HomeViestejäDaniel Scranton20.10.2021 - Vapauttakaa voimanne, itseluottamuksenne ja kykynne luoda

20.10.2021 - Vapauttakaa voimanne, itseluottamuksenne ja kykynne luoda

VAPAUTTAKAA VOIMANNE, ITSELUOTTAMUKSENNE JA KYKYNNE LUODA

Arcturuslaista 9D-neuvostoa kanavoinut Daniel Scranton (danielscranton.com)
20.10.2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, olemme Arcturuslainen neuvosto. Yhdistymme mielellämme teidän kaikkien kanssa.

Huoumme suurta (itse)luottamusta, kun puhumme tämän kanavan kautta tässä. Puhumme (itse)luottamuksen ja varmuuden kera, koska meillä on kyky fokusoitua, ja tämä kyky antaa meille itseluottamusta siinä, mihin fokusoidumme. Tiedämme esimerkiksi, että jos fokusoidumme ihmiskunnan ylösnousemukseen ja siihen hyvään, mitä jokaisessa teissä on, niin koemme sen. Toisaalta jos fokusoituisimme puutteisiinne ja siihen mahdollisuuteen, että tuhoatte maailmanne ennen kuin ylösnousette sen kanssa, niin emme tuntisi emmekä huokuisi yhtä suurta luottamusta ihmiskuntaan.

Tiedämme, että kykymme fokusoitua palvelee hyvin myös teitä kaikkia. Tiedämme, että kun fokusoidumme voimaanne, aktivoimme sen. Tiedämme, että kun pidämme teille tilaa parantua, löydätte oman kykynne päästää sisään parantavia energioita. Tiedämme, että kun fokusoidumme palveluksessanne olemiseen, me olemme. Ja haluamme teidän fokusoituvan samalla tavalla kuin me, koska tiedämme, että kykynne fokusoitua vapauttaa muutakin kuin vain (itse)luottamuksenne. Se vapauttaa voimanne, se vapauttaa kykynne luoda. Fokusoitukaa, fokusoitukaa, fokusoitukaa, ja sitten kiinnittäkää huomiota siihen, miltä fokuksenne tuntuu.

Maailmassanne on paljon ihmisiä, jotka lähettävät teidän kaltaisillenne viestejä ihmiskollektiivin negatiivisuudesta, tai kertovat, että on muutamia hyvin, hyvin pahoja ihmisiä ja teidän pitäisi fokusoitua heihin ja heidän tekemisiinsä. Ja jos useammat teistä kiinnittäisivät huomiota, miltä teistä tuntuu fokusoituessanne noihin opettajiin, noihin kanavoijiin ja heidän viesteihinsä, sulkisitte ne ja poistaisitte tuon sivun selaimeltanne, ettekä enää koskaan palaisi kokemaan tuollaisia kamalia tunteita kehossanne. Rakastaisimme saada teidät vakuutettua, että tunteillanne on merkitystä eikä se, resonoiko jokin kanssanne älyllisesti vai ei, ole yhtä tärkeää kuin se, miltä teistä tuntuu fokusoituessanne siihen, koska loppujen lopuksi kaikki totuudet ovat totta ja kaikki todellisuudet ovat totta.

Tiedostakaa fokuksenne voima ja käyttäkää sitä työkaluna. Käyttäkää sitä tapana valita se todellisuus, jonka haluatte kokea, koska sitä teette koko ajan. Ja jos fokusoidutte hyvään itsessänne ja hyvään muissa, alatte nähdä enemmän todisteita tuon hyvän tapahtumisesta maailmassanne. Jos fokusoidutte siihen, että olette kaikki Lähde-energiaolentoja, alatte panna merkille, että muut osoittavat teille olevansa Lähde-energiaolentoja ilmielävänä, ja tunnette enemmän jumaluuttanne virtaavan teihin ja kauttanne koko ajan, ja se on fokuksenne parasta käyttöä.

Olemme Arcturuslainen neuvosto, ja olemme nauttineet yhdistymisestä kanssanne.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >