HomeViestejäTom Kenyon3.8.2010 - Aikajanoilla hyppimisen taito

3.8.2010 - Aikajanoilla hyppimisen taito

AIKAJANOILLA HYPPIMISEN TAITO

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
3.8.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Vaikka se saattaa näyttää joistakin paradoksaaliselta, aikajananenne, elämänne on vain yksi monista samanaikaisista mahdollisuuksista. Ja on täysin mahdollista - todellisuudessa syntymäoikeutenne - muuttaa aikajanaanne ja elämänne mahdollisuuksia.

Kulttuurinne on useista syistä hypnotisoinut teidät uskomaan, että olette rajoittuneita yhteen aikajanaan. Tässä viestissä pyrimme kertomaan oman ymmärryksemme aikajanoista ja siitä, miten voitte muuttaa niitä.

Aina kun kaoottiset tapahtumat lisääntyvät, monet aikajanat lähentyvät. Johtuen siitä tosiasiasta, että planeettanne on astunut kaaossolmuun ja kokee jatkuvasti lisääntyviä kaaostasoja, myös aikasolmut lisääntyvät, kuten niitä kutsumme.

Aikasolmuja syntyy, silloin kun kaksi tai useampia aikajanoja lähentyy. Niiden läheisyyden vuoksi tapahtuu joskus "oskillaatiovaikutuksia", jolloin yhden aikajanan todellisuudet vuotavat läpi tai naapuriaikajana havaitsee ne fyysisesti. Voimakkaat aikajanat voivat vaikuttaa myös kirjaimellisesti toisten aikajanojen mahdollisuuksiin ja/tai todennäköisyyksiin aikasolmussa. Toisin sanoen, luovia ja uusia vaikutuksia tapahtuu usein aikajanoissa, silloin kun ne astuvat aikasolmuun (ovat toisten aikajanojen läheisyydessä).

Nämä ovat kehityksen "äkkilähtöjä", joissa on valtava mahdollisuus nopeutuneeseen evoluutioon, jos ymmärrätte, miten niitä hyödynnetään. Kun planeettanne tapahtumien luonne on ailahteleva, ilmestyy esiin monia aikasolmuja. Tämä on erittäin monimutkainen ja monisyinen juttu ja pyrimme jakamaan sen pienempiin osiin, sillä uskomme, että tämä informaatio on erittäin merkittävää niille, jotka ovat antautuneet ylösnousemusprosessiin - ja jo pelkän selviytymisarvonsa vuoksi. Käännetäänpä huomio ensin suurempaan kuvaan ja sitten yksittäisiin strategioihin, joita ehdotamme.

Taustaa

Planeettanne on täydellisen transformoitumisen partaalla. Tällä transformaatiolla on monia ilmaisumuotoja ja te kollektiivina vaikutatte näihin lopputuloksiin suuremmassa tai vähemmässä määrin.

Jotkut näistä lopputuloksista, näistä mahdollisuuksista toteuttavat ennusteita planeetan tuhoutumisesta ja puhdistumisesta. Toiset aikajanat, toiset ilmaisumuodot ilmentävät erilaisen lopputuloksen. Yhtäkkinen, odottamaton muutos ihmistietoisuudessa voisi tuoda polvilleen kontrolloijat, jotka ovat vaikuttaneet kohtaloonne hyvin negatiivisesti. Ja näiden kahden polariteetin välillä on satoja muita mahdollisia aikajanoja. Yhteiskunnassanne on määrättyjä eturyhmiä, jotka haluaisivat teidän pysyvän hypnotisoituina ja haluavat teidän jatkavan siinä itsepetoksessa, että olette rajattuja yhteen aikajanaan, yhteen elämän kokemukseen, niin kuin he sen määrittelevät.

Mutta teillä on omassa luonnosanne kyky muuttaa aikajanoja ja todennäköisyyksiä jokaisen tapahtuman viime hetkellä - on tapahtuma sitten henkilökohtainen tai kollektiivinen. Emme sano tämän olevan positiivista. Sanomme tämän tosiasiana, joka koskee evoluutiopotentiaalianne. Se jää nähtäväksi, saavutatteko kollektiivisesti tämän potentiaalin vai ette, mutta vihittävän polkuna on kurkottaa ylöspäin kohti korkeinta potentiaalia riippumatta siitä, mitä tapahtuu tai on tapahtumatta hänen ympärillään. Tässä viestissä puhumme, mitä voitte tehdä ja miten teette sen.

Meidän näkökulmastamme kollektiivinen kohtalonne on summa yksilöllisistä valinnoista, joita te henkilöinä teette. Tämä yhdistyy evoluutio- ja maavoimiin, jotka ovat kaukana teidän ja kanssaihmistenne kontrollointikyvyn ulottumattomissa. Tämä voimakokoelma sisältää myös kosmisia energia- ja aikomusmalleja kosmoksen alueilta, jotka ovat paikallisen aurinkokuntanne tuolla puolen, sillä olette osa monimuotoista kosmista matriisia, mikä on universuminne.

Jos käyttäisimme vertauskuvaa, sanoisimme, että ihmiskuntana olette suurella valtamerialuksella. Mutta monet teistä ovat unessa ja peräsimessä tätä alusta ohjaa joku, jonka ei pitäisi olla siellä. Useista historiallisista ja "historian ylittävistä" syistä, joihin emme mene tässä, useat olennot ovat komentaneet laivaanne.

Mutta nyt vuorovesi on kääntymässä. Useammat ja useammat teistä ovat heräämässä, vaikka jotkut kompuroivat puoliunessa kannella ja katselevat raivoisien myrskyjen muuttavan heidän maailmaansa. Kontrolloijat tietävät, että monet teistä ovat heräämässä - liian monet omaksi mukavuudekseen.

On todella mielenkiintoista aikaa elää!

Meksikonlahden ajankohtainen ekologinen tilanne on yksi esimerkki monista aikajanoista. Vaikka medianne yrittää kovasti sivuuttaa tilanteen, monet aistivat asian vakavuuden ja tosiaankin lahden alueella on vaikeuksia, jotka ovat pinnan alla - sekä kirjaimellisesti että kuvainnollisesti.

Viime viestissä puhuimme tämän tapahtuman useista mahdollisista aikajanoista. Sitä mikä näistä mahdollisista aikajanoista ilmestyy kolmannen ulottuvuuden todellisuuteenne, ei ole kirjoitettu mutaan tai betoniin, vaan kyse on muutettavasta tapahtumasta tai lopputuloksesta. Tässä viestissä haluamme puhua siitä, miten te yksilöinä voitte hypätä joltain aikajanalta eri kohtaloon hetken varoitusajalla. Tämä voidaan yleistää sivilisaationne aikajanahyppelyyn, mutta se on toisen kerran aihe.

Tällä hetkellä haluamme kääntää huomiomme teihin, yksittäisiin ihmisiin ja siihen, miten voitte hypätä katastrofaaliselta aikajanalta - lopputuloksesta mitä ette halua - johonkin suotuisampaan, elämälle ystävällisempään ja joka on täynnä kehityspotentiaalia.

Tiedoksi, että on teknisiä keinoja hyppiä aikajanoilla, mutta tämä informaatiomme käsittelee ihmistietoisuutta ja sitä, miten te oman tiedostamisenne ja aikomuksenne voiman avulla voitte hyppiä aikajanoilla. Tätä varten teillä on jo kaksi upeaa aarretta omassa luonnossanne - itsenäinen tahto (tehdä valintoja) ja kyky tuntea. Nämä kaksi oikein yhdistettynä sallivat teidän - niin halutessanne - hyppiä aikajanoilla todellisuutenne kanssaluojina sen sijaan, että olette pelkkiä shakkilaudan nappuloita.

Perusperiaate

Aikajanoilla hyppimisen perusperiaatteeseen sisältyy muutaman merkittävän aikomuskentän koordinointi.

1) Määrittelette aikajanan, mille haluatte siirtyä.

2) Muutatte värähtelytilanne sopimaan yhteen tuon aikajanan kanssa.

3) Lukitsette värähtelytilan, ettei se horju.

4) Ryhdytte toimeen, joka on uuden aikajanan ilmaisua.

5) Pysytte lujana.

Tässä viidennessä vaiheessa teidän on ylläpidettävä uuden valitsemanne aikajanan värähtelytilaa ja tehtävä valintoja, jotka ovat johdonmukaisia uuden aikajanan kanssa, ja pysyttävä lujana vastakkaisesta aisti-informaatiosta huolimatta.

Viimeinen, lujana pysymisen vaihe on tärkeä, koska nykyinen aikajananne on uskomustenne ja aikomustenne kumuloituma. Riippuen näiden uskomusten ja aikomusten vahvuudesta teidän täytyy ehkä kerätä valtava määrä energiaa voittaaksenne elämänne mallit.

Informaatiota jonka jaamme kanssanne, voidaan käyttää mihin tahansa aikajanaan tai elämänne ilmaisumuotoon tarttumiseksi, aina arkisimpiin tilanteisiin saakka. Kuitenkin tässä viestissä puhumme tästä aikajanoilla hyppimismenetelmästä liittyen ylösnousemusprosessiin ja siihen, miten voitte siirtyä toiseen aikajanaan, kuin millä kulttuurinne parhaillaan asustaa.

Tämä on joillekin vallankumouksellinen ajatus, mutta meille se on vain totuus teidän luonnostanne. Olette luojajumalia ja -jumalattaria ja tämä jakamamme informaatio on vain syntymäoikeutenne. Annamme sen teille tällä hetkellä odottaen ja toivoen, että monet teistä hyppäävät aikajanalla, kallistavat aluksenne köliä ja vievät laivan turvallisille ja vauraille vesille.

Vertauskuvat riittävät nyt. Mennäänpä käytännön puoleen siinä, miten hypitte aikajanoilla.

Ylösnousemus

Meidän näkökulmastamme ylösnousemusprosessiin sisältyy toisen kehonne, KA:n, energisointi ja sen värähtelyn kohottaminen niin, että se säteilee enemmän valoa ja tulee lopulta SAHU:ksi, kuolemattomaksi energiakehoksi. On monia tapoja yksilön KA:n värähtelyn nostamiseen. Useimmilla henkisillä perinteillänne on omat menetelmänsä värähtelynne nostamiseen. Valitettavasti monet niistä ovat myös täynnä opinkappaleita, tabuja ja rehellisesti sanottuna niiden asettamia ajatusmuotomalleja, jotka eivät ole halunneet eivätkä halua teidän vapauttanne, vaan jotka hyötyvät vankeudestanne.

Ja kyllä, on surullista kertoa, että jotkut henkisistä perinteistänne - ja erityisesti uskonnoistanne - ovat salakavalia ansoja, ja jos teidän on tarkoitus päästä ylöspäin oman olemuksenne ylösnousemisessa, teidän on erotettava totuus valheesta. Vain te voitte ryhtyä tähän tehtävään, sillä se on yksi mestaruuden perusedellytyksistä. Tämä on tietoisuuden hiekkaan piirretty viiva niillä, jotka ovat valinneet oman olemuksensa ylösnousemuksen. Heistä tulee totuuden mestareita eivätkä he lakkaa onkimasta valheellisuutta pois todellisuudesta. He eivät ole opinkappaleiden orjia. He eivät kumarra ketään, paitsi omaa jumaluuttaan.

Energeettisestä näkökulmasta ylösnousemusprosessi alkaa, silloin kun elämänvoimanne - egyptiläiset kutsuivat sitä nimellä sekhem - alkaa nousta ylöspäin djediä tai pyhää chakra-väylää. Tämä on ylösnousemusta yksinkertaisimmassa muodossaan. Se on tiedostamisen ja tietoisuuden laajentumista. Kun elämänvoimanne menee korkeampiin aivokeskuksiin ja kun KA-kehonne energisoituu, astutte toiseen ylösnousemusvaiheeseen. Tässä vaiheessa alatte metaboloida valoa. Valolla viittaamme henkiseen valoon, valoon joka on henkiulottuvuuksissa.

Tämä valo syöttää KA-kehoa ja lisää sen värähtelyä. Kun KA-keho saavuttaa tietyn värähtelyvoiman, horjumatta, se sytyttää eräänlaisen eteerisen tulen, mikä muuttaa sen SAHU:ksi tai kuolemattomaksi energiakehoksi. Tätä voitaisiin pitää yhtenä tämän nimenomaisen ylösnousemusmuodon viime vaiheista. Mutta haluaisimme tehdä hyvin selväksi, että mikä tahansa liike ylöspäin tietoisuudessa ja elämänvoiman liike ylös djediä on osa ylösnousemusprosessia, riippumatta käytettävästä menetelmästä.

Haluamme nyt puhua joistain peruskäsitteistä ja harjoitusstrategioista, mikä välittää aikajanoilla hyppimisen perusmenetelmän. Käännämme sitten huomiomme siihen, miten voitte luoda uuden todennäköisyyden itsellenne, myös suurelta vaikeudelta vaikuttavan tilanteen keskellä. Ja mikä tärkeintä, tutkimme merkittävää kehitysmahdollisuutta, mikä on ajankohtaisessa aikasolmussanne.

Yksi ensimmäisistä tehtävistä minkä kohtaatte, jos tarkoituksenne on hypätä eri aikajanalle, on ylittää pelko. Useimmat ihmiset pelkäävät tuntematonta, mutta tähän sisältyy paljon salakavalampi tekijä. Kontrolloijat, ne jotka haluavat kontrolloida kohtaloanne ja hyötyä siitä, ovat mestareita heijastamaan pelkoa ja he käyttävät median kautta valtavia mielen kontrollointiresursseja ja hypnotisointia vakuuttaakseen massat siitä, että on paljon pelättävää. Ja vaikka siinä onkin suoraan sanottuna jonkin verran totuutta, että on pelkäämisen syitä, korkeampaa totuutta ei paljasteta.

Korkein totuus, niin kuin me näemme sen, on kapasiteettinne muuttaa todellisuutta, luontainen kykynne käyttää itsenäistä tahtoanne ja kykyänne tuntea suunnistaaksenne uusille aikajanoille. Ollaanpa tässä täsmällisiä.

Kuten mainitsimme aiemmin, sen tyyppinen ylösnousemus mistä puhumme, alkaa elämänvoimanne liikkumisella ylös djedia tai selkärankaa korkeampiin aivokeskuksiin. Kun tämä tapahtuu, KA-kehonne energiapyörät joita kutsutaan chakroiksi, aktivoituvat uudella tapaa. Tämä avaa uusien mahdollisuuksien ikkunoita, uusia oivalluksia, inspiraation ja luovuuden uusia kukoistamismuotoja. Mutta jos tietoisuus on lukittuna pelkoon, se jää vangiksi alempiin keskuksiin - selviytymisen, seksin ja vallan impulsseihin.

Monista historiallisista ja "historian ylittävistä" syistä, kuten vihjasimme aiemmin, on ollut ja on edelleen "salaliitto" ihmiskunnan pitämiseksi lukittuna alempiin keskuksiin ja pelon vahvistamiseksi kohtalon kontrollointikeinona. Näin ollen jokaisen mestarin joka valitsee polun ylöspäin, yksi ensimmäisenä ylitettävistä esteistä on pelonlaakso - oman kulttuurin heijastamat ajatusmuodot. Teidän on sitten kuljettava teitä hillitsevien rajoittuneisuusportaalien läpi tunnistaaksenne valheet, joita myös jotkut pyhimmistä uskonnoistanne ovat vahvistaneet.

Mutta sanotaanpa, että teillä on rohkeutta ja luonteenlujuutta ryhtyä sellaiseen läpikulkuun.

Sanotaanpa esimerkiksi, että haluamanne aikajana on hyväntahtoisuus, rakastava ystävällisyys. Tekisitte sen seuraavaksi muistaen, että sama periaate pätee jokaiseen aikajanaan, minkä haluatte luoda itsellenne.

Valmistautuminen ja harjoittelu

Ensimmäinen askel on määritellä aikajana, jonka haluatte luoda ja jolla haluatte elää. Tässä tapauksessa se on rakastavan ystävällisyyden aikajana. Toinen askel on siirtyä värähtelytilaan, mikä sopii yhteen tuon aikajanan kanssa. Tässä tapauksessa se on rakastavan ystävällisyyden tunnetila, jotta olisitte itse tuossa tilassa niin paljon, kuin kykenette. Tällä tarkoitamme, että osoittaisitte rakastavaa ystävällisyyttä toisia ja itseänne kohtaan.

Kolmas askel on lukita värähtelykenttä, jottei se horju. Tämä on tärkeä osa aikajanoilla hyppimistä, koska vanhalla värähtelytilalla on oma elämänsä. Vain se että olette päättäneet luoda uuden aikajanan ja olette astuneet värähtelytilaan, joka sopii yhteen tuon aikajanan kanssa, ei takaa, että aikajana ilmentyy tai jatkuu. Teidän on lukittava värähtelykenttä paikalleen, sillä tämä antaa teille pääsyn uudelle aikajanalle.

Kahteen ensimmäiseen askeleeseen liittyy itsenäinen tahtonne. Valitsette jonkin aikajanan, jonka haluatte kokea. Valitsette värähtelytilan, joka sopii yhteen tuon aikajanan kanssa. Ja kolmannessa askeleessa - värähtelytilan lukitsemisessa - käytätte luontonne toista aarretta, kykyänne tuntea.

Tuntemalla sen värähtelytilan, missä haluatte olla, vahvistatte sitä. Ja jos otatte myös johdonmukaisen tunnetilan värähtelytodellisuudeksi, kuten kiitollisuus tai arvostus, nopeutatte sen syntymää.

Tämä yksinkertainen arvostaminen tai kiitollisuuden tunteminen uutta aikajanaa kohtaan katalysoi sen todellisuutta tavoilla, jotka tuntuvat mielestänne käsittämättömiltä. On siis niin, että luontonne kaksi aarretta yhdistetään näissä kolmessa askeleessa. Seuraava askel vaatii taas itsenäistä tahtoanne. Teidän on pysyttävä lujana, ylläpidettävä visiota uudesta aikajanasta ja värähtelytilasta riippumatta siitä, mitä aistinne kertovat teille. Tässä kohtaa monet epäonnistuvat.

Uuden aikajanan ilmentäminen kolmannen ulottuvuuden todellisuuteenne vaatii kumuloitunutta energiaa. Jos sinnikkäästi ylläpidätte visiota uudesta aikajanasta kera sen värähtelykentän (tai sen tuntemisen) ja olette jo kiitollinen sen olemassaolosta, keräätte energiaa.

Tehtävänä tässä on olla uskollinen visiollenne samalla, kun kiinnitätte huomiota siihen, mitä ajankohtainen todellisuutenne näyttää teille. Kyse ei ole teeskentelystä. Kyse on todellisuuden kohtaamisesta sellaisena, kuin se esittäytyy, kun samanaikaisesti pidätte yllä korkeampaa visiota. Toisin sanoen, käsittelette elämänne todellisuutta ja samanaikaisesti pidätte yllä visiota erilaisesta elämästä. Tämä on se taito tai taidetta.

Käyttäen esimerkkiämme, jos haluatte luoda elämän, jossa on enemmän rakastavaa ystävällisyyttä, siirtyisitte tuohon värähtelytilaan ilmaisemalla rakastavaa ystävällisyyttä toisia kohtaan. Jos pystyisitte myös tuntemaan kiitollisuutta tästä värähtelytilasta, se nopeuttaisi uuden aikajanan luomista.

Todellisuudessa on jakso, jolloin tunnistatte, etteivät kaikki kykene rakastavaan ystävällisyyteen eivätkä sen vastaanottamiseen. Elämän realiteetit sitten jalostavat visiotanne ja tämä tietoisuutenne kypsyminen tapahtuu luonnostaan, kun käsittelette nykyisen aikajananne realiteetteja uuden aikajananne kehittymisen rinnalla.

Yksi tulos tästä etenemistavasta on, että teistä tulee rakastavan ystävällisyyden mestari ja mestari käsittelemään niitä, jotka eivät pysty ilmaisemaan sellaisia värähtelytiloja. Lopulta koette elämää, missä on enemmän rakastavaa ystävällisyyttä ja missä useammat ihmiset ilmaisevat tätä ominaisuutta teille ja te heille. Ja silloin kun kohtaatte jonkun, joka on kyvytön ilmaisemaan tätä ominaisuutta, olette kykenevämpi käsittelemään häntä kadottamatta tätä ominaisuutta itse.

Näin kylväisitte uutta aikajanaa ja uutta todellisuutta itsellenne.

Palataanpa nyt kollektiiviseen aikajanaan.

Kuten sanoimme aiemmin, aikasolmut ovat risteyskohtia, missä useammat aikajanat lähenevät, ja voitte hypätä janalta toiselle, jos ymmärrätte, miten se tehdään. Selitimme juuri perusperiaatteen, niin kuin sitä sovelletaan yksilön aikajanoihin. Puhutaanpa nyt, miten voitte hypätä eri aikajanalle kuin mikään kollektiivi.

Niin paradoksaaliselta kuin se ehkä näyttääkin, on täysin mahdollista elää eri aikajanaa ja saada erilaisia elämänkokemuksia kuin ympärillä olevat.

Sanotaanpa se uudestaan toisella tavalla. On mahdollista elää taivaassa, silloin kun toiset elävät kärsimyksessä. Syvimmällä tietoisuustasolla kyse on vain valinnasta.

Tunnustamme, että teitä ovat manipuloineet ja manipuloivat edelleen voimat, jotka pitävät teitä vangittuna. Mutta valintamme tässä kommunikoinnissa on antaa teille avaimet hypätä ulos tuosta vankilasta, vatvomatta sen historiaa tai siihen osallistuvien identiteettiä. Sillä tosiasiassa ette näe kontrolloijia. He ovat nukketeatterin esittäjiä.

Kun kaoottiset tapahtumat lisääntyvät, teillä on monia tilaisuuksia hypätä aikajanoilla. Ehdotuksemme on muistaa askeleet, joista puhuimme aiemmin. Voisitte kokeilla tätä menetelmää tekemällä kokeen. Valitkaa jotain, minkä haluaisitte paljastuvan todellisuutena elämässänne, ja katsokaa, mitä voitte luoda, käyttäen antamiamme askelia.

Fyysinen ja henkinen selviytyminen

Tämän viestin jakamisen perimmäinen syy sisältää joitain suurempia seuraamuksia, kuin henkilökohtaisten halujenne luominen. Tämä "joitain" liittyy kirjaimellisesti selviytymiseenne, sekä fyysisesti että henkisesti.

Kun kaoottiset tapahtumat lisääntyvät, intuitiovoimistanne tulee tärkeämpiä kuin koskaan ennen.

Jotkut ihmiset kutsuvat niitä aavistuksiksi. Tietämättä miten, tiedätte yhtäkkiä, mitä tehdä jossain tilanteessa.

Näin intuitio toimii. Näillä intuitiohetkillä olette risteyskohdassa - aikasolmussa - missä voitte hypätä eri aikajanalle ja eri lopputulokseen.

Tämä intuitiivisen vastaanottavuuden lisääntyminen on yksi tunnusmerkki henkilökohtaisesta ylösnousemuksesta tai liikkumisesta ylöspäin tietoisuudessa. Kehittyneemmällä intuitiolla on selviä etuja fyysisessä selviytymisessä.

Hetki sitten sanoimme jotain, mikä voi olla joillekin yksilöille paradoksaalista. Sanoimme, että kyvyllä hyppiä aikajanoilla on sekä fyysisiä että henkisiä selviytymisetuja.

Tarkoitimme tällä sitä, että kyky hypätä eri lopputuloksen aikajanalle, voi johtaa fyysiseen selviytymiseen tietyissä tilanteissa. Henkisellä selviytymisellä tarkoitamme uhkia henkiselle heräämisellenne. Jos kadotatte oman totuutenne raiteen, jos kadotatte kaksi luontoonne aarretta - itsenäisen tahdon ja kyvyn tuntea - niin olette henkisesti vaarassa. Älkää kadottako itsessänne näitä aarteita näkyvistänne. Kun kaoottiset tapahtumat lisääntyvät - ja ne lisääntyvät, sillä tämä on uuden maailman synnyttämistä - kontrolloijat lisäävät ponnistelujaan. Olkaa varuillaan mielen kontrolloinnista ja kaikista ajatusmuodoista, jotka rajoittavat itsenäistä tahtoanne ja kykyänne tuntea, riippumatta sen alkuperästä - vaikka se tulisi "pyhistä" uskonnoistanne.

Jokaista ajatusmuotoa - vaikka se olisi puettu miten pyhiin vaatteisiin tai poliittiseen korrektiuteen - joka rajoittaisi itsenäistä tahtoanne valita tai kykyänne tuntea, pitäisi välttää. Tämä on oleellinen perusedellytys niille, jotka haluavat selviytyä tästä siirtymästä henkisesti eheänä.

Aikajanojen lähentyminen ja todennäköisyyksien muuttaminen

Käännetäänpä nyt huomio tämän kommunikoinnin pääsyyhyn. Kaikki mitä olemme sanoneet tähän mennessä, on taustaa ja ehdotuksia oman tietoisuutenne treenaamiseen aikajanoilla hyppimiseen.

Mutta nyt käännämme huomiomme kahteen hyvin merkittävään aikajanaan, jotka ovat itsenäisesti olemassa luomisestanne. Ne ovat olemassaolon erilaisia järjestyksiä. Niitä ei luoda henkilökohtaisesta valinnasta. Ja ne ovat täysin vastakkaisia toisilleen.

Olette olemassa, kuten olemme sanoneet lukuisissa tilanteissa, monilla aikajanoilla ja monissa todennäköisyyksissä samanaikaisesti. Yksi aikajana jolla te ja ihmiskunta elätte tällä hetkellä, toteuttaa profetioita hävityksestä ja planeetan tuhoutumisesta. Tämä on erittäin todellinen aikajana. Mutta tämä on vain yksi mahdollinen aikajana. Olette lähentymispisteessä, aikasolmussa, missä on mahdollista hypätä tuomiopäivän todennäköisyyksistä uudentyyppiselle maapallolle ja uuteen olemassaolon järjestykseen.

Tämä aikajana jota kutsumme uudeksi maapalloksi, on kokemuksen hyvin eri ulottuvuus kuin nykyinen todellisuutenne. Tällä aikajanalla maata kunnioitetaan syvästi ja siitä ovat kiitollisia ihmiset, jotka ymmärtävät ja arvostavat sitä totuutta, että kaikki elämä on keskinäisessä yhteydessä.

Tässä maata ei hyödynnetä ja tuhota voiton vuoksi - vahingoittaen sen ekosysteemiä. Teknologiat on transformoitu ihmistietoisuuden kohoamisen kautta. Poissa ovat nykyaikanne elämää uhkaavat teknologiat ja vahingoittavat ajattelutavat. Sodat ovat menneisyyttä. Kontrolloijat jotka ovat käyttäneet negatiivisia voimia kohtaloonne manipuloimalla uskontoja, taloutta ja kansainvälisiä asioita, ovat luopuneet vallastaan. Itse elämää pidetään pyhänä ja ihmiskunta hyväksyy uuden ymmärryksen aineen pyhyydestä. Tässä uudessa maailmassa ei ole taivaan ja maan välistä sotaa.

Voisimme sanoa lisää asioita tästä aikajanasta, mutta toivoaksemme tunnette tämän aikajanan eron siihen toiseen, joka lopulta johtaa tuhoon ja hävitykseen.

On vielä yksi asia, jonka haluamme sanoa tästä uuden maapallon aikajanasta. Se on piirre, mitä erityisesti arvostamme. Tällä uudella aikajanalla maailmojen väliset verhot ovat ohuita ja ihmisten ja galaktisten olentojen - kuten me - sekä deeva- ja henkimaailmojen välillä on enemmän vuorovaikutusta.

Tässä haluamme sanoa, että aikomuksemme ei ole vaikuttaa teihin, sillä emme usko väliintuloon. Emme puutu vapaaseen tahtoonne. Olemme kuitenkin vapaita osoittamaan teille, mitä näemme.

Muinaisessa Egyptissä oli jumalatar nimeltään Maat, jolla oli vaaka, ja kuollessa vihittävän sydän laitettaisiin toiseen vaakakuppiin ja höyhen toiseen. Jos sydän oli niin kevyt kuin höyhen, vihittävälle annettaisiin pääsy taivaallisiin maailmoihin eli korkeampiin tietoisuustiloihin. Mutta jos sydän oli lastattu negatiivisuudella, katumuksella ja surulla, vihittävän olisi palattava alempiin maailmoihin.

Hyvin todellisella tavalla ihmiskunta on Maatin tapaamiskohdassa. Jokainen ihminen joka uskoo tuhon, hävityksen ja kauhun aikajanaan, lisää tätä todellisuutta. Jokainen joka pitää todellisena uuden maapallon aikajanaa, lisää sen todellisuutta.

Ette ole voimattomia tässä tilanteessa. Teillä on omassa luonnossanne voima radikaaliin muutokseen itsellenne ja planeetalle - erityisesti ihmiskunnalle. Jos tunnette resonoivanne tämän uuden maapallon aikajanan kanssa ja jos valitsette elävänne tässä olemisen uudessa järjestyksessä, lisäätte ns. oman painonne ja autatte vaa'an kallistamisessa.

Haluamme sanoa jotain, mitä sanoimme aiemmin, sillä se on oleellisen tärkeää. On mahdollista elää taivaassa, vaikka ympärillänne olevat elävät kärsimyksessä. Tämä liittyy vain vähän paikkaanne ajassa ja avaruudessa, mutta enemmän värähtelytilaanne.

Jos tunnette sen totuuden, mitä sanomme, ja valitsette harmonisoituvanne tämän uuden maapallon kanssa, toivotamme teidät tervetulleeksi uudelle aikajanalle ja uuteen kohtaloon.

Ehdotuksemme on, että käytte läpi askeleet aikajanoilla hyppimiseen, jotka annoimme aiemmin, ja aloitatte suuren kokeilun. Astukaa uuden maapallon aikajanalle ja valmistautukaa ihmeisiin.

Lopuksi - antakaa maan puhua teille. Antakaa sen hyväillä teitä ja välittää teille syvintä viisauttaan ja tietoaan. Se on suuri liittolainen tulevissa muutoksissa.

Annamme lisäinformaatiota aikajanoilla hyppimisestä ja uudesta maapallosta tulevissa kommunikoinneissa. Mutta tällä erää toivomme, että teillä on perusymmärrys siitä, miten edetä.

Kuten aina, myös keskellä niitä suuria vaikeuksia, joita nyt kohtaatte, pidämme yllä korkeampaa visiota teille, ihmisperhe. Näemme kätketyn suuruutenne, vaikkette ehkä itse näe sitä. Pidämme valoa tällä pimeyden hetkellä. Se on vain muistutus siitä suuresta valosta, joka teillä on sisällänne. On aika vapauttaa tämä valo sisällänne. Tuleville sukupolville edistymisenne on siunaus. Olkoon niin.

Hathorit

Tomin ajatuksia ja huomioita

Monia asioita osui silmääni tässä kommunikoinnissa. Ensinnäkin, he käyttivät termiä "historian ylittävä", mitä en ole koskaan ennen kuulut. Kun kysyin heiltä tästä, he sanoivat sen kuvaavan tapaa tarkastella tietyntyyppisiä galaktisia vaikutuksia, jotka ylittävät lineaarisen ajan. Näin ollen vaikutukset joista he puhuivat, saatiin aikaan ymmärtämämme ajan ulkopuolella, mutta sitten ne ovat ilmestyneet esihistoriasta aikajanallemme läsnä olevaan hetkeen saakka. En täysin ymmärrä kaikkea, mitä he tässä sanovat. Välitän sen vain eteenpäin.

Koska he korostivat aikasolmujen merkitystä monta kertaa ja alleviivasivat sitä, miten hypätään aikajanalta toiselle, kysyin heiltä, mikä tämän ajankohtaisen aikasolmun kesto on. Heidän mukaansa tämä aikasolmu on erittäin merkittävä, koska se sisältää monien mahdollisten/todennäköisten aikajanojen lähentymisen, jotka vaikuttavat planeettaamme ja kohtaloomme lajina. He mainitsivat erityisesti kaksi aikajanaa: aikajana, joka toteuttaa profetian planeetan puhdistamisesta ja tuhoutumisesta, mikä juoksee sen aikajanan rinnalla, joka johtaa uuteen suotuisampaan tulevaisuuteen, mihin he viittasivat uutena maapallona.

Milloin tämä aikasolmu alkoi ja milloin se päättyy? Heidän mukaansa tämä kahden vastakkaisen kohtalon aikasolmu ilmestyi 3D-todellisuuteemme tämän vuoden heinäkuussa ja se jatkuu vaihdellen heinäkuuhun 2013.

Huomatkaa, että he eivät sano, että uuden maapallon aikajanan olemassaolo alkoi tämän aikasolmun aikana. Itse asiassa heidän mukaansa tämä suotuisa aikajana on jatkunut jo hyvän aikaa. Mutta planeetan tuhoutumisen ja uudistumisen vastakkaiset aikajanat liikkuvat nyt hyvin lähelle toisiaan (aikasolmu). Näin ollen jos osataan hyppiä aikajanoilla, sitä on paljon helpompaa tehdä, silloin kun haluttu aikajana on hyvin lähellä sitä, millä ollaan.

Tämän aikasolmun merkitys on, että ihmiskunta on valintapisteessä liittyen siihen, mikä aikajana koetaan kollektiivisena todellisuutena. Ja Hathorien mukaan vallitseva todellisuus ankkuroidaan niiden valintojen kautta, joita nyt teemme sekä yksilöinä että kollektiivina.

Tässä viestissä Hathorit välittävät perusmenetelmän aikajanoilla hyppimiseen, mikä heidän mukaansa on ensisijasta informaatiota niille, jotka valitsevat elävänsä erilaisessa ja suotuisammassa todellisuudessa kuin se lisääntyvän surrealistinen ja negatiivinen todellisuus, missä ihmiskunta parhaillaan elää.

Heidän viestinsä "harjoittelu ja valmistautuminen" -osuutta voidaan tietysti käyttää henkilökohtaisen ilmentämisen menetelmänä. Tosiaankin, ne jotka ovat kokeneita tämäntyyppisten asioiden kanssa, luultavasti pitäisivät tätä informaatiota ilmentämisen aakkosina. Mutta menetelmän yksinkertaisuus antaa väärän käsityksen sen syvällisyydestä. Hathorit ovat mestareita yksinkertaistamaan monimutkaisia käsitteitä ja tekniikoita eikä tämä eroa siitä. Kuitenkaan heidän syynsä kertoa tämä perusmenetelmä ei ole omien halujen ilmentäminen, vaikka se toimii tässä tarkoituksessa. Sen sijaan kyse on sellaisen menetelmän antamisesta, mikä sallii meidän muuttaa radikaalisti planeetan realiteetteja - jos ei ihmisperheemme suuremman kollektiivin, niin ainakin itsemme osalta.

Rakastin heidän valitsemaansa vertauskuvaa nykytilanteestamme - laiva merellä. Tilanteemme tosiaankin muistuttaa meitä tapahtumista Titanicilla, joka upposi. Alus oli osunut jäävuoreen ja aluksen alemmat tasot täyttyivät vedestä. Ensin yritettiin kätkeä vaara yläkansilla olevilta. Ja näin juhlat jatkuivat orkesterin säestyksellä, kunnes loppu oli ilmeinen.

Kulutuksen riivaaman kulttuurimme manipuloidussa "mediahypessä" harvat osoittavat, että laivamme, S.S. Länsimainen sivilisaatio, on vakavasti kallistunut toiselle puolelle tai on vaarallisesti matalissa vesissä.

Hathorit uskovat, että jos riittävästi ihmisiä hyppää aikajanalla ja jättää ennustetun planeetan tuhoutumisen aikajanan taakseen ja sen sijaan astuu suotuisampaan ja elämää vahvistavaan todellisuuteen, mitä kutsumme uudeksi maaksi, monet planeettaamme koskevista katastrofaalisista ennusteista eivät toteudu.

Mutta he ovat myös selkeitä siinä, että vaikka kollektiivi ei vaihtaisikaan korkeampaan kohtaloon, jotain merkille pantavaa tapahtuu niille, joilla on rohkeutta elää eri todellisuutta kuin se, mitä nykykulttuurimme painottaa meille. "On mahdollista elää taivaassa, kun ympärillänne olevat elävät kärsimyksessä."

Tässä viimeisimmässä viestissä on muutakin, mitä pidän erittäin tärkeänä - erityisesti niille, jotka todella aikovat yrittää aikajanoilla hyppimistä. Ja tämä "jokin" liittyy inhimilliseen kykyymme harhaiseen tai "taika-ajatteluun". Jos ette tunne tuota termiä, niin taika-ajattelu on ajatteluhäiriö, missä henkilö uskoo, että vain ajattelemalla jotain siitä tulee totta tai siitä voi tehdä totta ilman mitään omia ponnisteluja.

Tämä on minun mielestäni hyvin myrkyllinen tekijä new age -ajattelussa, joka kannustaa kieltämiseen keinona selviytyä tietyistä vaikeuksista elämässä (eli taika-ajattelu). Ja varmasti maailmamme ajankohtainen ja lisääntyvä mielenvikaisuus on aina vain vaikeampaa monien meidän käsitellä. Mutta jos joku tätä lukeva luulee, että kieltämien on hyväksyttävä keino käsitellä ajankohtaisen aikajanamme realiteetteja, haluan korostaa, että Hathorit sanovat jotain aivan päinvastaista.

Osa aikajanoilla hyppimistaitoa on ylläpitää sen aikajanan visiota ja värähtelypuumerkkiä, minkä haluamme kokea. Mutta samaan aikaan meidän täytyy kiinnittää huomiota nykyaikajanamme realiteetteihin. Tämä on elämistä maailmojen välillä ja tällaiseen mestaruuteen Hathorit kutsuvat meitä.

Oletan, että monet meistä jotka päätämme hypätä aikajanoilla (minä mukaan luettuna), kohtaamme oppimiskäyrän, missä meiltä puuttuu kyky loikata uudelle aikajanalla ja/tai epäonnistumme sen ylläpitämisessä. Tämä on täysin normaalia, kun opetellaan uutta taitoa, ja kyllä, tämä on periaatteessa uusi taito, vaikkakin syvällinen taito. Niinpä neuvo meille kaikille aloittelija-aikajanahyppelijöille on olla lempeä itsellemme, jättää itsemme tuomitseminen taakse ja astua tällaiseen oppimiskokemukseen hyvällä huumorintajulla varustettuna. Lopultahan koko juttu on - ainakin yhdestä näkökulmasta - suuri kosminen vitsi.

Siitä miten navigoimme transformoituvan (jotkut sanoisivat kuolevan) sivilisaation realiteetteja, samalla kun pidämme sydämessämme ja mielessämme aikajanaa, jossa haluamme elää, tulee epäilemättä taiteenmuoto.

Ja niin … elävän mysteerin kanssataitelijani, te jotka olette ihastuneet tähän visioon ja joilla on rohkeutta hypätä, kohotan maljani teille.

Osoitan kunniaa teille ja sille suurelle hankkeelle, johon olemme ryhtymässä, mikä ei ole yhtään sen vähempää kuin nousemista korkeimpiin ominaisuuksiimme henkiolentoina, jotka elävät ihmiskokemusta.

Siunausta teille ja rakkaillenne,
Tom Kenyon

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >