HomeViestejäTom Kenyon12.8.2011 - Monien kaaossolmujen ilmestyminen

12.8.2011 - Monien kaaossolmujen ilmestyminen

MONIEN KAAOSSOLMUJEN ILMESTYMINEN
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (www.tomkenyon.com)
12.8.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine
 
Planeettanne on astumassa kriittiseen siirtymätilaan, mitä luonnehtivat monet kaaossolmut.
 
Aiemmissa kommunikoinneissamme olemme puhuneet planeetallanne tapahtuvista muutoksista yksittäiseen kaaossolmuun liittyen. Mutta meidän näkökulmastamme nyt on ilmestymässä useita kaaossolmuja. Näihin monimutkaisiin vuorovaikutuksessa oleviin solmuihin sisältyy sellaisia asioita kuin sääpoikkeavuudet, maanjäristysten ja vulkaanisen aktiivisuuden lisääntyminen, planeetan ekosysteemin kriittiset haasteet, maanviljelyksen ja ruokalähteiden haasteet sekä poliittinen ja taloudellinen epävakaus.
 
Näiden planetaaristen kaaossolmujen lisäksi aurinkokuntanne aurinko on myös astumassa suuremmalle epävakaus- ja ennustamattomuustasolle. Se on itse menossa moniin kaaossolmuihin, joita ajavat sen omat sisäiset kierrot, mutta siihen vaikuttaa myös suuresti galaktinen keskus, kuten olemme sanoneet aiemmissa viesteissä.
 
Kohtaatte lähitulevaisuudessa monia haasteita, mutta viestimme ei tällä kertaa koske näiden vaikeuksien fyysistä ulottuvuutta. Nämä muutokset ja niistä seuraavat haasteet ovat ilmeisiä kenelle tahansa, joka katsoo nykytapahtumien pinnan alle.
 
Keskitymme tässä kommunikoinnissa kohtaamaanne tunne- ja henkiseen kriisiin.
 
Silloin kun jokin järjestelmä siirtyy moniin kaaossolmuihin, stressi lisääntyy niillä tekijöillä tai olennoilla, jotka ovat sillä värähtelytasolla, missä kaaossolmut tapahtuvat.
 
Puhutaanpa tästä hetki muuten kuin ihmiselon kannalta. Oman kokemuksemme mukaan myös tietoisuuden ja olemassaolon muut ulottuvuudet kokevat oman versionsa monista kaaossolmuista. Näin kohtaamanne energiahaasteet eivät rajoitu vaan maapalloon, vaan ulottuvat kaikkiin tietoisuusulottuvuuksiin ja kaikkiin olentoihin, myös ruumiittomiin energiaolentoihin, jotka ovat suhteessa maapalloon ja tähän galaksiin.
 
Mutta katsotaanpa maapalloa, olemassaolonne yhteyspistettä ajassa ja paikassa.
 
Kuten sanoimme aiemmin, olennot jotka jossain olemassaoloulottuvuudessa käyvät läpi monia kaaossolmuja, stressaantuvat vääjäämättä kaoottisten tapahtumien lisääntymisestä.
 
Tämän tyyppinen ahdistus usein keskittyy fyysisen selviytymisen ympärille ja samalla kun ahdistus selviytymisestä voi ajaa ihmiset eräänlaiseen hulluuteen ja järjettömyyteen, ajankohtaisessa siirtymävaiheessa johon olette nyt menossa, on jotain salakavalampaa ja kätketympää.
 
Tämä kätketty vaara liittyy ajattelumuotoihin, joita pahentavat jotkut pääuskonnoista ja henkisistä perinteistä. Nämä ajatusmuodot ja uskomusjärjestelmät sisältävät käsityksen, että olemassaolonne fyysiset ja moniulotteiset (henkiset) puolet ovat erillään. Fyysinen maailma nähdään saastuneena, luonto nähdään alistettavana ja hallittavana (vastakohtana luonnon kanssa luomiselle) ja käytännössä maailma nähdään jonain, mitä pitää paeta.
 
Emme jaa tätä uskomusta. Kokemuksemme on, että tietoisuus on jatkumo valon korkeimmista värähtelyistä aineen matalampiin värähtelyihin ja että atomit ja aliatomiset hiukkaset jotka muodostavat maailmanne, ovat luonteeltaan pyhiä - jos pyhällä tarkoitetaan suhdetta kokonaisuuteen.
 
Kun monien kaaossolmujen aiheuttama stressi lisääntyy, monilla ihmisillä on taipumus mennä harhakuvitelmien ja eristäytymisen tietoisuustilaan.
 
Ne jotka ajattelevat, että aineellisten ja henkisten ulottuvuuksien välillä on ikuinen skisma, ovat taipuvaisimpia tähän tietoisuuspoikkeamaan. Ja kun stressi lisääntyy monien kaaossolmujen monimutkaisen vuorovaikutuksen myötä, joillakin näistä yksilöistä on merkittävä taipumus erottua kauemmas ja kauemmas fyysisen ulottuvuuden realiteeteista. Tämän tyyppistä yhteisöllistä erillisyyttä motivoi lisää uskonnolliset ja henkiset ajattelumuodot, jotka liittyvät "lopun aikaan", "tuomiopäivään" ja "maan puhdistamiseen". Tästä harhaisesta mielentilasta tulee eräänlainen kollektiivinen mielen/tunnevirus, kun kokonaiset ihmisryhmät alistuvat stressille ja ylivoimaisuudelle, kun he taistelevat monien kaaossolmujen maailmanlaajuisista vaikutuksista selviytymisen kanssa.
 
Hiekkaan piirretty viiva
 
Meidän perspektiivistämme ihmistietoisuuden hiekkaan piirretään viiva. Ja tämä viiva on raja niiden välillä, jotka ylläpitävät maailman pääuskontojen vahvistamaa skismaa aineen ja hengen välillä ja jotka eivät ylläpidä.
 
Se mille olette avoin planeetan ja henkilökohtaisessa transformaatiossa, määrittelee suuressa määrin, kummalla puolella seisotte.
 
Kaikkien vihittävien on määriteltävä itse, mikä on totta ja mikä ei, erityisesti tähän uskontojen vahvistamaan, aineen ja hengen väliseen skismaan liittyen. Ja vihittävillä tarkoitamme yksinkertaisesti niitä, jotka pyrkivät elämään ylöspäin tietoisuudessa - riippumatta heidän seuraamastaan menetelmästä tai henkisestä perinteestä.
 
Sydämen polku
 
Meidän perspektiivistämme vihittävän kynnys matalammalla värähtelevistä maailmoista ylempiin maailmoihin on ennen kaikkea sydämessä. Tämä tietoisuussiirtymä on käytännössä sisäinen matka alemmista chakroista korkeampiin chakroihin. Vasta silloin kun vihittävä ylittää ja muuntaa henkilökohtaisen kiinnittymisensä turvallisuuteen, seksiin ja valtaan, spiraali ylöspäin avautuu. Ja astuminen tietoisuusspiraaliin ylöspäin tapahtuu, silloin kun sydänchakrasta tulee energeettisesti avoin ja läpäisevä.
 
Paradoksi ja vaikeus on, että elätte kaksinaisessa universumissa ja käytännössä jokainen tekonne kohtaa vastavoiman. Tämä on kuin vertauskuvallinen hiekkajyvänen osterissa - se on ärsyttävä. Mutta itsensä arviointiprosessin kautta ärsytyksestä (eli kaksinaisuudesta) tulee helmi ja paradoksaalisesti jotain arvokasta ilmestyy siitä, mikä oli ongelmallista. Mutta jokaisen vihittävän on luotava tämä itsensä transformoimisen helmi itse. Mikään uskonto, mestari, opettaja tai guru ei voi tehdä sitä puolestanne.
 
Saattaa kuulostaa liian yksinkertaistetulta, mutta oman kokemuksemme mukaan suurin evoluutiokatalyytti ja suurin turvallinen värähtelykenttä rakentamaan sillan siirtymätilojen välille (millaiseen olette kollektiivina astumassa) on sydän, teidän sydämenne.
 
Ollaanpa yksityiskohtaisempia tässä. Kun kaaossolmujen määrä lisääntyy, mielen ja tunnevakauden haasteet moninkertaistuvat. Ja sen seurauksena lisääntyvä määrä yksilöitä siirtyy järjettömään tietoisuustilaan. Näillä yksilöillä on taipumus käyttäytyä itsetuhoisella tavalla. Ja koska olette yhteydessä kaikkeen elämään tällä planeetalla, toisten tunnemyllerrys vaikuttaa teihin jossain määrin.
 
Näin teille vihittävänä olisi suurta hyötyä kehittää yhtenäinen tunnetila, johon palaatte aina uudestaan ja vahvistatte sitä, mitä kutsumme "positiiviseksi houkuttelijaksi".
 
Silloin teillä on ikään kuin energeettisesti yhtenäinen kupla ympärillänne. Pystytte näkemään selvästi ja reagoimaan kaksinaiseen maailmaan, jossa elätte, kuitenkin värähtelyolemuksenne pysyy suojassa kaaoksen ja toisten järjettömyyden lisääntymiseltä. Se on teidän valintanne, miten teette tämän. On monia tapoja tehdä se. Tarjoamme pelkästään kaksi.
 
Ensimmäinen on yksinkertaisin, mutta perusta kehittyneemmälle. Olemme hyvin tietoisia siitä, että monille näitä viestejä lukeville ihmisille tämän tyyppinen informaatio on uutta, kun taas toiset ovat hyvin kehittyneitä, mikä vuoksi annamme kaksi tekniikkaa.
 
Perustekniikka
 
Tämä ensimmäinen menetelmä on niille, jolle oman sisäisen tietoisuutensa valtavuus ei ole tuttu. Se on yksinkertainen mutta tehokas.
 
Suosittelemme, että kehitätte säännöllisesti tätä yhtenäistä tilaa mielenne puutarhassa.
 
Tämän tekemiseksi olette vain kiitollisuuden tai arvostuksen tunteissa ilman mitään syytä. Toisin sanoen, te ette etsi mitään ympäristöstänne tai elämästänne tunteaksenne kiitollisuutta tai arvostusta. Siirrytte vain tähän värähtelytilaan ilman muuta syytä kuin valinta tehdä niin.
 
Tämä värähtelytila luo yhtenäisyyden kehoonne ja mieleenne ja se on eräänlainen mielen/tunnetilan kohotus, mikä toimii vastavaikuttajana sille syöksykierteelle, mitä monet ihmiset kokevat.
 
Suosittelemme, että menette tähän tunnetilaan useita kertoja päivässä. Tarvitaan minuutti tai pari, mutta menemällä tähän värähtelytilaan päivän mittaan koulutatte aivojanne/mieltänne/kehoanne menemään yhtenäiseen tilaan tahdonalaisesti. Ja tämä on erittäin hyödyllinen ja tärkeä mielen taito, kun menette pidemmälle tähän planeetan siirtymätilaan (eli monien kaaossolmujen ilmestymiseen).
 
Yksi syy, että sanomme tämän olevan hyödyllinen, johtuu monien kaaossolmujen luontaisista vaikutuksista.
 
Monilla teistä on suurempia tilaisuuksia turhautumiseen jokapäiväisessä elämässänne. Tämä johtuu siitä, etteivät toimet lisääntyvässä määrin johda odotettuun tulokseen. Myös ne jotka ovat älyllisesti lahjakkaita ja ilmentämisen mestareita, saattavat havaita tukoksia ja odottamattomia esteitä, jotka eivät ole teidän syytänne, vaan johtuvat toisten toimista tai toimimattomuudesta sekä odottamattomista ongelmista, joita aiheuttavat kaoottisten tapahtumien lisääntyminen maailmassa ympärillänne. Silloin kun teillä on ns. keinot vähissä, niin jos olette kehittäneet kiitollisuuden tai arvostuksen positiivisen houkuttelijan, voitte käyttää sitä puuttuaksenne omaan tunnemyllerrykseenne, sillä jos alistutte omalle tunnestressillenne, massahysteria tarttuu teihin luultavammin.
 
Ajatelkaa tätä yksinkertaista tekniikkaa pelastavana enkelinä. Se on passiivista - te vain lepäätte siinä ja se luo värähtelykentän, mikä luonteensa mukaisesti suojelee tunne- ja henkistä olemustanne.
 
Kehittynyt tekniikka
 
Toinen tekniikka jonka haluamme jakaa, on niille, jotka ovat kokeneempia sisäisen maailmansa osalta.
 
Puhuimme tämän menetelmän ensimmäisestä osasta aiemmassa viestissä nimeltään "Hurmio ja sydän".
 
Tekniikka sisältää keskittymisen fyysiseen sydämeen - ei sydänchakraan - ja keskittäessänne huomion fyysiseen sydämeen menette arvostuksen tai kiitollisuuden tilaan (aivan kuin yksinkertaisessa menetelmässä).
 
Kun pidätte tietoisuuden fyysisessä sydämessä tuntiessanne kiitollisuutta tai arvostusta, se luo autuutta tai hurmiota, jos ylläpidätte näitä kahta riittävän kauan.
 
Kun siirrytte autuuteen tai hurmioon, teistä tulee tietoinen atomien välisestä tilasta kehossanne ja ympäristössänne. Tämä on mielen huomion muutos ja perustuu siihen kvanttitodellisuuteen, että fyysinen aine on 99%:sti tilaa.
 
Tietenkään te ette havaitse tätä tilaa kehonne ja lähiympäristönne atomien välissä fyysisillä aisteillanne, hermojärjestelmän rajoitusten vuoksi. Mutta tietoisuutenne epälooginen puoli jota fyysisen todellisuutenne rajoitukset eivät kahlitse, voi kokea tämän tilan.
 
Tämän tekniikan viimeinen vaihe sisältää huomion muuttamisen. Kun teistä tulee tietoinen tästä tilasta kehossanne ja ympärillänne, suoritatte paradoksaalisen "tietoisuusuroteon". Lähetätte tuntemaanne kiitollisuutta ja arvostusta sekä tuohon tilaan kehossanne ja ympärillänne sekä ainehiukkasiin, jotka muodostavat kehonne ja ympärillänne olevan maailman.
 
Tämä tilan ja aineen "pitäminen" kiitollisuuden tai arvostuksen värähtelyssä, paljastaa lopulta luonteenne sekä ruumiillistuneena että ei-ruumiillistuneena olentona - olentona joka elää fyysisen kehon tai muodon kautta ja samanaikaisesti muodon kahlitsemattomana tietoisuutena. Jos käytätte tätä menetelmää, se avaa teille lopulta taianomaisen oven, joka johtaa syvällisiin oivalluksiin ylösnousemuksen luonteesta.
 
Käyttämänne menetelmän valinnassa ehdotamme teitä aloittamaan siitä, missä olette.
 
Ensimmäinen menetelmä, vaikka onkin yksinkertainen, on hyvin tehokas suojelemaan teitä ihmisten järjettömyyden tarttumiselta ja kohottaa teitä ylöspäin spiraalia, vaikka ympärillänne ollaan syöksykierteessä.
 
Kun tunnette olevanne valmis, voitte tutkia kehittynyttä menetelmää. Tämä ei ole maratonjuoksua sen näkemiseksi, kuka pääsee nopeimmin kehittyneempään menetelmään.
 
Vaaditaan vain, että olette ilman syytä kiitollisuuden tai arvostuksen tilassa niin usein kuin mahdollista. Tämä yksinkertainen värähtelyulottuvuus on upea liittolaisenne, kun kuljette planeetan ajankohtaisen siirtymävaiheen läpi.
 
Toinen liittolaisenne tässä siirtymässä on meditointi, jonka annoimme teille yhdessä aiemmassa kommunikoinnissamme. Kutsumme sitä sisäiseksi kristallipalatsiksi ja kannustamme teitä kokeilemaan sitä. Jos se puhuttelee teitä, käyttäkää sitä usein, sillä se yhdistää teidät Gaian (maan) viisauteen ja elävöittää sitä keskuskanavaanne korkeampiin ulottuvuuksiin, minkä tieteenne tuntee käpylisäkkeenä ja me pään jalokivenä.
 
Teitä jotka suunnittelette liittyvänne seuraamme Maailmanmeditaatioon 11.11. tänä vuonna (11-11-11), pyydämme työskentelemään kristallipalatsimeditaation kanssa niin usein, kuin tuntuu mukavalta - teidän valmistelemiseksi seuraavaan ulottuvuusviritykseen, mitä käytetään Maailmanmeditaation aikana.
 
Tämä ulottuvuusviritys on äänimeditaatio, joka on luotu välittämään valoa aivolisäkkeeseen, sisäeritysjärjestelmänne pääsäätelijään. Tulemme antamaan ohjeet siitä, miten käyttää tätä äänimeditaatiota itseksenne ja Maailmanmeditaatiossa 11.11.11.
 
Julkaisemme aivolisäkkeen ulottuvuusmeditaation (äänimeditaatio) näiden nettisivujen "Sound Gifts" -osiossa syyskuun lopulla tai lokakuun alussa.
 
Yhteenveto
 
Kuten sanoimme tämän viestin alussa, olette astumassa kriittiseen siirtymävaiheeseen. Ehdotamme, että ne katsovat edellistä viestiämme "Tietoisuuden siirtymätilat", jotka eivät tunne sitä.
 
Maapallonne on siirtymässä vaaralliseen jaksoon liikkeessään ylöspäin. Monet todellisuutenne puolet muuttuvat aivan silmienne edessä, nopeammin kuin olisitte koskaan voineet kuvitella.
 
Ajan nopeutumisesta johtuen sivilisaationne transformoituminen lisääntyy eksponentiaalisesti. Sana "transformaatio" merkitsee muodon yli menemistä ja näin todellisuutenne rakenteet (eli ajattelumuodot, uskomukset sekä elämänne ulkoiset realiteetit) käyvät läpi nopean muutoksen.
 
Vaaditaan tietoisuuden suurempaa virtaavuutta. Värähtelyolemuksenne suojaaminen on elintärkeää. Olette astumassa riipaisevaan aikaan ja kuitenkin tässä kompleksisuudessa on valtavat mahdollisuudet henkilökohtaiselle kasvullenne.
 
Uskomme, että ihmisten välillä tapahtuu suurempaa polarisoitumista, kun kaaossolmujen määrä ja intensiivisyys lisääntyvät. Ja kuitenkin jos tuon polarisoitumisen keskellä sydämenne on avoin, teillä on syviä yhteyksiä toisten kanssa, myös vieraiden, aina kun katsotte silmiin toista ihmistä, joka tunnistaa tämän hetken pyhyyden, elämän pyhyyden ja tämän maapallon pyhyyden.
 
Ajatuksemme ja siunauksemme ovat kanssanne.
 
Hathorit
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >