HomeViestejäTom Kenyon16.3.2011 - Valolääke - suojaa ja parantaa

16.3.2011 - Valolääke - suojaa ja parantaa

VALOLÄÄKE - SUOJAA JA PARANTAA SÄTEILYMYRKYTYKSESTÄ, HERMOMYRKYISTÄ, BAKTEEREISTA JA VIRUKSISTA

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
16.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Uuden Seelannin ja sitä seuranneen Japanin maanjäristyksen myötä on selvää, että olette astuneet kaaossolmun monimutkaisempaan vaiheeseen.

Haluamme kertoa suojautumis- ja parantumismenetelmän säteilymyrkytyksestä sekä muista fyysisistä vaivoista. Kutsumme sitä valolääkkeeksi.

Tämä tietysti liittyy ajankohtaisiin tapahtumiin Japanissa. Kuitenkin tulevien maanmuutosten tapahtuessa saatatte kohdata samanlaisia haasteita lähitulevaisuudessa toisissa paikoissa ympäri maailman.

Tämä menetelmä auttaa teitä sekä suojautumaan että parantumaan altistumiselta, ei ainoastaan radioaktiivisuudelle, vaan myös hermomyrkyille ja bakteerien ja virusten muuntuneille muodoille. Meidän näkökulmastamme voitte odottaa näkevämme näiden lisääntyvän lähiaikananne.

Tämä menetelmä sisältää yhdistymisen taivaalliseen sieluunne, BA:han. Tässä yhdistytään valoulottuvuuksiin, jotka ovat osa olemustanne.

Kaikkea mitä kosmoksessanne on, voidaan tarkastella valon energiailmaisumuotona - myös tiheimmät ainemuotonne ovat perimmiltään valomuoto.

Tässä menetelmässä yhdistytte taivaalliseen sieluunne ylläpitäen aikomusta ja odotusta, että se välittää teille energiaa, mikä suojaa ja/tai parantaa teidät. Lähetätte tämän aikomuksen taivaalliselle sielullenne arvostuksen tai kiitollisuuden tunnevärähtelyn kera. Tämä on yksinkertaisesti värähtelyresonanssi, mikä aktivoi olemuksenne korkeamman puolen.

Kun olette lähettäneet tämän aikomuksen kiitollisuuden kera BA:lle, siirrätte tietoisuutenne sydänchakraan ja vastaanotatte parannus- tai suojausenergiaa sydänchakraan. Koette ehkä tämän energian valomuotona tai geometrisena kuviona tai saatatte tuntea energian laskeutuvan. Saatatte myös kokea tämän energian vain ajatuksena tai tunteena.

Kun energia on vastaanotettu sydänchakraan, se on valmista lähetettäväksi.

Tätä vaihetta varten tarvitsette puhdasta vettä, koska vesi ylläpitää tällaisen informaation äärimmäisen hyvin. Vesiastia kädessänne lähetätte aikomuksen avulla tätä energiaa, mitä on sydänchakrassa, käsivarsia pitkin käsiin ja sen chakran läpi, mikä on kummankin kämmenen keskellä. Energia menee veteen tätä väylää pitkin.

Ehdotamme, että tämän energian vahvistamiseksi toistatte menetelmän kolme kertaa. Juotte sitten veden. Vesi tunkeutuu kehonne vesielementtiin ja parantavat ja suojaavat ominaisuudet menevät lopulta jokaiseen soluun.

Tämän teon kautta "pätevöitte" valoa, mikä saa sen laskeutumaan kehonne keskiväylää sydämeen ja lähettämään sen vesielementtiin. Veden tietoisuus vastaanottaa tämän energian ja sitten keho ottaa sen vastaan juodessanne.

Jos olette tilanteessa, missä olette altistuneet radioaktiivisuudelle, teette tämän kuvaamamme menetelmän ja pätevöitte energiaa, mikä laskeutuu BA:sta suojelemaan ja parantamaan teitä mahdolliselta säteilymyrkytykseltä. Jos teillä on toisia keinoja suojella itseänne, teidän pitäisi tietysti käyttää myös niitä, mutta vaikka jäisitte ilman muita työkaluja kuin oma tietoisuutenne, voitte suojata ja parantaa itsenne.

Jos olisitte altistuneet hermomyrkyille, tekisitte saman. Jos olette keskellä epidemiaa, mihin liittyy bakteeri- tai virusinfektioita, neuvomme teitä tekemään saman.

Kun astutte kollektiivisesti syvemmälle tähän kaaossolmun monimutkaisempaan ja intensiivisempään vaiheeseen, bakteerit ja virukset muuntuvat nopeammin. Tämä menetelmä sallii teidän suojautua näiltä muuntuvilta elämänmuodoilta ja parantua niistä.

On tärkeää ymmärtää, että saatte aikaan suojan ja parantumisen oman tietoisuutenne voimalla. Teillä on suora pääsy omiin valoulottuvuuksiinne. Teillä on täysivaltainen oikeus käyttää valoulottuvuuksia omaksi ja rakkaidenne hyväksi.

Jos löydätte itsenne jostain kuvaamastamme vaikeasta tilanteesta, ehdotamme, että otatte valolääkettä, mikä on varaamaanne vettä, useita kertoja päivässä intuitionne opastuksen mukaisesti.

Japanin maanjäristyksen ja siitä seuranneen tsunamin fyysisiä seuraamuksia on hyvin vaikeaa käsitellä. Mutta toivomme teidän siirtävän huomionne tällaisen katastrofin fyysisistä vaikutuksista mentaalisiin, tunne- ja henkisiin vaikutuksiin.

Sen tosiasian vuoksi, että olette kaaossolmussa ja energiat syvältä avaruudesta yhdessä auringon aktiivisuuden kanssa vaikuttavat kehoonne, teihin vaikutetaan kollektiivina enemmän. Tarkoitamme tällä sitä, että kanssaihmistenne kärsimyksen todistaminen särkee sydämenne. Tämä on oivallus, että heidän ahdinkonsa voisi helposti olla omaanne. Tämä oivallus voi avata sydämenne ja sydämen kautta käsitetään tietoisuuden korkeammat tilat ja näin Japanin maanjäristys on monin tavoin kollektiivisen sydämen maanjäristys.

Edessänne olevat ajat eivät ole helppoja. Meidän näkökulmastamme teillä on käsillä maanmuutosten lisääntyminen. Mutta yksi tulos tällaisista tapahtumista on, että teitä ravistellaan ytimeen saakka ja massahypnoosi lakkaa hetkeksi. Ja sellaisessa syvässä ja surrealistisessa järkytyksessä monet teistä näkevät hyvin selvästi, että sivilisaationne lepää hataralla pohjalla. Tarkoitamme tätä sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti.

Ja niinpä neuvomme tähän kaaossolmuvaiheeseen on oppia tekemään valolääkettä itsellenne, jotta sellaisen ajan tullessa tiedätte, miten käyttää tätä suojaavaa ja parantavaa voimaa, mitä teillä on luonteenomaisesti. Ja ehdotamme, että te ette navigoi näiden aikojen läpi vain mielellänne, vaan sydämellänne - ja annatte koskettaa sydäntänne, sillä sydämen kautta nousette spiraalina omaan suuruuteenne.

Hathorit

Tomin ajatuksia ja havaintoja

Olen kanavoinut Hathoreita noin 20 vuotta ja aloitin planeettaviestien julkaisemisen helmikuussa 2003. Ja koko aikana en ole aistinut heissä samanlaista kiirettä julkaista jokin heidän kommunikointinsa. Tavallisesti minulle annetaan useita päiviä pohtia heidän viestejään, ennen kuin kirjoitan kommenttini. Mutta tätä ylellisyyttä ei ole tällä hetkellä. He ovat pyytäneet Judia ja minua julkaisemaan tämän viestin mahdollisimman nopeasti ja niinpä teen omista kommenteistani lyhyet ja ytimekkäät.

Keskeisenä viestinä tässä on, että kaikilla ihmisillä on kyky tehdä valolääkettä, kuten Hathorit sitä kutsuvat. Ja tällaisella lääkkeellä on luontainen kyky ja potentiaali suojella ja parantaa meitä - ei vain radioaktiiviselta myrkytykseltä vaan myös hermomyrkkyjen vaikutuksilta sekä bakteeri- ja virusinfektioilta.

Menetelmä on yksinkertainen ja ytimekäs. Koska joillekin tätä lukeville taivaallinen sielu (tai BA) voi olla uusi ajatus, selvitän sen paikan ja miten yhdistyä siihen. BA tai taivaallinen sielu on oman tietoisuutemme osa, joka on ajan ja paikan rajojen ulkopuolella. Jotkut teistä viittaisivat taivaalliseen sieluun ehkä korkeampana itsenä. Mutta miksi tahansa sitä kutsutaankin, se on Hathorien nimityksen mukaan valoulottuvuuksissa ja tähän puoleensa yhdistyy aina, kun lähettää sille arvostusta tai kiitollisuutta.

BA:lla ei ole sijantia ajassa ja paikassa, koska se on kummankin tuolla puolen.

Mutta sillä on sisäänpääsykohta energiakentässä, mikä on noin käsivarren etäisyydellä pään yläpuolella. Jos nostaisit kätesi pään päälle ja liittäisit sormet yhteen, ne osuisivat tämän sisäänpääsykohdan lähistölle. Ja tähän paikkaan kohdistetaan huomio heidän menetelmänsä ensimmäisessä vaiheessa, kun tehdään valolääkettä. (Huomaa, että käsien paikka pään yläpuolella on vain orientoitumista varten. Valolääkettä tehdessä käsiä ei laiteta sinne.)

Kun asetat tietoisuutesi BA-kohdan alueelle, pidät mielessä sitä valopätevöintiä, minkä haluat saada. Sanotaan esimerkiksi, että olet altistunut tai altistumassa vaaralliselle radioaktiivisuudelle ja olet säteilymyrkytysvaarassa. Keskitettyäsi huomion BA-kohtaan pään yläpuolelle, ylläpidä aikomusta, että BA:sta laskeutuva energia on energiaparannus ja/tai -suoja säteilymyrkytyksestä.

Sitten lähetät kiitollisuuden tai arvostuksen tunteen sydänchakrasta BA-kohtaan pään yläpuolelle ja pidät yllä em. aikomusta.

Seuraavaksi siirrät huomiosi BA-kohdasta sydänchakraan (rinnan keskellä rintalastan alla) ja sitten odotat saavasi energiasuojaa ja -parannusta BA:sta.

Niiden joille tämä on uutta, täytyy ehkä lähettää aikomus tai pätevöinti kiitollisuuden tunteen kera BA:han useita kertoja, ennen kuin huomataan responssi. Mutta jatkakaa tätä, kunnes tunnette energian laskeutuvan. Sitten kun tunnette energian laskeutuvan taivaallisesta sielusta, siirtäkää tietoisuutenne sydänchakraan. Sallikaa sydänkeskuksenne vastaanottaa tätä suojaavaa ja parantavaa energiaa.

Sitten laitatte kätenne vesiastian ympärille tai päälle ja lähetätte tätä taivaallisesta sielusta vastaanotettua energiaa veteen. Parantava ja/tai suojaava energia joka on tullut sydänkeskukseenne, siirtyy käsivarsianne pitkin veteen niiden kahden chakran kautta, jotka ovat kämmenten keskellä.

Toistakaa tämä prosessi kokonaisuudessaan kolme kertaa. Sitten juokaa vesi.

Jos olette vaarallisessa tilanteessa, Hathorit neuvovat, että teette valolääkettä useita kertoja päivässä ja juotte sitä intuitionne mukaisesti.

Kuten Hathorit osoittavat, valolääkkeellä on monia muitakin käyttötapoja. Voitte käyttää sitä suojaamaan ja/tai parantamaan itseänne hermomyrkyiltä sekä bakteeri- ja virusinfektioilta. Vaikkei sitä mainittu, kysyin viestin jälkeen Hathoreilta, toimisiko menetelmä muihin fyysisiin haasteisiin, kuten syöpä. Ja he sanoivat, että valolääkettä voitaisiin ehdottomasti tehdä samalla tavalla käsittelemään tällaista tilannetta - sekä muita.

Tietysti ollessanne tekemisissä jonkin vakavan tilanteen kanssa, teidän kannattaa hyödyntää kaikki lääkkeet. Toisin sanoen, tämän menetelmän ei ole tarkoitus korvata lääketieteellisiä tai yleisiä terveysratkaisuja, vaan olla lisä - jotain mitä voitte tehdä itse itsenne hyväksi.

Viestin jälkeen kysyin Hathoreilta valolääkkeen tekemisestä niille, jotka eivät pysty tekemään sitä itse, kuten lapsille ja lemmikeille. He sanoivat, että menetelmä olisi muuten sama, paitsi että pätevöisitte aikomuksen kyseiselle lapselle tai eläimelle. Esimerkiksi, jos teette valolääkettä suojaamaan tai parantamaan lasta tai lemmikkiä, lähettäisitte ajatuksen, että energia jonka saatte taivaallisesta sielustanne, suojaa tai parantaa olentoa, joka saa lääkettä.

Tässä haluaisin sanoa väliin jotain. On paljon parempi opettaa jollekin, miten tehdään valolääkettä kuin aiheuttaa riippuvuus. Kaikissa ihmisissä on luontainen kyky tehdä valolääkettä. Se on osa moniulotteista perintöä. Ja jonkun voimaannuttaminen tekemään tämän omasta puolestaan on palvelus hänen mestaruudelleen.

Henkilökohtaisesti minua suututtaisi nähdä, että tätä menetelmää käyttäisivät "parantajat" valolääkkeen tekemiseksi toisille sen naamion alla, että heillä on jotain erityisvoimia, joita muilla ei ole. Tämä valolääkkeen tekemismenetelmä on ihmisen syntymäoikeus ja minusta tuntuu, että se pitäisi jakaa kaikkien ihmisten kanssa.

Haluaisin kertoa paljon tästä yksinkertaisesta menetelmästä tehdä valolääkettä, mutta filosofiset ja metafyysiset havainnot saavat odottaa toiseen kertaan.

Hathorit vaativat, että julkaisemme tämän informaation kiertoon mahdollisimman nopeasti.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >