HomeViestejäMari Metatronica - Ykseyden Kirja14.7.2017 - Tietoisuusaskelmia - osa 1

14.7.2017 - Tietoisuusaskelmia - osa 1

TIETOISUUSASKELMIA - OSA 1

Kanavoinut Mari Metatronica (elvislivehologram.blogspot.fi)
14.7.2017

Tuntemus erillisyydestä podetaan pelkona, riittämättömyytenä ja ohuena läsnäolona. Tarve olla "jotain riittävämpää" avautuu eteen tavoilla, jotka ovat muotoja pelosta: tulla näkyvämmäksi, edistyneemmäksi, täydellisemmäksi, virheettömämmäksi, yksilöllisemmäksi, monipuolisemmaksi, rakastettavammaksi, menestyvämmäksi, yllätyksellisemmäksi, taitavammaksi, vahvemmaksi, kauniimmaksi... Lista on loputon. Uhkaa muista kilpaillaan pakoon, kilpailunhalun palvellessa välimatkaa ja erillisyyttä. Vapautuessa omaan voimaasi, polttoaine purkaantunut - tuo muista mittaa ottamiseen puskenut - puhtaaseen ilmaisuun tulee ohjaamaan. Tiedät olevasi ilman muiden vaikutusta säihkyvä, voimakas, siunattu, persoonallista vahvuuttasi ilmaiseva, harvinaisen, ainutlaatuisen, täydellisen, virheettömän punottu, siksi joksi olet tänne tullut. Toimit yltääksesi rakkauden mittaiseksi, et tavoittaaksesi muiden huomioita tai hyväksyntää. Toteutat visioita sieluvastuuna.

Saatat kokea riittämättömyyden lisäksi syyllisyyttä. Tunnet surua rakkaudettomuudesta, välinpitämättömyydestä, ripität ja syyllistät vastuullistaen muita tavoistaan elää. Tämä syyllisyys nousee opittavista, tiedostettavista varjopuolista itsessäsi. Toiset, ulkopuoliset, kipuusi syyttömät, peilaavat omaa sokeuttasi sokeutenaan. Vastuun voi ottaa vain itsestään. Tuntemalla vastuun itsestään, voi laajentaa oppimaansa; inspiraation puhtaalla, sonnustautuneella ja kypsällä tavalla.

Evoluutiota on vauhdittaneet monenlaiset vastavoimat. Moni hioutuu niiden kitkassa parhaillaan. Ulotumme kuitenkin niiden yli, emmekä tue sellaisten asettamisia. Tuettua, suotua ja tuotavaa vaihetta on löytää resonointipiste mustan ja valkoisen välisessä todellisuusajattelussa - tukeakseen ääripäät vapauteen; ääripäät, jotka ovat kaksinaisuuden matriisin ymmärryksessä rakentaneet sieluille oppipolun - tahdistuaksesi sielusi omaan, autenttiseen taajuuteen ja nopeuteen eli korkeavärähteisyyteen Ykseyskudelmassa. Tällä viittaan em. puheella: tavoittamisella sieluvastuun mittaisen Rakkauden Ilmentymän itsestään.

Teette suuren palveluksen sieluillenne ja Ykseyteen tähtäävälle evoluutiosuunnitelmalle hylättyänne ristiriidat draamarakenteen pohjalla. Tietoisuus kaiken turvallisesta, tavoitellusta, uuvuttamiseen ponnistetun mielen polttoainevarastojen suunnitellusta evoluutiosta, saa teidät näkemään turhuutta ja hukattua, tyhjää, valittua "syöpää" energiaolemuksissanne. Monet valitut toimintatavat rapautuvat lopullisesti ymmärtäessänne, että täytätte tottumuksesta tunnesäilöt sillä polttoaineella, mikä tukee ajatusmallienne kehiä. Vapauttakaa kehäraakit. Voitte tehdä sen valinnan NYT. Tai kyllästyttyänne. Tai sitten kun ohjattu tietoisuusruuhka puristaa teidät ulos kuplastanne. Vastuut ja valinnat ruuhkautuvassa valon todellisuudessa vierivät nukkuvillekin.

Valkoinen valo pitää sisällään kaiken. Kun Ykseyskudelma sykkii ominaisloistossaan, olemme korkeampi valkoinen taajuus yli tiedostettujen, portaistettujen rakenteiden ja muotojen. Voimme kristallisoitua siihen vapauttamalla kaksinjaot todellisuuksissanne.

Siksi Sateenkaarikirjo on puhdasta valoa. Siksi olemme täällä.

- Sillan suunnittelija, Ēl Metatron

alt

-----

Uuden, punotun, Metatronica -ryhmän vastuu sieluina on syttyä siihen upeaan ryppään voimaan kudelmassa, suhtautua ruuhkaan valopäivitysten mestarina, kuin mikä sydämessä on ohjattu.

Epäilijänä jarruttaa puhtaasti tuettuja. Ollessasi moniin opastettuihin, tultuihin aiheisiin, tietomme linjoihin vastahankainen, tehtäväsi ei ole suunnitelmallinen uudistua sateenkaarikirjoomme täällä. Tunnet resonoinnin, eteenpäin janoavaa tiedonhalua, tiedostaessasi sielusi sopimuksen.

< PrevNext >