HomeViestejäTom Kenyon15.5.2022 - Altruin-luola

15.5.2022 - Altruin-luola

ALTRUIN-LUOLA

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
15.5.2022
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hathorien planeettaviesti

Te ja Maanne käytte läpi massiivisia transformoitumisia, yhdessä kaikkien sen aistivien olentojen kanssa.

Olette siirtyneet selvästi kuudenteen massasukupuuttoon. Ja holoseenikauden suhteellinen vakaus on antanut tietä antroposeenille (eli ihmisen aiheuttamat muutokset ekosysteemiin).

Ekosysteemin lisääntyvä epävakaus aiheuttaa jatkuvasti epänormaaleja säämalleja. Ja maapallon lisääntyvä lämpeneminen tuo kohtuutonta stressiä kaikelle biologiselle elämälle. Tosiaankin, itse elämän perustuksia – kasvielämänmuotojen valtavan monimutkaisia verkostoja – stressataan jatkuvasti hajoamisen partaalle saakka. Tällä on tietenkin pahaenteisiä vaikutuksia maanviljelykselle. Mutta tämä kasvistressi ei koske ainoastaan niitä kasvimuotoja, joita syötte tai joilla ruokitte eläimiänne, vaan myös muita maa- ja vesikasveja, jotka ovat välttämättömiä useimpien eläinlajien selviytymiselle.

Elämänmuotojen sukupuuttoa on ollut planeetallanne aiemminkin, mutta tässä tapauksessa sitä on edeltänyt ihmistoiminta.

Selkeyden vuoksi, emme tarkoita massasukupuutolla kaikkien elämänmuotojen häviämistä. Viittamme siihen suureen todennäköisyyteen, että kaikkiin lajeihin vaikutetaan haitallisesti ja monet näistä (mutteivät kaikki) kuolevat sukupuuttoon.

Katsoessamme planeettanne todennäköistä aikajanaa omasta perspektiivistämme, ennustamme, että kokonaisuutena ihmiskunta selviytyy, mutta massiivisilta ihmishenkien menettämiseltä ei voi välttyä (ellei tapahdu ihme ja kansainvälistä yhteistyötä syntyy nopeasti ja tehokkaasti).

Korkeampien ulottuvuuksien näkökulmasta ja painotuksestamme valo-olentoina, ihmiselämän tarkoitus ei ole biologinen selviytyminen. Sen sijaan ihmiselämä antaa multiversumissa ainutlaatuisen paikan nopealle henkiselle kehittymiselle kokemalla ajan ja paikan "lankaristikon", minkä avulla yksilö näkee kosmoksen dynaamisen muuttuvuuden. Tämä kosmoksen jatkuva hypermuutostila on ikuista transformaatiota energiasta valoksi ja aineeksi ja sitten taas takaisin, kuin Möbiuksen nauha joka kääntyy takaisin itseensä, kuin häntänsä nielaiseva käärme.

Etäältä olemassaolon tanssi on ihmeellistä katsottavaa. Mutta jos on sen keskellä, se voi olla jotain täysin muuta – hyvin ahdistavaa itse asiassa, jos ei ole oppinut elämään tietoisuustilassa, joka nousee kaikkien ilmiöiden yläpuolelle.

Ruumiillistuneeseen olentoon kohdistuvat paineet ovat valtavia (erityisesti nyt). Ja vaikka tämä vertauskuva lähentelee kliseetä, se on silti pätevä. Ihminen on kuin hiilimöhkäle. Ja kun ihmisen psyykeen käytetään painetta, hän joko pirstoutuu tai transformoituu timantiksi.

Kun menette syvemmälle 2000-lukuun, kaikkien siihen liittyvien teknologisten edistysaskelien kera, kohtaatte samaan aikaan lisää todisteita kuudennesta massasukupuutosta.

Miten outoa ja ironista!

On tietysti mahdollista (ja jopa todennäköistä), että hyvin luovien yksilöjen ja ryhmien ajatusheimot (joukko ihmisiä joilla on samanlaiset perspektiivit ja intohimot) luovat uusia teknologioita, jotka auttavat vähentämään kuudennen massasukupuuton monia tuhoisia vaikutuksia. Käytännön näkökulmasta katsottuna sitä tarvitaan. Ja näemme tämän kehittyvän yllättävillä tavoilla, kun ihmiskunta herää eksistentiaaliseen ongelmaansa.

Tämän ajan ihmishistoriassa – vaikka se onkin täynnä suuria vaikeuksia – ei tarvitse merkitä ihmishistorian loppua, vaan se voi tuoda mukanaan luovuuden ja yhteistyön renessanssin, kun ihmiskunta nousee tilanteen tasalle ja kohtaa haasteet suoraan. Tosiaankin, itsestään huolimatta ihmiskunnalla on valtavasti luovuutta ja sopeutuvuutta stressin alla.

Yksi avain menestymiseen pakon alla on lisätä ulkoista tietoisuuttanne (mitä ympärillänne todella tapahtuu) ja sisäistä tietoisuuttanne (mitä pidätte tietoisuudessanne, eli ajattelu-luomismallinne, tunnekaavat joita luotte itsessänne, ja miten projisoitte niitä "ulkoisiin ympäristöihin"). Laitamme lainausmerkkeihin sanat "ulkoisiin ympäristöihin", koska meidän perspektiivistämme katsottuna ei todellisuudessa ole sisäistä vs. ulkoinen. Havaitsemanne ulkoinen todellisuus on itse asiassa projektio ja maaginen esitys energia-valo-aineesta, joka on peräisin oman tietoisuutenne syvimmiltä tasoilta.

Nyt sitten …

On lukemattomia tapoja lisätä tietoisuutta. Ja lisääntyneen tietoisuuden myötä (sekä ulkoisen että sisäisen tietoisuuden) voitte saada aikaan suuria asioita.

Olemme aiemmin antaneet monia keinoja saada monentyyppistä sisäistä tietoisuutta. Ja viittaisimme arkistoon, joista voitte lukea niitä, ja monissa niistä käytetään ääntä, sillä olemme "äänikäsityöläisiä", jotka käyttävät ääntä ja värähtelyä positiivisten lopputulosten saamiseen.

Tässä viestissä jaamme uuden äänimeditaation sisäisen tietoisuuden lisäämiseen, mikä antaa teille samalla energeettisen palautuksen hienojakoisen valoenergiavirran avulla. Kutsumme tätä äänimeditaatiota Altruin-luolaksi, joka on eräänlaista sanaleikkiä "all-true-in" (= esim. kaikki totuudenmukainen/todellinen sisällä).

Tämä äänikenttä on vain 11 minuuttia, mutta tämä lyhyt aika voi muuttaa syvällisesti tietoisuuttanne ja avata teidät valtavalle ja taianomaiselle transformaatiomaailmalle.

Kannattaa ottaa huomioon muutama tekijä, kun käyttää Altruin-luolaa.

Äänikenttä on akustinen äänipyörre, joka muuttaa tietoisuuttanne, jos fokusoidutte rennosti itse ääniin. Kun mieli vaeltelee, tuokaa fokuksenne vain lempeästi takaisin jatkuvasti muuttuviin äänikuvioihin.

Syvemmän tason parantuminen ja transformaatio on ulottuvillanne, jos kuuntelette ääniä levätessänne Altruin-luolassa, jonka luotte mielikuvitusmaailmaanne.

Kuvitelkaa ja tuntekaa, että olette kauniissa, avarassa luolassa. Seinät ovat lapislatsulia, syvän tummansinisiä. Ja luolan seiniin, kattoon ja lattiaan on upotettuna lukemattomia, arvokkaita jalokiviä, puolijalokiviä ja toiveen täyttäviä jalokiviä. Tällaisia toiveen täyttäviä jalokiviä ei löydy mistään 3D-todellisuudessanne, vaan niitä on olemassa hienojakoisissa valomaailmoissa. Tällä termillä emme tarkoita, että ne toteuttavat maalliset toiveenne, vaan niiden säteily tuo esiin korkeampia ominaisuuksianne ja laatujanne. Nämä korkeammat aspektit täytyy tuoda esiin omaksi hyväksenne ja kaikkien olentojen hyväksi, mm. se mahtava olento, Jumalatar Gaia, joka tarvitsee nyt apuanne yhtä paljon, kuin te tarvitsette sen apua selviytyäksenne ja kukoistaaksenne.

Kaikki nämä jalokivet ja puolijalokivat ovat toiselta aikajanalta kuin omanne. Ne ovat kaukaisen tulevaisuuden Maasta, joka on mennyt Suuren myllerryksen läpi ja sen ekologia on parannettu ja palautettu kivikunnan uusilla todellisuusvärähtelyillä.  

Kun fokusoidutte näihin ääniin ja rentoudutte itseluotuun aistikokemukseen luolasta, astutte hienojakoisen energian voimakkaaseen transformaatiokenttään. Kivet joita on upotettu luolan lapislatsuliseiniin, projisoivat sitten teihin spontaanisti – ilman mitään omaa ponnisteluanne – poikkeuksellista parannus- ja transformaatiovoimaansa.

Vapauttakaa itsenne pyrkimisen ja tarttumisen "mielipahasta". Älkää yrittäkö saada mitään tapahtumaan. Älkää yrittäkö ohjata niitä hienojakoisia energioita, joita virtaa teihin valoulottuvuuksista. Antakaa niiden tulla teihin itsestään. Antautukaa rennon uteliaisuuden lapsenomaiseen viattomuuteen.

Altruin-luola on moniulotteinen keidas palautumiseen ja turvapaikka korkealla värähtelevien energioiden vastaanottamiseen. Energiat joita luolasta huokuu, voivat virkistää teitä fyysisesti, mentaalisesti, tunteellisesti ja henkisesti. Levätkää luolassa, kun tunnette tarvetta syvään palautumiseen ja maagiseen transformaatioon.

Syvimmästä paikasta kollektiivisydämissämme ja mielissämme, lähetämme teille – tällä hetkellä Maahan sidotuille sisarillemme ja veljillemme – hohtavan kirkkaanvalkoisen moniviisteisen valojalokiven. Tämä on luontaista selkeää tietoisuutta, joka on aina läsnä kaikkien olentojen sydämissä/mielissä ympäri multiversumia, vaikka se onkin usein tarttumisen ja pyrkimisen piilottama.

On aika herätä ja hyväksyä ne poikkeukselliset tilaisuudet, joita planeetallanne on, kun suuri Jumalatar Gaia siirtyy uusiin todellisuusvärähtelyihin. Ja olkoon Altruin-luola todellinen turvapaikka teille.

Hathorit

Klikkaa tästä kuunnellaksesi ja/tai ladataksesi Altruin-luola-äänimeditaation. Huom. linkki vie sinut kuunteluosioon. Hyväksyttyäsi kuuntelusopimuksen sinulla on pääsy koko äänimeditaatioiden, luentojen, videoiden ja musiikkisävellysten runsaudensarveen. Kaikki tämä sisältö on käytössäsi veloituksetta.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >