HomeViestejäAliyah Marr20.1.2017 - Viesti ensimmäisen aallon ylösnousemusjoukolle - kynnyksen ylittäminen

20.1.2017 - Viesti ensimmäisen aallon ylösnousemusjoukolle - kynnyksen ylittäminen

VIESTI ENSIMMÄISEN AALLON YLÖSNOUSEMUSJOUKOLLE – KYNNYKSEN YLITTÄMINEN
 
Kirjoittanut Aliyah Marr (infiniteshift.wordpress.com)
20.1.2017
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Ravintoketjun huippu
 
On energioita, jotka vastustavat ihmisen ylösnousemusta. Se on tietoisuus, joka ruokkii ihmisen pelkoa – emme ole ravintoketjun huipulla. Muinaiset näkijät näkivät nämä olennot, jotka elävät ilman aineellista muotoa. Niiden intressi on, että luulemme olevamme kontrollointihierarkian huipulla. Kontrolloijat pystyvät kuitenkin taustalla ja hyötyvät luovista energioistamme. Kun osallistumme pelkoon, ruokimme niitä ja rakennamme vanhaa matriisia. Kontrolloijaolennot eivät ole pahoja. Ne ovat alempaa tietoisuutta, joka on oppinut kasvattamaan ihmisiä säteilemään valikoivasti niiden suosikkiruokaa – pelkoa ja kaikkia sen herkullisia muunnelmia.
 
Niin kauan kun ihmiset eivät tarkoituksella päätä reagoida korkeamman värähtelyn tietoisuudella, Kontrolloijat voivat kontrolloida meitä ja saada meidät tuottamaan pelkoa. Mutta kun päätämme toimia omaa luomisvoimaamme kohti vastuullisella tavalla, poksahdamme ulos matriisista emmekä ole enää niiden kontrollissa. Miten luova voimamme ilmenee kaksinaisuudessa? Tunteina – tunteemme ovat pääluomisvälineemme maan päällä. Tiedostamattomassa ihmisessä luovat tunteet voidaan helposti kanavoida pelkopohjaisiin luomuksiin – näin muodostamme ja generoimme jatkuvasti matriisia. Ilman meitä Kontrolloijat eivät pysty muodostamaan matriisia, koska ne eivät pysty vaikuttamaan suoraan aineelliseen muotoon niin kuin me. Ne ovat epäorgaanisia, ei-fyysisiä olentoja, jotka ovat oppineet hyödyntämään kaksinaisuusverhoa ja kanavoimaan luovat tunteemme tekemään omaa häkkiämme – rajoittunutta matriisia.
 
Näiden olentojen päätekniikka on generoida pelkoa polarisoimalla ihmiset vastakkaisiin leireihin ja sitten hämmentämällä heidän tunteitaan uskomusten avulla. Näin ihmiset generoivat pelkoa, joka on niiden ruokaa.
 
Ajattele, että nämä Kontrolloijaolennot ja niiden ihmiskäskyläiset ovat suunnitelleet nykyisen poliittisen tilanteen kummankin puolen. Leiri toista vastaan. Riippumatta siitä, kuka voittaa tai miten paljon tuhoa saadaan aikaan, Kontrolloijat hyötyvät joka kerta. Matriisin harha sokaisee meidät energeettiselle taustatodellisuudelle. Keskitymme polariteetteihin – kyse ei ole oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, tuhoamisesta ja rakentamisesta, rakkaudesta vastaan viha.
 
***
 
Kontrolloijien ikivanha tekniikka "hajota ja hallitse" demonisoi jonkin ihmisryhmän saadakseen aikaan lisää erillisyyttä. Tämä johtaa aina myllerrykseen massoilla ja suurempaan kontrolliin ja alueeseen niillä. Vuosisatoja sitten ne polttivat viisaita naisia roviolla noitina näiden parannustiedon vuoksi. Suvaitsemattomuus ja ulkopuolelle jättäminen – riippumatta siitä, kuka on "roviolla" – on merkki Kontrolloijamielen pelkopohjaisesta ja separatistisesta ajattelusta.
 
… Kaikki muut uskomukset Kontrolloijien järjestelmässä rakentuvat tälle yhdelle ajatukselle: olet lapsi – vastuuton, voimaton ja kykenemätön kasvamaan … Se ei salli sinun tunnistaa jumaluutta kaikissa asioissa eikä hyväksyä voimaasi ja vastuutasi luojana. Saamalla meidät uskomaan, että valta on aina ulkopuolellamme, Kontrolloijat pitävät meitä kontrolloituna.
 
… Tiedostamattomat, selvittämättömät ja kätketyt tunteet ja uskomukset pitävät tiedostamattoman ihmisen orjana, eivät Kontrolloijat. Kontrolloijat, orjuutus, kauheat epäinhimillisyydet, saaste, sota ja suvaitsemattomuus ovat osa luonnollista maisemaa – nämä negatiiviset tekijät ovat vain osa alemman tietoisuuden todellisuusversiota.
 
Kontrolloijat tarjoavat meille selkeän valintatilanteen antamalla yksinkertaisen ja suuren kontrastin tiheän pimeyden ja tulevan valon välillä. Pimeys määrittelee valon.
 
–Ote Aliyah Marrin kirjasta Unplug from the Matrix
 
***
 
Universumi on vain energiaa ja tuo energia on neutraalia. Pahinkin tapahtuma on vain piste tuossa energiavirrassa. Monet ihmiset eksyvät uskomuksiinsa ja nekin jotka ovat henkisellä polulla, ovat vaarassa joutua ajatusten ja uskomusten ansaan. On elintärkeää tutkia noita uskomuksia ja nähdä ne sellaisena, kuin ne ovat – tarinoita joiden on tarkoitus selittää maailmaa, mutta tuota selitystä ei pitäisi sekoittaa itse todellisuuteen. Jokainen yritys selittää maailmaa on rajattu siihen uskomusjärjestelmään, joka muodostaa yksilön tai yhteiskunnan tietoisuusrajat.
 
Polariteettiin rajatussa uskomusjärjestelmässä hyvyydellä jota edustaa Jumala-arkkityyppi, täytyy olla vastakohta – pahuus. Nämä ovat tarinoita, joita kerrotaan kaksinaisuuden selittämiseksi, mutta ongelmana jokaisessa polariteettiin perustuvassa tarinassa on, että se rajoittaa polariteettikenttään niiden tietoisuuden, jotka uskovat siihen. Ne jotka uskovat polarisoituneisiin käsityksiin hyvä ja paha, kokevat polariteetin äärimmäisyyksiä. Ei voida saavuttaa ymmärrystä taustalla olevasta ykseystilasta, jos on jumissa uskomusverhoihin, jotka edustavat kaksinaisuuden ovea.
 
Totuus on suhteessa tietoisuustilaan
 
Tietysti tarinat Annunakista, matelijoista, DNA-manipuloinnista jne. ovat vain moderneja versioita raamatun kertomuksista. Raamattu yrittää määritellä todellisuuden tietyn uskomusjärjestelmän rajoissa, aivan kuten nämä uudet tarinatkin. Ja ne saattavat sisältää totuutta. Tietysti DNA:tamme on manipuloitu. Ja ei, mikään ei voi olla olemassa ilman energiakehoaan, ilman ns. Jumalakipinää. Jopa kivet muodostuvat ensin energiana. Vaarana näissä uusissa tarinoissa on, että ne ruokkivat vanhaa "hajota ja hallitse" –Kontrolloijaohjelmaa, asettaen uusia arkkityyppejä edustamaan vastakohtia hyvä ja paha.
 
Taisteluna on tulla tietoiseksi, herätä energiatodellisuuteen asioiden takana ja tulla vastuulliseksi aikuiseksi – luojaolennoksi joka luo tietoisesti. Tämä on yksin meidän vastuullamme – kukaan ei voi tehdä sitä toisen puolesta. Fokus voi olla vain omassa polussamme, ei kenenkään toisen polussa – se on hänen vastuunsa, ei meidän. Emmekä ole täällä tuomitsemassa häntä tai vahvistamassa sitä, missä hän on keinotekoisessa arvohierarkiassa. Kukaan korkeamman tason olento joka on tietoinen suuremmasta ykseystodellisuudesta kaksinaisuusverhon takana, ei voi luoda hirviöitä tai tehdä mitään toisen vahingoittamiseksi, koska sen tekeminen vahingoittaisi häntä itseään.
 
Tietoiset luojat
 
Meidän täytyy ymmärtää, että olemme vastuussa omista ajatuksistamme ja tunteistamme, koska luomme niillä. Luomme vanhaa tiedostamattomuus-, manipulointi- ja riistämismatriisia niin kauan, kun haluamme ehdottomasti ajatella, että omat uskomuksemme ovat totta, ja osallistumme tiedostamattomaan pelkotunteeseen. Rakkaus on tietoinen, pelko ei ole. Rakkaus on vapaan olennon korkeammalla värähtelevä tietoisuus, pelko sallii meidän olla kontrolloitu. Alemman tietoisuuden olennon on mahdotonta manipuloida tai riistää korkeamman tietoisuuden olentoa. Loimme unohdusverhon voidaksemme kokea tämän alemman tietoisuuden ja muuttaa sen sisältä ulospäin kasvattamalla tietoisuutta ollessamme kehossa. Kun otamme vastuun ajatuksistamme ja valitsemme tunnetilamme tietoisesti, värähtelymme nousee ja viemme ympäristömme mukana.
 
***
 
Eden on enemmän kuin paikka – se on taajuus, korkeampi tietoisuustaso. Koska ulkoinen muoto on aina heijastusta sisäisestä tilasta, muuttaessamme omaa taajuuttamme koemme todellisuuden, joka vastaa uutta värähtelyämme. Matriisirakenne perustuu alempaan pelkovärähtelyyn, Eden perustuu korkeampaan rakkausvärähtelyyn – pelko tuottaa rajoittavia häkkejä, kun taas rakkaus tuottaa vapautta ja luovaa ilmaisua. Eden on luonnollinen kokemus – koti – valaistuneelle ihmiselle, joka elää harmoniassa planeetan ja kanssaihmistensä kanssa. Voidaksemme palata Edeniin, meidän täytyy muistaa todellinen alkuperämme ennen tietoisuuden laskemista. Meidän täytyy muistaa rakkaus.
 
- Ote Aliyah Marrin The Avatars of Eden
 
***
 
Keskitie
 
Näiden aikojen äärimmäinen polariteetti antaa meille vaihtoehdon – voimme päättää kulkea kaksinaisuuspolariteettien välistä polkua, tiedostamattoman tunnedraaman vaikuttamatta. Tämä on kynnys ovella ulos matriisista. Kaikkien vihkimysrituaalien tapaan meitä kutsutaan kohtaamaan pelkomme – muutospelko, tulevaisuuden pelko ja erityisesti, oman voimamme pelko. Tietäköön koko maailma, että olet valmis luomaan uutta ilon, rakkauden ja rajattoman luovuuden Edeniä. Olemme siellä, kynnyksen yli, sillä hetkellä, kun tiedostamme itsemme kaiken sen luojaksi, mitä näemme.
 
Aliyah Marr
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

Next >