HomeViestejäTom Kenyon17.8.2020 - Siirtymätilat uusiin todellisuuksiin

17.8.2020 - Siirtymätilat uusiin todellisuuksiin

SIIRTYMÄTILAT UUSIIN TODELLISUUKSIIN
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
17.8.2020
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
OSA 1
 
Taustatarina
 
Hathorit antoivat 20.4.2011 planeettaviestin otsikkolla "Siirtymätilat", ja siinä puhuttiin henkilökohtaisten ja kollektiivisten siirtymien moniulotteisuudesta. Verrattuna moniin aiempiin viesteihin, se oli runsauden sarvi täynnä näkemyksiä ja yksityiskohtaisia ehdotuksia siitä, miten navigoidaan niitä henkilökohtaisia sekä kollektiivisia siirtymätiloja, joiden läpi menimme (ja menemme edelleen).
 
Elokuun 16. päivä tänä vuonna (2020) puolenyön paikkeilla, Hathorit pyysivät minua lukemaan koko tuon viestin uudestaan ennen nukkumaanmenoa. He sanovat, että he tulisivat luokseni unessa lisäinformaation kera.
 
Hathorit kommunikoivat informaatiota monilla tavoilla, joille kaikille on luonteenomaista muuntunut tietoisuustila. Toisinaan he ovat tulleet luokseni unessa, mutta aiemmin heidän tehdessään niin, se oli merkki jostain, mitä he pitivät kriittisen tärkeänä.
 
Tämän viestin lopussa kerron teille uneni. Mutta tuo uni perustuu Hathorien alkuperäiseen viestiin, joten kannustan sinua lukemaan koko tämän viestin ennen hyppäämistä loppuun.
 
Seuraavassa on täysin editoimaton viesti vuodelta 2011.
__________________
 
 
TIETOISUUDEN SIIRTYMÄTILAT

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (www.tomkenyon.com)
20.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Määritelmiä
 
Kaaossolmut ovat kaoottisten tapahtumien rykelmiä. Hathorien mukaan maapallo on astunut kaaossolmuun ja sen tuloksena voimme kokea jatkuvasti lisääntyvää kaaosta, mukaan luettuna maajäristyksiä, vulkaanista aktiivisuutta, kamalia säämalleja, ekologista huolta sekä taloudellista, yhteiskunnallista ja poliittista myllerrystä.
 
Tietoisuuden siirtymätiloiksi Hathorit kutsuvat välitiloja, joissa jokin merkittävä menetys on tapahtunut ja huomaamme tilapäisesti olevamme kuolleen vanhan todellisuuden ja vielä täysin syntymättömän uuden todellisuuden välissä.
 
Sanaa "hahmottamismerkki" Hathorit käyttävät kuvaamaan sitä, miten saamme tolkkua maailmastamme ja navigoimme elämässä viittä aistiamme käyttäen.
 
HATHORIEN VIESTI
 
Luonteensa mukaisesti kaaossolmuilla on taipumus luoda tietoisuuden siirtymätiloja. Tietoisuuden siirtymätiloja ilmestyy, silloin kun hahmottamismerkit häviävät. Ja tämän tapahtuessa astutte nolla-alueelle, missä vanhaa todellisuuttanne ei enää ole tai se on muuttunut radikaalisti, kun taas uusi todellisuutenne ei ole vielä tullut.
 
Sen vuoksi, että olette astuneet vielä intensiivisempään kaaossolmuvaiheeseen, haluamme jakaa kanssanne näkemyksemme siirtymätiloista siinä toivossa, että pystytte käyttämän tätä tietoa omaksi hyödyksenne.
 
Tarkoitustamme varten jaamme siirtymätilat kolmeen pääkategoriaan: 1) henkilökohtaiset siirtymätilat, 2) kollektiiviset siirtymätilat ja 3) fyysinen kuolema.
 
Henkilökohtaiset siirtymätilat
 
Käännetäänpä huomiomme ensin henkilökohtaisiin siirtymätiloihin, sillä henkilökohtainen havaintonne on ratkaiseva siinä, miten havaitsemanne todellisuus toimii.
 
Havaintonne todellisuudesta on perimmiltään henkilökohtainen luomus. Siihen vaikuttaa kollektiivinen havainto kulttuuristanne, ajasta, paikasta ja olosuhteista, mutta perimmiltään havaintonne siitä, mikä on todellista ja mikä ei, on luomus - teidän luomuksenne.
 
Havaintonne todellisuudesta riippuu hahmottamistavoista, jos olette useimpien ihmisten kaltainen. Olette tottuneet kokemaan tiettyjä todellisuuksia elämässänne ja nämä ns. kertovat teille, missä olette. Heräätte aamulla ja katsotte kelloa, ja kollektiivinen aikahavainto on välittömästi edessänne. Valintanne sitoutua tai olla sitoutumatta tähän harhakuvaan on henkilökohtainen. Yksi henkisen mestarin merkki on kyky suunnistaa kulttuurin harhakuvissa onnistuneesti ja samalla ymmärtää selvästi niiden luonne.
 
Silloin kun tilanne henkilökohtaisessa elämässänne muuttuu dramaattisesti, usein hahmottamismerkit häviävät tai järjestyvät uudelleen.
 
Esitetäänpä yksi mahdollinen tilanne. Jos olette olleet samassa työssä monta vuotta, olette rakentaneet elämänne sen vaatimusten ympärille. Syötte lounasta tiettyyn aikaan. Palaatte kotiin tiettyyn aikaan. Olette vuorovaikutuksessa toisten kanssa tietyillä tavoilla, jotka on räätälöity sopimaan työnne vaatimuksiin.
 
Jos tuo työ poistettaisiin yhtäkkiä ja odottamatta, nuo hahmottamismerkit häviäisivät. Ei olisi mitään tarvetta nousta ylös tiettyyn aikaan, syödä tiettyyn aikaan, palata kotiin tiettyyn aikaan ja ihmiset joiden kanssa olitte tekemisissä valtaosan valvetunneistanne, eivät olisi enää käytettävissänne.
 
Tämä tilanne on luonnostaan hämmentävä useimmille ihmisille. Taas kerran, nuo hahmottamismerkit ovat hävinneet.
 
Sama ilmiö tapahtuu, silloin kun jokin radikaali muutos tapahtuu yksityiselämässänne. Jos jokin teille tärkeä suhde yhtäkkiä loppuu, tuon suhteen hahmottamismerkit häviävät ja astutte tietoisuuden siirtymätilaan.
 
Jos teillä on jokin terveyskriisi ja fyysiseen elämäänne vaikutetaan radikaalisti, hahmottamismerkit häviävät ja tämä voi olla hämmentävää. Olette astuneet tietoisuuden siirtymätilaan.
 
Kun kaaossolmujen intensiivisyys kasvaa ja kasvaa, lisää ihmisiä kokee shokkiaaltoja vanhan todellisuuden murenemisesta heidän edessään. Se mikä on ollut varmaa heidän elämässään, on nyt epävarmaa. Se mikä oli vankka maaperä, ei näytä enää olevan vankka. Tarkoitamme tätä sekä kuvainnollisesti että kirjaimellisesti.
 
Tästä kaaossolmusta ilmestyy toinen siirtymätila-aalto. Se vaikuttaa jo moniin ihmisiin, mutta sen vaikutus leviää tietoisuudessa kuin tsunami.
 
Tämä nimenomainen siirtymätila liittyy kulttuurinne kollektiivisten valheiden romahtamiseen. Lisääntyvässä määrin useammat ja useammat teistä näkevät varjopelin taakse, tunnette nukketeatterin esittäjät ja vaikka heidän identiteettinsä ehkä väistää teidät, näette lisääntyvän todellisuuden myötä, että kulttuurinne piirteet ovat manipulointia, rajoittamista ja monissa tapauksissa suorastaan valehtelua.
 
Valhe josta puhumme tässä, ei ole valhe taloudesta, sodista tai rajoittavista uskonnoista, vaan valhe identiteetistänne - valhe joka varmistaa vankeutenne. Tämä valhe on uskomus ja kulttuuriväittämä, että te ette ole mitään muuta kuin fyysinen ihminen ja ettei itse asiassa ole mitään muita olemisulottuvuuksia kuin maakokemuksenne.
 
Tämän valheen tunnistaminen on merkki henkilökohtaisesta vapaudesta, mutta alkuvaiheissaan se voi olla hyvin hämmentävää. Tämä johtuu siitä, että moniulotteiset kokemukset ovat hyvin erilaisia kuin maalliset jokapäiväiset kokemuksenne. Jos huomaatte jääneenne maallisen ja moniulotteisen elämänne väliin, olette astuneet tietoisuuden siirtymätilaan.
 
Tarkoituksenamme tämän informaation jakamisessa on ehdottaa käytännön toimenpiteitä tietoisuuden siirtymätilojen aikana.
 
Silloin kun astutte henkilökohtaisesti voimakkaaseen siirtymätilaan, saatatte monien muiden ihmisten lailla jäädä kiinni ylivoimaisuuteen. Monet yksilöt pitävät sitä järkytystä hyvin häiritsevänä, että he käsittävät hahmottamismerkkiensä ja heidän todellisena pitämänsä todellisuuden hävinneen.
 
Sen vuoksi, että aika nopeutuu – ja tällä tarkoitamme, että enemmän tapahtuu vähemmässä ajassa – jääminen tuohon järkytyksen tai ylivoimaisuuden tilaan on psykologista "hemmottelua", mihin teillä ei ole varaa. Oleellinen seikka jonka haluamme välittää tässä, on, että riippumatta siirtymätilan luonteesta - onko se henkilökohtainen ja liittyy muutoksiin omassa elämässänne vai johtuuko se kulttuurimanipulointinne tunnistamisesta - olette oman todellisuutenne luoja.
 
Teillä saattaa olla tarinoita selittämään, miksi elämänne on yhtäkkiä kadonnut, mutta ne ovat vain tarinoita. Saatatte syyttää toisia ihmisiä, tilanteita tai instituutioita ongelmastanne, mutta se on väärin kohdistettua vastuuta. Tarinanne saattavat olla totta ja voi olla muita ihmisiä, tilanteita tai instituutioita syytettävänä, mutta silloin kun olette astuneet tietoisuuden siirtymätilaan, olette voimakkaan luomisprosessin keskipyörteessä. Ei ole mitään tarvetta tai syytä "itkeä kaatunutta maitoanne", kuten yksi kansanpartenne kuuluu. Se mikä on menetetty, on menetetty. Se mikä on poissa, on poissa.
 
Nyt keskeiseksi kysymykseksi tulee: "Mitä teette?"
 
Jäättekö ällistyneeksi, järkytykseen, ylivoimaisuuteen, vihaan ja suruun? Vai astutteko identiteettiinne elämänne luojana?
 
Niille jotka päättävät jäädä tietoisuuden alempiin tiloihin, meillä ei ole mitään kommentoitavaa.
 
Kommenttimme ovat niille, jotka ovat riittävän rohkeita ja urheita astumaan identiteettinne luojana. Jos olet yksi näistä, ehdotamme seuraavaa.
 
Silloin kuin kaikki häviää - eli aiemman todellisuutenne hahmottamismerkit - ymmärtäkää, että olette astuneet tyhjyyspisteeseen.
 
Tyhjyyspiste on kriittinen siirtymä vanhan ja uuden todellisuuden välillä. Se mitä oli, on loppunut. Sen sijaan että kadutte menetystä, hyväksykää tyhjiö. Tämä on monille ihmisille haastavaa, koska tyhjyyspisteessä ei voi tehdä mitään. Teidän on vain katsottava sitä ja itseänne, sillä tällä "ei kenenkään maalla" ei ole hahmottamismerkkejä.
 
Olkaa varovaisia siinä, mitä uusia merkkejä laitatte paikoilleen, sillä näistä ideoista ja uskomuksista tulee tähtiä mielenne uudelle taivaalle ja navigoitte tietänne näihin uusiin aikoihin noiden tähtien (ajatusten ja uskomusten) mukaan, joita olette asettaneet oman tietoisuutenne taivaalle. Olkaa siis viisaita luodessanne uusia tähtiä, te tämän mysteerin kanssanavigoijamme.
 
Tietoisuuden kollektiiviset siirtymätilat
 
Meidän näkökulmastamme ihmiskollektiivi on tällä hetkellä kuin valtava kosminen käärme, joka luo vanhaa nahkaansa, vääntelehtien, kiemurrellen ja heittäen pois vanhoja rasitteita. Osa tästä saa talousmyllerryksen muodon. Osa tästä on luonteeltaan poliittista. Osa tästä on kulttuurillisten instituutioiden transformoitumista ja romahtamista. Ja osa tästä kiemurtelusta ja vääntelehtimisestä liittyy maanjäristyksiin ja vulkaaniseen aktiivisuuteen sekä kamaliin säämalleihin.
 
Kun luonnon ja ihmisten aiheuttamat katastrofit lisääntyvät, useammat ja useammat teistä havaitsevat astuvansa tietoisuuden siirtymävaiheisiin. Tietysti ne jotka kokevat maanjäristyksen, tulivuorenpurkauksen tai tuhoisan säätilan suoraan, ovat altteimpia astumaan siirtymätiloihin, mutta ne jotka ovat luonteeltaan empaattisia, voivat kokea katastrofin seuraamukset, ikään kuin he olisivat fyysisesti läsnä.
 
Kun ihmistietoisuudet toisistaan erottava verho häviää, useammat ja useammat teistä kokevat maailmassa tapahtuvat muutokset vaistomaisesti.
 
Nyt haluamme puhua uuden luomisesta niille, jotka löytävät itsensä luonnon tai ihmisen aiheuttaman katastrofin jälkimainingeista - kuten maanjäristys, vulkaaninen purkaus tai tuhoisa säämalli.
 
Jos tuhovoima on riittävän suuri, entisen todellisuutenne hahmottamismerkkejä ei enää ole. Kotianne tai liiketoimintapaikkaanne ei ehkä enää ole. Saatatte havaita olevanne vailla ruokaa ja vettä, ja mikä tahansa määrä muuttujia voi tulla yhteen luomaan järkytys- ja pakahtumistilan.
 
Haluamme olla hyvin selkeitä siinä, mitä olemme sanomassa. Järkytys ja ylivoimaisuus hävityksen kohdatessa on luonnollinen nisäkäsreaktio ja jos teidän on tarkoitus nousta sen yli ja muuntaa tuo hetki, teidän täytyy kurkottaa oman olemassaolonne, oman olemuksenne korkeampiin ulottuvuuksiin - niihin tietoisuusulottuvuuksiin, jotka ovat ajan ja paikan ulkopuolella.
 
Siinä määrin kuin pystytte yhdistymään olemuksenne "ylimaallisiin" osiin selviytymisyhtälössänne, pystytte lieventämään järkytystä ja ylivoimaisuutta.
 
Keskeinen piirre mikä täytyy tunnistaa kaaoksen keskellä, minkä tahansa kaaoksen, on mahdollisuusportti.
 
Tämä mahdollisuus selviytymiseen tai uuteen elämään voi olla läsnä tavoilla, joita ette odota. Tämä johtuu siitä, että vanhoja hahmottamismerkkejä ei enää ole ja tietoisuutenne ei ehkä tunnista tilaisuutta, kun se tulee esiin.
 
On sellainen syvään juurtunut ihmisen tapa tai taipumus, joka haluaa saada vahvistusta uusiin todellisuuksiin menneisyydestä. Tämä olisi onneton tapa käytettäväksi näissä tilanteissa.
 
On paljon asioita, joita voisimme sanoa niistä yliulotteisista todellisuuksista, jotka ovat mukana valinnan tekemisessä kaoottisten tapahtumien aikana, mutta haluamme "mennä asiaan" ja antaa sen, mikä on käytännöllisintä. Kenties toisella kertaa voimme jakaa kanssanne filosofisia pohdintojamme äärettömyydestänne ja sisällänne olevista äärettömistä mahdollisuuksista. Ollaan tällä erää kuitenkin vähän pelkistetympiä ja annetaan teille kaava uuden elämän ja uuden kohtalon tilaisuuksien tunnistamiseen ja luomiseen, silloin kun ne esittäytyvät teille.
 
Olettaen, että olette astuneet tietoisuuden siirtymätilaan, tutustuneet tyhjyyspisteeseen ja olette enemmän tai vähemmän rento tilanteenne suuren epävarmuuden kanssa, niin ehdotamme seuraavaa.
 
Olkaa utelias ja odottakaa ihmeitä.
 
Siirtymällä uteliaisuuden tilaan käytätte mielenne sitä puolta, joka on vapaa liikkumaan odotusten kahlehtimatta. Siitä tulee hyvin lapsen mielen kaltainen ja tämä viattomuus, joka ei ole sama asia kuin lapsellisuus, sallii teidän mennä tietoisuuden värähtelytilaan, joka hyödyttää teitä suuresti.
 
Ylläpitämällä ihmeiden odotusta vapautatte luomisvoiman sisällänne, ja siinä määrin kuin teette tätä, havaitsette onnekkaita yhteensattumia ja odottamattomia aarteita, ovat ne luonteeltaan sitten fyysisiä tai mentaalisia ja tunteellisia.
 
Tämä uteliaisuus siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, yhdistettynä ihmeiden odotukseen, siirtää teidät nopeasti tyhjyyspisteestä uuteen elämään, uuteen luomiseen riippumatta siitä, mitä tapahtuu ympärillänne oleville.
 
Tietoisuuden kollektiivisten siirtymätilojen aikana on hyödyllistä muistaa, että jokainen ihminen on oman todellisuutensa luoja ja kaaoksen keskellä ihmiset tekevät erilaisia valintoja ja astuvat erilaisiin henkilökohtaisiin todellisuuksiin.
 
Älkää antako niiden horjuttaa, jotka astuvat matalampiin värähtelyulottuvuuksiin. Ette pysty pelastamaan heitä itseltään. Katsokaa ylöspäin ja eläkää ylöspäin uteliaisuuden ja ihmeiden odotuksen kera, ja myös vakavimmissa tilanteissa ihmeitä voi tapahtua ja tapahtuu teille.
 
Fyysinen kuolema
 
Yksi suurimmista vaikeuksista ruumiillistuneille olennoille on kuolemaksi kutsuttu tietoisuuden siirtymätila. Tämä johtuu siitä, että kaikki hahmottamismerkit häviävät, myös viisi aistia. Jos ihminen samaistuu yksinomaan aineelliseen olemassaoloonsa, hänelle tämä siirtymävaihe on vaikein. Tämä johtuu siitä, ettei sitä enää ole, mihin hän samaistuu.
 
Vaikka fyysinen maailma jatkuu, viisi aistia eivät enää "syötä" tietoisuutta. Maailma on ikään kuin hävinnyt ja keho sen mukana. Suuri "minä olen", ylimaallisen tietoisuuden keskiosa, ei enää saa informaatiota keholta, viideltä aistilta tai ulkoisesta maailmasta. Tämä voi olla hyvin häiritsevää ja hämmentävää sellaiselle, jolla ei ole suoraa kokemusta olemuksensa muista ulottuvuuksista.
 
Vertauskuvallisesti sanottuna olette kuin valtava puu, elämänpuu, jossa on monia oksia ja monia, monia lehtiä ja kukintoja ja nykyinen fyysinen olemuksenne on vain yksi näistä lehdistä ja yksi näistä kukinnoista.
 
Silloin kun ihminen kulkee kuolemaksi kutsutun tietoisuuden siirtymätilan läpi, on useita vaihtoehtoja. Jos olette mukana jossain henkisessä perinteessä, jossa keskushahmona on guru, avatar tai pelastaja, voitte seurata tämän olennon polkua hänen tietoisuutensa värähtelyulottuvuuteen. Joissain uskonnoissa tämä tunnetaan taivaana.
 
Jos seuraatte tuon gurun, avatarin tai pelastajan polkua, ymmärtäkää, että astutte hänen taivaaseensa, hänen värähtelysaavutukseensa ja välttämättä astutte myös hänen tietoisuusrajoituksiinsa.
 
Meidän perspektiivistämme universumi on ääretön ja tällä emme viittaa ulkoavaruuteen, vaan universuminne moniulotteisiin todellisuuksiin, eikä meidän kokemuksemme mukaan ole olemassa yhtä olentoa, joka ymmärtää ja syleilee kaikkea, mitä on.
 
Jos kuitenkin haluatte liittyä guruunne, avatariinne tai pelastajaanne kuoleman ulottuvuuksissa, meillä on muutamia ehdotuksia. Yksi on hänen nimensä kutsuminen ajatuksissa. Tämä on muinainen ymmärrys, joka sisältyy egyptiläiseen termiin "Ren" eli nimi. Kun kutsutte jonkin henkisen olennon nimeä, hänen aspektinsa on pakko siirtyä teitä kohti.
 
Jos tuolla kohtaamishetkellä gurunne tms. pitää teitä sen arvoisena, hän vie teidät mukanaan omaan taivaalliseen ulottuvuuteensa.
 
Teille jotka olette itämaiden henkisissä perinteissä, tiettyihin jumalolentoihin liittyy mantroja. Näiden mantrojen laulamisella mielessä kuoleman aikana tai kuoleman ulottuvuuksissa on sama vaikutus.
 
Teille jotka ette osallistu mihinkään gurua, avataria tai pelastajaa seuraavaan henkiseen perinteeseen, kuolemaksi kutsuttu tietoisuuden siirtymätila tarjoaa muita mahdollisuuksia.
 
Kuten kahdessa muussa tietoisuuden siirtymätilassa, myös kuolemassa on tyhjiöpiste ja sen hallitsevat piirteet ovat hiljaisuus ja pimeys. Kaikki mahdollisuudet ovat tyhjiössä, mutta ne eivät varsinaisesti ole olemassa. Se on kuin tammenterho. Tammi, tuo jättimäinen puu, on mahdollisuutena terhossa, mutta sitä ei ole vielä olemassa.
 
Silloin kun havaitsette olevanne tyhjiössä, jonka tunnistatte siitä, että olette täysin yksin pimeydessä ja täydessä hiljaisuudessa, tietäkää, että olette luovien voimienne keskusverkostossa.
 
Se mitä päätätte luoda seuraavaksi, määrää kohtalonne kurssin ja ne maailmat tai olemassaoloulottuvuudet, joissa asutte. Tämä on kriittinen risteys.
 
Pimeyden pelottamana monet ihmiset siirtyvät valoon ennenaikaisesti. Eivätkä he käsitä sitä, että omassa kaipauksessaan he luovat valon. Portaali avautuu heidän eteensä kuin tunneli ja he voivat siirtyä tähän valotunneliin ja kohdata niitä, jotka he ovat tunteneet aiemmin, ja näin he astuvat takaisin ruumiillistumaan tai toisiin värähtelyulottuvuuksiin ymmärtämättä täysin seuraamuksia. Tämä on tietysti yksi vaihtoehto, joka on avoin teille, ja se valitaan usein.
 
Toinen vaihtoehto kuitenkin on pysyä tyhjyyspisteessä ja asua itse tyhjiössä tullen tietoiseksi itsestänne puhtaana tietoisuutena - kaikkien ilmiöiden tuolla puolen.
 
Jos asutte tässä tietoisuustilassa riittävän pitkään ilman tarvetta luoda jotain, löydätte identiteettinne suurena "minä olen" -olemuksena. Ja tästä tiedostamispisteestä voitte valita ruumiillistumanne olosuhteet. Voitte valita maailmat tai tietoisuusulottuvuudet, joissa asutte.
 
Tämä viimeksi mainittu menetelmä antaa teille suurimmat mahdollisuudet, vaikka se on vaikein useimmille ihmisille. Ja syy tämän vaikeuteen liittyy siihen, että useimmille ihmisille on epämiellyttävää, ettei ole kehoa. Kehon kaipaaminen ja aineellisen maailman kokeminen vetävät usein ihmisen pois tyhjiöstä ennenaikaisesti.
 
Yhteenvetona, kaaossolmun voimistuvien vaiheiden vuoksi monet teistä löytävät itsensä tietoisuuden siirtymätiloista. Riippumatta siitä, millä tasolla huomaatte olevanne - onko kyse henkilökohtaisesta elämästänne, kollektiivikokemuksesta vai siirtymätilasta, jota kutsutaan kuolemaksi - tietäkää, että te olette oman todellisuutenne luoja.
 
Hathorit
 
Tomin ajatuksia ja havaintoja
 
Henkilökohtaisesti pidän tätä viestiä ällistyttävän vaikuttavana ja valtavana informaatiovarastona. Olen lukenut tämän viestin useita kertoja ja joka kerta löydän jotain uutta. Tässä kommunikoinnissa on tosiaan paljon luettavaa rivien välistä.
 
Pidin erityisesti tästä Hathorien toteamuksesta …
 
"Olkaa varovaisia siinä, mitä uusia (hahmottamis-) merkkejä laitatte paikoilleen, sillä näistä ideoista ja uskomuksista tulee tähtiä mielenne uudelle taivaalle ja navigoitte tietänne näihin uusiin aikoihin noiden tähtien (ajatusten ja uskomusten) mukaan, joita olette asettaneet oman tietoisuutenne taivaalle. Olkaa siis viisaita luodessanne uusia tähtiä, te tämän mysteerin kanssanavigoijamme."
 
Luulen, että kollektiivisen mielemme tasolla myyttiset todellisuutemme ovat muuttumassa. Vanhat tähdet, ne vanhat ajatukset, uskomukset ja ennakko-olettamukset todellisuudesta, jotka ovat opastaneet meitä kulttuurina vuosituhansia, näyttävät nyt hämärtyvän, puhumattakaan siitä, että ne ovat johtaneet meitä suuntiin, joihin monet meistä eivät enää halua mennä.
 
Kulttuurimme kollektiivilaiva näyttää kulkevan suuren mysteerin vesillä, vähän piittaamatta tämän planeetan tai sen elämän pyhyydestä. Mutta vaikka kollektiivialuksemme purjehtii suuren mysteerin läpi näennäisen tiedostamattomana, se (laiva) ja me olemme velkaa olemassaolomme itse mysteerille. Tämä hyvin kummallinen kaksinaisuus näyttää minusta joko huvittavalta tai traagiselta riippuen siitä, missä mielentilassa olen ja miten yhdistynyt tai yhteydetön olen itse mysteeriin.
 
Yksi tilanteemme ironia on siinä, että tämän aluksen miehistöä – niitä jotka saavat sen purjehtimaan panostamalla oman elämänvoimansa, luovuutensa ja joissain tapauksessa verta, hikeä ja kyyneliä – olemme sinä ja minä ja kaikki muut lähes seitsemän miljardia ihmistä, jotka elävät tällä hienolla planeetalla. Me kaikki olemme tämän aluksen miehistöä - riippumatta henkilökohtaisesta tilanteestamme tai uskomuksistamme.
 
On niitä ihmisiä new age -yhteisössä, jotka sanovat ja ovat sanoneet vuosia, että olemme lähellä ykseyttä ja että kultainen aika on aivan nurkan takana. En jaa tätä havaintoa.
 
Olemme kaikki samassa veneessä, pidämme siitä tai emme, ja minusta näyttää siltä, että miehistömme on polarisoitunut. On monia, jotka väittävät, että ahneuden, ylimielisyyden ja kaappaamisen toimintamallit ovat todellisia viitekohtia sekstanteillemme.
 
Toiset meistä kuitenkin aistivat, että olemme menossa väärään suuntaan, että emme voi enää tuhota tätä planeettaa ja sen elämää (ihmiselämää ja muuta). Meillä on uusia tähtiä mielen taivaalla. Ja me asetamme sekstanttimme selvästi näiden kosmisten majakoiden mukaan.
 
Sitä voi arvailla kuka tahansa, mihin kaikki kääntyy. Mutta minua kannustaa se hiljainen kapina, mitä näen kaikkialla ympärilläni.
 
Monet meistä miehistön jäsenistä - ja jos olet lukenut näin pitkälle, oletan sinun olevan ehkä yksi heistä - ryhtyvät hiljaisesti toimeen kääntääkseen tämän kollektiivialuksen (eli kulttuurimme hulluuden) ympäri tai ainakin hidastaakseen sen menoa.
 
Jotkut meistä vetävät ulos sekstanttimme ja osoittavat uusia tähtiä ympärillään. Teemme tämän elämällä sitä muutosta, jonka haluamme nähdä. Teemme tämän olemalla rohkeita elääksemme sen uuden maatodellisuuden mukaisesti, jonka aistimme mahdolliseksi. Teemme tämän tarjoamalla ystävällisyyttä toisillemme.
 
Ja tarvittaessa teemme tämän seisomalla omalla maaperällämme. Mieleeni muistuu tässä ruohonjuuritason liikkeet joissain maailman köyhimmissä maissa ei-hybridisiementen säilyttämiseksi - siementen jotka tuottavat uusia siemeniä sadonkorjuussa - sen sijaan, että alistutaan kansainvälisiin talousintresseihin, jotka orjuuttaisivat maapallon köyhimmät ostamaan uusia siemeniä aina, kun he haluavat ruokkia itsensä ja perheensä.
 
Kun kirjoitan tätä, melkein itken heidän rohkeuttaan nousta niitä Titaaneja vastaan, jotka ovat asettaneet kollektiivialuksemme kurssin ahneudella, ylimielisyydellä ja täysin sivuuttaen elämän pyhyyden.
 
Niin vaikeita ja haastavia kuin nämä ajat ovat sekä yksilöille että kollektiiville, uskon, että kohtaamassamme epävarmuudessa on toivoa. Sanon näin, koska ihmishenki on joskus kohonnut korkeuksiin kohdatessaan vakavia ja epävarmoja aikoja.
 
Jos Hathorit ovat oikeassa, kohtaamme kaikki lukuisia tietoisuuden siirtymätilanteita, ennen kuin aikamme maan päällä on loppu. Vanhan todellisuutemme hahmottamismerkit ollaan korvaamassa. Se miten käsittelemme havaintotodellisuutemme ja vanhan maailman menettämisen, määrää ihmiskunnan seuraavan maallisen olemassaolosyklin.
 
Ja meillä yksilöinä, se mitä päätämme luoda oman elämämme siirtymävaiheissa, määrää ne tietoisuusulottuvuudet, jotka ovat avoinna meille.
 
Toivotan teille, miehistönjäsenkavereilleni, ja rakkaillenne turvallista kulkua näiden myllertävien aikojen läpi. Mutta riippumatta siitä, mitä tapahtuu ja mistä tilanteista löydämme itsemme tällä vaarallisella matkalla, muistakaamme, että me olemme - ennen kaikkea - oman todellisuutemme luojia.
 
On uusia tähtiä taivaalla ja uusia maailmoja löydettäväksi. Olkaa rohkeita. Ja hyvää matkaa.
_________________
 
OSA 2
 
Ja nyt takaisin nykyhetkeen …
 
Kommunikointini unessa Hathorien kanssa tapahtui joskus viiden maissa aamulla. Kun selväjärkinen uni eteni, minulla oli lempeä sähköaistimus kruunuchakrassani ja tunsin säkenöivän valkoisen valopallon pyörivän pääni yläpuolella.
 
Tunnistin sen Hathorien viittaamaksi "kaikkien mahdollisuuksien sfääriksi/palloksi". Tuo pallo on tapa kommunikoida valtava informaatiokenttä hyvin tehokkaasti. Pallo sisältää melkein äärettömän määrän säteileviä valopisteitä, joista jokainen edustaa mahdollista/todennäköistä lopputulosta jossain tilanteessa.
 
Tässä tapauksessa se oli henkilökohtaisten, kollektiivisten ja planetaaristen siirtymien monimutkainen hahmo.
 
Hathorit pyysivät, että elokuun 2020 viestille annettaisiin nimeksi "Siirtymätilat uusiin todellisuuksiin", koska teemme siirtymää moniin todellisuuksiin samanaikaisesti.
 
Tuossa pallossa päälaellani näin jotain, mikä toi mieleeni Jaakobin unen vanhassa testamentissa, kun hän näki enkelien laskeutuvan ja nousevan tikkailla, jotka tulivat taivaasta.
 
Kuitenkin tässä unikuvassa kaikenlaisia aistivia olentoja (ei vain ihmisiä) liikkui ylöspäin tai alaspäin tuossa pallossa. Selkeä tunteeni tästä kuvasta oli, että se edusti olentojen (ruumiillisten ja ruumiittomien) massasiirtymistä alemman värähtelyn olemassaoloulottuvuuksista korkeampiin ulottuvuuksiin, ja samanaikaisesti toinen olentojoukko siirtyi alaspäin, alempiin värähtelyulottuvuuksiin.
 
Ja sitten seuraavat sanat kuuluivat unta näkevässä mielessäni: "Olet oman kohtalosi magneetti. Älä anna niiden horjuttaa, jotka liikkuvat alaspäin. Älä hypnotisoidu heidän pelostaan ja supistumisestaan alempiin maailmoihin. Nouse ylöspäin ja lähde lentoon ylempiin maailmoihin."
 
Ottaen huomioon asioiden ajankohtaisen tilan, minusta nämä sanat olivat hyvin vaikuttavia ja ajankohtaisia. Tämä Hathorien kommunikointi unitilassa on kutsu läsnäoloon. Meille jotka pyrimme elämään ylöspäin, uni on täynnä informaatiota korkeammissa ulottuvuuksissa elämisen riemusta ja vastoinkäymisistä, kun samaan aikaan monet ympärillämme näyttävät vakaasti päättäneen mennä alaspäin, ihmishengen alempiin ilmaisumuotoihin. Uneni viimeiset sanat puhuivat myös selvää kieltään … nouse ylöspäin ja lähde lentoon ylempiin maailmoihin.
 
Sen kasvavan globaalin verenvuodatuksen keskellä joka liittyy ajankohtaiseen pandemiaan sekä eskaloituvaan yhteiskunnalliseen levottomuuteen, meillä on edessämme ennenkuulumaton tilaisuus (itse asiassa sanon niitä vitun kasvutilaisuuksiksi) levittää siipemme vertauskuvallisesti ja lentää ylöspäin myös kaaoksen keskellä.
 
Loppuajatuksia
 
Kun uneni päättyi, Hathorit ehdottivat vahvasti, että kuuntelen "Spatial Cognizance" -äänimeditaation, joka annettiin viimeisen julkisen Hathor-intensiivin aikana nimeltään Multiverse, ennen kuin pandemia sulki kaikki julkiset kokoontumiset.
 
Tämä äänimeditaatio on tehokas keino päästä käsiksi transpersonaalisen itsen avoimuuteen ja omaan luontaiseen ylimaallisuuteemme, jota eivät sido ajan, paikan ja olosuhteiden rajoitukset. Unen jälkeisessä meditaatiossa Hathorit kehottivat minua kiinnittämään huomioni kruunukeskukseeni, kuvitellen samalla kaikkien mahdollisuuksien sfäärin valkoisena valopallona pääni yläpuolelle.
 
Jos haluat pöyhiä syvemmin Hathorien näkemyksiä siirtymätiloista, luulen, että saatat pitää tätä äänimeditaatiota kiehtovana ja valaisevana. Löydät tämän äänimeditaation nettisivujeni kuunteluosiosta, veloituksetta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, "Spatial Cognizance Meditation" -otsikon alta.
 
Ja lopuksi Hathorit pyysivät minua mainitsemaan "Heart Portal" -äänimeditaation, jonka he antoivat viime planeettaviestissään. Heidän mukaansa se on mahtava liittolainen meille, jotka pyrimme siirtymään ylöspäin näinä kaoottisina aikoina, jotka meillä on käsillä (ja jatkuvat jonkin aikaa). He ehdottavat juuri tätä meditaatiota, koska sillä on kaksi tarkoitusta: henkinen puhdistuminen ja tie muihin ulottuvuuksiin ylemmissä maailmoissa. Voit saada tämänkin veloituksetta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi nettisivujen kuunteluosiosta.
 
Siunausta teille, rakkaillenne ja sukulaisillenne. Olkoon lentonne ylöspäin onnekasta ja täynnä armoa, joka ei tunne rajoja.
 
Tom Kenyon
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >