HomeViestejäTom Kenyon3.1.2011 - Aurinkotuuliin osallistuminen

3.1.2011 - Aurinkotuuliin osallistuminen

AURINKOTUULIIN OSALLISTUMINEN

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
3.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Huom.:
Tämä viesti käsittelee KA-kehoa (sana muinaisen Egyptin alkemiasta) ja puhuu siitä, miten voidaan käyttää tätä ainutlaatuista energiakehoa vetämään itseensä ylösnousemusenergioita auringon lisääntyneestä aktiivisuudesta. Niille jotka eivät tunne KA-kehoa, niin KA-keho on "näkymätön" toinen keho, joka on samanmuotoinen kuin fyysinen keho. Tämä energiakeho sekä kietoo sisäänsä fyysisen kehon että tunkeutuu sen läpi. Tähän kehoon viitataan joskus eteerisenä kaksoiskappaleena tai henkisenä kaksosena. KA-keholla on samankaltaisuutta chi-kehoon joissain perinteissä (taolaisuus) ja praana- tai eetterikehoon tietyissä joogaperinteissä. Luonteensa mukaisesti KA-keho voi vetää itseensä ja sitten fyysiseen kehoon hyvin suotuisia energioita, jotka nopeuttavat yksilön henkistä kehittymistä.

Viesti

Olette nyt astumassa planeettamuutoksessa epävakaisempaan aikaan.

Aurinko, planeettajärjestelmänne solaaritähti, lisää energeettistä potentiaaliaan ja astuu lisääntyneen epävakauden, auringonpurkausten ja magneettimyrskyjen jaksoon. Samalla kun tämä toiminta aiheuttaa todellisia ongelmia teille telekommunikoinnin ja säämallien osalta, tässä auringon aktiivisuudessa on myös valtavaa evoluutiopotentiaalia, mistä haluamme puhua.

Kuten teillä, myös auringollanne on eetterikeho, solaari-KA, jos niin haluatte. Tämä auringon eetterikeho ulottuu miljoonien mailien päähän auringon rajoista. Maapallonne on hyvin tämän eteerisen auringon aurakentän sisällä ja kun ne auringonpurkaukset ja aurinkotuulet jotka ajavat varautuneita hiukkasia lähistöllenne, vaikuttavat teihin fyysisesti, niin ne vaikuttavat teihin myös eteerisesti. Nämä erittäin varautuneet hiukkaset, jotka aiheuttavat haasteita fyysiselle ulottuvuudellenne, ovat eräänlaista ravintoa KA:llenne, omalle eetterikehollenne.

Mielen asenne ja tunne/värähtelytila määrittelevät, ovatko nämä auringon hiukkaset ravinnon ja kehityksen lähde vai suuttumuksen ja rappeutumisen lähde.

Tässä viestissä emme aio puhua niistä monista fyysisistä haasteista, joita teille ilmestyy tämän auringon lisääntyneen aktiivisuuden aikana, vaan keskitymme asioihin, jotka auttavat teitä ottamaan suurimman evoluutiohyödyn siitä, mitä aurinkokuntanne auringolle tapahtuu.

Aivan samalla tavalla kun auringossa tapahtuu tuli- ja fotonienergiaräjähdyksiä auringon aktiivisuuden aikana, myös KA-kehossanne tapahtuu henkisen tai moniulotteisen valon räjähdyksiä. Yhdestä näkökulmasta lisääntynyt auringon aktiivisuus on yhtä kuin lisääntynyt oman KA-kehonne aktiivisuus.

On useita asioita, joita ehdotamme liittyen tämän evoluutiokatalyytin hyödyntämiseen. Tämä katalyytti josta puhumme, ulottuu reilusti yli vuoden 2011 ja liittyy virtaukseen, mitä kutsumme aurinkotuuliksi. Nämä ovat selviä fotoni- ja magneettienergiavirtauksia, joita kulkee maapallon läpi ja ympäri. Avautumalla näille selville energiamuodoille ja yhdistämällä ne KA-kehoonne vahvistatte KA-kehoanne ja nopeutatte kovasti omaa ylösnousemusprosessianne.

Kun nämä aurinkoenergiat lisääntyvät, niin lisääntyy myös fyysisen maailmanne ja ajatus- ja tunnemaailmanne epävakaus ja epävarmuus. Epärationaalinen ja impulsiivinen käyttäytyminen lisääntyy. Korostuneet auringon aktiivisuusjaksot aiheuttavat myös haasteita tiedolliseen toimintaan ja muistiin.

Ensimmäinen askel näiden aurinkoenergioiden käyttämisessä tietoisuutenne kohottamiseen on ymmärtää niiden luonne ja olla vastustamatta niiden vaikutuksia.

On tärkeää ymmärtää, että lisääntyneen auringon aktiivisuuden syy tällä hetkellä ei ole peräisin itse auringosta, vaan oman galaksinne keskusauringosta. Tämä hyvin katalyyttisten energioiden virtaus keskusauringosta omaan aurinkoonne on pääasiallinen syy tämän nimenomaisen aurinkoaktiivisuusjakson kehityspotentiaaliin. Maahan vaikutetaan myös, erityisesti sen KA:n, sen oman eetterikehon kautta.

Niinpä ensimmäisenä asiana on ymmärrettävä, ettei tätä evoluutiokatalyyttiä voi paeta. Teidän täytyy selviytyä täällä siitä - pidätte siitä tai ette. Ensimmäisenä askeleena on siis olla vastustamatta.

Toisena askeleena on syleillä sitä ja käyttää näitä energioita mestarillisesti - ns. ratsastaa lohikäärmeen hännällä. Tässä tapauksessa lohikäärme viittaa itse aurinkoon ja häntä aurinkotuuliin. Voitte nousta korkeammalle tällä jaksolla, jos vain löydätte rohkeutta ja menetelmän sen tekemiseen.

Kolmas askel tässä aurinkotuulien hyödyntämisessä on sallia niiden vaikuttaa suoraan KA-kehoonne kutsumalla niitä ja tämä tapahtuu sydämen kautta. Valitsette erityisesti henkilökohtaisella tahdollanne astua kiitollisuuden tai arvostuksen värähtelyharmoniaan.

On tärkeää ymmärtää, miksi ehdotamme tätä. Ette sinänsä ilmaise universumille kiitollisuutta tai arvostusta aurinkotuulista.

Päätätte astua näihin korkeisiin tunnetiloihin, koska ne luovat energiahoukuttelijan. Toisin sanoen, menette kiitollisuuden tai arvostuksen tilaan käytännön syistä.

Nämä tunnetilat lisäävät KA:n vastaanottavia harmonioita, mikä muuntaa koko KA-kehonne vastaanottopyörteeksi, joka vetää itseensä auringon fotoni- ja magneettienergioita ja kiihdyttää nopeasti värähtelyvauhtia KA:ssa, omassa eetterikehossanne.

Ja KA:n kautta astutte ylösnousemusprosessiin. Tarpeetonta kai sanoa, että on monia tapoja ja polkuja astua tikapuille, jotka johtavat korkeampiin tietoisuustiloihin, mutta riippumatta siitä, miten se tehdään tai minkä henkisen perinnön mukaan se saadaan aikaan, KA, teidän KA:nne, on perusta.

Energiahoukuttelijan luominen

Tässä yksinkertaisessa mutta hyvin tehokkaassa menetelmässä kohdistatte tietoisuutenne toiseen kehoonne, KA:han. Tämä energiakeho on samanmuotoinen ja -kokoinen kuin fyysinen kehonne, mutta se on luonteeltaan energeettinen sen sijaan, että se olisi verta ja lihaa. Se tunkeutuu kehonne joka paikkaan ja näin jokainen kehonne solu on KA:n sisällä. KA on hyvin vastaanottavainen hienoenergioille, erityisesti kaikille valomuodoille ja varatuille fotoni- ja magneettienergioille, joita aurinkotuulet muodostavat.

Kun tietoisuutenne lepää KA:ssa, luotte tietoisesti ja tarkoituksellisesti kiitollisuuden tai arvostuksen tunnetilan henkilökohtaisella tahdollanne. Tämä muuttaa KA:n harmoniat korkeampaan värähtelytilaan, mikä on välttämätöntä, jotta siitä tulee energiahoukuttelija.

Kun jatkatte itsenne pitämistä kiitollisuuden tai arvostuksen tunneharmoniassa, tiedätte (oivallatte), että uppoudutte aurinkotuulien fotoni- ja hienoenergioihin. Kylvette näissä energioissa - tajuatte sitä tietoisesti tai ette. Kun ylläpidätte tätä tietoisuutta sekä kiitollisuuden ja arvostuksen tunnetilaa, KA vetää automaattisesti puoleensa aurinkotuulien ylösnousemusta parantavia energioita.

Viettäkää niin kauan kuin voitte tässä hyvin vastaanottavaisessa tilassa osallistuen aurinkotuuliin ja sallien KA:n vastaanottaa näitä voimakkaita transformatiivisia ja kohottavia energioita.

Hyödytte kovasti aurinkotuulista, jos käytätte säännöllisesti ja usein tätä yksinkertaista menetelmää.

Kristallipalatsi meditoinnin aikana

Ehdotamme myös, että kokeilette aika ajoin säännöllisesti äänimeditaatiota, minkä annoimme aiemmin otsikolla "Sisäinen kristallipalatsi".

Yhteenveto

Kun tarkastelemme tällä hetkellä todennäköistä tulevaisuuttanne, seisotte kollektiivisesti suuren myrskyn edessä. Tämä rajuilma syntyy kosmoksen sydämestä eikä ole mitään sen vähempää kuin merkki valtavasta muutoksesta. Älkää pelätkö sen voimaa. Syleilkää sitä ja ratsastakaa sillä oman tietoisuutenne korkeuksiin. Näin tekemällä teistä tulee valo itsellenne ja toisille.

Hathorit

Tomin ajatuksia ja havaintoja

Hathorien menetelmä energiahoukuttelijan luomiseen on tämän viestin ydin. Työskenneltyäni sen kanssa monta kertaa ja monissa tilanteissa voin rehellisesti sanoa, että se täyttää odotukset. Ja se on hyvinkin huomion arvoinen niille, jotka haluavat kokeilla ylösnousemusenergioita kehityksen nopeuttamiseen, erityisesti näin optimaalisina aikoina.

Yksi tämän yksinkertaisen ja kuitenkin hienon menetelmän kauneus on, että se rakentaa KA:ta melko nopeasti ja se voidaan tehdä ilman mitään hokkuspokkustemppuja eli siihen voi päästä muutamassa minuutissa ilman mitään ennakkovalmisteluja. Mutta menetelmässä on joitain kriittisiä siirtymävaiheita, joita olisi mielestäni hyödyllistä valaista enemmän.

Kehotus pieneen varovaisuuteen

Ennen kuin jatkamme, minusta tuntuisi hyvältä lisätä tähän varoitus. Tämä ei ole menetelmä joutaville, uteliaille etsijöille. KA-kehon varaaminen ylimääräisellä energialla on voimakas ja syvällinen hanke, mitä ei minun mielestäni pitäisi toteuttaa kevyesti.

Yksi syy tähän on, että KA-kehon energisoituessa lisääntyy merkittävästi se todennäköisyys, että koette fyysisen maailman illuusiona.

Esimerkiksi erityisen voimakkaiden menetelmäsessioiden jälkeen itse koen usein KA:n yhtä elävän todelliseksi kuin fyysisen kehoni. Näissä tilanteissa olen tietoinen fyysisestä ympäristöstäni tavallisesti (viiden aistini kautta), mutta siinä on surrealistinen sävy ja joskus minulla on selvä vaikutelma, että olen kahdessa kehossa samanaikaisesti - fyysisessä ja KA:ssa.

Tämä on yksi ensisijaisista huomiomuutoksista, joita tapahtuu työskennellessä KA:n kanssa. Ja luulen, että olisi hyvä tietää tästä mahdollisuudesta. Näin ette sen ilmaantuessa luule menettävänne henkistä otetta todellisuudesta ja siksi alleviivaan tätä kohtaa.

Minusta on reilua sanoa, että jos harjoitatte tätä menetelmää, lopulta aistitte fyysisen todellisuuden uudella tavalla - erityisesti KA:n saavuttaessa kriittisen massan. Kriittisellä massalla tarkoitan niitä hetkiä, jolloin KA on varattu siinä määrin, että se vaikuttaa todellisuushavaintoonne.

Näinä hetkinä jatkatte luultavasti maailman kokemista viiden aistinne kautta, mutta voitte myös nähdä maya-pelin läpi (aistien ja aistimaailman harhan läpi). Tämä voi olla huvittavaa, riemastuttavaa ja autuasta tai hyvin hämmentävä, suoraan sanottuna.

KA:n varaaminen voi johtaa, kuten aiemmin mainitsin, hyvin kummalliseen havaintoon kahdesta samanaikaisesta kehosta - fyysinen ja energeettinen. Vaikka tämä on merkki etenemisestä KA-kehityksen termein, se voi olla mielen kannalta haastavaa, jos siihen ei ole valmistautunut.

Sitä mielen hämmentymistä jonka aiheuttaa maailman näkeminen harhana, ei pitäisi vähätellä, erityisesti jos ei ole valmistautunut älyllisesti ja filosofisesti sellaiseen havaintoon.

Tämä tietysti tuo meidät filosofiseen ongelmaan - onko maailma todellinen vai onko se harhaa, jonka aiheuttaa aliatomisten hiukkasten tanssi, kvanttitodellisuuden kvarkkien oikkujen ajamana? Minulle maailma on sekä todellinen että epätodellinen. Ja havaintomme siitä riippuu tapahtumista aivoissamme ja KA:n tapauksessa myös eetterikaksosessamme.

Eettisten rajoitusten niyama

Minusta tuntuu, että jokaisella joka päättää varata omaa KA:taan ylösnousemusenergioilla, tarvitsee olla jonkinlainen filosofinen tuki liittyen henkilökohtaiseen etiikkaan eli mitä sallii ja ei salli itsensä tehdä.

Syynä tähän on, että kun KA energisoituu, tietyntyyppisiä henkisiä/mentaalisia voimia nousee luonnostaan. On myös oleellista ymmärtää, että joskus myös tietoisuuden negatiivisia puolia voi nousta. Tämä luonnostaan epämukava tilanne (eli nöyrä oivallus, että sisällä on jotain negatiivista) on todellisuudessa tilaisuus suurempaan itsensä näkemisen (jos päättää syleillä itsensä tiedostamista tiedostamattomuuden sijasta).

Hyvin yksinkertaisesti ilmaistuna, rajoitusten niyama auttaa asettamaan rajan käyttäytymiselle joko ulkoisessa maailmassa tai sisäisessä hienomaailmassa.

On teidän tehtävänne määrittää, minkä eettisen rajan valitsette. Mutta niille jotka eivät ole paljon ajatellet tätä, annan yksinkertaisen ja hyvin suotuisan niyaman:

"Pyrin olemaan vahingoittamatta itseäni ja toisia."

Pyrkimällä olemaan vahingoittamatta itseä ja muita luo mentaalisen liittolaisen, mikä palvelee itseä ja muita, kun kiivetään oman tietoisuuden tikapuita korkeammille olemistasoille.

Mutta … jos olette haluton tai kyvytön hyväksymään tämän yksinkertaisen käyttäytymisrajoituksen tai jonkin toisen valitsemanne, niin ehdotan vakavasti, että pysytte erossa tällaisesta KA:n rakentamisesta.

Käytännön ehdotuksia

Hathorien mukaan aurinkotuulet vaikuttavat jokaiseen riippumatta siitä, kutsuuko hän energioita vai ei. Jotkut meistä nämä energiat tekevät suorastaan hulluksi ja niiden kanssa on vaikeaa kamppailla. Toiset meistä käyttävät samoja energioita kohotakseen ja siirtyäkseen ylösnousseen tietoisuuden sävelasteikkoa ylöspäin.

Ylösnousemusprosessissa on monia asteita tai valmiustasoja ja jos ette ole aiemmin lukeneet Hathorien viestiä otsikolla "Aikajanoilla hyppimisen taito", ehdotan lukemaan sen. Se selittää ylösnousemuksen peruskäsitteen ja miten käyttää sitä.

Jos olette valmistautunut tietoisuutenne nopeaan laajentumiseen ja siihen KA:n aktivointiin, minkä tämä menetelmä tuo, minulla on muutamia käytännön ehdotuksia.

Ensinnäkin, etsikää tasapainopisteenne. Kun työskentelette tämän menetelmän kanssa, löydätte oman mukavuusalueenne eli miten suuren energialisäyksen KA:ssa kestätte. Kun jatkatte työskentelyä, pystytte käsittelemään enemmän energiaa. Mutta älkää ns. työntäkö virtaa. Olkaa lempeä itsellenne ja kohtuullinen.

En myöskään ehdota tekemään tätä juuri ennen nukkumaanmenoa tai ette ehkä nuku! Taas kerran, jokainen meistä on erilainen ja jotkut teistä saattavat tuntea tämän hyvin rauhoittavaksi. Minä en.

Menetelmän siirtymävaiheet

Tässä tekniikassa on kolme perusvaihetta.

Ensimmäinen vaihe
Tiedosta KA-kehosi. Koska KA on samankokoinen ja -muotoinen kuin fyysinen keho, tämä energiakeho tunkeutuu koko fyysisen kehosi sisätilaan.

Toinen vaihe
Kun keskityt koko KA-kehoon (päästä varpaisiin), vaihda tunteesi kiitollisuuden tai arvostuksen harmoniaan. Tee tämä muistamalla tämä tunne. Tämä luo harmonian, mikä vaaditaan energiahoukuttajan rakentamiselle. Tämä tunnesävy on ehdottoman välttämätön energiahoukuttimen luomiselle, kuten Hathorit kuvaavat viestissään.

Kolmas vaihe
Jatka keskittymistä KA-kehoon, pidä samanaikaisesti yllä kiitollisuuden harmoniaa ja käsitä, että olet fotoni- ja magneettienergiameressä. Olet uppoutunut aurinkotuuliin tarvitsematta tehdä mitään. Ylläpitäessäsi tämän, KA alkaa automaattisesti vetää sisään aurinkotuulien ylösnousemusta parantavia energioita.

Tämä voi olla konstikas vaihe aloittelijoille, koska aurinkotuulien fotoni- ja magneettienergiat eivät esittäydy viiden aistin kautta. Nämä energiat ovat liian hienojakoisia havaittavaksi aistien kautta. KA-keho kuitenkin havaitsee ne ja vetää niitä itseensä, niin kuin kasvi aistii veden ja vetää sitä tarvittaessa (biologista vertauskuvaa
käyttääkseni).

Taas kerran, jokainen henkilö on ainutlaatuinen siinä, miten hän havaitsee fyysisen maailman ja tietoisuuden hienojakoiset maailmat. Osa prosessia on löytää, miten nämä hienojakoiset fotoni- ja magneettienergiat esittäytyvät sinulle. Kun jatkat työskentelyä menetelmällä, tutustut omaan tapaasi kokea niitä.

Tietoisuus- ja parannuskokeilu

Yksi tämän menetelmän kiehtovista puolista on, että sitä voidaan käyttää parannuksen ja transformatiivisen energian lähettämiseen myös fyysiseen kehoon.

Koska KA tunkeutuu fyysisen kehon joka paikkaan, ei ole kudosta, elintä tai järjestelmää, mikä on sen ulkopuolella. Tämän tuloksena on mahdollista vetää ylösnousemusenergioita (aurinkotuulten kautta) myös fyysiseen kehoon. Tämä on tietysti teoreettinen toteamus, mikä täytyy todistaa todeksi tai epätodeksi suoran oman kokemuksen kautta.

Kutsun tätä menetelmäsovellusta "tietoisuus- ja parannuskokeiluksi", koska jokainen meistä löytää oman tapansa työskennellä tämän parannuspotentiaalin kanssa.

Kenties muutama havaitsemani asia osoittautuu hyödylliseksi toisille.

Oman kokemukseni mukaan, sen jälkeen kun olen vetänyt aurinkotuulien energiaa KA:han ja antanut KA-kehon rakentua vähän aikaa, vaihdan vain huomioni johonkin paikkaan kehossani, joka tarvitsee parannusta, ja koska energia seuraa tietoisuutta, hienoenergiat siirtyvät KA:sta sinne.

Tämä ei ole keskittymistä. Toisten - tämä ei ole keskittymistä. Se on yhtä helppoa kuin hengen vetäminen tai höyhenen nostaminen. Hienoenergiat siirtyvät KA:sta vaivattomasti kehoon sinne, minne suuntaat huomiosi - jos sallit liikkeen.

Energian virratessa noille kehoalueille tunnen niiden jotenkin energisoituvan tai tulevan mukavammaksi. Joskus tulee moniulotteisia havaintoja esimerkiksi valona tai sisäisenä (psyykkisenä) äänenä.

Jos päätät tutkia näitä mahdollisuuksia, epäilemättä sinulle tulee tutuksi, miten koet hienoenergioiden virtaamisen fyysiseen kehoosi KA:sta.

Yksi asia kannattaa ottaa huomioon: KA:n parantavat ja transformatiiviset energiat ovat nopeampia värähtelyltään suhteessa fyysiseen kehoon. Näin voit havaita eräänlaista psyko-henkistä myrkynpoistoa tapahtuvan, jos kohdealueella on paljon energiatukoksia.

On tietysti mahdollista lähettää tätä energiaa fyysiseen kehoon ilman epämiellyttäviä reaktioita. Jos sinulla kuitenkin on epämiellyttäviä kokemuksia, erityisesti mielen ja tunteiden osalta, kannattaa ehkä lukea jokin aikaa sitten kirjoittamani artikkeli "Psycho-spiritual Detoxification: Thoughts and Observations" nettisivuiltamme.

Ehdotan, että juot vettä, jos olet kokenut erityisen voimakkaan reaktion fyysisessä kehossasi kokeilun tekemisen jälkeen.

Loppuajatuksia

Ehdotan kokeilemaan tätä Hathorien kuvaamaa menetelmää alkuun lyhyissä jaksoissa. Etsikää aika ja paikka, missä teitä ei häiritä. Viisi tai kymmenen minuuttia riittää oikein hyvin alkuun. Varattuanne KA:n viettäkää muutama minuutti aistien sitä, fyysistä kehoanne ja välitöntä ympäristöänne sellaisena, kuin se esittäytyy viiden aistinne kautta. Tämä aistiminen auttaa teitä sopeutumaan varattuihin energioihin tehokkaammin. Muistakaa, ettei KA-todellisuus kierrä fyysistä maailmaanne tai fyysistä kehoanne. Se parantaa fyysisyyttä, se on itse asiassa tietoisuuden toinen ulottuvuus.

On täysin subjektiivinen päätös, miten usein ja pitkään työskentelette tämän menetelmän kanssa. Minusta - uteliaisuutta lukuun ottamatta - yksi tärkeimpiä asioita on olla iloinen luodessaan energiahoukuttelijaa. Ettekö luojana haluaisi ilon olevan osa sitä, mitä luotte?

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >