HomeViestejäKahu Fred Sterling - KiraelToukokuu 2010 - Aspekteista ja vaihdokkaista

Toukokuu 2010 - Aspekteista ja vaihdokkaista

ASPEKTEISTA JA VAIHDOKKAISTA

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling (www.kirael.com)
Toukokuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Korkeampi itse ilmaisee itseään tavallisesti kolmena aspektina, vaikkei ole mitään takeita, että maatasolla on muita aspekteja tiettynä aikana. Henkisellä etsijällä on tavallisesti ainakin kaksi mahdollista aspektiaan maatasolla. Kuitenkin nähdessään, että planeetta on pian käymässä läpi uudenlaista muutosprosessia, korkeampi itse haluaa kerätä mahdollisimman paljon tietoa tuosta kokemuksesta. Näin se järjestää, että kaikki kolme aspektia ovat maatasolla samaan aikaan. Tietyssä kohtaa korkeampi itse voi päättää tuoda kaksi aspektia kotiin Luojan valoon ja jättää yhden maan päälle tai se voi päättää laittaa kaikki kolme täysin eri planeettajärjestelmään. Mutta useimmiten korkeampi itse keskittää kolme aspektiaan yhdelle tasolle samanaikaisesti, mikä muodostaa kolmikkovalomuodostelman, millä oppia.

Aspektisiirto

On monia tapauksia, joissa ihmissieluenergia on saanut valmiiksi kaiken, mitä se tuli oppimaan, ja se on valmis palaamaan Luojan valoon, vaikka kehojärjestelmä on edelleen hyvin toimiva. Näissä tilanteissa korkeampi itse tuo uuden aspektin itsestään täysin terveeseen kehoon. Tällä uudella aspektilla on täysin uudet oppitunnit, mitkä vahvistavat sen sieluperheen evoluutiota. Näin olen jos ihminen herää jonain päivänä tuntien olevansa joku muu, hän on luultavasti kokenut aspektisiirron tai vaihdokkuuden.

Nämä prosessit voivat joskus viedä kuukausia, jopa vuosia. Toisilla kerroilla se voi tapahtua yhdessä yössä. Vaihdokassiirto voi tapahtua myös jonkin traumaattisen tilanteen aikaan, missä fyysinen keho on niin ylikuormitettu, että se sulkeutuu. Siinä mitä ihmiset ehkä luulevat koomaksi, voisi olla kyse korkeammasta itsestä, joka siirtää uuden aspektin kehoon. Kun tämä tapahtuu, henkilöllä on vähän muistoja menneisyydestään, sitten kun hän herää koomasta.

Toisenlainen vaihdokkuus tapahtuu, kun korkeampi itse ei enää pysty motivoimaan ihmisaspektiaan kehittymään. Esim. tätä tapahtuu, jos ihmisvärähtely jää kiinni toistuvaan oppituntiin ja se päättää toteuttaa matkansa uudestaan ja uudestaan. Silloin korkeampi itse asettaa mahdollisimman monia tilaisuuksia tuon kehän rikkomiseen. Jos sitä ei voi rikkoa, korkeammalla itsellä on toinen vaihtoehto. Korkeampi itse voi poistaa tämän kehittymättömän aspektinsa ihmisruumiista ja sallia toisen korkeamman itsen aspektin käyttää kehoa. Tämä erityissiirto parantaa sieluperheen matkaa.

Energiahierarkia

Nyt kun tiedätte vaihdokkaan ja aspektin määritelmän, hahmottelen matkaanne sisältyvän ns. energiahierarkian, silloin kun vaihdokas tulee sisään tai kun toinen korkeamman itsenne aspekti on tässä tai toisessa ulottuvuudessa. Fyysinen olemuksenne on kulkuneuvo, joka saa teidät tämän matkan läpi. Se on yhteydessä tunne-, mentaali- ja henkikehoonne, korkeamman itsenne kahteen muuhun aspektiin, korkeampaan itseenne, monadiinne 1) ja perimmiltään Luojajumalaan. Aivan fyysisen kehonne yläpuolella on henkikehonne ja aivan henkikehonne yläpuolella on korkeampi itsenne - kaunis rakkauden ja valon matka, joka kontrolloi melkein kaikkea matkallanne. Korkeamman itsenne yläpuolella on monadi, kaunis valopiiri, joka sisältää koko inkarnoitumattoman sieluperheenne. Monadi on siis Luojajumalan tai Luojavoiman ja korkeamman itsenne välillä. Aspektit ja vaihdokkaat tulevat monadista korkeamman itsenne kautta, joka tuo ne tälle matkalle. Uskon, että tämän jälkeen on riittävä perusta kysymyksille.

Kysymys: Mitä tarkoitusta aspektit palvelevat kehityksessämme?

Kirael: Aspekteilla jotka ovat aina osa matkaanne, koska ne ovat osa korkeampaa itseänne, on eri tietoisuustasoja, jotka auttavat tasapainottamaan matkaanne. Te jotka käytte läpi tietoisuusmuutosta, olette nuorin korkeamman itsenne kolmesta aspektista. Kun sanon "nuorin", viittaan tietoisuuden tasoon tai sieluikään. Jos korkeammalla itsellänne on aspekteja, jotka ovat avaruusolentoja - sanotaan yhden olevan Andromedalla ja toisen Plejadeilla - teitä pidettäisiin nuorimpana aspektina, koska muiden ulottuvuuksien aspektit ovat yleensä kehittyneempiä kuin te. Niiden tietoisuus on paljon yli teidän tasonne täällä maatasolla, koska ne toimivat rajattomammalla kapasiteetilla ja niillä on paljon suurempi aivokapasiteetti. Ne eivät rajoitu jin/jang-matkaan ja niiden DNA on laajempi. Jos teillä on aspekti Japanissa, joka istuu vuorenhuipulla meditoimassa 22-24 tuntia päivässä tai aspekti Afrikassa, joka on syrjäisen heimon kuningatar, sekin on luultavasti paljon vanhempi ja kokeneempi kuin te, koska se on henkisesti kehittyneempi.

Korkeamman itsenne nuorimpana aspektina olette valinneet täyden kolmannen ulottuvuuden matkan - ette ainoastaan kokeaksenne jin/jang-tasapainon, vaan vanhentaaksenne sielua ja osallistuaksenne tähän muutosprosessiin. Silloin kun korkeamman itsenne aspekti inkarnoituu maatasolle, se vähentää voimaansa hankkimalla egon tai verhon, kuten me sitä kutsumme, ja se käyttää vain 10-12% aivoistaan, koska se toimii vain kahdella DNA-säikeellä. Vain tämän pystytte käsittelemään tällä kolmannen ulottuvuuden matkalla siirryttäessä pelosta rakkauteen. Tulitte tänne erityisesti tekemään kolmannen ulottuvuuden matkaa ja tietoisuustasoanne on madallettu, mikä tekee teille mahdolliseksi tämän kaksinaisuuden kokemisen.

Silloin kun tulee tämän Suuren tietoisuusmuutoksen aika ja siirrytte kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen, energia on niin pakahduttavaa, että korkeamman itsenne muut aspektit lakkaavat automaattisesti olemasta nykymuodossaan ja ne lataavat informaationsa ja tietonsa teihin, mikä laajentaa tietoisuuttanne 2). Vaikka teitä pidetään nuorana verrattuna kahteen muuhun aspektiinne, teitä ei pidetä nuorena laajemmassa kuvassa. Siinä teitä pidetään keski-ikäisenä sieluna ja osutte ehkä yhteen kolmesta kategoriasta: nuori-keski, keski-keski tai vanha-keski. Teidän on oltava vähintään keski-ikäinen sielu päästäksenne Muutoksesta läpi 3).

Kysymys: Onko korkeampi itse kaikkien aspektiensa hallinnassa?

Kirael: Korkeampi itsenne on tämän matkan päävoima ja kun se jakaa itsestään aspekteja ja lähettää niitä maatasolle tai jonnekin muualle, se on edelleen niiden hallinnassa. Sillä ei siis ole merkitystä, onko yksi aspekti maan päällä, toinen Plejadeilla ja vielä yksi Andromedalla - kaikki kolme työskentelevät korkeamman itsenne kanssa. Korkeampi itsenne kuuntelee meitä nyt ja on vuorovaikutuksessa kahden muun aspektinsa kanssa.

Aspektin tietoisuus ja värähtelytasot

Kysymys: Mikä prosenttiosuus aspekti on korkeammasta itsestä?

Kirael: Tämä on lineaarinen kysymys, mihin ei voi vastata. Korkeamman itsenne energiaa ei voi ilmaista määränä, koska teidän, korkeamman itsenne ja sen toisten aspektien välillä ei ole erillisyyttä.

Kysymys: Mikä määrittelee aspektin tietoisuustason? Onko aivokapasiteetilla mitään tekemistä aspektin tietoisuustason kanssa?

Kirael: Aspektin tietoisuustaso liittyy sen sieluikään ja sieluikä heijastuu sen monien elämien valinnoissa, ei elämien lukumäärässä. Esim. aspekti joka on viettänyt useimmat elämistään aboriginaalienergiassa, on luultavasti henkisesti kehittyneempi kuin aspekti, jolla on ollut harvoja sellaisia elämiä.

Mitä aivokapasiteettiin tulee, niin ihmisaspektina teillä on käytössänne 10-50% aivovoimasta tällä hetkellä. Kuitenkin useimmat teistä käyttävät paljon alle 50%, luultavammin noin 10-22%. Tietoisuusmuutoksen aikana teillä on 50-100% aivovoimastanne käytössä - se käytättekö koko 100%, riippuu omasta evoluutiomatkastanne. Jos meditoitte päivittäin, käytätte luultavammin suurempaa osuutta aivovoimastanne, koska meditoidessanne voitte yhdistyä korkeampaan itseenne ja olla sen ymmärrystasolla, mikä on 100%. Ette tavallisesti yhdisty tuohon koko potentiaaliin, koska se on liian verottavaa aivoillenne, mitkä sulkeutuvat. Jokapäiväiset viiden minuutin meditoinnit eri väliajoin päivän mittaan auttavat teitä totuttamaan aivojanne korkeampiin tietoisuustasoihin.

Vaihdokkaat auttavat suuremman tietoisuustason sisältämisessä, koska ne ovat tavallisesti korkeampaa värähtelyä kuin korvattava energia. Useimmiten tietoisuuden kohoaminen paljastuu ajan kuluessa. Presidentti Obama on vaihdokas aivojen huippukäytön osalta täällä maatasolla. Hän saattaa olla älykkäin ihminen tällä hetkellä. Sanotte: "No, ei se voi olla totta. Hän ei voi olla niin älykäs, koska muuten hän ei tekisi niin monia virheitä." Hän ei tee monia virheitä. Hän tekee kaiken tarvittavan, jotta tämä maapallo saadaan valmiiksi, jotta se voi mennä muuttuvaan tietoisuuteen. Ette vain käsitä sitä vielä.

Kysymys: Ovatko vaihdokkaat aina korkeampaa värähtelyä kuin kehon edellinen aspekti tai sielu?

Kirael: On melko ilmeistä, että se on aina korkeampaa värähtelyä. Miksi korkeampi itsenne menisi monadiin ja sanoisi: "Tule alas. Haluan sinun menevän tähän kehoon ja mennä taaksepäin." Korkeampi itse ei koskaan tekisi sitä. Korkeampi itsenne on niin täynnä viisautta, että se lähettää vaihdokkaan, joka laajentaa matkaanne ja parantaa evoluutiotanne. Huomaatte käyvänne hämmästyttäviä keskusteluja itsenne kanssa ja se voi ns. saada teidät sekoamaan.

Korkeampi itsenne ei koskaan lähettäisi teille matalampaa energiaa, koska se olisi kamalaa ajan haaskausta. Korkeammalle itselle on suuri työ lähettää uusi energia ja matalamman energian lähettäminen aiheuttaisi sen, että korkeampi itse joutuisi viettämään paljon enemmän aikaan kanssanne, kuin se haluaa. Vaikka se tottelee pienintäkin vihjettänne, korkeampi itsenne matkustaa mielellään teidän tehdessänne matkaa. Jos se lähettäisi matalamman energian, sen täytyisi valvoa matkaanne enemmän ja tämä leikkaisi sen matkusteluaikaa. Tämän Suuren muutoksen aikana, kun kaikki kiihtyy, matalammalla värähtelevän sielun lähettäminen ei mahdollistaisi sellaista kasvua, mitä tarvitaan muutoksenne edistämiseksi.

Vaihdokkaan tunnistaminen

Kysymys: Miten tiedämme, onko meihin tullut vaihdokas?

Kirael: Jos teihin on tullut vaihdokas, luultavasti saatte lisää aivovoimaa. Muistakaa, että vaihdokas värähtelee korkeammalla, mikä merkitsee, että teillä on jotain, minkä kanssa työskennellä oppiaksenne, ja niin kauan kun opitte, laajennatte aivovoimaanne. Saattaisitte siis tietää asioita, joita ette tienneet aiemmin, tai saattaisitte huomata helpommaksi ymmärtää asioita, jotka olivat kerran vaikeita.

Määritelläksenne, onko teihin tullut vaihdokas, voitte myös etsiä muutoksia itsessänne, vaikka kuinka hienoisia. Jos teillä on jotain, mitä haluaisitte muuttaa itsessänne, ja saatte vaihdokkaan, tunnette tämä tarpeen muuttua, koska vaihdokas on korkeampaa värähtelyä. Saattaisitte herätä jonain aamuna ja huomata, että pidätte pähkinävoista ja hillovoileivistä, vaikka ette ole koskaan ennen pitäneet, tai saattaisitte katsoa peiliin ja ajatella: "Näytän hyvältä, mutta olen lihava. Miten minusta tuli näin lihava?" ja yhtäkkiä alatte työstää kehoanne, vaikka ette ole koskaan ennen työstäneet.

Jos teillä on vaihdokas ja tiedätte sen, kiinnittäkää huomiota elämäänne noin puoli vuotta. Huomaatte, että tietonne kasvaa ja ymmärrätte asioita enemmän kuin koskaan ennen. Tietysti tämä merkitsee myös, että teille on vaikeampaa sopeutua elämään, koska luovutte vanhoista tavoista ja opettelette uusia.

Toisaalta, jos heräätte yhtenä aamuna ja ajattelette, että haluaisitte muuttaa jotain itsessänne, mutta ette tee asialle mitään, niin luultavasti teihin ei ole tullut vaihdokasta. Jos teihin ei ole tullut vaihdokasta, niin ette koe noita elämää muuttavia kasvupyrähdyksiä ja olette onnellinen vallitsevan tilanteen säilyttämisestä, koska tuette silloin egoanne, ette vaihdokasta.

Vaihdokasprosessi

Kysymys: Onko vaihdokkuudessa jokin standardimenetelmä?

Kirael: Menetelmä on niin vaikeatajuinen, etteivät kolmannen ulottuvuuden aivonne pysty ymmärtämään sitä. Korkeampi itsenne päättää, milloin saatte vaihdokkaan. Se tietää, miten elätte, miten pitkään elätte, mitä tarvitsette ja milloin tarvitsette sitä. Silloin kun korkeampi itse päättää antaa teille vaihdokkaan, se on ottanut kaiken huomioon - elämän tarkoituksenne, suunnitelmanne, miten paljon olette saaneet aikaan, miten hyvä kehonne on, tarvitsetteko lisää tietoa jne., jne.

Oletetaanpa, että korkeampi itsenne yksi aspekti haluaa palata monadiin hakemaan täysin uuden aspektin tai vaihdokkaan. Oletetaan myös, että teillä on hyvä keho, jossa on paljon valoa, mutta olette toteuttaneet suunnitelmanne ettekä vieläkään ymmärrä monia henkisiä lakeja tai käsitteitä. Korkeampi itsenne voi päättää, että voitte tehdä enemmän tietoisuustasonne nostamiseksi, ja koska kehonne on vielä hyvässä kunnossa, se menee monadiin ja vetää ulos hengen, mikä laajentaa henkistä matkaanne. Korkeampi itsenne voi myös päättää, että tarvitsette vaihdokkaan, kun matkanne on pysähtynyt, koska olette jumissa toistuvassa itsetuhoisessa mallissa.

Silloin kun korkeampi itsenne päättää, että tarvitaan vaihdokasta, kehonne on suostuttava tähän prosessiin, koska se vastaanottaa tämän uuden energian. Silloin kun vaihto tapahtuu, teidät siirretään pois tieltä. Näin ollen ette voi kuljeskella ympäriinsä tai ajaa autoa, silloin kun vastaanotatte vaihdokkaan. Monadihiukkasten tuleminen voi saada teidät tuntemaan, että menetätte alkuperäisen energianne. Henkiset ihmiset ottavat vaihdon yleensä hyvin, mutta jotkut eivät ja he tuntevat menetyksen - aivan kuin ne jotka menevät Muutoksen läpi, mutta joilla ei ole riittävää henkistä tietoa, tuntevat menetyksen.

Korkeamman itsenne ei ole helppoa saada monadinne aspektia ruumiillistumaan vaihdokkaana. Ne jotka ovat koomassa tai joilla on ollut sydänkohtaus, ottavat vaihdokkaan helpommin kuin ne, jotka ovat tajuissaan ja hyvässä kunnossa. Viimeksi mainituilla on mahdollisuus vastustaa vaihdokasta. Jos vastustatte vaihdokasta, matkastanne tulee kuoppaista. Tähän sääntöön on poikkeuksia. Esim. välittäjälläni oli sydänkohtaus ja tuossa prosessissa hän otti uuden vaihdokkaan monadistaan, mutta oli rasittava prosessi saada tuo vaihdokas häneen, koska hän taisteli sitä vastaan ja taistelee edelleen.

Kun vaihdokas on kehossa, teillä saattaa edelleen olla vähän vanhaa valoanne kehossa. Jos näin on, korkeampi itsenne jätti sen sinne tarkoituksella ja me, oppaat, selvitämme sitä puolestanne. Tuo vanha energia on auttamassa teitä viimeistelemään aiemman matkan ja pääsemään siitä ulos. Te ette tarvitse vaihdokasta valmistautuaksenne Muutokseen. Vain jatkakaa sirpaleiden ottamista sisään 4). Jos kuitenkin saatte vaihdokkaan, korkeampi itsenne varmistaa tavallisesti, että säilytätte kaikki vanhat muistonne jne. Aina silloin tällöin vaihdokas on niin voimakas, että koette persoonallisuusmuutoksia ja myös muistimenetyksiä, mutta se on harvinaista.

Vaihdokkaan vaikutukset kehoon

Kysymys: Voimmeko kuolla vaihdokkaasta?

Kirael: Ette voi kuolla vaihdokkaasta. Korkeampi itsenne kontrolloi 100%:sti elämäänne. Korkeampi itsenne voi vähentää tai laajentaa sieluenergiaanne. Se voi ottaa teidät pois tältä matkalta hetkessä joko kuoleman tai hajottamisen kautta. Korkeammalla itsellänne on sellainen valta. Se ei hajota kehoanne, koska se rakastaa teitä hyvin paljon ja haluaa antaa teille kaiken tarvitsemanne ajan matkan tekemiseen. Siksi se käyttää vaihdokkaita, jos se on tarkoituksenmukaista matkanne laajentamiseen.

Kysymys: Mitä tapahtuu hankitulle tiedollemme, käyttäytymismalleillemme jne., silloin kun vaihdokas tulee?

Kirael: Uusi sielu tai vaihdokas omaksuu lähtevän sielun tiedon. Tiedon, muistojen ja myös käyttäytymismallien siirtäminen tapahtuu tavallisesti tasaisesti. Voin kuulla sanomattoman kysymyksen keskuudessanne. Haluatte tietää, onko tietosiirto menetys lähtevälle sielulle. Ei ole. Tuo hankittu tieto on osa akaasisia tiedostoja ja tallennettuna sinne lähtevää sielua varten. Joskus vaihdokkaan valomäärä ja sen valinnat, aikomus ja tarkoitus ovat niin erilaisia kuin alkuperäisellä sielulla, että lopulta vanhat käyttäytymismallit ja vanha persoonallisuus häviävät - joskus nopeasti mutta tavallisesti ajan kuluessa.

Kysymys: Mitä tapahtuu, kun fyysinen keho vahingoittuu ja vaihdokas tulee? Parantaako vaihdokas kehon vai pysyykö keho vahingoittuneessa tilassa?

Kirael: Uudella sielulla on kapasiteettia lisätä uutta elämää kehoon. Solut ovat kuitenkin osa fyysistä kehoa ja se uudistuvatko tai parantuvatko ne, on fyysisen kehon hallinnassa. Tämä ei merkitse, etteikö uudella elämänvoimaenergialla olisi jotain vaikutusta parantumisprosessiin. Sillä on, mutta vain keho tietää, miten paljon se voi tai haluaa parantua. Jos aivot ovat vahingoittuneet ja vaihto tapahtuu, hyvin luultavasti tapahtuu jotain informaation menetystä. Se miten paljon parantumista tapahtuu, riippuu aivojen tilasta, kehon parantumiskyvystä ja vaihdokkaan tahdonvoimasta. Monet tekijät määräävät, miten paljon keho parantuu, silloin kun vaihdokas tulee, ja jokaiselle ihmiselle se on erilaista riippuen olosuhteista.

Korkeamman itsen rooli aspektisiirrossa

Kysymys: Onko ihmisen elinkaaressa jokin keskimääräinen vaihdokasmäärä?

Kirael: Ei tiettyä vaihdokasmäärää ole olemassa. Ette saa ehkä yhtään tai saatte niin monia, kuin tarvitsette. Se riippuu korkeammasta itsestänne. Vielä 25 vuotta sitten ette kuulleet paljonkaan vaihdokkaista, koska ei ollut mitään syytä tuoda niitä tälle matkalle. Teillä oli paljon aikaa työskennellä muutosprosessin kanssa. Nyt Muutos on lähellä ja vaihdokkaat ovat yleisempiä. Jos olette todellinen "spiritualisti", teillä on todennäköisesti tapahtunut vaihto.

Kysymys: Tuleeko vaihdokkaan energia nopeasti ja täysin? Mitä roolia korkeampi itse esittää vaihdokkaan saamisessa kehoon?

Kirael: Vaihdokas on saattanut elää monadienergiassa sata vuotta. Kun se siis valitaan ruumiillistumaan, sen on tehtävä pitkä matka päästääkseen tänne. Silloin kun korkeampi itse menee monadiin tai sieluperheeseen, sen on valittava oikea energia teihin. Kun se on tehty, se ottaa tuon energian itseensä ja sitten neuvottelee sen tälle matkalle. Tuo energia ei lähde auliisti. Se nojaa monadiin päin, koska se haluaa palata kotiin, mutta korkeamman itsen kutsuessa monadienergia vastaa. Korkeampaa itseä ei koskaan torjuta. Kun vaihdokas pääsee tänne, niin vaikka se yrittääkin ehkä vähän perääntyä, se ei lähde matkalta, jolle se on valittu. Vaihdokas haluaa tuoda kaiken energiansa kerralla, mutta korkeampi itse harvoin antaa sen tapahtua. Vaihdokas tulee hitaasti antaakseen teille aikaa tottua sen energiaan.

Välittäjäni vaihdokas on suunniteltu mm. hidastavan häntä vähän. Välittäjäni parantuu kokonaan vuonna 2006 kokemastaan sydänkohtauksesta noin vuonna 2011 - olettaen, että hän jatkaa eteenpäin matkallaan. Hänellä on noin 1.5 vuotta parantumista vielä jäljellä. Hän ei ole tyytyväinen tuohon ennusteeseen. Hän haluaa olla eheä nyt, mutta hänen on opittava hidastamaan, hidastamaan ääntään jne. Sitten kun hän hidastaa, tiedätte, että vaihdokas on täysin asettunut.

Kysymys: Esittääkö ego jotain roolia näissä vaihdoissa ja voiko se torjua uuden vaihdokkaan?

Kirael: Jos teette jotain tällä matkalla, korkeampi itsenne hyväksyy ja kestää sen. Tämä merkitsee, että ego on osa matkaanne. Mitään erillisyyttä ei ole egonne, neljän kehon järjestelmänne ja korkeamman itsenne välillä. Ego on ainoa syy, miksi voitte olla tässä ulottuvuudessa. Ilman sitä hajoaisitte. Korkeammalla itsellänne on tiukka ote egosta neljän kehon kautta. Näin ollen silloin kun uusi sieluenergia tulee sisään, ego on kuvassa mukana. Se on edelleen mukana matkallanne. Ette voi olla täällä ilman sitä eikä vaihdokkaan tuleminen muuta tilannetta. Ego voi vastustaa vaihdokasta, mutta se ei voi estää sitä tulemasta.

Opetelkaa hidastamaan egoanne ja olkaa tietoisia, mitä se tekee. Voitte työskennellä egonne kanssa, mutta ensin teidän on tunnistettava, milloin se on aktiivinen. Se on aktiivinen, silloin kun valitatte matkastanne. Silloin kun tiedostatte egonne, voitte kontrolloida sitä ja pitää myös hauskaa sen kanssa. Vaihdokkaan tuleminen tekee helpommaksi egon kontrolloimisen, koska vaihdokas on korkeammalla värähtelevää energiaa, millä on korkeamman tason tietoisuus.

Lopputoteamus

Olette korkeamman itsenne yksi aspekti sekä kahden muun aspektin tiedon vastaanottaja ja olette täällä kokemassa suurta tietoisuusmuutosta. Ennen kuin voitte siirtyä neljänteen valoon, teidän on saatava kolmannen ulottuvuuden matkanne selväksi ja vaihdokasenergia voi tehdä siitä helpompaa. Kiinnittäkää huomiota matkaanne. Jos yhtäkkiä pystytte tekemään asioita, joihin ette ole koskaan ennen pystyneet tai jos pystytte olemaan joku tai jotain muuta kuin koskaan ennen, riemuitkaa sitä, että teillä saattaa olla vaihdokas, ja menkää tuon energiavirran mukana. Star Trek -sarjan Borgien Locutus sanoi sen parhaiten: "Vastustaminen on turhaa."


1) Monadi on tavallisesti vähintään yhdeksättä ulottuvuutta.

2) Korkeamman itsenne kaksi aspektia eivät koskaan yhdisty samassa tilassa. Muuten solutietoisuusenergia luhistuisi.

3) Todelliset nuoret sielut ovat niitä olentoja, jotka haluavat käyttäytyä vain negatiivisesti, esim. tappaa, varastaa, kiduttaa ja terrorisoida. Nämä sielut eivät voi tai eivät halua ottaa vastaan heille tarjottua valoa.

4) Sirpaleet ovat energialatauksia korkeammalta itseltänne ja ne tavallisesti sisältävät erityisinformaatiota, mitä tarvitaan matkaanne varten. Sirpaleen laajuus ei ole tavallisesti yhtä suuri kuin vaihdokkaan, mutta jotkut sirpaleet ovat riittävän suuria pidettäväksi vaihdokkaana.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >