HomeViestejäAilia Mira23.2.2024 - Hyvältä tuntumisen uusi kriteeri

23.2.2024 - Hyvältä tuntumisen uusi kriteeri

HYVÄLTÄ TUNTUMISEN UUSI KRITEERI

Andromedalaista korkeaa neuvostoa kanavoinut Ailia Mira (expectwonderful.com)
23.2.2024
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jumalaiset sielut,

meille on ilo olla nyt kanssanne ja puhua omasta perspektiivistämme siitä, mitä te koette tällä hetkellä ja miten osallistutte tähän lisääntyvän energian aikaan ja ruumiillistuneen läsnäolonne laajentumiseen.

Ensinnäkin haluamme ylistää teitä ja kaikkea, mitä sallitte. Silloin kun tuleva energia on hyvin voimakasta – kuten on ollut tällä viikolla – usein kadotatte vähän näkyvistä isomman kuvan ja sen, miten pitkälle olette tulleet. Muistutamme teitä nyt tästä, ja kerromme, että näemme uskomatonta valoa ja selkeyttä kentissänne, ja on helpompaa ja helpompaa ilmaista täydemmin harmonista eheyttänne ja se säteilee ruumiillistuneesta muodostanne. Olette myös paljon valaistumpi, kuin usein oivallatte.

Näemme Maan kokonaisuutena tulevan paljon kirkkaammaksi ja selkeämmäksi. Tiedostatte, että monia kaoottisia energioita tapahtuu tavoilla, jotka tuovat alempia taajuusmalleja valoon. Muistakaa, että se on vain sitä – alempien taajuusmallien tulemista valoon. Kaiken täytyy sallia saada valoa. Tulla valaistuksi. Muistakaa, että valo tekee suuren osan raskaasta työstä tässä. Sillä tässä valaisemisessa voi tapahtua aktivoitumista ja kohoamista. Valaisemisen avulla ”sytytetään” korkeampi potentiaali.

Läsnäolonne on avain tämän tapahtumiseen maailmassa nyt, ja ylistämme/juhlistamme tätäkin ja kehotamme teitä tekemään samoin. Voisitte joka päivä kiittää jumalaista itseänne ja henkistä tukitiimiänne olemisesta kanssanne ja tuntea hetken iloa sen tietämisestä, että teitä rakastetaan kovasti, teidät nähdään, teitä tuetaan ja teidän seurananne ollaan. Koko ajan. Ympärillänne on rakastavia energiakenttiä, ja hyvin monet valo-olennot huolehtivat teistä ja tukevat teitä.

Ja muistamalla tämän voimaannutatte sitä lisää. Ja itseänne. Voimaannutatte itseänne avautumalla tälle valtavalle, äärettömälle ei-fyysiselle valolle, joka on Lähteenne. Ja kun avaudutte tälle, täytytte rakkaudella, valolla, rauhalla, ilolla, harmonialla, hiljaisuudella – jumaluutenne kaikkia ominaisuuksia lähetetään teille toistuvasti. Ja ne alkavat vaikuttaa enemmän ja enemmän sisällänne, juurtua ja integroitua fyysiseen muotoonne. Muuttaen sitä, miten tuo muoto ilmaisee, ja ruokkien ylösnousemustanne.

Näemme teidän myös tiedostavan, että te ette pysty tekemään asioita jokapäiväisessä elämässänne niin kuin ennen. Huomaatte, että teistä tuntuu vähemmän tuotteliaalta, ja näemme, että joskus voitte antaa sen olla, mitä on, koska suoraan sanottuna, ette voi tehdä muuta, ottaen huomioon miltä teistä tuntuu. Kannustamme teitä, ystävät – ja olemme ystäviä hyvin monien teidän kanssa ja se on tervetullutta teiltä kaikilta. Kannustamme teitä tietämään, että te teette itse asiassa hyvin paljon, millä on suurta arvoa. Se ei ole vain samanlaisia asioita, joita ennen teitte, eikä kyse ole enää kovin paljon ulkoisesta toiminnasta ja kiireisyydestä.

Sen arvo on valtava, mitä teette joka päivä sallimalla tämän sisäisen evoluution ja transformaation – ja joka yö nukkuessanne. Ottakaa tämä sydämeenne ja tuntekaa totuus siinä, mitä jaamme tässä. Tiedätte sisällänne tämän todeksi – ette kuitenkaan aina ajattele sitä, kun kuljette päivänne läpi. Teillä on edelleen taipumusta tuoda päiväänne odotuksia itsestänne, jotka perustuvat vanhoihin olemistapoihin. Tapoihin joista on tulossa vanhentuneita.

Jumalainen itsenne, todellinen itsenne, ikuinen monadiolemuksenne, jota ehkä kutsutte sieluksi, tai ”minä olen” -olemukseksi – sanoilla ei ole merkitystä – tämä valtava eheä ja laajentuva ikuinen valokenttä joka on SINÄ, kommunikoi aina kanssanne, valaa koko olemukseenne henkeä ja myös opastaa teitä isoissa ja pienissä asioissa. Voitte tietää, mitä opastusta saatte, yksinkertaisesti tunnustelemalla, mikä tuntuu oikealta teille. Voitte luottaa, että jumalainen itsenne valaa teihin selkeyttä, ja kun jokin tuntuu oikealta teille, voitte luottaa siihen, valita sen ja tietää, että jos valitsette sen, elämänne soljuu ja asiat loksahtelevat paikoilleen. Korkeampi järjestely sallitaan, kun viritytte ja toimitte tällä tavalla.

Se on näin yksinkertaista.

Uskaltakaa uskoa siihen, mikä antaa teille helppoutta. Siihen mikä on linjassa sen kanssa, miltä teistä tuntuu hetkestä toiseen. Uskaltakaa rakastaa itseänne anteliaasti ja tuntea itsenne arvokkaaksi ja merkittäväksi, vaikka elintapanne näyttäisivät hyvin erilaisilta kuin ne kriteerit, joita teillä ennen oli siihen, että tuntisitte päivänne hyviksi. Opetelkaa uusi kriteeri jokaisen hetken tärkeyden arvioimiseen ja näkemiseen. Uskaltakaa pitää kriteerinänne halukkuutta olla uskollinen itsellenne. Tuntea, mikä on harmonista teille, ja olla linjassa sen kanssa, mikä tuntuu oikealta.

Aito, todellinen ilmaisunne ja sen valitseminen, mikä tuntuu oikealta, voimaannuttaa kaikkea. Alkakaa käyttää tätä tapananne arvioida, miten päivä on mennyt. Tunnetteko sisäistä rauhaa ja harmoniaa? Silloin olette saaneet suoritettua kaiken! Tuntuuko teistä keskittyneeltä ja yhdistyneeltä itseenne? Kuunteletteko kehoanne ja annatte sille lepoa, vettä, liikettä, raitista ilmaa ja mitä tahansa muuta, mitä tunnette sen tarvitsevan? Onko teille yksinkertaisia ilon ja nautinnon hetkiä? Nämä ovat kaikki upeita tapoja arvioida, miten elämänne menee, ja ennen kaikkea sitä, huolehditteko itsestänne aikomuksena olla uskollinen itsellenne. Sitten tietäkää, että onnistutte kaikessa, mitä tulitte tänne kokemaan, luomaan ja edesauttamaan.

Tiedämme, että tulevat energiat ja ne vaatimukset mitä kaikki tämä asettaa teille, voivat tuntua toisinaan ylivoimaisilta, ja myös että sitä on tapahtunut niin kauan, että joskus haluaisitte vain tauon. Siis pyytäkää sitä. Jos tarvitsette sitä, kertokaa jumalaiselle itsellenne, että tarvitsette tauon, vapaayön, aikaa levätä ja järjestäytyä uudelleen, ja jumalainen itsenne valaa teihin energioita ja informaatiota tukemaan teitä palataksenne takaisin keskukseen ja yhdistyäksenne jälleen syvään sisäiseen tietämiseenne siitä, miten kaunis ja kallisarvoinen tämä elämä on ja miksi valitsitte olla täällä.

Tulitte tänne sitä valtavaa laajentumista varten, jonka tiesitte olevan osa kokemustanne. Tulitte tänne antamaan avokätisesti itsestänne, energeettisesti, antamaan oman energianne energia- ja harmoniasekoitukseen täällä maan päällä, ja tiesitte, että olisitte hyvin virkistynyt ja inspiroitunut saadessanne kokea tämän siirtymän kolmannesta ulottuvuudesta viidenteen ulottuvuuteen ja sen yli. Nähdä, millaista se oli tämän kokemuksen sisältä katsottuna.

Sinä, uskomaton sielu, olet tiennäyttäjä ja maailman sillanrakentaja. Olet kallisarvoinen valo-olento, joka oli halukas tulemaan tähän peliin ja esittämään osasi sen ilon ja kokemuksen vuoksi, mitä se antaisi sinulle. Pidä tämä lähellä sydäntäsi ja elävänä tietoisuudessasi.

Teet sitä! Tulet siksi korkeamman ulottuvuuden olennoksi, jollaiseksi tulit tänne kehittymään, ollen fyysisessä muodossa. Sinusta tulee ylösnoussut mestari. Ja jotkut teistä? Teette sen JÄLLEEN. Olette tehneet sen aiemmin muilla planeetoilla, muissa ulottuvuuksissa, ja sisäisen tietämisen jakaminen läsnäolonanne niiden kanssa, jotka tekevät tämän ensimmäistä kertaa, säteilemällä ja lähettämällä värähtelynä sen, mitä tiedätte, tekee siitä muille selkeämpää intuitiivisesti.

Te kaikki annatte kauniita ja relevantteja energioita tähän kollektiiviseen kokemukseen. Arvostakaa itseänne. Arvostakaa toisianne. Uskokaa siihen kirkkauteen ja laajentumiseen, mitä teistä on tulossa ja mitä luotte. Ja tietäkää, että teillä on monia faneja ja ystäviä, jotka kannustavat teitä eteenpäin ja joita inspiroi ja koskettaa se rohkeus ja avoimuus, jolla elätte.

Olemme täällä teitä varten ja teidän kanssanne. Olemme Andromedalainen korkea neuvosto. Rakastamme saada tämän tilaisuuden puhua kanssanne ja jakaa, miten näemme ruumiillistuneen olemuksenne ja ylistämme sitä.

Toivottavasti tunnette sen suunnattoman rakkauden ja ilon, jota säteilemme teihin tällä hetkellä. Lähetämme sitä teille. Sulkekaa silmänne, ja jos haluatte, avautukaa vastaanottamaan tämä nyt, ja jos haluatte, käyttäkää sitä muodostaaksenne syvemmän ja henkilökohtaisemman yhteyden kanssamme. 

Sitten tietäkää aina, että olemme tässä kanssanne, ja pyytäkää meiltä mitä tahansa, mitä tarvitsette, ja teemme kaiken voitavamme auttaaksemme. Kiitos, että otitte aikaa yhdistyä kanssamme.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >