HomeViestejäAilia Mira16.6.2022 - Päivänseisausenergiat ja jatkuva laajentuminen

16.6.2022 - Päivänseisausenergiat ja jatkuva laajentuminen

PÄIVÄNSEISAUSENERGIAT JA JATKUVA LAAJENTUMINEN

AE Mikaelia ja kumppaneita kanavoinut Ailia Mira (expectwonderful.com)
16.6.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät.

Maan päällä eläminen nyt on laajentumiskokemus. Uusia valotaajuuksia, uusia malleja sille, mitä voidaan vastaanottaa havaintoina, ideoina ja kokemuksina, virtaa planeettakenttäänne ja on teidän käytettävissänne resonoinnin avulla.

Sisäiset valokentät laajenevat myös. Se tuo teidät suurempaan resonanssiin laajemman kokonaisuutenne, äärettömän valokentän, kanssa. Oma kenttänne avautuu, kun olette avoimemmassa suhteessa ruumiillistumiskokemukseenne.

Sisäinen parantuminen viitoittaa tietä helppoudelle ja ilolle tässä laajentumisessa.

Mitä enemmän pystytte päästämään irti rajoittavista ajatuksista, jotka koskevat itseänne, kokemuksianne ja tarinajuontanne, sitä enemmän sisäinen tilanne avautuu.

Ylösnousemus on kokemus, joka tapahtuu monilla tasoilla, ja maan päällä ja ihmiselämässä se tapahtuu monien eri inputienne kautta. Näin voitte avautua enemmälle monin tavoin.

Tuntekaa tietänne

Upea tapa elää nyt on sallia itsenne tuntea tietänne. Virittyä jokaisen hetken energiaan, päivänne jokaisen uuden osuuden alkaessa, ollessanne muiden kanssa, ollessanne jossain uudessa paikassa … Tuntekaa ja aistikaa läsnäolevaa energiaa. Olkaa selkeä aikomuksissanne. Tietäkää, millä on eniten merkitystä teille ja mitä haluatte olla, läsnäolona/olemuksena. Tuntekaa omaa läsnäoloanne ja virittäkää sitä, omaa energiakenttäänne, vastaavasti.

Sallikaa energianne kehittyä

Joskus sopivin tapa on pelkästään olla avoin. Virittyä omaan läsnäolokenttäänne ja pelkästään antaa itsenne tulla tietoiseksi – avoimena, lempenä ja uteliaana omasta tunnetilastanne. Energiastanne, tunteistanne, siitä mitä nousee … Kun avaudutte tälle ilman agendaa ja rakastavan valppaana, sallitte energian kehittyä. Ja kaikki energia, niin kuin kaikki muodot, siirtyy korkeampaan ilmaisuun, niin kuin se voi.

Avoin, rakastava huomionne edesauttaa energian kehittymistä. Tämä on hyvin suora ja progressiivinen tapa kehittää omaa elämänvirtaanne.

Se mikä on teidän, on tässä teitä varten

Jokaisella teistä on elämänvirta täällä maan päällä. Tyypillisesti se sisältää enemmän, kuin tiedostatte. Joka hetki voitte valita harmonian omaan laajempaan kokonaisuuteenne, ja silloin on yhtenäinen ja puhdas energia elämänvirrassanne. Joka hetki kun epäröitte, kunnioitatte itseänne vain vähän tai osittain, tai kiellätte sisäisen tietämisenne ja vilpittömät toiveenne, luodaan vaihtoehtoisia virtoja, sillä aidon ilmaisun polku on aina läsnä. Riippumatta siitä, koetteko sen vai ette, tunnetteko sen tai valitsetteko sen, se on silti siinä.

Tämän tuntevat intuitiivisesti hyvin monet, jotka aistivat – aivan oikein – että voitte aina saada OMAN ELÄMÄNNE. Se mikä on teidän, on täällä teitä varten. Asiat jotka kutsuvat teitä, rakkaat ystävät, ovat teidän ja voitte luottaa niihin ja toivottaa ne tervetulleeksi sisään.

Huomaatte ehkä, että teidän täytyy ryhtyä toimiin, oppia uskomaan itseenne enemmän, ajatella parempaa itsestänne, tai muita muutoksia voi olla osaa sitä, että sallitte oman todellisen elämänne muotoutua ja vastaanotatte sen. Mutta se annetaan – elämä joka on TEIDÄN ylennetty kokemuksenne. Teidän ylennetty läsnäolonne/olemuksenne. Ja sielu, suurempi itse, tönii teitä aina sitä kohti – uskomaan itseenne ja tähän ainoaan todelliseen tapaan olla SINÄ.

Tämä ei merkitse, että elämänne on ennalta määrätty. Mutta ne asiat jotka kutsuvat teitä koko elämänne aikana, valaisevat tietä ilmaisu- ja tilaisuuspolullenne läsnäolevassa hetkessä, avaavat teitä aina uusiin tapoihin tuntea itsenne, antaa ja olla maailmassa. Siis se on aina korkeamman valon polku.

Sielu etsii estottoman rakkauden ja ilmaisun kokemusta

Joskus sivuutatte nämä polut, koska ette nähneet niiden lahjoja ensisilmäyksellä. Ne tuntuvat pelottavilta tai liian uhkaavilta. Mutta hyvin usein, ystävät, teidät johdatetaan johonkin, mitä haluatte, ja tulette tietoiseksi tuota halusta ja sen mukana pelosta, että se on liian hyvää ollakseen totta. Nämä polut ovat tosiaankin arvokkaita, sillä ne ovat täällä auttamassa teitä tietämään, miten rakastettuja ja kauniita olette sellaisena, kuin olette.

Olemme aina hyvin innostuneita ja iloisia, kun sallitte itsenne nähdä, voitteko valita tuollaisen polun. Sillä tiedämme, että sadosta tulee mahtava ja tunne itsestänne laajenee tavoilla, jotka avaavat teidät enemmän TODELLISELLE ELÄMÄLLE, joka on täällä teitä kaikkia varten – yhteyden, ilon, elossaolemisen, rakkauden, vapauden, luovuuden, avoimuuden, virtauksen ja helppouden elämälle. Ja myös parantumisen, kasvun, suuremman ymmärryksen, myötätunnon ja lempeydentunteen koko elämän kauneudesta.

Olette puolivälissä ERITTÄIN suurta vuotta Maan historiassa!

Hengittäkää. Levätkää. Pysähtykää. Tarkistakaa tilanne usein sisältä. Tuntekaa, miten olette muuttuneet, mitä tarvitsette, mikä on valmis, mitä haluatte ja rakastatte eniten, missä ilonne on.

Tiedämme, että tunnette hyvin paljon muutosta tänä vuonna. Todella tunnustakaa tämä. Teissä jokaisessa on sisäinen tietäminen siitä, mitä tapahtuu energeettisesti, ja tietoisuudessa se on hurjan kaunista ja jännittävää. Luottakaa tähän ja sisäiseen tietämiseenne.

Tämä on kulminaatiovuosi, ja tuossa nousevassa energiassa ja tuossa kehittyvässä korkeamman valon virrassa teidät kirkastetaan ja kenttänne yhtenäisyys laajenee. Maailmanne johtaa tietä ja tukee ja ravitsee teitä. Energiat planeettakentästä virtaavat jokaiseen teistä, auttamaan teitä synkronoitumaan uusien potentiaalien kanssa ja sallimaan kehonne olla kotonaan. Tuntekaa turvaa ja olevanne osa laajempaa planeettaevoluutiota.

Kun annatte tämän tapahtua … kun annatte sisäisen yhteyden Maahan, kehoonne, omaan sieluitseenne tai suurempaan itseenne, johdattaa teitä, tiedätte, miten OLLAAN ja mitä tarvitsette tukemaan ja ravitsemaan itseänne, ja tämä tekee prosessin helpommaksi.

Sallikaa itsenne tuntea tuo viisaus, tuo älykkyys, joka on tässä aina kanssanne ja opastaa teitä.

Olkaa avoin näkemään itsenne uusin tavoin.

Tämän kesäkuun päivänseisaus on voimakas sisäinen valokokemus. Enemmän ja enemmän omat laajemmat harmonianne juurtuvat ruumiillistumaanne. Asettuvat asumaan ihmisenergiajärjestelmäänne ja sen myötä muuttavat kosmisen ja ihmis-DNA:nne ilmaisua. Kuten on aina ollut tarkoitus tämän elämän aikana, laajennutte korkeampaan valoon ja näin tunteenne itsestä, identiteettinne, muuttuu.

Tietoisuutenne muuttuu.

Silloin kun tunnette vähemmän ajattelua, vähemmän sisäistä dialogia, kun ette tunne, mitä pitäisi tehdä tai sanoa … ja myös kun on voimakasta väsymystä tai tarvetta päästää irti tietämättä oikein mistä, pyytäkää tietämistä. Pyytäkää kaikkea sitä, mitä olette, valaisemaan tietä. Tekemään selväksi, onko jotain, mitä teidän pitäisi tehdä edistämään tätä ykseyden, totuuden ja pyhyyden evoluutiokokemusta, tullessanne olemaan oma TOTUUTENNE.

Tietoisuutenne muuttuu ja tavanomaiset ajatusmallit jotka olivat ennen osa elämäänne, voivat alkaa hiljentyä, kun kehitytte korkeampaan tietoisuuteen. Kun nukutte ja kun olette rauhassa sallien virtauksen, resonoitte kentän kanssa, joka on valtava, rauhallinen, rakastava ja tyyni. Tämä muuttaa elämän – se muuttaa tietoisuutenne.

Siirrytte hyvin kirkastavaan/selkeyttävään aikaan

Energiat päivänseisauksesta elokuuhun ovat laajentavia ja lisäävät selkeyskokemusta. Jokainen ihminen valitsee hyvin syvällä tasolla, mitä hän edustaa/kannattaa, miten hän haluaa osallistua. Kunnioittakaa kaikkia valintoja, ja erityisesti tuntekaa, mitä haluatte eniten omassa elämänkokemuksessanne, ja keskittykää siihen. Kunnioittakaa muiden täysivaltaisuutta. Antakaa ihmisille tilaa tehdä omat valintansa. Kunnioittakaa ääretöntä elämää kaikissa elämänmuodoissa ja luottakaa siihen. Olkaa rauhassa ja ajatelkaa korkeita ajatuksia muista! Uskokaa itseenne ja kaikkiin muihin.

Teille on tukea täällä mittaamattomasti!

Olemme täällä kanssanne aina, sillä olemme yhtä ja roolimme on olla täällä tukemassa teitä, kannustamassa teitä ja jakamassa kanssanne, ja nautimme erittäin paljon, kun juhlimme kanssanne tätä laajempaa tietämistä, joka nousee nyt monien teidän sisällä.

Suuren ilon kera puhumme teille tänään.

Jos haluatte meidän auttavan jossain, pyytäkää. Sanomme tämän usein ja tarkoitamme sitä – opettelette edelleen kanssaluomaan laajemman kokonaisuuden kanssa. Siihen elämään olette matkalla! Hyväksykää se nyt. Pyytäkää lisää, ja alkakaa kommunikoida usein, jopa päivittäin, oman jumalaisen itsenne kanssa.

Ei ole mitään tärkeämpää tai kauniimpaa, kuin tulla harmoniaan ja tietoiseen yhteyteen koko olemuksenne kanssa.

Rakastamme teitä hyvin paljon!

Olemme valmiita.

Olen arkkienkeli Mikael, Säteilevän valon neuvoston kera.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >