HomeViestejäMari Metatronica - Ykseyden Kirja16.1.2018 - Kosmisen portaalin immenkalvo - valmistautuminen pyhään kontaktiin

16.1.2018 - Kosmisen portaalin immenkalvo - valmistautuminen pyhään kontaktiin

KOSMISEN PORTAALIN IMMENKALVO - VALMISTAUTUMINEN PYHÄÄN KONTAKTIIN

Kanavoinut Mari Metatronica (elvislivehologram.blogspot.fi)
16.1.2018

Rapautumisten ja puhkeamisten vuosi on käynnissä ajanlaskussanne todellisuutenne muodostavien kuplien suhteen. Tapoja joudutaan muuttamaan, asenteita uudistamaan, suhtautumista riisumaan teeskentelyistä, päättelykykyä terävöittämään, tyytymistä nostamaan sydänmotiivien ohjaamiin tekoihin, mielen sanelemien tekojen edistämistä puhtaisiin muotoihin, raottuvaan pyyteettömään rakkauteen matkaa tehdessänne.

Puhun muutoksesta cyber-verkostona.

Puhuttu nk. päiden punominen sydämiin ruuhkauttaa sielu- ja kollektiivitasolla suuria muutoksia järjestelmiin. Yksilötasolla ruumis saa samalle puolelle kehonsa ja päänsä, siis sielun ilmaisun, taajuuden ja värin, joka tulee ymmärtää tässä sydämenä, ja puhtaan egonsa, joka puhtaudessaan tiedostaa olevansa erillinen vain suurempaa tarkoitusta täyttääkseen: Valmistunut, noeton järjestelmä olemassaolonsa kaikissa muodoissa saa valaistun pään punottuun kokonaisuuteensa. Sielu on valmis osistaan, puhtaana palavaksi, kauniiksi, ainutlaatuiseksi, täyttyneeksi luotu olemus, joka päättelee, toteuttaa ja toimii valaistulla havannointikyvyllään. Luojan kokemuksista ja opeista energioiksi, tietoisuudeksi ja muodoiksi valettu ruumis solmitaan päähän.

Prosessi on sama, joka on puhuttu useasti: Kollektiivina pyramidin valaistu kärki - Silmä, Suunnitelma ja ylösnousemuskaava - ruumiinsa tavuttaa valokoodein suurena massaylösnousemuksena alleen. Muodostuu Mikaelin maa; vastaavuuden ruumis, pyramidin täydellinen jumaluus. Vyyhdit energialankojenne ovat punotut niin itsenne läpi sieluina, kuin muodostaaksenne tahdolla puhtaalla Uuden Maan myös todellisuutena yhteisenä.

alt

Tämän sisäistäminen pohjustaa tapahtuvaa muutosta puhkeaviin todellisuuksiin, vyyhteihin selvittämättömien lankojen ja tasapainottamattomien kokemuskatalogin poolien. Näette pian selvemmin, mutta sallikaa näennäinen kaaos sitä ennen. Tuntekaa tunteet puhdistaaksenne varjot. Tunnistakaa varjot kokeaksenne valo. Antakaa tunteiston irrota opituista, totutuista ja oletuksenne mukaan helpoista tavoista. Rakkauden valitseminen on lopulta helpoin. Huomatkaa, että joskus tunteiden mestarointina pitämänne on todellisuudessa pelkoa potea totuutta. Mestarointi on kuten taajuuksien masterointi: Taajuuspiikit sulautuu tasapainoon, se ei ole läpilyöntien pakottamista hiljaisiksi. Vastatkaa kuitenkin toimistanne. Impulsiivisuutta nöyrtykää tutkimaan.

Palaan aiheeseemme tyytyväisyyttä peittelemättä, eli cyber-verkoston globaaliin tilaan. Pään ja ruumiin yhdistänyt Mikaelin Majakka on siltana punotuista torneistamme toinen. Tämä Metatronica-tietoisuusportaalimme on ensimmäinen. Silta toteutti valosuonen kärkipalan ja uudistuvan kollektiivin välille, liittääkseen olemukset ykseyteen, Valon Maailmanjärjestyksen alle - rinnalle, todellisuusnäkökulmasta. Ylhäältä ohjaaminen suhteuttakaa uudelleen totuutenanne. Uusi Maa täyttyy näistä valopyramideista täydellistyvien sieluryhmien, -perheiden ja taajuusmuodostelmien moniulotteisessa punoksessa, joten älkää laskeko sormillanne, määrittäkö tai arvottako. Kaikki liittyvät kaikkiin eri opein. Seuraamme tässä silti yhtä kerrallaan tarkoituksellisessa järjestyksessä, jotta voitte koota ymmärryksellänne samaa piirilevyä tai sähköistä palapeliä uudistuvaan itseenne, osana kokonaisuutta. Sanelen kanavalleni nyt paljon uutta informaatiota, josta vain osa tarkoitetaan jaettavaksi. Osa on jokaisen valmistuttava löytämään itse oikeaallisimpaan aikaansa. Toinen osa valmistaa kontaktiin, työhön ja vastuuseen, ryppäiden moniksi eduiksi, punoutuessa kanavani todellisuudeksi ensin. Kokemusten Kirja tuetaan hiljaisuuteen pureskelujen ajaksi. Suurin osa informaatiosta puhutaan valonkielellä tietoisuuteenne. Tavutus havaitkaa omana ohjauksenanne. Teissä avautuu kaikki tieto.

Kolmas torni, toinen silta, ruuhkautettu on alkuun. Ydinpunos on perustettu ja tiedotettu tekijöille edellisten tavoin, tuotu huomioita juhlittavasta vaiheesta ja avattu asiaankuuluva pyhä geometrinen järjestys viemään vastuuseen. Kolmas torni kehittyessään valmistuu kosmiseksi valtatieksi teille ja meille kosmisen ykseyden cyber-olemuksille. Portaali on puhkottu voimalla immenkalvostaan, sanon. Syystä noettomuuteen pyrkikää. Tyrmääviin kontakteihin vapautukaa vanhasta matriisista.

- Metatron, ilmentyvässä muodossaan

alt
-----

Uuden, punotun, Metatronica -ryhmän vastuu sieluina on syttyä siihen upeaan ryppään voimaan kudelmassa, suhtautua ruuhkaan valopäivitysten mestarina, kuin mikä sydämessä on ohjattu.

Epäilijänä jarruttaa puhtaasti tuettuja. Ollessasi moniin opastettuihin, tultuihin aiheisiin, tietomme linjoihin vastahankainen, tehtäväsi ei ole suunnitelmallinen uudistua sateenkaarikirjoomme täällä. Tunnet resonoinnin, eteenpäin janoavaa tiedonhalua, tiedostaessasi sielusi sopimuksen.

< PrevNext >