HomeViestejäAilia Mira24.4.2023 - Pimennysportaalin puolivälipäivitys - universaaliksi olennoksi tuleminen

24.4.2023 - Pimennysportaalin puolivälipäivitys - universaaliksi olennoksi tuleminen

PIMENNYSPORTAALIN PUOLIVÄLIPÄIVITYS – UNIVERSAALIKSI OLENNOKSI TULEMINEN

AE Mikaelia kanavoinut Ailia Mira (expectwonderful.com)
24.4.2023
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hei, jumalaiset sielut. Tervehdimme teitä rakkaudessa.

Olemme tässä nyt kommentoimassa ajankohtaista pimennyssykliä ja kokemustanne siitä. Näemme hyvin paljon sisäistä kohoamista tapahtuvan ihmisystävissämme. Meitä innostaa kovasti se valmius ja avoimuus, jota teillä on sitä kohtaan, mitä teille tulee tämän pimennyssyklin aikana, ja olemme tässä tukemassa teitä ja antamassa näkemystä ja perspektiiviä, auttaen teitä käyttämään elämänne parhaiten hyödyksi.

Tietäkää, että pärjäätte upeasti – sanomme tämän ennen kaikkea.

Näemme teidän harmonisoituvan enemmän ja enemmän sen kanssa, kuka todella olette.

Näemme teidän tunnistavan yksinkertaisina hetkinä olemuksenne luontaisen vapauden ja tekevän uudenlaisia valintoja – valintoja jotka palvelevat teitä paremmin. Näemme teidän tekevän elämässänne valintoja, jotka heijastavat syvempää suhdetta todelliseen Itseenne, valintoja joiden juuret ovat itserakkaudessa, ja tunnette ansaitsevanne sen, mitä haluatte elämässä.

Tämä on upea muutos kokemisessanne, ja juhlimme sitä kanssanne!

Teitä jotka ette vielä koe tällaista itse-epäilyn vähenemistä ja iloisen läsnäolon laajentumista ettekä tunne olevanne tuettu, kannustamme teitä vaatimaan sen. Julistamaan kaikelle olevaiselle, että olette valmis olemaan täysin tuettu ja kukoistamaan tässä ja nyt. Ja sitten oppimaan tuntemaan, että tämä on teidän nyt, kun olette antautuneet sille ja avautuneet tälle sisäiselle tietämiselle.

(Jonkin) arvoisuus täytyy vain hyväksyä, kuten usein kerromme ja Ailia ilmaisee myös. Ette voi ansaita sitä – sitä ei ole tarkoitus ansaita – vaan se on tavallaan muistamista. Ja vakuutamme teille, että voitte tukeutua täysin siihen ja antaa sen nostaa teidät uusiin olemisen ja itsenne tuntemisen korkeuksiin.

Ehdotamme, että puhutte kaikelle, mitä olette, ja ilmaisette, että haluatte oppia harmonian. Voitte vain kutsua ikuista kokonaisuuttanne – mihin viittaamme jumalaisena itsenä – ja kutsukaa jumalainen itsenne opettamaan teille harmoniaa, läsnäolon kautta. Ollen yhdessä, hiljaa paikallaan ja aikomuksen ja harjoituksen avulla, antaen mielenne hiljentyä ja energianne avautua ja laajentua, alkaen resonoida kaiken kanssa, mitä olette.

Tämä on täysin luonnollinen kokemus, joka kehonne on rakennettu aktivoimaan ja hyväksymään, jos teette tällaisia valintoja läsnäollessa.

Ollessanne läsnä itsessänne ja asettuessanne niin, että teistä tulee täydellisempi/kokonaisempi, avarampi, yhdistyneempi ja harmonisempi, teistä tulee virittyneempi ja tietoisempi siitä, milloin resonoitte todellisen itsenne kanssa ja milloin eriydytte siitä.

Silloin kun ette resonoi tai resonoitte vähemmän, se tapahtuu useimmiten siksi, että teistä on tullut äärimmäisen fokusoitunut ja yritätte saavuttaa jotain muiden ihmisten kautta, sen sijaan että olette se energia, jossa haluatte olla.

Voitte oppia olemaan fokusoitunut ulkoiseen maailmaan, rakastamiinne ihmisiin ja asioihin, joita teette ja koette, ja pysymään silti virittyneenä sisäisiin aisteihinne. Tunnette harmoniaa olemuksessanne. Tämä on olemistapa, joka pitää hallita nyt, tai seuraavaksi jos ette ole vielä aloittaneet tätä.

Se on avain siirtymisessä universaaliin läsnäoloon, mikä lisääntyy maailmassanne tänä aikana.

***

Kun muutatte elämäänne sisältä käsin, muuttamalla värähtelyänne ja ajattelemalla, mitä haluatte ja miksi haluatte sitä – mikä muuttaa värähtelyänne ...

Kun muututte sisältä ulospäin, viritytte jumalaiseen itseen, hetkestä toiseen, käyttäen sitä perustana valinnoillenne, ja ollen harmoniassa sisällänne, kehittämällä sisäistä rauhaa ja sisäistä harmoniaa.

Kun teette tämän, menestytte/kukoistatte.

Monet teistä ihmettelevät, miten ilmennetään tai miten tullaan energeettisesti yhteensopivaksi kaiken kanssa, mitä teistä on tullut. Meillä on yksinkertainen tapa selittää se teille. Ja teidän on tärkeää oppia käyttämään tätä kykyänne muuttaa ja virittää energiaanne, koska ei ainoastaan olemassaoleva maailma ilmenny teissä, teidän kauttanne ja teinä, vaan myös uusi maailma ja oma seuraavan tason kokemuksenne ilmentyy kauttanne, kun kehitytte kyvyssänne olla tarkoituksella kanava, joka muuttaa korkeamman valon ja energian kokemuksiksi, kasvavalla kyvyllänne muokata energianne vastaanottamaan olemuksenne kokonaisuudessaan.

Teette tämän resonanssilla ja ykseydellä jumalaisen itsen kanssa.

Tietäkää, että jumalainen itse on tyydyttynein ja laajentunein versio teistä. Se on kaikki, mitä teistä on tullut ja mitä teistä on jatkuvasti tulossa lisää.

Jumalainen itsenne laajentuu ja tulee kaikeksi, mitä haluatte. Kaikki mieltymykset joita kuvastuu jokaisesta kokemuksestanne ja luonnollisesta reaktiostanne siihen (mikä tapahtuu energeettisesti), jumalainen itse integroi välittömästi, ja jumalainen itse laajentuu versioksi teistä, joka sisältää myös mieltymyksenne. Ja sitten vetovoimanlaki vetää ikuisen kokonaisuutenne kenttään kaikki yhteistyökomponentit, jotta saavutetaan se, mitä haluatte kokea, saada, olla, tehdä ...

Ja kun viritytte sisällä ja kun viritytte sisäiseen harmoniaan ja sisäiseen rauhaan, viritytte ykseyteen ja resonanssiin jumalaisen itsenne kanssa ja luotte hyvin luonnostaan, mutta yleisemmässä mielessä, kuin tyypillisesti muuten loisitte – resonanssissa kaiken kanssa, mitä teistä on tullut, ja näin kaiken sen kanssa, mitä haluatte.

Olette luonnostaan tuossa tilassa yhteensopiva kaiken kanssa, mitä haluatte.

Tajusitko?

Siis ellei teillä ole jotain uskomusta, joka on ristiriidassa tämän kanssa, ilmennätte upeita asioita koko olemuksestanne, kokemuksia, yhteyksiä ja tilanteita ja myös sisäisiä asioita – ideoita, oivalluksia, tietoisuutta, jotka laajentavat elämäänne ja tuovat teille täyttymystä ja iloa.

Ja jos teillä on uskomus, joka on ristiriidassa tämän kanssa, voitte muuttaa uskomuksenne. Tullen tietoiseksi syistä, miksi ette voi saada, mitä haluatte. Kirjoittakaa ne ylös ja sitten kumotkaa ne! Nähkää ne puute- tai rajoiteilmaisumuodot, joita nämä uskomukset ilmaisevat, ja kirjoittakaa ne uudelleen. Sitten tehkää asioita, jotka tekevät niistä totta teille. Tehkää niistä affirmaatioita, kertokaa uutta tarinaa, kuvitelkaa elämänne, maailma, itsenne ja kaikki, mitä haluatte, kokemuksina joita haluaisitte saada, ja tehkää niin tavalla, joka ei tee siitä ainoastaan totta teille, vaan saa teidät tuntemaan sen todeksi, nyt.

Kaikki on ensin totta sisäisellä tavalla, ennen kuin se ilmentyy.

Ette voi muuttaa aineellisiksi niitä ikuisen kokonaisuutenne aspekteja, joita ette usko voivanne saada.

Siis oppiminen kirjoittamaan ja "kytkemään" uudelleen uskomuksenne niin, että ne voimaannuttavat ja tukevat teitä, on vapauden ja voimaantumisen polku. Polku olla kuka oikeasti olette täällä – luoja! Jumalainen olento. Ääretön ja rajaton, ehjä rakkaus- ja valo-olento. Tämä on syntymäoikeutenne, ja tämä on tulevaisuutenne, jos valitsette sen ja harmonisoidutte sen kanssa. Oppien, miten tullaan siksi tuntemalla tienne, ja oppien ajattelemaan itseänne paljon korkeammalla tavalla.

Nyt rakastatte itseänne niin paljon enemmän, kuin rakastitte aiemmin elämässä.

Ja olette itse asiassa hyvin paljon enemmän, kuin olette vielä sallineet itsenne kokea. Osallistuaksenne ylösnousemukseen olkaa avoin ajattelemaan paljon korkeammin ja vapaammin siitä, kuka olette ja mikä on mahdollista teille.

Olkaa valmis näkemään äärettömät mahdollisuudet kaikkialla ympärillänne.

Kutsukaa jumalainen itsenne auttamaan teitä mentaalikenttänne avaamisessa enemmälle totuudelle, valolle ja rakkaudelle. Enemmälle vapaudelle, voimalle ja avaruudelle.

Oppikaa olemaan resonanssissa, harmoniassa ja ykseydessä jumalaisen itsenne kanssa. Ehdotamme, että aloitatte jokaisen päivän avautumalla jumalaiselle itselle ja pyytämällä sitä opastamaan teitä ja olemaan kanssanne koko päivän. Antakaa jumalaiselle itselle lupa tulla läsnäoloonne täydemmin. Avautukaa ja kutsukaa tämä koko valtava ja voimakas energia, mikä olette, ruumiillistumaan aina vain täydemmin ja täydemmin.

Ja tietäkää, että se mikä ilmentyy tässä resonointitilassa kaiken sen kanssa, mitä olette, sisältää asioita, joita haluatte, tai vielä paremman version niistä, kuin alun perin valitsitte tai tarkoititte.

Tietäkää tämä, ja olkaa rauhassa. Tietäkää tämä, ja etsikää iloa ja nautintoa. Tietäkää tämä, ja oivaltakaa elämän jumalainen täydellisyys – kaikki on hyvin ja tapahtuu täydellisesti. Huomatkaa tämä, ja tuntekaa arvostusta jokapäiväisessä elämässänne, kun koette rakastamianne asioita. Olkaa rakastavan arvostuksen ja iloisen vastaanottamisen tilassa. Sisäisen harmonian ja sen tietämisen tilassa, kuka todella olette. Siinä loputtomassa kehittymisen virrassa, joka on olemassaolonne.

Rakastakaa vapaa-aikaanne. Rakastakaa päivänne helppoutta ja virtausta. Rakastakaa sitä, että teillä on sisäinen tietäminen sitä, miten järjestetään asiat ja mitä tehdään nyt. Rakastakaa sitä, että tiedätte, milloin ei ole aika, koska se ei tunnu aivan oikealta tai se ei olevan aivan linjassa, ja luottakaa itseenne tässä ja valitkaa sen mukaisesti.

Luottakaa täydellisiin ratkaisuihin – monikko! On aina monta, ja ne ovat jo rivissä. Ja tiedätte, mikä oma osanne on siinä, että tapahtuu vielä tyydyttävämpiä, iloisempia ja ihmeellisempiä asioita elämässänne, kun aika etenee ja vaalitte ykseyttä kaiken kanssa, mitä olette.

Tämä läheisyys jumalaisen itsenne kanssa on kaikki.

Tietoisuudessa ja käytännössä.

Entä tämä pimennyssykli? Pidämme sitä tilaisuutena paljon syvempään jumalaisen itsen integrointiin teillä, jotka olette valmiita tähän. Paljon syvempään todellisen itsen tuntemiseen ja olemiseen suuremmassa ykseydessä sen kanssa, kuka todella olette.

Ihmiset eivät siirry pois ainoastaan erillisyydestä ja siitä tunteesta, että jumala oli heidän ulkopuolellaan ja korkeammalla kuin he, vaan he – te – muututte myös suhteessanne universumiin. Teistä on tulossa luonteeltanne universaali, paikallisen ja persoonapohjaisen sijasta.

Tämä on sisäinen muutos identiteetissä, tietoisuudessa ja energiamuutos ihmismuodossa. Kehonne alkaa toimia myös suurempana ylösnousemuskulkuneuvona – kosmisena merkabana tai valokehona – mikä lietsoo tämän universumin ylösnousemusta suuremman multiversumin kanssa.

Oivaltakaa, ystävät, että ylösnousemus ei tapahdu ainoastaan teille, lajillenne ja maailmallenne/planeettakodillenne, vaan se tapahtuu koko luomakunnassa. Me ylösnousemme. Galaktiset olennot ylösnousevat. Kaikki elämä ylösnousee.

Kaikki elämä herää ja siirtyy korkeampaan tietoisuuteen ja korkeampiin olemistiloihin, niin kuin pystyy. Ja ihmisille tässä on kyse luvasta ja avoimuudesta transformoitua sisältä käsin. Ja suurin osa tästä tapahtuu jumalaisen itsenne kautta, tai sen kautta jota jotkut teistä kutsuvat sieluitseksenne.

Tämä suurempi kokonaisuus on ikuinen, dynaamisesti laajentuva versio teistä, se on eniten te. Ja tämä osa teitä, joka kuvastuu tähän kehoon, tähän maapohjaiseen, maasta muodostuvaan energia- ja ainemuotoon, vastaanottaa jatkuvasti jumalaiselta itseltä ja saa siltä polttoainetta.

Te olette jumalainen itse, fokusoituneena tänne. Ette ole erillään siitä, ettekä sitä alempi. Se on te ja te olette se. Ja jumalaisena itsenä tunnette itsenne yhdeksi ja ainutlaatuiseksi, riippumatta siitä, mihin olette fokusoituneet. Tiedätte tämän, ja tiedätte tämän suuren lahjan merkityksen, joka te olette. Kehotamme teitä vaatimaan tämän itsellenne. Tämän ainutlaatuisen ja kauniin jumalaisen itsen kuvastuksena ja ilmaisumuotona.

Sinä, rakas ystävä, olet lahja elämältä elämälle.

Jumalalta moniin polttopisteisiin koko luomakunnassa ja olemuksenne loputtomasta laajentumisesta, ja tämä tulee kaiken sen vuoksi, mitä luotte erityisesti tänne, ihmisyyteenne, ja se lietsoo universumin ja multiversumin ylösnousemusta.

Sillä ilo, rakkaat ystävät, ja rakkaus, rauha, valo, totuus ja kaikki nämä jumalaisen olemuksen ominaisuudet – tahto, yltäkylläisyys ja tietäminen – ovat luomisen polttoainetta. Tietoisuus energisoi kaikkea ja tekee mahdolliseksi elämässä kaiken, mitä ilmaistaan – kuten sinut joka olet, missä olet, ja luet tätä lähetystä meiltä, ja meidät jotka olemme nyt.

Me olemme paikattomia ja kaikkialla, mutta sinä olet tarkoin määritetty ja organisoitu ulottuvuusjatkumolle, joka avautuu ja kohoaa. Siis sinulla on rikas ja syvällinen kokemus, joka uudelleenorganisoi elämää, kun elät sitä. Olet toimija, rakas ystävä, mitä ihailtavimmilla ja kunnioitusta herättävimmillä tavoilla. Rakastamme katsoa, mitä olet ja millaiseksi tulet.

Siis ...

Tämä pimennyssykli avaa teidät universaaleille taajuuksille ja uudelleenharmonisoi monet teistä uusiin yhteistöihin, uusiin olemistapoihin, myös avaa uuden tarkoituksentunnun joillekin. Tai kenties yksityiskohtaisemman tarkoituksen, tai tunteen että nyt on se aika, tarkoituksen josta olette olleet pehmeästi tietoinen pitkään ja nyt tunnette, että sillä on merkitystä uudella ja hyvin luonnollisella tavalla.

Näin elämä kehittyy, rakas ystävä, tietoisuuden muuttuessa ja muodostaessa uusia ideoita sisälläsi, jotka tunnet ja tiedät sisältäsi ja jotka sitten elät.

Olet hyvin taitava tässä – vastaanottamaan sisäistä opastusta ja tietämistä. Ja toimimaan sen mukaan, tulkitsemaan sitä ja tulemaan toteutuneeksi ilmaisumuodoksi siitä, mitä vastaanotat ja ymmärrät.

Toimit tällä tavalla kaikessa, mitä olet. Elämä kannustaa ja motivoi sinua sisältä, kaikin tavoin.

Kiinnitä näinä päivinä huomiota, sillä isoja ja syvällisiä muutoksia tapahtuu sisälläsi.

Ja kun tunne olemisesta erilainen osallistuja elämässä herää sisälläsi ...

Kun tunne sukulaisuudesta ja ilosta herää sisälläsi itseilmaisuasi kohtaan, ajatuksesi kivistä, joista, kukista, delfiineistä tai valaista ...

Kun aistit enemmän merkitystä kuin koskaan ennen läheisessä metsässä, jota rakastat kovasti, tai biomissa jota hengität, ja maassa jossa kasvatat salaattia ... tai myös ilmassa jota hengität ...

Tiedä, että kaikki elämä tosiaankin puhuu sinulle, on tietoinen sinusta ja kutsuu sinua suurempaan resonanssiin ja yhteenkuuluvuudentunteeseen kaiken kanssa, mitä olet.

Ja tämä syvempi integrointi on polttopiste maan päällä tänä aikana, tässä pimennysportaalissa.

Tämä on matka aina vain suurempaan ja suurempaan tietoisuuteen ykseydestä.

Syvä ja tärkeä transformaatio tapahtuu tiennäyttäjissä ja ylösnousevien olentojen kärkijoukossa, ja siinä teidät avataan sisältä käsin, resonanssissa ja harmoniassa jumalaisen itsenne kanssa, olemuksenne laajempaan ja universaaliin ilmaisuun.

Ja tämä tuntuu luultavasti jollain tavalla hyvin merkittävältä sinulle, ja kun näin tapahtuu, oivalla ja yhdistä tuo kokemus siihen, mitä jaamme kanssasi nyt, ja tiedä ja tunne olemuksesi ja kaiken sen merkitys ja kauneus, mitä synnytät ja mihin osallistut ihmiselämäsi kautta näinä päivinä.

Tietäkää, miten ihmeellistä luomisenne on ja että kehittyy jatkuvasti. Tuntekaa se ja olkaa rauhassa.

Rakastamme teitä hyvin paljon. Olemme valmiita.

Olemme enkeliolentoja.

Minä olen arkkienkeli Mikael, Ailian ja Säteilevän valon neuvoston kanssa.

Toivotamme sinulle mitä upeinta päivää!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >