HomeViestejäKahu Fred Sterling - KiraelToukokuu 2010 - Maanjäristykset: Mikä nyt muuttuu?

Toukokuu 2010 - Maanjäristykset: Mikä nyt muuttuu?

MAANJÄRISTYKSET: MIKÄ NYT MUUTTUU?

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling (www.kirael.com)
Toukokuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Toivottavasti tämä tilaisuus muuttaa sitä tapaa, millä näette maanjäristykset. Maataso on epävakaisessa jaksossa, koska Suuri tietoisuusmuutos lähestyy. Se on muutostilassa, joten odottakaa voimakkaampia ja keskittyneempiä maanjäristyksiä, joita olette kokeneet aiemmin. Jotkut valotyöntekijät joutuvat näihin maanjäristyksiin ja heidän on pysyttävä tyynenä ja poissa kaiken sellaisen luota, mikä voi kaatua tai pudota heidän päälleen. Sanotte: "Siinä on järkeä, Kirael. Miksi kertoisit sen meille? Se on maalaisjärkeä." No, siinä on ehkä järkeä teistä nyt, kun istutte kotona tai toimistossa ja teidän maanne ei järise, mutta jos se yhtäkkiä alkaisi järistä, mitä tekisitte? Teillä on vain sekunteja aikaa päättää, mitä tehdä. Olette spiritualisteja ja tarvitsemme teitä täällä Muutosta varten, joten olkaa valmistautuneena, jos olette ns. järistysalttiilla alueella.

98% teistä tätä kuuntelevista [tai lukevista] ei koskaan koe maanjäristyksiä. Kuitenkin te 2% jotka koette, muistakaa olla valppaana. Kerroin teille aiemmassa tilaisuudessa, että teillä on 90 sekuntia aikaa muuttaa pelko rakkaudeksi. Käyttäkää nuo 90 sekuntia päivittäin saadaksenne tyyneyden viestin aivoihinne. Kääntäkää ääni pois vasemmasta aivopuoliskosta ja antakaa oikean puoliskon toimia. Oikea aivopuolisko voi päästä korkeampaan itseenne ja mennä sen yli kokoaivoihin paljon nopeammin kuin vasen aivopuolisko. Tehkää tätä harjoitusta päivittäin pysyäksenne tasapainossa ja keskittyneenä rakkauteen. Näin maanjäristyksen tapahtuessa olette valmennettuja tyyneyteen.

Tiedemiehet kertovat teille, että maanjäristyksiä tapahtuu, kun Maaäiti vapauttaa jännitettä ylemmästä maankuoresta ja vaipasta. Kuitenkin teidän täytyy kysyä, mikä aiheuttaa tuota jännitettä. Tuota jännitettä aiheuttaa negatiivisuus, mikä muodostuu ihmisten, erityisesti nuorien sielujen, toiminnasta. Tuollainen negatiivisuus aiheuttaa geologisen tilan, mikä tekee tietyistä alueista alttiita maanjäristyksille. Joissain tapauksissa ns. luonnontuhot ovat ihmisen aikaansaamia. Silti maanjäristys on luonnollinen tapahtuma silloinkin, kun se on ihmisen aikaansaama, koska luonto on mukana.

Maanjäristykset eivät ole paha asia. Ne ovat luonnollinen ja välttämätön tapahtuma, mikä saa aikaan planeetan puhdistumista. Maaäidin kaunis kehoprosessi tietää, mitä sen tarvitsee tehdä, eikä se kyseenalaista itseään. Se vain tekee sen. Se tietää haluavansa selviytyä. Se myös tietää kiertää teidät, jos te olette spiritualisti. Tietysti ette voi vain sanoa itseänne spiritualistiksi. Teidän on käytettävä henkisyyttänne.

Mitä tulee hävitysmäärään tämän muutoskauden aikana - niin tuhoisilta kuin maanjäristykset ehkä näyttävätkin, niiden vaikutuksia on vähennetty toisten galaktisten ulottuvuuksien teknologialla. Tuo teknologia voi levittää vapautetun energian tasaisemmin suuremmalle maamassalle tai se voi hillitä energian pienempään paikkaan tai ohjata sen alueille, jotka eivät ole niin tiheästi asutettuja. Tämä informaatio pitäisi riittää teidän saamiseksi ajattelemaan. Otan siis nyt kysymyksiänne.

MEDITOIKAA HARMONISOITUMISEKSI MAAN LIIKKEISIIN

Kysymys: Puututtiinko äskettäisiin Haitin ja Chilen maanjäristyksiin toisista ulottuvuuksista?

Kirael: Kyllä. Huomasitteko, että Haitin maanjäristys keskittyi pääkaupunkiin? Haiti on pieni saari. Vaikka kuolonuhrien määrä oli suuri, paljon enemmän kuolemaa ja tuhoa olisi voinut tapahtua laajemmalla maamassalla. Huomasitteko myös, että vaikka Chilen maanjäristys oli voimakkuudeltaan 8.8, siinä oli suhteellisesti vähemmän kuolleita kuin Haitilla, minkä voimakkuus oli 7.0? Lisäksi Chilen maanjäristyksen episentri sijaitsi harvaan asutulla alueella. Jotkut tuon alueen ihmiset tuskin tunsivat järistystä. Kyllä, galaktiset veljenne ja sisarenne auttoivat tuhon tasoittamisessa, mutta kun Äiti Maata työnnetään, se ei voi palata takaisin, joten näitä maanjäristyksiä ei voinut estää. Niitä saatettiin vain heikentää.

Kysymys: Tiedemiehet sanovat, että Chilen maanjäristys itse asiassa siirsi Concepcion kaupunkia kolme metriä länteen ja lyhensi vuorokauttamme mikrosekunnilla? Voisitko käsitellä tarkemmin vaikutusta, mikä tällä on neljän kehon prosessille?

Kirael: Maapallo on aistiva olento ja teidän tapaanne sillä on neljän kehon prosessi - henkinen, mentaalinen, tunne ja fyysinen. Maan ihmiset värähtelevät samalla tahdilla kuin Äiti Maa. Tämä on ainoa tapa, miten voitte olla. Niinpä silloin kun Äiti Maan kehot ovat poissa tasapainosta, teidänkin kehonne ovat. Silloin kun maa järisee, tapahtuu ensin puhdistumista fyysisellä tasolla.

Äiti Maan fyysinen keho ottaa vastaan lyönnit sitä negatiivisuudesta, jonka se imee ihmisten huonosta käytöksestä, kun nämä saastuttavat vesiä, hakkaavat metsiä, käyvät sotaa jne. Se järisee puhdistuakseen tuosta energiasta. Silloin kun Äiti Maan fyysinen keho järisee ja sen tuloksena liikkuu pari senttiä tai puoli senttiä, sillä on merkittävä vaikutus kaikkiin kehoihin. Voitte siis kuvitella, mikä vaikutus kolmen metrin liikkumisella on maan muihin kehoihin. Silloin kun maa järisee, tunnekeho on sen liikkeellepaneva voima. Sen tunteet ovat liikkeessä.

Ihminen kulkee maan fyysisen kehon pinnalla. Näin ollen ihmiskeho on aina osa maan fyysistä olemusta. Koska värähtelette maan rytmissä, on loogista, että Äiti Maan muuttuessa teidän on muututtava. Vaikka spiritualistina teillä ei ehkä ole kovin paljon negatiivisuutta fyysisessä kehossanne, niin jos ette muutu Äiti Maan mukana, kamppailette, koska ette ole harmoniassa sen kanssa. Tunnekehonne joka on aivan fyysisen kehonne ulkopuolella, on tärkein matka tässä, koska siinä on rakkaus. Päivittäinen meditointi auttaa saamaan tunnekehonne keskittymään rakkauteen, silloin kun Äiti Maan tunnekeho on aktiivinen.

Mitä tulee ajan menettämiseen Chilen maanjäristyksen tuloksena, niin tuo järistys tuntui Amerikan pohjoisosissa aina Kanadaan ja Grönlantiin saakka. Koko maapallo vaihtoi paikkaa ja menettämäänne aikaa ei saada takaisin, ennen kuin löydätte tavan päästä harmoniaan. Se voisi viedä vuoden tai enemmän.

Spiritualisteina voitte harmonisoitua maan kanssa meditoimalla. Meditointi on ainoa asia, joka auttaa teitä käsittelemään ajan ja harmonian menettämisen. Jos ette pääse harmoniaan, huomaatte olevanne poissa tasapainosta. Meditoikaa vähintään puoli tuntia joka päivä. Ne teistä joilla on vaikeuksia meditoida, voivat sytyttää kynttilän ja katsoa liekkiä puoli tuntia sanoen toistuvasti: "Olen meditaatiossa." Kehonne menee meditaatiotilaan ja edistytte merkittävästi. Tällä yksinkertaisella harjoituksella ette ainoastaan saa lopulta takaisin menetettyä aikaa, vaan otatte takaisin myös tuon tilan, nuo kolme metriä, jotka Äiti Maa liikkui. Jos ette auta Äiti Maata samaan takaisin, mitä se menetti, teidän on taisteltava tienne takaisin harmoniaan. Te teette asioita, joista tiedätte, etteivät ne ole oikein. Jos meditoitte ja lähellänne olevat ihmiset eivät tee sitä, teillä on etulyöntiasema.

SUURI MUUTOS ON TULOSSA

Kysymys: Ovatko maanjäristykset oleellisia siirtymisellemme neljänteen ulottuvuuteen?

Kirael: Maajäristykset eivät ole oleellisia teidän siirtymisellenne, mutta niitä tapahtuu joka tapauksessa, koska ne ovat oleellisia maan muutosprosessille. Tällä hetkellä olette kolmannessa ulottuvuudessa ja neljäs ulottuvuus on aivan yläpuolellanne. Neljäs ulottuvuus on laajempi kuin kolmas ulottuvuus. Kun neljäs ulottuvuus tulee lähemmäs kolmatta ulottuvuutta, kolmas ulottuvuus kokee jylinää ja häiriöitä maanjäristyksinä ja muina luonnonkatastrofeina. Neljäs ulottuvuus liikkuu toistuvasti lähemmäs kolmatta ulottuvuutta ja sitten perääntyy, koska maatasolla ei ole tällä hetkellä riittävästi spiritualisteja. Äiti Maa tarvitsee lisää valoa. Niinpä neljäs ulottuvuus raahataan sisään, mutta se ponnahtaa aina pois, koska ei-spiritualisteja on määrällisesti enemmän kuin spiritualisteja. Jossain kohtaa tulevaisuudessa on herännyt riittävästi spiritualisteja ja Suuri tietoisuusmuutos on ylivoimainen, mikä merkitsee maapallon siirtymistä neljänteen valoon. Kolmas ulottuvuus laajenee sisältä ulospäin, mikä mahdollistaa sen siirtymisen neljänteen ulottuvuuteen, missä kaikki on paljon mukavampaa.

Maajäristykset ovat vääjäämättömiä, koska niissä on kyse maan muuttumisesta ja teidän muuttumistanne sen mukana. Maapallo muuttuu ennen teitä. Ne spiritualistit jotka menevät neljänteen valoon, tekevät sen Äiti Maan jälkeen.

Kysymys: Mainitsit, että maanjäristykset ovat planeetan puhdistajia. Mistä muusta Äiti Maa puhdistuu ilmeisen saastumisen ja vastaavan lisäksi?

Kirael: Maanjäristykset puhdistavat maapalloa useammalla tavalla. Äiti Maa puhdistuu muuttumalla ja ravistamalla pois negatiivisuutta sisältään ja samanaikaisesti hankkiutumalla eroon nuorista sieluista, jotka asuvat sen pinnalla lisäten negatiivisuutta. Maatasolla on liikaa ihmisiä. Maa tehtiin ylläpitämään noin neljä miljardia ihmistä. Kuitenkin sillä asuu kuusi miljardia, melkein tuplasti kapasiteettiin nähden. Maanjäristykset ovat Äiti Maan tapa puhdistua nuorista sielusta, jotka ovat taakkana sen energialle. Jos suuri prosenttiosuus kanssaihmisistänne asuu maanjäristysalueella, se johtuu siitä, että monia nuoria henkiä on erityisesti noilla kulmilla. Nuoremmat sielut eivät välitä henkisyydestä. Niinpä maapallo muuttuu ja lähettää heidät kotiin. He eivät selviydy näistä maanjäristyksistä, koska heidän ei ole tarkoituskaan. He pääsevät pois maatasolta, menevät jollekin toiselle tasolle ja ovat taas vapaita tekemään tätä kolmannen ulottuvuuden matkaa.

Henkiset energiat, sellaiset kuin teillä, eivät ole näillä maanjäristysalueilla. Voitte olla, mutta säännönmukaisesti ette ole. Jos olette, luultavasti pääsette pakenemaan nähdäksenne uuden päivän. En sano, että spiritualisti ei voi kuolla näissä järistyksissä, koska voitte, jos ette käytä henkisyyttänne.

Niinpä puhdistumiseen ei liity kerääntyneen negatiivisuuden ravistelua pois vain Äiti Maan fyysisestä kehosta, vaan myös nuorempien sielujen poistamista, jotka ovat ylikansoittaneet sen ja saaneet aikaan tuota negatiivisuutta. Suuri muutos on tulossa, joten tämä puhdistaminen on hyvin voimaannuttavaa.

Kysymys: Miltä Äiti Maasta tuntuu, silloin kun näitä maanjäristyksiä tapahtuu?

Kirael: Se tuntee niiden puhtauden. Sillä ei ole kolmannen ulottuvuuden kehoa. Se on periaatteessa neljättä ulottuvuutta, joten sen tuntemukset ovat puhdistumista. Se saattaa hermostuttaa teitä ravistuksillaan, mutta se on sille puhdistusta. Joka kerta kun se saa 200.000 tai 300.000 nuorempaa sielua pois tieltään, se tuntee helpotusta ja voi puhdistua paljon enemmän. Se ei voi saada kaikki nuorempia sieluja täältä pois kerralla, mutta se voi saada ryhmiä ja lähettää ne kotiin omaan monadiin tai sieluperheeseen. Kaksi- tai kolmesataatuhatta sielua palaamassa kotiin on vain pisara ämpärissä monadin energialle, koska nuo sielut eivät ole enää tiheitä. Ne palaavat kotiin henkenä.

Kysymys: Jos henkinen yhteisö tulee vahvemmaksi valonsa ja kollektiivisen voimansa kutomisessa, voimmeko minimoida mahdolliset tuhoisat vaikutukset maan siirtymisestä neljänteen ulottuvuuteen ja ylösnousta armollisesti?

Kirael: Kyllä, mutta mahdollisuudet sen tapahtumiselle ovat lähes olemattomat. Riittävästi spiritualisteja ei ole hereillä sen voiman luomiseksi, mikä vaadittaisiin siirtymiseksi armollisesti neljänteen valoon. Maapallo järisee ja teidän on tultava sen kanssa toimeen.

Kysymys: Mitä ovat maanmuutosten vaikutukset Havaijilla?

Kirael: Maan liike Havaijilla saa meren rantaviivan liikkumaan niin kauas, että sitä pidetään sisämaana.

MEDITOINTI VOI VAIKUTTAA

Kysymys: Mitä voimme tehdä näiden maanjäristysten vaikutuksen vähentämiseksi?

Kirael: Voitte tehdä saman asian, kun saavuttaaksenne harmonian maan kanssa. Kohottakaa energiaanne meditoimalla. Spiritualisteina teidän pitäisi pystyä kontrolloimaan kaikkea ympäristössänne, mutta olette liikaa mielessänne, joten uskotte, että teillä on vähän tai ei mitään kontrollia. Ette ole pystyneet kääntämään näitä säämalleja ympäri, koska ajattelette niiden olevan liian suuria käsiteltäväksenne - painotus ajattelussa. Ette ole riittävän vahvoja henkisesti. Useimmat teistä eivät meditoi ja silloin kun meditoitte, ette pysty ylläpitämään sitä. Jotta meditoinnista tulisi miellyttävämpää teille, teidän ehkä pitäisi kutsua sitä joksikin muuksi. Menkää korkeampaan itseenne ja kertokaa sille, että te ette halua jumittua 10%:n aivoistanne. Haluatte päästä 90%:n aivoistanne. Tunnette vahvuutenne lisääntyvän.

Aloittakaa harjoittelemalla kynttilän kanssa. Sytyttäkää kynttilä, kääntäkää päätä oikealle ja katsokaa liekin kääntyvän mukananne. Sitten palatkaa keskelle, pysähtykää ja sitten menkää vasemmalle ja katsokaa liekin kääntyvän sinne mukananne. Kallistakaa päätänne vähän ja katsokaa liekin kulkevan kanssanne. Miten se tapahtuu? Se tapahtuu, koska olette spiritualisti ja teillä on voima liikuttaa liekkiä. Jos ette pysty saamaan liekkiä seuraamaan itseänne, älkää antako periksi. Jatkakaa harjoittelua, kunnes pystytte.

Jos meditoisitte säännöllisesti ja tietäisitte, että voitte kontrolloida ympäristöänne, voisitte kollektiivisesti kontrolloida vettä, kun tsunami on matkalla teidän suuntaanne maanjäristyksen jälkeen, menemällä merelle mielessänne ja työntämällä sen takaisin puhuen sille. Tarkistakaa asia tohtori Emotolta. Hän tietää, miten vesi reagoi kommunikointiinne. Tarkistakaa myös Gregg Bradenilta. Hän tietää, miten vetää fotoni itseensä ja puristaa se taas ulos. Näin vähennätte vaikutusta.

Kontrolloitte kaikkea, mitä elämässänne tapahtuu, myös maanjäristystä, tsunamia jne. Jos kaikki ihmiset Indonesian tsunamissa olisivat meditoineet ja ottaneet vastaan voimansa, he olisivat voineet kääntää sen ympäri ja sanoa: "Ei enää, ei enää, takaisin alas, takaisin alas". He olisivat voineet kastua, mutta he olisivat voineet estää sen aiheuttaman tuhon.

Silloin kun riittävästi puhtaita spiritualisteja on maatasolla, he voivat kääntää nämä säämallit ympäri. Jokaisen spiritualistin on ymmärrettävä - riippumatta siitä, miten kauan hän on ollut spiritualisti - että te ette ole fyysinen kehonne. Teillä on voima saada maanjäristys menemään ohitsenne, liikkumaan kummaltakin puoleltanne ja ohittamaan teidät täysin.

MAANJÄRISTYKSET: LUONNOLLISIA VAI IHMISEN AIKAANSAAMIA?

Kysymys: Miten paljon Äiti Maan muutoksista, järistyksistä ja äärimmäisistä säämalleista on saatu aikaan ihmisen tieteellisillä voimilla joko vahingossa tai tarkoituksella ja ketkä ihmiset manipuloivat säätilaa?

Kirael: Chilen maanjäristys joka oli voimakkuudeltaan 8.8, tapahtui, koska hiukkaskiihdytin Euroopassa "ampui" tuona päivänä 1). Yksinkertaistettuna kiihdytin kylmeni, sitten kuumeni nopeasti ja sitten taas kylmeni eikä kukaan edes tiennyt sitä. Tiedemiehet jotka katsovat instrumenteillaan, näkivät jotain tapahtuneen, mutteivät tienneet, mitä se oli. Energia lähti raketin lailla maan ytimeen, sitten ylöspäin ja tuli ulos Chilessä. Tämä oli ihmisen aikaansaama tapahtuma. Energiaa ei ole tarkoitus hillitä näillä instrumenteilla. He leikkivät tulella.

Haitin maanjäristys oli myös ihmisen aikaansaama. Ihmistekijä vaikutti tuon järistyksen takana, kuten Chilessäkin, ja siihen liittyi muutamia vaikutusvaltaisia perheitä. Ne jotka kontrolloivat maailman taloutta, tietävät, että he voivat tehdä, mitä haluavat, aikaansaamalla näitä purkauksia Haitin kaltaisissa paikoissa, missä asuvat köyhimmistä köyhimmät, ja kulkea myllerryksen läpi huomaamatta. Raha ja valta ovat näiden ihmisen aikaansaamien säämallien ydin.

Ne jotka kontrolloivat säätä, ovat pieni joukko ihmisiä, noin 100.000, jos sitäkään. He ovat niitä harvoja ihmisiä, joilla on 98% kaikesta maailman rahasta. Jos luulette, etteivät he tiedä henkisyydestä, huijaatte itseänne. He tietävät kaiken henkisyydestä ja he tietävät, miten käyttää voimaansa, mutta he käyttävät sitä pimeillä tavoilla. He eivät halua teidän tietävän sitä. Jos tiedätte ja sanotte liikaa, he lähtevät peräänne. Nämä ihmiset tietävät, että maatasolla tulee tapahtumaan paljon kuolemia eikä heillä on mitään ongelmaa lähettää kotiin mahdollisimman monia sieluja. He luulevat voivansa tehdä mitä tahansa ja enimmäkseen he voivatkin. Tämä kuulostaa salaliitolta, mutta niin vain on.

Nämä ihmiset meditoivat neljä ja viisi tuntia päivässä poikkeuksetta. He ovat perheitä, joihin viittaatte "vanhana rahana". Heitä ympäröivät ihmiset, jotka ovat olleet tässä energiassa mukana vielä kauemmin kuin he. Nämä perheet käyttävät ympärillään olevia kuin esteitä tai puskureita varmistaakseen, että he pääsevät tästä prosessista läpi huomaamatta. He ovat spiritualisteja, mutta eivät kovin hyviä sellaisia. He ovat huijanneet ihmiset ympärillään uskomaan muuta.

VALMISTAUTUKAA AKTIIVISESTI MUUTOKSEEN

Kysymys: Selittäisitkö Tulirenkaan energiaa?

Kirael: Spiritualistit Tulirenkaan keskellä - kaikkiaan muutama satatuhatta - ovat riittävän voimakkaita estämään tuon alueen energia-aaltoilun 2). Maaäiti muuttuu tuolla alueella ettekä pystyisi estämään häntä edes tavarajunalla. Taaskin, spiritualisteina voitte vähentää vaikutuksia meditoinnin avulla. Monet nuoret sielut asuvat Tulirenkaassa ja siksi suurin osa maailmanne maanjäristyksistä ja tulivuoren purkauksista tapahtuu tuolla alueella. Maaäiti jatkaa muuttumista siellä ja niin tehdessään hän saavuttaa lopulta neljännen ulottuvuuden ja siirtää kehonsa siihen. Kaikki hänen polullaan tulee olemaan hänen rakkautensa ja valonsa kohteena.

Kysymys: Miten me jotka olemme herkkiä maanmuutoksille, valmistaudumme niin, ettei meihin vaikuteta fyysisesti?

Kirael: Kun olette herkkä lähestyvälle maanmuutokselle, teidän on valmistauduttava siihen kehottamalla itseänne olemaan valmis heti, kun tunnette ennakkoaavistuksen. Väreilkää energiaanne ulospäin aaltoina, jotka kilpailevat maanjäristysenergiaa vastaan, ja olette suojassa. Jos ette valmistaudu maanmuutoksiin, käytätte kaiken energianne suojelemaan itseänne ja kohdistatte energianne sisäänpäin. Kohdistakaa energianne ulospäin, ei sisäänpäin.

Ne jotka ovat herkkiä maanmuutoksille, mutteivät tiedä, mitä tehdä asialle, ovat vähän perässä, ja ne jotka eivät ole herkkiä eivätkä tietoisia tulevista maanmuutoksista, jäävät kiinni energiakenttään ja kärsivät jälkivaikutuksista: viha, uskottomuus, kaikki mikä ei ole hyväksi teille.

Lopputoteamus

Minulla on ollut riittämättömästi aikaa kertoa teille kaikkea, mitä tiedän maanmuutoksista, Maaäidin tavasta karistaa pois sitä negatiivisuutta, mitä on muodostunut ajan kuluessa saasteista, maastopaloista, metsähakkuista ja nuorien sielujen negatiivisesta energiasta. Spiritualistit, yhdistykää helpottamaan Maaäidin taakkaa. On parhaan etunne mukaista tehdä niin. Ette ainoastaan elä hänen kauniin fyysisen olemuksensa pinnalla, vaan värähtelette myös hänen rytmiinsä. Meditoikaa siis ja luottakaa. Jos todella luottaisitte, teillä ei olisi koskaan yhtäkään ongelmaa. Luottamisessa on viime kädessä kyse rakkaudesta. Rakastakaa maapalloa riittävästi parantaaksenne sen ja itsenne.

Hyvää illan jatkoa.

------------------------------


1) Mestari Kirael viittaa suureen hadronitörmäyttimeen, energiahiukkaskiihdyttimeen. Se on tunnelissa, joka on 27 kilometriä pitkä ja 100 metrin syvyydessä Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Sveitsin Geneveä.

2) Tyynenmeren tulirengas (kutsutaan myös Tulirenkaaksi) on alue, missä tapahtuu suuri määrä maanjäristyksiä ja vulkaanisia purkauksia Tyynenmeren syvänteessä. Hevosenkengän muotoiseen 40.000 kilometriin liittyy melkein jatkuva sarja meren ojanteita, vulkaanisia kaaria ja vulkaanisia vöitä ja/tai laattaliikkeitä. Tulirenkaassa on 452 tulivuorta ja siellä on yli 75% maailman aktiivisista ja nukkuvista tulivuorista. Noin 90% maailman maanjäristyksistä ja 80% maailman suurimmista maanjäristyksistä tapahtuu Tulirenkaassa. ( www.wikipedia.org)

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >