HomeViestejäAilia Mira20.7.2023 - Uusi oktaavi, tähtilapset ja voittamaton muutos

20.7.2023 - Uusi oktaavi, tähtilapset ja voittamaton muutos

UUSI OKTAAVI, TÄHTILAPSET JA VOITTAMATON MUUTOS

Säteilevän valon neuvostoa kanavoinut Ailia Mira (expectwonderful.com)
20.7.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Jumalaiset ystävät,

valo sisällänne kasvaa ja kasvaa, ja kun niin tapahtuu, nousette uudelle ilmaisu- ja kokemustasolle. Sisäinen valonne resonoi korkeampiin olemassaolotasoihin kuin aiemmin, ja tämä transformoi sen, mitä merkitsee olla ihminen.

Kun sallitte tämän ja sallitte havaintojenne avautua uusille olemassaolotasoille, tunnette ja tiedätte elämän uusilla tavoilla. Kun näette elämän uusin silmin, tunnistaen jumaluuden kaikessa, teette kaikesta uutta.

Tämä on täysin luonnollinen prosessi, joka voi tuntua hyvin armolliselta ja vaivattomalta teille. Saatatte tarvita enemmän lepoa tai aikaa, jolloin "irrotatte töpselin", voidaksenne toteuttaa monet muutokset fyysiseen, tunne-, mentaali- ja henkikehoonne, mutta ei ole mitään puskemista tai pyrkimystä tai yritystä saada sitä tapahtumaan. Vastaanotatte tämän kohottavan kokemuksen sisältä, koska resonanssinne korkeamman valon kanssa lisääntyy.

Kun meditoitte, kun kutsutte jumalaista itseänne ja olette yhteydessä siihen, täytätte ihmisenergiajärjestelmäänne enemmän ja enemmän korkeataajuisella energialla ja valolla. Ja tämä muuttaa energiasekoituksenne. Se nostaa kenttänne yleistaajuuden uuteen ilmaisuoktaaviin.

Tunnette usein tämän, silloin kun teistä tuntuu erittäin hyvältä, kun tunnette olevanne hyvin auki ja tunnette valtavaa vapautta ja iloa. Mutta ette vielä pidä sitä pysyvästi. Tämä muuttuu, kun energianne vakiintuu ja virittymisenne korkeampaan valoon on valmis.

Jumalainen itsenne työskentelee nyt kanssanne auttaakseen. Omat enkelinne ja oppaanne ovat kanssanne ja ympäröivät teidät valolla ja täyttävät teitä sillä, mikä palvelee teitä ja mikä voi auttaa ja tukea teitä olemaan, kuka todella olette, täällä/tässä.

Sisäinen valo johtaa tietä. Jos viritytte tuohon sisäiseen tietämiseen ... Jos sallitte itsenne uskoa itseenne, uskoa luontaiseen viisauteenne, oman ylisielunne ja suuremman kokonaisuutenne korkeampaan valoon, voitte antaa noiden energioiden täyttää teidät ja transformoida ruumiillistumanne.

Ihmisiä ei enää synny kolmannen ulottuvuuden taajuuksiin. Heitä syntyy nyt uuden oktaavin alemmille tasoille, ja kun Maa laajentuu lisää, uusia lapsia tulee vastaavasti uusiin taajuuksiin. Maa on uudessa luomisessa, ja kun kehonne (teidän jotka synnytätte nyt uusia lapsia) pystyy sisältämään korkeampaa valoa, lapsenne – uudet tähtilapset – tulevat uudessa oktaavissa. He eivät ole koskaan tunteneet erillisyyttä. (Hymy)

Ja tämän muutoksen myötä, kollektiivisia energioita täytetään puhtaalla, positiivisella, korkeammalla valolla, jota on jumalaisessa tietämisessä. Tämä on Kristustietoisuus, tietoisuus joka tietää jumalaisen, todellisen luontonne todeksi ja luonnolliseksi ... ja siksi, kuka olette.

Uusia tähtilapsia syntyy tuohon energiaan kehon kera, joka on korkeammassa valossa planeetan kanssa, ja se laajenee pidemmälle ja pidemmälle uusiin taajuuksiin.

Tätä transformaatiota ei voi pysäyttää nyt, sillä uudet lapset, uudet tähtilapset, joita syntyy, tulevat uudelle tasolle ja heidän läsnäolonsa kallistaa kollektiivitietoisuuden tasapainon.

Heidän pienistä kehoistaan, jotka tarvitsevat hyvin monin tavoin vanhempien ja rakkaiden apua selviytyäkseen ja kasvaakseen, tulee kenttä, joka säteilee suurinta ja voimakasta jumalaista valoa ja rakkautta.

Kuvitelkaa se. Kuten aiemmin, silloin kun Kristus tuli Maahan, pienet lapset jotka syntyvät erilaisiin kehoihin – uusiin uuden luomisen uudessa oktaavissa – nostavat koko maailman uuteen luomiseen. Heitä tulee tänne nyt, täydessä tietämisessä ja suuren rakkauden kera teitä kaikkia kohtaan.

Juhlikaa näitä uusia vauvoja! Juhlikaa uuden luomisen tulemista kodiksi uusille tähtilapsille, jotka ovat aina eläneet jumalaisessa tietämisessä. Aina tienneet jumalaisen, todellisen luontonsa. He herättävät monia ja kohottavat kaikkia.

Miten hyvä uutinen tämä onkaan!

Miten hauskaa katsottavaa.

Toivomme, että tunnette ja oivallatte tämän voittamattoman siirtymisen korkeampaan valoon ja että tämä tietäminen vapauttaa teidät tarpeesta olla hajareisin aidalla ja tuntea epäilyä tai pelkoa tämän lupauksen täyttymisen todenperäisyydestä.

Maan ja ihmiskunnan ylösnousemus korkeampaan valoon on totta ja tapahtuu nyt.

Antakaa sydämenne johtaa tietä ja kulkekaa iloisen tietämisen kera uuteen – äärettömien mahdollisuuksien, rakkauden, ilon ja kasvavan harmonian ja hyvinvoinnin hetkiin.

Olette nyt vapaa, elämään täällä todellisena "sinuna", jos niin valitsette.

Jos harmonisoidutte sen kanssa ja annatte sen virrata sisään. Elämä maan päällä voi nyt tukea helposti ruumiillistumaanne tässä olemisen korkeammassa valoilmaisussa, ja voitte fokusoitua nyt ilmaisemaan sitä, kuka todella olette, täällä. Tietäen, että teitä tuetaan. Tietäen, että kaikki on hyvin. Tietäen, että olette ikuinen valo, tehty fyysiseksi rakkautena.

Juhlimme tätä upeaa muutosaikaa ja tätä kaunista ja elävää ymmärrystä siitä, mitä on käsillä. Juhlimme TEITÄ.

Olemme Säteilevän valon neuvosto.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >