HomeViestejäTom Kenyon15.4.2010 - Kaaossolmun kehittymismahdollisuudet

15.4.2010 - Kaaossolmun kehittymismahdollisuudet

KAAOSSOLMUN KEHITTYMISMAHDOLLISUUDET

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
15.4.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tässä planeettaviestissä haluamme puhua sen kaaossolmun laajuudesta, mihin olette astuneet.

Kommunikointimme polttopiste on niissä hienovaraisissa ja vähemmän hienovaraisissa vaikutuksissa tietoisuuteenne, jotka ovat tulosta tapahtuvista planeettamuutoksista. Kuten sanoimme aiemmassa kommunikoinnissa, on enenevässä määrin vaikeaa ennustaa tarkasti seismisiä ja vulkaanisia tapahtumia, sillä olette astuneet hyvin ailahtelevaan vaiheeseen.

Viime vuoden lokakuussa ennustimme, että astuisitte kaaossolmuun, että tämä johtaisi jatkuvasti lisääntyvään kaaokseen ja hallituksillanne ja instituutioillanne olisi vaikeuksia taistella tämän tasoista kaaosta vastaan. Ja tosiaankin näin tapahtuu - lisää äärimmäisiä ja poikkeavia säämalleja ympäri maailmaa, merkittävästi lisää maanjäristysaktiivisuutta, Islannin ajankohtaiset vulkaaniset purkaukset. Kaaossolmun ilmaisumuotojen lisääntyminen ja vaikutus jatkuu luovin ja ennakoimattomin tavoin.

Kommunikointimme ei keskity niihin fyysisiin haasteisiin, joita kohtaatte kaaossolmun laajentuessa, vaan sen sijaan haluamme keskittyä teitä odottaviin kehitysmahdollisuuksiin, jos olette valmiita vaatimaan niitä.

Aivan ensin esittelemme ajatuksen, mikä on ehkä uusi joillekin, mutta vanhaa informaatiota toisille.

Kun me tarkastelemme maapalloa, näemme sen hyvin samanlaisena kuin teidät - sädehtivänä munanmuotoisena valogeometriana. Teidän laillanne maapallolla on hienoenergiakanavia. Teidän kehossanne nämä hienoenergiaväylät tunnetaan meridiaaneina, mitkä liittyvät tärkeiden elintenne elämänvoimaan tai nadeihin, monimutkaisempaan ja hienoisempaan energiakanavajärjestelmään, mikä liittyy chakroihin.

Maapallolla on oma hienoenergiakanavaverkkonsa. Joitakin näistä kutsutaan ley-linjoiksi. Ne ovat väyliä hienoenergian virtaamiselle maan kehon läpi ja ne ovat samanlaisia kuin omat hienoenergiakanavanne. Mutta tietysti energiat jotka kulkevat maan hienoenergiakanavia pitkin, ovat paljon massiivisempia kuin ne energiat, jotka kulkevat teidän kehonne läpi. Mutta silti on suhde teidän meridiaanienne/nadienne ja planeettanne ley-linjojen välillä.

Planeettanne on astumassa ylösnousemusprosessinsa toiseen vaiheeseen. Ja tästä on merkkinä monia tekijöitä - joitain voitte havaita, joitain ette. Kaksi näistä tekijöistä liittyy maanjäristys- ja tulivuorenpurkausaktiivisuuteen.

Ennen maanjäristystä tai vulkaanista purkausta tapahtuu massiivista hienoenergian liikettä maan ley-linjojen läpi (seismisen tapahtuman lähistöllä). Tätä hienoenergian liikettä tapahtuu ennen varsinaisen maankuoren muutoksen tapahtumista. Maankuoren muutokset aiheuttavat maanjäristystoimintaa, kuten tieteenne on selkeästi todennut. Mutta hienoenergiatulva meridiaanien (ley-linja) läpi tapahtuu maanjäristyksen lähistöllä tunteja, päiviä tai jopa viikkoja ennen varsinaista maanjäristystä ja/tai vulkaanista purkausta. Se on fyysisen tapahtuman enne. Ja tästä järistysten ja vulkaanisen aktiivisuuden hienoenergiapuolesta haluamme puhua, sillä nämä vaihtelut maan meridiaaneissa tai ley-linjoissa vaikuttavat suoraan teihin.

Monet teistä kokevat resonanssireaktioita kehossanne. Tämä merkitsee, että silloin kun tulevaan maanjäristykseen tai vulkaaniseen purkaukseen liittyvä hienoenergia kulkee maapallon ley-linjoissa, vastaavaa liikettä voi olla omassa meridiaanijärjestelmässänne. Teistä tulee ikään kuin mittari sille, mitä on tapahtumassa. Jotkut yksilöt ovat herkempiä tälle kuin toiset, joten vaikutukset voivat olla paljon merkittävämpiä heissä. Herkät ihmiset voivat reagoida maanmuutosten hienoenergiaan tuhansien kilometrien päässä varsinaisesta tapahtumasta. Mutta myös vähemmän herkät voivat tuntea nämä vaikutukset. Sen tosiasian vuoksi, että maanjäristykset ja vulkaaninen aktiivisuus ovat nousussa, monet teistä kokevat enemmän näitä kummallisia resonanssireaktioita kehossaan. Ja tähän haluamme nyt kääntää huomiomme.

Ymmärrämme ja arvostamme maanjäristyksen ja vulkaanisen aktiivisuuden suoria seuraamuksia kolmannen ulottuvuuden todellisuuteenne, mutta haluamme teidän tietävän, että nämä samat tapahtumat luovat energeettisiä aukkoja, evoluutioportaaleja, joista voitte astua.

Ne eivät ole ainoastaan enteitä fyysisen maan muuttumisesta, vaan myös ihmisen ja planeetan tietoisuuden muuttumisesta.

Kuvailemme joitain fyysisiä ja tunnevaikutuksia, joita tämä seismisyyteen liittyvä hienoenergia saa aikaan. Muistakaa, että silloin kun maanjäristys tai vulkaaninen purkaus lähestyy, hienoenergia virtaa maan meridiaanien tai ley-linjojen kautta seismisen tapahtuman lähistöllä. Fyysisessä kehossanne on samanaikaisia resonanssireaktioita, erityisesti näille asioille herkillä ihmisillä. Tämän hienoenergian liikkuessa oman meridiaanijärjestelmänne läpi, kaikenlaisia kummallisia ilmiöitä voi tapahtua.

Näihin sisältyy, muttei varmasti rajoitu, tilapäisten lyhyiden muistikatkosten lisääntyminen, yhtäkkiset kehon kuumuus- ja kylmyysvaihtelut, selittämätön kehon epämukavuus ja myös kipu, mikä tulee näennäisesti ilman mitään syytä ja sitten häviää.

Saatatte myös kokea lyhyitä hetkiä, joita voitaisiin kutsua ajattelu- ja järjestelyhaasteiksi. Ja yhtäkkiset vähentyneen energian jaksot lisääntyvät. Näissä kummallisissa energiavaiheissa näyttää siltä, ettei käytettävissänne ole yhtäkkiä lainkaan energiaa. Olemme puhuneet tästä aiemmissa viesteissä, mutta useammat ja useammat ihmiset valittavat väsymystä ja uupumusta ja samaan aikaan kyvyttömyyttä saada levollista unta. On myös lisää jaksoja, jolloin tunnette nukahtavanne ollessanne valveilla. Jos olette ympäristössä, missä voitte mennä makuulle tai ainakin sulkea silmänne, se on paras tapa käsitellä tätä ilmiötä. Silloin kun tätä tapahtuu, se on usein - joskaan ei aina - vaikutusta hienoenergian seismisestä virtauksesta maan energiajärjestelmässä tai ley-linjoissa.

On aikoja, jolloin itse maapallo muuttaa planeettatietoisuustasoa ja voitte kulkea ns. sen takinliepeillä. Koska planeetta muuttaa tietoisuuttaan, voitte astua hyvin syvällisiin tietoisuustiloihin näinä hetkinä. Neuvonamme on antaa maailman pyöriä ja antautua itseenne vajoamisen kokemukseen. Jotkut teistä astuvat todellisuuden sisäisiin maailmoihin, joilla on valtavia parantavia ja ravitsevia vaikutuksia. Toiset tuntevat vain, että "vintti pimenee" eivätkä he muista, mitä tapahtui. Mutta jos voitte näinä hetkinä sallia itsenne levätä, vaikka kesken päivittäisten askareidenne, hyödytte kovasti.

Toisinaan jotkut teistä saattavat kokea myös vastakkaisen reaktion. Saatatte tuntea kehonne menevän hypertilaan ilman selvää syytä, ikään kuin kiihdytätte aineenvaihdunnallisesti. Jos olette tietoinen hienoenergioista, huomaatte, että tämä on tulosta hienoenergiakehonne (kuten KA) värähtelemisestä nopeampaa tahtia kuin normaalisti. Tämä nopeutumisen tunne voi kestää lyhyitä jaksoja tai jatkua useita tunteja. Näiden tiedostamisen hypertilojen aikana saatatte kokea kosmisen informaation ja/tai henkisen valon latauksen. Saatatte myös havaita hienoenergiakanavien avautuvan spontaanisti kehossanne, mikä johtaa hienoenergiavirtauksen vahvistumiseen näissä kanavissa. Niin oudoilta kuin nämä kehon ja mielen tilat ehkä tuntuvatkin, ne ovat kehityksen lisäpotkuja. Valitettavasti päivittäisten kehorytmienne kannalta nämä ainutlaatuiset kehon ja mielen tilat tapahtuvat usein epämiellyttävinä aikoina. Jos voitte sopeutua niihin ja käsittää, että ne ovat kehityslahjoja, voitte saada niistä suurta hyötyä.

Vaikka tasapainoholoni ja ylösnousemusholoni, jotka olemme antaneet teille aiemmissa kommunikoinneissa, ovat tietysti hyödyllisiä teille (ja niitä voidaan käyttää suureksi eduksenne), ei ole mitään tapaa paeta näitä seismisten tapahtumien fyysisiä vaikutuksia kehoonne ja tietoisuuteenne. Neuvomme on siis niiden syleileminen vastustamisen sijasta. Nähkää ne sellaisina, kuin ne ovat - kehittymismahdollisuuksia.

Tämän kommunikoinnin myötä julkaisemme sydämen ulottuvuusvirityksen. Löydätte linkin tähän äänimeditaatioon tämän viestin lopusta. Tämä on epätavallinen viritys, sillä se tulee tulevaisuudesta ja maapallon energiasta, mikä ei ole vielä läsnä nykyajassanne.

Ehdotamme teitä kuuntelemaan tätä samalla tavalla, kuin ehdotimme teitä kuuntelemaan käpylisäkkeen ulottuvuusviritystä. Siirtäkää tietoisuutenne sydäncharkaan kuunnellessanne ja kuvitelkaa, että kuulemanne ääni tulee sydänkeskuksesta. Tämä ylösnousemuskoodi auttaa sydäntänne vakautumaan ja löytämään lohtua ja mukavuutta tästä maapallonne tulevaisuuden piirteestä. Sen tarkoituksena on auttaa teitä näiden kaoottisten ja ailahtelevien tapahtumien läpi, joita paljastuu edessänne. Äänet ovat uuden maapallon, ylösnousseen maapallon värähtelyolemusta. Se on lupaus uudesta maailmasta ja kannatte tuon maailman siemeniä sydämessänne.

Lopuksi, haluamme myöntää niiden aikojen vaikeuden, joihin olette astumassa. Samanaikaisesti ylitätte kynnyksen epätavalliseen evoluutiokohotukseen.

Jos syleilette sitä evoluutiolahjana, mitä paljastuu edessänne - riippumatta asuinpaikastanne maanne päällä, riippumatta asemastanne elämässä tai kohtaamistanne olosuhteista - nousette tietoisuudessa ja kuljette armollisesti ja huumorilla sen portaalin läpi, mikä kaaossolmu on.

Hathorit

Tomin ajatuksia ja havaintoja

Hathorit kertoivat minulle suuren Haitin maanjäristyksen jälkeen, että tulisi suurempia järistyksiä Tulirenkaassa (ks. Haiti ja kaaossolmu 13.1.2010).

Heidän mukaansa nämä järistykset tapahtuisivat suhteellisen lähellä toisiaan ja olisivat merkki merkittävästä energiasiirtymästä maan omassa nousemisessa. (Huom. "suhteellisen lähellä toisiaan" on vieläkin suhteellisempi, kun ollaan tekemisissä olentojen kanssa, jotka ovat oman aika- ja paikkakäsityksemme ulkopuolella, koska he eivät todellakaan tunne lineaarista aikaa samalla tavalla kuin me.) Mutta kun tämä on sanottu, Hathorit kyllä vihjasivat minulle, että Chilen 8.8-järistys (27.2.2010) oli kyllä yksi niistä.

He sanoivat myös, että äskettäinen Baja Kalifornian 7.2-järistys (16.3.2010), mikä vaikutti suurelle alueelle, mukaan luettuna Los Angeles, oli yksi noista järistyksistä, mikä merkitsee, kuten he asian ilmaisivat, merkittävää energiasiirtymää maapallon omassa nousemisessa.

Ne joita kiinnostaa seismologia, saatavat pitää kiinnostavana kommenttia, jonka sain Hathoreilta heti Baja-järistyksen jälkeen. Heidän mukaansa tuo järistys oli itse asiassa sellaisen mannerlaattamuutoksen keskikohta, mikä juontuu Imperial Valleyyn ja järistykseen, joka tapahtui siellä 1979 (myös USA:n ja Meksikon rajalla). USA:n geologisen tutkimuslaitoksen mukaan tuon järistyksen voimakkuus oli 6.5. Hathorit kertoivat minulle, että tämän mannerlaattamuutoksen keskikohta merkitsi, että seisminen aktiivisuus lisääntyisi (ei vähentyisi) tuolla alueella. (Huomatkaa, että raportoin vain minulle kerrottua. En väitä ymmärtäväni nykyisen Baja-järistyksen yhteyttä Imperial Valleyn järistykseen 1979.)

He kehottivat myös odottamaan lisää suuria järistyksiä tällä alueella ja ympäri maailmaa, erityisesti Tulirenkaassa (seisminen kuuma alue, mikä kulkee Aasian, Indonesian, Australian ja Uuden Seelannin kautta ja sitten ylös sekä Pohjois- että Etelä-Amerikan länsirannikkoa.)

Pian Islannin ensimmäisen tulivuorenpurkauksen jälkeen Hathorit kertoivat minulle, että tämä rakentuisi joksikin paljon suuremmaksi. Ja tosiaankin, kun kirjoitan tätä, on ollut lisää purkauksia, joista viimeisin sulki lentoliikenteen suuressa osassa Eurooppaa, ilman suuren vulkaanisen tuhkamäärän vuoksi, mikä voi vahingoittaa vakavasti suihkumoottoreita.

Olemme selvästi - ainakin minun mielestäni - keskellä kaaossolmua, mitä Hathorit ennustivat viime vuoden lokakuussa (ks. planeettaviesti "Kaaossolmuja ja ulottuvuusvirityksiä 8.10.2009).

Hathorien mukaan ajankohtaiset ja tulevat seismiset ja vulkaaniset tapahtumat työntävät ylösnousemusprosessin nopeutumiseen.

En ymmärtänyt, mitä he tällä tarkkaan ottaen tarkoittivat, mutta nyt minusta näyttää selvältä, että Hathorit eivät näe seismisellä ja vulkaanisella aktiivisuudella olevan vain ilmiselviä fyysisiä vaikutuksia, vaan myös hienovaraisempia ja vähemmän näkyviä vaikutuksia sekä ihmisen että planeetan tietoisuuteen.

Minä sekä monet ystävät ja tutut voimme vahvistaa ne kummalliset poikkeamat, joista Hathorit puhuvat tässä planeettaviestissä, myös kummalliset ja ohmienevät fyysiset vaivat kehossa, nukkumishäiriöt, haasteet lyhytaikaisessa muistissa ja "sumea-aviosyndrooma", kuten sitä kutsun - tilapäinen heikkeneminen tavanomaisessa ajattelutavassa sekä järjestely- ja ongelmanratkaisutaidoissa. Näissä oudoissa ja onneksi lyhytkestoisissa tilanteissa tunnen älykkyysosamääräni putoavan kymmeniä pisteitä ja sitten palaavan selittämättömästi normaaliksi.

Ja sitten on äkillisiä ja odottamattomia energiapudotuksia. Silloin kun tällainen energiapudotus tapahtuu, tunnen ikään kuin irtoavani virtapistokkeesta. Minut valtaa uupumus ja/tai uneliaisuus. Jos olen tekemässä jotain, voin ohittaa halun levätä, mutta jos en ole, niin tulee syvä intuitiivinen tunne, että minun pitäisi mennä pitkäkseni ja antaa sen rullata lävitseni, mitä se ikinä onkin.

Terveydellisiä näkökohtia

Jos teillä on sellaisia fyysisiä vaivoja, josta Hathorit puhuvat tässä viestissä, saatatte olla tekemisissä vain kehonne resonanssireaktioiden kanssa, kuten he ehdottavat. Tai teillä saattaa olla jokin terveyteen liittyvä tilanne päällä. Jos tunnette paremminkin kipua kuin epämukavuutta ja jos tämä kipu pysyy eikä häviä itsestään, ehdottaisin tarkistuttamaan tilanteen terveydenhuollon ammattilasilla - varmuuden vuoksi.

Jos teiltä todella menee tajunta (kuten "vintin pimenemisessä" tai hallitsemattomassa nukahtelussa), niin teillä saattaa olla jokin vakava sairaustila, kuten esim. uniapnea. Jos näin on, teidän pitäisi etsiä lääketieteellisiä neuvoja. Selvyyden vuoksi, sellainen energiapudotus mistä Hathorit puhuvat, on äkillinen, odottamaton energian katoaminen, unisuus ja/tai halu nukahtaa. Vaikka impulssi voi olla hyvin voimakas, se on hallittavissa. Toisin sanoen, teidän pitäisi pystyä "jatkamaan" voimakkaasta lepäämis- tai torkahtamishalusta huolimatta.

Hidastaminen ja antautumisen taito

Olen alkanut hyväksyä, että minulla ei ole mitään syytä taistella näitä yhtäkkisiä energiattomuuden hetkiä vastaan. Ja jos vain mennä pitkäkseni ja vain mennä henkilökohtaisen "sähkökatkokseni" mukana, tunnen usein meneväni kummalliseen uneen tai puolitietoiseen tilaan. Joskus huomaan myös putoavani vapaasti oman mieleni sisäavaruuden läpi näinä energiattomina jaksoina, mikä on todella outo ilmiö.

Olen havainnut, että jos vain menen mukana, nämä vapaat pudotukset vievät minut joskus olemukseni toisiin ulottuvuuksiin, missä minua ravitaan ja täydennetään. Nämä tietoisuuteni sisämaailmat ilmestyvät minulle kuin elävät unet ja joskus ne ovat luonteeltaan todella epätavallisia ja virkistäviä.

Tiedoksi, että on myös aikoja, jolloin menen syvään puolitietoiseen tilaan ja tulen siitä ulos tietämättä lainkaan, mitä tapahtui. Koko juttu muistuttaa minua sanonnasta, jota on kerrottu Hopien sanomana lopun ajoista: hidasta, silloin kun asiat nopeutuvat.

Hathorit sanovat, että näiden energiattomien tilojen aikana meihin usein vaikuttaa seisminen ja/tai vulkaaninen toiminta jossain maan päällä ja että ovi verhojen taakse avautuu tilapäisesti. On tietysti henkilökohtainen valinta, astummeko noiden ovien läpi vai emme ja myös se, mitä teemme sieltä löytämällämme.

Silloin kun tarkastelen energiatonta tilaa yhtäkkisenä ja odottamattomana kehittymismahdollisuutena, vastustan paljon vähemmän, vaikka se on hyvin kummallinen tapahtuma.

Minä sekä jotkut ystäväni ja kollegani olemme myös kokeneet niitä kehon ja mielen hypertiloja, joihin Hathorit viittaavat. Itse asiassa, kun editoin tätä "Ajatuksia ja havaintoja" -osuutta, kello on 4:46 aamulla. Heräsin "kiihdytystunteeseen" ja päätin saada vähän töitä tehtyä. Joskus kuitenkin nämä hypertilat estävät käytännössä kaiken tekemisen. Ne voivat olla hyvin intensiivisiä ja sellaisissa tilanteissa voin vain kulkea energia-aalloilla.

Toisinaan nämä hypertilat näyttävät vaihtuvan hienoenergiavirtauksiin sisälläni. Joskus herään sikeästä unesta yhtäkkisen kirkkauden ilmestymiseen nadeihini (hienoenergiakanavia, jotka liittyvät chakroihin). Ja toisinaan tunnen, kuten Hathorit antoivat ymmärtää, kosmisen informaation ja/tai henkisen valon latauksen. Minulla tämä tapahtuu tavallisesti kruunu- tai sydänchakran kautta, mutta toiset ovat huomanneet sen tulevan täysin eri tavalla.

Olemme kaikki ainutlaatuisia yksilöjä ja näin kosmisen lataus (kuten sitä kutsun) ilmenee ja ilmestyy eri tavalla. Kun lopulta antaudun näille kehon ja mielen hypertiloille, huomaan hienokehoni värähtelytason lisääntyvän. Keskeinen avain - kuten myös aiemmin mainituissa energiattomissa tiloissa - on hyväksyä ne kehityskatalyyteiksi, antautua ilmiölle ja mennä virran mukana.

Suureen osaan siitä, mitä koemme elämässämme, vaikuttaa se, miten muotoilemme tilanteen mielessämme. Ja niinpä minulle nämä energiattomat ja hypertilat tulevat enemmän ja enemmän kummallisiksi energialahjoiksi, jotka raottavat verhoja maailmojen välillä.

Sydämen ulottuvuusviritys

Tämä verhon tuonpuoleisuus tuo minut tässä viestissä mainittuun sydämen ulottuvuusviritykseen ja siihen kummalliseen ja huvittavaan tarinaan, miten Hathorit toivat sen.

Silloin kun Hathorit ilmoittivat minulle, että he halusivat minun nauhoittavan sydämen ulottuvuusvirityksen, he sanoivat, että äänikoodit tuotaisiin minulle tulevaisuudesta. Ja nämä nimenomaiset ylösnousemuskoodit yhdistäisivät kuuntelijan tulevaan maapalloon, ei ajankohtaiseen.

Ja he sanoivat tuovansa nämä äänet - kuten monet viimeaikaisista äänistä - aamun pikkutunneilla, tarkkaan ottaen noin klo 3.

Ja niinpä useita päiviä myöhemmin he herättivät minut klo 3 ja alkoivat ladata äänimalleja studiossani. Nauhoittaminen kesti noin viisi päivää ja jokainen sessio loppui juuri ennen aamunkoiton valoa.

Kummallista siinä oli - sen lisäksi, että he olivat itsepintaisia siinä, että äänikoodit tulivat tulevaisuudesta - että kuusi, 13 Hathorin ryhmästäni oli selvänäköisesti läsnä kanssani, kun nauhoitin ja miksasin ääniä lopulliseen muotoonsa. Näin ei ole käynyt koskaan ennen.

Kun virityin niihin äänimalleihin, joita he halusivat ilmaistavan äänenä, he hienovirittivät ääntäni kertoen, miten muutetaan vibraattoani tässä, vokaaliääniä tuossa jne. Tätäkään ei ole koskaan ennen tapahtunut. Selvyyden vuoksi, silloin kun tuon ääniä tietystä lähteestä, minulle annetaan ääniä melkein samanaikaisesti ilmaistavaksi, mutta en ole tavallisesti jatkuvassa keskustelussa ääniä tuodessani eivätkä lähdeolennot ole selvänäköisesti rinnallani antamassa toimintaohjeita.

Kun tuli aika miksata 16 vokaaliraitaa yhdeksi lopulliseksi stereoraidaksi, he olivat taaskin hyvin päättäväisiä. Tämä kaikki oli minulle yhtä humoristista hetkeä - sen hyvin kummallisen vaikutelman lisäksi, kun kuusi Hathoria, jotka olivat 3.5-4.5 metriä pitkiä, ahtautuivat pieneen äänikoppiini. Aina kun aloin säätää eq:ta - äänen paikkaa stereokentässä - tai tietyn raidan volyymiä suhteessa muihin raitoihin, he ilmoittivat minulle, että tämä nauhoitus tehtäisiin heidän estetiikkansa mukaan, ei minun. He jatkoivat selittäen, että äänikoodit olivat kirjaimellisesti tulevaisuudesta ja siksi viritys ei tuntunut minusta aivan oikealta.

Halusin muuttaa viritystä niin, että äänet sopisivat henkilökohtaiseen estetiikkatunteeseeni, mutta he olivat päättäväisiä siinä, että äänet viritettiin heidän estetiikkaansa ja maapallon tulevaan todellisuuteen. He sanoivat lopulta, että virityksessä ei olisi järkeä minusta, mutta tällä erää minun täytyisi luottaa heihin tässä.

Ja niin loin tämän virityksen heidän hyvin tarkkojen ohjeidensa mukaisesti. Mielenkiintoisesti sain nauhoituksen valmiiksi noin seitsemän viikkoa ennen tämän kirjoittamista. Hathorit sanoivat minulle silloin, että he kertoisivat, milloin oli aika julkaista tämä - siihen asti odotettaisiin. Ja heille tämän nimenomaisen ylösnousemusäänikoodin julkaiseminen vastaisi merkittävää planeettaenergiaa ja se auttaisi kuuntelijoita virittymään uuteen maapalloon ja elämän uuteen värähtelymalliin.

Kun kuuntelen tätä sydämen ulottuvuusviritystä keskittyen sydänchakraani, tunnen usein monimutkaisten geometrioiden pyörivän sydänkeskuksessani. Portaali - kuin madonreikä avaruudessa ja ajassa - avautuu usein eteeni ja aistin uuden maapallon leijuvan avaruudessa. Usein minuun vaikuttavat syvästi valaiden äänet, jotka ovat tämän äänikappaleen intiimi osa, ja toisinaan tunnen niiden räjäyttävän sydämeni täysin auki. Toisilla kerroilla aistin niiden äänien yhdistävän minut energialinjaan, mikä on sekä maapallolla että sen ulkopuolella.

Kuvittelisin, että toiset kuuntelijat kokevat nämä äänet hyvin ainutlaatuisesti, sillä kuten kaikissa asioissa, havainto on suhteessa havainnoijaan.

Olen kokeillut sydämen ulottuvuusvirityksen kuuntelemista yksin ja yhdistettynä käpylisäkkeen ulottuvuusviritykseen. Niiden kuunteleminen peräkkäin (sydänviritys ensin ja sitten käpylisäkeviritys) on erityisen voimakas. Mutta tiedostakaa, että jos kuuntelette näitä virityksiä paljon, teille voi ilmetä psyko-henkistä myrkynpoistoa - kuten sitä kutsun - mikä on käytännössä rajoittavien ajatusmuotojen, negatiivisten tunteiden ja joissain tapauksissa tukahdutettujen muistojen puhdistumista. Sain vähän aikaa sitten valmiiksi artikkelin aiheesta psyko-henkinen puhdistuminen ja olen laittanut sen nettisivujemme artikkeliosuuteen. Se on otsikoitu "Psycho-Spiritual Detoxification: Thoughts and Observations".

Sekä käpylisäkkeen että sydämen viritys tarjotaan nettisivuillamme ilmaiseksi yksityistä kuuntelemista varten (ks. linkit alla).

Ajatuksia lopuksi

Vain aika kertoo, olemmeko todellakin planetaarisessa nousussa, kuten Hathorit uskovat. Tällä hetkellä lentää niin paljon kakkaa, että on vaikeaa sanoa, missä kohtaa olemme ylösnousemusprosessissa tai ylösnousemmeko ylipäätään ollenkaan. Tilanteemme maan päällä muistuttaa minua tarinasta, joka kertoo kahdesta lapsesta, jolle oli luvattu poni. Mennessään yhtenä päivänä talliin, he näkivät valtavan kasan hevosen lantaa. He kiljuivat jännityksestä: "Jossain täällä on oltava poni!"

Kun siis näin paljon paskaa lentää, niin kenties poni on tosiaankin ns. siivillään. Tietysti uskollisena tympääntyneelle persoonalleni, oletan se olevan urosaasi. Mutta eksyn tässä nyt omaan skeptisyyteeni.

Myönnän, että minulle on omituinen tilanne kanavoida olentoryhmää, joka aina näyttää katsovan asioiden parempaa puolta ja ylläpitävän kuvaa ihmisen suuruudesta, mistä en ihmisenä ole toisinaan samaa mieltä.

Ja kuitenkin tiedän myös, että keskellä sitä valtavaa negatiivisuutta ja kaaosta, minkä me kaikki kohtaamme, tapahtuu ihmeitä. Mutta useimmat näistä armon ihmeistä tapahtuvat yksittäisten ihmisten sisällä ja välillä. Ja suurimmalta osin niitä ei raportoida niissä mieltä turruttavissa, hypnoottisissa suggestiomaratoneissa, joita sanotaan valtavirtauutisiksi.

Tiedän myös, että elämme kummallisessa ja taianomaisessa universumissa, missä uusia kuvittelemattomia mahdollisuuksia voi ilmestyä ja ilmestyy joskus yhtäkkisinä ja odottamattomina todellisuuksina. Ja se mikä näytti kerran kiinteältä todellisuudelta, voi nopeasti hävitä tutkasta ja siirtyä historiaksi.

Loppujen lopuksi ajattelen, että paljon siitä, mitä tapahtuu ihmiskunnalle, aiheutuu silkasta sattumasta. Mutta osa siitä mitä meille tapahtuu, on selvästi tulosta ajatuksistamme ja teoistamme - yksilöinä ja kollektiivisesti. Ja tässä minusta on meillä suurin toivo - tympääntyneestä skeptisyydestäni ja siitä jatkuvasta mieltä turruttavasta manipuloinnista huolimatta, mitä meille kaikille tuputtavat konserniemme ylimmät herrat, hallituksemme, instituutiomme ja uskontomme.

Tunnen, että useammat meistä tällä todella upealla planeetalla alkavat herätä tavoilla, mitä kontrolloijat eivät olisi koskaan voineet kuvitella. Kaikista heidän valtavista resursseistaan huolimatta, joilla he hypnotisoivat ja kontrolloivat pelolla, pahansuopuudella ja väärällä informaatiolla, ihme on tapahtumassa.

On eksponentiaalisesti lisääntyvä massa meitä, jotka heräävät hyvin monilla tavoilla.

Jotkut meistä heräävät siihen levottomaan todellisuuteen, että poliitikkomme ja taloudelliset johtajamme ovat ryöstäneet meitä silmittömästi - ryöstäneet meiltä ihmisoikeudet ja varastaneet säästöpossumme ruokkiakseen tyydyttämätöntä rahan, aseman ja vallan haluaan - myös niiden vahingoksi, joita he ovat vannoneet palvelevansa. 

Toiset meistä heräävät järkyttävään todellisuuteen, että muutamin poikkeuksin uskontomme ovat kaapanneet korkeimmat henkiset pyrkimyksemme. Ja jollain kieroutuneella ironiakäännöksellä monista niistä on tullut pahuuden lähteitä maailmassamme - jos määrittelemme pahuuden sellaiseksi, mikä aiheuttaa vahinkoa ihmisperheen jäsenten sisällä tai välillä. Nopea vilkaisu historiaan ja nykyinen maailmanlaajuinen fundamentalismin ja uskontoon perustuvan suvaitsemattomuuden lisääntyminen pitäisi riittää tekemään tämän selväksi.

Kasvava määrä ihmisiä ympäri maailmaa herää myös siihen totuuteen, että olemme osa luontoa, emme siitä erillään. Eikä heille lajien menettäminen ole merkityksetön asia. Tälle ryhmälle elämä on pyhä vastuu ja tarve huolehtia maapallosta ja sen valtavasta ekosysteemistä on itsestään selvä totuus.

Toiset meistä heräävät kolmannen ulottuvuuden todellisuuden transsista käsittämään, että elämässämme ja siinä, keitä olemme, on paljon, paljon enemmän, kuin kulttuurimme saisi meidät uskomaan.

Ja nämä ovat vain muutamia alueita, joilla ihmiskädelliset ovat heräämässä.

Kenties Hathorit ovat oikeassa. Kenties energian kehitysaalto kulkee koko avaruuden läpi. Ja kenties, kuten he sanovat, olemme keskellä suurta kokeilua - tietoisuuden kehittymistä aineessa.

Mutta mikä tahansa syy onkin, minusta tuntuu, että useammat ja useammat meistä päättävät olla painamatta torkkukytkintä kosmisessa herätyskellossamme. Ja sen sijaan että jatkamme turhaa yritystä pysyä tiedostamattomana, useammat ja useammat meistä valitsevat radikaalin, rohkean ja uskaliaan heräämisen suuresta maya-unesta ja sivilisaatiomme lamauttavasta vaikutuksesta.

Sen voi jokainen arvata itse, mitä tapahtuu, kun useimmat maailmassa heräävät.

Tom Kenyon
___________

Huomautus ilmaisista mp3-tiedostoista nettisivuillamme, myös sydämen ja käpylisäkkeen ulottuvuusvirityksistä. Ne ovat tekijänoikeuden alaisia. Ne on tarkoitettu vain yksityistä kuuntelemista varten. Niitä ei saa käyttää julkisella paikalla. Tiedostoja ei saa kopioida muille nettisivuille, mukaan luettuna YouTube, Facebook yms., paitsi kirjallisella luvallani. Näitä ääniä ei saa käyttää taustana omissa audioluomuksissanne.

Sydämen ulottuvuusviritys: tomkenyon.box.net/shared/75iaxtpf6r

Käpylisäkkeen ulottuvuusviritys: tomkenyon.box.net/shared/b0xc8la6j5

Huom.: Käpylisäkkeen ja sydämen ulottuvuusviritys ovat kaksi kuudesta monimutkaisesta äänikoodista Tomin uusimmalla CD:llä, mikä on nimeltään Ascension Codes (= ylösnousemuskoodit). Näytteen kuuntelemiseksi kaikista tämän nauhoitteen ylösnousemuskoodeista, klikkaa tänne tomkenyon.com/store tai mene nettisivuston Store-osaan.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >