HomeViestejäKahu Fred Sterling - KiraelElokuu 2010 - Fotonienergialla parantaminen

Elokuu 2010 - Fotonienergialla parantaminen

FOTONIENERGIALLA PARANTAMINEN

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling (www.kirael.com)
Elokuu 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kirael: Puhumme taas fotonienergiasta, joten voin toivottavasti mennä syvemmälle tämän merkittävän energialähteen osalta. Älkää tuomitko mitään, mitä sanon tänään. Kuunnelkaa ja ottakaa kaikki sisään. Eräänä päivänä tässä kaikessa on enemmän tolkkua teidän mielestänne. Aloitamme nyt.

Kysymys: Minkä väristä fotonienergia on?

Kirael: Fotonienergia on kultaista, mutta se on niin kirkasta, että kullanväri vähän katoaa. Jos vahvistatte sitä ja sitten tuotte sen tälle matkalle, jotta voitte nähdä sen, se näyttää valkokultaiselta.

Kysymys: Mikä on fotoniaalto ja onko sillä jokin kudelma?

Kirael: Fotoniaalto mikä muodostuu fyysiselle silmälle näkymättömistä hiukkasista, virtaa ulottuvuustodellisuuksien läpi ja se ympäröi planeettaanne ja kaikkia muita planeettoja galaksissanne. Jos voisitte nähdä fotoniaallon fyysisin silmin, näkisitte sen eri väreinä ja muotoina, jotka muodostavat kudelaman. Fotoniaaltokudelma kulkee ympäri galaksianne ja keskusaurinkoon, kuten sitä kutsumme - aurinkoon, mistä tiedemiehenne eivät tiedä mitään. Tämä kudelma tekee fotonienergialle mahdolliseksi keskittymisen tälle kolmannen ulottuvuuden matkalle. Fotoniaallon "hiukkastaminen" on voimakkain matka, mikä on koskaan tuotu tähän ajan ja avaruuden ulottuvuuteen.

Kysymys: Miten käytämme fotonienergiaa saadaksemme haluamaamme parannusta?

Kirael: Silloin kun käytätte puumerkkisoluparannusta, käytätte fotonienergiaa. Näette sen sielunne silmin, kun hengitätte sisään kruunuchakranne kautta ja annatte sille lisää tiheyttä, mikä merkitsee fotonienergian vahvistumista ja tehostumista. Tuo hengittäminen on tärkein osa kaikkea puumerkkisoluparannusta. Silloin kun hengitte fotoninenergiaa kehoonne kunnolla, tuotte sen käpylisäkkeeseen, missä puumerkkisolu on, ja kateenkorvan kautta se kulkee koko kehoon. Tämä on ainoa tapa, millä voitte työskennellä fotonienergian kanssa tällä hetkellä. Ette voi todellisuudessa kontrolloida sitä, mutta voitte ohjata sitä. Vain yhden fotonihiukkasen tuominen parannettavan kehoon on tehokasta.

Kysymys: Mitä on fotonien hiukkastaminen ja miten voimme käyttää sitä puumerkkisoluparannuksessa?

Kirael: Hiukkastumisen tapahtumiseksi teidän on keskityttävä aaltoon ja pidettävä sitä intensiivisesti visualisoinnissanne, kunnes se hajoaa hiukkasiksi. Kerätkää hiukkaset yhteen, muodostakaa kolmio sormillanne ja koskettakaa jotain kohtaa kehossa. Fotonit tulevat sormistanne ulos hiukkastetun energian "köntteinä" juuri tuohon kohtaan. Fotoniväreitä virtaa sormistanne kehoon ja sen läpi. Ette pysty kuvittelemaan, miten voimakasta tämä on, ennen kuin todella saatte kuvan sen tapahtumisesta.

AKTIVOINNIN JA AIKOMUKSEN KÄYTTÄMINEN FOTONIENERGIAN KANSSA

Kysymys: Miten fotonienergia liittyy kantasolujen aktivoimiseen ja liikkumiseen puumerkkisoluparannuksen aikana?

Kirael: Leikkikää, että tiedätte, mistä puhun. Kantasolut jotka näyttävät "tikkumaisilta", on ympäröitävä fotonienergialla, kun istutatte niitä kehoon. Istutettuna ne ns. versovat raajoja. Jos 100 miljoonaa kantasolua risteilee kehossanne, ne tekevät sen keskittymättä, koska ne eivät tiedä, mitä tekevät, mutta jos saatte vain yhden kantasolun ja istutatte sen sinne, minne haluatte sen menevän, ja kiedotte sen ympärille fotonienergiaa, näette tapahtuvan ihmeitä. Teidän on opastettava fotonienergia tälle matkalle. Kun istutatte tietoisesti kantasolun jonnekin kehossa, se kasvaa ja korvaa vanhan solun. Ensimmäisellä kerralla kun siirrätte kantasolun, että ehkä tunne tai ymmärrä sitä eikä sillä ole ehkä mitään suuria seuraamuksia parannettavalle henkilölle, mutta jos teette sitä joka kerta parantaessanne, lopulta tunnette energian ja näette muutoksen.

Kysymys: Miten voin sanoa tai lähettää aikomukseni fotonille, niin että se kommunikoi toisten fotonien kanssa tehokaan parantumisen aikaansaamiseksi?

Kirael: Jos puhuisitte vähemmän ja keskittyisitte enemmän, se olisi alku. Fotonienergia on niin lähellä Luojajumalaa, kuin voi päästä. Tuokaa fotonienergiaa kruununne läpi ja keskittäkää se aikomuksellanne ja visualisoinnillanne. Tuokaa se kateenkorvaan, mikä on kehonne voimakas osa. Sitten tuokaa se sydänchakraan voimalla ja antakaa sen tuntea itseänne. Seuraavaksi puhukaa sille sydämellä työntämällä ajatuksenne sydämeen ja sitten antamalla niiden säteillä sieltä. Tunnette fotonienergian menevän alas lihastenne ja käsivarsienne kautta ja ulos käsistänne. Kun olette antaneet fotonienergialle suunnan ja kun keskitätte valonne siihen, se syttyy. Kun tuo ensimmäinen hiukkanen syttyy, kaikki muut hiukkaset syttyvät samanaikaisesti. Fotonit tekevät käskynne mukaan, ja jos kosketatte jotakuta, tuon henkilö tuntee sen. Jos voitte tuntea fotonienergian, voitte tehdä sillä ihmeitä. Tehkää meditoinnista osa päivärutiinianne ja lopulta pystytte tuntemaan fotonien työskentelyn kehossanne.

Kysymys: Miten fotonienergia auttaa minua kommunikoimaan solutietoisuuden ja neljän kehon kanssa parannusprosessin aikana?

Kirael: Kun hoidettava henkilö on pöydällä, siirtäkää fotonienergiaa kehostanne hänen kehoonsa ottamalla neljä, viisi praanahengitystä kruununne kautta ja hengittämällä fotoneja jokaisella hengityksellä. Fotonit kulkevat kehonne läpi ja siirrätte se käsienne kautta henkilön kruunuun, missä kätenne lepäävät. Kun teette tätä, kommunikoitte fotonienergian kanssa siitä hetkestä, kun hengitätte sitä kehonne. Kommunikointinne ensimmäisen hiukkasen kanssa käynnistää interaktiivisen dynamiikan, mikä sallii teidän jatkaa kommunikointia fotonien kanssa, kun ne ovat parannettavan kehossa.

Fotoneista tulee nimittäin yksi polttopiste. Ensimmäinen hiukkanne puhuu seuraavalle ja se puhuu seuraavalle jne. Älkää siis katkaisko yhteyttä fotoneihin parantamisen aikana. Voitte opastaa niitä, minne haluatte, ja teettää, mitä haluatte. Tietoisuutenne on ainoa asia, mikä on siinä välillä, mitä haluatte fotonien tekevän ja mitä he todella tekevät. Jos 22% tai enemmän paikallisaivoistanne on aktiivisena, tunnette jotain tästä prosessista, mutta jos kapasiteettinne on alle 22%, ette tunne fotonienergiaa kovin usein.

SOLUENERGIA JA FOTONIT

Kysymys: Näin Kahun unessa ja hän rakensi kehoaan uudelleen hartioista ylöspäin valmistautumisena neljänteen valoon. Hänen ihonsa oli punertavan ruskea. Mitä itse asiassa tapahtui?

Kirael: Näit hänet luultavasti ottamassa fotonikylpyä. Fotoneissa kylpeminen saa kehonne muuttumaan punertavaksi väriltään, koska teidän on kurkotettava fotonienergiaa pigmenttinne ulkopuolelta. Voitte tehdä tämän helposti neljännessä ulottuvuudessa. Tällä hetkellä voitte kylpeä fotoneissa hartioista ylöspäin aktivoidaksenne kokonaisaivot kallossanne. Voitte tehdä tämän myös kolmannessa ulottuvuudessa, mutta meidän on kerrottava siitä toisella kertaa. Sitten kun pystytte kylvettämään muun kehonne fotonienergiassa, parannutte toisella tasolla eikä sitä tapahdu, ennen kuin olette valmis neljänteen valoon.

Kysymys: Mitä tapahtuu soluillemme puumerkkisoluparantumisen aikana ja miten voimme säilyttää fotonienergian, mikä lähtee kehosta parannuksen jälkeen?

Kirael: Herätätte paljon soluenergiastanne puumerkkisoluparannuksen aikana, koska työskentelette fotonienergian kanssa. Lopulta fotonit lähtevät kehosta, koska niitä ei ole oikeastaan tarkoitettu teille tässä ulottuvuudessa. Kuitenkin fotonit ovat alttiita teille ja parannettavalle henkilölle. Kun siis lopetatte parantamisen, nostakaa vähän peukaloidenne päitä ja sitten painakaa ne alas työntäen fotonit noin tuuman tai pari ulos kehosta. Jättäkää ne siihen. Koko keho tuntee fotonienergian, mikä jää noin tunniksi, ennen kuin se todella lähteen. Joka kerta tehdessänne puumerkkisoluparannusta, tehkää tämä osana lopetusta.

Kysymys: Mitä Kahu tekee, kun hän laittaa kolmannen silmänsä jonkun toisen kolmanteen silmään?

Kirael: Kun hän tekee tämän, hän käyttää fotonienergiaa herättääkseen vastakaikua aivoissaan, mikä tulee hänen kolmannesta silmästään teidän kolmanteen silmäänne. Voitte kaikki tehdä tämän, mutta teidän on harjoiteltava pitkään tullaksenne hyväksi siinä. Se on lemurialainen suudelma. Havaijilaiset ja Uuden Seelannin maorit tervehtivät toisiaan niin ja he olivat ensimmäisiä lemurialaisia planeetalla.

Kysymys: Miten mestari Jeesus käytti fotonien interaktiivista vaikutusta parannusihmeiden tekemiseen ja mikä aivojen käyttötaso vaaditaan tämän mestaruustason synnyttämiseen?

Kirael: Silloin kun hallitaan fotonien interaktiivinen vaikutus, kaikki hiukkaset kommunikoivat toistensa kanssa välittömästi. Tämän tekemiseksi Jeesuksen oli käytettävä 100%:ia paikallisaivoistaan yhdistettynä 100%:iin kokonaisaivoistaan. Siksi sanon hänen olleen mestarien mestari. Hänellä oli huomattava kyky työskennellä fotonienergian kanssa, mutta hän ei kutsunut sitä fotonienergiaksi. Hän kutsui sitä rakkaudeksi. Hän kutsui sitä "minuksi". Hän otti yhden valohiukkasen, puhui sille, laittoi sen kämmeneensä ja kosketti jotain paikkaa ihmisen kehossa. Sitten hän vei tuon ensimmäisen hiukkasen yksilön kehoon ja hiukkanen kosketti automaattisesti seuraavaa hiukkasta. Kymmenessä sekunnissa hän oli saanut koko fotonienergian keskustelemaan keskenään ja parantuminen oli välitöntä.

MEDITOINTI FOTONIENERGIAAN PÄÄSEMISEKSI

Kysymys: Neuvoisitko meitä kääntymään meditoidessa sisäänpäin tutustuaksemme fotonienergiahiukkasiin sisällämme?

Kirael: Hengittäkää syvään sisään viemättä mitään kruunuunne. Kuvitelkaa väylän kulkevan kruunuchakraanne ja sydämen alueelle. Kuvitelkaa nyt fotonienergian hiukkasvaloa leijuvan aivan kruunchakranne yläpuolella. Kerran nuo hiukkaset olivat osa valtavaa aaltoa, joka kulki toiselle tietoisuustasolle. Nyt ne ovat palanneet tälle matkalle ja astuneet alas ollakseen tietoisia olemuksestanne. Vetäkää näitä hiukkasia sisäänhengittäessä itseenne. Mitä syvemmälle vedätte niitä, sitä enemmän voimaa teistä huokuu. Kun hengitätte tätä energiaa syvään sisään, ottakaa aikanne sen vapauttamiseen, jotta säilytätte mahdollisimman paljon hiukkasvaloa.

Nyt rentoutukaa, juuri ja juuri vaipumatta uneen. Keskittykää hengitykseenne, rentouteenne ja sitten tietoisuuteenne. Kehossanne näyttää ikään kuin pidettävän juhlia. Muistakaa jatkaa hengittämistä, rentoutumista ja antakaa tietoisuutenne ottaa hallinta. Kommunikoitte kaikkien fotonien kanssa kehossanne. Kuunnelkaa, mitä sanottavaa niillä on teille. Se voi kuulostaa tältä: "Sinun on juotava enemmän vettä, sinun on syötävä parempia ruoka-aineita" - kaikenlaisia asioita joita ette oikeastaan ehkä halua kuulla. Viimeisenä teille sanotaan "hengitä". Tämä on voimakas "minän" tai rakkauden ja valon matka. Valitsen sanovani "minä", koska minä rakastan teitä.

IMHOTEP JA TÄYDELLISYYS; LEMURIA JA ATLANTIS

Kysymys: Mitä ovat ne fotonienergiaparannustekniikat, jotka mestari Imhotep toi maatasolle?

Kirael: Imhotep oli maatasolla ennen mestari Jeesuksen aikaa. Hän tuli tälle matkalle miehenä. Ette löydä mistään mitään hänen lapsuudestaan, mikä on voinut olla toisella planeetalla. Kun hän työskenteli tämän energian kanssa, hän ei kutsunut sitä fotoniksi. Hän kutsui sitä täydellisyydeksi. Hän toi täydellisyyden tunteen matkalleen eli hän saattoi tuntea täydellisyyden ja näin täydellisyyttä voitiin käyttää ja käytettiin. Hän käytti täydellisyyden tunnetta päivän joka hetki. Hän opetti lähellään olevia lääkäreiksi, arkkitehdeiksi ja suuriksi rakentajiksi. Hän keräsi satoja ihmisiä kerralla, toi fotonienergiaa kehoonsa ja levitti sitä ihmisten keskuuteen. Hän kulki ihmisten joukossa ja kosketti heitä, sallien näiden tuntea fotonien voiman. Kaikki ihmiset joita Imhotep opetti, ovat nyt maatasolla auttamassa siirtymisessä kolmannesta ulottuvuudesta neljänteen.

Kysymys: Miten fotonienergian olemus erosi mestari Imhotepin ja mestari Jeesuksen aikana?

Kirael: Se ei ollut piirun vertaa erilaista.

Kysymys: Oliko fotonivyöhyke katalyytti, mikä lopetti Lemurian ja Atlantiksen ajan samalla tavalla, kuin se vaikuttaa meidän vaihdokseemme neljänteen ulottuvuuteen?

Kirael: Se oli tosiaankin katalyytti. Imhotepin ja myös Mayojen aikana, kun oli aika saada väestö pois planeetalta, fotonienergia otti heidät pois. Fotonienergiapeitto kietoi heidät sisäänsä, imi veden pois kehosta ja vapautti kehoprosessin, minkä jälkeen henki vietiin seuraavalle matkalle. Kuulostaa kamalalta, mutta se on kivuton prosessi.

ÖLJYVUOTO, VÄLITTÄJÄ JA MAGNETISMI

Kysymys: Mitä roolia fotonienergia esittää - jos mitään - öljyn puhdistamisessa Meksikonlahdelta?

Kirael: Fotonienergiaa leijuu koko näyttämön yllä suojelemassa matkaa, mutta se ei ole tämän enempää mukana siinä. Fotonienergia voisi imeä öljyn, aivan kuin se voisi imeä veden kehostanne, mutta se ei tee sitä, koska se ei voi tehdä mitään, mitä ei pitäisi tehdä tällä kolmannen ulottuvuuden matkalla. Teidän on opittava oppituntinne. Tähän öljyvuotoon sisältyy opintosuunnitelma. BP:n ihmiset voisivat sulkea öljyn tänään. He kaikki tietävät, miten se tehdään, mutta he eivät tee sitä, koska panoksena on suuri määrä rahaa. Kyse on vain rahasta. Kaikki uutiset keskittyvät tähän öljyvuotoon, silloin kun rahaa siirretään. Heti kun rahat on siirretty, öljyvuoto korjataan taianomaisesti.

Teidän on saatava poliitikkonne toimimaan. Muuten öljy on edelleen valtanne polttopiste. Kolmas ulottuvuus perustuu öljyn käyttöön eikä teille kerrota koko tarinaa. Öljy-yhtiöt saavat miljardeja dollareita veroluottoja ja se raha menee suoraan poliitikkojenne taskuun. Etsikää yksi poliitikko, joka puolustaa siirtymistä öljystä johonkin parempaan ja tukekaa häntä. Öljy on vain yksi naamio kapitalisteille, jotka pyörittävät koko show'ta.

Kysymys: Voisitko antaa meille lintuperspektiivin siitä, miten välittäjä ratsastaa fotoniaallolla neljänteen ulottuvuuteen ja takaisin?

Kirael: Välittäjäni menee unitilassa ulos, kerää fotonienergiahiukkasia ja käyttää niitä kuin lumilautaa. Hän nousee tuolle "lumilaudalle" ja on poissa. Hän menee tuohon fotoniaaltoon ja neljänteen ulottuvuuteen kahdessa sekunnissa.

Kysymys: Vesi joka on fotoneilla muunnettua, tasapainottaa solun polariteetin. Toisin sanoen, vesi on valoa ja solut hengittävät vettä. Solutietoisuus muuttuu puumerkkisolun muunnetulla ohjelmalla ja saa pääsyn säteilevän terveyden ja syvällisen valaistumisprosessin suunnitelmaan. Uskon, että magneettinen fotonienergia sisältää avaimen nuortumiseen ja tämä käytännön vesisovellus voi avata matkan, jotta ihmiset voivat vahvistaa valomäärää kehossaan. Tukekaa työtäni viisaudellanne ja opastuksellanne.

Kirael: Silloin kun fotonihiukkanen magnetisoidaan, se etsii seuraavan magnetisoidun fotonin, muttei löydä, koska sen on magnetisoitava seuraava hiukkanen itse. Sinun on määriteltävä, miten magnetisoidaan tämä hiukkanen ja saadaan se riittävän täyteen, jotta se menee seuraavaan hiukkaseen ja sitä seuraavaan jne. Fotonihiukkaset syöttävät aina eteen- ja taaksepäin, ja kun fotonihiukkanen magnetisoidaan, sen voima vahvistuu noin nelinkertaiseksi ja se ylittää kaiken, mitä voitte mitata täällä. Sinun on opittava mittaamaan fotonienergiaa ja sitten saamaan tämä yksi hiukkanen riittävän täyteen seuraavan hiukkasen sytyttämiseksi. Sitten kun opit tekemään kummankin prosessin, sinun on mitattava ensimmäistä ja toista hiukkasta edestakaisin neljä kertaa. Mieti sitä hetken.

Kysymys: Silloin kun sytytämme fotonienergian puumerkkisoluparannuksessa, luoko se magneettienergiaa?

Kirael: Jos haluaisitte laittaa magneettivoimavärähtelyä fotonienergiaan, teidän täytyisi katsoa käpylisäkkeen pikkutaitteiden väliin. Vain tämän kerron teille. Keksitte sen sieltä.

ILMENTÄMINEN JA GALAKTISET OLENNOT

Kysymys: Onko tietoisen luomisen kymmenellä periaatteella vaikutusta fotonienergiaan, mikä saa aikaan ilmentämisen taikakaavan?

Kirael: Kyllä. Tietoisen luomisen kymmenen taianomaista periaatetta tuli olemaan 30.000 vuotta ennen Lemuriaa, noin 90.000 vuotta sitten. Fotonienergia on punottu kymmeneen periaatteeseen. Fotoneita itse asiassa räjähtää periaatteista, jos osaatte opettaa niitä punoutumaan yhteen fotonienergian kanssa. Tämä prosessi vaatii vähän keskittymistä. Periaatteissa - totuus, luottamus, intohimo, selkeys, viestintä, loppuunsaattaminen, rukous, mietiskely, unitilan ohjelmointi ja periajattelu - on ainakin kymmenen matkaa, joita voidaan opettaa, ja voitte kertoa ne kymmenellä. Voitte opettaa kymmentä periaatetta koko päivän 200 seuraavaa päivää ja sitten kun alatte alusta, teillä on vain uusi materiaali. Jos opetatte periaatteiden kutomista fotonienergiaan, jokaisen oppilaan on sitouduttava 100%:sti. Ja kurssin lopussa oppilaat pystyvät ilmentämään välittömästi.

Kysymys: Mihin muuhun kuin parantamiseen voimme käyttää fotonienergiaa tässä ulottuvuudessa?

Kirael: Tällä hetkellä fotonienergiaa voidaan käyttää vain parantamiseen. Fotoni ovat ilmaisia kaikille, mutta on tiedettävä, miten käyttää sitä päävoimalähteenä eikä sitä tapahdu ennen neljättä valoa. Fotonien käyttö merkitsee loppua fossiilisille polttoaineille ja se muuttaa kaiken maailmassa.

Kysymys: Mihin galaktiset sivilisaatiot käyttävät voimana fotonienergiaa ja mitä tapahtuu valon ja äänen nopeudelle fotonien ollessa voimalähteenä?

Kirael: Galaktiset sivilisaatiot käyttävät fotonienergiaa kaikkeen. He ovat siinä. Heidän ei tarvitse kanavoida tai valjastaa sitä tai mitään vastaavaa. He hengittävät sitä ja käyttävät kaikkeen. Fotonienergia on kuin oma lähteensä. Se on mittaamaton. Viekää fotonienergia viiden mailin päähän pöydälle ja lähettäkää itsenne takaisin ja juuri samalla hetkellä fotonienergia on siellä, missä te olette. Sitä on fotonienergiaa elävimmillään.

Fotonienergian ollessa vallitseva voimalähde neljännessä valossa, valon ja äänen nopeus on toisella tasolla. Fotonivoima tekee teille mahdolliseksi äänen käyttämisen yhteyden ottamiseksi rakkauden ja valon luojavoimaan. Kontakti muodostetaan äänestä ja valosta fotonienergian avulla. Silloin kun pääsette kohtaan, missä ymmärrätte samanaikaisesti kaikkea, mitä tapahtuu sisällänne ja ympärillänne, saatte energiaräjähdyksen, mitä voidaan etsiä sen taianomaisten ääni- ja valoenergioiden avulla aina, kun tarvitsette sitä.

FOTONIENERGIAN TULEVAISUUS

Kysymys: Miten vaihtaminen fotonienergiaan tapahtuu?

Kirael: Ensin, kun olette vielä kolmannessa ulottuvuudessa, noin sormenlevyinen ja -muotoinen fotonikapseli laitetaan uuniin, jääkaappiin, autoon jne. Kun fotonienergiaa käytetään, kapseli laitetaan uuniin kuumentavan elementin viereen. Se vetää fotoneja uuniin lämmittämään sen. Fotonienergiaa laitetaan jääkaapin käämeihin tekemään kylmyyttä. Sen parissa tiedemiehenne työskentelevät nyt. Kukaan ei usko minua, mutta sitä tapahtuu.

Sitten kun pääsette neljänteen valoon, teillä ei ole jääkaappia, uunia jne. Teillä on vielä noin neljä, viisi vuotta, ennen kuin pääsette neljänteen valoon.

Kysymys: Ovatko uusimmat tietokoneet ja uusi iPad jo ohjelmoitu toimimaan fotonienergialla?

Kirael: Kyllä. Steve Jobs tietää, mitä tekee laittaessaan tarjolle vähän kerrallaan. iPadit joita tulee viimeisimmän version jälkeen, ovat upeita. Olette noin kahden sukupolven päässä fotonienergian käyttämisestä ainoana voimalähteenä tietokoneissanne, mutta kaikki tänä päivänä tehdyt tietokoneet pystyvät sopeutumaan, koska ne on jo ohjelmoitu käyttämään fotonienergiaa.

LOPPUTOTEAMUS

Fotoni on tulevaisuuden aalto - tarkoituksetonta sanaleikkiä. Se on ns. pelastuksenne. Voitte käyttää nyt fotonienergiaa visualisoimalla ja tarkoituksella parantaa itseänne ja muita. Hengittäkää sitä sisään mahdollisimman usein. Ottakaa aikaa kehonne parantamiseksi fotonienergialla. Ette tule katumaan.

Hyvää illan jatkoa.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >