HomeViestejäDaniel Scranton22.11.2021 - Kuuluvatko ajatuksenne teille?

22.11.2021 - Kuuluvatko ajatuksenne teille?

KUULUVATKO AJATUKSENNE TEILLE?

Arcturuslaista 9D-neuvostoa kanavoinut Daniel Scranton (danielscranton.com)
22.11.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olemme Arcturuslainen neuvosto. Yhdistymme mielellämme teidän kaikkien kanssa.

Olemme hyvin kykeneviä päästämään irti siitä, mistä tunnemme, ettei se enää palvele meitä. Meillä on ollut perspektiivejä, ideoita ja ajatuksia, joista olemme päästäneet irti tietyissä kohdissa evoluutiomme aikana, koska tunsimme, miten paljon ne pidättelivät meitä ja olivat painonamme. Ymmärrämme, että ympäristö jossa olette siellä Maassa, vaatii teitä tekemään tätä aika lailla, ja haluamme vain kertoa teille kaikille, ettei ole teidän vikanne, kun ajattelette ajatusta, joka on raskas, huolestuttava tai häiritsevä teille. Synnyitte järjestelmään, jossa nuo ajatukset ja ajatusmuodot, nuo ajatusketjut ja ajatusvirrat olivat jo ennen saapumistanne.

Jos vauva syntyisi huoneeseen, jossa ihmiset polttivat tupakkaa, ette syyttäisi vauvaa tuon savun sisäänhengittämisestä, ja kuitenkin tunnette usein itsenne huonoksi ajatustenne vuoksi, mutta ajatuksenne eivät ole peräisin teidän päästänne. Aivonne poimivat ja tulkitsevat energian, joka on tuo ajatus, ja teistä tulee tietoinen siitä tajunnassanne. Sitten teidän täytyy päättää, onko tuo ajatus sellainen, jonka ajattelemista haluatte jatkaa, haluatteko jatkaa tuota ajatusketjua, vai eikö se tunnu aivan oikealta teille ja haluatte antaa sen mennä. Näitä valintoja teidän täytyy tehdä uudestaan ja uudestaan siellä Maassa niiden energioiden vuoksi, jotka olivat läsnä syntyessänne ja ovat edelleen. Ja haluamme vain sanoa teille kaikille, ettei koskaan ole ollut helpompaa muuttaa mieltänne kuin nyt.

Koskaan ei ole ollut helpompaa kuin nyt siellä maan päällä virittyä ajatuksiin, jotka palvelevat teitä ja ihmiskuntaa paljon suuremmassa määrin kuin ne, joita on ollut läsnä – ne joita olette ajatelleet ja edelleen ajattelette. Tiedostaminen on avain, koska jos voitte tiedostaa ajatuksenne, voitte päästää niistä irti, ja kun päästätte irti jostain matalampivärähteisestä ajatuksesta, voitte päästä siihen värähtelyyn, joka on sisällänne ja joka veti tuon ajatuksen teille. Niitä ei tule teille sattumanvaraisesti, mutta tietysti synnyitte tiettyjen ihmisten lähelle, ja nuo ihmiset ajattelivat ajatuksia, ja teidän oli helpompi vastaanottaa nuo ajatukset, tulkita ne ja pitää niitä ominanne.

Mutta sitten tietyssä kohtaa toivottavasti oivallatte, että teillä on vaihtoehto ja ettei teidän tarvitse ajatella niin, kuin teidän kasvattajanne. Voitte ajatella eri tavalla, ja voitte etsiä sitä, mikä on edistystä oman perspektiivinne näkökulmasta ja sen koko ihmiskollektiivin näkökulmasta, jonka osa olette. Nyt on hyvä aika kiinnittää huomiota siihen, mitä ajattelette ja haluatteko jatkaa noita ajatuksia, ja sitten olla riittävän tietoinen – kuten epäilemättä olette – päästääksenne irti noista ajatuksista. Sitä tosiaankin suosittelemme.

Antakaa niiden mennä, ja tuntekaa, mitä niiden takana on. Tuntekaa tuota värähtelyä, hengittäkää siihen. Jos se ei ole hyväntuntuinen värähtely, päästäkää siitä irti olemalla tietoinen siitä ja miltä se tuntuu. Ja näin laitatte itsenne parempaan paikkaan päästä käsiksi ajatuksiin, jotka tuntuvat paremmilta teistä, ajatuksiin jotka ovat olennaisesti parempia, koska ne värähtelevät korkeammalla taajuudella. Se on yksinkertainen tapa muuttaa elämäänne ja maailmaanne.

Olemme Arcturuslainen neuvosto, ja olemme nauttineet yhdistymisestä kanssanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >