HomeViestejäTom Kenyon13.1.2010 - Haiti ja kaaossolmu

13.1.2010 - Haiti ja kaaossolmu

HAITI JA KAAOSSOLMU

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon
13.1.2010 ( www.tomkenyon.com)
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Äskettäinen seisminen tapahtuma Haitilla on merkki sen kaaossolmun alkamisesta, mihin viittaisimme edellisessä kommunikoinnissamme.

Olemme rehellisesti sanottuna yllättyneitä siitä, että tämä tapahtui hieman heijastamamme aikajanan ulkopuolella. Tämä kertoo meille, että "uutuustasoja" nousee (eli ennustamattomuus lisääntyy) odotettua nopeammin. Näin on ja tulee olemaan aina vain vaikeampaa kiinnittää tulevaisuuden tapahtumia.

Kuitenkin planeettanne yleinen liikkeellepaneva voima on äärimmäinen ailahtelevuus. Pohjoisen magneettinapanne paikka muuttuu ailahtelevilla ja ennustamattomilla tavoilla. Fotosfääri näyttää myös merkkejä epätavallisesta aktiivisuudesta - kuitenkin tiedemiestenne vielä sitä huomaamatta. Kaikki tämä on odotettua planeetan liikkuessa ylösnousemukseen ja vertaamme tätä kaikkea synnytyskipuihin maapallon siirtyessä korkeampiin ulottuvuuksiin.

Tarkoituksemme ei tässä kommunikoinnissa ole antaa ennustuksia tämän kaaossolmun kehittymisestä, sillä meidän on myönnettävä täysin nöyrästi, ettei teknologiamme vielä pysty tarkasti ennustamaan edessänne kehittyviä kaoottisia tapahtumia.

Haluamme puhua, kuten aina, moniulotteisen tietoisuuden käytännön sovelluksista.

Värähtelykenttänne tila määrittelee kokemuksenne mistä tahansa tapahtumasta. Kiitollisuuden viljeleminen pienistä asioista elämässänne antaa teille parhaimmat tulokset yksinkertaisimmin.

Monet sisäiset teknologiat, joita olemme antaneet aiemmin, auttavat teitä myös suunnistamaan tämän siirtymän läpi, mutta käsitämme, etteivät kaikki pysty pääsemään moniulotteiseen tietoisuuteen. Jos olet yksi näistä ihmisistä, älä huolestu siitä. Yksinkertaisesti kiitollisuus siitä, mitä elämässäsi on, muuttaa värähtelykenttääsi nopeammin ja tehokkaammin kuin mikään pyhä geometria.

Tehtävänä on saavuttaa korkeamman tason värähtely. Emme tarkoita fyysistä värähtelyä - fyysisen kehonne värähtelyvauhtia - vaan viittaamme hienoenergiakehonne (KA:n, eetterikopion) värähtelyvauhtiin.

Kun planeettanne siirtyy syvemmälle energiaprosessiinsa, voitte odottaa enemmän ailahtelevuutta säämalleissa sekä lisääntyvää ennustamattomuutta maanmuutoksissa. Mutta jollain tavalla ulkoiset tapahtumat on helpompi käsitellä kuin kohtaamanne sisäiset muutokset.

Ne jotka teistä ovat herkempiä hienoenergioille, saattavat huomata, että ulottuvuus- ja fyysiset muutokset "iskevät kovaa". Enemmässä tai vähemmässä määrin - värähtelytasosta riippuen - useammat ja useammat ihmiset kokevat unensa häiriintymistä ja kummallisia unia - jotkut niistä ovat ennustavia luonteeltaan. Luultavasti myös sellaiset kummalliset fyysiset vaivat lisääntyvät, joilla ei ole mitään loogista selitystä. Tätä tapahtuu usein varhain aamuyöstä, kun energiakehonne orientoituu sisäisiltä matkoiltaan takaisin fyysiseen muotoonne. Tällaiset fyysiset epämukavuudet tulevat kehonne elinten ja kehotoimintojen reaktioista nopeutuviin muutoksiin. Toisin sanoen, planeettamuutosten nopea lisääntyminen haastaa fyysisen kehonne.

Saatatte kokea yhtäkkisiä ja odottamattomia väsymys- ja heikkousjaksoja ja myös hyvin kummallisen tilan olemisesta sekä hereillä että unessa samanaikaisesti. Taas kerran, kaikki nämä haasteet ovat tulosta nopeista muutoksista maapallolla. Jos teillä on aikaa ja tunnette energianne putoavan tai yhtäkkistä väsymystä, on parasta levätä - mennä kirjaimellisesti pitkäkseen. Jos ette voi tehdä sitä, kehotamme teitä olemaan tarkkana, jos ajatte autoa tai teette kriittisiä päätöksiä tai valintoja, erityisesti teknologiaan liittyen. Ihmisissä saattaa ilmetä - ja oletamme tämän olevan totta - yleistä ärsyyntymisen lisääntymistä - pieni negatiivinen kohtaaminen voi helposti voimistua joksikin paljon suuremmaksi.

Aiemmassa kommunikoinnissa annoimme käpylisäkkeen ulottuvuusvirityksen (tomkenyon.com/sound-gifts). Tämä on edelleen hyvin tehokas äänityökalu auttamaan teitä, kun kuljette tämän jakson läpi. Tämän virityksen kuunteleminen muutaman minuutin päivässä voi auttaa järjestelmäänne "hienovirittymään" niin, että käsillä olevat muutokset ovat vähemmän stressaavia.

Taas kerran, avaimena kaikessa tässä on värähtelynopeutenne ja ulottuvuusviritys auttaa hermojärjestelmäänne virittämään käpylisäkkeen korkeampiin valoulottuvuuksiin. Ajatelkaa sitä "akustisena pelastusveneenä".

Saatatte myös kokea, että suurempi määrä ihmisiä päättää lähteä maatasolta. Tätä lähtöä tapahtuu odottamattomien onnettomuuksien, ennakoimattomien sairauksien ja tietysti maanmuutosten ja sääpoikkeavuuksien kautta. Haluamme sanoa teille tästä, että maapallon ulottuvuus muuttuu, ulottuvuuksien väliset verhot ohenevat ja monet aistivat ystävät ja rakkaat verhon toisella puolella selvemmin kuin koskaan.

Tavallaan elämän ja kuoleman välistä verhoa nostetaan ja ulottuvuuksien välisiä verhoja avataan. Näin joillakin teistä saattaa olla epätavallisia kohtaamisia eläinhenkien, maan deevaolentojen ja muiden luonnonhenkien kanssa, jotka ovat olleet pimennossa useita tuhansia vuosia.

Vaikka tämä on vaikea ja haastava jakso, on epätavallinen tilaisuus olla ruumiillistuneena tänä aikana. Riippumatta siitä, mitä paljastuu omassa elämässänne tai lähellänne olevien elämässä, ehdotamme, että viljelette kiitollisuutta pienistä asioista elämässänne. Jakakaa rakkauttanne ja kiintymystänne niille, jotka tunnette läheisiksi.

Niissä suurissa "myrkkyhöyryissä", mitä kutsutte länsimaiseksi kulttuuriksi, henkilökohtaiset suhteet ovat niitä, jotka selviytyvät tulevasta myrskystä.

Kun päästätte irti kulttuurinne luomista vääristymistä ja heräätte yksinkertaiseen totuuteen olemassaolostanne ruumiillistuneena olentona ajassa ja paikassa, näette, että suuri seikkailu on vasta alkanut.

Hathorit

Tomin havaintoja

Viime viestissään Hathorin ennustivat, että ensimmäinen kaaossolmu tapahtuisi 90 päivän kuluessa. Tämä laittaa Haitin maanjäristyksen kuusi päivää heidän aikajanansa jälkeen. Silloin kun Hathorit ennustivat tätä kaaossolmua - mitä he ovat harvoin tehneet tällä tavalla - he kuitenkin sanoivat, että se voisi tapahtua myös joko ennen tai jälkeen tuon 90 päivän jakson.

Mutta kun tuo aikajana tuli ja meni, he raapivat päätään. He olivat vilpittömästi hyvin yllättyneitä siitä, ettei asia tapahtunut ennen tätä.

Ensimmäisessä yhteydessäni he kertoivat, että on kaaosvaiheita, jotka kaikki järjestelmät (mukaan luettuna maapallo) käyvät läpi siirtyessään korkeamman järjestyksen tasoille. Ja uutuuden esiintuleminen - eli epätavalliset tilanteet, joita ei voisi mitenkään odottaa - on osa kaaosprosessia.

Hatorien mukaan tämän katastrofaalisen tapahtuman ilmestyminen merkitsee alkuvaihetta jatkuvasti lisääntyvälle ennustamattomuudelle ja uutuudelle. Pankaa merkille, ettei tämä kaikki ole negatiivista. Ennustamaton anteliaisuus ihmiseltä toiselle tai kulttuurilta toiselle voi olla myös osa tätä. Kyse on vain siitä, että mikään arpa ei voita ennustettaessa todennäköisyyksiä.

Haluan tutkia muutamia kohtia tässä viimeisimmässä viestissä. Ensimmäinen liittyy "kummallisiin fyysisiin vaivoihin, joilla ei ole loogista selitystä".

Olen henkilökohtaisesti kokenut jonkin verran tätä, kuten monet ystävänikin, mutta haluaisin lisätä tähän varoituksen. Jos teillä on fyysisiä vaivoja ja olette huolissanne niistä, ehdottaisin, että käytte terveydenhoitoammattilaisen luona lääketieteellisten syiden rajaamiseksi pois - erityisesti jos vaivat ovat itsepintaisia. Älkää olettako, että yhtäkkiset fyysiset vaivat tai unettomuus ovat vain energeettistä.

Kun tämä on sanottu, minäpä kerron erään henkilökohtaisen kokemuksen tämäntyyppisestä ilmiöstä. Valpastuin useana aamuna noin klo 3 erityisen voimakkaisiin ja kummallisiin fyysisiin aistimuksiin. Kysyin Hathoreilta, mitä helvettiä oli tekeillä, ajatellen, että minulla oli kenties jotain vakavaa. He sanoivat, että kehomme atomi- ja molekyylitasoon vaikuttavat massiiviset energiamuutokset maapallossa, auringossa, aurinkokunnassa ja galaksissa. He sanoivat, että tämä oli biologinen vastine sille, että "pidetään kiinni" 3D-todellisuuden vanhoista tavoista eikä antauduta tuntemattomalle (eli korkeamman ulottuvuuden todellisuuksille).

Heillä ei ollut tähän oikein mitään muuta ratkaisua paitsi se, että kun jatkaisin työskentelemistä heidän antamiensa sisäisten teknologioiden kanssa, lopulta saavuttaisin pisteen, missä korkeamman ulottuvuuden todellisuudet olisivat minulle tutumpia ja voisin päästää helpommin irti kiinnittymisestäni kolmannen ulottuvuuden maailmaan. Muuten, he eivät puhuneet kuolemasta sinällään. He uskovat, että ulottuvuusmuutos (ylösnousemus) merkitsee perimmiltään sitä, että ne jotka ovat ruumiissa, ovat tietoisia samanaikaisesti sekä kolmannen ulottuvuuden maailmasta, missä elämme, että muista ulottuvuuksista. Mutta siirryttäessä tähän laajentuneeseen tietoisuustilaan, useimmilla meistä on taipumusta pitää kiinni tunnetusta.

Minusta on myös kiinnostavaa, kun he puhuvat nukkumisesta mainiten "kummallisen tilan, jossa on sekä hereillä että unessa samanaikaisesti". Koen tätä säännöllisesti, kuten monet muutkin. Tässä oudossa kehon ja mielen tilassa keho on unessa - tunnistan sen samanlaisesta hengitystavasta ja kehon raskaudesta - mutta mieleni on täysin hereillä.

Huomaan henkilökohtaisesti, että nukkumisesta tulee enemmän ja enemmän "taidetta". Niille meistä jotka koemme samanaikaista uni- ja valvetilaa yöllä, on joskus haastavaa mennä virkistävään syvän REM-unen tilaan. Jos olet näitä ihmisiä, olkoon huumori kanssasi. Ajattele vaikkapa enemmän kissanunta kuin pitkää ja mukavaa unta. Ota se, mitä saat, ja ole kiitollinen siitä.

Hathorit mainitsivat tässä viestissä myös käpylisäkkeen ulottuvuusvirityksen. Silloin kun he antoivat tämän äänikoodin minulle, he vihjasivat antavansa toisia virityksiä tulevaisuudessa. Muuten, kaikki nämä viritykset tullaan antamaan ilmaiseksi maailmalle tämän nettisivuston kautta, sitten kuin ne tulevat saataville. Tällä erää Hathorit ovat sitä mieltä, että käpylisäkkeen ulottuvuusvirityksen kuunteleminen säännöllisesti auttaa edelleen meitä valitsemaan ylösnousemuspolun.

Henkilökohtaisesti ajattelen joskus niin, että Hathorien sisäiset teknologiat ja viritykset ovat kuin energeettisiä surffilautoja, jotka auttavat meitä pysymään evoluutioaaltojen edellä.

Tämä tuo minut yhteen heidän toteamukseensa, mikä minusta oli sekä valaiseva että hyvin huvittava: "Yksinkertaisesti kiitollisuus siitä, mitä elämässäsi on, muuttaa värähtelykenttääsi nopeammin ja tehokkaammin kuin mikään pyhä geometria."

Pankaa merkille, että tämä tulee älykkyysryhmältä, joka on antanut minulle paljon informaatiota koskien geometriaa. Eikä minulla ole epäilystäkään siitä, että pyhä geometria muotoilee hienoenergiavirtaa. Mutta kun tullaan asian ytimeen, tärkeintä tässä on kohottaa oman hienoenergiakehonne (KA) värähtelyvauhtia siitä riippumatta, mitä ympärillä tapahtuu. Jos pyhän geometrian käyttäminen auttaa teitä tässä, niin sitten olkoon. Se varmasti auttaa minua. Mutta jos ette pysty yhdistymään tällaiseen mielen "ilotulitukseen", Hathorit sanovat: älä huolehdi, ole onnellinen. Vain arvostakaa pieniä asioita elämäsäänne ja värähtelynopeutenne kohoaa itsestään. Taputan heille tästä yksinkertaisesta toteamuksesta, sillä minäkin olen huomannut kiitollisuuden olevan pikahissi tietoisuuteni yläkerroksiin.

Meillä monilla on taipumusta jäädä kiinni pikkulaitteisiimme - fyysisiin tai mentaalisiin - ja ajattelemme, että ne vievät meidät kuvittelemaamme versioon paratiisista. Mutta minusta tämä on vain yhdenlaista "dogmatismia" (sielun kiihotustila). Dogmatismia on aina, silloin kun on olemassa jokin rajoittava ajatus tai uskomus. Tämän yleisin muoto on se uskomus, ettei voi siirtyä tietoisuudessa ylöspäin itsekseen, ellei ole jonkinlaista laitetta ja/tai tiettyä polkua seurattavana. Hathorit muistuttavat, että meillä on tunneluonnossamme yksi upeimmista työkaluista itsemme kehittämiseen - yksinkertainen kiitollisuus.

Tämä tuo minut yhteen heidän toteamukseensa, joka on viestin lopussa. "Niissä suurissa "myrkkyhöyryissä", mitä kutsutte länsimaiseksi kulttuuriksi, henkilökohtaiset suhteet ovat niitä, jotka selviytyvät tulevasta myrskystä."

Mitä tahansa ihmiskunnalle tuleekin eteen 3D-todellisuudessamme, luulen, että rehellinen yhteistyö ihmisten kanssa saattaa ilmetä luotettavimmaksi valuutaksemme.

Löytäkää sekä pieniä ette isoja asioita, jotka tuovat teille iloa.

Tom Kenyon

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev