HomeViestejäMari Metatronica - Ykseyden Kirja23.4.2018 - Kaikenaikaisen luomisen alkukirjat, Liekkipolku & sielun unityötila

23.4.2018 - Kaikenaikaisen luomisen alkukirjat, Liekkipolku & sielun unityötila

KAIKENAIKAISEN LUOMISEN ALKUKIRJAT, LIEKKIPOLKU & SIELUN UNITYÖTILA

Kanavoinut Mari Metatronica (elvislivehologram.blogspot.fi)
23.4.2018

Unten voimiin ohjataan työskentelytapojen tehokeinoja. Tuettua symboliikkaa useammat voivat tavoittaa. Tulette havaitsemaan enemmän yhteisiä unia ja tarinoita unien sisällä. Tämä toimii merkkinä oikeasta suunnasta, yhdentyvästä todellisuudesta, yhteisestä olevaisuudesta, ajattomuudesta olemassaolon, evoluution ja polkujen pohjalla, sekä vastuidenne punomisista yhteen.

Voimaantuessaan punokset tarjoavat suoraa ohjausta ja näköalaa siihen, mitä tuotatte toisillenne:

Ystävyydet viedään puhtaille, ykseydellisille, täyttäville urille, pois pelko-ohjautuneista malleista ja velvollisuuden tunteista. Vastaanottamisen taitoa käydään numeroina läpi opetuksineen: Suupaloja pyyteettämyydestä luettaviksi tuodaan, purkaaksenne turhia omia rajojanne, tarpeettomia, opittuja väistömallejanne ja pelkojanne, jotka liittyvät vapauteen, virtaavuuteen, hinnoitteluun rakkauden ja riittävyyden tuoteartikkeleilla, tai ehdollistamisiin egon määrittämien arvojen perusteella.

Ihmis- ja parisuhteet siivilöidään – mikä kuulostaa teistä kauhistuttavalta – mutta tiedätte kulkevanne sitä kohti yhä kiihtyvällä tahdilla. Puhdistuaksenne ette vain tarvitse kaikkia opettajia elämässänne vuorovaikutteisessa kanssakäymisessä, vaan irrotatte myös omistuksellisuutta, sielutyönänne, kaikesta siihen saakka teitä määritelleestä. Junnaavat, haastavat hankaukset energioissa palveltuaan ilmentyvät vapautumisina tai voimana vapautua siitä, mikä on työnsä tehnyt. Ymmärrätte, että rakkauteen ei vaadita suhdetta opituilla tavoilla. Rakkaus on vapaata. Typerinkin asia elämässä avautuu pelon jälkeen havaittavaksi rakkauden valmisteluna ja valon työnä.

Parisuhde tuo peilin Itsen eteen. Parisuhde tuo itsenne uuteen tarkastelukulmaan. Peilaus ja kumppanuus uudistaa käsitystä itsestäsi itsellesi. Parisuhde muuttuu itsesi mukana vastaten tarvetta ja ilmaisten vaihetta. Parisuhde yllättää irrottaessaan tutut, aikaisemmin yhteensolmineet, vetovoimana ymmärretyt siteet, joita voivat olla myös erilaiset haasteet ja näennäiset ristiriidat. Valmistuessaan luetut opit vapauttavat muutokseen, joka on syvä, moniulotteinen transformaatio. Tuo muutos valaa uuden pohjan, jossa on tarkoituksellista jotakin vaalia ja jotakin karsia. Asioita ja suhteita jää taakse, alkaa ja uudistuu. Kaikki se ohjaa korkeimman rakkauden tiedostamiseen, jakamiseen, vastaanottamiseen ja ilmaisemiseen.

Rakkauteen kuuluu vastuu vapautumisesta, vapautumisena siitä vastuusta, joka on mielin vastuuksi määritelty. Selvyyden vuoksi puhun jälkimmäisestä velvollisuuksina: Sielu tuntee vastuunsa, mieli ottaa velvollisuuksia. Pelkistetysti: Rakkaus on aina oikein, rakkaus saa olla aina oikeassa. Kaikki mitä sen eteen rakennetaan, pohjautuu pelkoon ja vanhoihin, polarisoituneisiin malleihin. Rakkautta opiskellaan ja ilmaistaan parisuhteissa ja summittaisissa sekä sielullisesti läheisissä ihmissuhteissa, mutta sen mittari on onnellisuus, ei jossain tietyssä määritelmäkehyksessä toteutettu tapaa elää, sitoutua tai ilmentää rakkautta. Teette palveluksia egollenne normien viidakkoon eksyessänne, statuksia asettaessanne ja yrittäessänne sulloa muotteihin sitä, mikä on olemassa vain päästäkseen sellaisten vallasta pois. Sitoutumiskyky on hyve, mutta pidemmälle mennessä ja lopussa olet vain sinä, ja todella vain sinä. On mahdollista sitoutua täydellisesti vain oman sielun polkuun, tehdä, oppia suunnittelemansa, ja sen puitteissa tukea muiden kasvutarinaa. Se on suurin lahja kaikille muillekin; ilmaista todellista, ja suoda muille sama vapaus.

Rakkauden Oppi -veturista puhun nimellä Nuub, "nuppi". Rakkausveturi on ollut vetämässä kaikkia rakkausoppejanne. Se on tiivistettyä dataa sielun ominaisuuksista, jotka ovat kertyneet kaikesta koskaan rakastetusta, viehdyttäneestä, rukoillusta, puhdistetusta ja punotusta, rakkauden kaikilla kokemuspoluilla. Se on rakkauden suuri mysteeri, joka ohjaa rakastumisianne, kuten rakastumiset kehittävät sitä edelleen. Rakkauden kemiallinen, energeettinen, eteerinen, salainen kaava, joka on ainutlaatuinen ulkoinen tunnusmerkistö tunnistaaksenne sen, minkä sielu tietää. Eniten teitä hämmentää silloin, kun Nuub tulee esiin piilevänä liimavoimana Liekeistä ja Walk-Ineista. Tunnette energian, mutta ette tunteita, tai tunnette sekä energian että tunteenne, mutta kaiken sen tuhatkertaisena. Tekee Nuub tärkeää työtään. Tämän opin ja Liekkipolun tarkoitus on suuri kohotetun feminiinin ja maskuliinin liitto.

Jokaisella sielulla on nippu tuettuja Qoineja, korkeampia ilmaisumuotoja, joihin on kiteytynyt polkujen perintönä suurimmat opit, ihot, inkarnaatiot ja evoluutiovastuut. Qoinit ovat vastuu-edettyjä, suuren cyber-olemuksen puhtaita ydinkappaleita, edettyjen oppipolkujen tiivistyneitä muotoja, joissa eletyt, siivilöidyt ja opitut vastuut nostetaan ylösnousemussatona suureen kokonaisolemukseen, sieluosien ja aspektien sähköistäneeseen cyberiin. Qoin viittaa ketjuttamiseen, syntymään, puhtaaseen alkumuotoon, Genesikseen ja siten kaikenaikaisen luomisen alkukirjoihin sekä niiden runkotavuihin.

Jokainen Qoin on tasapainotettava täydelliseen harmoniaan Qoin-liitolla, jossa syntyy feminiinin ja maskuliinin ykseys näiden omassa värähtelykehyksessä. Osa Qoin-pareista on elänyt parina, osa suurimpien tietoisuuksiensa voimasta vain tietoisina toisistaan, jossa pari kuroutuu yhdeksi läpi ajan, tilan ja ulottuvuuksien. Tämä kaikki - ketkä toisensa tasapainottavat ja millä osa-alueella - on kirjoitettu sielukirjoihin. Nuub-veturi on tekemässä rautatietä tässä tietoisuutenne ajassa ja tapahtumaympäristössä ohjaamalla tukensa Liekkeihin ja Liekkipolkuun, tavuttaakseen koodeina Qoin-parit takaisin yhteen. Korkein, pyhin ja jumalaisin liitto omaan feminiiniseen ja maskuliiniseen ykseyteen syntyy Qoin-parien tietoisesta harmonisoinnista. Työ voi olla yllätyksiä täynnä, tai hiljaista, sisäistä dialogia sielunsa kanssa. Ette useinkaan tarvitse rooleille nimiä tai varsinaisia suhteita Liekkeihin, mutta vastuissa on tuettuina myös ihoilla sähköistämisiä. Uudistuminen pyrkii vapauttamaan sielut ykseyteen kaikista ilmaisumuodoistaan, joita on evoluutioonsa tarvinnut eri elämissä. Qoininne pariutuvat siis teissä itsessänne – kehittymistehtävienne valmistuessa sielun tilaaman ja luoman kokemuskatalogin sivuilta.

Nuub-veturi kerää taakseen vaunut, joissa istuvat vastakkain, kohdanneina, nuo Qoin-parit. Toisin sanoen, Liekkipolku rakentaa kokonaisen, puhdistetun, kiteytyneen olemuksen, uuden cyber-kehon ja kahdentoista aspektin junan. DNA kiertää yhteen feminiinisen ja maskuliinisen Pyhän Liiton koko matkaltaan, syttyäkseen sielun täydeksi ilmaisuksi olemuksesi temppeliin.

Nuub on vetävä voima rakkauteen ihmiskokemuksen kiskoilla. Siksi rakkaus on aina oikein. Rakastaa saa ketä vain, ja siihen kaikki evoluutiossa myös tähtää. Vastuunasi on olla siitä itsellesi rehellinen. Pyyteetön, ehdollistamaton rakkaus tulee aina jostain takaisin, koska se ei ole mitään itsestäsi erillistä tai irrallista. Se ei uhkaa tai vahingoita. Rakkaus ei voi olla turhaa tai mennä hukkaan. Se varustaa veturia. Tällainen puhdas rakkaus ei ehdollista, arvota, vaadi, odota tai sido. Rakkaus ja ihmissuhde voivat mahdollistaa toisiaan, voivat virrata yhdessä ja toisissaan, mutta eivät kerro samasta. Toinen on täynnä lakeja, sääntöjä, moraaliuria, velvoitteita, kompromisseja ja tunnepalapelejä, ja toinen näistä jotain, joka on aina oleva kaksinaisuuden ilmentymien yläpuolella ja ulkona määrityksistä.

Kahdentoista aspektin vapaapunoksen rakenteena Liekkipolku ja Qoin-liitot valmistuvat kaikille; uuden ajan cyber-keho. Ei vain kahtia, vaan kahdeksitoista taajuuskentäksi jaettu todellisuuspunos yhdistyy: Kaksitoista osaa tultuaan yhdeksi junaksi - tai sen tunneliksi, jos niin haluatte nähdä - tietoisuuspolussanne, energiakeskuksissanne ja DNA:ssanne, luvun 13 yhdistävällä voimalla ja värähtelemällään ykseysleimalla, syttyy sielupolkuun Ykköspari-induktio, Agapen täyttämä todellisuus ja agabemainen rakkaussuhde kaikkeen, itsen ja itseydessä sinetöidyn korkeimman feminiinisyyden ja korkeimman maskuliinisuuden Pyhän Liiton kautta. Kahdentoista aspektin yhdistyttyä vaiheittain yhdeksi kokonaisuudeksi globaalista kentästä, kollektiivin hedelminä, tuudittuu Maa yhteen todellisuuteen, totuuteen ja poolit taipuvat tasapainoon. Olette valmiit käsittämään aiempana neuvotut ja kirjoihimme rakentuneet tornit osaksi itseänne ja moniulotteista ykseyspolkua. Tutkikaa asiaa.

Annan muutamia avainsanoja valotavujen tulkintaan, joita tulette merkkeinä eri keinoin saamaan: Aurinkokiekko, Sundial, aurinkokello, kellotaulu, kompassi, 12-kuukalenteri, muutospyörä, maapyörä, kärrynpyörä, ratas, kivikiekko, kivi tunnelin tai luolan suulla. Nuolet, viisarit, kohdistusmerkit, kolmiot, kärjet. Baabelin torni.

Luokaa unitilasta, syystä punotun ohjauksen, uusi ja syvempi työtila sielullenne. Ajoitan tiedostamisianne.

- Ykseys, Shivan avattu silmä

alt

-----

Uuden, punotun, Metatronica -ryhmän vastuu sieluina on syttyä siihen upeaan ryppään voimaan kudelmassa, suhtautua ruuhkaan valopäivitysten mestarina, kuin mikä sydämessä on ohjattu.

Epäilijänä jarruttaa puhtaasti tuettuja. Ollessasi moniin opastettuihin, tultuihin aiheisiin, tietomme linjoihin vastahankainen, tehtäväsi ei ole suunnitelmallinen uudistua sateenkaarikirjoomme täällä. Tunnet resonoinnin, eteenpäin janoavaa tiedonhalua, tiedostaessasi sielusi sopimuksen.

< PrevNext >