääntyä"?" Kehotin häntä vain vähän vetäytymään takaisin ja kun hän teki sen, hän näki vihreää ja ruskeaa. Hän oli aivan innoissaan. Parin päivän päästä tuin häntä, kunnes hän oli riittävän kaukana käsittääkseen, että hän katseli puun lehteä. Kuukausia hän oli katsellut lehteä, muttei tunnistanut sitä. Joskus hän näki vettä juoksevan siitä, muttei hän siltikään tunnistanut sitä. Niin valtavia asiat ovat neljännessä valossa. Neljännessä ulottuvuudessa olennot ovat keskimäärin 3 metriä pitkiä. Kun välittäjä näki ensimmäisen, hän pelästyi ja pakeni sieltä.

Mitä tahansa teet, älä joudu paniikkiin päästessäsi sinne, äläkä pakota itseäsi neljänteen ulottuvuuteen. Jos teet sen, sinut vedetään takaisin. Itse asiassa, jos teet jotain vaarallista itsellesi - sanotaan, että olet astumassa alas kalliolta - neljännen ulottuvuuden energia vetää sinut takaisin, koska neljännessä ulottuvuudessa ei ole pelkoa ja jos ei ole pelkoa, ei ole myöskään vaaraa.

Kysymys: Kun herään aamulla, minulla on vain jäänteitä neljännen ulottuvuuden muistoista, ja haluaisin tulla paremmaksi muistamaan unitilanmatkojani. Miten ohjelmoimme valvetilaamme unitilasta?

Kirael: Unitilaohjelmointi on kaunis työkalu saadakseen mitä tahnansa, mitä halutaan kolmannessa ulottuvuudessa. Neljännessä valossa on erilainen unitilaohjelmointi. Jos todella haluat tehdä jotain nyt, ohjelmoi itsesi virtaamaan neljänteen valoon. Sanotaan, että sinulla on suhdeongelma. Mene unitilaan, puhu kumppanisi korkeammalle itselle ja kerro sille, että haluat tehdä jotain, jottei kumppanisi riitele kanssasi niin paljon. Kerro sitten korkeammalle itsellesi, että kun pääset takaisin siihen, "unitilaat" itsesi kolmannessa ulottuvuudessa. Toisin sanoen, "unitilaat" neljännestä ulottuvuudesta vaikuttaaksesi omaan kolmannen ulottuvuuden matkaasi, niin että voit liikkua asteikkoa pelosta rakkauteen, kunnes pääset rakkauteen, sitten valoon ja sen yli. Kun heräät aamulla, mietit, mitä tapahtui. Se on näin yksinkertaista. Se on osa 4D-kanavointia.

Kysymys: Miltä parantaminen näyttää neljännessä valossa?

Kirael: Neljännessä valossa parannettava makaa kaltevalla tasolla ja mennään meditointiasentoon. "Soitetaan meridiaaneja" kehon oikealla ja vasemmalla puolella - se on tekniikka, joka tasoittaa kaikki energiatöyssyt. Voitte oppia menetelmän välittäjäni puumerkkisoluparannustunnilla. Kolmannella kerralla energian pitäisi olla tasaista kuin silkki. Tämä merkitsee, että parannettavan meridiaanit ovat valppaina teille. Jossain kohtaa kutsutte parannettavan ja omaa korkeampaa itseänne ja peräännytte antaaksenne matkan niiden välillä tapahtua. Nämä kaksi korkeampaa itseä puhuvat toisilleen. Teidän on kuultava keskustelun kumpikin puoli, koska parannuksen ollessa valmis teidän täytyy kertoa parannettavalla, mitä juuri kuulitte. Älkää keksikö mitään. Jos olette yhteydessä kumpaankin korkeampaan itseen ettekä kuule niiden koko keskustelua, älkää sanoko mitään. Teidän ei kannata antaa epätäydellistä informaatiota parannettavalle. Jos teette niin, pilaatte asian.

Jos parannettavan korkeampi itse sanoo: "Hän parantuu, jos hän vain tekee sen, mitä hänen täytyy tehdä", sen kerrotte parannettavalle. Ette ehkä tiedä, mitä se merkitsee, mutta kertokaa se parannettavalle joka tapauksessa. Jos parannettava ei usko korkeampaan itseen, haaskaatte aikaanne. Nyt kun neljäs ulottuvuus on käsillä, teidän täytyy saada parannettava mukaan parantumiseen enemmän kuin koskaan ennen. Teidän ei tarvitse kertoa parannettavalla, että neljäs ulottuvuus on tulossa eikä hänen tarvitse uskoa muutokseen. Vain saakaa parantaminen tehtyä.

Tässä on kyse parantamisesta oman ja parannettavan korkeamman itsen kanssa, niin että tunnette neljännen ulottuvuuden energian yhdistyvän. Jos teillä on huono päivä, meditoikaa viisi minuuttia ja kertokaa korkeammalle itsellenne, että teidän on keskityttävä parannusmatkaan. Olisitte typerä tehdessänne parannuksen yhdistymättä korkeampaan itseenne. Painottakaa parantamisenne neljänteen ulottuvuuteen ja muistakaa, että jos menette liian pitkälle, neljäs valo napsauttaa teidät takaisin, joten älkää huolestuko. Ette voi tehdä liikaparannusta, mutta voitte liioitella aikaa, minkä sen tekeminen vaatii. Jos vietätte yli 25-30 minuuttia parantamiseen, parannatte itseänne, ette asiakasta. Asiakas luultavasti vain nukahtaa.

Kysymys: Kun astumme neljänteen valoon, hajoavatko kolmannen ulottuvuuden hiukkasemme kosmokseen?

Kirael: Olette kolmannen ulottuvuuden olento, täällä tekemässä matkaa ja kehoanne pidetään kokonaisena valokudoksena. Kehokudoksenne on yhteydessä korkeampaan itseen. Jos jätätte maatason, sydän lakkaa lyömästä ja olette poissa, mutta ette lähde räjähtäen unholaan, kosmokseen. Kaikki päästää irti paitsi elämänlankanne ja kun se on valmis lähtemään, se menee uuteen elämään. Jos ette menisi uuteen elämään, vaan unholaan sen tietoisuuden kera, joka sanoo, että olette kaikki, ette tulisi takaisin. Voitte lähettää valonne tuohon tietoisuuteen, mutta ette voi mennä tuohon valoon. Tuo valo on Luojajumala ja jos kosketatte Luojajumalaa, ette tule sieltä takaisin hyvin pitkään aikaan. Sama on totta, silloin kun lähdette kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen - energianne ei hajoa, koska ette pystyisi saamaan hiukkasianne takaisin, jos tekisitte sen.

Olette tehneet sopimuksen Luojan kanssa, että menette sinne, minne se haluaa teidän menevän oppimaan. Siksi teidän ei pitäisi haluta päästä ulos tästä elämästä. Teillä on hyvin paljon opittavaa hyvin lyhyessä ajassa muutosta varten. Voi olla kaksi, kolme, neljä vuotta, kun kolmatta ulottuvuutta ei enää ole. Sitten kun olette valmis menemään takaisin Luojajumalan luo, teidän kannattaa mennä täysin "valostuneena" ja valaistuneena,

Kysymys: Onko meillä neljännessä valossa aspekteja, kuten meillä on kolmannessa valossa?

Kirael: Olette ehjä, kun pääsette neljänteen valoon. Toisin sanoen, teillä ei ole korkeamman itsen muita aspekteja neljännessä valossa tai muualla. Olette valopallo kera kaikkien hiukkastenne. Teillä ei ole rajoituksia ja pystytte rakentamaan kehonne sellaiseksi, miltä haluatte sen näyttävän. Korkeampi itsenne on käytettävissä opastamaan teitä tähän prosessiin.

Kysymys: Sanotaan, että muutoksen jälkeen olen Havaijin saarilla ja haluan mennä Machu Picchuun. Visualisoinko itseni vain Machu Piccuun ja olen siellä?

Kirael: Kyllä, voit tehdä sen, mutta sinun on käytävä läpi melkoinen matka päästäksesi siihen pisteeseen. Neljännessä ulottuvuudessa voitte alkaa harppoa ja kulkea neljä tai viisi mailia muutamassa minuutissa. Tämän hetken nopein mies maatasolla juoksee mailin noin kolmessa minuutissa ja 37 sekunnissa. Voitko kuvitella tämän?

Te ette kaikki mene neljänteen ulottuvuuteen saman tietoisuustason kera. Voitte olla missä tahansa 0.01-tasolta 7-tasolle. Jos pääsette ulos tältä kolmannen ulottuvuuden matkalta ja kaikki kotitehtävänne, kaikki matkanne jne. on tehty, olette noin 7.2-tasolla. Et luultavasti ole lähelläkään tuota tasoa. Sinulla on edelleen matkaa tehtävänä, joten 1.2 on luultavasti korkein, minkä saavutat. Jos haluat päästä täältä Machu Piccuun puhtaasti visualisoimalla, sinun täytyy olla noin tasolla 5.5 ja sinulla on paljon matkantekoa, ennen kuin saavutat tuon tason.

Kyky kulkea 50 mailia 60 tunnissa vain loikkimalla ilman auton tai muun kuljetusvälineen apua on ilmiömäinen. Sitten kun saavutatte tietoisuustason 5.5, pystytte olemaan kahdessa paikassa, mutta teidän on tiedettävä, minne menette ja miten pääsette sinne.

Jos tulet neljänteen valoon ja katsot fyysistä kehoasi sanoen: "Se ei ole hyvä, koska mestari Kirael sanoi, etten tajunnut asioita aivan oikein", olet alle 1-tason. Jos saavutat tason 1 tai 1.1, näet valokehosi, mutta tästä sinne sinulla on vielä paljon opittavaa.

Kysymys: Mikä on tehtäväni neljännessä ulottuvuudessa?

Kirael: Olet opettaja neljännessä valossa - professori jos haluat. Opettajat opettavat ihmisiä ja professorit opettavat opettajia. Ennen kuin se voi tapahtua, sinun on saatava tämä kolmannen ulottuvuuden matka loppuun. Jatka työskentelemistä fotonienergian kanssa kolmannen ulottuvuuden elämässäsi. Varmista, että ymmärrät kaiken siitä, mitä voit, koska se on voimien voima neljännessä valossa. Sinun on opittava ajattelemaan neljännen ulottuvuuden tavalla. Ajattelet edelleen fotoneja kolmannen ulottuvuuden termein. Ajattele neljännen ulottuvuuden valollasi ja kerro tietosi kenelle tahansa, joka haluaa sitä. Tulet olemaan niin täynnä uutta informaatiota, että kaikki mitä tiedät, on vanhanaikaista. Massat ottavat jakamasi informaation ja työskentelevät sen kanssa.

Professorina neljännessä ulottuvuudessa matkanasi on avautua valosi loistamiseen. Kun sanot haluavasi työskennellä jonkin kanssa, ne joita opetat, tulevat kaukaa tekemään tuota matkaa. Professorina korkeampi itsesi on niin lähellä sinua, että se näyttää melkein kuin ratsastavan olkapäälläsi. Se vastaa kysymyksiisi, kun alat ymmärtää, mitä kysyt. Tämä kuulostaa kuin arvoitukselta ja kenties onkin sitä. Sanon sen uudestaan. Sinun täytyy vain ymmärtää kysymys ja korkeampi itsesi vastaa siihen.

Sinulla on epätavallinen laboratorio. Sen ulkopuoli "uhmaa" sisäpuolta. Sulje silmäsi ja kuvittele savipallo, joka on noin 12 jalkaa kertaa 12 jalkaa kertaa 15 jalkaa korkea. Mene palloon. Silmäsi tottuvat hyvin nopeasti fotonienergiaan sisällä. Katsot sisäpuolta, mikä on pituudeltaan neljä, viisi jalkapallokenttää ja leveydeltään neljä tai viisi jalkapallokenttää. Se on hyvin voimallista. Tämän savipallon josta puhun, loi Andromedalla kunnianhimoinen välittäjä, joka on kanssasi nyt maatasolla.

Et voi luopua nykymatkastasi ja odottaa työtäsi neljännessä ulottuvuudessa vain, koska se on helpompaa. Se ei ole helpompaa. Sinulla on monia asioita opittavana, ennen kuin pääset sinne. Viimeistele kolmannen ulottuvuuden elämäsi ja sitten päästät itsesi neljännen ulottuvuuden matkalle.

Kysymys: Kuulostaa siltä, että minulla on paljon tehtävää. Miten paljon unta tarvitsen neljännessä ulottuvuudessa?

Kirael: Nukut noin neljä tuntia joka neljäs päivä, mutta et halua nukkua ollenkaan. Haluat vain jatkaa työntekoa, koska huomaat, että voit tuntea fotonit, koskettaa niitä ja laittaa ne tälle matkalle ja käytät niitä elättämään itseäsi. Huomaat, että neljän tunnin uni joka neljäs päivä on täydellistä.

Kysymys: Missä muussa galaksissa tai planeetalla olen elänyt ja mitä tein siellä?

Kirael: Sinulla oli monta elämää Andromedalla, missä Andromedan neuvostojen tavatessa sota-aikoina olentoja Plejadeilta ja Siriukselta pysyttelit taustalla, koska olit liian pieni eikä sinulla ollut riittävästi voimaa. Neuvoston jäsenet palasivat masentuneena ja sanoivat sinulle, että heidän täytyisi rakentaa aluksia. Sanoit: "Se on täydellistä, koska haluan jakaa ideani aluksesta." Puhuit aluksesta, mikä oli pieni ulkopuolelta ja kuitenkin saattoi laajentua niin paljon sisäpuolelta, että sen halki kulkeminen veisi puoli päivää. Kanavoit tuon mallin kuudennesta valosta, mestarivalosta. Loit myös tuon savipallolaboratorion, josta puhuin.

Kysymys: Onko jokin erityisaika elämässä, jolloin yksilö on valmis kanavoimaan, ja onko kanavointi helpompaa neljännessä ulottuvuudessa kuin kolmannessa?

Kirael: Kyllä, noin kaksi kuukautta ennen syntymäänne. Raskausajan seitsemännellä kuukaudella tunnette tarvetta kanavoida, mutta ette voi tehdä sitä, koska olette sikiö äitinne kohdussa. Jossain kohtaa elämänne aikana tunnette tarvetta olla välittäjä tai kanava. Tuo tarve kanavoida tuo ihmiset henkisyyden ulottuvuuteen. Jos saatte tunteen ettekä tee asialle mitään, sillä ei ole merkitystä. Se palaa, kun olette valmis.

Neljäs ulottuvuus on lahja kanaville ja välittäjille, koska kanavointi tulee luonnostaan teille ettekä voi joutua vaikeuksiin tuodessanne näkymättömiä valovoimia läpi. Menneissä elämissä moni teistä tapettiin kanavana tai välittäjänä olemisen vuoksi ja tämnkin päivänä monet ihmiset pelkäävät kanavia ja välittäjiä tai pitävät heitä huijareina. Neljännessä ulottuvuudessa teitä ei kutsuta huijariksi eikä teitä tapeta kanavana tai välittäjänä olemisen vuoksi. Sielunne ei anna sen tapahtua. Neljännessä ulottuvuudessa hallitsee rakkaus.

Tällä hetkellä olette edelleen kolmannessa ulottuvuudessa ja kanavointiprosessi on avattava teille. Meditoi ja kerro korkeammalle itsellesi olevasi valmis. Korkeammalla itselläsi on voimakas matka tehtävänä eikä se leiki kanssasi, ellet halua leikkiä sen kanssa. Se voi kuulla pyyntösi ja sanoa: "Voi, oletko?" Jos siis pyydät, mutta sinulla ei ole aavistustakaan siitä, mitä itse asiassa teet, niin se ei vastaa sinulle. Jos puhut korkeammalle itsellesi, tee se vakuuttavasti ja kerro sille olevasi valmis. Et voi loukata korkeampaa itseäsi yhtään enempää kuin Luojajumalaa. Korkeampi itsesi on niin rakastava, niin voimakas ja niin "valostava", ettet voi pitää kiinni vihaisesta energiastasi ollessasi yhteydessä. Tiedät, milloin on aika kanavoida. Itse asiassa tiedät sen jo. Sinun on vain oltava valmis siihen. Älä puske sitä, vaan virtaa siihen.

Kysymys: Mikä on ero kanavan ja välittäjän välillä ja mitä voimme tehdä kehittääksemme kykyjämme kanavana tai välittäjänä, jotta voisimme valmistautua paremmin neljänteen ulottuvuuteen?

Kirael: Minun maailmassani kanava ja välittäjä ovat kaksi eri energiaa. Sinun täytyy erottaa ero kanavan ja välittäjän välillä. Useimmat kanavat työskentelevät silmät avoimena ja jotkut voivat myös kävellä kanavoidessaan. Sinä olet "kaappikanava" ja se on täydellinen matka, koska et tarvitse yleisöä kanavointiin. Toisaalta et voi olla välittäjä ilman, että joku muu on osana matkaasi. Välittäjänä olet niin kaukana poissa, ettet tiedä, mitä sanoit tai sanoitko ylipäätään mitään. Jonkun täytyy kuulla kertoakseen sinulle, mitä sanoit.

Välittäjänä oleminen merkitsee, että välität tämän ja sen välillä. Toisin sanoen, sinulla on kolmannen ulottuvuuden itse, energia jota haluat kanavoida ja kehosi siinä välillä. Et voi olla täällä ja päästä myös sinne. Kun laitat tietoisuutesi sivuun, voit olla välittäjä toiselle energialle, joka pystyy käyttämään kehoasi ja ääntäsi antaakseen opastustaan tälle maailmalle. Tiedät, milloin saavutat välittäjävaiheen, koska et muista mitään, mitä puhuttiin. Informaatio ei mene aivoihisi. Sen sijaan se menee välittäjähiukkasiisi ja se annetaan sille, kuka kuuntelee tuolloin. Pystyt ehkä kuulemaan sen, mutta et ymmärrä sitä.

Ole ensin kanava ja työstä tiesi välittäjäksi. Kun ilmaiset epäileväsi, se vetää sinut takaisin kolmanteen ulottuvuuteen. Kun sanot: "Se oli enemmän minä kuin korkeampi itseni", korkeampi itsesi suuttuu vähän, mutta älä huoli, koska korkeampi itsesi rakastaa sinua aina. Sillä on sijaa vain rakkaudelle.

Jatka kanavointia ja mene pidemmälle ja pidemmälle. Sinusta tulee lopulta välittäjä. Jokainen kanava on välittäjä. Kyse on vain harjoituksesta ja valinnasta. Harjoittele joka päivä. Välittäjänä olet niin kaukana matkasta, että palatessasi et ole väsynyt. Kanavat uupuvat usein pitkän session jälkeen, koska he tekevät matkan itse - korkeamman itsen ja matkalle tuotavan energian puolesta. Sinun täytyy olla välittäjä lopulta, joten miksi odotat neljättä valoa? Harjoittele kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai silloin kun aikatauluusi sopii.

Kysymys: Miten ne jotka haluavat tulla välittäjiksi, pääsevät ulos kehostaan salliakseen hengen tulla läpi?

Kirael: Tämä vastaus on vain sinulle, ei kenellekään muulle. Sinulla on palava halu tulla välittäjäksi, koska olet ollut sellainen melkein joka elämässä aina Lemurialta saakka. Olit silloin rakkauden ja valon Jumalatarkudosta, jossa oli kultavivahde. Välittäjät olivat kaiken keskipiste Lemuriassa. Välittäjät tulivat ennen parantajia, näkijöitä jne. Olit niin hyvä välittäjä, että lakkasit tekemästä sitä ihmisille ja kun he ympäröivät sinut ja koskettivat sinua, sinä vain hyräilit "om". Kun ihmiset kumarsivat sinulle, pyysit heitä olemaan kumartamatta - heijastuksena nöyryydestäsi - kun olit matkalla kohti viidettä valoa.

Epäilemättä sinusta tulee välittäjä. Kun meditoit tarpeeksi syvästi, tunnet värähtelyaistimuksen, mikä voimistuu lisääntyvässä määrin, ja kuulosi häviää, kunnes et kuule mitään. Joku voisi laukaista aseen pääsi vieressä etkä kuulisi sitä. Keholla on aivoissa automaattinen sulkeutumistila. Se nukuttaa itsensä, alat kadottaa keskittymisen ajatuksiin ja kuulosi häviää hitaasti, kunnes et voi kuulla enää mitään. Kun tunnet tuon värähtelyaistimuksen sydämesi ympärillä juuri ennen, kuin päästät energian itseesi, tiedät saavuttaneesi välittäjätilan. Sinulta voi viedä aluksi neljä tai viisi minuuttia päästä tälle matkalle, mutta kun sinusta tulee taitavampi siinä, pystyt pääsemään pois tältä matkalta alle kahdessa minuutissa kuten minun välittäjäni. Näet ympärilläsi värivälähdyksiä valopalloissa. Sanot: "Voi, hyvä jumala. On kaunista." Olet hyvin innostunut. Se on vasta alkua. Menet sitten neljänteen valoon. Keho kuuluu tuossa kohtaa oppaallesi.

Älkää koskaan suuttuko itsellenne siitä, ettette ole välittäjä. Jos haluatte olla välittäjä, teidän täytyy tehdä "50 tai 50"- matka. Neljännessä ulottuvuudessa on kyse neljän kehon järjestelmästä ja teidän täytyy parantaa kaikki neljä kehoa käyttäen puumerkkisoluparannusta tai jotain muuta menetelmää, ennen kujin kehonne on riittävän puhdas välittäjäksi. Teidän on oltava kärsivällinen ja tehtävä tuo matka.

Juhlikaa joka kerta, kun kanavoitte, älkääkä koskaan sanoko, ettei se ollut hyvä tai että se oli parasta, mihin pystyitte tuolloin. Jos pyydätte anteeksi tekemäänne työtä, oppaanne sanovat: "Ai, en halua mennä sisään uudestaan. Hankin jonkun toisen energian menemään sisään." Oppaillanne ei ole egoa, joten tuo reaktio liittyy toisen oppaan hankkimiseen, joka on suhteessa kompetenssinne ja omistautumisenne kanssa. Se kuulostaa teistä samalta oppaalta, muttei ole sitä. Älkää siis kieltäkö ponnistelujanne. Sen sijaan työstäkää selkeyttänne, kommunikointianne ja toteutustanne.

LOPPUTOTEAMUS

Emme päässeet lähellekään sitä, mihin halusin päästä tänään. Voitte päästä neljänteen valoon ilman minua. Teidän täytyy vain noudattaa tietoisen luomisen kymmentä periaatetta, tehdä puumerkkisoluparannusta ja kaikkia asioita, joista olen puhunut reilut 20 vuotta. Pelkonne nousee joka kerta, kun yritätte mennä neljänteen valoon, mutta teidän on päästävä siitä yli, koska pelko on kolmannen ulottuvuuden kokemus eikä sen tarvitse olla osa teitä enää.

Kun jatkatte kulkua kohti neljättä valoa, älkää luopuko kolmannen ulottuvuuden matkastanne. Luojajumala tahtoi teidät tälle matkalle tietäen, että olitte kykenevä menemään neljänteen valoon. Tälle matkalle teidän täytyy lähteä ja kolmannen ulottuvuuden matkanne loppuunsaattaminen on avain sille tietoisuustasolle, jonka saavutatte päästessänne neljänteen ulottuvuuteen.

----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >