HomeViestejäAilia Mira1.9.2022 - Ylösnousemuspäivitys - paljastuminen

1.9.2022 - Ylösnousemuspäivitys - paljastuminen

YLÖSNOUSEMUSPÄIVITYS – PALJASTUMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ailia Mira (expectwonderful.com)
1.9.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jumalaiset sielut, tervehdimme teitä rakkaudessa.

Maailmanne energiat ovat lisääntyvästi korkeammissa harmonioissa. Tämä kohotettu ilmaisu syntyy, kun planeettakenttä nousee ja nostaa myös elämän maan päällä, joka on alkanut resonoida näiden sisäisen valon ja laajentumisen korkeampien nopeuksien kanssa.

Useammat ja useammat ihmiset löytävät sisäisen virtauksensa. Tunteensa jumalaisesta ajoituksesta ja jumalaisesta järjestyksestä, joka on sisällä ja voi opastaa heitä täsmällisesti ja selkeästi elämässä.

Hyvin monet ihmiset ovat heräämässä tähän ja oivaltamassa, ettei heidän tarvitse enää puskea itseään tai marssia niiden ajatusten tai ihanteiden mukaan, joita joku muu on antanut heille. He oivaltavat, että totuus on sisällä ja heidän omassa sisäisessä virtauksessaan. Miten tahansa he tietävät tämän tai tulkitsevat tämän, se on luotettavaa ja siihen voi uskoa. Hyvin paljon tästä on muuttunut vain muutaman viime kuukauden aikana! Kun auringon toiminta ja galaktiset ryhmittymiset antoivat koodattuja valovirtoja, korostaen sielun virtausta sisällä ja avaten valmiuden tähän kääntymiseen totuutta kohti.

Ihmisperheessä tapahtuu voimakasta syventymistä, kun yhteys Maahan ja nämä korkeammat valokentät, joita on nyt läsnä, alkavat toimia ykseydessä, tullen uuden maailman perustaksi.

Impulssina samasta ykseydestä, he hyötyvät tietämättään näiden energioiden voimistumisesta, joita on nyt läsnä maan päällä ja ihmiskunnassa kokonaisuutena. Kaikki ihmiset eivät ole hereillä, mutta hyvin paljon lisää on tullut "linjoille" toukokuun pimennysjakson jälkeen. Niin monia, että elokuun puolivälissä valtava sykli on saatettu loppuun, kollektiivin korkeampi valonopeus on vakiinnutettu, ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia löytää aito sinä, ikuinen sinä, täysivaltainen ykseys todellisena itsenä, tässä.

Olette nyt siirtymässä upeaan aikaan, jossa henkilökohtainen heijastus ja sisäinen kasvu voi olla merkittävää, luovaa, vapauttavaa ja elämää muuttavaa. Sisäinen virtauksenne opastaa teitä enemmän ja enemmän tavoilla, jotka voivat näyttää teille hyvin selkeästi niiden toimien kautta, joihin inspiroidutte ryhtymään, ja olemistavoilla jotka tuntuvat aidoilta, vilpittömiltä ja totuudenmukaisilta, miten ollaan aito sinä (ikuinen itse) tässä.

Tulevat kuukaudet tuovat valtavaa muutosta. Jos ette ole suuntautuneet tähän sisäiseen tietämis- ja selkeysvirtaukseen, on taipumusta olla vähemmän päättämätön ja tuntea se tuska ja kamppailu, kun mentaalikehonne juoksee ympäriinsä yrittäen löytää tuttuja maamerkkejä.

Niitä ei ole.

Vanhat tavat on saatettu loppuun. Uudet energiarakenteet ovat paikoillaan, ja uuden elämän perusperusta maan päällä on tässä.

Nyt on aika syventyä sisäisiin harjoituksiinne ja päivittäisiin menetelmiinne olla keskittynyt, tyyni, yhdistynyt ja tietoinen omasta tietämisestänne. Nyt on se aika, opettaa mielellenne, miten antaudutaan ja ollaan sydämenne ja jumalaisen identiteettinne palveluksessa.

Nyt on se aika, kutsua jumalaista tahtoa ja avautua sille, antaen nostaa itsenne sielupohjaiseksi ruumiillistumaksi. Luottaen todellisena itsenänne olemiseen iloiseen täyttymykseen tässä.

Jokaisella teistä on sisällään valtavia, moniulotteisia yhteyksiä, jolla on merkitystä nyt. Jotka tulevat esiin ruumiillistumassanne ja joita säteilette kollektiivikokemukseen, informoiden elämää maan päällä siitä ainutlaatuisesta ja oleellisesta sukulinjasta käsin, joka on oma laajempi ilmaisunne. Nämä muutokset tapahtuvat luonnollisesti, ilman tietoisen ponnistelun taakkaa tai itsensä parantamisen painoa. Ne tapahtuvat, koska ne ovat sisällänne, suuremmassa itsessänne, ja kun sallitte ruumiillistumanne kohota ja laajentua, täydempiä harmonioita voidaan integroida, ruumiillistaa ja sitten säteillä itsestänne, jatkuvasti.

Tällä hetkellä tulee kommunikointikerroksia omasta laajemmasta kokonaisuudestanne ja informoi ja myötävaikuttaa uuteen maailmaan. Ne persoonallisuutenne aspektit, jotka eivät ole harmoniassa paljastuvan tulevaisuutenne kanssa, sivuutetaan suunnattomalla olemuksellanne. Saatatte kokea tämän epävarmuuden tunteena siitä, kuka olette. Jos tämä tapahtuu teille, älkää luovuttako. Tietäkää, että asiat menevät järjestykseen ja pian niissä on tolkkua.

Ottakaa aikaa sallia sen, mitä alatte ymmärtää, tulla yhtenäiseksi/johdonmukaiseksi ja tietoiseksi tietämiseksi.

Rakkaat, herääminen on hyvin paljon vähentämisen polku, ja aika jossa olette nyt, on tosiaankin välitila-aikaa. Vanha aika on valmis, ja uusi aika ilmestyy esiin. Maa ylösnousee. Antakaa Maan kannatella teitä ja tukea teitä. Antakaa sen ravita teidät ja opastaa teitä.

Hengittäkää luontaiseen kuulumiseenne (johonkin), ja tuntekaa yltäkylläisyytenne. Tietäkää, miten rikas elämänne on. Kutsukaa valoa luoksenne ja ladatkaa kenttäänne kultaista energiaa. Tuntekaa kehonne tulevan maadoittuneeksi ja tyyneksi. Keskittyneeksi ja säteileväksi.

Tehkää rauha tämän ajan kanssa.

Astutte ruumiillistuneena olemisen "raja-alueelle". Muutos on tämän elämänkokemuksen ja tämän ajan luonne. Avautukaa tuntemattomalle ja sallikaa sen olla. Toivottakaa elämä tervetulleeksi sellaisena, kuin se tulee, ja suuntautukaa jatkuvasti olemuksenne keskukseen, sydämeen ja siihen sisäiseen valovirtaukseen, joka on Lähteenne.

Muistakaa … on luonnollista hyväksyä itsenne täysin sellaisena, kuin olette. Olla tässä suoraan, ilman suodattimia tai estoja, kunnioittaen totuuttanne.

Kun ilmaisette itseänne avoimesti, vilpittömästi, ollen se "sinä", joka olette, kun tunnette olevanne vapaa ja tuettu, löydätte radikaalisti erilaisen elämän kuin menneisyyden elämä.

Lajinne muuttuu. Siirrytte täysin uuteen ilmaisuun. Jos ette ole siinä vielä, huomaatte joskus pian, että te ette enää luovu täysivaltaisuudestanne voidaksenne saada rakkautta tai vahvistusta tai miellyttää muita. Itse asiassa, se ei edes juolahtaisi mieleenne, koska on hyvin luonnollista tuntea olevansa rakastettu, tuettu, kuuluva (johonkin) ja tietää, että olette kokonainen ja että teillä on merkitystä sellaisena, kuin olette.

Tämä on jumaluutenne takaisinsaaminen, mikä tapahtuu niin, kuin se voi, elämän joka tasolla maailmassanne. Vanhat olemistavat eivät toimi enää, joten ne jotka yrittävät edelleen saada huomionne tai kontrolloida muita saadakseen, mitä tarvitsevat, huomaavat, että vaadittavat ponnistelut ja saatavat tulokset eivät ole enää, mitä ennen. Jumaluutta ei kielletä.

Luota sisäiseen tietämiseesi.

Luota merkittävyyteesi.

Toivota tervetulleeksi se, mitä tulee.

Usko elämään.

Näin ehdotamme teitä pelaamaan nyt. Harjoittakaa näitä olemistapoja. Avautukaa täydelle olemuksellenne ja kutsukaa sitä, minkä tunnette palvelevan teitä. Pyytäkää rohkeutta, selkeyttä, vahvuutta ja tukea. Pyytäkää iloisia hetkiä ja ottakaa aikaa tuntea luontaisen kuulumisenne (johonkin) kauneus.

Olette tässä tarkoituksella.

Sielunne valitsi olla tässä nyt ja opastaa teitä, aina.

Vaalikaa tuota sisäistä yhteyttä. Avautukaa ilolle ja syvälle mielihyvän tunteelle. Huomatkaa hetket, jolloin elämänne tuntuu oikealta ja totuudenmukaiselta teille – nauttikaa noista hetkistä. Odottakaa niiden laajentuvan ja sen ilon ja tietämisen tunteen, joka teillä on, kasvavan jatkuvasti. Uskaltakaa uskoa, että se mitä tulee esiin, palvelee teitä ja palvelee elämää. Että kaikki liikkuu yhtenä, uusiin ilmaisumuotoihin.

Suuri herääminen on käynnissä. Tosiasiassa tämä on edennyt pitkän aikaa, mutta se kypsyy nyt ja sadonkorjuu alkaa! Tämä limittyy hyvin paljon vanhan kanssa, mikä taistelee pysyäkseen. Olkaa viisas tästä. Tunnistakaa se ja nähkää tämä selvästi, ja sitten valitkaa tarkoituksella, mihin haluatte kiinnittää huomionne.

Taisteletteko vanhaa vastaan, mikä on lähdössä? Vai seuraatteko sydäntänne? Ehdotamme, että kuuntelette tuota tietämisen sisäistä virtausta. Ja silloin kun olette epävarma, luottakaa, että teillä on selkeyttä, kun tarvitsette sitä. Muutos tuo monia ei-tietämisen hetkiä. Ystävystykää tämän kokemuksen kanssa.

Kääntykää uutta kohti, ja avautukaa sille, mikä haluaa tulla lävitsenne – olkaa "sinä", ilmaiskaa "sinuna" ja virratkaa maailmaan, tuoden esiin oman valtavuutenne taikuuden ja loiston, tässä.

Maa on kauniin monimuotoinen ja moniulotteinen. Hyvin monien olentojen sisätasot tulevat esiin paljastamista ja osallistumista varten, nyt.

Olet hyvin kaunis ja oleellinen osa tätä upeaa kokonaisuutta, joka olemme. Kiitos, että olet tässä nyt. Kiitos uskomattomasta ja kirkkaasta valostasi!

Jokaisessa hetkessä on mahdollisuus loistavaan riemuun.

Vaadi ilosi, tässä ja nyt.

Anna valosi säteillä.

Anna aidon sinun paljastua.

Asiat voivat muuttua nyt yhtäkkiä, rakkaat ystävät.

On uskomatonta ja jännittävää aikaa elää. Elätte nyt sen tuolla puolen, mikä tunnetaan. Sen tuolla puolen, mitä on ollut. Hyvin monia uusia asioita avautuu ja integroituu energeettisesti sisällänne, ja vielä lisää virtaa sisään ja nousee, mikä on vielä havaitsematta tai tietoisesti löytämättä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >