HomeViestejäKahu Fred Sterling - KiraelHeinäkuu 2010 - Fotonienergian voimakas rooli suuren muutoksen aikana

Heinäkuu 2010 - Fotonienergian voimakas rooli suuren muutoksen aikana

FOTONIENERGIAN VOIMAKAS ROOLI SUUREN MUUTOKSEN AIKANA

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling (www.kirael.com)
Heinäkuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kirael: Tänään haluan puhua fotonienergiasta, voimasta joka on eräänä päivänä päävoimalähteenne, ei vain kulkuneuvojenne ja muiden laitteiden, vaan myös kehonne. Fotonienergia ilmenee aaltomuodossa, kuitenkin se on yksilöity eli fotoniaalto toimii yhtenä hiukkasena. Fotonienergiaa on ollut kauemmin, kuin voitte kuvitella. Se tuotiin tälle matkalle noin 50.000 vuotta sitten, Lemurian aikana ja nyt se esittää merkittävää roolia tietoisuusmuutoksessa.

Hallituksenne on tietoinen fotonienergiasta, mutta se ei halua teidän liikaa tietävän siitä. Niinpä se tekee parhaansa lykätäkseen tietämystä fotonienergiasta kansan keskuudessa. Fotonienergian laaja käyttö muuttaa talouttanne, koska fotoneita ei voi valjastaa ja ne ympäröivät teitä päivän joka hetki. Ihmisiltä ei voi velottaa sellaisesta, mitä he voivat vain hengittää sisään. Mitä fotonien käyttämiseen päävoimalähteenänne tulee, siinä galaktiset energiat tulevat kuvaan mukaan.

FOTONIENERGIAN TUNNISTAMINEN NYKYHETKESSÄ

Pidän alkupuheenvuoroni lyhyenä vain herättääkseni ns. ruokahalunne. Haluan vastata mahdollisimman moniin kysymyksiinne, joten alkakaapa kysellä.

Kysymys: Miten tiedämme fotonienergiaa olevan olemassa, koska emme voi nähdä sitä?

Kirael: Voi, sitä on olemassa. Olen puhunut fotonienergiasta yli 20 vuotta - en vain koska sitä on olemassa, vaan koska se on päävaikuttaja elämässänne tämän muutosprosessin aikana. Max Planck ja Albert Einstein tutkivat sitä 1). Tiedemiehenne voivat nähdä sen instrumenteillaan ja he ovat kirjoittaneet siitä. Voitte löytää heidän artikkeleitaan internetistä.

Fotonienergia ympäröi maatasoa. Planeettajärjestelmänne on kulkemassa fotonienergian ulkoreunan läpi ja kulkee hitaasti kohti sen ydintä. Maaplaneetalla on tietoisuus ja se tietää, miten paljon fotonienergiaa voitte ottaa vastaan. Jos maa kiihdyttäisi niin, että se saavuttaisi fotonivyöhykkeen keskuksen ja tekisi fotoneista vallitsevan voiman täällä, maailmanne elämä hankaloituisi, koska mikään olemassa oleva teknologianne ei toimisi. Ette voisi käyttää autojanne, lentokoneitanne, radioitanne, televisioitanne, tietokoneitanne jne.

Kun näin paljon fotoneja tulee ilmakehäänne, magneettikenttä muuttuu ja teidän on opittava käyttämään fotoneja voimalähteenänne. Öljy esittää silloin pientä tai ei mitään roolia elämässänne ja halituksenne ja tiedemiehenne tietävät tämän. Niinpä ne pitävät fotonienergian pikkusalaisuutenaan, kunnes olette käyttäneet kaiken kaasun ja öljyn. Typeryyttä, mutta se on totuus.

Kysyt, miten tiedätte fotonienergiaa olevan nyt. Praanhegittäkää ja tuokaa fotoneja kehoonne. Tehkää sitä päivittäin ja näette muutokset kehossanne ja mielessänne. Teistä tulee kevyempiä.

LEMURIALAISEN NUMEROLOGIAN KÄYTTÄMINEN FOTONITASOENNUSTEISSA

Kysymys: Viime aikoina fotonitasoennusteesi jotka julkaistaan kuukausittaisessa uutiskirjeessämme, ovat olleet kolminumeroisessa muodossa, esim. 5.87. Mitä ensimmäinen, toinen ja kolmas numero edustavat?

Kirael: Muoto on tarkkuutta varten. Sen lisäksi fotonitasot perustuvat lemurialaiseen numerologiaan, mikä perustuu numeroihin 1-9, joista jokaisella on tietty merkitys ja kaikki luvut "supistetaan" yhdeksi numeroksi 2). Jos vain opettelette lemurialaisen numerologian merkityksen, ymmärrätte paremmin fotonitasoennusteita.

Aina kun ennusteessa on yksi, kaksi, kolme tai useampia numeroita, jokaisella on yksilöllinen merkitys ja merkitys suhteessa toisiin. Sanotaanpa, että fotonitaso on 3.22. Jos lisäätte numero toisiinsa, saadaan 7, mikä on lemurialaisessa järjestelmässä siirtymäluku. Teidän ehkä pitää tehdä jotain siirtymää tuona päivänä. Jos ette keksi, minkä läpi teidän pitäisi siirtyä, se löytää teidät. Kiinnittäkää siis huomiota kaikkeen matkallanne.

Tämä matka voidaan viedä pidemmälle tarkastelemalla numeroita erikseen. Fotonintason 3.22 tapauksessa, 3 edustaa totuutta, luottamusta ja intohimoa, tämän kolmannen ulottuvuuden matkan painopistettä. Kaksi edustaa tasapainoa ja tässä tapauksessa tuplatasapainoa (22 = 2+2 tai neljä), mikä on kaikkien tasapainojen tasapaino. Voitte tulkita näitä numeroita niin syvästi, kuin haluatte.

Aluksi fotonitaso 3.22 näyttää vähän matalalta, mutta tasapainolla on merkitystä. Viisi on fotonienergian perimmäinen tasapaino ja lemurialaisessa numerologiassa 5 edustaa rakkautta. Niinpä silloin kun fotonitaso on 3.22, löytäkää tasapaino rakastamalla itseänne vähän enemmän tuona päivänä, koska fotonienergia 3.22 ei pysty kantamaan valoa puolestanne. Tämä merkitsee, että teidän on tehtävä parit praanahengitykset vetääksenne lisää fotoneja auttamaan rakkaustasonne nostamisessa, tasapainon saavuttamiseksi.

Päivänä jolloin fotonitaso on yli 5, tasapainon saavuttaminen voi olla konstikasta. Tasapaino tulee siitä, miten leikitte numeroiden kanssa. Jos fotonitaso olisi 8 eli teillä olisi toinen jalka tässä maailmassa ja toinen näkymättömässä maailmassa, teidän kannattaisi pitää fotonit kehossanne tasolla, mikä on kolme numeroa matalampi, jotta hengitätte sisään 5:n tasapainoa.

Jos fotonitaso on 7.11, tiedätte, että olette siirtymätilassa. Teidän on hengitettävä fotoneja sisään kahta numeroa matalammalla tasolla saavuttaaksenne rakkaustasapainon. Jos mietitte kahta ykköstä, mitkä ovat Luojanumeroita, tiedätte, että ne ovat yhtä kuin 2, mikä edustaa kaksinaisuuden tasapainoa. Ne lisättynä 7:ään on yhtä kuin 9, mikä on loppuunsaattaminen. Tässä tapauksessa teidän on hengitettävä fotonienergiaa sisään neljä numeroa alemmalla tasolla saavuttaaksenne tasapainon. Teidän on siis selvitettävä, miten saavuttaa tasapaino ja kun teette sen, olette valmis. Luokaa tasapaino kaikilla tasoilla aikomalla hengittää sisään vain se, mitä tarvitsette ollaksenne rakkaudessa.

FOTONIENERGIAN TERVEYSKÄYTTÖTAPOJA KÄYTÄNNÖSSÄ

Kysymys: Miten voin työskennellä fotonienergian kanssa tehdäkseni elämästäni paremman nyt?

Kirael: Useimmiten ihmiset eivät edes tiedä, että heidän ympärillään on fotonienergiaa. Puhuimme vain minun fotonitasoennusteistani. On fotonitaso korkea tai matala, teidän kannattaa aina olla sen keskiviivalla. Tämä merkitsee, että haluatte ylläpitää tason 5, mikä on rakkaustasapaino. Silloin kun otatte praanahengitystä kruunuchakraanne, tuo hengitys ottaa automaattisesti fotonienergiaa ja tuo sitä kehoonne. Praana ja fotonienergia tulevat puumerkkisoluun tai käpylisäkkeeseen, missä ne sekoittuvat. Kun fotonienergia harmonisoituu käpylisäkkeessänne, jokaiselle kehonne solulle kerrotaan välittömästi, että fotonienergiaa käsitellään.

Menee jonkin aikaa, ennen kuin fotoneista tulee ainoa voimalähteenne. Sen tapahtumiseen saakka lisätkää fyysisen kulkuneuvonne kierroksia fotonienergialla. Praanahengittäkää kerran tai pari päivässä aikomuksenanne tuoda sisään fotoneja. Jos teillä on flunssa, praanahengittäkää fotoneja siihen ja tehkää tuo matka - vie se sitten viisi tai 50 päivää. Jos haluatte parantaa jotain, tehkää matka ja keskittykää parannettavalle alueelle. Se paranee. Jos teillä on kipua polvessa, fotonit työstävät tuota kipua, jos pyydätte. Ne eivät automaattisesti tartu kipuunne. Tarvitaan omaa panostanne. Voitte puhua fotonienergialle meditoidessanne keskittymällä polveenne, sitten menemällä polvenne ulkopuolelle ja tuomalla fotoneita siihen.

Jos joku perheessänne kärsii Alzheimerin taudista tai jostain muusta sairaudesta, tuokaa praanahengityksellä fotoneja kehoonne käpylisäkkeenne kautta, sitten valaiskaa kätenne sillä ja asettakaa ne henkilön kruunuchakralle. Ilmaisten aikomuksenne lähettäkää fotoneja tuon henkilön kruunuchakraan, jotta ne voivat kulkea sairaille alueille ja ympäri kehoa.

Jos olette juoksija, praanahengittäkää ja tuokaa fotoneja kehoonne - alas keuhkoihin, takaa ulos keuhkoista ja sydämeenne. Sydämenne hidastuu ja lisää kestävyyttään ja tämä saa juoksunne kulkemaan helpommin ja stressittömämmin. Juoksette nopeammin ja tasaisemmin ja käyntinne on täydellistä. Fotonienergia on viisi kertaa voimakkaampaa kuin happi. Kun juoksette mailin, kulutatte tietyn määrän happea. No, vastaava määrä fotoneja vie teidät viisi mailia.

Meditointinne menee toiselle tasolle, jos praanahengitätte sisään fotoneja ja sitten hengitätte ne ulos aikomuksenanne, että fotonienergia ponnahtaa ulos kehostanne silmienne tai sormienne kautta tai miten tahansa haluatte. Meditoikaa hengittäen praanaa - hengittäkää sisään fotoneja ja sitten hengittäkää ulos ne kehohuokostenne kautta rakentaen kuplan ympärillenne. Istukaa tuon kuplan sisällä ja tuntekaa fotonien voima. Ette tiedä, miten kauan olette olleet "poissa", ennen kuin katsotte kelloa, koska menetätte ajantajun. Fotonienergia on ajan ja paikan tuolla puolen. Ajattelette meditoineenne viisi minuuttia, mutta kello sanoo 20 minuuttia. Teidän kannattaa tehdä tämä joka päivä, kenties pari kertaa päivässä. Kaikissa näissä tapauksissa - jos ette aluksi onnistu, jatkakaa yrittämistä.

Kysymys: Voimmeko käyttää kuukausittaista fotonienergiaennustetta matkaoppaanamme astrologian tai vastaavan sijasta?

Kirael: Voi, en usko, että haluatte tehdä niin. Fotonit eivät yksin voi opastaa matkallanne. Muistakaa kiinnittää huomiota kaikkeen matkallanne. Sitä paitsi astrologia on upea matka, mikä liittyy tämän planeettajärjestelmän kokemaan työntöön ja vetoon. Astrologialla on paikkansa, aivan kuin fotoniennusteellakin. Saatatte myös havaita, että tähdet ovat harmoniassa fotoniennusteen kanssa. Älkää vähätelkö toista toisen vuoksi.

FOTONIENERGIAN VAIKUTUS MAAPALLOON

Kysymys: Onko fotonienergiataso vakio koko maatasolla vai onko alueita, joissa fotonitaso on korkeampi tai matalampi?

Kirael: Se on vakio ympäri maailmaa. Silloin kun maataso liikkuu 3.22-fotonitason läpi, taso ei muutu paikasta toiseen.

Kysymys: Vaikuttaako fotonienergia maanjäristyksiin, tulivuorenpurkauksiin ja muihin maanmuutoksiin?

Kirael: Te yksilöinä maatasolla menette fotonienergian läpi nopeasti ja stressittömämmin kuin Maaäiti, joka valtavana tietoisuustasona liikkuu fotonienergian läpi hitaammin ja siihen vaikutetaan dramaattisemmin.

Fotonienergia vaikuttaa Maaäidin purkauksiin voimistamalla niitä. Sillä ei siis ole merkitystä, onko fotonitaso korkeampi tai matalampi. Riippumatta siitä mikä fotonitaso on, niin jos tapahtuu tulivuorenpurkaus, fotonienergiaa vedetään purkauspaikalle ja se kerääntyy sen ympärille. Jos mittaisitte fotonienergiaa purkauspaikalla, se olisi siellä kaksin- tai kolminkertaista verrattuna paikan ulkopuolelle. Fotonienergia tietää, missä purkaus tapahtuu, ja auttaa sitä vapautumaan vuoresta. Fotonienergia ei tuomitse. Se lisää fotonienergiaa tulivuorenpurkaukseen tasapainon saavuttamiseksi Luojan puolesta.

Jos voisitte päästä tornadon silmään, se olisi lähes täysin kyllästetty fotonienergialla. Fotonienergia menee tuohon virtaukseen ja pysyy siellä, kunnes se vapauttaa tornadon silmän. Sen tapahtuessa tornado laantuu.

Maanjäristyksissä fotonienergia lisää vaikutuksensa episentriin. Kollektiiviset ajatuksenne voivat ohjata energiaa, niin että maanjäristys purkautuu pois vaikutuspiiristänne. Katsokaa, missä maanjäristyksiä on tapahtunut. Onko mahdollista, että Los Angelesin ihmiset ovat pitäneet maanjäristyksen poissa niin pitkään vain, koska he eivät halua saada sellaista? On. Heidän ajatuksillaan ja niihin ladatulla intohimolla on vaikutusta.

Los Angelesin ihmisillä on ollut riittävästi entisiä kokemuksia maanjäristyksistä estämään nämä purkaukset lahdella tällä hetkellä. Jos he eivät halua maanjäristystä, sitä ei tapahdu siellä, mutta sen on tapahduttava jossain. Niinpä maanjäristyksiä on tapahtunut alueilla, missä ihmiset ovat vähemmän keskittyneitä maanjäristyksiin, fotoneihin, henkisyyteen jne.

Jos Los Angelesin ihmisistä tulee omahyväisiä, murtumalinjoissa siellä on muutosaktiivisuutta. Älkää tulko niin tärkeileviksi, että luulette voivanne vain rukoilla tienne kokonaan ulos tältä maanjäristysmatkalta. Voitte tehdä sen, mutta en usko teidän olevan riittävän vahvoja.

Kysymys: Onko siinä samankaltaisuutta, miten fotonienergia vaikuttaa Maaäidin kehoon ja meidän kehoomme?

Kirael: Kehonne on paljon samanlainen kuin Maaäidin keho. Silloin kun Maaäidillä ei ole riittävästi fotonienergiaa, se purkautuu ja vetää fotoneja itseensä luomaan tasapainoa parantumista varten. Jos Maaäiti voisi vetää fotoneja jollain muulla tavalla, se loisi tilaisuuden lisäparantumiseen paljon korkeammalla tasolla. Voiko Maaäiti siis tuoda sisään fotonienergiaa muulla tavalla? Se voi saada tarvitsemaansa fotonienergiaa, jos kunnioitatte sitä lähettämällä valoa ja kohtelemalla sitä rakkaudella. Tämä merkitsee, ettei sen metsiä tuhota, vesiä saastuteta, käydä sotia tai tehdä muuta, mikä vaikuttaa negatiivisesti sen tasapainoon. Maaäiti parantuisi silloin tavoilla, mitä ette pysty edes kuvittelemaan.

Silloin kun ihmiskeho tuntee kipua, se johtuu siitä, ettei teillä ole riittävästi fotonienergiaa kehossanne. Tuo kipu purkautuu ja häiritsee tasapanoa, joten teidän on praanahengitettävä sisään fotoneja. Tunnette koko kehonne rakkauden ja valon. Jos praanahengitätte ja tuotte fotoneja tälle matkalle, voitte tänään paljon paremmin kuin eilen. Jos praanahegitätte ja kuolette, se johtuu siitä, että se oli valintanne. Jos ette olisi praanahengittäneet, olisitte ehkä kuolleet muutamaa päivää aiemmin tai kenties jopa paria vuotta aiemmin. Takaan, että kehonne kestää vähän pidempään fotonien kera kuin ilman niitä.

FOTONITASOT KOLMEN PÄIVÄN PIMEYDEN AIKANA

Kysymys: Mikä on se fotonienergiataso, joka laukaisee kolmen päivän pimeyden?

Kirael: Fotonitaso on 1, silloin kun kolmen päivän pimeys alkaa, ja se on 9, kun se loppuu. Silloin kun maapallo siirtyy täysin fotonivyöhykkeeseen, fotonienergia menee 1:een, koska se imee kaikki kolmannen ulottuvuuden energiat. Tämä kuulostaa pahalta, mutta se on todellisuudessa hyvä. Fotoninenergia imee maan energiamallit. Kun tämä tapahtuu, tunnette menevänne tajuttomaksi. Nukahdatte ja olette tietämätön kolmen päivän pimeydestä ja kaikesta, mitä sen aikana tapahtuu.

Kehonne kokee dramaattisen matkan noiden kolmen päivän aikana, mikä heijastaa lemurialaista numerologiaa. Ensin tunnette Luojan rakkauden (1), sitten vaivutte uneen, minkä jälkeen tasapainotatte kaiken (2) ja käytätte totuutta, luottamusta ja intohimoa perustana päästäksenne ulos tältä kolmannen ulottuvuuden matkalta (3). Toisena päivänä DNA:nne saatetaan taianomaisesti neljänteen valoon ja teillä on neljä säiettä kahden sijasta (4) ja rakkaus mitä tunsitte vaipuessanne uneen, tulee mukaan voimakkaammin (5). Sitten tapaatte kaikki mestarit (6). Sen jälkeen siirrytte seuraavaan vaiheeseen (7), jolloin galaktisia energioita on läsnä auttamassa teitä tämän koko matkan läpi (8), jotta voitte päästä loppuun ja herätä uuteen maailmaan kolmantena päivänä (9).

Nuo kolme päivää ovat kauniita. Sitten kun heräätte, olette muuttuneet paremmaksi. Jotkut teistä nukkuvat enemmän kuin kolme päivää, koska teiltä vie vähän pidempään päästä lisääntyvien fotonitasojen läpi, mutta se on ok, koska heräätte rakkaudessa. Jos haluatte valmistautua tähän tapahtumaan nyt, etsikää tasapainoa - viitosen henkeä, rakkausenergiaa. Mitä tasapainoisempi olette, sitä vähemmän stressaavia muutokset ovat kehossanne noiden kolmen päivän aikana.

FOTONIVUOROVAIKUTUS MAGNEETTIKENTTIEN JA AURINGONPILKKUJEN KANSSA

Kysymys: Sanoit, että fotonienergia vähentää nopeasti maan magneettivoimakenttää. Muuttaako se myös kolmannen ulottuvuuden mallejamme ja verhojamme?

Kirael: Ihmisen kehoprosessiin kohdistuvaa magneettivoimaa kutsutaan gravitaatioksi. Kolmatta ulottuvuutta ollaan nyt ottamassa vaiheittain pois käytöstä, joten kolmannen ulottuvuuden kehonne otetaan vaiheittain pois käytöstä. Teidän on jatkettava praanahengitystä, koska ette ole vielä ulkona tästä ulottuvuudesta. Fotonienergia vahvistaa kehoanne, kunnes pääsette kolmannen ulottuvuuden läpi. Jos ette saa irti mitään muuta tänään sanomistani asioista, niin tietäkää, että jos haluatte päästä neljänteen valoon, teidän täytyy käyttää fotonienergiaa.

Kysymys: Tiedemiehet odottavat hyppäystä auringonpilkuissa vuonna 2011. Miten suuret auringonpilkut ovat vuorovaikutuksessa fotonienergin kanssa?

Kirael: Kun auringonpilkkuja purkautuu, se näyttää räjähdykseltä. Ne kulkevat niin kauas, kuin pystyvät - vähintään 100 mailia auringosta - ja sitten niiltä loppuu kaasu ja ne palavat. Joka kerta auringonpilkku menee kauemmas kuin edellinen ja ottaa osan auringon kaasuista mukaansa. Fotonienergia mennee pyyhkäisemään tuon energian takaisin aurinkoon täyttäen pilkun jättämän reiän. Fotonienergia ei pala edes auringon ilmakehässä.

Voisitte pysäyttää/lopettaa auringonpilkut, joilla on tietty vaikutus maatasoonne. Vaikutus ei ole niin suuri, että voitte tuntea sen täällä maatasolla, mutta auringonpilkut vaikuttavat maatasoa ympäröivään energiaan - eivätkä hyvällä tavalla. Jotkut ihmiset alkavat kiinnittää huomiota näihin auringonpilkkuihin ja sillä on vaikutusta teihin. Voitte kerätä fotonienergiaa maatason ympärille vähentämään auringonpilkkujen vaikutusta. Silloin kun praanahengitätte ja puhallatte fotoneja ilmakehään, vaikutatte auringonpurkausaktiivisuuteen. Rukous ja meditointi auttavat myös.

FOTONIENERGIAN VAIKUTUS "KEMIALLISIIN VANOIHIN"

Kysymys: Tämä on erään eurooppalaisen tiedemiehen kysymys "kemiallisista vanoista". Chemtrail Central -nettisivuston ( www.chemtrailcentral.com) mukaan kemiallisia juovia tehdään ilmaan lentokoneiden suihkujärjestelmästä kaikissa korkeuksissa. Kysyjämme kertoo, että Islannin hiljattaisen tulivuorenpurkauksen seurauksena kaikki lennot Euroopan yli - myös "kemiallisia vanoja" aiheuttavat lennot - peruutettiin päivien ajaksi ensimmäistä kertaa moniin vuosiin. Sen tuloksena monet ihmiset kertoivat tunteneensa olonsa erilaiseksi ja paljon kevyemmäksi energeettisesti. Käytettäänkö "kemiallisia vanoja" estämään fotonienergiaa saavuttamasta ihmisiä ja miten voimme muuttaa niiden vaikutusta?

Kirael: "Kemiallisia vanoja" on ollut hyvin pitkään eivätkä ne ole poistumassa lähiaikoina. He ovat tieteellisiä kokeiluja maatasolla, mitkä "kertovat" tiedemiehillenne, mitä maan päällä tapahtuu. Ajatelkaa, että maapallolla on tulevien tapahtumien tietokanta. "Kemialliset vanat" tekevät tiedemiehille mahdolliseksi tuon tietokannan lukemisen voidakseen määritellä, milloin seuraava hurrikaani tai tornado tai maanjäristys tai mikä tahansa tapahtuu. Vaikka USA on ollut "kemiallisten vanojen" kohteena jonkin aikaa, se ei ole ollut niin kauan kuin Eurooppa.

Media on tehnyt "kemiallisten vanojen" vakavuudesta sensaation, minkä fotonienergia on itse asiassa pitänyt loitolla. Noin viimeisten puolentoista vuoden aikana "kemialliset vanat" ovat tarjonneet fotonienergialle tilaisuuden laajentaa voimiaan ja fotonit ovat selvittäneet, miten pidätellään niitä mahdollisimman paljon. "Kemiallisten vanojen" tuleminen maatasolle kestää pitkään. Niinpä fotonienergialla on aikaa "piirittää" ne.

Jumalatarvalo mikä laitettiin maatason ympärille Lemurian aikoina, estää myös "kemiallisia vanoja" vuotamasta läpi. Fotonienergia tai Jumalatarvalo eivät voi tehdä koko hommaa. Jos "kemiallisia vanoja" vuotaa ilmakehäänne, se on oma vikanne. Ihmisen on yhdistyttävä kollektiivisesti praanahengittämään - hengittäen sisään fotonienergiaa ja sitten ulos näihin vanoihin. Estätte niitä vuotamasta läpi. Voitte myös rukoilla ne pois. Siihen menee jonkin aikaa, mutta lopulta nämä vanat ovat menneisyyden juttu.

Ihmisten tuntema keveys lentojen perumisen aikana oli heijastusta mahdollisuudesta hengittää enemmän fotoneja, koska fotonienergian ei tarvinnut silloin "piirittää" vanoja.

FOTONIENERGIAN, VALON JA VEDEN LEIKKI

Kysymys: Mitä sellaista Albert Einstein teoretisoi fotonienergiasta, mikä tänä päivänä toteutuu?

Kirael: Voi, melkein kaiken. Einstein laajensi Max Planckin teorioita. Einsteinin matka oli niin itseä voimaannuttava, että se melkein tappoi hänet siinä mielessä, että hän oli neljännen ulottuvuuden olento ja hänen oli vaikeaa hillitä matkansa tähän elämään. Einstein ymmärsi kaiken sen fotonienergiasta, minkä tiedätte tänä päivänä, ja hän kuoli kyvyttömyydestä kertoa siitä ihmisille.

Sellaiset energiat kuin Albert Einstein ja Max Planck ovat pitämässä tätä matkaa liikkeessä. Einstein ei ole koskaan lähtenyt maatasolta. Hän vaeltelee edelleen Euroopan ja Amerikkojen maisemissa. Silloin kun tiedemiehet saavat äkillisen ajatuksen fotonienergiasta, se tulee heidän kaltaisiltaan energioilta. Valitettavasti tiedemiehenne kertovat nuo ajatukset saadakseen ne ulos päästään ja ajatukset menevät pois, mutta jos he sanoisivat "kerro minulle lisää siitä", nämä energiat laittaisivat lisää ajatuksia heidän päähänsä.

Kysymys: Miten paljon fotonienergiaa hengitän sisään ja otan soluihini nyt?

Kirael: Miten monta kertaa hengität minuutissa?

Kysyjä: En ole koskaan laskenut.

Kirael: Tehdäänpä tästä helpompaa. Noin 12% fotonienergiasta menee kehoosi. Se on paljon. Useimmat ihmiset jotka eivät ole saaneet puumerkkiparannusta tai muuta parannusmenetelmää, missä hengittäminen esittää tärkeää roolia, ovat ottaneet vain noin 0.05, 0.06, 0.08%. Jos praanahengität koko ajan, meditoit puoli tuntia päivässä ja rukoilet, voit viedä fotonienergian liiallisuuksiin.

Kysymys: Aina kun Jumalatarryhmässä, Valon hopeasiivissä, teemme kasteen kanssasi, kohotamme fotonienergian vedestä taputtamalla vettä kämmenillämme. Miten tämä vaikuttaa kasteen saavan ihmisen neljään kehoon?

Kirael: Kun muodostatte piirin vedessä ja taputatte vettä ja kohotatte fotoninenergian, se ei vaikuta ainoastaan kastettavaan henkilöön, vaan koko maatasoon, mikä rakastaa sitä. Se vie Jumalatarpiirin tekemään tuon matkan. Kun taputatte vettä, saatatte tuntea ensin vähän huimausta, koska fotonienergia alkaa kerääntyä, jotta voi yhdistyä voimiin yläpuolellanne - otsonikerrokseen ja sen yli. Se vetää puhdasta fotonienergiaa veteen, missä olette, ja menee maatasoon. Kastettava ihminen on piirin keskellä, joten hän saa sen voimakkaammin ja tehokkaammin. Taputuksen energia pysyy eetterikudoksessa ja otsonissa noin 30-45 minuuttia ja sitten kun se tulee alas, se on vahvempaa ja puhtaampaa.

Kysymys: Koostuko kehomme enemmän fotonienergiasta kuin vedestä, kun siirrymme neljänteen valoon?

Kirael: Kehossanne on enemmän vettä kuin nyt, joten pystytte pitämään enemmän fotonia/valoa kehossanne. Itse asiassa mitä enemmän vettä kehossanne on, sitä enemmän valoa voitte säteillä. Kehonne suurempi vesiosuus tekee teistä automaattisesti kykenevämmän pääsemään meditaatioon ja neljänteen ulottuvuuteen.

Kehossanne on nyt noin 70% vettä. Voitte saada siihen 88% vettä vain tulemalla kastetuksi.

DNA:N LAAJENTAMINEN JA PARANTAMINEN FOTONIENERGIALLA

Kysymys: Mikä on DNA:n ja fotonienergian välinen suhde?

Silloin kun päästään tästä kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen, täytyy olla nuo kaksi muuta DNA-säiettä käytettävissä. Fotonienergia toimii hyvin nelisäikeisen DNA:n kanssa. Useimmilla teistä on DNA:n lisäsäikeet, minkä vuoksi ympärillänne on niin paljon fotonienergiaa. Ne eivät vain värähtele vielä. Jos praanahengitätte joka päivä, kaikki 70 triljoonaa soluanne saavat maistaa fotonienergiaa. Jos otatte vain yhden praanahengityksen päivässä, aktivoitte solujanne, mitkä aajentuisivat ja vahvistuisivat.

Näin fotonit ovat vuorovaikutuksessa laajentuvan DNA:nne kanssa. Kaksoiskierteenne tai kaksisäikeinen DNA:nne jakautuu ja muodostaa toiset kaksi DNA-säiettä. Jakautumisen tapahtuessa RNA menee koko järjestelmänne läpi ja puhuu toisille soluille kehossanne. Koska RNA on herkkä praanaenergialle, fotonit menevät kehojärjestelmänne läpi paljon määritellymmin.

Toisin sanoen, keskitytään siihen, mihin mennään. Kuolevista soluistanne tulee vahvempia, jos praanahengitätte ja otatte sisään fotoneja, koska nelisäikeisen DNA:n kera fotonit menevät automaattisesti sinne, missä tarvitsette niitä. Voitte käyttää fotonienergiaa kulkemiseen valokehossanne neljänteen valoon, samalla kun DNA:nne neljä säiettä pysyvät koskemattomina fyysisessä kehossanne. Meditoikaa, praanahengittäkää ja käyttäkää fotonienergiaa.

Kysymys: Mitä ovat kaksoismagneettifotonit ja mitä osaa ne esittävät parantumisessa?

Kirael: Kaksoismagneettifotonit löydettiin 18 vuotta sitten, kun tiedemiehet näkivät, että fotonienergia pakotti itsensä kaksinkertaistumaan. Toisin sanoen, aina kun fotonienergiaa vapautetaan teille, se kaksinkertaistuu. Voitte vain kuvitella sen etuja parantamisessa. Kaikki parantuu valossa. Saatte tuplana parantavaa valoenergiaa.

VALAAT JA DELFIINIT HENGITTÄVÄT ENEMMÄN FOTONEJA KUIN ILMAA

Kysymys: Tulevatko valaat ja delfiinit vedenpintaan hengittämään ilmaa vai fotoneja?

Kirael: Jos valaat tulevat pintaan 10 sekunniksi, vain kaksi noista sekunneista on täynnä ilmaa ja kahdeksan äynnä fotoneja.

Kysymys: Niiden elinjärjestelmä perustuu siis enemmän fotoneihin kuin ilmaan?

Kirael: Varmasti. Jos vietätte niin paljon aikaa vedessä kuin ne, teillä ei ole sama järjestelmä. Delfiinit ovat noin 2% valaita jäljessä. Jos ne tulevat pintaan 10 sekunnin pyrähdykseksi (mikä on pitkä pyrähdys), neljä niistä hengitetään ilmaa ja loput kuusi fotoneja.

Fotonienergia voi lisätä aivokapasiteettianne. Delfiiniaivojen keskimääräinen koko on paljon suurempi kuin ihmisen. Valaiden aivot ovat vielä suuremmat ja ne toimivat noin 75%:lla aivokapasiteetistaan. Sitten kun menette neljänteen ulottuvuuteen, pääsette praanaan ja fotonienergiaan ja noin 30-50% aivokapasiteetin käyttöön.

FOTONIENERGIA ON VAPAATA JA KAIKKIALLE LEVIÄVÄÄ

Kysymys: Opettavatko galaktiset imperiumit kansalle, miten käytetään fotonienergiaa, vai opettavatko ne hallituksen virkamiehille, jotka sitten ohjaavat informaation meille?

Kirael: Galaktisille olennoille ei ole paljonkaan käyttöä hallituksen virkamiehillä. Jos pystyisivät, niin galaktiset veljenne ja sisarenne laittaisivat kansan ohjaksiin. He antavat kaiken tämän tiedon ja energian kansalle. Ne jotka yrittävät kontrolloida ja hallita fotonienergiaa, pidättelevät sitä myös kansalta, koska he haluavat tehdä rahaa ja hallita teitä ja fotonienergiaa. No, he eivät voi omistaa fotonienergiaa eivätkä he voi omistaa teitä, jos ette halua tulla omistetuksi.

Fotonienergia on kaikkialle leviävää ja vapaata, sitä leijuu kaikkialla ympärillänne ja se odottaa palvellakseen teitä. Ihmiset vain haluavat hengittää sitä, käyttää sitä ja tehdä siitä voimakasta. Galaktiset imperiumit opettavat teille kaiken, mitä teidän täytyy tietää voimaannuttaaksenne itseänne ja fotonienergiaa. Poliitikot eivät edes tiedä siitä. Heidän on liian myöhäistä käyttää hyväkseen tätä vapaata energiaa.

LOPUKSI

Informaatio fotonienergiasta voidaan löytää punoksesta. Fotonienergia on jo tällä matkalla ja leijuu kehojenne ympärillä valmiina teidän yhdistymistänne varten. Rukoilkaa, meditoikaa ja praanahengittäkää, hengittäen sisään fotoneja - saattaaksenne kehonne harmoniaan valmiiksi neljättä valoa varten. Fotonienergia on voimakasta. Käyttäkää, mitä teille on annettu. Löydätte rakkauden, mitä olette etsineet.

Hyvää illan jatkoa.

-------------------------


1) Max Planck tunnettiin kvanttiteorian isänä. Albert Einstein vei Planckin fotonienergiatyön seuraavalle tasolle. Katso www.spaceandmotion.com.

2) Lemurialaisessa numerologiassa 1 on Luoja, 2 on tasapaino/kaksinaisuus, 3 on totuus, luottamus ja intohimo, 4 on ajatus tai neljän kehon tasapaino, 5 on rakkaus, 6 on mestaruus, 7 on siirtymä, 8 on kommunikointi kahden maailman välillä ja 9 on loppuunsaattaminen. Katso "Kirael, the Lemurian Legacy for the Great Shift".


-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >