HomeViestejäTom Kenyon29.8.2010 - Sisäinen kristallipalatsi ja Amenti-salien avaaminen

29.8.2010 - Sisäinen kristallipalatsi ja Amenti-salien avaaminen

SISÄINEN KRISTALLIPALATSI JA AMENTI-SALIEN AVAAMINEN

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
29.8.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Huom.: Tämä Hathorien viesti sisältää ohjeet voimakkaaseen meditaatioon nimeltään "Sisäinen kristallipalatsi ja Amenti-salien avaaminen". Voitte käyttää tätä meditaatiota suureksi henkilökohtaiseksi hyödyksenne aina halutessanne. Kuitenkin ohjeet tähän energeettiseen prosessiin julkaistaan nyt niitä varten, jotka päättävät osallistua Hathorien Maailman aktivointimeditointiin 31.10.2010. Meditointiryhmä kerääntyy tuolloin Seattleen, Washingtoniin. Tämä informaatio on niitä varten, jotka eivät pysty osallistumaan työpajaan, mutta haluaisivat osallistua meditointiin toisten kanssa ympäri maailman.

--------

Tämän meditoinnin kautta minkä kohta välitämme, voitte päästä korkeammille luovuustasoille, jotka ovat teille luontaisia, ja korkeampaan mielenne, mikä on yksinkertaisesti tietoisuutenne osa, joka ulottuu tajuntanne tuolle puolen sellaisina, kuin se tällä hetkellä koetaan aika-avaruusrajoissa. Korkeampi mieli - tämä moniulotteinen tietoisuutenne osa - on valtava inspiraation, viisauden, oivalluksen ja luovuuden lähde.

Sisäinen kristallipalatsi viittaa käpylisäkkeeseen, koska sen rakenne on luonteeltaan osittain kristallinen. Näillä pienillä kalsiittikristalleilla on pietsosähköisiä ominaisuuksia, mitkä voivat reagoida korkeampiin valoulottuvuuksiin. Aktivoimalla tämän kristallipotentiaalin käpylisäkkeessänne avaatte portaalin korkeampaan mieleenne, mikä voi tuoda teille ja ihmiskunnalle luovuus-, oivallus- ja ratkaisuaallon henkilökohtaisiin ja kollektiivisiin ongelmiinne.

Meditoinnissa on kolme vaihetta.

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy sydänchakran aktivoiminen ja astuminen vilpittömään resonanssiin maan kanssa. Tämä linkki yhdistää teidät sydämenne kautta maan viisauteen ja siihen kohoamisprosessiin, minkä läpi planeettanne on kehittymässä. Tämä tehdään tunneluontonne kautta, erityisesti lähettämällä kiitollisuutta maalle.

Tämä on meditoinnin erittäin tärkeä osa, koska maan energia on suurempi kuin teidän. Se voi auttaa teitä tasapainottumaan tässä prosessissa ja se yhdistää teidät siihen kohoamiskehitykseen, mitä planeettanne käy läpi.

Tässä meditointivaiheessa keskitätte huomionne sydänchakraanne, mikä sijaitsee rintanne keskellä, ja tunnette kiitollisuutta maata kohtaan elämästä. Riippuen kehitystasostanne, jotkut teistä vain lepäävät tässä kiitollisuuden tunteessa. Toiset teistä tuntevat näiden energioiden virtaavan teistä maahan. Toiset ihmiset joilla on kehittyneitä moniulotteisia kykyjä, voivat huomata leijuvansa avaruuteen ja lähettävät kiitollisuuttaan maahan siitä näkökulmasta ja/tai hyvin laajentuneesta olotilasta. On siis lukuisia tapoja kokea tämä.

Tämä vaihe on myös ihmiskunnan ylläpitämän kollektiivisen ajattelumuodon energeettistä transformoimista. Tämä ajatusmuoto on uskomus, että maata voidaan käyttää, jopa hyväksikäyttää, ihmiskunnan omiin tarkoituksiin riippumatta tämän vaikutuksista sen elämänmuodoille.

Tämä ajatusmuoto on poistettava ja muunnettava, jos ihmiskunta aikoo selviytyä siirtymästä, missä tällä hetkellä olette, ja näin ryhtyessänne tähän yksinkertaiseen kiitollisuuden lähettämiseen maalle, yhdistytte samanaikaisesti maan kohoamiseen ja tuette tämän hyvin tuhoisan ajatusmuodon transformoimista - että teillä on hallintavalta maahan.

Uudella maapallolla tilanhoitajuus on pääajatussuunta, kera ymmärryksen kaiken elämän keskinäisestä yhteydestä ja maan kunnioituksen.

Toinen vaihe

Kun olette olleet tässä kiitollisuusvärähtelykentässä ainakin viisi minuuttia, siirrätte huomionne sydänkeskuksestanne käpylisäkkeeseen pään keskellä ja kuuntelette käpylisäkeaktivoinnin (tomkenyon.box.net/shared/b0xc8la6j5).

Tämä äänimeditaatio on pituudeltaan vähän yli viisi minuuttia ja se luotiin erityisesti auttamaan teitä oman käpylisäkkeenne kristallirakenteen käyttämättömän potentiaalin aktivoimisessa.

Kuulemanne äänet vastaavat vaihtelua valoulottuvuuksissa. Ne hienovirittävät tämän rauhasen vastaanottavuutta ja hienovaraista havaintokykyä. Se vastaa hyvin paljon antennin laittamista päälle ja sen virittämistä korkeampiin valoulottuvuuksiin ja siihen, mihin olemme aiemmin viitanneet korkeampana mielenä.

Koko tämän äänimeditoinnin, tämän virityksen ajan tietoisuutenne on pään keskellä, käpylisäkkeen alueella. Ei ole muuta tehtävää kuin pitää huomionne tällä alueella. Silloin kun mielenne harhailee, tuokaa se takaisin käpylisäkkeeseen.

Antakaa äänien resonoida ja aktivoida tätä aivojenne aluetta. Taas kerran, riippuen tietoisuustasostanne jotkut voivat kokea vain hienovaraisia, määrittelemättömiä muutoksia tällä alueella. Toiset voivat kokea monimutkaisia valogeometrioita. Toiset voivat kokea olevansa itsensä ulkopuolella tarkkailemassa energiavaihteluja käpylisäkkeessänne. On myös monia muita havaintomahdollisuuksia.

Tärkeää tässä vaiheessa on olla yrittämättä saada jotain tapahtumaan. Vain sallikaa kokemuksen paljastua. Kun tämä meditointivaihe on ohi, siirrytte kolmanteen ja viimeiseen vaiheeseen, mihin viittaamme Amenti-salien avaamisena.

Kolmas vaihe

Käytämme termiä "Amenti-salit" kahdella tavalla. Ensimmäinen viittaa eteeriseen informaatiovarastoon, mikä on sfinksin alla Kairossa, Egyptissä. Toinen käyttötapa merkitsee astumista mielen korkeaan värähtelytilaan, mihin yhdistytte oman korkeamman mielenne kautta. Tätä toista näkemystä ylläpidetään tässä meditoinnissa.

Tämä meditointivaihe antaa teille suoran pääsyn korkeampaan mieleenne ja sen suunnattomaan potentiaaliin. Toisin kuin kahdessa muussa vaiheessa, tässä tietoisuutenne on monessa paikassa samanaikaisesti.

Esitämme nämä järjestyksessä. Jotkut ihmiset pystyvät ylläpitämään vain yhtä tietoisuuspistettä tietyllä hetkellä. Toiset pystyvät ylläpitämään useampaa tietoisuuspistettä samanaikaisesti. Vain ylläpitkää niin useita pisteitä, kun pystytte. Jos jatkatte tämän menetelmän käyttämistä, lopulta kehitätte kyvyn ylläpitää monia tietoisuuspisteitä samanaikaisesti ja tämä kyky on tehokas menetelmä moniulotteisen tietoisuuden kehittämisessä.

Ensimmäinen ja pääfokus on alue, mihin viittaamme BA-pisteenä. Tässä ei sijaitse taivaallinen sielunne tai korkeampi itsenne, tämä on vain energeettinen sisäänkäyntipiste. BA viittaa taivaalliseen sieluunne tai joissain tarkastelutavoissa korkeampaan itseenne. Jos nostaisitte kätenne pään yläpuolelle, niin sormienne kohtauspisteessä olisi BA-piste. (Huomatkaa, että tässä meditoinnissa ette pidä käsiänne pään yläpuolella. Tämä on vain viittausta varten.)

Tässä meditoinnin viime vaiheessa tietoisuutenne on BA-pisteessä ja lähetätte kiitollisuuttanne tähän osaanne, mikä on ajan ja avaruuden tuolla puolen. Lähetätte kiitollisuutta erityisesti viisauden, oivalluksen, luovuuden ja inspiraation tulvasta sekä mahdollisista ratkaisuista kohtaamiinne ongelmiin.

Tämä on hyvin tärkeä osa tätä vaihetta. Kiitollisuuden harmonia - värähtelypuumerkki - aktivoi BA:n, taivaallisen sielun tai korkeamman itsen. Tämän kautta avaatte portaalin korkeampaan mieleenne ja tuotte myös lopun yhdelle rajoittavalle negatiiviselle ajatusmuodolle, joka on kiusannut ihmiskuntaa aionien ajan.

Tämä ajatusmuoto ei ole mitään sen vähempää kuin uskomus, että olette erillään omasta jumaluudestanne, että olette jotenkin vähempiarvoinen ettekä ansaitse saada oman jumalanne lahjoja.

Tämä ajatusmuoto esiteltiin uskontojenne kautta kontrolloimaan teitä. Se on hyvin rajoittava ja vahingoittava ajatusmuoto, sillä se kieltää teiltä pääsyn korkeampaan viisauteenne, henkiseen näkökykyynne, kykyynne erottaa totuus valheesta ja kykyynne muuttaa todellisuuttanne, niin kuin haluatte.

Emme voi korostaa liikaa, miten salakavala tämä rajoittava ajatusmuoto on, emmekä voi korostaa liikaa, miten merkittävä teko on ylläpitää tätä uutta ajatusmuotoa (että ei ole erillisyyttä oman taivaalliseen sieluunne, korkeampaan itseenne tai jumaluuteenne), kun lähetätte kiitollisuutta BA:nne.

Ette pyydä, vetoa, ano tai rukoile taivaallista sielunne, korkeampaa itseänne tai jumalaa. Avaatte vain kanavan toiseen olemuksenne osaan. Kun jatkatte tätä vaihetta, tunnette vastauksen taivaalliselta sielultanne - liikettä BA-pisteestä alas käpylisäkkeeseen.

Tämä on energian laskeutumista korkeammasta mielestänne kera oivallusten ja voimaantumisen olemuksenne osaan, mikä tunnetaan kehona ja mielenä. Tämä voimaantuminen tulee henkisten valokuvioiden muodossa, jotka tajuatte tai ette tajua tietoisesti.

Kun annatte energiavirtauksen edelleen jatkua BA-pisteestä, toinen keskittymispisteenne on käpylisäke, sallien energian liikkua taivaallisesta sielusta alas käpylisäkkeen kristallirakenteeseen.

Jos pystytte, tuokaa tietoisuutenne samanaikaisesti kolmanteen pisteeseen, sydänchakraanne rinnan keskellä, niin että sisäänvirtaus liikkuu taivaallisesta sielusta käpylisäkkeeseen ja sydänkeskukseen. Lähettäkää tällä hetkellä kiitollisuutta taivaalliselle sielullenne, BA:lle, oman korkeamman mielenne paljastamisesta.

Te jotka olette kehittyneempiä, kohdistakaa tietoisuuteenne lopuksi neljänteen pisteeseen, mikä on maan keskellä, niin että korkeamman mielenne virtaus kulkee taivaallisesta sielusta käpylisäkkeeseen, sydänchakraan ja sitten alas maan keskelle.

Älkää huolestuko siitä, miten monta viitekohtaa pystytte ylläpitämään - ensimmäisen pisteen, BA-pisteen, ylläpitäminen riittää aluksi.

Kuten sanoimme aiemmin, jos jatkatte tätä meditointia, lopulta pystytte ylläpitämään useampia tietoisuuspisteitä samanaikaisesti. Tämän meditoinnin tarkoituksena on aktivoida käyttämättömiä mahdollisuuksia ja kykyjä moniulotteisessa luonnossanne ja antaa teille pääsy omaan korkeampaan mieleenne, mitä voitte sitten käyttää elämänne valelemiseen uusilla näkemyksillä, uudella ymmärryksellä, uusilla inspiraatiomuodoilla ja uusilla luovilla ratkaisuilla ongelmiin, jota ehkä kohtaatte (yksilönä tai kollektiivisesti).

Koska olette yhteydessä koko elämään, niin silloin kun avaudutte oman korkeamman mielenne mahdollisuuksille, autatte myös kanssaihmisiänne tekemään sen.

Esitämme tämän meditoinnin nyt niitä varten, jotka haluavat liittyä meihin, kun teemme planeetta-aktivoinnin sunnuntaina 31.10.2010.

Pyydämme teitä käymään tämän prosessin läpi monta kertaa ennen varsinaista tapahtumaa, jotta se on teille hyvin tuttu ja osaatte sen jossain määrin.

Ne jotka kerääntyvät tätä tapahtumaa varten Seattleen, siirtyvät tähän meditaatioon 31.10.2010 klo 3 pm (Pacific Daylight Savings time). Teidät kutsutaan seuraamme kaikkialta maailmasta. Yhteisen värähtelytilan kautta (kiitollisuus) ylitämme ajan ja avaruuden yhdessä. Elävöitämme sisäisen kristallipalatsin ja avaamme Amenti-salit teidän ja ihmiskunnan hyödyksi.

Yhteenveto

Tämä meditointi kestää noin 15 minuuttia. Ensimmäiset viisi minuuttia kuluvat kiitollisuuden lähettämiseen maalle ymmärtäen, että vahvistatte myös ajatusmuotoa ja lisäätte sen planeettaverkkoon - vastapainoksi sille tuhoavalle ajatusmuodolle, että ihmiskunnalla on hallintavalta maahan. Korvaatte tämän salakavalan ajatusmuodon uudella - ihmiset ovat sekä maan kanssaluojia että tilanhoitajia.

Kun olette viettäneet ainakin viisi minuuttia kiitollisuuden värähtelyssä maata kohtaan, siirrytte toiseen vaiheeseen, mikä vie vähän yli viisi minuuttia. Tähän sisältyy käpylisäkevirityksen kuunteleminen, antaen äänen tehdä työnsä hyväksenne ja pitäen vain tietoisuuttanne pään keskellä.

Kolmannessa vaiheessa mikä vie viisi minuuttia, tietoisuutenne siirtyy BA-pisteeseen pään yläpuolelle. Tämän vaiheen aikana lähettäkää kiitollisuutta taivaalliselle sielullenne, korkeammalle itsellenne avaten kanavan omaan korkeampaan mieleenne ja ymmärtäen, että tämän teon kautta ette avaa yhteyttä ainoastaan korkeampaan osaanne, vaan samanaikaisesti transformoitte ihmiskunnan ylläpitämää negatiivista ajatusmuotoa.

Tämä ajatusmuoto on, että te olette vähäisempi kuin oma jumalanne ja että te ette ansaitse suoraa pääsyä siihen, vaan tarvitsette välittäjää. Meidän näkökulmastamme te ette vaadi ketään ihmistä tai olentoa tai järjestöä välittäjäksi teidän ja oman korkeamman itsenne, oman jumalanne, oman jumaluutenne välille.

Tämän vaiheen aikana sallitte energiavirran liikkua käpylisäkkeeseen korkeammasta mielestänne, mihin päästään taivaallisen sielun, korkeamman itsenne kautta. Jos pystytte keskittymään useampaan paikkaan samanaikaisesti, sallikaa virtauksen liikkua sydänchakraanne rinnan keskellä ja lopulta maan keskustaan.

Tämän meditoinnin ajoitus on sekä suotuisa että merkittävä. Olette maan ylösnousemuksen kriittisessä vaiheessa. Te ette ole voimattomia ympäröivän ja kasvavan kaaoksen keskellä - kaukana siitä. Teillä on sisällänne voimia ja kykyjä, jotka odottavat komentoanne.

Hathorit

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >